Legal

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ITUNES STORE
C. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE VOOR APPLE TV EN IBOOKS STORE
D. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR APPLE MUSIC

DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMSTEN GELDEN TUSSEN U EN ITUNES SARL (“ITUNES”) EN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE ITUNES STORE, DE MAC APP STORE, DE APP STORE, DE APP STORE VOOR APPLE TV, DE IBOOKS STORE (DE "STORES") EN APPLE MUSIC. KLIK OP “AKKOORD” WANNEER U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. WANNEER U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP “AKKOORD” EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE ITUNES STORE, DE MAC APP STORE, DE APP STORE OF DE IBOOKS STORE. DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING ONVERMINDERD DE VOORWAARDEN VAN DE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMSTEN DIE U MOGELIJK BENT AANGEGAAN, BIJVOORBEELD VOOR HET GEBRUIK VAN DE ITUNES APPLICATIE.

VOOR NADERE INFORMATE OVER ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN VERWIJZEN WIJ U NAAR https://www.apple.com/support/.

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGSBELEID

U stemt ermee in dat u voor alle producten die u via de Stores koopt, moet betalen en dat iTunes uw betaalmethode mag debiteren voor alle aangekochte producten, alsmede voor eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en latere vergoedingen, voor zover van toepassing) die u in verband met uw Account verschuldigd wordt. U bent verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle vergoedingen en verstrekking aan iTunes van geldige gegevens betreffende uw betaalmethode voor betaling van alle vergoedingen. Voor nadere informatie over hoe uw aankopen worden gefactureerd verwijzen wij u naar http://support.apple.com/kb/HT5582. U gaat ermee akkoord dat u alle facturen in elektronische vorm ontvangt, waaronder als e-mail.

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van het product vermeerderd met de eventueel verschuldigde BTW (als van toepassing op de dag van uw download). Door gebruik te maken van de Nederlandse Store geeft u aan dat u in dat land woonachtig bent voor belastingdoeleinden

U bent verantwoordelijk voor eventuele bijkomende fiscale verplichtingen in Nederland. Alle aan iTunes verschuldigde betalingen zijn na aftrek van eventueel toepasselijke bijkomende belastingen.

Herroepingsrecht: Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, kunt u dit doen binnen 14 dagen na ontvangst van het ontvangstbewijs en zonder opgave van redenen. Een uitzondering hierop is iTunes Cadeaus, waar geen restitutie voor wordt gegeven als de code eenmaal is ingewisseld.

Om uw bestelling te annuleren, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing. Om onmiddellijke verwerking ervan te garanderen, raden wij aan dat u Meld een Probleem gebruikt om alle artikelen te annuleren, met uitzondering van de Apple Music Dienst, iTunes Match, iTunes Pass en (niet ingewisselde) iTunes Cadeau- en Allowances, die rechtstreeks bij Apple werden aangekocht. Die uitgezonderde items kunnen worden geannuleerd door contact op te nemen met iTunes Support. U hebt tevens het recht om ons te informeren met het onderstaande voorbeeldformulier voor annulering, of via een ander duidelijke verklaring. Als u ‘Meld een probleem’ gebruikt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering.

Om binnen de gestelde tijd te annuleren, dient u uw annuleringsbericht in te sturen voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van annulering

U ontvangt uw restitutie binnen maximaal 14 dagen na de dag waarop wij uw verzoek om annulering hebben ontvangen. We gebruiken dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de transactie en u betaalt geen kosten voor een dergelijke restitutie.

Uitzondering op het herroepingsrecht

U kunt uw bestelling voor de levering van digitaal materiaal niet annuleren als de levering op uw verzoek is begonnen; u erkent dat u in dat geval het herroepingsrecht verliest.

Voorbeeldformulier voor annulering:

- Aan iTunes S.à r.l., 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg:

- Hierbij zeg hierbij mijn contract voor het volgende op: [VOEG BESTEL-ID IN, ARTIKEL, ARTIEST EN SOORT]

- Besteld op [VOEG DATUM IN] / ontvangen op [VOEG DATUM IN]

- Naam consument

- Adres consument

- E-mail consument (optioneel)

- Datum

Tot een aankoop is gedaan, behoudt iTunes zich het recht voor om de prijzen voor de producten die via de Stores worden aangeboden op ieder tijdstip te wijzigen en de Stores bieden geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding ná de aankoop.

Wanneer een product niet meer beschikbaar is ná een transactie, maar vóórdat het is gedownload, bent u waarschijnlijk alleen gerechtigd tot terugbetaling van de prijs die u voor het niet beschikbare product heeft betaald. Wanneer technische problemen de levering van uw product onmogelijk maken of onredelijk vertragen, bent u uitsluitend gerechtigd tot ofwel vervanging ofwel terugbetaling van de betaalde prijs, als vastgesteld door iTunes.

1-Click®

1-Click is een geregistreerd dienstmerk van Amazon.com, Inc., waarvan onder licentie gebruik wordt gemaakt. 1-Click is een handige functie, die u de mogelijkheid biedt met een enkele klik van de muis of een ander invoerapparaat een aankoop te doen in de Stores. Wanneer u de Stores bezoekt op uw computer, kunt u 1-Click activeren via het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op een Buy knop klikt. (U kunt uw keuze op ieder tijdstip ongedaan maken door te klikken op de Reset Warnings knop in uw Account informatie). Wanneer u de Stores bezoekt op uw product van het Apple merk waarop iOS draait, zoals een iPad, iPod touch of iPhone (“iOS apparaat”), kan 1-Click voor elke transactie worden geactiveerd door op de knop met de productprijs te klikken, waarna de Buy knop verschijnt. Wanneer 1-Click is geactiveerd en u klikt op de Buy knop, zal de download onmiddellijk beginnen en uw transactie zonder verdere stappen worden afgerond.

CADEAUBONNEN, ITUNES CARDS EN CODES, ALLOWANCES EN CONTENT CODES

Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes, Content Codes en Allowances, alsmede ongebruikte tegoeden, zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden teruggestuurd voor een terugbetaling in contant geld (behalve zoals hierboven uiteengezet in ons terugbetalingsbeleid dat van toepassing is indien het artikel is gekocht van de iTunes Store; of behalve als de winkelier van wie het artikel is gekocht een ander terugbetalingsbeleid hanteert)– onverminderd enig toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling in geval van ondeugdelijke of onjuist omschreven geschenken – of worden geruild, doorverkocht of gebruikt om Cadeaus, Cadeaubonnen, iTunes Cards of Codes te kopen, Allowances te geven of aankopen te doen in Apple Online Store of Apple Retail Stores. Ongebruikte tegoeden zijn niet overdraagbaar.

Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes, Content Codes en Allowances die in Nederland zijn gekocht, kunnen alleen via de Stores in Nederland worden ingewisseld.

iTunes is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes, Content Codes of Allowances. Het risico voor verlies en de eigendom van de Cadeaubonnen, iTunes Cards en Codes en Allowances die langs elektronische weg worden verzonden gaan op de koper in Nederland over bij verzending langs elektronische weg. Het risico voor verlies en de eigendom van de Content Codes die langs elektronische weg worden verzonden gaan over van iTunes in Luxemburg op het moment van verzending langs elektronische weg.

iTunes behoudt zich het recht voor om een account te sluiten en om een alternatieve betalingsvorm te verzoeken, wanneer een Cadeaubon, iTunes Card en Code, Content Code of Allowance frauduleus is verkregen of wordt gebruikt in de Stores.

CADEAUS

Cadeaus gekocht bij de Stores mogen alleen worden gekocht voor, en ingewisseld door, personen in Nederland. Ontvangers van cadeaus moeten over compatibele hardware-instellingen en instellingen voor ouderlijk toezicht beschikken om van bepaalde cadeaus gebruik te kunnen maken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om spier- en gewrichtspijn of oogklachten tijdens het gebruik van de producten aangeboden in de Stores te voorkomen, moet u regelmatig pauzeren, en moet u langer onderbreken wanneer u pijn voelt, vermoeid bent of u onprettig voelt. Een zeer klein percentage van de mensen kan epileptische aanvallen of blackouts ervaren wanneer ze worden blootgesteld aan knipperende lichten of patronen, ook tijdens het spelen van videogames of het bekijken van video's. Mogelijke symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, onwillekeurige bewegingen, verlies van bewustzijn, veranderde waarneming, tintelingen, gevoelloosheid of een ander gevoel van onbehagen. Raadpleeg een arts voordat u gebruik maakt van de producten aangeboden in de Stores wanneer u ooit last heeft gehad van deze of vergelijkbare symptomen, en stop onmiddellijk met het gebruik van deze producten en raadpleeg een arts wanneer ze zich voordoen tijdens het gebruik van deze producten. Ouders moeten opletten of hun kinderen last krijgen van deze symptomen wanneer ze gebruik maken van de producten aangeboden in de Stores.

VOORUITBESTELLINGEN

Wanneer u producten vooruit bestelt, machtigt u de Stores om automatisch geld van uw rekening af te houden en, indien u automatisch downloaden hebt ingeschakeld, het product te downloaden wanneer het beschikbaar wordt. U kunt uw vooruitbestelling te allen tijde annuleren voordat het betreffende artikel beschikbaar komt, en zoals uiteengezet is in ons terugbetalingsbeleid.

GEZINSDELEN

Gezinsdelen staat het u toe om de daarvoor in aanmerking komende iTunes, App Store, Mac App Store en IBooks Store producten te delen tussen maximaal 6 leden van een "Gezin" (waaronder uzelf) Indien u een Gezin opzet of daaraan gaat deelnemen mag u daarvoor in aanmerking komende producten van andere Gezinsleden bekijken en downloaden op uw compatibele apparaat of computer. U kunt ook ervoor kiezen om uw aankopen te verbergen om te voorkomen dat andere Gezinsleden deze kunnen bekijken of van u kunnen downloaden. U kunt informatie delen, zoals foto's en video's via de Foto applicatie, afspraken via uw Gezinskalender, herinneringen via de Herinneringen applicatie, locatie informatie via Vind Mijn Vrienden, en apparaat locatie via Zoek mijn iPhone. Gezinsdelen is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. iTunes en iCloud accounts zijn noodzakelijk; iOS 8 en/of OS X Yosemite zijn noodzakelijk om een Gezin te starten of daaraan te gaan deelnemen. Indien u gaat deelnemen aan een Gezin wordt de functionaliteit van Gezinsdelen automatisch geactiveerd op uw compatibele apparaten en computers.

De “Organisator” van een Gezin kan andere leden uitnodigen om te gaan deelnemen aan zijn Gezin. De Organisator moet 18 jaar of ouder zijn en een daartoe geschikte betaalmethode geregistreerd hebben bij iTunes. Indien u een Organisator bent, verklaard u dat u de ouder of voogd bent van elke Gezinslid dat jonger is dan 13 jaar. Indien een Gezinslid een aankoop doet die niet volledig kan worden betaald uit het Store tegoed in zijn account, wordt voor het verschil de betaalmethode van de Organisator belast. Gezinsleden worden geacht hiertoe te zijn gemachtigd door de Organisator. Producten worden gekoppeld aan het account van het Gezinslid dat de aankoop heeft gedaan. DOOR GEZINSLEDEN UIT TE NODIGEN OM DEEL TE GAAN NEMEN AAN EEN GEZIN, GAAT DE ORGANISATOR ER MEE AKKOORD DAT ALLE VERGOEDINGEN VOOR AANKOPEN DIE ZIJN GEDAAN DOOR GEZINSLEDEN DOOR HEM ZIJN GEAUTORISEERD EN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN, ZELFS ALS DE ORGANISATOR NIET OP DE HOOGTE WAS VAN EEN SPECFIEKE AANKOOP, INDIEN EEN GEZINSLID ZIJN VOLMACHT, ZOALS DIE HEM WAS TOEGEKEND DOOR DE ORGANISATOR, OVERSCHRIJDT, OF INDIEN MEERDERE GEZINSLEDEN AANKOPEN DOEN VOOR HETZELFDE PRODUCT. DE ORGANISATOR IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN ELKE OVEREENKOMST MET ZIJN BETALINGSAANBIEDER, EN AANVAARDT AL HET RISICO IN HET GEVAL DAT HET DELEN VAN DE TOEGANG TOT DIE BETAALMETHODE ENIGE BESCHERMING DIE WORDT GEBODEN DOOR DE AANBIEDER VAN DE BETAALMETHODE BEPERKT. De organisator kan DE betaalinformatie die staat geregistreerd op elk moment wijzigen. Een registratie van de aankoop door een Gezinslid zal worden verzonden naar het betreffende Gezinslid en de Organisator, zelfs indien de betreffende aankoop is verborgen door het Gezinslid; gelieve Meld een Probleem te gebruiken bij ontvangst van een registratie indien u of uw Gezinsleden vergoedingen op uw kwitantie of overzicht van de betaalmethode niet herkennen.

De Organisator, of andere volwassenen die zijn aangewezen door de Organisator, kan de Vraag te Kopen functie gebruiken om kinderen jonger dan 18 jaar te verplichten om toestemming te verkrijgen van de Organisator om gratis of betaalde inhoud te downloaden voordat een download begint. Producten die worden gedownload van Gezinsleden en producten die zijn verkregen via inwisselcodes zijn uitgezonderd van Vraag te Kopen. Indien u een Organisator bent, bevestigd u dat u de ouder of voogd bent van elk Gezinslid waarvoor u Vraag te Kopen hebt geactiveerd. Vraag te Kopen is geoptimaliseerd voor iOS 8 en OS X Yosemite; product aankopen of download verzoeken van vroegere software kunnen een ander toestemmingsproces noodzakelijk maken of aankopen in het geheel blokkeren, waardoor een software upgrade noodzakelijk kan zijn. iTunes is niet aansprakelijk voor een vertraging bij het verlenen of onthouden van een Vraag te Kopen toestemmingen.

