Villkor för Apples Mediatjänster

Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Apple (“Avtalet”). Vänligen läs igenom Avtalet noggrant.

A. INTRODUKTION TILL VÅRA TJÄNSTER

Detta avtal reglerar din användning av Apples tjänster, inklusive och i mån av tillgång, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcast-prenumerationer, Apple TV, Apple TV+, Apple TV Channels, Game Center och iTunes), genom vilka du kan köpa, få, licensiera, hyra eller prenumerera på innehåll, Appar (definieras nedan (”Tjänster”)), och andra köp inuti app (”Innehåll”). Innehållet kan erbjudas genom Tjänster av Apple eller en tredje man och i båda fallen omfattas du av tillämplig konsumentlagstiftning. Våra Tjänster är tillgängliga för din användning i det land eller område du är bosatt i (”Hemland”), såväl som andra EU-medlemsstater där du är för tillfället. Genom att skapa ett konto för användning av Tjänsterna i ett visst land eller område anger du det som ditt Hemland. För att använda våra Tjänster behöver du kompatibel hårdvara, programvara (senaste versionen rekommenderas och krävs i vissa fall) och internetuppkoppling (avgifter kan tillkomma). Våra Tjänsters prestanda kan påverkas av dessa faktorer.

B. ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER

BETALNING, SKATTER OCH ÅTERBETALNINGAR

Du kan få tillgång till Innehåll i våra Tjänster antingen gratis eller mot betalning, båda benämns som ”Affär”. Genom varje Affär får du tillgång till en licens för att använda enbart Innehållet. Varje Affär utgör ett elektroniskt avtal mellan dig och Apple, och/eller dig och det bolag som tillhandahåller Innehållet i våra Tjänster. Om du är kund hos Apple Distribution International Ltd., är Apple Distribution International Ltd. det säljande bolaget för Innehållet du förvärvar från Apple Books, Apple Podcasts eller App Store som visas på produktsidan och/eller under köpprocessen för den relevanta Tjänsten. I sådant fall köper du Innehåll från Apple Distribution International Ltd. och det är licensierat av Innehållsleverantören (t.ex. Appleverantören (definierad nedan, bokförlaget osv). När du gör din första Affär kommer vi att fråga dig hur ofta vi ska begära ditt lösenord för framtida Affärer. Om du aktiverar Touch ID för Affärer på tillämplig Apple-hårdvara kommer vi att be dig att verifiera alla Affärer med ditt fingeravtryck, och om du aktiverar Face ID för Affärer kommer vi att be dig att verifiera alla Affärer med ansiktsigenkänning. Ställ in dina lösenordsinställningar när som helst genom att följa dessa instruktioner: https://support.apple.com/HT204030.

Apple kommer debitera din valda betalningsmetod för alla betalda Affärer, inklusive tillämpliga skatter. Om du även har lagt till den i din Apple Plånbok kan Apple debitera din valda betalningsmetod i Apple Plånbok med hjälp av Apple Pay. Du kan associera flera olika betalningsmetoder till ditt Apple-ID, och du godkänner att Apple kan lagra och debitera dessa betalningsmetoder för Affärer. Din förstahandsbetalningsmetod visas överst på sidan för betalningar i dina kontoinställningar.

Om din förstahandsbetalningsmetod av någon anledning inte går att debitera (t.ex. att den upphört eller det inte finns tillräckligt med pengar) ger du Apple tillstånd att försöka debitera dina andra behöriga betalningsmetoder i tur och ordning uppifrån och ner, så som de visas på sidan för betalningar i dina kontoinställningar. Om vi inte kan debitera dig förblir du ansvarig för alla utestående belopp, och vi kan då försöka debitera dig igen eller begära att du tillhandahåller en annan betalningsmetod. Om du förbeställer Innehåll, kommer du att debiteras när Innehållet har levererats till dig (under förutsättning att du inte avbeställer innan Innehållet blir tillgängligt). Apple kan, i enlighet med lokal lagstiftning, automatiskt uppdatera din betalningsinformation om dina betalningsmetoder om sådan information tillhandahålls av betalningsnätverken eller dina finansinstitutioner. Villkor för butikskredit och presentkort eller koder finns tillgängliga här: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. För mer information om hur Affärer debiteras, vänligen se http://support.apple.com/HT201359. Du godkänner att motta alla fakturor i elektroniskt format, vilket kan inkludera e-post. Priset för Innehåll kan komma att ändras när som helst. Om leverans av innehållet förhindras eller försenas orimligt länge till följd av tekniska problem är din exklusiva och enda gottgörelse antingen återleverans av innehållet (om möjligt) eller återbetalning av det erlagda beloppet. Apple kan från tid till annan dra in eller avbryta en betalning eller neka en återbetalningsbegäran om vi hittar bevis för bedrägeri, missbruk eller olagligt eller annat manipulerande beteende som ger Apple rätt till motsvarande motkrav.

Ångerrätt: Om du väljer att ångra din beställning kan du göra det inom 14 dagar från och med att du fått kvittot för beställningen utan att uppge någon anledning.

För att ångra en beställning måste du meddela oss om detta. För att garantera omedelbar hantering rekommenderar vi att du använder Rapportera ett Problem för att avbeställa alla produkter, utom Komplettera min säsong som kan avbeställas genom att du kontaktar iTunes-supporten. Prenumerationstjänster kan endast avbeställas efter den första prenumerationen och inte efter automatisk förnyelse. Du har även rätt att meddela oss genom att använda formuläret för avbeställning nedan, eller genom annat tydligt meddelande. Om du använder Rapportera ett Problem skickar vi ut ett mottagningsbevis för din avbeställning till dig utan dröjsmål.

För att avbeställa inom ångerfristen måste du skicka ditt meddelande om att du ångrar beställningen innan 14-dagarsperiodens slut.

Verkan av avbeställning: Vi kommer ersätta dig inom 14 dagar från den dagen vi mottar ditt ångermeddelande. Vi kommer använda samma betalningssätt som du använde för att genomföra Affären och du kommer inte åläggas några avgifter för återbetalningen.

Undantag från ångerrätten: Du kan inte ångra din beställning av tillhandahållande av Innehåll om leveransen har påbörjats på din begäran och du därmed bekräftat att du därigenom förlorar din ångerrätt.

Formulär för avbeställning:

– Till Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, rightofwithdrawal@apple.com:

– Härmed ångrar jag min beställning av följande:

[INFOGA BESTÄLLNINGS-ID, PRODUKT, ARTIST OCH TYP]

– Beställt den [INFOGA DATUM]/ mottaget den [INFOGA DATUM]

– Kundens namn

– Kundens adress

– Kundens e-postadress

– Datum

KONTO

För att använda våra Tjänster och få tillgång till ditt Innehåll kan det krävas ett Apple-ID. Apple-ID är det konto du använder i hela Apples ekosystem. Användning av Game Center omfattas av detta Avtal och kräver också ett Game Center-konto. Ditt konto är värdefullt, och du är ansvarig för att hålla det hemligt och säkert. Apple är inte ansvarig för några förluster som uppkommer från obehörig användning av ditt konto. Vänligen kontakta Apple om du misstänker att säkerhetsöverträdelser har skett på ditt konto.

Du måste vara 13 år gammal (eller motsvarande minimiålder i ditt Hemland som anges i samband med skapandet av Apple-ID) för att skapa ett konto och använda våra Tjänster. För yngre personer kan ett konto skapas av en förälder eller förmyndare genom att använda Familjedelning eller genom en godkänd utbildningsanstalt. En förälder eller vårdnadshavare som skapar ett konto till en minderårig bör gå igenom detta Avtal med denne och försäkra sig om att båda förstår det.

