Az Apple Media Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

Jelen általános szerződési feltételek alapján Ön és az Apple között megállapodás jön létre (a "Megállapodás"). Kérjük, hogy a Megállapodást alaposan olvassa el. Az "Elfogadom" gombra kattintva Ön egyben visszaigazolja, hogy megértette és elfogadja a Megállapodást.

A. BEVEZETÉS AZ APPLE SZOLGÁLTATÁSAIBA

Jelen Megállapodás az Apple szolgáltatásainak ("Szolgáltatások") Ön által történő felhasználását szabályozza, amely Szolgáltatásokon keresztül Ön tartalmat, alkalmazásokat ("Alkalmazások"), és egyéb, alkalmazáson belüli szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") tud megvásárolni, megszerezni, licenciába venni, kölcsönözni illetőleg előfizetni. A Tartalmat Szolgáltatásainkon, az Apple-ön vagy harmadik feleken keresztül érheti el. Amennyiben Ön fiókját Szolgáltatások használatához Magyarországon hozza létre, úgy ez az ország lesz az adóilletősége szerinti lakóhelye ("Lakóhelye Szerinti Ország"). Szolgáltatásainkat a Lakóhelye Szerinti Országban tudja elérni, valamint bármely más EU-tagállamban, amelyben átmenetileg tartózkodik. Szolgáltatásaink használatához Önnek kompatibilis hardverrel és szoftverrel (a legfrissebb verzió használata ajánlott, bizonyos esetekben kötelező) valamint internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie (ami díjköteles lehet). Ezek a tényezők befolyásolhatják Szolgáltatásaink teljesítményét.

B. SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA

FIZETÉS, ADÓK ÉS VISSZATÉRÍTÉS

Szolgáltatásaink keretei között Ön vagy ingyenesen vagy díjfizetés ellenében szerezheti meg a Tartalmat (a továbbiakban mindkét eset, mint “Tranzakció”). Az egyes Tranzakciókkal Ön kizárólag licenciát szerez a Tartalom használatára. Minden Tranzakció esetén Ön illetőleg az Apple és/vagy Ön illetőleg a Szolgáltatásainkhoz Tartalmat nyújtó személy(ek) között elektronikus megállapodás jön létre. Amennyiben azonban Ön az Apple Distribution International Ltd. ügyfele, és egy Alkalmazást vagy könyvet vásárol/szerez meg, úgy az adott példány közvetőjének az Apple Distribution International Ltd. minősül; ez azt jelenti, hogy Ön a Tartalmat az Apple Distribution International Ltd.-től szerzi meg, azonban arra licencia jogot az Alkalmazás Szolgáltatója (az alább meghatározottak szerint) vagy a könyv kiadója biztosít. Első Tranzakciója során meg fogjuk kérdezni Öntől, hogy milyen gyakran kérdezzük meg a jelszavát következő Tranzakciói során. Amennyiben a Tranzakciókhoz engedélyezte a Touch ID alkalmazását, úgy meg fogjuk kérni arra, hogy ujjlenyomatával hitelesítsen minden Tranzakciót, és ha a Tranzakciókhoz engedélyezte a Face ID alkalmazását, úgy meg fogjuk kérni arra, hogy arcfelismeréssel hitelesítsen minden Tranzakciót. Jelszavát bármikor beállíthatja a következő linken található utasításokat követve: https://support.apple.com/hu-hu/HT204030. Az Apple, minden fizetős Tranzakcióért, ideértve az alkalmazandó adóterheket is, megterheli fizetési eszközét (például hitelkártyáját, bankkártyáját, ajándékkártyáját/-utalványát vagy más az Ön Lakóhelye Szerinti Országában elérhető fizetési eszközt). Amennyiben fizetési eszközét bármilyen okból kifolyólag nem tudjuk megterhelni (pl. lejárat vagy fedezethiány miatt), Ön felel minden be nem szedett összegért, mi pedig újból megkíséreljük fizetési eszköze megterhelését, hátha időközben frissítette a fizetési eszközével kapcsolatos adatokat. Amennyiben egy Tartalomra előrendelést ad le, fizetési eszköze akkor kerül megterhelésre, amikor a Tartalom kézbesítésre kerül Önnek (kivéve, ha Ön megrendelését a Tartalom elérhetőségét megelőző időpontban lemondja). Az Apple a helyi jogi szabályozásoknak megfelelően frissítheti az Ön fizetési eszközével kapcsolatos adatokat, amennyiben az Ön pénzintézete szolgáltat ilyen adatokat. A Tranzakciók számlázásával kapcsolatos bővebb információért, kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://support.apple.com/hu-hu/HT5582. Ön elfogadja, hogy összes számláját elektronikus formában kapja meg, ami lehet akár e-mail is. A Tartalom ára bármikor megváltozhat. Amennyiben a Tartalom kézbesítése technikai probléma miatt akadályoztatva van, vagy indokolatlanul késedelmes, az Ön kizárólagos és egyedüli jogorvoslati lehetősége a Tartalom kicserélése vagy a kifizetett ár visszatérítése az Apple döntése alapján . Az Apple időnként elutasíthatja a visszatérítési kérelmeket, amennyiben csalással, visszatérítési visszaéléssel vagy más manipulatív gyakorlattal kapcsolatos bizonyítékok jutnak tudomására, amik az Apple részére viszontkereseti jogot biztosítanak. Az áruházi kredittel és ajándékkártyával/-utalvánnyal kapcsolatos szabályokat a következő linken érheti el: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Elállási jog: ha úgy dönt, hogy lemondja a megrendelést, ezt a visszaigazolás átvételét követő 14 napon belül, az ok megjelölése nélkül bármikor megteheti.

A rendeléstől való elálláshoz, az ezt tartalmazó döntéséről értesítenie kell bennünket. Kérése azonnali feldolgozása érdekében azt javasoljuk, hogy használja a Probléma Jelentése funkciót a vásárlások lemondásához, kivéve a Harmadik Személy Alkalmazásokon belüli előfizetéses szolgáltatások, Apple Music, iTunes Match, Season Pass, Multi-Pass szolgáltatások, valamint közvetlenül az Apple-től vásárolt iTunes ajándékok esetében. A kivételek között felsorolt tételek az iTunes Ügyfélszolgálatánál mondhatók le. Az előfizetéses szolgáltatások kizárólag a kezdő előfizetést követően mondhatók le, az automatikus megújulás időpontjában nem. A megrendeléstől elállhat az alábbi űrlapon (minta) vagy más nyilatkozatban, melynek tartalma egyértelmű. Amennyiben a Probléma Jelentése funkciót használja, a lemondás beérkezéséről azonnal visszaigazolást küldünk Önnek.

Az elállási határidő betartása érdekében, a 14 napos határidő lejárata előtt meg kell küldenie a elállást tartalmazó nyilatkozatot.

Az elállás hatálya: A termék árát, legkésőbb az elállási nyilatkozat megérkezését követő 14. napon belül, visszatérítjük Önnek. A visszatérítés a Tranzakció során is használt fizetési módszerrel történik, és ezért Önt semmilyen költség nem terheli.

Kivétel az elállási jog alól: Nem állhat el a Tartalomra leadott megrendelésétől, ha a tartalom szolgáltatása, az Ön kérésére, megkezdődött, és a kérés elküldésekor elfogadta, hogy elállási joga elvész.

Elállási űrlap (minta):

- Az Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország

- Tájékoztatom Önöket arról, hogy elállok az alábbi szerződéstől: [ÍRJA BE A MEGRENDELÉS AZONOSÍTÓJÁT, A TERMÉK, AZ ELŐADÓ ÉS A TÍPUS MEGNEVEZÉSÉT]

- Rendelés dátuma: [ÍRJA BE A DÁTUMOT] / átvétel dátuma [ÍRJA BE A DÁTUMOT]

- Ügyfél neve

- Ügyfél címe

- Ügyfél e-mail címe (opcionális)

- Dátum

APPLE AZONOSÍTÓ

Szolgáltatásaink használatához és Tartalmaihoz való hozzáféréshez Apple azonosítóra (Apple ID) lehet szükség. Az Apple azonosítója az a fiók, amit Ön az Apple egész ökoszisztémáján keresztül használ. Az Apple azonosítója értékes, és Ön felelős annak bizalmas és biztonságos jellegének megőrizéséért. Az Apple nem tartozik felelősséggel az Apple azonosítója jogtalan felhasználásából eredő károkért. Kérjük, hogy értesítse az Apple-t, amennyiben úgy véli, hogy Apple azonosítója veszélybe került.