De Organisator mag elk Gezinslid verwijderen uit het Gezin, hetgeen de mogelijkheid van dat Gezinslid om geautoriseerde aankopen te doen middels de betaalmethode van de Organisator beëindigt, alsook hun mogelijkheid om de producten en inhoud van andere Gezinsleden te bekijken en te delen. Indien een Gezinslid een Gezin verlaat of daar uit wordt verwijderd, of het Apple ID van de Organisator wordt beëindigd om welke reden dan ook, dan kunnen de overgebleven Gezinsleden niet langer de producten of inhoud van het verlatende Gezinslid bekijken of downloaden,, of toegang te krijgen tot producten die voorheen zijn gedownload van het vertrekkende Gezinslid, waaronder aankopen die zijn gedaan middels de betaalwijze van de Organisator ten tijde dat het verlatende Gezinslid deelnam aan het Gezin. Indien u een Gezin verlaat, kunt u niet langer langer de producten of inhoud van andere Gezinsleden bekijken of downloaden, of toegang krijgen tot producten die u voorheen hebt gedownload van andere Gezinsleden ten tijde dat u deelnam aan het Gezin. Indien u In-App Aankopen hebt gedaan binnen een applicatie die oorspronkelijk is aangekocht door een vertrokken Gezinslid of gedownload van een Gezinslid en u behoort niet langer tot het Gezin, dan dient u de betreffende applicatie en de In-App Aankopen te herstellen om weer toegang te krijgen deze aankopen; leest u alstublieft het beleid van de ontwikkelaar en het gedeelte uit deze Overeenkomst dat is getiteld "In-App Aankopen", voordat u een In-App aankoop doet. Omdat persoonlijke accounts for gebruikers onder de leeftijd van 13 alleen kunnen worden gecreëerd in het kader van Gezinsdelen of, heeft het verwijderen van dergelijke accounts uit het Gezin als gevolg dat het Apple ID van dat Gezinslid wordt beëindigd, inclusief zijn of haar toegang tot de Apple diensten waarvoor een Apple ID nodig is of content die is gekoppeld aan dat Apple ID.

U kan slechts tot één Gezin tegelijkertijd behoren, en mag niet meer dan twee maal per jaar deelnemen aan een Gezin. U kan het store account dat u met een Gezin koppelt niet meer dan eenmaal in elke 90 dagen wijzigen. Alle Gezinsleden moeten hezelfde iTunes Store land of regio gebruiken. Muziek, films, TV shows en boeken kunnen worden gedownload van de iTunes Dienst op maximaal 10 apparaten per account, waarvan maximaal 5 computers kunnen zijn; in aanmerking komende applicaties kunnen worden gedownload naar ieder apparaat dat het Gezinslid in eigendom heeft of controleert. Niet alle producten, waar onder begrepen: In-App Aankopen, inhoud die niet beschikbaar is voor download, abonnementen en enkele voorheen aangekochte applicaties, komen in aanmerkingen voor Gezinsdelen. Apple houdt zich het recht voor om een Gezin te ontbinden in overeenstemming met het gedeelte uit de Overeenkomst dat is getiteld "Beëindiging".

ELEKTRONISCHE OVEREENKOMSTEN

Uw gebruik van de Stores omvat de mogelijkheid om langs elektronische weg overeenkomsten te sluiten en/of transacties te verrichten. U erkent dat uw elektronische inzending een overeenkomst vormt en het voornemen inhoudt te worden gebonden door en te betalen voor de desbetreffende overeenkomst en transactie. Uw overeenkomst en uw voornemen te worden gebonden door uw elektronische indiening is van toepassing op alle gegevens betreffende alle transacties die u op deze site aangaat, inclusief kennisgevingen van annulering, beleid, contracten en applicaties. Om toegang te krijgen en te behouden tot uw elektronische gegevens, kan het noodzakelijk zijn dat u over bepaalde hardware en software beschikt, hetgeen uw exclusieve verantwoordelijkheid is.

APPARATEN NIET VAN HET MERK APPLE

Als u zich aanmeldt voor een Account of gebruik maakt van Diensten en/of Stores onder deze Overeenkomst op een apparaat of computer niet van het merk Apple, is het mogelijk dat u slechts toegang heeft tot een beperkt aantal Account of Diensten en/of Stores functionaliteiten. U krijgt toegang tot uw Account of de Diensten en/of Stores op een apparaat of computer niet van het merk Apple, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle relevante bepalingen en voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten voor het gebruik van een Account of Diensten en/of Stores, beperkingen op het gebruik, de beschikbaarheid, garantiebeperkingen, regels met betrekking tot uw content en gedrag, en beëindiging. Bepalingen in deze Overeenkomst die betrekking hebben op functies of Diensten die niet beschikbaar zijn voor gebruikers van een apparaat of computer niet van het merk Apple zullen niet op u van toepassing zijn. Deze omvatten, bijvoorbeeld, de App Store. Als u er later voor zou kiezen om uw Account of een Dienst te raadplegen vanop een apparaat of computer van het merk Apple, gaat u ermee akkoord dat alle hierin opgenomen bepalingen en voorwaarden van toepassing zullen zijn op uw gebruik van dergelijke Account of Diensten en/of Stores.

iTunes is niet verantwoordelijk voor typografische fouten.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ITUNES STORE

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ITUNES SARL. (“ITUNES”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE ITUNES STORE SERVICE (DE “DIENST”).

DE ITUNES STORE DIENST

iTunes is de aanbieder van de Dienst die u toestaat toegang te krijgen tot een licentie voor digitale content (“iTunes Producten”)of deze te kopen of te huren, uitsluitend voor eindgebruik, onder de voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst. iTunes is niet de aanbieder van de iTunes applicatie of van de iPad, iPod of iPhone.

EISEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENST

Alleen personen die 13 jaar of ouder zijn kunnen een account creëren. Accounts voor personen die jonger zijn dan 13 jaar kunnen worden gecreëerd door een ouder of voogd met gebruikmaking van Gezinsdelen. Kinderen onder de 18 jaar dienen deze Overeenkomst met hun ouder of of voogd door te nemen teneinde ervoor te zorgen dat het kind en de ouder of de voogd haar begrijpen.

De Dienst is alleen in Nederland voor u beschikbaar. U stemt ermee in de Dienst niet buiten deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. iTunes kan technische middelen toepassen om na te gaan of u zich aan deze bepaling houdt.

Uw gebruik van de Dienst vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Ook kunnen periodieke updates vereist zijn. Uw gebruik kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden. Bij regelmatig gebruik wordt hogesnelheidsinternet sterk aanbevolen; voor Gehuurde Films is dit noodzakelijk. De laatste versie van de iTunes software wordt aanbevolen om toegang tot de Dienst te krijgen en kan vereist zijn voor bepaalde transacties of functies, of om eerder van de Dienst gekochte of verworven iTunes Producten te downloaden. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, te voldoen. De Dienst maakt geen deel uit van een ander product of andere aanbieding en de aankoop of verwerving van een ander product houdt geen toezegging of garantie in dat u toegang krijgt tot de Dienst.

UW ACCOUNT

Als geregistreerd gebruiker van de Dienst kunt u een account (“Account”) aanmaken. Maak uw Account informatie aan niemand anders bekend. U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden, en u stemt ermee in dat u iTunes onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. iTunes is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account.

Om iTunes Producten te kopen en te downloaden van de Dienst moet u uw Apple ID en wachtwoord invoeren of Touch ID gebruiken om uw Account te verifiëren voor transacties. Wanneer u uw Account heeft geverifieerd met uw Apple ID en wachtwoord, zal u gedurende vijftien minuten niet meer hoeven te verifiëren op uw computer of iOS Apparaat; u kunt uw computer of Apple TV uw wachtwoord laten onthouden zodat uw account geverifieerd blijft. Gedurende deze tijdspanne zult u iTunes Producten kunnen kopen en downloaden zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren. U kunt de mogelijkheid om iTunes Producten transacties of instellingen te wijzigen om een wachtwoord te vragen voor iedere transactie uitschakelen door de instellingen op uw computer, iOS Apparaat of Apple TV aan te passen. Meer informatie vindt u op http://support.apple.com/kb/HT1904 en http://support.apple.com/kb/HT4213.

U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken wanneer u zich voor de Dienst registreert of daarvan gebruik maakt (”Registratiegegevens”) en u stemt ermee in dat u uw Registratiegegevens zult actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft de Registratiegegevens die u verstrekt op te slaan en te gebruiken voor het instandhouden en factureren van uw Account.

AUTOMATISCHE LEVERING EN DOWNLOADEN VAN EERDERE AANKOPEN

Wanneer u iTunes muziek, (niet gehuurde)f ilms, en muziek video iTunes Producten ( “ iTunes Geschikte Content”) voor het eerst aanschaft, kunt u ervoor kiezen om automatisch exemplaren van zulke iTunes Geschikte Content te ontvangen (“auto-downloaden”) op bijkomende compatibele iOS Apparaten (behalve aangekochte films en TV shows iTunes Producten) en iTunes-goedgekeurde computers met compatibele software door zulke iOS Apparaten en computers (in beide gevallen, een “Gekoppeld Apparaat”) te koppelen volgens de onderstaande regels inzake koppelen. Voor elk Gekoppeld Apparaat mag u specificeren of, en zo ja, welk type van ide iTunes Geschikte Content erop mag gedownload worden via auto-download. Op een Gekoppeld Apparaat dat geschikt is om push meldingen te ontvangen (“Geschikt voor Push”), iOS Apparaten inbegrepen, zal de iTunes Geschikte Content auto-downloaden naar dat Gekoppeld Apparaat wanneer het apparaat over een internetverbinding beschikt; op een Gekoppeld Apparaat niet Geschikt voor Push, zal iTunes Geschikte Content automatisch verschijnen in de download wachtlijst en kunt u handmatig de download starten in iTunes.

Om u van dienst te zijn, kan u – nadat u iTunes Geschikte Content hebt verkregen e bepaalde van dergelijke eerder gekochte iTunes Geschikte Content downloaden op een Gekoppeld Apparaat. Sommige eerder aangekochte iTunes Geschikte Content is mogelijk niet op elk moment beschikbaar om later te downloaden en in een dergelijk geval is iTunes niet jegens u aansprakelijk. Aangezien het kan voorkomen dat u niet in staat zal zijn om bepaalde eerder gekochte iTunes Geschikte Content later te downloaden, nadat u het eenmaal gedownload heeft, rust op u de verantwoordelijkheid om het niet te verliezen, te vernietigen of te beschadigen, en daartoe zal u wellicht een back-up willen maken.

Voor het koppelen van Gekoppelde Apparaten gelden de volgende bepalingen:

(i) U mag iTunes Geschikte Content auto-downloaden of eerder verworven iTunes Geschikte Content downloaden van een Account op niet meer dan 10 Gekoppelde Apparaten, op voorwaarde dat niet meer dan 5 hiervan iTunes-goedgekeurde computers zijn.

(ii) Een Gekoppeld Apparaat kan te allen tijden met hoogstens één Account gekoppeld worden.

(iii) U mag een Gekoppeld Apparaat slechts eenmaal per 90 dagen veranderen naar een andere Account.

(iv) U mag eerder verworven gratis content downloaden naar een onbeperkt aantal apparaten zo lang als het gratis is in de iTunes Service, maar op niet meer dan 5 iTunes-goedgekeurde computers.

Een Apple TV is geen “Gekoppeld Apparaat”. Echter, aangeschafte (dus niet gehuurde) iTunes film Producten mogen op daarvoor geschikte Apple TV's worden afgespeeld, met de vermelding dat U deze film maar op een beperkt aantal Apple TV's tegelijk mag afspelen.

Sommige delen van iTunes Geschikte Content kunnen groot zijn en het leveren daarvan via een data verbinding kan resulteren in aanzienlijke data kosten.

ITUNES MATCH

iTunes Match staat u toe om op afstand toegang te krijgen tot uw gematchte of geüploade muzieknummers, en muziek video's die u hebt gekocht met uw Account, samen met de bijbehorende metadata, afspeellijsten en andere informatie over uw iTunes-bibliotheek ("iTunes Match Content").

Voor een jaarlijkse vergoeding kunt u zich abonneren op iTunes Match. Om u te abonneren moet u beschikken over een geldige credit card in het bestand van iTunes. Het abonnement is niet restitueerbaar (behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals hierboven uiteengezet is in ons terugbetalingsbeleid), en zal automatisch voor een jaar worden verlengd totdat u opzegt. Uw account zal niet meer dan 24 uur voorafgaand aan het verstrijken van de lopende abonnementsperiode worden gedebiteerd. U kunt automatische verlenging annuleren door de iTunes Store account instellingen op uw computer aan te passen. Na het einde van uw abonnementsperiode zult u niet langer toegang hebben tot uw iTunes Match Content van iTunes Match.

iTunes Match functioneert met bibliotheken die tot 100.000 muzieknummers bevatten die ofwel (i) momenteel niet beschikbaar zijn op de iTunes Service, of (ii) niet met uw Account werden aangeschaft bij de iTunes Service. Muzieknummers die niet voldoen aan bepaaldecriteria of die niet geautoriseerd zijn voor uw computer, komen niet in aanmerking voor iTunes Match.