Du kan lägga till, anmäla eller ta bort en efterlevande kontaktperson för ditt Apple-ID enligt beskrivningen i http://support.apple.com/HT212360. En efterlevande kontaktpersons tillgång till ditt Apple-ID är begränsad enligt beskrivningen i http://support.apple.com/HT212361.

INTEGRITET

Din användning av våra Tjänster omfattas av Apples Integritetspolicy, vilken finns tillgänglig på:

https://www.apple.com/legal/privacy/.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

Din användning av Tjänsterna och Innehållet måste följa de villkor som anges i detta avsnitt (”Användarvillkor”). All annan användning av Tjänsterna eller Innehållet utgör ett väsentligt brott mot detta Avtal. Apple kan övervaka din användning av Tjänsterna och Innehållet för att försäkra sig om att du följer dessa Användarvillkor.

Alla Tjänster:

- Du får enbart använda Tjänsterna och Innehållet för personliga, icke-kommersiella ändamål (med undantag från vad som anges i App Store-avsnittet nedan eller som på annat sätt anges av Apple).

- Apples leverans av Tjänster eller Innehåll överför inga kommersiella rättigheter eller marknadsföringsrättigheter till dig, och utgör inte en överlåtelse av eller ett avstående från några rättigheter hos upphovsrättsinnehavarna.

- Du kan använda Innehåll från upp till fem olika Apple-ID:n på vardera enhet.

- För alla Tjänster kan du ha upp till tio enheter (men högst fem datorer) inloggade med ditt Apple-ID på en gång. Dock kan strömning eller hämtningar av Innehåll som sker samtidigt begränsas till ett lägre antal enheter som anges nedan under Apple Music- och Apple TV-innehåll. Varje dator måste också vara auktoriserad med samma Apple-ID (läs mer om godkännande av datorer på https://support.apple.com/HT201251). Enheter kan kopplas till ett annat Apple-ID en gång var 90:e dag.

- Det är förbjudet att manipulera antal uppspelningar, hämtningar, betyg eller recensioner på något sätt – till exempel (i) med hjälp av en bot, ett skript eller en automatiserad process; eller (ii) tillhandahålla eller acceptera någon form av kompensation eller incitament.

- Det är ditt ansvar att inte förlora, förstöra eller skada Innehåll när det hämtas. Vi uppmanar dig att säkerhetskopiera ditt Innehåll regelbundet.

- Du får inte göra ändringar i eller kringgå säkerhetsteknik som finns i Tjänsterna eller Innehållet.

- Du får enbart använda Apples programvara för att få tillgång till våra Tjänster, och får inte modifiera eller använda modifierade versioner av sådan programvara.

- Produktsidan för respektive tjänst eller tredjemansapp i App Store innehåller information om kompatibilitet.

- Videoinnehåll kräver HDCP-anslutning.

Ljud- och videoinnehåll som säljs och hyrs:

- Du kan använda ”Digital Rights Management” (”DRM”)-fritt Innehåll på ett skäligt antal kompatibla enheter som du äger eller kontrollerar. DRM-skyddat Innehåll kan användas i upp till fem datorer och i ett obegränsat antal enheter som du synkroniserar med dessa datorer.

- Hyrinnehåll kan visas på en enhet åt gången, och uppspelningen måste påbörjas inom 30 dagar, och avslutas inom 48 timmar efter att uppspelningen påbörjats (avbrott, pauser eller omstarter förlänger inte denna period).

- Du får bränna en ljudspellista med köpt musik till en skiva för lyssningsändamål, upp till sju gånger, denna begränsning gäller inte för DRM-fritt Innehåll. Du får använda ljud-skivan på vilken du bränt ditt Innehåll på samma sätt som du får använda en ljud-skiva som köpts från en affär, i enlighet med svensk upphovsrätt. Annat Innehåll får inte brännas till en skiva.

- Inköpt Innehåll blir i allmänhet tillgängligt för dig att hämta, omhämta eller på annat sätt skaffa åtkomst till från Apple. Efter ditt köp kan Innehåll i osannolika fall tas bort från Tjänsterna (exempelvis för att leverantören tagit bort det) och bli otillgängligt för vidare hämtning eller åtkomst från Apple. För att säkerställa att du kan avnjuta Innehåll även i fortsättningen vill vi uppmuntra dig att hämta allt inköpt Innehåll till en enhet som du äger och säkerhetskopiera det.

App Store-Innehåll:

- Termen “Appar” inkluderar appar och Appklipp för alla Apple-plattformar och/eller -operativsystem, inklusive alla köp inuti app, komplement (såsom tangentbord), symboler och prenumerationer som tillgängliggjorts i sådana appar eller Appklipp.

- Individer som agerar på uppdrag av ett kommersiellt företag, en statlig organisation eller utbildningsanstalt (ett ”Företag”) får hämta eller synkronisera icke-Arcade-Appar för användning av antingen (i) en enskild individ på en eller flera enheter som ägs eller kontrolleras av Företaget; eller (ii) ett flertal individer på en enskild delad enhet som ägs eller kontrolleras av företaget. För tydlighets skull, varje enhet som används löpande eller kollektivt av flera användare kräver en separat licens.

Apple Music:

- Ett individuellt Apple Music-medlemskap tillåter dig att streama på en enhet åt gången; ett Familjemedlemskap tillåter dig och dina Familjemedlemmar att streama på upp till sex enheter samtidigt.

Apple Arcade:

- Apples Arcade-appar får bara hämtas, eller omhämtas, med en giltig testperiod eller prenumeration på Apple Arcade.

- Om din prenumeration tar slut kommer Appar som hämtats via Apple Arcade inte längre att vara tillgängliga för dig.

Apple TV-innehåll

- För de flesta kanaler kan du strömma videoinnehåll på upp till tre enheter samtidigt.

- Läs mer om Användarvillkoren för Innehåll i Apple TV på https://support.apple.com/sv-se/HT210074.

HÄMTNINGAR

- Du kan vara begränsad i den mängd innehåll som du kan hämta och en del hämtat innehåll kan upphöra efter en viss tid efter hämtningen eller första uppspelningen. En del innehåll är kanske inte tillgängligt för hämtning alls.

Du kan ha möjlighet att Omhämta tidigare köpt Innehåll (“Omhämtning”) till dina enheter som är inloggade med samma Apple-ID (”Kopplade enheter”). Du kan se Innehållstyper som är tillgängliga för Omhämtning i ditt Hemland på https://support.apple.com/sv-se/HT204632. Omhämtning kan vara otillgängligt om Innehållet inte längre erbjuds i våra Tjänster.

Innehåll kan också tas bort från våra Tjänster när som helst (till exempel för att leverantören tagit bort det) och efter det kan det inte hämtas, omhämtas eller göras åtkomligt på annat sätt från Apple.

