Användarvillkor för Apple Media Services

Dessa villkor skapar ett kontrakt mellan dig och Apple (”Avtalet”). Läs avtalet noggrant. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. INLEDNING

B. BETALNINGAR, SKATTER OCH ÅTERBETALNINGAR

C. KONTO

D. INTEGRITET

E. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

F. UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTER

G. NEDLADDNINGAR

H. PRENUMERATIONER

I. TILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLL OCH TJÄNSTER

J. TREDJE PARTS ENHETER OCH UTRUSTNING

K. KUNDSUPPORT

L. DINA ANMÄLAN TILL VÅRA TJÄNSTER 

M. FAMILJEDELNING 

N. SÄSONGSKORT OCH MULTIPASS 

O. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APP STORE 

P. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APP STORE, APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS OCH VALT INNEHÅLL   

F. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APPLE MUSIC

R. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APPLE FITNESS+  

S. OPERATÖRSMEDLEMSKAP

T. DIVERSE VILLKOR SOM GÄLLER ALLA TJÄNSTER

A. INLEDNING

Detta avtal reglerar din användning av Apples tjänster, inklusive, där det är tillgängligt, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcasts-prenumerationer, Apple TV, Apple TV+, Apple TV-kanaler, Game Center och iTunes (”tjänster”), genom vilka du kan köpa, få, licensiera, hyra eller prenumerera på innehåll, appar (enligt definitionen nedan) och andra tjänster i appen (”innehåll”). Innehåll kan erbjudas via tjänsterna av Apple eller en tredje part som har identifierats som en handlare, och i båda fallen kommer du att skyddas enligt konsumentlagstiftningen, där tillämpligt. Våra tjänster är tillgängliga för din användning i ditt land eller territorium där du är bosatt (”Hemland”), såväl som alla andra EU-medlemsstater där du tillfälligt befinner dig. Genom att skapa ett konto för användning av tjänsterna i ett visst land eller territorium anger du det som ditt hemland. För att använda våra tjänster behöver du kompatibel hårdvara, mjukvara (senaste versionen rekommenderas och ibland krävs) och internetåtkomst (avgifter kan tillkomma). Våra tjänsters prestanda kan påverkas av dessa faktorer.

B. BETALNINGAR, SKATTER OCH ÅTERBETALNINGAR

Du kan skaffa innehåll på våra tjänster gratis eller mot en avgift, varav endera kallas en ”transaktion”. Genom varje transaktion förvärvar du en licens att endast använda innehållet. Varje transaktion är ett elektroniskt kontrakt mellan dig och Apple och/eller dig och den enhet som tillhandahåller innehållet på våra tjänster. Men om du är kund hos Apple Distribution International Ltd. är Apple Distribution International Ltd. den registrerade handlaren för visst innehåll som du förvärvar från Apple Books, Apple Podcasts eller App Store som visas på produktsidan och/eller under anskaffningsprocessen för den relevanta tjänsten. I sådana fall förvärvar du innehållet från Apple Distribution International Ltd., som är licensierat av innehållsleverantören (t.ex. appleverantör (enligt definitionen nedan), bokförlag, etc.). När du gör din första transaktion kommer vi att be dig välja hur ofta vi ska be om ditt lösenord för framtida transaktioner. På tillämplig Apple-hårdvara, om du aktiverar Touch ID för transaktioner, kommer vi att be dig autentisera alla transaktioner med ditt fingeravtryck, och om du aktiverar Face id för transaktioner kommer vi att be dig autentisera alla transaktioner med ansiktsigenkänning. Hantera dina lösenordsinställningar när som helst genom att följa dessa instruktioner: https://support.apple.com/sv-se/HT204030

Apple kommer att debitera din valda betalningsmetod för alla betalda transaktioner, inklusive eventuella tillämpliga skatter. Om du också har lagt till den i din Apple Wallet kan Apple debitera din valda betalningsmetod i Apple Wallet med Apple Pay. Du kan koppla flera betalningsmetoder till ditt Apple-id och du samtycker till att Apple kan lagra och debitera dessa betalningsmetoder för transaktioner. Din primära betalningsmetod visas högst upp på din sida för betalningar i kontoinställningarna. 

Om din primära betalningsmetod inte kan debiteras av någon anledning (som utgångsdatum eller otillräckliga medel), godkänner du att Apple försöker debitera dina andra godkända betalningsmetoder i ordning uppifrån och ned så som de visas på din sida för betalningar i kontoinställningarna. Om vi ​​inte kan debitera dig förblir du ansvarig för eventuella outtagna belopp, och vi kan försöka debitera dig igen eller begära att du tillhandahåller en annan betalningsmetod. Om du förbeställer innehåll kommer du att debiteras när innehållet levereras till dig (såvida du inte avbokar innan innehållet är tillgängligt). I enlighet med lokal lag kan Apple automatiskt uppdatera din betalningsinformation angående dina betalningsmetoder om sådan information tillhandahålls av betalningsnätverken eller dina finansiella institutioner. Villkor relaterade till butikskredit och presentkort/koder finns tillgängliga här: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. För mer information om hur transaktioner faktureras, besök http://support.apple.com/sv-se/HT201359. Du samtycker till att ta emot alla fakturor i elektroniskt format, vilket kan vara via mejl. Innehållspriserna kan ändras när som helst. Om tekniska problem förhindrar eller orimligt försenar leveransen av innehållet är din exklusiva och enda gottgörelse antingen återleverans av innehållet (om möjligt) eller återbetalning av det betalda priset. Då och då kan Apple stänga av eller avbryta betalningen eller avslå en begäran om återbetalning om vi hittar bevis på bedrägeri, missbruk eller olagligt eller annat manipulativt beteende som ger Apple rätt till ett motsvarande motkrav.

Ångerrätt: Om du väljer att avboka din beställning kan du göra det inom fjorton (14) dagar från det att du mottog ditt kvitto utan att ange någon anledning.

För att avboka din beställning måste du informera oss om ditt beslut. För att säkerställa omedelbar bearbetning rekommenderar vi att du använder Rapportera ett problem för att avboka alla artiklar med undantag för Complete My Season, som kan avbokas genom att kontakta Apple-support. Prenumerationstjänster kan endast avbokas efter den första prenumerationen och inte vid varje automatisk förnyelse. Du har också rätt att informera oss genom att använda avbokningsformuläret nedan eller genom att göra något annat tydligt uttalande. Om du använder Rapportera ett problem kommer vi utan dröjsmål att skicka en bekräftelse på mottagandet av din avbokning till dig.

För att uppfylla deadline för avbeställningen måste du skicka ditt meddelande om avbeställning innan de fjorton (14) dagarna har passerat.

Följder av avbeställningen: Vi kommer att ersätta dig senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt avbeställningsmeddelande. Vi kommer att använda samma betalningsmedel som du använde för transaktionen, och du kommer inte att ta på dig några avgifter för sådan återbetalning.

Undantag från ångerrätten: Du kan inte avboka din beställning för leverans av innehåll om leveransen har påbörjats på din begäran och erkännande att du därmed förlorar din ångerrätt.