Om iTunes Match te installeren en te gebruiken, wordt er informatie over de bestanden in uw iTunes bibliotheek, uw besturingssysteem, en gegevens over uw hardware verzameld en gekoppeld aan uw Account op de servers van iTunes.

iTunes Match scant automatisch de muziekbestanden en verzamelt andere informatie die gebruikt wordt om vast te stellen welke muziek zich in uw iTunes-bibliotheek bevindt, zoals de titels, artiesten of duur van muzieknummers.

iTunes Match zal deze informatie gebruiken om muzieknummers af te stemmen op muzieknummers die momenteel beschikbaar zijn in de iTunes Store, en zal gematchte muzieknummers aan u ter beschikking stellen in een formaat dat dan in de iTunes Store beschikbaar is. Als het muzieknummer niet goed is gematcht, zal uw exemplaar van het muzieknummer naar iTunes worden geüpload in hetzelfde formaat of een formaat bepaald door iTunes. iTunes behoudt zich het recht voor om types van geüploade content (bijvoorbeeld te grote bestanden) te beperken. Gematchte of geüploade muzieknummers en de bijbehorende metadata zullen toegankelijk zijn vanaf een Bijbehorend Apparaat waarop iTunes Match werd geactiveerd. De associatie van Bijbehorende Apparaten voor iTunes Match is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als Automatische Levering en downloaden van eerdere aankopen, en geüploade of gematchte muzieknummers en gerelateerde informatie worden geacht "iTunes Geschikte Content" te zijn. U kunt ook toegang krijgen tot iTunes Match Content vanaf compatibele Apple TV's , op voorwaarde dat u dit enkel op een beperkt aantal Apple TV's tegelijk kan doen.

Wanneer u iTunes Match gebruikt, zaliTunes informatie registreren, zoals de muzieknummers die u afspeelt, stopt of overslaat, de apparaten die u gebruikt, en de tijd en de duur van de weergave. .

U gaat ermee akkoord om iTunes Match alleen voor rechtmatig verkregen content te gebruiken. Elk gebruik voor onwettige content vormt een inbreuk op de rechten van anderen waardoor u zich blootstelt aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, voor schending van auteursrechten.

iTunes Match wordt "ONGEWIJZIGD" geleverd en kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten die fouten, corruptie of verlies van gegevens en/of informatie, inclusief muziek, afspeellijst, en speelgeschiedenis, op uw computer of apparaat en daarop aangesloten randapparatuur (inclusief, maar niet beperkt tot, servers en andere computers), kunnen veroorzaken . Maak een back-up van alle gegevens en informatie over uw computer of apparaat en eventuele randapparatuur alvorens iTunes Match te gebruiken. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat u iTunes Match op eigen risico gebruikt. Voor zover toegestaan door de wet, is iTunes niet aansprakelijk voor uw gebruik van iTunes-Match, hierin begrepen de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot gematchte of geüploade content.

PRIVACY

Op de Dienst is het Privacybeleid van Apple beschreven onder https://www.apple.com/legal/privacy/.

Wanneer u zich aanmeldt voor de Genius functie, zal Apple van tijd tot tijd automatisch informatie verzamelen die kan worden gebruikt om media in uw iTunes bibliotheek op enig apparaat waarop Genius is geactiveerd te identificeren, zoals uw afspeelgeschiedenis en afspeellijsten. Daaronder vallen zowel media aangeschaft of verworven via iTunes, als media verkregen uit andere bronnen. Deze informatie zal anoniem worden opgeslagen en zal niet met uw naam of Account in verband worden gebracht. Wanneer u de Genius functie gebruikt, zal Apple deze informatie en de inhoud van uw iTunes bibliotheek en andere informatie gebruiken om u gepersonaliseerde aanbevelingen toe te sturen.

Apple mag deze informatie uitsluitend gebruiken en combineren met geaggregeerde informatie uit de iTunes bibliotheken van andere gebruikers die zich voor deze functie hebben aangemeld, historische gegevens betreffende uw aankopen in de iTunes Store, geaggregeerde historische gegevens betreffende de aankopen in de iTunes Store van andere gebruikers en andere informatie verkregen van derden, om:

• voor u gepersonaliseerde afspeellijsten uit uw iTunes bibliotheek te maken;

• u aanbevelingen te doen met betrekking tot media en andere producten en diensten die u mogelijk wenst te kopen of te verwerven;

• andere gebruikers aanbevelingen te doen met betrekking tot producten en diensten.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple.

Wanneer u zich voor de Genius functie heeft aangemeld, kunt u Genius afspeellijsten maken op apparaten die geschikt zijn voor Genius. Wanneer u liever niet heeft dat wij informatie uit uw iTunes bibliotheek op deze wijze verzamelen en gebruiken, moet u de Genius functie niet activeren. U kunt uw aanmelding op ieder tijdstip herroepen door de Genius functie uit te schakelen in het Store menu in iTunes op uw computer of door dit uit te schakelen in de Instellingen op uw apparaat. Wanneer u zich heeft afgemeld, zal iTunes ophouden informatie over uw iTunes bibliotheek naar Apple te sturen. Wanneer u ervoor heeft gekozen om uw bibliotheek vanaf meerdere apparaten te delen, moet u de Genius functie op ieder apparaat afzonderlijk uitschakelen.

BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT

iTunes behoudt zich het recht voor om content opties (inclusief geschiktheid voor bepaalde functies) zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

GEBRUIK VAN CONTENT

U stemt ermee in dat de iTunes Producten uitsluitend door middel van een licentie aan u worden verstrekt. U begrijpt dat de Dienst en bepaalde iTunes Producten een technische beveiliging bevatten, aangebracht door iTunes en haar licentiegevers, om de digitale informatie te beschermen en uw gebruik van de iTunes Producten te beperken in overeenstemming met bepaalde gebruiksregels (“Beveiliging”), en dat u al dan niet beveiligde iTunes Producten dient te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels, vastgesteld door iTunes en haar licentiegevers (“Gebruiksregels”), en dat ieder ander gebruik van de iTunes Producten een inbreuk op auteursrechten kan vormen. De beveiligingstechnologie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de iTunes Producten. iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels voor toekomstige aankopen op de Dienst op ieder tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van toepassing zijn op iTunes Producten die reeds door u zijn gekocht. Iedere wijziging van de Gebruiksregels zal aan u bekend worden gemaakt. Indien de nieuwe Gebruiksregels niet wenst te aanvaarden, zult u niet langer iTunes Producten van de Dienst kunnen kopen.

GEBRUIKSREGELS

(i) U mag de iTunes Producten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Zie voor meer informatie over uw gebruiksrechten op de iTunes Producten en de beperkingen daaraan:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

(ii) U mag de iTunes Producten gebruiken op vijf computers waarop u op enig tijdstip de iTunes applicatie heeft geïnstalleerd, met uitzondering van Gehuurde Films (zie hieronder).

(iii) U kunt iTunes Producten vanaf maximaal vijf verschillende Accounts tegelijk opslaan op compatibele apparaten, zoals een iPad, iPod, iPhone of Apple TV, met dien verstande dat de iPhone tone iTunes Producten met slechts één door iTunes goedgekeurd apparaat tegelijk kan synchroniseren en dat synchronisatie van de iPhone met verschillende door iTunes goedgekeurde apparaten leidt tot het wissen van de tone iTunes Producten die op die iPhone zijn opgeslagen.

(iv) U mag maximaal zeven keer een audio-afspeellijst branden. U mag de audio-cd waarop u uw iTunes Producten heeft gebrand op dezelfde wijze gebruiken als een audio-cd gekocht in een winkel, met inachtneming van de Nederlandse auteursrecht wetgeving.

(v) U heeft niet het recht om video iTunes Producten of tone iTunes Producten te branden voor andere dan backup-doeleinden, welke video iTunes Producten backups u via de iTunes applicatie moet afspelen.

(vi) iTunes Plus Producten bevatten geen technische beveiliging die uw gebruik van die iTunes Producten beperkt, en Gebruiksregels (ii) - (v) zijn niet van toepassing op iTunes Plus Producten. U mag iTunes Plus Producten kopiëren, opslaan en branden voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

(vii) U kunt een film vanaf ten minste één door iTunes goedgekeurd apparaat handmatig synchroniseren met apparaten die zijn voorzien van een handmatige synchronisatie-modus, mits de film is verbonden met een Account op het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat, waarbij het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat het apparaat is dat het eerst met het apparaat werd gesynchroniseerd, of het apparaat dat u vervolgens met behulp van de iTunes applicatie als het primaire apparaat aanwijst.

(viii) Een HDCP-verbinding is vereist om films te bekijken die via HDMI worden verzonden.

(ix) Gehuurde Films

(a) Gehuurde Films kunnen slechts op één apparaat tegelijk bekeken worden. U moet verbonden zijn met de Dienst wanneer u gehuurdefilms verplaatst, en u mag dit uitsluitend doen tussen uw eigen computer en andere compatibele apparaten. Films die met behulp van uw Apple TV of, iPad, iPhone 4 of iPod touch worden gehuurd, mogen niet worden verplaatst. Wanneer u een film naar een compatibel apparaat verplaatst en vervolgens de Dienst gebruikt om dat apparaat opnieuw in te stellen, of wanneer u Settings > Reset > Erase all content and settings kiest op dat apparaat, wordt de film permanent verwijderd.

(b) Nadat u een film heeft gehuurd, dient u de gehuurde film binnen dertig (30) dagen volledig te downloaden. Na het downloaden van een film heeft u dertig (30) dagen de tijd om te beginnen met het bekijken van de film. Vervolgens heeft u achtenveertig (48) uur de tijd om de film af te kijken. De beschikbare kijktijd wordt niet verlengd door een film te stoppen, te onderbreken (pauze) of opnieuw te starten.

Sommige iTunes Producten mogen slechts één maal worden gedownload, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Gehuurde Films, en kunnen niet worden vervangen wanneer zij om welke reden ook verloren gaan; het is uw verantwoordelijkheid om te voorkomen dat iTunes Producten verloren gaan of vernietigd of beschadigd worden, nadat u ze heeft gedownload, en om een backup te maken.

Met de levering van de iTunes Producten worden geen commerciële of promotionele gebruiksrechten op de iTunes Producten aan u overgedragen. Het recht om een iTunes Product te branden of uit te voeren wordt u uitsluitend om u van dienst te zijn in bepaalde gevallen toegekend en houdt niet in dat rechten van de auteursrechthebbenden in de content die in het iTunes Product is vervat aan u worden toegekend of worden beperkt, of dat van dergelijke rechten afstand wordt gedaan.

U erkent dat sommige aspecten van de Dienst, de iTunes Producten en het beheer van de Gebruiksregels de voortdurende betrokkenheid van iTunes met zich meebrengen.

BEVEILIGING VAN DE CONTENT

U stemt ermee in dat u geen enkel element van de Beveiliging zult (proberen te) schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken, dit niet zult proberen en niemand met een dergelijke activiteit zult helpen. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen is het u toegestaan audio iTunes Producten op CD te branden, binnen de grenzen van de Gebruiksregels. Naleving van de Gebruiksregels kan door iTunes worden gecontroleerd en bewaakt en iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels zonder voorafgaande kennisgeving aan u te handhaven.

BEVEILIGING VAN DE DIENST

U stemt ermee in dat u zich geen toegang tot de Dienst zult verschaffen op andere wijze dan met behulp van het gebruik van de software die door Apple Inc. of haar verbonden groepsvennootschappen (“Apple”) voor toegang tot de Dienst wordt geleverd. U stemt ermee in dat u de software die door Apple voor toegang tot de Dienst wordt geleverd op geen enkele manier zult wijzigen en dat u geen gewijzigde versies van de software zult gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Dienst. Het is u niet toegestaan (te proberen) zich toegang tot een Account te verschaffen waarvoor u niet bevoegd bent. Schending van de veiligheid van het systeem of netwerk kan tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid leiden.

iTUNES PASS

De volledige prijs voor een iTunes Pass wordt in rekening gebracht op het moment van aanschaf. Restitutie is beschikbaar zoals hierboven in ons terugbetalingsbeleid uiteengezet is. Er zijn geen andere terugbetalingen, teruggaven of annuleringen na aankoop. U moet binnen 90 dagen nadat de laatste Pass content beschikbare komt (dan wel de periode die vermeld is op de aanschafpagina van de betreffende Pass, indien die periode afwijkt) verbinding maken met de Dienst en resterende Pass content downloaden. Na verloop van die periode kan de content niet langer beschikbaar zijn als onderdeel van de aangeschafte Pass te downloaden.

HIGH-DEFINITION-PRODUCTEN (HD-PRODUCTEN)

HD-producten zijn uitsluitend te bekijken op apparaten die HD ondersteunen; gekochte (niet gehuurde) HD-producten beschikken echter over een standaard-definitie versie voor gebruik op apparaten die geen HD ondersteunen.

INDIENING VAN MATERIALEN BIJ DE DIENST

De Dienst kan interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om materialen in te dienen (inclusief links naar inhoud van derden) op delen van de Dienst die voor het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle materialen die door u worden ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk te handelen. U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van materialen op de Dienst. U verleent iTunes hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw materialen in het kader van de Dienst of in verband met de iTunes Producten te gebruiken, zonder dat daar enige vergoeding of verplichting aan u tegenover staat. iTunes behoudt zich het recht voor om materialen niet te plaatsen of publiceren en om materialen op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of bewerken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

iTunes heeft het recht, maar niet de plicht, om materialen die door u worden ingediend of anderszins op de Dienst beschikbaar zijn te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die iTunes geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of Apple's Auteursrechtenbeleid (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde content, iTunes Producten en diensten die via de Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. iTunes kan in bepaalde gevallen links naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat iTunes niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden, of met betrekking tot andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVENDE MATERIALEN

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Dienst op materialen kunt stuiten die door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren en dat dergelijke content al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Dienst geheel voor eigen risico gebruikt en dat iTunes op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materialen die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren. Productsoorten en -beschrijvingen worden in voorkomend geval verstrekt om u van dienst te zijn en u stemt ermee in dat iTunes de juistheid daarvan niet kan garanderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot iTunes Producten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van iTunes en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Dienst mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Dienst op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, behouden iTunes en haar licentiegevers zich het recht voor om de toegang tot iTunes Producten, content of andere materialen die door de Dienst worden aangeboden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. iTunes zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het doorvoeren van dergelijke veranderingen. iTunes kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Dienst, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Verwijdering van content van de Dienst heeft geen invloed op Producten die u reeds van de Dienst heeft verkregen.

iTunes en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de auteursrechten op de Dienst, inclusief de compilatie van content, inzendingen, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen. Gebruik van enig deel van de Dienst, anders dan het gebruik van de Dienst dat hierin wordt toegestaan, is strikt verboden en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan leiden tot oplegging van civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, voor schending van auteursrechten.