PRENUMERATIONER

Tjänsterna och vissa Appar kan tillåta dig att köpa tillgång till Innehåll eller tjänster på prenumerationsbasis (“Betalda Prenumerationer”). Betalda Prenumerationer förnyas automatiskt fram till dess att de sägs upp i Hantera Prenumerationer-funktionen i dina kontoinställningar. Om du vill veta mer om att avbryta dina prenumerationer besöker du https://support.apple.com/HT202039. Du kommer att bli meddelad om priset för en Betald Prenumeration höjs och, då detta krävs, ombedd att förnya ditt medgivande till att fortsätta prenumerationen. Du kommer att debiteras senast 24 timmar innan inledningen av den senaste Betalda Prenumerationsperioden. Om vi av någon anledning inte kan debitera din betalningsmetod (till exempel om den förfallit eller det inte finns tillräckligt med pengar) och du inte har annullerat den Betalda Prenumerationen, fortsätter du att ansvara för alla belopp som inte hämtats ut, och vi försöker debitera betalningsmetoden eftersom du kan uppdatera informationen om betalningsmetod. Detta kan leda till en förändring av starten på nästa period för den Betalda Prenumerationen och kan ändra vilket datum som du debiteras för varje period, enligt vad som framgår på kvittot. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din Betalda Prenumeration om vi inte kan debitera din betalningsmetod för att förnya prenumerationen. Vissa Betalda Prenumerationer erbjuder en kostnadsfri testperiod innan din betalningsmetod debiteras. Om du väljer att säga upp en Betald Prenumeration innan vi börjar debitera din betalningsmetod, säg upp prenumerationen minst 24 timmar innan den kostnadsfria testperioden är slut.

Om du påbörjar en kostnadsfri testperiod för en Betald prenumeration som erbjuds av Apple som Innehållsleverantör (en "Apple-betald prenumeration") och avbryter den innan den slutar kan du inte aktivera den kostnadsfria testperioden igen.

Kostnadsfria testperioder eller kostnadsfria erbjudanden gällande Apple-betalda prenumerationer, exklusive iCloud+, kan inte kombineras med några kostnadsfria testperioder eller erbjudanden gällande Apple One. Om du har en kostnadsfri testperiod eller ett kostnadsfritt erbjudande för några Apple-betalda prenumerationer och du prenumererar på Apple One kommer dina kostnadsfria testperioder eller erbjudanden inte att pausas även om du har tillgång till en sådan Apple-betald prenumeration genom din Apple One-prenumeration. Du erkänner att din kostnadsfria testperiod eller ditt kostnadsfria erbjudande kan upphöra att gälla medan du är en Betalande prenumerant på Apple One och Apple har ingen skyldighet att återinföra, ersätta eller på annat sätt kompensera dig för någon del av en sådan kostnadsfri testperiod eller kostnadsfritt erbjudande.

När din Betalda prenumeration på en Tjänst eller Innehåll upphör förlorar du tillgång till alla funktioner eller Innehåll i den Tjänsten som kräver en Betald prenumeration.

TILLGÄNGLIGHET FÖR INNEHÅLL OCH TJÄNSTER

Villkor i detta Avtal rörande Tjänster, Innehållstyper, funktioner och funktionalitet som inte är tillgängliga i ditt Hemland gäller inte för dig såvida inte och tills dess att de blir tillgängliga för dig. För att se de Innehållstyper som är tillgängliga för dig i ditt Hemland, gå till Tjänsterna eller besök https://support.apple.com/HT204411. Vissa tjänster och en del Innehåll som är tillgängligt för dig i ditt Hemland kanske inte är tillgängligt för dig när du reser utanför ditt Hemland, om det inte krävs enligt lagen.

ENHETER OCH UTRUSTNING FRÅN TREDJE PART

Du kanske inte kan använda Tjänsterna, eller särskilda funktioner i desamma, när du skaffar åtkomst till dem på en icke-Apple-märkt enhet. Kontrollera i appbutiken på din tredjeparts-enhet för att se om tjänsten stöds. Dessutom kan vissa Tjänster kräva, direkt eller föreslå att du använder utrustning från tredje part under vissa omständigheter och/eller för vissa aktiviteter. Sådan användning omfattas av villkoren för sådan utrustning och bör göras i enlighet med den tillämpliga tillverkarens anvisningar. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att Apple automatiskt hämtar och installerar mindre uppdateringar av sin programvara på tredjepartsutrustning från tid till annan.

KUNDSUPPORT

Besök https://getsupport.apple.com om du har frågor om våra tjänster, inklusive fakturering och prenumerationer, eller beträffande ditt Apple-ID. Där kan du komma i kontakt med oss via telefon, e-post eller chatt efter att ha valt det ärende eller den fråga som är mest relevant för dig. Om du väljer att chatta med oss kan du ladda ner en utskrift av samtalet. Denna utskrift innehåller datum och tid då samtalet ägde rum.

Vi tillhandahåller allmän support för alla tjänster utom App Store, där följande gäller: Apple tillhandahåller support för alla ärenden som rör Affären, inklusive men inte begränsat till betalning, leverans och återbetalningar. För alla frågor som rör innehållet i en app och dess funktionalitet ber vi dig att kontakta respektive leverantör (som framgår på appens produktsida i App Store).

C. DINA INLÄMNINGAR TILL VÅRA TJÄNSTER

Våra Tjänster kan tillåta dig att skicka in eller publicera material i form av kommentarer, betygsättningar, recensioner, bilder, videos och podcasts (inklusive tillhörande metadata och konstnärliga arbeten). Din användning av sådana funktioner måste ske i enlighet med Riktlinjerna för Inlämnande nedan, som kan uppdateras från tid till annan, och om vi får kännedom om material som bryter mot våra Riktlinjer för Inlämnande tar vi bort det. Om du ser material som inte följer Riktlinjerna för Inlämnande, vänligen använd Rapportera Problem-funktionen. I den mån det inte är förbjudet enligt lagen ger du härmed Apple en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda det material som du skickat in inom Tjänsterna och relaterad marknadsföring, samt använda det material du skickat in för Apples interna syfte. Apple får övervaka och fatta beslut om att ta bort eller ändra inskickat material. Apple varken kontrollerar eller verifierar att du har använt en särskild Tjänst eller konsumerat något specifikt Innehåll innan du skriver en kommentar, lämnar ett betyg eller recension om Tjänsten eller Innehållet i fråga.

Riktlinjer för Inlämning: Du får inte använda Tjänsterna för att:

- publicera material som (i) du inte har tillåtelse, rätt eller licens till att använda, eller (ii) kränker tredje parts rättigheter;

- publicera stötande, kränkande, olagligt, vilseledande, felaktigt eller skadligt innehåll;

- publicera personlig, privat eller konfidentiell information som tillhör andra;

- begära personlig information från en minderårig;

- efterlikna eller oriktigt framställa din anknytning till en annan person eller bolag;

- publicera eller skicka spam, inklusive men inte begränsat till obeställd eller oauktoriserad annonsering, reklammaterial, eller andra informationstillkännagivanden;

- publicera, ändra eller ta bort ett betyg eller recension i utbyte mot någon form av kompensation eller incitament;

- publicera ett oärligt, kränkande, skadligt, vilseledande eller illasinnat betyg eller recension, eller ett betyg eller recension som är irrelevant för det innehåll som recenseras;

- planera eller delta i en någon olaglig, bedräglig eller manipulerande aktivitet.

D. Familjedelning

Familjeorganisatören (”Organisatören”) måste vara 18 år (eller motsvarande myndig ålder i Hemlandet) eller äldre och förälder eller förmyndare till Familjemedlemmar under 13 års ålder (eller motsvarande minimiålder i deras Hemland som anges i registreringsprocessen). Apple-enheter krävs för få tillgång till alla funktioner i en Familjedelning. Familjedelning möjliggör delning av auktoriserade prenumerationer mellan upp till sex familjemedlemmar. Besök https://support.apple.com/HT201060 för mer information om Familjedelning.