Mall för avbokningsformulär:

– Till Apple Distribution International Ltd., iTunes Store kundsupport, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, rightofwithdrawal@apple.com:

– Jag meddelar härmed att jag drar mig ur mitt avtal för följande:

[ANGE BESTÄLLNINGS-ID, ARTIKEL, ARTIST OCH TYP]

– Beställd den [ANGE DATUM]/mottogs den [ANGE DATUM]

– Konsumentens namn

– Konsumentens adress

– E-postadress till konsument

– Datum

C. KONTO

Att använda våra tjänster och komma åt ditt innehåll kan kräva ett Apple-id. Ett Apple-id är kontot du använder i Apples ekosystem. Användning av Game Center är föremål för detta avtal och kräver även ett Game Center-konto. Ditt konto är värdefullt och du är ansvarig för att upprätthålla dess konfidentialitet och säkerhet. Apple ansvarar inte för några förluster som uppstår på grund av obehörig användning av ditt konto. Kontakta Apple om du misstänker att ditt konto har äventyrats.

Du måste vara tretton (13) år (eller motsvarande minimiålder i ditt hemland, som anges i processen för att skapa ett Apple-id) för att skapa ett konto och använda våra tjänster. Apple-id:n för personer under denna ålder kan skapas av en förälder eller vårdnadshavare som använder familjedelning eller av en godkänd utbildningsinstitution, även om vissa enheter kan hindra sådana Apple-id:n från att komma åt vissa tjänster på enheten. En förälder eller vårdnadshavare som skapar ett konto för en minderårig bör granska detta avtal med den minderårige för att säkerställa att de båda förstår det.

Du kan lägga till, meddela eller ta bort en äldre kontakt för ditt Apple-id enligt beskrivningen i http://support.apple.com/sv-se/HT212360. En äldre kontakts åtkomst till ditt Apple-id är begränsad enligt beskrivningen i http://support.apple.com/sv-se/HT212361.

D. INTEGRITET

Din användning av våra tjänster är föremål för Apples integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://www.apple.com/legal/privacy/.

E. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

Din användning av tjänsterna och innehållet måste följa reglerna som anges i detta avsnitt (”Användningsregler”). All annan användning av tjänsterna och innehållet är ett väsentligt brott mot detta avtal. Apple kan övervaka din användning av tjänsterna och innehållet för att säkerställa att du följer dessa användningsregler.

Alla tjänster:

– Du får endast använda tjänsterna och innehållet för personliga, icke-kommersiella ändamål (förutom vad som anges i avsnittet App Store-innehåll nedan eller enligt vad som på annat sätt anges av Apple).

– Apples leverans av tjänster eller innehåll överför inte några kommersiella eller säljfrämjande användningsrättigheter till dig, och utgör inte ett tillstånd eller avstående från upphovsrättsinnehavarnas rättigheter.

– Du kan använda innehåll från upp till fem (5) olika Apple-id:n på varje enhet.

– För alla tjänster kan du ha upp till tio (10) enheter (men endast högst fem (5) datorer) inloggade med ditt Apple-id samtidigt, även om samtidiga strömmar eller nedladdningar av innehåll kan begränsas till en lägre antal enheter enligt nedan under Apple Music och Apple TV-innehåll. Varje dator måste också vara auktoriserad med samma Apple-id (för att läsa mer om auktorisering av datorer, besök https://support.apple.com/sv-se/HT201251). Enheter kan kopplas till ett annat Apple-id en gång var nittio (90) dagar.

– Du får inte manipulera antalet spelningar, nedladdningar, betyg eller recensioner på något sätt – så som (i) med hjälp av en bot, ett skript eller en automatiserad process; eller (ii) tillhandahålla eller acceptera någon form av kompensation eller incitament.

– Du får inte använda någon mjukvara, enhet, automatiserad process eller någon liknande eller likvärdig manuell process för att skrapa, kopiera eller utföra mätning, analys eller övervakning av någon del av innehållet eller tjänsterna.

– Det är ditt ansvar att inte förlora, förstöra eller skada innehåll när det har laddats ned. Vi uppmuntrar dig att säkerhetskopiera ditt innehåll regelbundet.

– Du får inte manipulera eller kringgå någon säkerhetsteknik som ingår i tjänsterna eller innehållet.

– Du har endast tillgång till våra tjänster med hjälp av Apples mjukvara och får inte modifiera eller använda modifierade versioner av sådan mjukvara.

– Du kan konsultera produktsidan för varje tjänst eller tredjepartsapp i App Store för att fastställa kompatibilitet.

– Videoinnehåll kräver en HDCP-anslutning.

Försäljning och uthyrning av ljud- och videoinnehåll:

– Du kan använda Digital Rights Management (DRM)-fritt innehåll på ett rimligt antal kompatibla enheter som du äger eller kontrollerar. DRM-skyddat innehåll kan användas på upp till fem (5) datorer och valfritt antal enheter som du synkroniserar till från dessa datorer.

– Hyrt innehåll kan ses på en enda enhet åt gången och måste spelas upp inom trettio (30) dagar och slutföras inom fyrtioåtta (48) timmar efter spelets start (stoppa, pausa eller omstarta förlänger inte denna period).

– Du kan bränna en ljudspellista med köpt musik till skiva för lyssningsändamål upp till sju (7) gånger. Denna begränsning gäller inte DRM-fritt innehåll. Annat innehåll får inte brännas på skiva. Du får använda skivan som du har bränt ditt innehåll på på samma sätt som du kan använda en skiva som köpts från en återförsäljare, enligt lokala upphovsrättslagar.

– Köpt innehåll kommer i allmänhet att förbli tillgängligt för dig att ladda ner, ladda ner igen eller på annat sätt komma åt från Apple. Även om det är osannolikt kan innehållet efter ditt köp tas bort från tjänsterna (till exempel eftersom leverantören tog bort det) och inte bli tillgängligt för ytterligare nedladdning eller åtkomst från Apple. För att säkerställa att du kan fortsätta gilla innehållet uppmuntrar vi dig att ladda ner allt köpt innehåll till en enhet i din ägo och att säkerhetskopiera det.

App Store-innehåll:

– Termen ”Appar” inkluderar appar och App Clips för alla Apple-plattformar och/eller operativsystem, inklusive köp i appar, tillägg (som tangentbord), klistermärken och prenumerationer som görs tillgängliga i sådana appar eller App Clips.

– Individer som agerar på uppdrag av ett kommersiellt företag, statlig organisation eller utbildningsinstitution (ett ”företag”) kan ladda ner och synkronisera appar som inte tillhör Arcade för användning av antingen (i) en enskild individ på en (1) eller flera enheter som ägs eller kontrolleras av ett företag; eller (ii) flera individer på en enda delad enhet som ägs eller kontrolleras av ett företag. För tydlighetens skull kräver varje enhet som används seriellt eller kollektivt av flera användare en separat licens.

Apple Music:

– Ett individuellt Apple Music-medlemskap låter dig streama på en enda enhet åt gången; ett familjemedlemskap låter dig eller dina familjemedlemmar streama på upp till sex (6) enheter åt gången.

Apple Arcade:

– Apple Arcade-appar får endast laddas ned eller laddas ner igen med en giltig testversion eller prenumeration av Apple Arcade.