Apple, het Apple logo, iTunes en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Dienst worden gebruikt kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. U wordt geen recht of licentie verleend ter zake van de voornoemde handelsmerken of het gebruik van die handelsmerken.

Als houder van een Account van de Dienst met een goede reputatie kan u beperkte toegang worden gegeven voor het downloaden van bepaalde albumhoezen voor de muziek die in de iTunes bibliotheek van uw iTunes applicatie is opgeslagen. Deze toegang wordt u om u van dienst te zijn in bepaalde gevallen toegekend en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke albumhoezen of uw gebruik daarvan. U zult zich uitsluitend toegang verschaffen tot albumhoezen voor muziek waarvan u de rechtmatige eigenaar van een legaal exemplaar bent. Albumhoezen worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. U stemt ermee in dat u albumhoezen niet zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op of in strijd is met deze Overeenkomst of de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

BEËINDIGING

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of iTunes goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, heeft iTunes het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account te beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Account verschuldigd zijn geworden; en/of (ii) de licentie op de software te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

iTunes behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Dienst (of een deel daarvan of content daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en iTunes zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal iTunes u vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Beëindiging van de Dienst heeft geen invloed op de iTunes Producten die u al heeft verkregen. U zult echter mogelijk niet in staat zijn om extra computers geschikt te maken voor gebruik van de iTunes Producten.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. iTunes zal bij de levering van de Dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. iTunes doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Dienst en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Dienst niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat iTunes de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de Dienst op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan iTunes u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen;

(ii) de Dienst vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en iTunes wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief alle iTunes Producten die u van de Dienst heeft gekocht, verworven of gehuurd.

b. Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d) of indien u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door iTunes, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door iTunes of haar werknemers of vertegenwoordigers;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van iTunes om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van iTunes' conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Dienst.

c. iTunes zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

d. Niets in deze Overeenkomst ontslaat iTunes van haar aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

e. Wanneer u deze Overeenkomst schendt, zult u jegens iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van iTunes in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan.

WIJZIGINGEN

iTunes behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden meegedeeld en, indien door u aanvaard, onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen. Indien u dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zal iTunes het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en iTunes en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en iTunes. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, bepaalde iTunes Producten, content van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd – in overeenstemming met toepasselijke wetgeving – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer iTunes een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. iTunes is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Dienst wordt door iTunes geëxploiteerd vanuit haar kantoren in Luxemburg. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Dienst van toepassing zijn. Deze Overeenkomst en het gebruik van de Dienst worden beheerst door Nederlands recht.

iTunes kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Dienst door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van uw Account of een brief per post naar het postadres van uw Account of door middel van een mededeling op de Dienst. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

iTunes behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die iTunes redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, om Registratiegegevens en/of Account informatie bekend te maken aan opsporingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer iTunes dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van iTunes om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en/of iTunes Producten en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Dienst en/of iTunes Producten onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Over iTunes: Ons registratienummer is RCS Luxemburg B 101 120 en onze plaats van vestiging is 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.

C. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE VOOR APPLE TV EN IBOOKS STORE

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ITUNES SARL (“ITUNES”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE MAC APP STORE, DE APP STORE, DE APP STORE VOOR APPLE TV EN DE IBOOKS STORE (“STORES”) EN DE AANKOOP VAN LICENTIES BIJ DE STORES, DIE DOOR ITUNES AAN U WORDEN VERKOCHT.

DE MAC APP STORE, DE APP STORE, DE APP STORE VOOR APPLE TV EN DE IBOOKS STORE

iTunes is de aanbieder van de Stores die u toestaan van iTunes licenties voor softwareproducten van de App Store en de Mac App Store (gezamenlijk, “App Store Producten”) en digitale boeken content (de “iBooks Store Producten”) te kopen, uitsluitend voor eindgebruik, onder de voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst. Voor App Store Producten kunnen eindgebruikers individuen zijn die handelen in hun persoonlijke capaciteit, of commerciële ondernemingen of onderwijsinstellingen. App Store Producten en iBooks Store Producten zullen gezamenlijk worden aangeduid als “Producten”.

EISEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE STORES

Alleen personen die 13 jaar of ouder zijn kunnen een account creëren. Accounts voor personen die jonger zijn dan 13 jaar kunnen worden gecreëerd door een ouder of voogd met gebruikmaking van Gezinsdelen. Kinderen onder de 18 jaar dienen deze Overeenkomst met hun ouder of of voogd door te nemen teneinde ervoor te zorgen dat het kind en de ouder of de voogd haar begrijpen.

De Stores zijn alleen voor u in Nederland beschikbaar. U stemt ermee in de Stores niet buiten deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. iTunes kan technische middelen toepassen om na te gaan of u zich aan deze bepaling houdt.

Uw gebruik van de Stores vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Ook kunnen periodieke updates vereist zijn en/of het on-demand downloaden van content (gebaseerd op gebruik van de app) en het kan nodig zijn om gebruiksbeperkingen in te stellen (waarbij gebruik van mobiele data nodig kan zijn). Uw gebruik kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden. Bij regelmatig gebruik wordt hogesnelheidsinternet sterk aanbevolen. De laatste versies van de vereiste software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: iOS, iTunes en Mac App Store software) worden aanbevolen om toegang tot de Stores te krijgen en kunnen vereist zijn voor bepaalde transacties of functies, of om eerder van de Stores gekochte of verworven Producten te downloaden. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, te voldoen. De Stores maken geen deel uit van een ander product of andere aanbieding en de aankoop of verwerving van een ander product houdt geen toezegging of garantie in dat u toegang krijgt tot de Stores.

UW ACCOUNT

Als geregistreerd gebruiker van de Stores kunt u een account (“Account”) aanmaken. Maak uw Account informatie aan niemand anders bekend. U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden en u stemt ermee in dat u iTunes onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. iTunes is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account.

Om App Store Producten te kopen en te downloaden van de Stores moet u uw Apple ID en wachtwoord invoeren of Touch ID gebruiken om uw Account te verifiëren voor transacties. Wanneer u uw Account heeft geverifieerd met uw Apple ID en wachtwoord, zal u gedurende vijftien minuten niet meer hoeven te verifiëren; gedurende deze tijdspanne zult u App Store Producten kunnen kopen en downloaden zonder uw wachtwoord opnieuw te moeten invoeren. U kunt er voor kiezen om voor iedere transactie uw wachtwoord in te moeten voeren en, afzonderlijk om uw apparaat enkel voor gratis handelingen uw wachtwoord te laten onthouden. U kunt de mogelijkheid om App Store Product transacties uit te voeren of instellingen te wijzigen om een wachtwoord te vragen voor iedere transactie met App Store Producten uitschakelen door de instellingen op uw computer of uw apparaat aan te passen. Meer informatie vindt u op http://support.apple.com/kb/HT1904 en http://support.apple.com/kb/HT4213.

U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken wanneer u zich voor de Stores registreert of daarvan gebruik maakt (“Registratiegegevens”) en u stemt ermee in dat u uw Registratiegegevens zult actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft de Registratiegegevens die u verstrekt op te slaan en te gebruiken voor het instandhouden en factureren van uw Account.

AUTOMATISCHE LEVERING EN DOWNLOADEN VAN EERDERE AANKOPEN

Wanneer u Producten (Mac App Store Producten uitgezonderd) voor het eerst aanschaft via de Stores (gezamenlijk: “Geschikte Content”) kunt u ervoor kiezen om exemplaren van dergelijke Geschikte Content automatisch te ontvangen (“auto-downloaden”) op additionele compatibele hardware van het merk Apple met compatibele software door dergelijke hardware (in beide gevallen: een “Gekoppeld Apparaat”) te koppelen volgens de onderstaande regels. Voor elk Gekoppeld Apparaat mag u specificeren of, en zo ja, welk type van Geschikte Content, erop mag gedownload worden via auto-download. Op een Gekoppeld Apparaat dat in staat is om push meldingen te ontvangen (“Geschikt voor Push”) , iOS Apparaten inbegrepen, zullen de Producten auto-downloaden wanneer het Gekoppelde Apparaat in verbinding staat met het internet; op Gekoppelde Apparaten die niet Geschikt voor Push zijn, waaronder apparaten die op het Windows besturingssysteem draaien, zal Geschikte Content automatisch verschijnen in de download wachtlijst en kunt u handmatig de download starten in iTunes.

Om u van dienst te zijn, kan u in bepaalde gevallen bepaalde Geschikte Content opnieuw downloaden op een Gekoppeld Apparaat, nadat u de Geschikte Content heeft verworven. Sommige Geschikte Content die u voorheen heeft verworven is mogelijk niet op elk moment beschikbaar om later opnieuw te downloaden en in een dergelijk geval is iTunes niet jegens u aansprakelijk. Aangezien het kan voorkomen dat u niet in staat zal zijn om bepaalde eerder verworven Geschikte Content later te downloaden, nadat u het eenmaal gedownload heeft, rust op u de verantwoordelijkheid om het niet te verliezen, vernietigen, of te beschadigen, en dientengevolge zal u wellicht een back-up willen maken.

Voor het koppelen van Gekoppelde Apparaten gelden de volgende bepalingen:

(i) U mag Geschikte Content auto-downloaden of eerder verworven Geschikte Content downloaden van een Account op niet meer dan 10 Gekoppelde Apparaten, onder de voorwaarde dat niet meer dan 5 hiervan iTunes-goedgekeurde computers zijn.

(ii) Een Gekoppeld Apparaat kan te allen tijden met hoogstens één Account gekoppeld worden.

(iii) U mag de Account waaraan een Gekoppeld Apparaat verbonden is slechts eenmaal per 90 dagen veranderen.

(iv) U mag eerder verworven gratis content downloaden op een onbeperkt aantal apparaten zo lang als het gratis is in de Stores, maar op niet meer dan 5 iTunes-goedgekeurde computers.

De voornoemde bepalingen (i) tot en met (iv) zijn niet van toepassing op App Store Producten.

Sommige delen van Geschikte Content kunnen groot zijn of kunnen de voortdurende levering van content (gebaseerd op gebruik van de app en gebruiksbeperkingen) initiëren, en het leveren daarvan via een data verbinding kan resulteren in aanzienlijke data kosten.

AUTOMATISCHE LEVERING VAN UPDATES

Uw apparaat of computer controleert regelmatig of er in de App Store, App Store voor Apple TV en Mac App Store updates beschikbaar zijn voor de apps op uw apparaat of computer en, indien dat het geval is, kan de update automatisch gedownload en geïnstalleerd worden. Bepaalde App Store Producten kunnen ook aanvullende content downloaden, zoals game levels of hoofdstukken, op een voortdurende basis (gebaseerd op gebruik van de app en gebruiksbeperkingen). U gaat ermee akkoord dat iTunes, via de App Store, App Store voor Apple TV en Mac App Store, automatisch updates mag downloaden en installeren op uw appara(a)t(en) of computer. U kunt automatische updates op elk moment uitschakelen door de instellingen voor automatische updates op uw apparaat of computer te wijzigen. Verwijder het App Store Product van uw apparaat om het downloaden van on-demand content binnen een App Store Product te weerhouden.

APP BUNDELS

Een aantal App Store Producten kunnen meerdere items bevatten ("App Bundels"). De prijs die is afgebeeld bij een App Bundel is de prijs die aan u in rekening wordt gebracht als u deze aanschaft. De App Bundel prijs kan dienovereenkomstig worden aangepast om rekening te houden met App Store Producten die u eerder heeft aangeschaft of verworven maar kan een minimum prijs inhouden om de App Bundel te completeren.

PRIVACY

Tenzij in deze Overeenkomst anders wordt vermeld, is op de Stores het Privacybeleid van Apple beschreven onder https://www.apple.com/legal/privacy/

GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN STORES

iTunes verkoopt u een licentie om gebruik te maken van de Producten. Wanneer de licentie eenmaal van iTunes is gekocht, vormt zij een directe bindende overeenkomst tussen u en de uitgever van het betreffende Product (de “Uitgever”), die van toepassing is op uw gebruik van het Product. U begrijpt dat de Stores en bepaalde Producten een technische beveiliging bevatten, aangebracht door iTunes en haar Uitgevers, om de digitale informatie te beschermen en uw gebruik van de Producten te beperken in overeenstemming met bepaalde Gebruiksregels (“Beveiliging”), en dat u al dan niet beveiligde Producten dient te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels, vastgesteld door iTunes en haar Uitgevers (“Gebruiksregels”), en dat ieder ander gebruik van de Producten een inbreuk op auteursrechten kan vormen. De beveiligingstechnologie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Producten. iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels voor toekomstige aankopen van de Stores op ieder tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van toepassing zijn op Producten die reeds door u zijn gekocht. Iedere wijziging van de Gebruiksregels zal aan u bekend worden gemaakt. Indien u de nieuwe Gebruiksregels niet wenst te aanvaarden, zult u niet langer Producten van de Stores kunnen kopen.