Delning av köp: Med funktionen Delning av Köp i Familjedelning kan tillämpligt Innehåll delas mellan upp till sex Familjemedlemmar. Organisatören bjuder in andra medlemmar och samtycker till att betala för alla Transaktioner som inleds av Familjemedlemmar. Organisatörens behöriga betalningsmetoder används för att betala för Affärer som initieras av en Familjemedlem (förutom när Familjemedlemmens konto har butikskredit, vilken alltid används först). Familjemedlemmar agerar som ombud för Organisatören när Organisatörens behöriga betalningsmetoder används. Organisationer godkänner härmed att (1) betala för sådana Affärer, (2) att Affärer initierade av Familjemedlemmar är auktoriserade, och (3) att Transaktioner kommer att debiteras behöriga betalningsmetoder på det sätt som anges i Avsnitt B ovan. Organisatörer ansvarar för att avtal om betalningsmetoder följs, och påtar sig all risk beträffande att dela med sig av tillgången till deras behöriga betalningsmetoder till Familjemedlemmarna. Ett kvitto eller en faktura för en Affär som initierats av en Familjemedlem skickas till den initierande Familjemedlemmen och, om de faktureras via Organisatörens betalningsmetod, även till Organisatören.

Be om köp: Be om köp är en funktion som tillåter en Organisatör att godkänna Affärer som initieras av en Familjemedlem under 18 år (eller motsvarande myndighetsålder i ditt Hemland). Innehåll som delas av Familjemedlemmar eller som köpts genom innehållskoder är i allmänhet inte föremål för Be om köp. Innehållskoder som möjliggör åtkomst till prenumerationer är dock föremål för Be om köp. Organisatören måste vara förälder eller förmyndare för den Familjemedlem som Be om köp aktiveras för. Be om köp är aktiverat som standard för alla Familjemedlemmar under 13 år (eller motsvarande minimiålder i Hemlandet) och förblir aktiverat tills det inaktiveras av föräldern eller vårdnadshavaren. Om Be om köp stängs av efter att Familjemedlemmen fyllt 18 år kan det inte längre aktiveras. Delning av Köp måste inte vara aktiverat vid användning av Be om köp.

Förändringar av Familjemedlemmar: När en Familjemedlem lämnar eller blir borttagen från Familjen, har de återstående Familjemedlemmarna inte längre tillgång till den tidigare medlemmens Innehåll, inklusive Innehåll som köpts genom Organisatörens betalningsmetod.

Villkor för Familjedelning: Du kan endast tillhöra en Familj åt gången, och får inte ansluta dig till Familjer mer än två gånger per år. Du kan ändra det Apple-ID som du sammankopplar till Familjedelning högst en gång per 90 dagar. Alla Familjemedlemmar måste dela samma Hemland. Inte allt Innehåll, inklusive Köp inuti app, prenumerationer och vissa tidigare köpta Appar, är tillgängligt för Delning av köp. Prenumerationer för Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ och Apple Fitness+ aktiveras automatiskt för Familjedelning. Prenumerationer som delas av en familj kan vara föremål för begränsningar för innehållsanvändning per prenumeration

E. SÄSONGSPASS OCH FLERPASS

Ett pass tillåter dig att köpa och motta Innehåll av television när det blir tillgängligt. Ett Säsongspass gäller för Innehåll av television som har ett begränsat antal avsnitt per säsong; ett Flerpass gäller för Innehåll av television som är tillgängligt på fortlöpande basis. Det totala priset för ett Säsongspass eller Flerpass debiteras vid tiden för Affären. Innehåll i Säsongspass eller Flerpass är tillgängligt för hämtning upp till 90 dagar efter att det senaste avsnittet blivit tillgängligt. Om en leverantör av Innehåll levererar färre avsnitt till Apple än vad som var planerat när du köpte ett Säsongspass, kommer vi att kreditera ditt Apple-ID butiksvärdet för motsvarande antal avsnitt som inte levererades till Apple.

F. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APP STORE (UNDANTAGET APPLE ARCADE-APPAR)

LICENS FÖR APP STORE-INNEHÅLL

Applicenser tillhandahålls till dig av Apple eller tredjemansleverantör (”Appleverantör”). Apple agerar som ombud för Appleverantörer vid driften av App Store och är inte part i säljavtal eller användaravtal mellan dig och Appleverantören. Om du däremot är kund hos Apple Distribution International Ltd. är det säljande bolaget Apple Distribution International Ltd., vilket betyder att du kan köpa en Applicens från Apple Distribution International Ltd., men att Appen är licensierad av Appleverantören. En App licensierad av Apple är en ”Appleapp” och en App licensierad av en Appleverantör är en ”Tredjemansapp”. Alla Appar som du köper regleras av Licensavtalet för Slutanvändare av Licensierade Applikationer (“Standard Licensavtal”) som anges nedan, såvida inte Apple eller Appleverantören tillhandahåller ett separat ersättande licensavtal (“Separat Licensavtal”). Appleverantören av en Tredjemansapp är ensamt ansvarig för dess innehåll, garantier och eventuella anspråk som du kan komma att ha med anledning av Tredjemansappen, i enlighet med lokal lag. Du bekräftar och godkänner att Apple är tredjemansförmånstagare till de Standard Licensavtal eller Separata Licensavtal som tillämpas på varje Tredjemansapp och därför kan verkställa sådana avtal. Vissa Appar, som symboler och iMessage-appar, kanske inte visas på enhetens språngbräda men kan istället nås och användas genom Menyn.

KÖP INUTI APP

Appar kan erbjuda innehåll, tjänster och funktioner för användning inom sådana Appar (”Köp inuti app”). Köp inuti app som förbrukas under användningen av Appen (till exempel virtuella juveler) kan inte överföras mellan enheter och kan bara hämtas en gång. Du måste verifiera ditt konto innan du gör Köp inuti app - separat från verifiering för att köpa annat Innehåll - genom att ange ditt lösenord eller använda Touch ID eller Face ID. Du kommer kunna göra ytterligare Köp inuti app i femton minuter utan att verifiera igen såvida du inte bett oss om att begära lösenord för varje köp eller har aktiverat Touch ID eller Face ID. Du kan stänga av möjligheten att göra Köp inuti app genom att följa dessa instruktioner: https://support.apple.com/HT201304.

APP-BUNDLAR

Vissa Appar kan säljas tillsammans i en bundle (”App-bundle”). Det pris som visas för en App-bundle är det pris du debiteras när du köper App-bundlen. Priset för App-bundlen kan reduceras om du redan har köpt eller erhållit vissa av Apparna, men kan inkludera ett minimibelopp för App-bundlen.

