ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Apple Media

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ Apple (“ข้อตกลง”) โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดคลิก “ยอมรับ”

A. บทนำเกี่ยวกับบริการของเรา

ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการของ Apple (“บริการ”) ซึ่งคุณจะสามารถซื้อ รับ รับสิทธิ์ เช่า หรือสมัครรับบริการเนื้อหา แอพ แอพ (“ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้”)และบริการอื่นๆ ในแอพ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ซึ่งอาจมีการนำเสนอเนื้อหาผ่านการให้บริการของ Apple หรือบุคคลที่สามคุณสามารถใช้บริการของเราได้ในประเทศหรือเขตแดนที่คุณพักอาศัยอยู่ (“ประเทศกำเนิด”) การสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการในประเทศหรือเขตแดนใดเขตแดนหนึ่งที่คุณจะระบุให้เป็นประเทศกำเนิดของคุณ ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ ซอฟต์แวร์ (เวอร์ชั่นล่าสุดที่แนะนำและที่ต้องใช้ในบางกรณี) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าบริการ) ประสิทธิภาพของบริการของเราอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ 

B. การใช้บริการของเรา

การชำระเงิน ภาษี และการคืนเงิน 

คุณสามารถขอรับเนื้อหาในบริการทั้งแบบไม่ชำระเงินหรือแบบมีค่าบริการ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ธุรกรรม” ธุรกรรมแต่ละรายการจะเป็นสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคุณและ Apple และ/หรือคุณและนิติบุคคลที่จัดหาเนื้อหาในบริการของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้า Apple Distribution International Ltd. AppleDistribution International Ltd. จะเป็นผู้ค้าในระเบียนสำหรับเนื้อหาที่คุณได้รับจากบริการบางอย่าง (เช่น Apple Books, App Store ฯลฯ ) ตามที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และ/หรือในระหว่างขั้นตอนการรับบริการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ คุณได้รับเนื้อหาจาก Apple Distribution International Ltd. ซึ่งได้รับสิทธิ์ใช้งานจากผู้ให้บริการเนื้อหา (เช่น ผู้ให้บริการแอพ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)) ผู้เผยแพร่หนังสือ ฯลฯ เมื่อคุณทำธุรกรรมเป็นครั้งแรก เราจะขอให้คุณเลือกความถี่ในการถามรหัสผ่านจากคุณสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคต หากคุณเปิดใช้งาน Touch ID สำหรับธุรกรรม เราจะขอให้คุณรับรองความถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมดด้วยลายนิ้วมือของคุณ และหากคุณเปิดใช้ Face ID สำหรับการทำธุรกรรม เราจะขอให้คุณรับรองความถูกต้องของธุรกรรมทั้งหมดโดยใช้การสแกนใบหน้า คุณสามารถจัดการการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณได้ทุกเมื่อโดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ https://support.apple.com/ HT204030 Apple จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่ของคุณเลือก (เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร/รหัสของขวัญ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ใช้ได้ในประเทศกำเนิดของคุณ) สำหรับธุรกรรมที่ต้องชำระเงิน รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องใดๆ หากคุณเพิ่มวิธีการชำระเงินใน Apple Wallet แล้ว Apple อาจเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกใน Apple Wallet โดยใช้ Apple Pay หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของที่คุณเลือกด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่น การหมดอายุหรือเงินไม่เพียงพอ) คุณจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และเราจะพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอีกครั้งเมื่อคุณอัพเดทข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณสั่งซื้อเนื้อหาล่วงหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อคุณได้รับเนื้อหาแล้ว (นอกจากคุณจะยกเลิกก่อนที่เนื้อหาจะพร้อมใช้งาน) Apple อาจอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ของคุณเลือกตามกฎหมายท้องถิ่น หากได้รับข้อมูลดังกล่าวจากสถาบันการเงินของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินธุรกรรม โปรดไปที่ http://support.apple.com/HT5582 ธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ราคาเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หากปัญหาด้านเทคนิคทำให้ไม่สามารถจัดส่งเนื้อหาหรือทำให้การจัดส่งล่าช้า วิธีแก้ปัญหาเดียวคือการเปลี่ยนเนื้อหาหรือขอเงินคืนตามราคาที่จ่าย ตามที่กำหนดไว้โดย Apple และ  Apple อาจปฏิเสธคำขอคืนเงินในบางกรณีหากเราพบว่าหลักฐานนั้นเป็นเท็จ มีการขอเงินคืนอย่างไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมหลอกลวงอื่นๆ ที่ส่งผลให้ Apple ต้องทำการแย้ง โปรดอ่านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครดิตร้านค้าและบัตร/รหัสของขวัญที่นี่: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