BEVEILIGING VAN DE CONTENT

U stemt ermee in dat u geen enkel element van de beveiliging zult (proberen te) schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken, dit niet zult proberen en niemand met een dergelijke activiteit zult helpen. Naleving van de Gebruiksregels kan door iTunes worden gecontroleerd en bewaakt en iTunes behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels zonder voorafgaande kennisgeving aan u te handhaven.

BEVEILIGING VAN DE STORES

U stemt ermee in dat u zich geen toegang tot de Stores zult verschaffen op andere wijze dan met behulp van het gebruik van de software die door Apple Inc. of haar verbonden groepsvennootschappen (“Apple”) voor toegang tot de Stores wordt geleverd. U stemt ermee in dat u de software die door Apple voor toegang tot de Stores wordt geleverd op geen enkele manier zult wijzigen en dat u geen gewijzigde versies van de software zult gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Stores. Het is u niet toegestaan (te proberen) zich toegang tot een Account te verschaffen waarvoor u niet bevoegd bent. Schending van de veiligheid van het systeem of netwerk kan tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid leiden.

Met de levering van de Producten worden geen promotionele gebruiksrechten op de Producten aan u overgedragen.

U erkent dat sommige aspecten van de Stores, de Producten en het beheer van de Gebruiksregels de voortdurende betrokkenheid van iTunes met zich meebrengen, niettegenstaande het feit dat iTunes geen partij is bij de licentie tussen u en de Uitgevers van de Producten.

INDIENING VAN MATERIALEN BIJ DE STORES

De Stores kunnen interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om materialen in te dienen (inclusief links naar inhoud van derden) op delen van de Diensten die voor andere gebruikers van de Stores en het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle materialen die door u worden ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk, aanstootgevend of wansmakelijk te handelen. U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van materialen op de Stores. U verleent iTunes hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw materialen in het kader van de Stores of in verband met de Producten te gebruiken, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. iTunes behoudt zich het recht voor om materialen niet te plaatsen of publiceren en om materialen op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of bewerken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. U bent niet gerechtigd om recensies of beoordelingen van App Store Producten in te dienen indien u dergelijke App Store Producten heeft gedownload door middel van een promotionele Content Code.

iTunes heeft het recht, maar niet de plicht, om materialen die door u worden ingediend of anderszins op de Stores beschikbaar zijn te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die iTunes geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of Apple's Auteursrechtenbeleid (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde content, Producten en diensten die via de Stores beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. iTunes kan in bepaalde gevallen links naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat iTunes niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de content of de juistheid daarvan en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden, of met betrekking tot andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVENDE MATERIALEN

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Stores op materialen kunt stuiten die door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren en dat dergelijke content al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Stores geheel voor eigen risico gebruikt en dat iTunes op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materialen die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren. Productsoorten en -beschrijvingen worden in voorkomend geval verstrekt om u van dienst te zijn en u stemt ermee in dat iTunes de juistheid daarvan niet kan garanderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Stores, met inbegrip van doch niet beperkt tot Producten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Stores uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van iTunes en/of haar Uitgevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Stores in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Stores mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Stores op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Stores op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, behouden iTunes en haar Uitgevers zich het recht voor om de toegang tot Producten, content of andere materialen die deel uitmaken van de Stores zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. iTunes zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het doorvoeren van dergelijke veranderingen. iTunes kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Stores, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Verwijdering van Producten uit de Stores zal niet van invloed zijn op Producten die u reeds van de Stores heeft gekocht.

iTunes en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de auteursrechten op de Stores, inclusief de compilatie van content, inzendingen, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen. Gebruik van enig deel van de Stores, anders dan het gebruik van de Stores dat hierin wordt toegestaan, is strikt verboden en maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, voor schending van auteursrechten.

Apple, het Apple logo, iTunes, App Store, en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Stores worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Stores worden gebruikt kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. U wordt geen recht of licentie verleend ter zake van de voornoemde handelsmerken of het gebruik van die handelsmerken.

BEËINDIGING

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of iTunes goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, heeft iTunes het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account te beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Account verschuldigd zijn geworden; en/of (ii) de licentie op de software te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Stores (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

iTunes behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Stores (of een deel daarvan of content daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en iTunes zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal iTunes u vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Stores. Beëindiging van de Stores heeft geen invloed op de Producten die u reeds van de Stores heeft gekocht. U zult echter mogelijk niet in staat zijn om extra computers geschikt te maken voor gebruik van de Producten.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. iTunes zal bij de levering van de Stores redelijke zorg en vakmanschap betrachten. iTunes doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Stores en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Stores niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat iTunes de Stores van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de Stores op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan iTunes u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen;

(ii) de Stores vrij zullen zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en iTunes wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. Sommige Producten kunt u slecht eenmaal downloaden; indien u deze Producten na het downloaden verliest, om wat voor een reden dan ook, kunnen zij niet meer vervangen worden. U bent verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief alle Producten die u van de Stores heeft gekocht.

b. Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d) of indien u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door iTunes, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door iTunes of haar werknemers of vertegenwoordigers;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van iTunes om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Stores op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van iTunes' conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Stores.

c. iTunes zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Stores is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

d. Niets in deze Overeenkomst ontslaat iTunes van haar aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

e. Wanneer u deze Overeenkomst schendt, zult u jegens iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van iTunes in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan.

WIJZIGINGEN

iTunes behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Stores. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden meegedeeld en, indien door u aanvaard, onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen. Indien u dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zal iTunes het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en iTunes en is van toepassing op uw gebruik van de Stores, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en iTunes. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van gelieerde diensten, bepaalde Producten, content van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving - dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer iTunes een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. iTunes is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Stores worden door iTunes geëxploiteerd vanuit haar kantoren in Luxemburg. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Stores van toepassing zijn. Deze Overeenkomst en het gebruik van de Stores worden beheerst door Nederlands recht.

iTunes kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Stores door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van uw Account of een brief per post naar het postadres van uw Account of door middel van een mededeling op de Stores. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

iTunes behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die iTunes redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, om Registratiegegevens en/of Account informatie bekend te maken aan opsporingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer iTunes dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van iTunes om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Stores en/of Producten en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Stores en/of Producten onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Over iTunes: Ons registratienummer is RCS Luxembourg B 101 120 en onze plaats van vestiging is 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.

VERDERE VOORWAARDEN MAC APP STORE EN APP STORE

LICENTIE OP MAC APP STORE ENAPP STORE PRODUCTEN

iTunes verkoopt u een licentie om de softwareproducten te gebruiken die via de Mac App Store en de App Store beschikbaar worden gesteld (gezamenlijk, de “App Store Producten”). Er zijn twee (2) categorieën App Store Producten, te weten: (i) App Store Producten die door Apple zijn ontwikkeld en die door iTunes aan u in licentie worden gegeven (“Apple Producten”), en (ii) App Store Producten die door een derde-ontwikkelaar zijn ontwikkeld en aan u in licentie worden gegeven (“Derden Producten”). Tot welke categorie een bepaald App Store Product behoort (Apple Product of Derden Product) wordt aangegeven op de Mac App Store applicatie of de App Store applicatie.

Uw licentie voor elk App Store Product is onderworpen aan de hieronder beschreven Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties en u stemt ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn, tenzij het App Store Product wordt gedekt door een geldige licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de uitgever van het App Store Product (de “Uitgever”), in welk geval de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Uitgever op dat App Store Product van toepassing is. De Uitgever behoudt zich alle rechten in en op het App Store Product voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

U erkent dat de licentie voor elk Apple Product dat u via de Mac App Store of de App Store verkrijgt, of dat u aan uw account koppelt, een bindende overeenkomst tussen u en iTunes vormt. U erkent dat: wanneer u eenmaal een Derden Product van iTunes verkrijgt, u een directe bindende overeenkomst tussen u en de Uitgever van het betreffende Derden Product aangaat, die van toepassing is op uw gebruik van het Derden Product; en iTunes geen partij is bij de licentie tussen u en de Uitgever terzake van dat Derden Product. De uitgever van elk Derden Product is exclusief verantwoordelijk voor dat Derden Product, de daarin opgenomen content, eventuele garanties, voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij mogelijk heeft met betrekking tot dat Derden Product.

U erkent en stemt ermee in dat iTunes en haar verbonden ondernemingen derden-begunstigden zijn van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties of de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Uitgever, naar gelang het geval, voor elk Derden Product. U stemt er tevens mee in dat iTunes, nadat u de voorwaarden van de licentie op een dergelijk Derden Product heeft aanvaard, als derde-begunstigde van die licentie het recht zal hebben (en geacht zal worden dat recht te hebben aanvaard) om die licentie ten opzichte van u te handhaven.

IN-APP AANKOPEN

Bepaalde App store Producten kunnen functionaliteit bevatten die u de mogelijkheid biedt extra diensten of licenties op extra functionaliteit of content te ontvangen voor gebruik in het App Store Product (“In-App Aankopen”). In-App Aankopen die tijdens het gebruik van het App Store Product worden verbruikt (bijvoorbeeld virtuele munitie) kan niet tussen apparaten worden overgedragen, kan slechts één keer worden gedownload en kan na het downloaden niet worden vervangen. Wanneer u eenmaal een verbruikbare In-App Aankoop heeft verkregen en ontvangen, is iTunes niet aansprakelijk jegens u in geval van verlies, vernietiging of beschadiging daarvan. Alle In-App Aankopen worden als App Store Producten beschouwd en alle In-App Aankopen ontvangen binnen Derden Producten worden als Derden Producten beschouwd en voor de toepassing van deze voorwaarden als zodanig behandeld.

Om In-App Aankopen te verkrijgen moet u verifiëren afzonderlijk van enige verficatie om App Store Producten te verkrijgen door uw wachtwoord in te voeren als daarom wordt gevraagd, maar zodra u eenmaal heeft geverifieerd om uw In-App Aankoop te verkrijgen kunt u gedurende vijftien minuten additionele In-App Aankopen verkrijgen zonder uw wachtwoord opnieuw te hoeven invoeren. U kunt de mogelijkheid om In-App Aankopen op uw iOS Apparaat te verkrijgen uitzetten door naar uw Instellingen te gaan, door “Algemeen” te selecteren en de tab “Beperkingen” te kiezen, zoals is beschreven op http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP ABONNEMENTEN

Bepaalde App Store Producten kunnen een functionaliteit bevatten die u de mogelijkheid biedt content te verkrijgen op abonnementsbasis (“In-App Abonnementen”). In-App Abonnementen zullen automatisch worden vernieuwd voor de toepasselijke periode die u heeft geselecteerd en uw Account zal, waar van toepassing, niet meer dan 24 uur vóór het verstrijken van het huidige In-App Abonnements periode worden gedebiteerd. U kunt de automatische vernieuwing van betaalde In-App Abonnementen afzetten door Beheer App Abonnementen in uw Account te selecteren en het abonnement dat u wilt aanpassen te selecteren. De automatische vernieuwing van het abonnement zal worden uitgezet indien de Uitgever de prijs van het Abonnement verhoogt. U kunt gratis In-App Abonnementen annuleren door het App Store Product van uw apparaat te verwijderen. Bepaalde betaalde In-App Abonnementen kunnen u een gratis proefperiode aanbieden voordat ze uw Account debiteren. Indien u beslist om geen In-App Abonnement te kopen, kunt u gedurende de gratis proefperiode in uw Account instellingen uitzetten. Bepaalde In-App Abonnementen kunnen worden aangeduid als tijdschrift en krant producten.. U moet de aanvullende informatie bekijken over het tijdschrift en krant abonnement bij het verkooppunt binnen het App Store Product. We kunnen uw toestemming vragen om de naam, het email-adres en de postcode zoals opgenomen in uw Account te verstrekken aan de Uitgever van zulke tijdschrift en krant abonnementen zodat de Uitgever u marketing berichten over zijn eigen producten kan zenden overeenkomstig zijn privacybeleid. Zodra de uitgever deze informatie heeft ontvangen, zal deze worden behandeld overeenkomstig het openbaar gemaakte privacybeleid van de Uitgever. Wij moedigen u aan u te informeren omtrent de privacypraktijken van de Uitgever voordat u instemt met het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan de Uitgever. Bekijk het privacybeleid van de Uitgever of neem rechtstreeks contact op met de Uitgever voor verdere informatie. Restitutie is beschikbaar zoals hierboven in ons terugbetalingsbeleid uiteengezet is. Er zijn geen andere terugbetalingen, teruggaven of annuleringen na aankoop.

POPULAR NEAR ME

Wanneer u zich aanmeldt voor Popular Near Me door Location Services aan te zetten, zal Apple van tijd tot tijd automatisch informatie verzamelen over bepaalde van uw App Store Producten, zoals de tijd die u aan elk App Store Product besteedt en het aantal keren dat elk App Store Product wordt gestart. Deze informatie wordt anoniem opgeslagen en zal niet met uw naam of Account in verband worden gebracht. Apple zal deze informatie, alsmede andere informatie, zoals uw App Store Product -downloadgeschiedenis, gebruiken om u gepersonaliseerde aanbevelingen te doen.

Apple mag deze informatie gebruiken en combineren met geaggregeerde informatie van andere gebruikers die zich voor deze functie hebben aangemeld, historische gegevens betreffende uw aankopen in de iTunes Store, uw App Store downloadgegevens, geaggregeerde App Store Product downloadgegevens van andere gebruikers en andere informatie, zoals klantwaarderingen van App Store Producten, om:

• u aanbevelingen te doen betreffende App Store Producten, media en andere producten en diensten die u mogelijk wenst te kopen, te downloaden of te gebruiken.

• aanbevelingen te doen aan andere gebruikers.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden behandeld in overeenstemming met Apple’s Privacybeleid.