SÖKRESULTAT OCH RANGORDNING

Vid beslut om hur Apparna ska ordnas i sökresultaten är de huvudsakliga parametrarna som tas i beaktande metadata som tillhandahålls av Appleverantörerna, hur kunderna har interagerat med Apparna och App Store samt Apparnas popularitet i App Store. Med hjälp av dessa huvudparametrar kan man säkerställa att kunderna får de mest relevanta sökresultaten.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV LICENSIERADE APPLIKATIONER

Appar som gjorts tillgängliga genom App Store är licensierade, inte sålda, till dig. Din licens för varje App kräver ditt föregående godkännande av antingen detta Licensavtal för Slutanvändare av Licensierade Applikationer (“Standard Licensavtal”) eller ett Licensavtal för slutanvändare mellan dig och Appleverantören (“Separat Licensavtal”), om ett sådant finns. Din licens till en Apple-app enligt detta Standard Licensavtal eller ett Separat Licensavtal tillhandahålls av Apple, och din licens till en Tredjemansapp enligt detta Standard Licensavtal eller ett Separat Licensavtal tillhandahålls av Appleverantören av Tredjemansappen. Appar som omfattas av detta Standard Licensavtal benämns häri som ”Licensierad Applikation”. Appleverantören eller Apple, enligt vad är tillämpligt, (”Licensgivaren”) förbehåller sig alla rättigheter i och till den Licensierade Applikationen som inte uttryckligen tillkommer dig enligt detta Standard Licensavtal.

a. Licensens omfattning: Licensgivaren ger dig en icke-överlåtbar licens att använda den Licensierade Applikationen på Apple-märkta produkter som du äger eller kontrollerar enligt vad som tillåts enligt Användarvillkoren. Villkoren i detta Standard Licensavtal reglerar allt innehåll, material eller tjänster tillgängliga genom eller köpta inom den Licensierade Applikationen liksom uppdateringar tillhandhållna av Licensgivaren som ersätter eller kompletterar den ursprungliga Licensierade Applikationen, såvida inte det med en sådan uppdatering medföljer ett Separat Licensavtal. Utöver vad som följer av Användarvillkoren, får du inte sprida eller tillgängliggöra den Licensierade Applikationen på ett nätverk i vilket den skulle kunna användas av flera enheter samtidigt. Du får inte överlåta, dela på nytt eller underlicensiera den Licensierade Applikationen förutom så som uttryckligen tillåts i detta Avtal och, om du säljer din Appleenhet till en tredje man, måste du ta bort den Licensierade Applikationen från Appleenheten innan du gör det. Du får inte kopiera (utöver vad som är tillåtet enligt denna licens och Användarvillkoren), utföra omvänd utveckling (reverse engineering), demontera, försöka härleda källkoden hos, modifiera, eller skapa bearbetningar av den Licensierade Applikationen, uppdateringar, eller delar därav (med undantag för om och enbart i den utsträckning som ovan nämnda begränsningar är förbjudna enligt tillämplig lagstiftning eller i den utsträckning som tillåts enligt de licensvillkor som reglerar användningen av öppen källkod-kompontenter inkluderade i Licensapplikationen).

b. Medgivande till Användning av Data: Du godkänner att Licensgivaren får samla och använda teknisk data och relaterad information - inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system eller applikationsprogramvara, och kringutrustning - som samlas in periodvis för att förenkla tillhandhållandet av programvaruuppdateringar, produktsupport, och andra tjänster till dig (om några) med anledning av den Licensierade Applikationen. Licensgivaren får använda denna information, så länge det är i ett format som inte identifierar dig personligen, för att förbättra dess produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknik till dig.

c. Uppsägning: Detta Standard Licensavtal gäller fram tills att det sägs upp av dig eller Licensgivaren. Dina rättigheter enligt detta Standard Licensavtal kommer upphöra automatisk om du inte följer dess villkor.

d. Externa Tjänster: Den Licensierade Applikationen kan möjliggöra tillgång till Licensgivarens och/eller tredje parts tjänster och hemsidor (tillsammans eller var och en benämnda ”Externa Tjänster”). Din accept att använda Externa Tjänster sker på din egen risk. Licensgivaren är inte ansvarig för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten hos en tredje parts Externa Tjänster, och är inte ansvarig för en sådan tredje parts Externa Tjänster. Data som visas i en Licensierad Applikation eller Extern Tjänst, inklusive men inte begränsat till finansiell-, medicinsk- och lokaliseringsuppgifter, visas enbart i allmänt informationssyfte och garanteras inte av Licensgivarens eller dess ombud. Du får inte använda Externa Tjänster på ett sätt som är oförenligt med villkoren i detta Standard Licensavtal eller som utgör intrång i Licensgivarens eller en tredje parts immateriella rättigheter. Du godkänner att inte använda de Externa Tjänsterna till att trakassera, utnyttja, förfölja eller hota eller förtala en person eller bolag, och att Licensgivaren inte har något ansvar för sådan användning. Externa Tjänster kan komma att inte vara tillgängliga på alla språk i ditt Hemland och inte lämpligt eller tillgängligt för användning på någon särskild plats. I den utsträckning du väljer att använda sådana Externa Tjänster, är du ensamt ansvarig för att följa tillämplig lagstiftning. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar och utan att meddela i förväg, ändra, upphäva, ta bort, koppla ur eller införa användarrestriktioner- eller begränsningar i Externa Tjänster.

e. GARANTI: Licensgivaren kommer använda rimliga ansträngningar och färdigheter för att till dig tillhandahålla den Licensierade Applikationen samt Externa Tjänster som utförs eller tillhandahålls genom den Licensierade Applikationen. Beroende på lokal lagstiftning kan du omfattas av en juridisk garanti avseende överensstämmelse för köpta Licensierade Applikationer med en varaktighet på minst två år och för prenumerationer i appar under avtalsperioden. Licensgivaren ger inga andra löften eller garantier avseende de Externa Tjänsterna och i synnerhet garanteras inte att:

(i) din användning av de Externa Tjänsterna kommer vara oavbruten eller fri från fel;

(ii) de Externa Tjänsterna kommer vara fria från förlust, korruption, attack, virus, störningar, hackning eller andra säkerhetsintrång, och Licensgivare avsäger sig allt ansvar i relaterat därtill. Du är ansvarig för att göra back-up på ditt eget system, inklusive eventuella Licensierade Applikationer som finns lagrade på ditt system.

f. Ansvarsbegränsning:

(i) Med undantag för vad som gäller enligt punkten (ii) nedan ska, under inga omständigheter, Licensgivaren, dess ledning, befattningshavare, anställda, moder-, syster- eller dotterbolag, representanter, entreprenörer, eller licensgivare vara ansvariga för någon eller skada som orsakats av Licensgivare, dess anställda eller representanter då:

(1) Licensgivare, dess anställda eller representanter inte har brutit mot någon rättslig skyldighet gentemot dig att vara aktsam;

(2) det inte är ett skäligen förutsebart resultat av sådant överträdande;

(3) förvärrande av förlust eller skada beror på din överträdelse av något av villkoren i detta “Licensavtal för slutanvändare (“Avtal”)

(4) det är ett resulterat av ett beslut av Licensgivare att varna dig, stoppa eller säga upp din tillgång till de Externa Tjänsterna eller att vidta annan åtgärd under utredning av en misstänkt överträdelse eller som ett resultat av Licensgivares slutsats att en överträdelse av detta Avtal har skett;

(5) det avser inkomstbortfall, förlust av affärer eller vinst, eller annan förlust eller korruption av data i samband med din användning av den Licensierade Applikationen.