– Om din prenumeration upphör kommer appar som laddats ner via Apple Arcade inte längre att vara tillgängliga för dig.

Apple TV-innehåll:

– För de flesta kanaler kan du strömma videoinnehåll på upp till tre (3) enheter samtidigt. 

– Läs mer om användningsregler för Apple TV-innehåll på https://support.apple.com/sv-se/HT210074.

F. UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTER

Om du inte följer bestämmelserna i detta avtal kan Apple: (i) säga upp detta avtal och/eller ditt Apple-id, och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas enligt ditt Apple-id fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller (ii) avsluta din licens för mjukvaran; och/eller (iii) hindra din åtkomst till tjänsterna. Vid beslut om att avsluta eller stänga av din åtkomst till tjänsterna, kommer Apple att ta hänsyn till en rad faktorer, inklusive huruvida felet är allvarligt och om du tidigare har underlåtit att följa detta avtal.

Apple förbehåller sig vidare rätten att ändra, stänga av eller avbryta tjänsterna (eller någon del eller innehåll därav) när som helst av tekniska eller operativa skäl, och Apple har inget skadeståndsansvar gentemot dig eller någon tredje part om Apple utnyttjar sådana rättigheter. I den mån det är möjligt kommer Apple att varna dig i förväg om varje ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten. Uppsägning av tjänsten kommer inte att påverka innehållet som du redan har förvärvat och laddat ner. Det kan dock hända att du inte kan godkänna ytterligare datorer att använda sådant innehåll. Om Apple avbryter en tjänst som är en prenumeration du redan har betalat för, kommer Apple att ge dig en återbetalning.

G. NEDLADDNINGAR

Du kan vara begränsad i mängden innehåll du kan ladda ner, och visst nedladdat innehåll kan upphöra att gälla efter en viss tid efter nedladdning eller första uppspelning. Visst innehåll kanske inte alls är tillgängligt för nedladdning.

Du kanske kan ladda ner tidigare förvärvat innehåll (”återladda”) till dina enheter som är inloggade med samma Apple-id (”associerade enheter”). Du kan se innehållstyper som är tillgängliga för åternedladdning i ditt hemland på https://support.apple.com/sv-se/HT204632. Innehållet kanske inte är tillgängligt för åternedladdning om det innehållet inte längre erbjuds på våra tjänster.

Innehåll kan också tas bort från våra tjänster när som helst (till exempel på grund av att leverantören tog bort det), varefter det inte kan laddas ner, laddas ner igen eller på annat sätt nås från Apple.

H. PRENUMERATIONER

Tjänsterna och vissa appar kan låta dig att köpa åtkomst till innehåll eller tjänster på prenumerationsbasis (”betalda prenumerationer”). Betalprenumerationer förnyas automatiskt tills de avbokas i avsnittet Hantera prenumerationer i dina kontoinställningar. Mer information om att avboka abonnemang finns på https://support.apple.com/sv-se/HT202039. Du kommer att meddelas om priset på en betalprenumeration ökar och, om så krävs, kommer ditt samtycke att krävas för att fortsätta. Du kommer att debiteras inte mer än tjugofyra (24) timmar före början av den senaste betalprenumerationsperioden. Om vi ​​inte kan debitera din betalningsmetod av någon anledning (som utgångsdatum eller otillräckliga medel), och du inte har sagt upp den betalda prenumerationen, förblir du ansvarig för eventuella outtagna belopp, och vi kommer att försöka debitera betalningsmetoden eftersom du kan uppdatera din information om betalningsmetod. Detta kan leda till en ändring av början av din nästa betalprenumerationsperiod och kan ändra datumet då du faktureras för varje period, som visas på ditt kvitto. Vi förbehåller oss rätten att avboka din betalda prenumeration om vi inte lyckas debitera din betalningsmetod för att förnya din prenumeration. Vissa betalprenumerationer kan erbjuda en gratis provperiod innan vi debiterar din betalningsmetod. Om du bestämmer dig för att avsluta prenumerationen på en betalprenumeration innan vi börjar debitera din betalningsmetod, avboka prenumerationen minst tjugofyra (24) timmar innan den kostnadsfria provperioden slutar.

Om du startar en gratis provperiod på en betalprenumeration som erbjuds av Apple som innehållsleverantör (en ”Apple betalprenumeration”) och avbokar innan den tar slut, kan du inte återaktivera den kostnadsfria provperioden.

Kostnadsfria provperioder eller gratiserbjudanden till Apples betalprenumerationer, exklusive iCloud, kan inte kombineras med några gratis provperioder eller erbjudanden från Apple One. Om du har en kostnadsfri provperiod eller ett gratiserbjudande för Apple-betalprenumerationer och du prenumererar på Apple One, kommer dina kostnadsfria provperioder eller erbjudanden inte att pausas även om du har tillgång till sådana Apple-betalprenumerationer via din Apple One-prenumeration. Du godkänner att din kostnadsfria provperiod eller gratiserbjudande kan löpa ut medan du är en betalprenumerant på Apple One, och Apple har ingen skyldighet att återställa, ersätta eller på annat sätt kompensera dig för någon del av en sådan utgången gratis provperiod eller gratiserbjudande.

När din betalprenumeration på någon tjänst eller innehåll upphör kommer du att förlora åtkomst till alla funktioner eller innehåll i tjänsten som kräver en betalprenumeration.

I. TILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLL OCH TJÄNSTER

Villkor som finns i detta avtal som hänför sig till tjänster, innehållstyper, funktioner eller funktionalitet som inte är tillgängliga i ditt hemland är inte tillämpliga på dig om inte och tills de blir tillgängliga för dig. För att se innehållstyperna som är tillgängliga för dig i ditt hemland, gå till tjänsterna eller besök https://support.apple.com/sv-se/HT204411. Vissa tjänster och innehåll som är tillgängligt för dig i ditt hemland kanske inte är tillgängligt för dig när du reser utanför ditt hemland förutom om det krävs enligt lag.

J. TREDJE PARTS ENHETER OCH UTRUSTNING

Du kanske inte kan använda tjänsterna eller vissa funktioner i tjänsterna när du kommer åt dem på en enhet som inte är märkt av Apple. Kontakta app store på din tredje parts enhet för att avgöra om tjänsten stöds. Dessutom kan vissa tjänster kräva, dirigera eller föreslå att du använder tredjepartsutrustning under vissa omständigheter och/eller för vissa aktiviteter; sådan användning är föremål för villkoren för sådan utrustning och bör göras i enlighet med tillämplig tillverkarens instruktioner. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att Apple automatiskt kan ladda ner och installera mindre uppdateringar av sin mjukvara på tredjepartsutrustning då och då.

K. KUNDSUPPORT

Om du har frågor om våra tjänster, inklusive till exempel om fakturering och prenumerationer eller ditt Apple-id, besök https://getsupport.apple.com, där du kan ansluta till oss via telefon, mejl eller chatt efter att ha valt det problem som är mest relevant för dig. Om du väljer att chatta med oss ​​har du möjlighet att ladda ner en utskrift av din konversation, som inkluderar datum och tid för när konversationen ägde rum.