Wanneer u liever niet heeft dat wij informatie van uw apparaat of systeem op deze wijze verzamelen en gebruiken dient u niet de Locatie Diensten in te schakelen of Popular Near Me te gebruiken . U kunt op ieder moment het verzamelen en gebruiken stoppen door Popular Near Me uit te zetten in het Systeem Diensten menu van de Locatie Diensten instellingen op uw apparaat.

GEBRUIKSREGELS MAC APP STORE PRODUCTEN

Tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald:

(i) Indien u een individu bent handelend in uw persoonlijke hoedanigheid, mag u een applicatie van de Mac App Store (“Mac App Store Product”) downloaden en gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op elk product van het Apple merk waarop Mac OS X draait (“Mac Computer”) en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt.

(ii) Wanneer u een commerciële onderneming of een onderwijsinstelling bent, mag u een Mac App Store Product downloaden voor gebruik door ofwel (a) één enkel individu op elk van de Mac Computer(s) die dat individu gebruikt en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt ofwel (b) meerdere personen op één enkele gedeelde Mac Computer waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. Bijvoorbeeld: één enkele werknemer mag een Mac App Store Product gebruiken op zowel zijn desktop Mac Computer als zijn laptop Mac Computer of meerdere studenten mogen een Mac App Store Product na elkaar gebruiken op één enkele Mac Computer die zich in een mediatheek of bibliotheek bevindt. Voor alle duidelijkheid, elke Mac Computer die opeenvolgend door meerdere gebruikers wordt gebruikt heeft een aparte licentie nodig.

(iii) Gebruik van de Mac App Store Producten kan vereisen dat u inlogt met de Apple ID die is gebruikt om het Mac App Store Product van de Mac App Store te downloaden. Mac App Store Producten kunnen alleen via de Mac App Store geupdate worden.Een update van Mac App Store Producten is enkel mogelijk via de Mac App Store.

GEBRUIKSREGELS APP STORE EN APP STORE VOOR APPLE TV PRODUCTEN

(i) Indien u een individu bent, handelend in uw persoonlijke capaciteit, mag u een App Store Product downloaden en synchroniseren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op een iOS of tvOS Apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt.

(ii) Wanneer u een commerciële onderneming of een onderwijsinstelling bent, mag u een App Store Product downloaden en synchroniseren voor gebruik door ofwel (a) één enkel individu op een of meer iOS of tvOS Apparaten die dat individu gebruikt en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt ofwel (b) meerdere personen op één enkel gedeeld iOS of tvOS Apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. Bijvoorbeeld: één enkele werknemer mag een App Store Product gebruiken op zowel zijn iPhone als zijn iPad. Meerdere studenten mogen een App Store Product na elkaar gebruiken op één enkele iPad die zich in een mediatheek of bibliotheek bevindt. Voor alle duidelijkheid, elk iOS of tvOS Apparaat dat opeenvolgend of gezamenlijk door meerdere gebruikers wordt gebruikt heeft een aparte licentie nodig.

(iii) U kunt App Store Producten vanaf maximaal vijf verschillende Accounts tegelijk opslaan op een compatibel iOS of tvOS Apparaat.

(iv) U kunt App Store Producten vanaf ten minste een door iTunes goedgekeurd apparaat handmatig synchroniseren met iOS Apparaten voorzien van een handmatige synchronisatie-modus, mits het App Store Product is verbonden met een Account op het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat, waarbij het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat het apparaat is dat het eerst met het iOS Apparaat werd gesynchroniseerd, of het apparaat dat u vervolgens met behulp van de iTunes applicatie als het primaire apparaat aanwijst.

ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING VAN MAC APP STORE EN APP STORE PRODUCTEN

iTunes is uitsluitend verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten voor Apple Producten, als gespecificeerd in de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties of de afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, naar gelang het geval, of als vereist op grond van toepasselijke wetgeving. De Uitgever van een Derden Product is uitsluitend verantwoordelijk het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten voor zijn Producten, als omschreven in de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties of de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Uitgever, naar gelang het geval, of als vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE APPLICATIES

De Mac App Store Producten, App Store Producten en App Store voor Apple TV Producten (gezamenlijk, de “App Store Producten”) die via de Mac App Store, de App Store en de App Store voor Apple TV (gezamenlijk, de “App Stores”) ter beschikking worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht. Uw licentie op elk App Store Product dat u via de App Stores verkrijgt of koppelt aan uw account is onder voorbehoud van uw voorafgaande aanvaarding van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Applicaties (“Standaard Licentieovereenkomst”), en u stemt ermee in dat de voorwaarden van deze Standaard Licentieovereenkomst van toepassing is op elk App Store Product waarop u via de App Stores een licentie verkrijgt, tenzij het App Store Product wordt gedekt door een geldige licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de Uitgever van dat App Store Product, in welk geval de voorwaarden van die aparte licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing zijn. Uw licentie op een Apple Product op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst of een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt verleend door iTunes en uw licentie op een Derden Product op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst of een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt verleend door de Uitgever van het betreffende Derden Product. Ieder App Store Product dat is onderworpen aan een licentie verleend op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst wordt hierna aangeduid als de “Gelicentieerde Applicatie”. De Uitgever of iTunes, naar gelang het geval, (de “Licentiegever”) behoudt zich alle rechten in en op de Gelicentieerde Applicatie voor, die niet uitdrukkelijk op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst aan u worden verleend.

a. Omvang van de Licentie: De licentie op de Gelicentieerde Applicatie die de Licentiegever aan u verleent is een niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Gelicentieerde Applicatie op ieder product van het merk Apple waarop iOS (met inbegrip van doch niet beperkt tot iPad, iPhone en iPod touch)(“iOS Apparaten”), Mac OS X draait (“Mac Computers”), Apple Watch, en Apple TV, (gezamenlijk, “Apple Apparaten”) waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, in overeenstemming met de Gebruiksregels beschreven in de Mac App Store, de App Store en de iBooks Store Voorwaarden (de “Gebruiksregels”). Deze licentie staat u niet toe de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken op enig Apple Apparaat waarvan u niet de eigenaar bent of waarover u niet beschikt en, tenzij anders is bepaald in de Gebruiksregels, mag u de Gelicentieerde Applicatie niet verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk dat gelijktijdig gebruik door meerdere apparaten mogelijk maakt. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, overdragen, herdistribueren of in sub-licentie geven en, indien u uw Apple Apparaat aan een derde verkoopt, dient u uw Gelicentieerde Applicatie van het Apple Apparaat te verwijderen voor de verkoop. U mag de Gelicentieerde Applicatie of updates of enig deel daarvan niet kopiëren (behalve voorzover uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, reverse-engineeren, demonteren of wijzigen, of proberen de broncode daarvan te achterhalen of daarvan afgeleide werken maken (behalve voorzover de voorgaande beperkingen door toepasselijke wetgeving worden verboden of voorzover toegestaan door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op open-source componenten die in de Gelicentieerde Applicatie zijn opgenomen). Iedere poging om voorgaande te doen vormt een schending van de rechten van de Licentiegever en diens licentiegevers. Wanneer u in strijd handelt met deze beperkingen, kan een strafrechtelijke vervolging tegen u worden ingesteld en schadevergoeding worden geëist.

De voorwaarden van deze licentie zijn tevens van toepassing op alle upgrades die door de Licentiegever worden verstrekt ter vervanging van en/of in aanvulling op de oorspronkelijke Gelicentieerde Applicatie, tenzij de betreffende upgrade vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

b. Toestemming voor Gebruik van Gegevens: U stemt ermee in dat de Licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van doch niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere diensten met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie aan u te vergemakkelijken. De Licentiegever mag deze informatie gebruiken om producten te verbeteren of u diensten of technologieën te leveren, mits de informatie in een zodanige vorm is dat deze niet tot u persoonlijk te herleiden is.

c. Beëindiging. De licentie is geldig tot het tijdstip waarop deze door u of de Licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze licentie zullen automatisch worden beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van de Licentiegever, wanneer u zich niet aan de voorwaarden van deze licentie houdt. Bij beëindiging van de licentie dient u alle gebruik van de Gelicentieerde Applicatie te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Gelicentieerde Applicatie te vernietigen.

d. Diensten; Materialen van Derden. De Gelicentieerde Applicatie kan u in staat stellen zich toegang te verschaffen tot diensten en websites van de Licentiegever en/of derden (tezamen en elk afzonderlijk de “Externe Diensten”). Gebruik van de Externe Diensten vereist toegang tot internet en gebruik van Externe Diensten vereist dat u aanvullende voorwaarden aanvaard.

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Externe Diensten op content kunt stuiten, die mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt ervaren, welke content al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onopzettelijk in links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kan resulteren. U stemt er desalniettemin mee in om de Externe Diensten geheel voor eigen risico te gebruiken, en dat noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers enige aansprakelijkheid jegens u zullen hebben voor content die mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt ervaren.

Bepaalde Externe Diensten kunnen content, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden (“Materialen van Derden”) weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of links naar bepaalde websites van derden verstrekken. Door uw gebruik van de Externe Diensten erkent u en stemt u ermee in dat noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of beoordelen van de content, juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, rechtmatigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enige andere hoedanigheid van dergelijke Materialen van Derden. De Licentiegever, zijn vertegenwoordigers, functionarissen, verbonden ondernemingen en dochterondernemingen geven geen garantie of goedkeuring en zullen jegens u of enige andere persoon geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de Externe Diensten, Materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden dragen of aannemen. Materialen van Derden en links naar andere websites worden u verstrekt in bepaalde gevallen, uitsluitend om u van dienst te zijn.

Financiële informatie die door een Externe Dienst wordt weergegeven, is uitsluitend bedoeld ter informatie en dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies. Voordat u een effectentransactie verricht op basis van informatie verkregen via een Externe Dienst, dient u een financiële- of beleggings deskundige te raadplegen die juridisch gekwalificeerd is om financieel- of beleggingsadvies te geven in uw land of regio. Medische informatie die wordt weergegeven door enig App Store Product of Externe Dienst is alleen bedoeld als algemene informatie en moet niet worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of het geven van een behandelingsadvies, behalve voorzover dat wordt verstrekt door een arts. U dient eerst een arts te raadplegen voordat u gebruik maakt van medische informatie die beschikbaar is in een App Store Product. Locatiegegevens die door een Externe Dienst worden verstrekt zijn uitsluitend voor elementaire navigatiedoeleinden, en zijn niet bedoeld, en mogen niet worden opgevat, als exacte locatie-informatie in situaties waarin dergelijke informatie vereist is of foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatie-informatie tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan goederen of het milieu kan leiden. Noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers, noch diens content providers garanderen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de aandeleninformatie, locatiegegevens of andere gegevens die door Externe Diensten wordt of worden weergegeven.

U stemt ermee in dat de Externe Diensten beschermde content, informatie en materialen kan bevatten die eigendom zijn van de Licentiegever en/of zijn vertegenwoordigers of licentiegevers en beschermd wordt of worden door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten, en u stemt ermee in dat u op geen enkele wijze van dergelijke beschermde content, informatie en materialen gebruik zult maken, anders dan het toegestane gebruik van de Externe Diensten of op enige wijze die niet in overeenstemming is met Standaard Licentieovereenkomst of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, van iTunes of van Apple. Geen enkel deel van de Externe Diensten mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd. U stemt ermee in dat u de Externe Diensten op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en dat u geen van de Externe Diensten afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Externe Diensten op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, het gebruik van de Externe Diensten om computer virussen, Worms, Trojan horses of andere malware te verzenden of door zich illegale toegang te verschaffen of overbelasting van de netwerkcapaciteit te creëren. U stemt er verder mee in om de Externe Diensten niet te gebruiken op een wijze die intimiderend, bedreigend, agressief of lasterlijk is voor een andere partij, of anderszins een inbreuk op of schending van de rechten van een andere partij vormt, en dat noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers op enige wijze verantwoordelijk zijn voor een dergelijke gebruik door u, of voor intimiderende, bedreigende, agressieve, lasterlijke, beledigende, inbreukmakende of illegale berichten of zendingen die u mogelijk als gevolg van uw gebruik van een Externe Dienst ontvangt.

Externe Diensten en Materialen van Derden die toegankelijk zijn vanaf, of weergegeven kunnen worden op, of gelinkt kunnen worden aan de Apple Apparaten zijn daarnaast niet in alle talen of in alle landen of regio’s beschikbaar. De Licentiegever zegt niet toe dat dergelijke Externe Diensten en Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Wanneer u ervoor kiest zich toegang te verschaffen tot- of gebruik te maken van dergelijke Externe Diensten en Materialen, doet u dat uit eigener beweging en bent u verantwoordelijk voor de nakoming van alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot toepasselijke lokale wetgeving. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om Externe Diensten op ieder tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te verwijderen of de toegang tot die Diensten onmogelijk te maken. In geen geval zal de Licentiegever aansprakelijk zijn voor het verwijderen van Externe Diensten of het onmogelijk maken van toegang tot die Diensten. De Licentiegever kan ook beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot bepaalde Externe Diensten, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

e. GEEN GARANTIE: De Licentiegever zal bij de levering van de Gelicentieerde Applicatie en alle Externe Diensten die door middel van de Gelicentieerde Applicatie voor u worden verricht of aan u worden geleverd redelijke zorg en vakmanschap betrachten. De Licentiegever doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Externe Diensten en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Externe Diensten niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn;

(ii) de Externe Diensten vrij zullen zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, en de Licentiegever wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief iedere Gelicentieerde Applicatie die u in uw systeem heeft opgeslagen.

f. Beperking van Aansprakelijkheid.