(ii) Inget i detta Avtal upphäver eller begränsar Licensgivares ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada som orsakas av dess vårdslöshet.

g. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller vidareexportera den Licensierade Applikationen förutom när det är tillåtet enligt lagen i USA eller lagen i den jurisdiktionen där den Licensierade Applikationen förvärvades. I synnerhet, men inte begränsat till, får den Licensierade Applikationen inte exporteras eller vidareexporteras (a) till ett land vilket USA har ett embargo mot eller (b) till någon på den amerikanska listan Treasury Departments List over Specially Designated Nationals eller det amerikanska Department of Commerce Denied Persons List or Entity List. Genom att använda den Licensierade Applikationen intygar och garanterar du att du inte befinner dig i ett sådant land eller är upptagen på en sådan lista. Du accepterar även att du inte får använda dessa produkter i något syfte som är förbjudna enligt amerikansk lag, inklusive men inte begränsat till utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

h. Slutanvändare i USA:s federala statsmakt. Den Licensierade Applikationen och tillhörande dokumentation utgör ”Commercial Items”, så som detta begrepp definieras i 48 C.F.R. §2.101, bestående av "Commercial Computer Software" och " Commercial Computer Software", så som dessa begrepp används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, som tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 genom 227.7202-4, som tillämpligt, licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software” till slutanvändare inom den amerikanska regeringen (a) enbart som ”Commercial Items” och (b) enbart med de rättigheter som medges alla andra slutanvändare enligt villkoren häri. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagarna i USA.

i. Med undantag för vad som uttryckligen följer av följande bestämmelse, ska detta Avtal och förhållandet mellan dig och Apple regleras av lagen i staten Kalifornien, undantaget dess lagvalsgsregler. Du och Apple är överens om att följa den personliga och exklusiva behörighet hos domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, att avgöra tvister eller talan som uppkommer ur detta Avtal. Om (a) du inte är amerikansk medborgare; (b) du inte bor i U.S.A.; (c) du inte får tillgång till Tjänsterna från U.S.A.; och (d) du är medborgare i ett av länderna som anges nedan, godkänner du härmed att tvister och talan som uppkommer ur detta Avtal ska avgöras av den tillämpliga lagen som anges nedan, utan hänsyn till lagvalsregler, och du underkastar dig härigenom oåterkalleligen den icke-exklusiva behörigheten hos domstolarna belägna i den stat, provins eller land listade nedan vilkas lagar reglerar:

Om du är boende i ett land inom den Europeiska Unionen eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island, ska den tillämpliga lagen och forum vara lagen och domstolarna i din vanliga vistelseort.

Särskilt undantagen från tillämpning av detta Avtal är Internationella köplagen (United Nations Convention on the International Sale of Goods).

G. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR INNEHÅLL FRÅN TREDJE PARTER

Specifikt Innehåll tillgängligt i Apple Books, App Store och Apple Podcasts (inklusive Apple Podcast Subscriptions) köps av dig från tredjemansleverantören av sådant Innehåll (som visas på produktsidan och/eller under köpprocessen för det relevanta Innehållet), inte Apple. I sådana fall agerar Apple som agent för Innehållsleverantören vid tillhandahållandet av Innehållet till dig, och Apple är därför inte part i Affären mellan dig och Innehållsleverantören. Om du däremot är kund hos Apple Distribution International Ltd., är Apple Distribution International Ltd. det säljande bolaget för Innehållet du förvärvar, men sådant Innehåll är licensierat av Innehållsleverantören. Innehållsleverantören förbehåller sig rätten att verkställa de användarvillkor som gäller för sådant Innehåll. Innehållsleverantören är ensam ansvarig för sådant Innehåll, eventuella garantier i den mån Utgivaren inte har friskrivit sig från sådana garantier, och anspråk som du eller någon annan part kan ha vilket relaterar till sådant Innehåll.

H. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APPLE MUSIC

iCloud Music-biblioteket är en Apple Music-funktion som ger dig tillgång till matchade eller uppladdade låtar, spellistor och musikvideor som förvärvats från Apple Music., iTunes Store eller en annan källa (”iCloud Music-biblioteksinnehåll”) på dina Apple Music-aktiverade enheter. iCloud Music-bibliotek är automatiskt påslaget när du startar din Apple Music-prenumeration. iCloud Music-bibliotek samlar in information om ditt iCloud Music-biblioteksinnehåll. Denna information är sammankopplad med ditt Apple ID och jämförs med det iCloud Music-biblioteksinnehåll som för närvarande finns tillgängligt på Apple Music. iCloud Music-biblioteksinnehåll som inte matchas laddas upp till Apples iCloud Music-biblioteksservrar (i ett format som bestäms av Apple). Du kan lagra upp till 100 000 låtar. Låtar köpta från iTunes Store eller Apple Music räknas inte mot denna begränsning. Låtar som inte uppfyller vissa kriterier (till exempel på grund av alltför stora filer) eller som inte är godkända för din enhet är inte tillgängliga i iCloud Music-bibliotek. När du använder iCloud Music-bibliotek, loggar Apple information om vilka låtar du spelar, stoppar eller hoppar över, enheterna du använder och tiden och varaktigheten för uppspelningen. Du godkänner att använda iCloud Music-bibliotek enbart för lagligen förvärvat innehåll. iCloud Music-biblioteket tillhandahålls i befintligt skick och kan innehålla fel eller brister. Du bör säkerhetskopiera din data och information innan du använder iCloud Music-bibliotek. Om du inte är Apple Music-prenumerant, kan du köpa en iTunes Match-prenumeration, som använder iCloud Music-biblioteket. När ditt Apple Music-medlemskap upphör förlorar du åtkomsten till ditt iCloud Music-bibliotek, inklusive iCloud Music-biblioteksinnehåll som laddas upp till iCloud Music-biblioteksservrar.

I. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ är endast för underhållnings- och/eller informationssyfte och är inte avsett att ge någon medicinsk rådgivning. Du bör alltid söka råd från lämplig kvalificerad sjukvårdspersonal angående (a) säkerheten och tillrådligheten för en given aktivitet, eller (b) ett specifikt medicinskt tillstånd eller symtom

J. OPERATÖRSKNUTEN PRENUMERATION

När det är möjligt kan du erbjudas att köpa en operatörsknuten prenumeration från din trådlösa operatör (en ”Operatörsknuten prenumeration”). Om du köper en Operatörsknuten prenumeration är din operatör det säljande bolaget, vilket innebär att du förvärvar Tjänstlicensen från din operatör som fakturerar dig för kostnaden av din Tjänstprenumeration, men Tjänsten licensieras och tillhandahålls av Apple. Ditt köpförhållande med operatören regleras av operatörens villkor, inte detta Avtal, och eventuella fakturatvister i samband med en Operatörsknuten prenumeration måste riktas till din operatör, inte Apple. Genom att använda en Tjänst genom en Operatörsknuten prenumeration samtycker du till att din operatör kan utbyta prenumerationsinformation med Apple och att Apple kan använda denna information för att bestämma statusen för din Operatörsknutna prenumeration.

K. DIVERSE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR ALLA TJÄNSTER

DEFINITION AV APPLE

Beroende på ditt Hemland, menas med ”Apple”:

Apple Inc., beläget i One Apple Park Way, Cupertino, California, för användare i USA och Puerto Rico;

Apple Canada Inc., beläget på 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada för användare i Kanada;

Apple Services LATAM LLC, beläget på 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, för användare i Mexiko, Central- eller Sydamerika eller något karibiskt land eller territorium (exklusive Puerto Rico);

iTunes K.K., beläget i Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140 för användare i Japan;

Apple Pty Limited, beläget på Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, för användare i Australien, eller Nya Zeeland, inklusive något av deras territorier eller anknutna jurisdiktioner; och

Apple Distribution International Ltd., beläget på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, för alla andra användare.

AVTALSÄNDRINGAR

Apple förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal och lägga till nya eller ytterligare villkor, vilket kan krävas om Apple till exempel lägger till en ny tjänst eller vid ändring av tillämplig lag. Sådana ändringar och tilläggsvillkor kommer kommuniceras till dig, och om du godkänner dem kommer de gälla omedelbart och föras in i detta Avtal. Om du skulle vägra att godkänna sådana ändringar har Apple rätt att säga upp Avtalet och/eller kan du kanske inte göra framtida köp relaterade till några Tjänster eller Innehåll som regleras av detta Avtal. Detta kommer inte att påverka Innehållet du redan har köpt och laddat ner.