Az Apple azonosító létrehozásához illetőleg a Szolgáltatásaink használatához Önnek a 13. életévét betöltött személynek kell lennie (vagy a Lakóhely Szerinti Országban meghatározottak szerint ennek megfelelő minimum életévet betöltött személynek kell lennie, a regisztráció során bemutatott módon). Az ennél fiatalabb személyek részére az Apple azonosítót a Családi Megosztás funkció használatával szülője vagy törvényes képviselője, illetőleg a jóváhagyott oktatási intézmény tud létrehozni.

ADATVÉDELEM

Szolgáltatásaink Ön által történő felhasználása során az Apple Adatvédelmi Szabályzatát alkalmazandó, amely a következő linken érhető el: https://www.apple.com/legal/privacy/.

A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁNAK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Szolgáltatások és a Tartalom használata során Ön köteles a jelen fejezetben meghatározott feltételeket betartani ("Felhasználási Szabályok"). A Szolgáltatások és a Tartalom ezektől eltérő felhasználása súlyos szerződésszegésnek minősül. A Felhasználási Szabályok betartásának biztosítása érdekében az Apple jogosult ellenőrizni a Szolgáltatások és a Tartalom Ön által történő használatát.

Valamennyi Szolgáltatásra alkalmazandó szabályok:

- A Szolgáltatásokat, és a Tartalmat Ön kizárólag személyes, nem pedig kereskedelmi célra jogosult felhasználni (kivéve az App Store Tartalom tekintetében a lentiekben meghatározottakat).

- A Tartalom Apple által történő átadásával az Apple nem ruház át Önre kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználási jogokat, illetőleg az nem minősül a szerzői jogi jogosultakat megillető jogok átadásának vagy azokról történő lemondásnak.

- A Tartalmat Ön minden eszközön 5 különböző Apple azonosítóval tudja használni.

- A Tartalom letöltését követően az Ön felelőssége a Tartalom elvesztése, megrongálódása vagy megsemmisítése. Kérjük, hogy rendszeresen végezzen biztonsági mentéseket Tartalmával kapcsolatosan.

- A Szolgáltatásokban lévő biztonsági technológiát nem jogosult megrongálni vagy megkerülni.

- A Szolgáltatásainkhoz kizárólag Apple szoftver használatával tud hozzáférni, és ezt a szoftvert Ön nem jogosult módosítani, vagy módosított verziókat használni.

- Video Tartalom használatához HDCP kapcsolat szükséges.

Audio- és Videotartalom vásárlása és kölcsönzése:

- Ön a Digitális Jogok Kezelésétől (DRM) mentes Tartalmat használhatja a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló ésszerű számú kompatibilis eszközökön. A DRM védelem alatt álló Tartalom akár 5 számítógépen is használható, illetőleg a számítógépekkel szinkronizált korlátlan számú eszközön.

- A kölcsönzött Tartalom egy időben egy eszközön tekinthető meg, és azt 30 napon belül kell lejátszania, és a lejátszást 48 órán belül kell befejeznie (a leállítás, szüneteltetés illetőleg az újraindítás nem hosszabbítja meg ezt az időtartamot).

- Zenehallgatás céljából lehetősége van lemezre kiírni a megvásárolt audio lejátszási listát, akár 7 alkalommal is. Ezt a korlátozást a DRM-mentes Tartalom tekintetében nem kell alkalmazni. Más tartalom nem írható ki lemezre. Az audio CD lemezt, amelyre a Tartalmat kiírta, ugyanolyan módon használhatja fel, mint a kiskereskedelmi egységben vásárolt audio CD lemezt, a helyi szerzői jogi jogszabályoknak megfelelően.

App Store Tartalom:

- Az "App" illetőleg "Alkalmazás" definíció magában foglal minden Apple platformra és/vagy operációs rendszerre fejlesztett alkalmazást, az alkalmazáson belüli vásárlásokat, valamint az alkalmazásban elérhető kiterjesztéseket (mint például a billentyűzetek), matricákat (stickers) és előfizetéseket.

- Az Alkalmazásokat az Ön tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló összes eszközön használhatja.

- Gazdasági társaság, kormányzati szerv vagy oktatási intézmény ("Társaság") nevében eljáró személyek letölthetik és szinkronizálhatják a nem Arcade típusú Alkalmazásokat (i) egy személy felhasználására egy vagy több, a Társaság tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, eszközön vagy (ii) több személy felhasználására egy, a Társaság tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló megosztott eszközön. A félreértések elkerülése érdekében, minden olyan eszközre, amit több személy sorozatosan vagy együttesen használ, külön licencia szükséges.

Apple Music:

- Ön az Egyéni Apple Music-tagságát akár 10 eszközön jogosult használni (amelyek közül öt darab lehet számítógép).

- Az egyéni Apple Music-tagság Apple Music Termékek streamelését egyszerre egy eszközön teszi lehetővé ; a Családi tagság lehetővé teszi Ön vagy Családtagjai számára, hogy egyszerre maximum hat darab eszközön streameljenek.

Apple Arcade:

- Az Apple Arcade Alkalmazások csak érvényes Apple Arcade próbaidőszak vagy előfizetés birtokában tölthetők le vagy tölthetők le újból.

- Ha az előfizetése lejárt, az Apple Arcade-en keresztül letöltött Alkalmazások nem lesznek többé elérhetők az Ön számára.

Apple TV Tartalom

- A legtöbb csatorna esetében egyszerre maximum három eszközön streamelhet Tartalmat.

- Az Ön által letölthető Tartalmak számát korlátozhatjuk, és néhány letöltött Tartalom bizonyos idő után lejárhat a letöltése vagy az első lejátszása után. Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak egyáltalán nem tölthetők le.

- Tudjon meg többet az Apple TV Tartalom használatára vonatkozó szabályokról az alábbi oldalon: https://support.apple.com/en-us/HT210074

ÚJBÓLI LETÖLTÉSEK

Ugyanazon Apple azonosítóval bejelentkezett eszközeire ("Kapcsolt Eszközök") ismételten letöltheti a korábban megszerzett Tartalmat ("Újbóli Letöltés"). Lakóhelye Szerinti Országában Újbóli Letöltésre elérhető Tartalom típusokat a következő linken tekintheti meg: https://support.apple.com/hu-hu/HT204632. Elképzelhető, hogy a Tartalom nem lesz elérhető el újbóli letöltésre, ha az a Szolgáltatásainkban ajánlatként már nem szerepel.

Kapcsolt Eszközök Szabályai (kivéve Apple Arcade): Apple azonosítójával egyszerre maximum 10 eszközről tud bejelentkezni (amelyből kizárólag 5 eszköz lehet számítógép). Az azonos Apple azonosító használatára valamennyi számítógépet fel kell hatalmazni (további információ érdekében, kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://support.apple.com/hu-hu/HT201251). Az eszközöket 90 naponként lehet különböző Apple azonosítóval összekapcsolni.

Az Apple Arcade-re vonatkozó Kapcsolt Eszközök Szabályai: Családtagonként egyszerre maximum 10 eszközzel jelentkezhet be az Apple Arcade-re. Az egyes eszközökhöz 90 naponta egyszer lehet új Apple azonosítót rendelni.