(i) Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (ii), zijn de Licentiegever, diens bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers, opdrachtgevers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de Licentiegever, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(1) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door de Licentiegever of diens werknemers of vertegenwoordigers;

(2) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(3) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de “Overeenkomst”);

(4) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van de Licentiegever om u te waarschuwen, uw toegang tot de Externe Diensten op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van de conclusie van de Licentiegever dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan;

(5) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Gelicentieerde Applicatie.

(ii) Niets in deze Overeenkomst ontslaat de Licentiegever van diens aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, of beperkt deze aansprakelijkheid.

g. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, anders dan als toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin u de Gelicentieerde Applicatie heeft verkregen. De Gelicentieerde Applicatie mag met name, doch niet uitsluitend, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door uw gebruik van de Gelicentieerde Applicatie zegt u toe en garandeert u, dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er tevens mee in dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden verboden door de Amerikaanse wet, met inbegrip van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

h. De Gelicentieerde Applicatie en de bijbehorende documentatie zijn “Commerciële Goederen”, zoals deze term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 (de Code of Federal Regulations), bestaande uit “Commerciële Computersoftware” en “Documentatie voor Commerciële Computersoftware”, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, naar gelang van toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, naar gelang van toepassing, worden de Commerciële Computersoftware en de Documentatie voor Commerciële Computersoftware in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) uitsluitend als Commerciële Goederen en (b) met alleen die rechten die op grond van de hierin vervatte voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend. Niet-gepubliceerde rechten worden voorbehouden op grond van de auteurswetten van de Verenigde Staten.

i. Op deze licentie en uw gebruik van de Gelicentieerde Applicatie is de Nederlandse wet van toepassing. Uw gebruik van de Gelicentieerde Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

VERDERE VOORWAARDEN IBOOKS STORE

LICENTIE OP IBOOKS STORE PRODUCTEN

U erkent dat iTunes u een licentie verkoopt om gebruik te maken van de content die via de iBooks Store ter beschikking wordt gesteld (de “iBooks Store Producten”). Wanneer de licentie eenmaal van iTunes is gekocht, vormt zij een directe bindende overeenkomst tussen u en de derde-verstrekker van het betreffende iBooks Store Product (de “Uitgever”), die van toepassing is op uw gebruik van het iBooks Store Product. iTunes is geen partij is bij de licentie tussen u en de Uitgever terzake van dat iBooks Store Product; en de Uitgever van elk iBooks Store Product behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden betreffende dat iBooks Store Product te handhaven. De Uitgever van elk iBooks Store Product is exclusief verantwoordelijk voor dat iBooks Store Product, de daarin opgenomen content, alle garanties, voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij mogelijk heeft met betrekking tot dat iBooks Store Product of uw gebruik van dat iBooks Store Product.

U erkent dat alle iBooks Store Producten die u op een computer koopt, niet bekeken zullen kunnen worden op een computer en alleen bekeken zullen kunnen worden op een iOS apparaat met geschikte software.

GEBRUIKSREGELS IBOOKS STORE PRODUCT

(i) U mag de iBooks Store Producten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken.

(ii) U kunt de iBooks Store Producten vanaf maximaal vijf verschillende Accounts tegelijk opslaan op bepaalde iOS-apparaten, zoals de iPad, iPod touch of iPhone.

(iii) U kunt de iBooks Store Producten op ieder tijdstip op vijf door iTunes goedgekeurde apparaten (zoals een computer) opslaan.

(iv) Met de levering van de iBooks Store Producten worden geen promotionele gebruiksrechten op de iBooks Store Producten, of rechten om iBooks Store Producten op schijf te branden, aan u overgedragen.

(v) U kunt iBooks Store Producten vanaf ten minste één door iTunes goedgekeurd apparaat handmatig synchroniseren met apparaten voorzien van een handmatige synchronisatie-modus, mits het iBooks Store Product is verbonden met een Account op het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat, waarbij het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat het apparaat is dat het eerst met het apparaat werd gesynchroniseerd, of het apparaat dat u vervolgens met behulp van de iTunes applicatie als het primaire apparaat aanwijst.

D. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR APPLE MUSIC

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ITUNES SARL (“ITUNES”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE APPLE MUSIC DIENST EN ALLE VAN DAARUIT BESCHIKBARE FUNCTIES (DE “APPLE MUSIC DIENST”).

DE APPLE MUSIC DIENST

iTunes is de aanbieder van de Apple Music Dienst, die u toegang verschaft tot digitale muziek en andere content (“Apple Music Producten") uitsluitend voor eindgebruik, onder de voorwaarden beschreven in deze Overeenkomst.

EISEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLE MUSIC DIENST

De Apple Music Dienst is enkel beschikbaar voor personen van 13 jaar of ouder, tenzij uw Apple ID aan u is verstrekt als gevolg van een verzoek van een erkende onderwijsinstelling of door uw ouder of wettelijke voogd werd aangevraagd als onderdeel van Gezinsdelen. Kinderen jonger dan 18 jaar dienen deze Overeenkomst met hun ouder of wettelijke voogd door te nemen teneinde ervoor te zorgen dat het kind en de ouder of wettelijke voogd deze overeenkomst begrijpen. We verzamelen, gebruiken of openbaren niet wetens en willens persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar, zonder verifieerbare toestemming van de ouders. Ouders en voogden moeten ook alle minderjarigen eraan herinneren dat met vreemden een gesprek aangaan op het internet gevaarlijk kan zijn, en moeten ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om kinderen te beschermen, waaronder toezien op hun gebruik van de Apple Music Dienst.

De Apple Music Dienst is alleen in Nederland voor u beschikbaar. U stemt ermee in de Apple Music Dienst niet buiten deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. iTunes kan technische middelen toepassen om na te gaan of u zich aan deze bepaling houdt.

Gebruik van de Apple Music Dienst vereist een compatibel apparaat, internettoegang en bepaalde software; kan periodieke updates vereisen; en kan beïnvloed worden door de prestaties van deze factoren. Toegang tot breedbandinternet wordt sterk aanbevolen ingeval van regelmatig gebruik en is vereist voor video; toegangs- of mobiele data kosten zijn mogelijk. Vereist iOS 8.4, iTunes 12.2 of Android 4.1 of hoger. De recentste versie van benodigde software wordt aanbevolen en kan nodig zijn voor bepaalde handelingen of functies. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent door de naleving van deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen veranderen.

UW APPLE MUSIC ACCOUNT

Als geregistreerde gebruiker van de Apple Music Dienst, kunt u een Account aanmaken zoals uiteengezet in, en onder voorbehoud van de voorwaarden van de "Uw Account" paragraaf van de Algemene Voorwaarden voor de iTunes Store. Om sommige functies van de Apple Music Dienst te gebruiken, moet u uw Apple ID en wachtwoord invoeren of uw Touch ID gebruiken om uw Account te verifiëren. U gaat ermee akkoord om accurate en volledige iTunes Registratie Gegevens te verstrekken wanneer u zich registreert bij, en gebruik maakt van de Apple Music Dienst.

iTunes registreert informatie over uw gebruik van de Apple Music Dienst. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de Apple Music Producten die u beluistert (inclusief of u overslaat of stopt) en de duur van uw luistersessie. iTunes kan ook informatie over het apparaat verzamelen, zoals het IP-adres, het apparaat-type, de versie en het type van besturingssysteem, en unieke apparaat herkenners. Om het even welke informatie met betrekking tot muziekvoorkeur die u aan iTunes meedeelt, zal ook worden opgeslagen in en gelinkt aan uw Account. Deze informatie zal door iTunes worden gebruikt voor doeleinden zoals het verstrekken van de Apple Music Dienst, het personaliseren van onze aanbevelingen voor u, het rapporteren aan licentiehouders en het betalen van royalty's, het aanpassen en verbeteren van Apple producten en Diensten waaronder de Apple Music Dienst, het verstrekken van relevante reclame, bescherming tegen fraude en handhaving van deze Overeenkomst.

APPLE MUSIC ABONNEMENT

Als u een abonnement neemt op de Apple Music Dienst (een "Apple Music Abonnement"), zal iTunes de abonnementsvergoeding automatisch en op doorlopende basis aanrekenen via de betaalmethode die is verbonden aan uw Apple ID of aan de Organisator van het Gezinsdelen Account, totdat u de automatische vernieuwing uitschakelt. U kunt de automatische vernieuwing van uw Apple Music Abonnement op elk gewenst moment uitschakelen in het menu onder Accountinstellingen van uw apparaat of computer, of in de app-instellingen van uw apparaat. Als u automatische vernieuwing uitschakelt, behoudt u toegang tot de Apple Music Dienst voor de resterende duur van uw Apple Music Abonnement. Wanneer de looptijd van uw Apple Music Abonnement eindigt, heeft u geen toegang meer tot de functies van de Apple Music Dienst die een Apple Music Abonnement vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot toegang tot Apple Music Producten die toegankelijk zijn via de Apple Music Dienst of die zijn opgeslagen op uw apparaat, en tot alle nummers die in uw iCloud-muziekbibliotheek zijn opgeslagen. Aankopen via het Apple Music Abonnement zijn definitief (behalve zoals uiteengezet in ons restitutiebeleid hierboven). Uw verschuldigde vergoeding wordt maximaal 24 uur voor het verstrijken van de dan lopende termijn van uw Apple Music Abonnement ten laste worden gebracht van uw betaalmethode.

Om in aanmerking te komen voor een Apple Music Abonnement aan het familie tarief (indien beschikbaar), moet u aangesloten zijn bij Gezinsdelen. Als u een Organisator bent, gaat u ermee akkoord dat iTunes automatisch en op recurrente basis uw betaalmethode zal aanrekenen voor elke aankoop via het Apple Music Abonnement die door uw Gezinsleden zal zijn aangevraagd totdat automatische vernieuwing op het toepasselijke apparaat of computer van het Gezinslid wordt uitgeschakeld.

U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE TIJDIGE BETALING VAN ALLE KOSTEN VERBONDEN AAN HET APPLE MUSIC ABONNEMENT EN VOOR HET AAN ITUNES MEEDELEN VAN EEN GELDIGE BETAALMETHODE. Als iTunes er niet in slaagt om met succes uw betaalmethode aan te rekenen voor verschuldigde kosten die aan het Apple Music Abonnement verbonden zijn, behoudt iTunes zich het recht voor om uw Apple Music Abonnement te annuleren. Als uw Apple Music Abonnement wordt geannuleerd, heeft u geen toegang meer tot de functies van de Apple Music Dienst die een Apple Music Abonnement vereisen.

Als u een andere betaalmethode wenst op te geven of indien er een verandering is in uw betaalmethode-status, moet u uw gegevens in het menu onder Accountinstellingen van uw apparaat of computer wijzigen; dit kan tijdelijk uw toegang tot de Apple Music Dienst verstoren, terwijl iTunes uw nieuwe betaalinformatie controleert.

We kunnen u met betrekking tot uw Account of om het even welke functie van de Apple Music Dienst via e-mail of push notificatie contacteren, om redenen, waaronder, zonder beperking, dat uw Apple Music Abonnement niet automatisch wordt verlengd of wordt geannuleerd.

Indien beschikbaar, kan u een Apple Music Abonnement worden aangeboden via uw provider (een "Provider Abonnement"). Als u een Provider Abonnement aankoopt, zal uw provider u de kosten van uw Apple Music Abonnement aanrekenen. Uw relatie met de provider wordt beheerst door de voorwaarden van de provider, niet door deze Overeenkomst, en eventuele geschillen in verband met een Provider Abonnement moeten worden gericht aan uw Provider, niet aan iTunes. Door het gebruik van de Apple Music Dienst, gaat u ermee akkoord dat uw provider uw provider accountgegevens, telefoonnummer en abonnement informatie met iTunes mag uitwisselen, en dat iTunes deze informatie mag gebruiken om de status van uw Provider Abonnement te bepalen.

ICLOUD MUZIEKBIBLIOTHEEK

De functie iCloud Muziekbibliotheek is beschikbaar voor abonnees van de Apple Music Dienst die zich aanmelden met een Apple ID. iCloud Muziekbibliotheek bewaart en laat u toe om op afstand toegang te hebben tot nummers en muziekvideo's die u van de iTunes Store heeft gekocht alsook tot andere nummers, samen met de bijbehorende metadata, afspeellijsten en andere informatie van uw andere Apple Music-apparaten. iCloud Muziekbibliotheek wordt automatisch ingeschakeld wanneer u uw Apple Music Abonnement installeert. U zal worden gevraagd om iCloud Muziekbibliotheek in te schakelen wanneer u zich bij de Apple Music Dienst aanmeldt op extra apparaten. U kunt iCloud Muziekbibliotheek inschakelen in de app-instellingen van Apple Music op uw apparaat en in de iTunes Algemene voorkeuren op uw computer. U kunt tot 100.000 nummers opslaan in de iCloud Muziekbibliotheek. Nummers die u van de iTunes Store heeft gekocht tellen voor deze limiet niet mee. Nummers die niet aan bepaalde criteria voldoen, of die niet voor uw apparaat of computer zijn geautoriseerd, komen niet in aanmerking voor de iCloud Muziekbibliotheek. U zal geen toegang hebben tot content die in uw iCloud Muziekbibliotheek is opgeslagen wanneer uw Apple Music Abonnement eindigt, maar u kunt wel nummers downloaden die eerder waren aangeschaft via de iTunes Store, zoals uiteengezet in, en onder de voorwaarden van de paragraaf "Automatische Levering En Downloaden Van Eerdere Aankopen" van de Algemene Voorwaarden voor de iTunes Store. U gaat er hierbij mee akkoord om iCloud Muziekbibliotheek alleen te gebruiken voor rechtmatig verkregen content. Elk gebruik van onwettige content maakt inbreuk op de rechten van anderen en kan u blootstellen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties, inclusief schadevergoeding, wegens schending van auteursrechten.