MATERIAL FRÅN TREDJE PART

Apple är inte ansvarig för material från tredje parter inkluderat i eller länkat från Innehållet eller Tjänsterna.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du godkänner att Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till Innehåll, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, videoklipp, redaktionellt innehåll och de skript och den programvara som använts för att utföra Tjänsterna, innehåller äganderättsskyddad information och material som ägs av Apple, dess licensgivare och/eller Innehållsleverantörer och är skyddat genom tillämpliga immaterialrättigheter och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du samtycker till att inte använda sådan skyddad information eller sådant material på något annat sätt än för personlig och icke-kommersiell användning av Tjänsterna i enlighet med detta Avtal. Ingen del av Innehållet eller Tjänsterna får överföras eller reproduceras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal. Du samtycker till att inte modifiera, hyra, låna, sälja, dela eller distribuera Tjänsterna eller Innehåll på något sätt och du får inte utnyttja Tjänsterna på något sätt än som uttryckligen är tillåtet.

Namnet Apple, Apples logotyp, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ och andra Apple-varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Apple i USA och i andra länder runtom i världen. Du erhåller ingen rätt eller licens till någon av de nämnda varumärkena.

UPPHOVSRÄTTSLIGT

Om inget annat anges är Tjänster och Innehåll som tillhandahålls av Apple upphovsrätter tillhörande Apple Inc. och dess dotterbolag.

Om du anser att något Innehåll som är tillgängligt genom Tjänsterna gör intrång i en upphovsrätt som tillhör dig, vänligen kontakta Apple på följande platser:

- Appar från tredje part: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ och Apple Fitness+ : https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Alla andra Tjänster (inklusive men inte begränsade till iTunes Store, Apple Music och Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Detta är det snabbaste sättet för oss att handlägga ärendet om påstått intrång. Den långsammare metoden att komma i kontakt med vårt utsedda ombud är att skicka ett utförligt meddelande om påstått intrång till postadressen nedan.

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014, USA

Telefon: +1 408 996 1010

E-post: copyrightnotices@apple.com

Apple har antagit en policy som i tillbörliga fall möjliggör inaktivering och/eller avslutande av konton för användare som upprepade gånger har upptäckts göra intrång eller hävdats göra intrång i andras upphovsrätt. Som en del av implementeringen av en sådan policy kan Apple efter eget gottfinnande stänga av, inaktivera och/eller avsluta konton för användare som vid ett flertal tillfällen har ägnat sig åt intrång eller annan relaterad aktivitet.

UPPSÄGNING AV OCH AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNSTERNA

Om du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal, kan Apple: (i) säga upp Avtalet och/eller ditt Apple ID och du kommer vara fortfarande hållas ansvarig för belopp hänförliga till ditt Apple ID som förfallit till och med uppsägningsdagen; och/eller (ii) säga upp din programvarulicens; och/eller (iii) hindra din tillgång till Tjänsterna.

Vidare förbehåller sig Apple rätten att ändra, avbryta eller lägga ned Tjänsterna (eller del därav eller Innehåll däri) när som helst av tekniska eller driftrelaterade skäl och Apple kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje man om Apple väljer att utöva denna rättighet. I den utsträckning det är möjligt kommer Apple förvarna dig om ändringar, avbrott eller nedstängningar av Tjänsterna. Avslutande av Tjänsterna kommer inte påverka det Innehåll som du redan har köpt och laddat ner. Du kan dock vara förhindrad att verifiera ytterligare datorer för att använda sådant Innehåll. Om Apple avbryter en Tjänst som är en prenumeration du redan har betalat för kommer du att erhålla återbetalning.

DINA RÄTTIGHETER VID FÖRSENINGAR ELLER FEL. ANSVARSBEGRÄNSNING

a. Apple anstränger sig för att leverera Tjänsterna utan fel eller brister. Om en försening eller brist ändå skulle uppkomma har du rätt att kräva leverans/omleverans eller prisavdrag. Om förseningen eller bristen är materiell har du rätt att häva din beställning. Du har också rätt att kräva ersättning för ekonomisk skada som du har förorsakats som ett direkt resultat av förseningen eller bristen. Ansvar enligt denna bestämmelse är dock begränsat på följande sätt:

(i) Du har inte rätt till ersättning om orsaken till förseningen eller bristen ligger utanför Apples kontroll, och Apple inte rimligen kunde förväntas räkna med detta vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller att förhindra eller motverka det.

(ii) Om förseningen eller bristen har förorsakats av oberoende uppdragstagare som Apple har anlitat för att utföra dess skyldighet mot dig, skall Apple vara ansvarig enbart om en sådan oberoende uppdragstagare inte skulle ha varit ansvarsfri enligt punkten ovan. Begreppet oberoende uppdragstagare innefattar leverantören av mjukvaran till Apples musikspelare, i den utsträckning denna används i leveransen av Tjänsterna, och leverantörerna av lager- och leveranslösningar med vilka Apple har avtal. Det innefattar inte (utan begränsning) Apple eller din Internetleverantör, innehållsleverantörer eller leverantörer av betalningslösningar.

b. DU GODKÄNNER ATT APPLE, SÅVIDA DET INTE KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, INTE HAR NÅGOT ANSVAR ATT GÖRA INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT FÖR DIG GENOM VÅRA TJÄNSTER, OCH APPLE ÄR INTE ANSVARIGT GENTEMOT DIG OM INNEHÅLL, DÄRIBLAND INKÖPT INNEHÅLL, BLIR OTILLGÄNGLIGT FÖR HÄMTNING, OMHÄMTNING ELLER STRÖMNING.

(iii) Undantaget från ansvar gäller så länge som orsaken till förseningen eller bristen kvarstår. Om orsaken till förseningen eller bristen upphör, kan ansvar uppkomma om Apple är skyldigt att uppfylla avtalet och inte gör detta.

(iv) Apple kan vidare inte garantera att Tjänsterna är fri från förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhetsstörningar. Så länge Apple gör vad som rimligen kan väntas för att undvika eller motverka effekterna av sådan förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhets störningar, skall Apple inte ansvara för förlust som kan uppkomma som en effekt. Du är ansvarig för att göra backup på ditt eget system innan, medan och efter användning av Tjänsterna inklusive innehåll eller information använd i samband med eller köpt från Tjänsterna, och att upprätthålla virusskydd, brandväggar och andra skyddsåtgärder på detta.

(v) Då Tjänsterna enbart kan köpas från Apple för personliga, icke-kommersiella syften, är Apple inte ansvarigt för några företagsrelaterade förluster, t ex inkomstbortfall. Apple är inte heller ansvarigt för någon indirekt skada, innefattande, utan inskränkning:

1. förlust som en konsekvens av minskad eller avbruten produktion eller försäljning;

2. förlust som en konsekvens av att Tjänsterna inte kan användas som avsett;

3. förlust av vinst som en konsekvens av att ett kontrakt med tredje man blir ogenomförbart eller inte korrekt utfört, och

4. förlust av eller skada på annan egendom än själva Tjänsterna och egendom som har en nära och direkt koppling till Tjänsternas avsedda användning.