ELŐFIZETÉSEK

A Szolgáltatások és bizonyos Alkalmazások lehetővé teszik, hogy Tartalmat vagy szolgáltatásokat szerezzen meg előfizetés útján ("Megrendelt Előfizetések"). A Megrendelt Előfizetések automatikusan megújulnak mindaddig, amíg Ön azokat le nem mondja a fiókbeállításai között található Előfizetéseim Kezelése menüpont alatt. Előfizetéseinek lemondásával kapcsolatban részletes információt az alábbi oldalon talál: https://support.apple.com/en-us/HT202039. Amennyiben a Megrendelt Előfizetések ára megváltozik, tájékoztatjuk Önt, és amennyiben az szükséges, hozzájárulását fogjuk kérni a folytatáshoz. Az előfizetési díj nem több, mint 24 órával a legutóbb Megrendelt Előfizetési periódust megelőzően kerül felszámításra. Amennyiben fizetési eszközét bármilyen okból kifolyólag nem tudjuk megterhelni (pl. lejárat vagy fedezethiány miatt), és Ön nem mondta le Megrendelt Előfizetését, Ön felel minden be nem szedett összegért, mi pedig újból megkíséreljük fizetési eszköze megterhelését, hátha időközben frissítette a fizetési eszközével kapcsolatos adatokat. Ez azt eredményezheti, hogy következő Megrendelt Előfizetési periódusának kezdő időpontja módosul, és módosulhat a dátum is, amelyen az egyes periódusok díját felszámítjuk Önnek. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük a Megrendelt Előfizetését, ha a fizetési eszközét nem tudjuk megterhelni az előfizetés meghosszabbítása céljából. Egyes Megrendelt Előfizetések ingyenes kipróbálást biztosítanak Önnek, mielőtt a kiválasztott fizetési eszköze megterhelésre kerülne. Amennyiben úgy dönt, hogy leiratkozik a Megrendelt Előfizetéséről mielőtt megterhelnénk kiválasztott fizetési eszközét, úgy előfizetése lemondását legalább 24 órával az ingyenes próbaidő lejárta előtt tegye meg.

TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉG

Jelen Megállapodás azon rendelkezései, amelyek az Ön Lakóhelye Szerinti Országban nem elérhető Szolgáltatásokra, Tartalomtípusokra, funkciókra vagy tulajdonságokra vonatkoznak, mindaddig Önre nézve nem alkalmazandó, amíg azok az Ön számára elérhetők nem lesznek. Lakóhelye Szerinti Országában elérhető Tartalomtípusok megtekintéséhez látogasson el a Szolgáltatásokhoz vagy a következő oldalra: https://support.apple.com/hu-hu/HT204411. Előfordulhat, hogy bizonyos, a Lakóhelye Szerinti Országban elérhető Szolgáltatások és Tartalmak nem lesznek elérhetők az Ön számára amikor a Lakóhelye Szerinti Országon kívül tartózkodik.

NEM APPLE ESZKÖZÖK

Amennyiben Szolgáltatásainkat nem Apple márkajelzésű eszközzel használja, nem biztos, hogy minden funkciót és Tartalomtípust el tud érni. Jelen Megállapodásnak az el nem érhető funkciókra, illetőleg Tartalomtípusokra vonatkozó feltételei Önre nem alkalmazandók. Amennyiben később úgy dönt, hogy Szolgáltatásainkhoz Apple márkajelzésű eszközzel kíván csatlakozni, úgy elfogadja, hogy az ilyen eszközön történő felhasználására jelen Megállapodás minden rendelkezése alkalmazandó lesz.

C. AZ ÖN KÖZZÉTÉTELEI SZOLGÁLTATÁSAINK SORÁN

Szolgáltatásainkkal lehetősége lehet arra, hogy anyagokat tegyen közzé, mint például kommenteket, képeket, videókat és podcastokat (ideértve a kapcsolódó meta adatot és grafikát is). Az ilyen funkciók Ön által történő felhasználása során meg kell felelnie lenti Közzétételi Szabályzatnak, ami időnként frissítésre kerülhet. Amennyiben olyan anyagot lát, amely a Közzétételi Szabályzatnak nem felel meg, kérjük, hogy használja a Probléma Jelentése funkciót. Ön ezennel egy területileg korlátlan, ingyenes, időben korlátlan, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít az Apple számára minden olyan anyagra vonatkozóan, amit Ön a Szolgáltatások és a kapcsolódó reklámok során, valamint az Apple belső céljaira való használatra közzétesz. Az Apple minden közzétett anyagot jogosult ellenőrizni, és dönteni azok eltávolításáról vagy átszerkesztéséről.

Közzétételi Szabályzat: A Szolgáltatásokat Ön nem jogosult arra használni, hogy

- olyan anyagokat tegyen közzé, amelyek felhasználásához felhatalmazással, joggal vagy engedéllyel nem rendelkezik;

- megkérdőjelezhető, sértő, jogellenes, megtévesztő vagy káros tartalmat tegyen közzé;

- másokhoz tartozó személyes, magán adatot vagy bizalmas információt tegyen közzé;

- kiskorú gyermektől személyes adatot kérjen;

- más személynek adja ki magát vagy kapcsolatát egy személlyel vagy társasággal hamis színben tüntesse fel;

- spameket tegyen közzé vagy továbbítson, ideértve, de nem kizárólagosan a kéretlen vagy jogosulatlan reklámokat, promóciós anyagokat, valamint tájékoztató közzétételeket;

- valamilyen jogellenes, csalárd vagy manipulatív cselekményt tervezzen vagy kövessen el.

D. CSALÁDI MEGOSZTÁS

Egy Család szervezője („Szervező”) csak 18. életévét betöltött vagy annál idősebb személy lehet, valamint a Szervezőnek a Család minden 13. életévét vagy a Lakóhely Szerinti Országban meghatározott ennek megfelelő minimum életévet be nem töltött tagja a szülőjének vagy törvényes képviselőjének kell lennie (a regisztráció során meghatározott módon). Az Apple eszközök használata kötelező a Családi Megosztáshoz tartozó valamennyi funkció eléréséhez.

Vásárlások megosztása: A Családi Megosztás Vásárlások megosztása funkciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy az elérhető Tartalmat megossza a Család legfeljebb hat tagjával. A Szervező meghívja a többieket, hogy vegyenek részt a megosztásban, és vállalja, hogy fizeti a Családtagok által kezdeményezett összes Tranzakciót. Bármely Családtag által kezdeményezett Tranzakció kifizetéséhez a Szervező fizetési eszköze kerül felhasználásra (kivéve, ha a Családtag számláján vásárlási egyenleg rendelkezésre áll, amely minden esetben elsőként kerül felhasználásra). A Család tagjai a Szervező ügynökeként járnak el, amikor a Szervező fizetési eszköze kerül felhasználásra. A Szervező ezennel kijelenti, hogy (1) az ilyen Tranzakciókat kifizeti és (2) jóváhagyja a Tranzakciók Családtagok általi kezdeményezését. A Szervezők felelőséggel tartoznak a fizetési eszközük szerinti szerződésében foglalt feltételek betartásáért, és vállalnak minden kockázatot, ami a fizetési eszköz hozzáférésének Családtagok közötti megosztásából származik. A Családtag által kezdeményezett Tranzakcióval kapcsolatos nyugta vagy számla a Tranzakciót kezdeményező Családtag és a Szervező részére is megküldésre kerül.

Engedély a vásárláshoz: Az Engedély a vásárláshoz egy kényelmes funkció, ami lehetővé teszi a Szervező számára, hogy jóváhagyjon minden olyan Tranzakciót, amit a 18. életévét (vagy a Lakóhely Szerinti Országban nagykorúságnak megfelelő életévét) be nem töltött Családtag kezdeményezett. A Szervező csak olyan Családtagnál aktiváltathatja az Engedély a vásárláshoz funkciót, akinek ő a szülője vagy törvényes képviselője. Az Engedély a vásárláshoz funkció nem terjed ki a Családtagoktól letöltött, illetőleg a visszaváltási kódokon keresztül megszerzett Tartalomra.

Családtagok változásai: Amikor egy Családtag kilép vagy eltávolításra kerül a Családból, a megmaradó Családtagok nem fognak tudni hozzáférni a korábbi Családtag Tartalmához, ideértve azt a Tartalmat is, amit a Szervező fizetési eszközét használva szerzett meg.

Családi Megosztás Szabályai: Ön egyszerre csak egy Családhoz tartozhat, és évente csak kétszer csatlakozhat bármely Családhoz. Apple azonosítóját, mellyel a Családhoz tud csatlakozni, 90 naponként egyszer módosíthatja. Valamennyi Családtagnak ugyanazt a Lakóhely Szerinti Országot kell használnia. Nem minden Tartalom engedélyezett a Vásárlások megosztására, beleértve az Alkalmazáson belüli (In-App) Vásárlásokat, előfizetéseket és néhány korábban megvásárolt alkalmazást. Az Apple Arcade és Apple News+ előfizetéseket automatikusan engedélyezzük Vásárlások Megosztására. A Családban megosztott előfizetésekre előfizetésenként Tartalomhasználati korlátozások lehetnek alkalmazandók.