Wanneer u uw Apple Music Abonnement installeert of iCloud Muziekbibliotheek inschakelt, zal de Apple Music Dienst de muziekbestanden op uw apparaat of computer scannen en andere informatie die gebruikt kan worden om media in uw Muziekbibliotheek te identificeren, verzamelen, zoals de titels van de nummers, de artiesten of de duur van de nummers. iCloud Muziekbibliotheek zal deze informatie gebruiken om muzieknummers die momenteel op de Apple Music Dienst beschikbaar zijn te identificeren, en zal geïdentificeerde nummers voor u beschikbaar stellen in een formaat dat op dat moment op de Apple Music Dienst beschikbaar is. Onbekende nummers zullen in de lokale opslag op uw apparaat blijven, en onbekende nummers op uw computer worden in hetzelfde formaat of een formaat bepaald door iTunes geüpload naar de iCloud Muziekbibliotheek. U moet van uw Muziekbibliotheek een back-up maken alvorens u uw Apple Music Abonnement installeert of u de iCloud Muziekbibliotheek inschakelt. Apple is niet aansprakelijk voor content die eventueel verloren zou gaan in verband met iCloud Muziekbibliotheek. iCloud Muziekbibliotheek mag niet worden gebruikt als back-up opslag voor content. iTunes behoudt zich het recht voor om bepaalde types van geüploade content te beperken (bijvoorbeeld overmatig grote bestanden). Geïdentificeerde of geüploade nummers en gerelateerde metadata zullen kunnen worden geraadpleegd op een apparaat dat compatibel is met Apple Music, waarop u zich met uw Account heeft aangemeld, en dat het gebruik van de iCloud Muziekbibliotheek mogelijk maakt.

Wanneer u uw Apple Music Abonnement installeert of de iCloud Muziekbibliotheek inschakelt, registreert iTunes informatie, zoals de nummers die u afspeelt, stopt of overslaat, de apparaten die u gebruikt, en de tijd en de duur van de weergave.

INDIENING VAN CONTENT BIJ DE APPLE MUSIC DIENST

De Apple Music Dienst kan interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om content in te dienen (inclusief maar niet beperkt tot uw naam, afbeelding, content, informatie en content van derden) op delen van de Apple Music Dienst die voor het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle content die door u wordt ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze obsceen, aanstootgevend of onfatsoenlijk te handelen. U stemt er tevens mee in dat u alle noodzakelijke rechten en licenties die op dergelijke content en hun distributie van toepassing zijn, heeft verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van content op de Apple Music Dienst. U verleent iTunes hierbij een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw content in het kader van de Apple Music Dienst of in verband met Apple Music Producten te gebruiken, alsook voor de marketing van de Apple Music Dienst, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. iTunes behoudt zich het recht voor om content niet te plaatsen of te publiceren en om content op ieder tijdstip, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of te bewerken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

iTunes heeft het recht, maar niet de plicht, om content die door u wordt ingediend of anderszins op de Apple Music Dienst beschikbaar zijn te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die iTunes geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of Apple's Auteursrechtenbeleid (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

RICHTLIJNEN VOOR DE INDIENING VAN CONTENT BIJ APPLE MUSIC

Content ingediend bij de Apple Music Dienst is onderworpen aan de volgende richtlijnen (de "Richtlijnen"), die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Als u content ziet die bij de Apple Music Dienst werd ingediend maar die niet aan deze Richtlijnen voldoet ingediend, gebruik dan de functie Meld een probleem.

U mag de Apple Music Dienst niet gebruiken om:

- aanstootgevende, beledigende of schadelijke content te plaatsen, met inbegrip van maar niet beperkt tot content die onwettig, intimiderend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, vulgair is, andermans privacy schendt, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend of anderszins verwerpelijk is;

- persoonlijke, private of vertrouwelijke informatie van anderen te plaatsen, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, adressen, factuurgegevens of foto's of video's gemaakt of verspreid zonder toestemming van de geportretteerde;

- persoonlijke informatie te vragen van een minderjarige;

- uzelf voor te doen als een ander persoon, kunstenaar, entiteit, een andere Apple Music gebruiker, een Apple-werknemer of een vertegenwoordiger van de overheid, of anderszins uw verwantschap met een persoon of entiteit te veinzen (iTunes behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment om het even welke Apple ID, gebruikersnaam, gebruikersindicatie of andere identificator die kan worden beschouwd als een veinzing of een verkeerde voorstelling van uw identiteit, of als een onrechtmatige toe-eigening van andermans naam of identiteit, of voor om het even welke andere reden naar iTunes' eigen goeddunken, te weigeren, terug te vorderen, te wijzigen of te blokkeren);

 

- inbreuk te plegen op het auteursrecht of op andere intellectuele eigendom (met inbegrip van het plaatsen van content waarvan u niet de eigenaar bent of waarvoor u geen toestemming heeft om deze te plaatsen), of om bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie te openbaren in strijd met een geheimhoudingsplicht, tewerkstelling, of een geheimhoudingsovereenkomst;

 

- spam te plaatsen of te verzenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiematerialen, of informatieve aankondigingen;

 

- enige andere illegale of onrechtmatige activiteiten voor te bereiden of daaraan deel te nemen.

BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT

iTunes en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Apple Music Dienst en alle Apple Music Producten, content of andere materialen die deel uitmaken van de Apple Music Dienst, te wijzigen, op te schorten, te verwijderen, te stoppen of uit te schakelen. In geen geval zal iTunes voor deze veranderingen aansprakelijk zijn. iTunes kan ook beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Apple Music Dienst, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

GEBRUIK VAN CONTENT

U aanvaardt dat de Apple Music Dienst beveiligingstechnologie bevat die uw gebruik van de Apple Music Producten beperkt en dat, ongeacht of Apple Music Producten door beveiligingstechnologie beperkt zijn, u Apple Music Producten dient te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels, vastgesteld door iTunes en haar licentiegevers (“Apple Music Gebruiksregels”), en dat ieder ander gebruik van de Apple Music Producten een inbreuk op auteursrechten kan vormen. De beveiligingstechnologie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Apple Music Producten en van de Apple Music Dienst. iTunes behoudt zich het recht voor om de Apple Music Gebruiksregels op gelijk welk ogenblik te wijzigen. U gaat akkoord om geen beveiligingstechnologie verbonden aan zulke Apple Music Producten voor welke reden ook te schenden, te omzeilen, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of er anderszins mee te knoeien, of om hiertoe een poging te ondernemen dan wel om een andere persoon hiermee te helpen. Apple Music Gebruiksregels kunnen worden gecontroleerd en bewaakt door iTunes op hun naleving, en iTunes behoudt zich het recht voor om de Apple Music Gebruiksregels af te dwingen zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord om de Apple Music Dienst niet te raadplegen op een andere wijze dan door middel van de door iTunes geleverde software die toegang verschaft tot de Apple Music Dienst. U mag uzelf geen toegang verschaffen of pogen te verschaffen tot een Account waarvoor u geen toestemming heeft. U gaat ermee akkoord om de software op geen enkele wijze of onder geen enkele vorm te wijzigen, of gewijzigde versies van de software te gebruiken, voor doeleinden, waaronder het verkrijgen van niet geautoriseerde toegang tot de Apple Music Dienst. Schendingen van systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

APPLE MUSIC GEBRUIKSREGELS

- U mag de Apple Music Dienst en de Apple Music Producten uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aanwenden, tenzij anders door iTunes toegestaan.

- U mag de Apple Music Dienst op tien apparaten gebruiken die met uw Account zijn geassocieerd, waarvan maximaal vijf computers. Een individueel Apple Music Abonnement laat u toe om Apple Music Producten naar één product tegelijkertijd te streamen; een Gezinsdelen Apple Music Abonnement laat u en uw familieleden toe om Apple Music Producten naar zes apparaten tegelijkertijd te streamen.

- U heeft niet het recht om Apple Music Producten (op schijf) te branden.

- De levering van de Apple Music Dienst of Apple Music Producten houdt geen overdracht in aan u van enige rechten voor een commercieel of promotioneel gebruik van de Apple Music Dienst of van Apple Music Producten.

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde Apple Music Producten, content en diensten die via de Apple Music Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. iTunes kan in bepaalde gevallen links naar websites, producten of diensten van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat iTunes niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen, websites, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVEND MATERIAAL

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Apple Music Dienst op materiaal kunt stuiten dat door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden ervaren en dat dergelijke content al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Apple Music Dienst geheel voor eigen risico gebruikt en dat iTunes op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materiaal dat als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zou worden ervaren. Apple Music Productsoorten en -beschrijvingen worden verstrekt om u van dienst te zijn en u stemt ermee in dat iTunes de juistheid daarvan niet kan garanderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Apple Music Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot Apple Music Producten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Apple Music Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van iTunes en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Apple Music Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Apple Music Dienst mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Apple Music Dienst op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen op de Apple Music Dienst gebaseerde afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Apple Music Dienst op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

iTunes en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de auteursrechten op de Apple Music Dienst (met inbegrip van de compilatie van content, inzendingen, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen) en op de gerelateerde software. Zij behouden zich ter zake al hun rechten naar recht en billijkheid voor. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF VAN ENIG DEEL VAN DE APPLE MUSIC DIENST, ANDERS DAN HET GEBRUIK VAN DE APPLE MUSIC DIENST DAT HIERIN WORDT TOEGESTAAN, IS STRIKT VERBODEN EN MAAKT INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN EN KAN LEIDEN TOT OPLEGGING VAN CIVIELRECHTELIJKE EN STRAFRECHTELIJKE SANCTIES, INCLUSIEF SCHADEVERGOEDING, VOOR SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN.

Als gebruiker van de Apple Music Dienst met een goede reputatie kan u beperkte toegang worden gegeven voor het downloaden van bepaalde albumhoezen voor de muziek die op uw apparaat is opgeslagen. Deze toegang wordt u slechts toegekend om u van dienst te zijn, en iTunes geeft geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke albumhoezen of uw gebruik daarvan. U zult zich uitsluitend toegang verschaffen tot albumhoezen in verband met de Apple Music Dienst. Albumhoezen worden uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. U stemt ermee in dat u albumhoezen niet zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op of in strijd is met deze Overeenkomst of de rechten van een andere partij en dat iTunes op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

BEËINDIGING

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of iTunes goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, heeft iTunes het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Account verschuldigd zijn geworden: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account te beëindigen; en/of (ii) de licentie op de software te beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Apple Music Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. iTunes zal bij de levering van de Apple Music Dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. iTunes doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Apple Music Dienst en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Apple Music Dienst niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat iTunes de Apple Music Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de Apple Music Dienst op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan iTunes u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen;

(ii) de Apple Music Dienst vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en iTunes wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent, zowel voor, tijdens en na het gebruik van de Apple Music Dienst, verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief alle content of gegevens, gebruikt in samenhang met, of aangeschaft via de Apple Music Dienst.

b. Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d) of indien en voor zover u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door iTunes, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door iTunes of haar werknemers of vertegenwoordigers;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van iTunes om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Apple Music Dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van iTunes' conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Apple Music Dienst.

c. iTunes zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Apple Music Dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

d. Niets in deze Overeenkomst ontslaat iTunes van haar aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

e. Wanneer u deze Overeenkomst schendt, zult u jegens iTunes, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van iTunes in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan.

WIJZIGINGEN

iTunes behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op ieder tijdstip te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Apple Music Dienst. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden meegedeeld en, indien door u aanvaard, onmiddellijk van kracht worden en in deze Overeenkomst worden opgenomen. Indien u dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zal iTunes het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.

KENNISGEVING OVER AUTEURSRECHTEN

 

Als u van mening bent dat om het even welke Apple Music Producten of enige andere content die via de Apple Music Dienst beschikbaar is een inbreuk plegen op een auteursrecht waarvan u meent de titularis te zijn, neem dan contact op met Apple's Copyright Agent zoals beschreven in ons Auteursrechtenbeleid via https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. iTunes kan, naar eigen goeddunken, Accounts van gebruikers waarvan is vastgesteld dat zij herhaaldelijk inbreuk plegen, schorsen en/of beëindigen.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en iTunes en is van toepassing op uw gebruik van de Apple Music Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en iTunes. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, content van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd – in overeenstemming met toepasselijke wetgeving – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer iTunes een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. iTunes is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Apple Music Dienst wordt door iTunes geëxploiteerd vanuit haar kantoren in Luxemburg. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Apple Music Dienst van toepassing zijn. Alle transacties op de Apple Music Dienst worden beheerst door het Belgisch recht, zonder dat toepassing wordt gemaakt van de aldaar geldende bepalingen van internationaal privaatrecht. Uw gebruik van de Apple Music Dienst kan ook onderworpen zijn aan andere wetten. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de rechtbanken van België exclusief bevoegd zijn voor elke vordering of geschil met iTunes of dat op enigerlei manier verbonden is aan uw gebruik van de Apple Music Dienst. Het risico van verlies en van titel voor alle elektronisch geleverde transacties gaat over de koper in België vanaf de elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele iTunes werknemer of vertegenwoordiger is bevoegd om van deze Overeenkomst af te wijken.

iTunes kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Apple Music Dienst door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van uw Account of een brief per post naar het postadres van uw Account, of door middel van een mededeling op de Apple Music Dienst. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

iTunes behoudt zich het recht voor om de maatregelen te nemen die iTunes redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat iTunes het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, om Account informatie bekend te maken aan opsporingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer iTunes dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van iTunes om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Apple Music Dienst en/of Apple Music Producten en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Apple Music Dienst en/of Apple Music Producten onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Laatste versie: October 21, 2015