(vi) Oavsett vilket kan du kräva ersättning om skadan beror på grovt vårdslösa eller uppsåtliga handlingar som har vidtagits av Apple eller under Apples kontroll eller styrning.

b. Eventuell ersättning som krävs från Apple får täcka ekonomisk skada som har uppkommit som ett resultat av förseningen eller bristen. Du kan emellertid enbart kräva ersättning för förluster som är rimligen förutsägbara effekter av brott mot detta avtal.

Apples ersättningsskyldighet för försening eller brist kan minskas om du inte har vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Skäliga åtgärder innefattar, utan begränsning, att bibehålla säkerheten på datorer och apparater som du använder, att förvara information om ditt Konto (inklusive användarnamn, lösenord och kreditkortsinformation) säkert, att installera och använda uppdaterad antivirusmjukvara, att installera mjukvaruuppdateringar och att göra backup-kopior av Tjänsterna och data som har en nära och direkt koppling till Tjänsternas avsedda användning. Ersättningen kan också minskas om den skulle bli orimligt hög jämfört med den skada som normalt uppkommer i liknande fall, och på grund av andra förhållanden.

Apple är under inga omständigheter ansvarigt för ett totalt belopp som överstiger SEK 12000, om inte skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåtliga eller medvetna och uppsåtliga handlingar som har vidtagits av Apple eller under Apples kontroll eller styrning.

c. Apple ansvar för förluster som är en konsekvens av förseningar eller brister i Innehåll och Tjänster som tillhandahålls utan kostnad skall vara begränsat till förseningar eller brister som beror på grov vårdslöst eller uppsåtligt agerande.

d. Inget i detta avtal begränsar Apples ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet enligt gällande lag.

e. Apple skall vidta skäliga åtgärder för att skydda information som du lämnar i samband med Tjänsterna, men du bekräftar och medger att ditt lämnande av sådan sker på din egen risk, och Apple avsäger sig härmed allt ansvar mot dig för förlust eller ansvar som relaterar till sådan information. Information som ges till Apple och som omfattas av Databehandlingsdirektivet, skall behandlas och skyddas på det sätt som anges i avsnitten ditt Konto och Personuppgifter ovan.

Apple ansvarar inte för dataavgifter som du kan ådra dig i samband med användningen av tjänsterna.

FÖRSÄKRAN OCH SKADESLÖSHET

Du försäkrar att hålla Apple, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare skadeslösa avseende krav som uppkommer på grund av dina överträdelser av detta avtal, och avseende alla åtgärder vidtagna av Apple för att undersöka misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av sådana efterforskningar eller Apples konstaterande att brott mot detta avtal skett. Detta innebär att du inte kan stämma eller i övrigt återvinna några förluster eller få ersättning för skador från Apple, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare, på grund av deras beslut att avlägsna eller vägra behandling av information eller innehåll, beslut att varna, stänga av eller säga upp din tillgång till Tjänsterna, eller annan åtgärd vidtagen av Apple vid undersökning av misstänkt överträdelse, eller för Apple beslut att överträdelse skett. Denna bestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som framgår av eller åsyftas i detta avtal.

LAGSTADGADE UNDANTAG FÖR OFFENTLIGA INSTITUTIONER

Om du är en godkänd utbildningsinstitution eller statlig institution och en del av detta Avtal, såsom exempelvis hela eller delar av avsnittet om skadeslöshet, är ogiltig eller ogenomförbar gentemot dig på grund av tillämplig lokal, nationell, statlig eller federal lag, ska den delen anses ogiltig eller icke verkställbar, om så är fallet, och istället tolkas på det sätt som är mest förenligt med tillämplig lag.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Förutom i den utsträckning som uttryckligen följer av följande avsnitt, eller i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, är detta Avtal och relationen mellan dig och Apple, och alla Affärer i Tjänsterna reglerade av lagen i staten Kalifornien, undantaget dess lagvalsregler. Du och Apple är överens om att erkänna den personliga och exklusiva behörighet hos domstolarna belägna i Santa Clara County, Kalifornien, för att avgöra tvister eller anspråk som uppkommer ur detta Avtal. Om (a) du inte är amerikansk medborgare.; (b) du inte bor i U.S.A.; (c) du inte får tillgång till Tjänsterna från U.S.A.; och (d) du är medborgare i ett av länderna som anges nedan, så godkänner du härmed att tvister eller anspråk som uppkommer ur detta Avtal ska regleras av tillämpliga lag som anges nedan, utan hänsyn till lagvalsregler, och du godkänner härmed oåterkalleligen den icke-exklusiva behörighet hos domstolarna som är belägna i den stat, provins eller land som anges nedan vilkas lagar reglerar:

Om du är boende i ett land inom den Europeiska Unionen eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island, ska tillämplig lag och forum vara lagen och domstolarna i din vanliga vistelseort.

Särskilt undantagen från tillämpning av detta Avtal är Internationella köplagen (United Nations Convention on the International Sale of Goods).

YTTERLIGARE VILLKOR

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan dig och Apple och reglerar din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare överenskommelser gällande samma ämne mellan dig och Apple. Du kan även vara skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du gör Affärer eller använder tilläggstjänster, tredje-partsinnehåll, tredje parts programvara eller ytterligare tjänster såsom Volymköpsprogram. Om del av detta Avtal förklaras ogiltigt eller icke verkställbart ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lagstiftning och i så långt möjligt återspegla parternas ursprungliga intentioner, och de återstående delarna ska fortsätta gälla med samma kraft och verkan. Apples underlåtenhet att ta tillvara sina rättigheter eller villkor enligt detta Avtal ska inte utgöra ett avstående från sådant eller något annat villkor. Apple är inte ansvarigt för underlåtenhet att uppfylla förpliktelser om det sker på grund av anledningar utanför dess kontroll.

Du godkänner att följa all lokal, statlig, federal och nationell lagstiftning, förordningar och regleringar som gäller för din användning av Tjänsterna. Din användning av Tjänsterna kan även lyda under andra lagar. Risken för förlust av elektroniskt levererade Affärer övergår till köparen vid elektronisk överföring till mottagaren. Ingen av Apples anställda eller ombud har behörighet att ändra detta Avtal.

Apple kan komma att meddela dig med anledning av Tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande till din e-postadress eller ett brev genom postförsändelse till din postadress, eller genom posta ett inlägg i Tjänsterna. Meddelanden träder i kraft omedelbart. Apple kan även kontakta dig genom e-post eller notiser för att skicka dig ytterligare information om Tjänsterna.

Alternativ Tvistelösning: EU driver en frivillig Tvistelösningsplattform online som nås genom följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr, i vilken Apple Distribution International Ltd. har valt att inte delta i. Om du upplever ett problem, kontakta iTunes Support http://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Du ger härigenom Apple rätten att vidta åtgärder som Apple anser är skäligen nödvändiga eller lämpliga för att genomföra och/eller kontrollera uppfyllelse av detta Avtal. Du godkänner att Apple har rätt att, utan ansvar gentemot dig, lämna ut data och/eller information till brottsbekämpande myndigheter, regeringstjänstemän, och/eller tredje man, som Apple anser att det är skäligen nödvändigt eller lämpligt för att genomföra och/eller kontrollera uppfyllelsen av detta Avtal (inklusive men inte begränsat till Apples rätt att samarbeta i en rättslig process som har samband med din användning av Tjänsterna och/eller Innehåll, och/eller påstående av en tredje man om att din användning av Tjänsterna och/eller Innehåll är olaglig och/eller utgör intrång i sådan tredje mans rättigheter).

Senast uppdaterad: 12 september 2022