E. SZEMÉLYRE SZABOTT JAVASLATOK FUNKCIÓ

Letöltései, vásárlásai, és egyéb tevékenységei alapján a Szolgáltatások Tartalmat javasolhatnak Önnek. Fiókja beállításai között leiratkozhat arról, hogy bizonyos Szolgáltatások vonatkozásában ilyen személyre szabott javaslatokat kapjon.

Bizonyos javaslat-funkciók bekapcsolásuk előtt kérhetik az Ön hozzájárulását. Amennyiben Ön bekapcsolja ezeket a funkciókat, kérni fogjuk, hogy engedélyezze az Apple részére meghatározott adatok gyűjtését és tárolását, ideértve, de nem kizárólagosan a készülékének aktivitási, helymeghatározási és felhasználási adatait. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, ami ezen funkciók bekapcsolásakor a készülékén megjelenik.

F. TOVÁBBI ITUNES STORE SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SEASON PASS ÉS MULTI-PASS

A Pass lehetőséget biztosít Önnek televíziós Tartalom vásárlására és fogadására, amikor a Tartalom elérhető lesz. A Season Pass olyan televíziós Tartalomra vonatkozik, amelynek egy évadban korlátozott számú epizódja van; a Multi-Pass olyan televíziós Tartalomra vonatkozik, amely folyamatosan elérhető. A Season Pass vagy Multi-Pass teljes ára a Tranzakció foganatosításakor kerül felszámításra. A Season Pass és Multi-Pass Tartalom az utolsó epizód megjelenésétől számított 90 napig érhető el letöltésre. Amennyiben Ön az automatikus megújítást választja a Multi-Pass beszerzésekor, a Multi-Pass teljes ára minden ciklus kezdetekor kerül felszámításra. Legalább 24 órával a következő Multi-Pass ciklus megkezdése előtt fiókja beállításainál ki tudja kapcsolni az automatikus megújítást. Amennyiben a Tartalomszolgáltató, a Season Pass vásárlásakor tervezettnél kevesebb TV epizódot ad át az Apple-nek, úgy az Ön Apple azonosítójára jóváírásra kerül az Apple részére nem szolgáltatott epizódok számának megfelelő kiskereskedelmi érték.

G. TOVÁBBI APP STORE SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (KIVÉVE APPLE ARCADE ALKALMAZÁSOK)

AZ APP STORE TARTALOM LICENCIÁJA

Az alkalmazások licenciáit az Apple vagy harmadik személy szolgáltatók szolgáltatják az Ön részére. (“Alkalmazás Szolgáltatója”). Amennyiben Ön az Apple Distribution International Ltd. ügyfele, úgy az adott példány közvetítője az Apple Distribution International Ltd.. Ez azt jelenti, hogy a Tartalmat Ön az Apple Distribution International Ltd.-től szerzi meg, azonban arra licencia jogot az Alkalmazás Szolgáltatója biztosít. Az Apple által licenciába adott alkalmazás az “Apple Alkalmazás”; az Alkalmazás Szolgáltatója által licenciába adott alkalmazás a “Harmadik Személy Alkalmazás”. Az App Store-ban történő rendelkezésre bocsátással az Apple az Alkalmazás Szolgáltatójának ügynökeként jár el és nem vesz részt félként az Ön és az Alkalmazás Szolgáltatója között létrejött adásvételi vagy felhasználási szerződésben. Minden Ön által megszerzett Alkalmazásra az alább meghatározott Licenciába Adott Alkalmazás Végfelhasználói Licencia Megállapodást ("Általános VFLM") kell alkalmazni, kivéve, ha az Apple vagy az Alkalmazás Szolgáltatója azt felülíró fogyasztói végfelhasználói licencia megállapodást ("Fogyasztói VFML") biztosít. A Harmadik Személy Alkalmazás Szolgáltatója kizárólagos felelősséggel tartozik az alkalmazás tartalmáért, a szavatosságokért valamint az Ön által a Harmadik Személy Alkalmazással kapcsolatosan érvényesített követelésekért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple a Harmadik Személy Alkalmazásokra alkalmazandó Általános VFLM vagy a Fogyasztói VFML megállapodásban harmadik személy kedvezményezett, és így jogosult ezeket a megállapodásokat végrehajtani. Egyes alkalmazások, mint például a stickers, és az iMessage alkalmazások nem jelennek meg eszközének asztalán, hanem az Üzenetek elnevezésű alkalmazás között érhetők el és használhatók.

ALKALMAZÁSON BELÜLI VÁSÁRLÁSOK

Alkalmazások felkínálhatnak felhasználásra ezen Alkalmazásokon belül tartalmakat, szolgáltatásokat vagy funkciókat ("Alkalmazáson Belüli Vásárlások"). Az Alkalmazás használata során megszerzett Alkalmazáson Belüli Vásárlások (pl. virtuális muníció) nem továbbíthatóak az eszközök között és csak egyszer tölthetőek le. Az Alkalmazáson Belüli Vásárlás előtt Önnek jelszava megadásával vagy Touch ID-ja vagy Face ID-ja használatával - egyéb Tartalom megvásárlásához szükséges azonosítástól függetlenül - azonosítania kell a fiókját. Amennyiben Ön nem kért bennünket arra, hogy minden vásárlásához kérjük jelszavának megadását vagy a Touch ID-jának vagy Face ID-jának használatát, a hitelesítést követő 15 percben jelszavának ismételt megadása nélkül tud újabb Alkalmazáson Belüli Vásárlásokat eszközölni. Az Alkalmazáson Belüli Vásárlások megszerzésének lehetőségét kikapcsolhatja következő utasításokat követve: https://support.apple.com/hu-hu/HT201304.

AZ ALKALMAZÁSOK KARBANTARTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA

Az Apple kizárólag az Apple Alkalmazások tekintetében köteles karbantartási és támogatási szolgáltatást végezni, illetőleg amennyiben azt jogszabály kötelezővé teszi. Harmadik Személy Alkalmazások tekintetében az Alkalmazás Szolgáltatója köteles a karbantartási és támogatási szolgáltatásokat elvégezni.

ALKALMAZÁSCSOMAGOK

Egyes alkalmazások értékesítése más alkalmazásokkal együtt, csomagban történhet („Alkalmazáscsomag”). Az Alkalmazáscsomagnál feltüntetett ár az az ár, amelyet Önnek az Alkalmazáscsomag megvásárlásakor számítunk fel. Az Alkalmazáscsomag ára csökkenthető az Ön által már megvásárolt vagy megszerzett alkalmazások beszámításával, de tartalmazhat egy minimális díjat az Alkalmazáscsomag teljessé tételéért.