Vi tillhandahåller allmän support för alla tjänster utom App Store, för vilka följande gäller: Apple kommer att ge support för alla frågor relaterade till transaktionen, inklusive men inte begränsat till betalning, leverans och återbetalningar; för alla frågor som rör innehållet och funktionaliteten i en app, kontakta appleverantören (som visas på produktsidan för appen i App Store).

L. DINA ANMÄLAN TILL VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster kan låta dig att skicka in eller lägga upp material som kommentarer, betyg och recensioner, bilder, videor och podcasts (inklusive tillhörande metadata och konstverk). Din användning av sådana funktioner måste följa riktlinjerna för inlämning nedan, som kan uppdateras då och då, och om vi blir medvetna om material som bryter mot våra riktlinjer för inlämning kommer vi att ta bort dem. Om du ser material som inte följer riktlinjerna för inlämning, inklusive stötande, kränkande eller olagligt innehåll, meddela oss på reportaproblem.apple.com eller genom att kontakta Apples support. Förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt lag, ger du härmed Apple en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda det material du skickar in inom tjänsterna och relaterad marknadsföring samt att använda det material du skickar in för Apples interna ändamål. Apple kan övervaka och besluta att ta bort eller redigera allt inskickat material, inklusive via automatiska innehållsfilter och/eller mänsklig granskning. Apple övervakar eller verifierar inte att du har använt en tjänst eller konsumerat något innehåll innan du skickar en kommentar, betyg eller recension om den tjänsten eller innehållet. Om Apple tar bort ditt material för att det inte följer riktlinjerna för inlämning, finns information om dina möjligheter till rättelse tillgänglig på apple.com/legal/dsa/redress-options.

Riktlinjer för insändningar: Du får inte använda tjänsterna för att:

– publicera material som (i) du inte har tillstånd, rättighet eller licens att använda, eller (ii) göra intrång i någon tredje parts rättigheter;

– posta eller skicka in förkastlig, stötande, olagligt, vilseledande, felaktigt eller skadligt innehåll;

– publicera personlig, privat eller konfidentiell information som tillhör andra;

– begära personlig information från en minderårig;

– utge sig för eller felaktigt framställa din anknytning till en annan person eller enhet;

– publicera eller överföra skräppost, inklusive men inte begränsat till icke begärda eller obehöriga annonser, marknadsföringsmaterial eller annat informationsmaterial;

– publicera, ändra eller ta bort ett betyg eller omdöme i utbyte mot någon form av kompensation eller incitament; 

– publicera eller skicka in oärlig, kränkande, skadlig, vilseledande eller ond tro betyg, recension eller rapport, eller ett betyg eller omdöme som är irrelevant för innehållet som granskas;

– planera eller delta i någon olaglig, bedräglig eller manipulativ aktivitet.

M. FAMILJEDELNING

Arrangören av en familj (”arrangören”) måste vara arton (18) år (eller motsvarande myndig ålder i sitt hemland) eller äldre och förälder eller vårdnadshavare för en familjemedlem under tretton (13) år (eller motsvarande minimiålder i hemlandet som anges i registreringsprocessen). Apple-enheter krävs för åtkomst till alla funktioner för familjedelning. Familjedelning låter dig godkända prenumerationer delas mellan upp till sex (6) medlemmar i en familj. För att lära dig mer om familjedelning besök: https://support.apple.com/sv-se/HT201060.

Köpdelning: Funktionen familjedeling för köpdelning gör att godkänt innehåll kan delas mellan upp till sex (6) medlemmar i en familj. Arrangören bjuder in andra medlemmar att delta och samtycker till att betala för alla transaktioner som initieras av familjemedlemmar. Arrangörens godkända betalningsmetoder används för att betala för alla transaktioner som initieras av en familjemedlem (förutom när familjemedlemmens konto har butikskredit, som alltid används först). Familjemedlemmar agerar som ombud för arrangören när arrangörens godkända betalningsmetoder används. Arrangören samtycker härmed: (1) att betala för sådana transaktioner; (2) att transaktioner initierade av familjemedlemmar är auktoriserade; och (3) transaktioner kommer att debiteras till godkända betalningsmetoder på det sätt som anges i avsnitt B ovan. Arrangörer är ansvariga för att följa sina betalningsmetodkontrakt och tar alla risker relaterade till att dela åtkomst till sina godkända betalningsmetoder med familjemedlemmar. Ett kvitto eller en faktura för eventuell familjemedlemstransaktion skickas till den initierande familjemedlemmen och, om faktureras via arrangörens betalningsmetod, även till arrangören.

Be om köp: Be om köp är en funktion som låter en arrangör godkänna transaktioner som initieras av en familjemedlem under arton (18) år (eller motsvarande myndig ålder i hemlandet). Innehåll som delas av familjemedlemmar eller förvärvat via innehållskoder är i allmänhet inte föremål för Begär att köpa; innehållskoder som underlättar åtkomst till prenumerationer är föremål för Begär att köpa. Arrangören måste vara förälder eller vårdnadshavare till en familjemedlem för vilken Begära att köpa är aktiverat. Be om köp är aktiverat som standard för alla familjemedlemmar under tretton (13) (eller motsvarande minimiålder i deras hemland) och förblir på tills de avaktiveras av föräldern eller vårdnadshavaren. Om Be att få köpa stängs av efter att familjemedlemmen fyllt arton (18) år (eller når myndig ålder i sitt hemland) kan den inte aktiveras längre. Be om köp kräver inte köpdelning är aktiverat.

Ändringar av familjemedlemmar: När en familjemedlem lämnar eller tas bort från familjen kanske de återstående familjemedlemmarna inte längre kan komma åt den tidigare medlemmens innehåll, inklusive innehåll som förvärvats med arrangörens betalningsmetod.

Regler för familjedelning: Du kan bara tillhöra en (1) familj åt gången och får gå med i vilken familj som helst inte mer än två gånger per år. Du kan ändra det Apple-id du associerar med en familj högst en gång var nittio (90) dagar. Alla familjemedlemmar måste dela samma hemland. Inte allt innehåll, inklusive köp i appar, prenumerationer och vissa tidigare förvärvade appar, är godkända för köpdelning. Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ och Apple Fitness+-prenumerationer aktiveras automatiskt för familjedelning. Prenumerationer som delas av en familj kan vara föremål för innehållsanvändningsbegränsningar per prenumeration.

N. SÄSONGSKORT OCH MULTIPASS

Med ett pass kan du köpa och ta emot tv-innehåll när det blir tillgängligt. Ett säsongskort gäller för TV-innehåll som har ett begränsat antal avsnitt per säsong; ett Multipass gäller för TV-innehåll som är tillgängligt löpande. Hela priset för ett säsongskort eller multipass debiteras vid tidpunkten för transaktionen. Säsongskort eller multipass innehåll är tillgängligt för nedladdning upp till nittio (90) dagar efter det sista avsnittet blir tillgängligt. Om en innehållsleverantör levererar färre TV-avsnitt till Apple än planerat när du köpte ett säsongskort, kommer vi att kreditera ditt Apple-id detaljhandelsvärdet för motsvarande antal avsnitt som inte levererats till Apple.

O. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APP STORE (EXKLUSIVE APPLE ARCADE APPS)

LICENS FÖR APP STORE INNEHÅLL

Applicenser erbjuds dig av Apple eller en tredjepartsutvecklare (”Appleverantör”). Apple agerar som agent för appleverantörer vid driften av App Store och är inte part i försäljningsavtalet eller användaravtalet mellan dig och appleverantören. Men om du är kund hos Apple Distribution International Ltd. är den registrerade handlaren Apple Distribution International Ltd., vilket innebär att du förvärvar applicensen från Apple Distribution International Ltd., men appen är licensierad av appleverantören. En app licensierad av Apple är en ”Apple App”; en app licensierad av en appleverantör är en ”tredjepartsapp”. Alla appar som du förvärvar styrs av det licensierade slutanvändarlicensavtalet för applikationer (”standard slutanvändarlicensavtal”) som anges nedan, såvida inte Apple eller appleverantören tillhandahåller ett åsidosättande anpassat licensavtal (”anpassat slutanvändarlicensavtal”). I enlighet med lokal lag är appleverantören för en tredjepartsapp ensam ansvarig för dess innehåll och garantier, samt alla anspråk som du kan ha relaterade till tredjepartsappen. Du erkänner och samtycker till att Apple är en tredje parts förmånstagare av standard slutanvändarlicensavtal eller anpassat slutanvändarlicensavtal som är tillämpligt på varje tredjepartsapp och kan därför upprätthålla ett sådant avtal. Vissa appar, som klistermärken och iMessage-appar, kanske inte visas på enhetens språngbräda men kan nås och användas i appens låda för meddelanden.

KÖP INUTI APPAR

Appar kan erbjuda innehåll, tjänster eller funktionalitet för användning inom sådana appar (”köp inuti appar”). Köp inuti appar som konsumeras under användningen av appen (till exempel virtuella ädelstenar) kan inte överföras mellan enheter och kan endast laddas ner en gång. Du måste autentisera ditt konto innan du gör köp inuti appen – separat från all autentisering för att få annat innehåll – genom att ange ditt lösenord eller använda Touch ID eller Face id. Du kommer att kunna göra ytterligare köp inuti appen under femton (15) minuter utan att autentisera på nytt om du inte har bett oss kräva ett lösenord för varje köp eller har aktiverat Touch ID eller Face id. Du kan stänga av möjligheten att göra köp inuti appar genom att följa dessa instruktioner: https://support.apple.com/sv-se/HT201304.

APP-PAKET

Vissa appar kan säljas tillsammans som ett paket (”App Bundle”). Priset som visas med ett App-paket är det pris du kommer att debiteras när du köper App-paket. Priset för App-paketet kan sänkas för att ta hänsyn till appar som du redan har köpt eller förvärvat, men kan inkludera en minimiavgift för att slutföra App-paketet.

SÖKRESULTAT OCH RANKNINGAR

När man avgör hur apparna ska beställas i sökresultaten är de viktigaste parametrarna som beaktas den metadata som tillhandahålls av appleverantörer, hur kunder har interagerat med apparna och App Store och apparnas popularitet i App Store. Dessa huvudparametrar ger de mest relevanta resultaten för kundsökfrågor.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR LICENSIERAD APPLIKATION

Appar som görs tillgängliga via App Store licensieras, säljs inte, till dig. Din licens för varje app är villkorad av att du i förväg godkänner antingen detta licensavtal för slutanvändare för applikationer (”standard slutanvändarlicensavtal”) eller ett anpassat slutanvändarlicensavtal mellan dig och appleverantören (”anpassad slutanvändarlicensavtal”), om ett sådant är försedd. Din licens till valfri Apple-app enligt detta standard slutanvändarlicensavtal eller anpassat slutanvändarlicensavtal beviljas av Apple, och din licens till alla appar från tredje part enligt detta standard slutanvändarlicensavtal eller anpassat slutanvändarlicensavtal beviljas av appleverantören för den tredje parts app. Alla appar som omfattas av detta standard slutanvändarlicensavtal kallas här för ”licensierad applikation”. Appleverantören eller Apple, beroende på vad som är tillämpligt (”licensgivare”) förbehåller sig alla rättigheter i och till den licensierade applikationen som inte uttryckligen har beviljats ​​dig under denna standard slutanvändarlicensavtal.

a. Licensens omfattning: Licensgivaren ger dig en icke-överlåtbar licens att använda den licensierade applikationen på alla Apple-märkta produkter som du äger eller kontrollerar och som tillåts av användningsreglerna. Villkoren i detta standard slutanvändarlicensavtal reglerar allt innehåll, material eller tjänster som är tillgängliga från eller köps inom den licensierade applikationen samt uppgraderingar som tillhandahålls av licensgivaren som ersätter eller kompletterar den ursprungliga licensierade applikationen, såvida inte en sådan uppgradering åtföljs av ett anpassat slutanvändarlicensavtal. Förutom vad som anges i användningsreglerna får du inte distribuera eller göra den licensierade applikationen tillgänglig över ett nätverk där den kan användas av flera enheter samtidigt. Du får inte överföra, omdistribuera eller underlicensiera den licensierade applikationen förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal, och om du säljer din Apple-enhet till en tredje part måste du ta bort den licensierade applikationen från Apple-enheten innan du gör det. Du får inte kopiera (förutom vad som är tillåtet enligt denna licens och användningsreglerna), dekonstruera, disassemblera, försöka härleda källkoden till, modifiera eller skapa härledda produkter av den licensierade applikationen, alla uppdateringar eller någon del därav (utom om och endast i den utsträckning som någon ovanstående begränsning är förbjuden enligt tillämplig lag eller i den utsträckning som kan tillåtas av licensvillkoren för användning av alla komponenter med öppen källkod som ingår i den licensierade applikationen).

b. Godkännande av dataanvändning: Du samtycker till att licensgivaren får samla in och använda teknisk data och relaterad information – inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system och applikationsmjukvara och kringutrustning – som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (om några) relaterade till den licensierade applikationen. Licensgivaren kan använda denna information, så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen, för att förbättra sina produkter eller för att erbjuda dig tjänster eller teknologier.

c. Uppsägning. Detta standard slutanvändarlicensavtal gäller tills det sägs upp av dig eller licensgivaren. Dina rättigheter enligt detta standard slutanvändarlicensavtal upphör automatiskt om du inte följer någon av dess villkor.

d. Externa tjänster. Den licensierade applikationen kan möjliggöra åtkomst till licensgivarens och/eller tredje parts tjänster och webbplatser (kollektivt och individuellt, ”Externa tjänster”). Du samtycker till att använda de externa tjänsterna på egen risk. Licensgivaren ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten i externa tredjepartstjänster och ska inte hållas ansvarig för sådana externa tjänster från tredje part. Data som visas av någon licensierad applikation eller extern tjänst, inklusive men inte begränsat till finansiell, medicinsk och platsinformation, är endast för allmänna informationsändamål och garanteras inte av licensgivaren eller dess agenter. Du kommer inte att använda de externa tjänsterna på något sätt som är oförenligt med villkoren i detta standard slutanvändarlicensavtal eller som gör intrång i licensgivarens eller tredje parts immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte använda de externa tjänsterna för att trakassera, missbruka, förfölja, hota eller förtala någon person eller enhet, och att licensgivaren inte är ansvarig för sådan användning. Externa tjänster kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i ditt hemland och kanske inte är lämpliga eller tillgängliga för användning på en viss plats. I den mån du väljer att använda sådana externa tjänster är du ensam ansvarig för att alla tillämpliga lagar följs. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta, ta bort, inaktivera eller införa åtkomstbegränsningar eller begränsningar för externa tjänster utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig.