LICENCIÁBA ADOTT ALKALMAZÁS VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCIA SZERZŐDÉS

Az App Store-ban elérhetővé tett Alkalmazások tekintetében Ön felhasználási jogot (licencia) szerez, azokat nem ruházták át Önre. Minden egyes Alkalmazás esetében a felhasználási jog megszerzésének feltétele a jelen Licenciába Adott Alkalmazás Végfelhasználói Licencia Megállapodás ("Általános VFLM"), vagy az Alkalmazás Szolgáltatója és az Ön között létrejövő fogyasztói végfelhasználói licencia megállapodás ("Fogyasztói VFML") megkötése, amennyiben az Ön részére ilyet átadtak. Az Apple alkalmazások tekintetében a jelen Általános VFLM vagy a Fogyasztói VFLM alapján az Apple ad Önnek felhasználási jogot, míg Harmadik Személy Alkalmazások tekintetében a jelen Általános VFLM vagy Fogyasztói VFLM alapján az adott Alkalmazás Szolgáltatója biztosítja Önnek a felhasználási jogot. Valamennyi Alkalmazás, amelynek felhasználására a jelen Általános VFLM vonatkozik, a továbbiakban "Licenciába Adott Alkalmazás". Az Alkalmazás Szolgáltatója vagy az Apple ("Licenciába Adó") a Licenciába Adott Alkalmazás tekintetében fenntart magának minden olyan jogot, amelyet a jelen Általános VFLM-ben kifejezetten nem biztosított az Ön részére.

a. A Felhasználási Jog Terjedelme: Licenciába Adó át nem ruházható felhasználási jogot biztosít Önnek, arra, hogy a Felhasználási Szabályzatnak megfelelően a Licenciába Adott Alkalmazást bármely Apple márkájú eszközön, amely az Ön tulajdonában vagy amely ellenőrzése alatt van, felhasználja. Jelen Általános VFLM-ben meghatározott feltételeket kell alkalmazni bármely a Licenciába Adott Alkalmazásból elérhető vagy megvásárolható tartalom, anyag vagy szolgáltatás tekintetében, valamint a Licenciába Adó által kínált frissítésekre, amik kicserélik vagy kiegészítik az eredeti Licenciába Adott Alkalmazást, kivéve, ha az adott frissítéshez fogyasztói VFLM is átadásra kerül. A Felhasználási Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, Ön nem jogosult arra, hogy a Licenciába Adott Alkalmazást terjessze vagy elérhetővé tegye olyan hálózaton, amelyen egy időben több készüléken is használhatják. Ön nem ruházhatja át, nem terjesztheti és nem adhatja al-licenciába a Licenciába Adott Alkalmazást, és amennyiben Ön harmadik személy részére értékesíti az Apple Készülékét, akkor azt megelőzően köteles az Apple Készülékről a Licenciába Adott Alkalmazást eltávolítani. Ön nem másolhatja le (kivéve ha azt a jelen licencia és a Felhasználási Szabályzat kifejezetten megengedi), nem fejtheti vissza, nem dekompilálhatja, nem szedheti szét, nem kísérelheti meg a forráskód visszafejtését, továbbá nem módosíthatja a Licenciába Adott Alkalmazást annak frissítéseit, illetve bármely részét, illetve nem készíthet azokból származékos művet a l, (kivéve és csak olyan mértékben, amennyiben valamelyik fenti korlátozást a vonatkozó jogszabályok tiltják, vagy amennyiben azt a Licenciába Adott Alkalmazásban felhasznált nyílt forráskódú komponensre vonatkozó licencia feltételek lehetővé teszik).

b. Hozzájárulás az Adatok Felhasználásához: Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Licenciába Adó technikai adatokat és kapcsolódó információt gyűjtsön és felhasználjon, ideértve, de nem kizárólagosan készüléke műszaki adatait, a rendszer- és alkalmazásszoftverének, valamint a perifériáinak az adatait, amely adatok időről időre annak érdekében kerülnek összegyűjtésre, hogy megkönnyítsék a szoftverfrissítéseket, a terméktámogatást és egyéb Önnek szóló, a Licenciába Adott Alkalmazással összefüggő szolgáltatás nyújtását. A Licenciába Adó mindaddig használhatja fel ezeket az információkat a termékei fejlesztéséhez, illetve annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtson vagy technológiákat tegyen elérhetővé Önnek, amíg az adatok olyan formában vannak, amely alapján Ön nem azonosítható.

c. Megszűnés: Jelen Általános VFLM mindaddig hatályban marad, amíg azt Ön vagy a Licenciába Adó fel nem mondja. Ha Ön a jelen Általános VFLM bármely feltételét megszegi, a licensz alapján Önt megillető jogok automatikusan megszűnnek.

d. Külső Szolgáltatások. A Licenciába Adott Alkalmazás lehetővé teheti azt, hogy hozzáférjen a Licenciába Adó, és/vagy harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve weboldalakhoz (együtt és külön-külön: "Külső Szolgáltatások"). Ön elfogadja, hogy a Külső Szolgáltatásokat saját felelősségére használja. A Licenciába Adó nem köteles harmadik személyek Külső Szolgáltatásainak tartalmát illetőleg azok pontosságát megvizsgálni vagy ellenőrizni és nem tartozik felelősséggel az ilyen Külső Szolgáltatásokért. A Licenciába Adott Alkalmazás vagy Külső Szolgáltató által megjelenített adatok, ideértve, de nem kizárólagosan a pénzügyi, orvosi és helymeghatározási adatokat, kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak és azokért a Licenciába Adó vagy ügynökei nem vállalnak szavatosságot. Ön nem használhatja a Külső Szolgáltatásokat olyan módon, ami jelen Általános VFLM rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen, illetőleg ami sérti a Licenciába Adó vagy harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát. Ön elfogadja, hogy a Külső Szolgáltatást nem használhatja fel bármely személy vagy társaság jogait sértő módon zaklatás, becsületsértés, megfigyelés, megfélemlítés vagy rágalmazás céljára, és hogy a Licenciába Adó nem felelős az ilyen célú felhasználásért. A Külső Szolgáltatások nem biztos, hogy az összes nyelven vagy a Lakóhelye Szerinti Országában elérhetők, valamint lehet, hogy azok felhasználása nem megfelelő vagy biztosított minden földrajzi területen. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi a Külső Szolgáltatásokat, akkor kizárólag Ön tartozik felelősséggel az alkalmazandó jogszabályok betartásáért. Az Licenciába Adó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor értesítés és felelősségvállalás nélkül megváltoztassa, felfüggessze, eltávolítsa a Külső Szolgáltatást, vagy megakadályozza a hozzáférést bármely Külső Szolgáltatáshoz.

e. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA: A Licenciába Adó ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel biztosítja a Licenciába Adott Alkalmazásokat, illetve nyújt az Ön részére minden Külső Szolgáltatást, a Licenciába Adott Alkalmazás útján. A Licenciába Adó nem tesz egyéb kijelentést, vagy vállal egyéb szavatosságot a Külső Szolgáltatással kapcsolatban, különösen nem szavatol azért, hogy

(i) a Külső Szolgáltatás használata megszakításmentes vagy hibamentes lesz;

(ii) a Külső Szolgáltatás veszteségtől, meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, interferenciától, hackeléstől vagy más, biztonságot érintő káros beavatkozástól mentes lesz, ezekkel kapcsolatban a Licenciába Adót semmiféle felelősség nem terheli. Az Ön felelőssége, hogy a saját rendszeréről biztonsági mentést készítsen, beleértve bármely Licenciába Adott Alkalmazást is, amelyet a rendszerén tárol.

f. A Felelősség Korlátozása

(i) Az alábbi (ii) pont eltérő rendelkezése hiányában, a Licenciába Adó, továbbá igazgatói, tisztviselői, munkavállalói, leányvállalatai, ügynökei, szerződéses partnerei, megbízói vagy a licenciába adók semmilyen esetben nem felelősek a Licenciába Adó, valamint alkalmazottai vagy ügynökei által okozott károkért vagy veszteségért, amennyiben

(1) a Licenciába Adó, alkalmazottai vagy ügynökei Önnel szemben úgy jártak el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható;

(2) az nem ésszerűen előrelátható következménye az ilyen jogsértéseknek;

(3) a veszteség vagy kár mértékének növekedése abból ered, hogy Ön megsértette a jelen Végfelhasználói Licencia Szerződés ("Megállapodás") valamely rendelkezését;

(4) a Licenciába Adó azon döntésének következménye, hogy figyelmezteti Önt, hogy felfüggeszti vagy megszünteti az Ön hozzáférését a Külső Szolgáltatáshoz, vagy más lépéseket tesz a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálása során, vagy amelyeket azt követően tesz, hogy a Megállapodás megsértését megállapította; vagy

(5) az a Licenciába Adott Alkalmazás Ön általi felhasználásával kapcsolatos bevétel-, profitkieséshez, üzleti lehetőség elvesztéséhez, adatvesztéshez vagy károsodáshoz kapcsolódik.

(ii) A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki, illetve korlátozza a Licenciába Adó felelősségét megtévesztésért, súlyos gondatlansággal, vagy szándékos magatartással elkövetett jogsértésért vagy gondatlansággal okozott halálért vagy testi sértésért, illetve olyan jogsértésért, amely tekintetében a felelősség kizárását a jog nem teszi lehetővé. Ön elismeri, hogy a jelen Megállapodást az abban foglalt felelősség kizárások/korlátozások ismeretében kötötte meg, továbbá a jelen Megállapodásból származó előnyöket megfelelő kompenzációnak tekinti az Apple felelősségének a korlátozásáért.

g. Ön nem használhatja vagy nem exportálhatja vagy re-exportálhatja a Licenciába Adott Alkalmazást kivéve, amennyiben azt az Egyesült Államok és annak az államnak jogszabályai lehetővé teszik, ahol a Licenciába Adott Alkalmazást megszerezte. Különösen, de nem kizárólag, a Licenciába Adott Alkalmazás nem exportálható vagy re-exportálható (a) az Egyesült Államok által embargó alá helyezett országba, (b) bárkinek, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának "Specially Designated Nationals" (megjelölt állampolgárok) című listáján, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma "Denied Persons List" (tiltott személyek) vagy "Entity List" (tiltott társaságok) nevű listáján. A Licenciába Adott Alkalmazás használatával Ön kijelenti és szavatol azért, hogy nem tartózkodik olyan országban és Ön nem olyan személy, aki a fenti listákon szerepel. Ön azt is elfogadja, hogy nem használhatja a termékeket semmilyen, az Egyesült Államok jogszabályai által tiltott célra, ideértve, de nem korlátozva a nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek, rakéták tervezésére, készítésére vagy gyártására.

h. A Licenciába Adott Alkalmazás és a kapcsolódó dokumentáció "Kereskedelmi Termékek" („Commercial Items”), ahogy ezt a fogalmat a 48 C.F.R. §2.101 definiálja, amely "Kereskedelmi Számítógép Szoftver"-ből, valamint "Kereskedelmi Számítógép Szoftver Dokumentáció"-ból áll, ahogy ezeket a fogalmakat a 48 C.F.R. §12.212 illetve a 48 C.F.R. §227.7202 használja. Összhangban a 48 C.F.R. §12.212, vagy a 48 C.F.R. §227.7202-1-tól 227.7202-4-ig terjedő szakaszokkal, a Kereskedelmi Számítógép Szoftver és Kereskedelmi Számítógép Szoftver Dokumentáció az Egyesült Államok kormányzatának végfelhasználói számára (a) csak Kereskedelmi Termékként, valamint (b) csak ugyanazokkal a végfelhasználói jogokkal kerülhet licenciába adásra, mint a jelen Megállapodásban foglaltak szerint minden más végfelhasználó számára. A nyilvánosságra nem hozott jogok fenntartva az Egyesült Államok szerzői jogi törvénye alapján.

i. A következő bekezdésben kifejezetten említettek kivételével a jelen Megállapodásra, valamint az Ön és az Apple közötti kapcsolatra Kalifornia Állam törvényei alkalmazandók, a kollíziós szabályai kivételével. Ön és az Apple vállalja, hogy aláveti magát a kaliforniai Santa Clara megyében található bíróság személyes és kizárólagos joghatóságának a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita vagy igény elbírálása végett. Ha (a) Ön nem az Amerikai Egyesült Államok állampolgára; (b) nem az Amerikai Egyesült Államokban él; (c) nem az Amerikai Egyesült Államokból fér hozzá a Szolgáltatáshoz; és (d) az alább meghatározott országok egyikének állampolgára, Ön egyetért azzal, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita vagy igény elbírálására az alább meghatározott jog lesz irányadó, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát azon ország és bíróság nem kizárólagos joghatóságának, amelynek a jogrendszere irányadó az alább meghatározott államban, megyében vagy országban:

Amennyiben Ön az Európai Unió valamelyik országának, illetve Svájc, Norvégia vagy Izland állampolgára, az alkalmazandó jog és a jogi fórum a rendes lakóhelyének joga és bíróságai lesznek.

Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása a jelen Megállapodásra vonatkozóan kifejezetten ki van zárva.

H. TOVÁBBI APPLE BOOKS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Apple Books Tartalmat Ön nem az Apple-től, hanem az azokat nyújtó harmadik személy szolgáltatóktól szerzi meg (a “Kiadó”). Az Apple Books Tartalom Önnek történő szolgáltatásakor az Apple a Kiadó ügynökeként jár el, és nem vesz részt félként az Ön és a Kiadó között létrejött Tranzakcióban. Amennyiben Ön az Apple Distribution International Ltd. ügyfele, úgy az adott példány közvetítője az Apple Distribution International Ltd., ami azt jelenti, hogy a Tartalom felhasználására vonatkozó licenciát Ön az Apple Distribution International Ltd.-től szerzi meg, azonban arra licencia jogot Önnek a Kiadó biztosít. Az Apple Books Tartalom Kiadója fenntartja a jogot arra, hogy érvényesítse az ilyen Apple Books Tartalomra vonatkozó szerződési feltételeket. Egyedül az Apple Books Tartalmak Kiadója tartozik felesőséggel ezekért a Tartalmakért, bármely szavatosságért (kivéve, ha a szavatosságot kizárták) valamint az Ön illetőleg más személynek által az ilyen Tartalommal kapcsolatosan támasztott valamennyi igényért.

I. TOVÁBBI APPLE MUSIC SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

APPLE MUSIC-TAGSÁG

Az Apple Music egy előfizetéses zenei szolgáltatás. Az Ön Apple Music-tagsága automatikusan megújításra kerül mindaddig, amíg Ön, fiókja beállításai között, nem mondja le az előfizetését. További információért kérjük, tekintse meg az „Előfizetés” menüpontot. Az Apple Music-tagságának megszűnésekor Ön elveszíti hozzáférését az Apple Music Szolgáltatás azon alkalmazásaihoz, amelyekhez Apple Music-tagság szükséges, ideértve, de nem kizárólagosan azon Apple Music zeneszámokat, amelyeket készülékén vagy az iCloud Zene Könyvtárban tárol.

Ahol arra lehetőség van, ott az Apple Music előfizetést mobiltelefon szolgáltatóján keresztül ajánljunk fel az Ön részére (“Szolgáltatói Előfizetés”). Amennyiben Ön Szolgáltatói Előfizetést vásárol, úgy mobiltelefon-szolgáltatója fogja kiállítani az Apple Music előfizetésről szóló számlát. Mobiltelefon-szolgáltatójával való jogviszonyára a mobiltelefon-szolgáltató általános szerződési feltételei az irányadóak és nem ez a Megállapodás és bármely, a Szolgáltatói Előfizetésre vonatkozó vitával kapcsolatosan a mobiltelefon-szolgáltatójához kell fordulnia, és nem az Apple-höz. Az Apple Music Szolgáltatás használatával Ön beleegyezik abba, hogy mobiltelefon-szolgáltatója átadhatja az Apple-nek szolgáltatói fiókja adatait, telefonszámát és előfizetésének adatait, mely adatokat az Apple felhasználhat arra, hogy ezzel meghatározza Szolgáltatói Előfizetésének állapotát.

ICLOUD-ZENEKÖNYVTÁR

Az iCloud-zenekönyvtár egy olyan Apple Music funkció, ami Apple Music futtatására alkalmas eszközén hozzáférhetővé teszi az Ön számára az Apple Music-tól, az iTunes Store-ból vagy a harmadik személyektől megszerzett párosított vagy feltöltött zenéket, lejátszási listákat és zenei videókat („iCloud-zenekönyvtár Tartalom”). Az iCloud-zenekönyvtár az Apple Music-tagság beállításakor automatikusan bekapcsolásra kerül. Az iCloud-zenekönyvtár adatokat gyűjt az Ön iCloud-zenekönyvtár Tartalmáról. Ezek az adatok összekapcsolásra kerülnek az Ön Apple azonosítójával, valamint összehasonlításra kerülnek az Apple Music-on jelenleg elérhető iCloud-zenekönyvtár Tartalommal. A nem párosított iCloud-zenekönyvtár Tartalom feltöltésre kerül az Apple iCloud-zenekönyvtár szervereire (az Apple által meghatározott formátumban). Ön legfeljebb 100.000 zeneszámot tud felölteni. Az iTunes Store-ból valamint az Apple Music-ból vásárolt zeneszámok nem számítanak bele ebbe a korlátozásba. Az olyan zeneszámok, amelyek bizonyos kritériumoknak nem felelnek meg (például túlzottan nagyméretű fájlok), vagy nem engedélyezettek a készüléke számára nem alkalmasak az iCloud-zenekönyvtárba. Az iCloud-zenekönyvtár használatakor az Apple naplózza az olyan információkat, mint például a lejátszott, megállított, átugrott zeneszámokat, vagy az Ön által használt eszközt, és a lejátszás idejét és időtartamát. Ön elfogadja, hogy az iCloud-zenekönyvtárat kizárólag jogszerűen megszerzett tartalomhoz használja. Az iCloud-zenekönyvtár Szolgáltatást úgy nyújtjuk "AHOGY VAN" és az tartalmazhat hibákat és pontatlanságokat. Adatairól és információiról készítsen biztonsági másolatot az iCloud-zenekönyvtár használatának megkezdése előtt. Amennyiben Ön nem rendelkezik Apple Music előfizetéssel, úgy iTunes Match előfizetést vásárolhat, amely előfizetésére jelen fejezetben meghatározott szerződési feltételeket kell alkalmazni.