e. GARANTI: Licensgivaren kommer att använda rimlig försiktighet och skicklighet med avseende på tillhandahållandet av den licensierade applikationen och eventuella externa tjänster som utförs eller erbjuds av den licensierade applikationen till dig. I enlighet med lokal lag kan du ha en juridisk garanti för överensstämmelse för köpta licensierade applikationer med en varaktighet på minst två (2) år och för prenumerationer i appar under den avtalsenliga leveransperioden. Licensgivaren ger inga andra löften eller garantier om de externa tjänsterna och garanterar i synnerhet inte att:

(i) din användning av de externa tjänsterna kommer att vara oavbruten eller felfri;

(ii) de externa tjänsterna kommer att vara fria från förlust, korruption, attack, virus, störningar, hacking eller andra säkerhetsintrång, och licensgivaren frånsäger sig allt ansvar relaterat till detta. Du är ansvarig för att säkerhetskopiera ditt eget system, inklusive eventuella licensierade applikationer som finns lagrade på ditt system.

f. Ansvarsbegränsning.

(i) Förutom vad som anges i avsnitt (ii) nedan, ska licensgivaren, dess direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, uppdragsgivare eller licensgivare inte i något fall vara ansvariga för förlust eller skada som orsakas av licensgivaren, dess anställda eller agenter där:

(1) det inte föreligger något brott mot en laglig omsorgsplikt som licensgivaren eller någon av dess anställda eller agenter är skyldiga till dig;

(2) det inte är ett rimligt förutsebart resultat av ett sådant brott;

(3) varje ökning av förlust eller skada beror på att du bryter mot något villkor i detta slutanvändarlicensavtal (”Avtalet”);

(4) det är ett resultat av ett beslut av licensgivaren att varna dig, att stänga av eller avsluta din åtkomst till de externa tjänsterna eller att vidta någon annan åtgärd under utredningen av en misstänkt överträdelse eller som ett resultat av licensgivarens slutsats att en överträdelse av detta avtal har inträffat;

(5) det avser förlust av inkomst, affärer eller vinst, eller förlust eller korruption av data i samband med din användning av den licensierade applikationen.

(ii) Ingenting i detta avtal tar bort eller begränsar licensgivarens ansvar för bedrägeri, grov vårdslöshet, uppsåtligt försummelse eller för dödsfall eller personskada orsakad av dess vårdslöshet.

g. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera den licensierade applikationen förutom i enlighet med amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion där den licensierade applikationen erhölls. I synnerhet, men utan begränsningar, får licensierade applikationen inte exporteras eller vidareexporteras till (a) länder för vilka USA har utfärdat handelsförbud eller (b) personer som finns upptagna på listan ”Specially Designated Nationals” som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. Department of Commerce) eller listorna ”Denied Person's List” eller ”Entity List” som publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S Department of Commerce). Genom att använda licensierade applikationen garanterar Du att Du inte befinner Dig i ett sådant land eller finns med på en sådan lista. Du samtycker även till att inte använda dessa produkter för något syfte som är förbjudet enligt amerikansk lag, bland annat för att utveckla, utforma, tillverka eller producera kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen.

h. Slutanvändare av amerikanska myndigheter. Licensierade applikationen och tillhörande dokumentation betraktas som ”Commercial Items”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §2.101, och består av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, beroende på vilken punkt som är tillämplig. I enlighet med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 till och med 227.7202-4, beroende på vilken punkt som är tillämplig, licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till användare inom amerikansk förvaltning (a) endast som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter som tillkommer alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren i detta Avtal. Rätten till icke publicerat material (unpublished rights) förbehålls enligt amerikansk upphovsrätt.

i. Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i följande paragraf ska detta Avtal och relationen mellan dig och Apple lyda under de lagar som gäller i delstaten Kalifornien i USA, förutom i fall av lagkonflikter. Du och Apple samtycker till att låta er styras av den exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Santa Clara, Kalifornien, USA om tvister eller krav uppstår med anledning av detta Avtal. Om du (a) inte är amerikansk medborgare, (b) inte bor i USA, (c) inte använder Tjänsten från USA och (d) är medborgare i något av de länder som anges nedan samtycker du härmed till att eventuella tvister eller krav som uppstår i samband med detta Avtal ska vara föremål för den tillämpliga lag som anges nedan, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter, och du underställer dig härmed oåterkalleligen de lagar som gäller i den icke exklusiva jurisdiktionen i den delstat/provins eller det land som identifieras nedan:

Om du är bosatt i ett EU-land eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island ska det aktuella landets lag och domstolar betraktas som tillämplig lag och tillämpligt rättsforum.

Specifikt utesluten från tillämpning av detta Avtal är den lag som är känd som FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

P. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APP STORE, APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS OCH VALT INNEHÅLL

Viss innehåll som är tillgängligt i App Store, Apple Books och Apple Podcasts (inklusive Apple Podcasts-prenumerationer) förvärvas av dig från tredjepartsleverantören av sådant innehåll (som visas på produktsidan och/eller under anskaffningsprocessen för det relevanta innehållet), inte Apple. I sådana fall agerar Apple som ombud för innehållsleverantören när de erbjuder dig innehållet och därför är Apple inte part i transaktionen mellan dig och innehållsleverantören. Men om du är kund hos Apple Distribution International Ltd. är Apple Distribution International Ltd. den registrerade handlaren för innehållet du förvärvar, men sådant innehåll är licensierat av innehållsleverantören. Innehållsleverantören förbehåller sig rätten att upprätthålla användarvillkoren för sådant innehåll. Innehållsleverantören är ensam ansvarig för sådant Innehåll, eventuella garantier i den mån sådana garantier inte har friskrivits, och alla anspråk som du eller någon annan part kan ha i samband med sådant Innehåll.

När man avgör hur man beställer sökresultat i App Store, Apple Books och Apple Podcasts, är de viktigaste parametrarna som beaktas den metadata som ges av innehållsleverantörer och hur kunder har engagerat sig i innehållet.

F. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APPLE MUSIC

iCloud Music Library är en Apple Music-funktion som låter dig komma åt dina matchade eller uppladdade låtar, spellistor och musikvideor från Apple Music, iTunes Store eller annan källa (”iCloud Music Library Content”) på dina Apple Music-aktiverade enheter. iCloud Music Library aktiveras automatiskt när du konfigurerar ditt Apple Music-medlemskap. iCloud Music Library samlar in information om ditt iCloud Music Library-innehåll. Denna information är kopplad till ditt Apple-id och jämförs med innehållet i iCloud Music Library som för närvarande är tillgängligt på Apple Music. iCloud Music Library-innehåll som inte matchas laddas upp till Apples iCloud Music Library-servrar (i ett format som bestäms av Apple). Du kan ladda upp upp till hundratusen (100 000) låtar. Låtar som köpts från iTunes Store räknas inte mot denna gräns. Låtar som inte uppfyller vissa kriterier (till exempel alltför stora filer) eller som inte är auktoriserade för din enhet är inte godkända för iCloud Music Library. När du använder iCloud Music Library loggar Apple information som spåren du spelar, stoppar eller hoppar över, enheterna du använder och uppspelningens tid och varaktighet. Du samtycker till att endast använda iCloud Music Library för lagligt förvärvat innehåll. iCloud Music Library tillhandahålls ”i befintligt skick” och kan innehålla fel eller felaktigheter. Du bör säkerhetskopiera dina data och information innan du använder iCloud Music Library. Om du inte är Apple Music-medlem kan du köpa en iTunes-matchning prenumeration som använder iCloud Music Library. När ditt Apple Music-medlemskap upphör förlorar du åtkomsten till ditt iCloud Music Library, inklusive innehållet i iCloud Music Library som laddas upp till iClouds Music Library-servrar.

R. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ är endast avsett för underhållning och/eller informationsändamål och är inte avsett att ge någon medicinsk rådgivning. 

S. OPERATÖRSMEDLEMSKAP

Om det är tillgängligt kan du erbjudas att köpa ett tjänstemedlemskap från din trådlösa operatör (ett ”operatörsmedlemskap”). Om du köper ett operatörsmedlemskap är din operatör den registrerade handlaren, vilket innebär att du förvärvar tjänstelicensen från din operatör, som kommer att fakturera dig för kostnaden för ditt tjänstemedlemskap, men tjänsten är licensierad och tillhandahållen av Apple. Ditt köpförhållande med operatören styrs av operatörens villkor, inte detta avtal, och alla faktureringstvister relaterade till ett operatörsmedlemskap måste riktas till din operatör, inte Apple. Genom att använda en tjänst via ett operatörsmedlemskap samtycker du till att din operatör får utbyta din operatörskontoinformation, telefonnummer och prenumerationsinformation med Apple, och att Apple kan använda denna information för att fastställa statusen för ditt operatörsmedlemskap.

T. DIVERSE VILLKOR SOM GÄLLER ALLA TJÄNSTER

DEFINITION AV APPLE

Beroende på var du bor betyder ”Apple”:

Apple Inc., på adressen One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornien, för användare i USA, inklusive Puerto Rico;

Apple Canada Inc., på adressen 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, för användare i Kanada;

Apple Services LATAM LLC, på adressen 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, för användare i Mexiko, Central- och Sydamerika eller ett karibiskt land eller territorium (förutom Puerto Rico);

iTunes K.K., på adressen Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, för användare i Japan;

Apple Pty Limited, på adressen Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, för användare i Australien och Nya Zeeland, inklusive i något av deras territorier eller anknutna jurisdiktioner, och

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, för alla andra användare.

KONTRAKTSFÖRÄNDRINGAR

Apple förbehåller sig rätten att ändra detta avtal och att lägga till nya eller ytterligare villkor, vilket kan vara nödvändigt om till exempel Apple lägger till en ny tjänst eller om tillämplig lag ändras. Sådana ändringar och ytterligare villkor kommer att meddelas dig och om de accepteras kommer de att träda i kraft omedelbart och kommer att införlivas i detta avtal. Om du vägrar att acceptera sådana ändringar kommer Apple att ha rätt att säga upp avtalet och/eller du kanske inte kan göra framtida köp relaterade till tjänster eller innehåll som regleras av detta avtal. Detta kommer inte att påverka innehållet du redan har skaffat och laddat ner.

TREDJE PARTS MATERIAL

Apple är inte ansvarigt eller förpliktigad för material från tredje part som ingår i eller länkas till innehållet eller tjänsterna.

ANVÄNDARSÄKERHET

Du bör alltid söka råd från en lämpligt kvalificerad sjukvårdspersonal angående (a) säkerheten och lämpligheten av en viss aktivitet, eller (b) något specifikt medicinskt tillstånd eller symtom.

IMMATERIELL EGENDOM

Du samtycker till att tjänsterna, inklusive men inte begränsat till innehåll, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, videoklipp, redaktionellt innehåll och de skript och mjukvara som används för att implementera tjänsterna, innehåller proprietär information och material som ägs av Apple, dess licensgivare och/eller innehållsleverantörer, och skyddas av tillämplig immateriell egendom och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du samtycker till att du inte kommer att använda sådan äganderättsskyddad information eller material på något sätt förutom för användning av tjänsterna för personligt, icke-kommersiellt bruk i enlighet med detta avtal. Ingen del av innehållet eller tjänsterna får överföras eller reproduceras i någon form eller på något sätt, förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal. Du samtycker till att inte modifiera, hyra ut, låna ut, sälja, dela eller distribuera tjänsterna eller innehållet på något sätt, och du ska inte utnyttja tjänsterna på något sätt som inte uttryckligen godkänts.

Apples namn, Apple-logotypen, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ och andra Apple-varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple i USA och andra länder över hela världen. Du beviljas ingen rättighet eller licens med avseende på något av de ovannämnda varumärkena.

UPPHOVSRÄTT 

Om inte annat anges är tjänster och innehåll som tillhandahålls av Apple upphovsrättigheter som tillhör Apple Inc. och dess dotterbolag.

Om du anser att något innehåll som är tillgängligt via tjänsterna gör intrång i en upphovsrätt som du gör anspråk på, kontakta Apple på följande platser:

– Tredjepartsappar: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

– Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

– Apple TV+ och Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

– Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

– Ringsignaler: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

– Alla andra tjänster (inklusive men inte begränsat till iTunes Store, Apple Music och Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Detta är det snabbaste sättet för oss att behandla ditt meddelande om påstådda intrång. Den långsammare metoden för att nå vår utsedda agent och behandla ditt meddelande är att skicka ett korrekt och fullständigt meddelande om påstådd intrång till postadressen som anges nedan.

Apple Inc.

Mottagare: Upphovsrättsagent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefon: 408.996.1010

E-post: copyrightnotices@apple.com 

Apple har antagit en policy för att under lämpliga omständigheter inaktivera och/eller avsluta konton för användare som upprepade gånger upptäcks göra intrång eller upprepade gånger hävdas göra intrång i andras upphovsrätt. Som en del av implementeringen av en sådan policy kan Apple efter eget gottfinnande stänga av, inaktivera och/eller avsluta konton för användare som har identifierats som upprepade gånger deltar i intrångsaktiviteter eller av andra relaterade skäl.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

a. Apple kommer att tillhandahålla tjänsterna med rimlig omsorg och skicklighet. I enlighet med lokal lagstiftning kan du ha en juridisk garanti för överensstämmelse för köpt innehåll med en varaktighet på minst två år och för innehåll du prenumererar på under den avtalsenliga leveransperioden. Apple ger inga andra löften eller garantier om tjänsterna och garanterar i synnerhet inte att utöver den juridiska garantin:

(i) din användning av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Du samtycker till att Apple då och då, av tekniska eller driftsmässiga skäl, kan ta bort tjänsten på obestämd tid, eller avboka tjänsterna när som helst och kommer, i den utsträckning det är praktiskt möjligt, att meddela dig om detta. Om Apple avbryter en tjänst som är en prenumeration du redan har betalat för, kommer Apple att ge dig en återbetalning. Om Apple avbryter en tjänst som inte är en prenumeration kommer detta inte att påverka innehållet du redan har förvärvat och laddat ner;

(ii) tjänsterna kommer att vara fria från förlust, korruption, attack, virus, interferens, hacking eller andra säkerhetsintrång som ska vara händelser av Force Majeure, och Apple frånsäger sig allt ansvar relaterat till detta. Du är ansvarig för att säkerhetskopiera ditt eget system, inklusive allt innehåll som köps eller förvärvas från tjänsten.

b. DU GODKÄNNER ATT APPLE OM DET INTE KRÄVS AV TILLÄMPLIG LAG INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR ATT FORTSÄTTA ATT GÖRA INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT FÖR DIG GENOM VÅRA TJÄNSTER OCH APPLE ÄR INTE ANSVARIGT GENTEMOT DIG OM INNEHÅLL, INKLUSIVE FÖRVÄRVAT INNEHÅLL, BLIR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING, ÅTERLADDNING ELLER STREAMING.

c. Förutom vad som anges i (e) nedan, eller i det fall du utövar någon tillämplig lagstadgad rätt till återbetalning eller kompensation, ska Apple, dess direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer eller licensgivare inte i något fall hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakats av Apple, dess anställda eller agenter där:

(i) det inte föreligger något brott mot en laglig omsorgsplikt som Apple eller någon av våra anställda eller agenter är skyldiga till dig;

(ii) det inte är ett rimligen förutsägbart resultat av något sådant brott;

(iii) varje ökning av förlust eller skada beror på att du bryter mot något villkor i detta avtal;

(iv) det är ett resultat av ett beslut av Apple att ta bort eller neka åtkomst till all information eller innehåll, att stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsten eller att vidta någon annan åtgärd under utredningen av en misstänkt överträdelse eller som ett resultat av Apples slutsatsen att ett brott mot detta avtal har inträffat; eller

(v) det avser förlust av inkomst, affärer eller vinst, eller förlust av data eller korruption av data i samband med din användning av tjänsterna.

d. Apple ska vidta rimliga ansträngningar för att skydda information som lämnas av dig i samband med Tjänsterna, inklusive från bedräglig användning.

e. Ingenting i detta avtal tar bort eller begränsar Apples ansvar för bedrägeri, grov vårdslöshet, uppsåtligt försummelse eller för dödsfall eller personskada.

f. Om du bryter mot detta avtal kommer du att vara ansvarig gentemot Apple, dess direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer och licensgivare för alla anspråk som uppstår till följd av ditt brott. Du kommer också att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas av Apple som en del av dess utredning av ett misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av dess upptäckter eller beslut om att ett brott mot detta avtal har inträffat.

g. APPLE ANSVARAR INTE FÖR DATAAVGIFTER DU KAN ÅDRA DIG I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

LAGSTADGADE UNDANTAG FÖR OFFENTLIGA INSTITUTIONER

Om du är en kvalificerad offentlig utbildnings- eller statlig institution och någon del av detta avtal, som till exempel hela eller delar av skadeersättningssektionen, är ogiltig eller omöjlig att verkställa mot dig på grund av tillämplig lokal, nationell, statlig eller federal lag, ska den delen anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, beroende på fallet, och i stället tolkas på ett sätt som är mest förenligt med tillämplig lag.

GÄLLANDE LAG

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i följande stycke eller i den utsträckning som krävs av tillämplig lag, ska detta avtal och förhållandet mellan dig och Apple och alla transaktioner på tjänsterna regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, exklusive dess konflikter av lagbestämmelser. Du och Apple samtycker till att låta er styras av den exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Santa Clara, Kalifornien, USA om tvister eller krav uppstår med anledning av detta Avtal. Om du (a) inte är amerikansk medborgare, (b) inte bor i USA, (c) inte använder Tjänsten från USA och (d) är medborgare i något av de länder som anges nedan samtycker du härmed till att eventuella tvister eller krav som uppstår i samband med detta Avtal ska vara föremål för den tillämpliga lag som anges nedan, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter, och du underställer dig härmed oåterkalleligen de lagar som gäller i den icke exklusiva jurisdiktionen i den delstat/provins eller det land som identifieras nedan:

Om du är bosatt i ett EU-land eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island ska det aktuella landets lag och domstolar betraktas som tillämplig lag och tillämpligt rättsforum.

Specifikt utesluten från tillämpning av detta Avtal är den lag som är känd som FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

ANDRA BESTÄMMELSER

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Apple och reglerar din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal med avseende på samma ämne mellan dig och Apple. Du kan också vara föremål för ytterligare villkor som kan gälla när du gör transaktioner eller använder affiliate-tjänster, tredjepartsinnehåll, tredjepartsmjukvara eller ytterligare tjänster såsom programmet för volymköp. Om någon del av avtalet bedöms som ogiltig eller inte verkställbar ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagar för att så nära som möjligt spegla parternas ursprungliga avsikter, och återstående delar ska förbli giltiga och i kraft. Apples underlåtenhet att verkställa någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal innebär inte att Apple avstår från denna eller någon annan bestämmelse. Apple ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter på grund av orsaker som ligger utanför dess kontroll.

Du åtar dig att följa alla lokala, delstats-, federala och nationella lagar, författningar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på din användning av tjänsterna. Din användning av tjänsterna kan också gälla under andra lagar. Risk för förlust för alla elektroniskt levererade transaktioner övergår till köparen vid elektronisk överföring till mottagaren. Ingen Apple-anställd eller agent har behörighet att ändra detta avtal.

Apple kan meddela dig angående tjänsterna genom att skicka ett mejl till din e-postadress eller ett brev via post till din postadress, eller genom ett inlägg på tjänsterna. Meddelanden träder i kraft omedelbart. Apple kan också kontakta dig via mejl eller push-meddelande för att skicka ytterligare information om tjänsterna.

Alternativ tvistlösning. EU driver en frivillig plattform för online tvistlösning som är tillgänglig via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr, där Apple Distribution International Ltd. har valt att inte delta. Om du får problem kontaktar du Apples support https://www.apple.com/sv-se/support/itunes/contact/.

Du ger härmed Apple rätten att vidta åtgärder som Apple anser rimligen krävs eller är lämpliga för tillämpning och/eller verifiering av efterlevnad av någon del av detta avtal. Du godtar att Apple äger rätt att, utan ansvar gentemot dig, avslöja data och/eller information om ditt konto för myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän och/eller till tredje part, om Apple anser att det är lämpligt eller nödvändigt för upprätthållandet och/eller bekräftandet av efterlevnaden av någon del i detta avtal (inklusive men inte begränsat till Apples rätt att delta i juridisk process som hör samman med din användning av tjänsterna och/eller innehåll och/eller om en tredje part hävdar att ditt användande av tjänsterna och/eller innehåll är olagligt och/eller gör intrång i denna tredje parts rättigheter).

Senast uppdaterad: 18 september 2023