J. APPLE ARCADE-RE VONATKOZÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK

APPLE ARCADE ELŐFIZETÉS

Az Apple Arcade játékelőfizetési szolgáltatás. Az Ön Apple Arcade előfizetése automatikusan megújításra kerül mindaddig, amíg Ön fiókja beállításai között nem mondja le az előfizetését. További információért kérjük, tekintse meg az „Előfizetések” pontot. Az Apple Arcade előfizetésének megszűnésekor Ön elveszíti hozzáférését az Apple Arcade azon funkcióihoz, amelyekhez Apple Arcade előfizetés szükséges, ideértve, de nem kizárólagosan az Apple Arcade-en keresztül letöltött, az eszközén tárolt alkalmazásokhoz való hozzáférést.

K. VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSRA ALKALMAZANDÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

AZ APPLE JELENTÉSE

A Lakóhelye Szerinti Országa alapján az “Apple” jelenti:

Apple Inc., székhelye: One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia; észak-, közép- és dél-amerikai felhasználók számára (Kanadát kivéve), beleértve az Egyesült Államok területeit és felségterületeit; továbbá az Észak- és Dél-Amerikában és a Karib-térségben található francia és brit felségterületeket;

Apple Canada, Inc., székhelye: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada; kanadai, illetve Kanada területein és felségterületein lévő felhasználók számára;

iTunes K.K., székhelye:: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokió; Japánban lévő felhasználók számára;

Apple Pty Limited, székhelye: Level 3, Capital Centre, 20 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Ausztrália; ausztráliai és új-zélandi felhasználók számára, beleértve a szigeteken lévő felségterületeket, területeket és társult joghatóságokat; és

Apple Distribution International Ltd., székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország minden más felhasználó számára.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Megállapodást, és hogy a Szolgáltatás Ön által történő használata tekintetében új vagy további feltételeket állapítson meg. Az ilyen módosításokról és további feltételekről Önt tájékoztatjuk, és amennyiben Ön azokat elfogadja, azonnal hatályba lépnek, és a jelen Megállapodás részét képezik. Ha nem fogadja el a módosításokat, az Apple jogosult megszüntetni a jelen Megállapodást.

HARMADIK FÉL TARTALMAK

Az Apple nem felelős a harmadik személyek anyagaiért, amelyek a Tartalomban vagy a Szolgáltatásokban kerültek elhelyezésre vagy azokhoz kapcsolódnak.

SZELLEMI TULAJDON

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások, ideértve, de nem kizárólag a Tartalmakat, illusztrációkat, felhasználói interfészeket, audio- és video-klippeket, szerkesztői tartalmakat, továbbá a Szolgáltatások implementáláshoz használt script-eket és szoftvereket, olyan védett információt és anyagot tartalmaznak, amelyek jogosultjai az Apple és/vagy a licenciába adók, és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdonra vonatkozó vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogi védelmet. Ön elfogadja, hogy semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információkat vagy tartalmakat, mint a Szolgáltatások jelen Megállapodás szerinti magáncélú , nem kereskedelmi felhasználása. Tilos a Szolgáltatások bármely részét bármely formában vagy eszközzel reprodukálni, kivéve, ha azt a jelen Megállapodás kifejezetten lehetővé teszi. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Tartalmat semmilyen módon nem módosíthatja, nem adhatja haszonbérbe vagy kölcsönbe, nem értékesítheti, terjesztheti, továbbá nem jogosult a Szolgáltatás bármilyen kifejezetten meg nem engedett módon történő felhasználására.

Az Apple név, az Apple logó, az iTunes, az iTunes Store, az App Store, az Apple Books, az Apple Music és más, a Szolgáltatással kapcsolatban használt Apple védjegyek, illusztrációk és logók az Apple védjegyei vagy regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban a világ minden pontján. Önnek semmilyen joga vagy felhasználási jogosultsága nem keletkezik a fent megjelölt védjegyek tekintetében.

SZERZŐI JOGGAL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Szolgáltatásokon keresztül elérhető valamely Tartalom sérti az Ön szerzői jogait, kérjük lépjen kapcsolatba az Apple-lel a következő elérhetőségeken:

- iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZÜNTETÉSE VAGY FELFÜGGESZTÉSE

Ha Ön megszegte, vagy az Apple feltételezése alapján, nem tartotta be a jelen Megállapodás bármely rendelkezését, az Apple az Ön értesítése nélkül jogosult: (i) felmondani a jelen Megállapodást és/vagy megszüntetni az Ön Apple azonosítóját, Ön pedig felelősséggel tartozik a megszüntetés napjáig, a megszüntetés napját is beleértve, a Apple azonosítója tekintetében esedékes valamennyi összeg megfizetéséért; és/vagy (ii) felmondani az Ön szoftver felhasználási jogosultságát; és/vagy (iii) megakadályozni az Ön Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Az Apple továbbá fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse a Szolgáltatásokat (vagy azokon található Tartalom bármely részét) az Ön értesítése mellett vagy anélkül, és Apple nem lesz felelős sem Ön, sem harmadik személy felé, ha ezt a jogát gyakorolja. Amennyiben lehetséges, az Apple előre értesíti Önt a Szolgáltatás módosításáról, felfüggesztéséről, vagy megszüntetéséről. A Szolgáltatás megszüntetése az Ön által megszerzett Tartalmakat nem érinti. Lehetséges ugyanakkor, hogy Ön nem tud további számítógépeket a Tartalmak használatára feljogosítani.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA; FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

a. az Apple az Apple Music Szolgáltatást ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel üzemelteti. Az Apple nem tesz egyéb kijelentést vagy vállal egyéb szavatosságot az Apple Music Szolgáltatás tekintetében, és különösen nem szavatol azért, hogy:

(i) Ön megszakítás nélkül és hibamentesen használhatja az Apple Music Szolgáltatást. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple időről időre határozatlan időtartamra eltávolíthatja, vagy technikai, üzemeltetési okokból bármikor felfüggesztheti, megszüntetheti az Apple Music Szolgáltatás működését, amelyről, amennyiben az lehetséges, tájékoztatja Önt;

(ii) az Apple Music Szolgáltatás veszteségtől, meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, interferenciától, hackeléstől vagy más, a biztonságot érintő káros beavatkozástól mentesek lesznek, amely események Vis Major eseménynek minősülnek, és amelyekkel kapcsolatban az Apple-t semmilyen felelősség nem terheli. Az Ön felelőssége az, hogy a saját rendszerén/rendszeréről biztonsági mentést készítsen az Apple Music Szolgáltatás használata előtt, alatt és után, beleértve az Apple Music Szolgáltatással kapcsolatban használt vagy azon keresztül vásárolt bármely tartalmat vagy adatot.

b. Az alábbi (d) pontban meghatározottak kivételével, vagy abban az esetben, ha Ön bármely jogszabályon alapuló megtérítésre, kompenzációra vonatkozó jogot gyakorol, az Apple, továbbá igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, leányvállalatai, ügynökei, szerződéses partnerei, megbízói vagy a licenciába adók semmilyen esetben nem felelősek az Apple, alkalmazottai vagy ügynökei által okozott kárért vagy veszteségért, amennyiben:

(i) az Apple, az Apple alkalmazottai vagy ügynökei úgy jártak el, amint az adott helyzetben általában elvárható;

(ii) az nem ésszerűen előrelátható következménye az ilyen jogsértésnek;

(iii) ha a veszteség vagy kár bármely növekedése annak a következménye, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás valamely rendelkezését;

(iv) az az Apple azon döntésének következménye, hogy valamely információt vagy tartalmat eltávolít, vagy megtagadja azok feldolgozását, hogy figyelmezteti Önt, hogy felfüggeszti vagy megszünteti az Apple Music Szolgáltatáshoz történő hozzáférését, vagy hogy lépéseket tesz a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálására, illetve hogy intézkedéseket tesz azt követően, hogy a Megállapodás megsértését megállapította; vagy

(v) az Apple Music Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos bevétel-, profitkieséshez, üzleti lehetőség elvesztéséhez, elmaradt haszonhoz, adatvesztéshez, vagy adatkárosodáshoz kapcsolódik.

c. Az Apple ésszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Apple Music Szolgáltatás tekintetében Ön által megadott információ védelméről, beleértve a csalárd felhasználás megelőzését.

d. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki, illetve korlátozza az Apple felelősségét súlyos gondatlansággal, vagy szándékos magatartással elkövetett jogsértésért, megtévesztésért, halál okozásáért, testi sértésért, illetve olyan jogsértésért, amely tekintetében a felelősség kizárását a jog nem teszi lehetővé. Ön elismeri, hogy a jelen Megállapodást az abban foglalt felelősség kizárások/korlátozások ismeretében kötötte meg, továbbá a jelen Megállapodásból származó előnyöket megfelelő kompenzációnak tekinti az Apple felelősségének a korlátozásáért.

e. Ha Ön megszegi a jelen Megállapodást, akkor Ön a szerződésszegéssel kapcsolatban keletkezett bármely igény, kár tekintetében felelősséggel tartozik az Apple, továbbá igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói, ügynökei, szerződéses partnerei, vagy licenciába adó partnerei felé. Továbbá, Ön felel az Apple bármely olyan cselekedetéért, amelyet a jelen Megállapodás feltételezett megsértésének kivizsgálása érdekében tett, vagy amely annak a következménye, hogy az Apple megállapította a jelen Megállapodás megsértését.

AZ APPLE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN FELMERÜLŐ ADATFORGALMI DÍJAKÉRT.

KÖZINTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KIVÉTELEK

Amennyiben Ön jóváhagyott közoktatási intézmény vagy kormányzati szerv, és jelen Megállapodás bármely része (például a kártalanításra vonatkozó teljes fejezete vagy annak egy része) az alkalmazandó helyi, nemzeti, állami vagy szövetségi jogszabály értelmében érvénytelen vagy nem érvényesíthető, akkor az adott részt – az esetnek megfelelően - érvénytelennek vagy semmisnek kell tekinteni, és azt az alkalmazandó irányadó jogszabállyal összeegyeztethető módon kell értelmezni.

IRÁNYADÓ JOG

A következő bekezdésben kifejezetten említettek kivételével a jelen Megállapodásra, valamint az Ön és az Apple közötti kapcsolatra és minden Tranzakcióra és Szolgáltatásra Kalifornia Állam törvényei vonatkoznak, a kollíziós szabályai kivételével. Ön és az Apple vállalja, hogy aláveti magát a kaliforniai Santa Clara megyében található bíróság személyes és kizárólagos joghatóságának a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita vagy igény elbírálása végett. Ha (a) Ön nem az Amerikai Egyesült Államok állampolgára; (b) nem az Amerikai Egyesült Államokban él; (c) nem az Amerikai Egyesült Államokból fér hozzá a Szolgáltatáshoz; és (d) az alább meghatározott országok egyikének állampolgára, Ön egyetért azzal, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos, vagy azzal összefüggő jogvita vagy igény elbírálására az alább meghatározott jog lesz irányadó, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát azon ország és bírósága nem kizárólagos joghatóságának, amelynek a jogrendszere irányadó az alább meghatározott államban, megyében vagy országban:

Amennyiben Ön az Európai Unió valamelyik országának, illetve Svájc, Norvégia vagy Izland állampolgára, az irányadó jog és a jogi fórum a rendes lakóhelyének joga és bíróságai lesznek.

Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása a jelen Megállapodásra vonatkozóan kifejezetten ki van zárva.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Megállapodás az Ön és az Apple közötti teljes megállapodás, és a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozik, helyébe lépve valamennyi, az Apple és Ön által a Szolgáltatások tekintetében kötött korábbi megállapodásnak. Önre további feltételek is vonatkozhatnak, ha Ön kapcsolódó szolgáltatásokat, harmadik féltől származó tartalmat, vagy harmadik féltől származó szoftvert, valamint további szolgáltatásokat, mint például a Hangerő Vásárlási Programot (Volume Purchase Program) vesz igénybe. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy nem végrehajtható, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy az az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti akaratát legjobban tükrözze, míg a Megállapodás más részeinek rendelkezései érvényesek és hatályosak maradnak. Ha az Apple nem érvényesíti a jelen Megállapodásból eredő valamely jogát vagy a jelen Megállapodás valamely rendelkezését, az nem eredményez az adott vagy egyéb rendelkezésre vonatkozó joglemondást. Az Apple nem felelős valamely kötelezettsége teljesítésének elmaradásáért, ha azt, tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Ön elfogadja, hogy köteles valamennyi, a Szolgáltatások használatára vonatkozó helyi, állami, szövetségi és nemzeti jogszabály, rendelkezés, rendelet betartására. A Szolgáltatások Ön által történő használatára egyéb jogszabályok is vonatkozhatnak.

Az elektronikusan teljesített Tranzakciók tekintetében a kárveszély viselése a fogadó félhez történő elektronikus továbbítással száll át a vevőre. Az Apple egyik alkalmazottja vagy ügynöke sincs felhatalmazva jelen Megállapodás módosítására.

Az Apple az Szolgáltatásokkal kapcsolatban email küldésével, az Ön címére küldött levéllel, vagy úgy értesítheti Önt, hogy az értesítést a Szolgáltatásokban megjeleníti. Az értesítések azonnal hatályossá válnak. Az Apple, annak érdekében, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatosan további információkat küldjön Önnek, kapcsolatba léphet Önnel e-mail vagy push értesítések útján.

Alternatív Vitarendezési Eljárás. Az Európai Unió önkéntes Online Vitarendezési Fórumot működtet, amely az alábbi linken elérhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr, és amelyben az Apple Distribution International Ltd., döntése alapján nem vesz részt. Amennyiben bármilyen problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot az iTunes Support-tal: https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Ön ezennel biztosítja az Apple részére a jogot, hogy megtegyen minden általa ésszerűen szükségesnek, és megfelelőnek ítélt intézkedést, annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás bármely részének való megfelelést érvényesítse és/vagy ellenőrizze. Ön elfogadja, hogy az Apple, anélkül, hogy Ön felé felelőséggel tartozna, jogosult átadni adatokat és/vagy információkat hatóságoknak, kormányzati tisztviselőknek és/vagy harmadik személyeknek, amennyiben az Apple megítélése szerint az ésszerűen szükséges vagy megfelelő a jelen Megállapodás bármely pontjának érvényesítése és/vagy betartásának ellenőrzése érdekében (ideértve, de nem kizárólag az Apple jogát arra, hogy együttműködjön bármely jogi eljárásban, amely a Szolgáltatások és/vagy Tartalmak Ön általi használatával és/vagy harmadik személyek olyan igényeivel függ össze, amelyek szerint Ön jogszerűtlenül és/vagy a harmadik személyek jogait megsértve használta/használja a Szolgáltatásokat és/vagy Tartalmakat).

A kiskorú gyermekek a jelen Megállapodást szüleikkel vagy törvényes képviselőjükkel együtt nézzék át, ezáltal biztosítva, hogy a gyermek és szülője vagy törvényes képviselője megértsék azt.

Utoljára módosítva: 2019. május 13.