บัญชี

คุณอาจจำเป็นต้องมี Apple ID ในการใช้บริการของเราและในการเข้าถึงเนื้อหาของคุณ Apple ID เป็นบัญชีที่คุณใช้ในระบบนิเวศทั้งหมดของ Apple การใช้ Game Center อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และต้องมีบัญชี Game Center ด้วย บัญชีของคุณนั้นมีค่า และคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัย  Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้บัญชี ของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ Apple หากคุณสงสัยว่า บัญชีของคุณถูกคุกคาม 

คุณต้องมีอายุ 13 ปี (หรืออายุเท่ากับอายุขั้นต่ำในประเทศกำเนิดของคุณตามที่ระบุไว้ในกระบวนการลงทะเบียน) ในการสร้าง Apple ID และใช้บริการของเรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถสร้างบัญชี ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดได้โดยใช้การแชร์กันในครอบครัวหรือผ่านสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

ความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของเรานั้นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/legal/privacy/.

กฎการใช้บริการหรือเนื้อหา

คุณต้องปฏิบัติตามกฎการใช้บริการหรือเนื้อหาที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ (“กฎการใช้งาน”) การใช้บริการหรือเนื้อหาในลักษณะอื่นๆ นอกจากนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ Apple อาจติดตามการใช้บริการหรือเนื้อหาของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎการใช้งานเหล่านี้ 

บริการทั้งหมด:

- คุณสามารถใช้บริการและเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย (ยกเว้นจะระบุไว้ในหัวข้อเนื้อหา App Store ด้านล่าง) 

- การจัดส่งบริการหรือเนื้อหาของ Apple นั้นไม่ได้เป็นการถ่ายโอนสิทธิ์ให้คุณในการใช้งานเพื่อการค้าหรือการส่งเสริมการขาย และไม่ได้เป็นการให้หรือสละสิทธิ์ใดๆ ของเจ้าของลิขสิทธิ์

- คุณสามารถใช้เนื้อหาได้จากห้า Apple ID บนอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

-  สำหรับบริการใด ๆ คุณสามารถมีอุปกรณ์ได้สูงสุด 10 เครื่อง (แต่มีคอมพิวเตอร์สูงสุด 5 เครื่อง) ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณในครั้งเดียวแม้ว่าการสตรีมหรือดาวน์โหลดเนื้อหาพร้อมกันอาจถูกจำกัดไว้ที่อุปกรณ์จำนวนน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ภายใต้เนื้อหา Apple Music และ Apple TV คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องได้รับอนุญาตโดยใช้ Apple ID เดียวกัน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่ https://support.apple.com/HT201251) อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกับ Apple ID อื่นได้ทุก ๆ 90 วัน

-  การจัดการจำนวนการเล่น การดาวน์โหลด การให้คะแนนหรือบทวิจารณ์ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น (i) การใช้บอท สคริปต์หรือกระบวนการอัตโนมัติ หรือ (ii) การให้หรือรับค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใด ๆ - เป็นสิ่งต้องห้ามกระทำ

- หลังจากดาวน์โหลดแล้ว คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาไม่ให้เนื้อหาสูญหาย ถูกทำลาย หรือเสียหาย เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณเป็นประจำ 

- ห้ามมิให้คุณดัดแปลงหรือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่มาพร้อมกับบริการ

- คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เท่านั้นและต้องไม่ปรับเปลี่ยนหรือใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่มีการแก้ไข

- ต้องมีการเชื่อมต่อ HDCP ในการใช้เนื้อหาวิดีโอ

การขายและการให้เช่าเนื้อหาเสียงและวิดีโอ: 

- คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ไม่มีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) บนอุปกรณ์จำนวนมากที่เข้ากันได้ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ป้องกันด้วย DRM บนคอมพิวเตอร์สูงสุดห้าเครื่องและบนอุปกรณ์จำนวนใดๆ ที่คุณซิงค์มาจากคอมพิวเตอร์เหล่านั้น 

- คุณสามารถดูเนื้อหาที่เช่าบนอุปกรณ์เครื่องเดียวต่อครั้ง ต้องเล่นภายใน 30 วัน และต้องเล่นให้จบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเล่น (การหยุด การหยุดชั่วคราว และการเริ่มใหม่จะไม่เป็นการขยายช่วงเวลานี้) 

- คุณสามารถเขียนเพลย์ลิสต์เสียงของเพลงที่ซื้อมาไปยังแผ่นดิสก์เพื่อฟังได้ถึงเจ็ดครั้ง; ขีดจำกัดนี้ไม่บังคับใช้กับเนื้อหาที่ไม่มี DRM เนื้อหาอื่นอาจไม่สามารถเขียนลงแผ่นดิสก์ได้

เนื้อหา App Store: 

- คำว่า “แอพ” รวมไปถึง แอพต่างๆ และคลิปแอพสำหรับแพลตฟอร์มของ Apple และ/หรือระบบปฏิบัติการรวมถึงการซื้อภายในแอพใด ๆ ส่วนขยาย (เช่นแป้นพิมพ์) สติกเกอร์ และการสมัครสมาชิกที่พร้อมใช้งานใน แอพหรือคลิปแอพนั้น

- ผู้ที่ดำเนินการในนามขององค์กรการค้า องค์กรรัฐบาล หรือสถาบันการศึกษา (“องค์กร”) สามารถดาวน์โหลดและซิงค์แอพที่ไม่ใช่ Arcade เพื่อใช้โดย (i) บุคคลเดียวที่ใช้อุปกรณ์ที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง หรือ (ii) หลายบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมร่วมกันเครื่องเดียว เพื่อความกระจ่าง อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ใช้อย่างต่อเนื่องหรือร่วมกันโดยผู้ใช้หลายรายนั้นต้องมีสิทธิ์การใช้งานต่างหาก 

Apple Music: 

- การเป็นสมาชิก Apple Music ส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณสามารถสตรีมบนอุปกรณ์ได้ทีละเครื่อง แต่การเป็นสมาชิกครอบครัวจะช่วยให้คุณหรือครอบครัวสามารถสตรีมบนอุปกรณ์ได้ถึงคราวละหกเครื่อง

Apple Arcade:

- แอพ Apple Arcade สามารถดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดซ้ำได้เฉพาะกับการทดลองหรือการสมัครสมาชิก Apple Arcade ที่ถูกต้อง

- หากการสมัครสมาชิกของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอพที่ดาวน์โหลดผ่าน Apple Arcade ได้อีกต่อไป

เนื้อหาของ Apple TV

- สำหรับแชนเนลส่วนใหญ่คุณสามารถสตรีมเนื้อหาได้สูงสุดสามอุปกรณ์พร้อมกัน

-  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการใช้งานเนื้อหาของ Apple TV ได้ที่ https://support.apple.com/HT210074

การดาวน์โหลด

- คุณอาจถูกจำกัดจำนวนเนื้อหาที่คุณสามารถดาวน์โหลดและเนื้อหาที่ดาวน์โหลดบางรายการอาจหมดอายุหลังจากระยะเวลาที่กำหนดหลังจากดาวน์โหลดหรือเล่นครั้งแรก เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย

คุณอาจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่ซื้อมาก่อนนี้ได้อีกครั้ง (ดาวน์โหลดซ้ำ) ไปยังอุปกรณ์ที่มีการลงชื่อเข้าใช้กับ Apple ID เดียวกัน (“อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง”) คุณสามารถดูประเภทเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดซ้ำในประเทศกำเนิดของคุณได้ที่ https://support.apple.com/HT204632 เนื้อหาอาจไม่พร้อมให้ดาวน์โหลดซ้ำหากเนื้อหานั้นไม่มีการเสนอในบริการของคุณอีกต่อไป 

การสมัครสมาชิก

บริการและแอพบางแอพอาจอนุญาตให้คุณซื้อสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการโดยการสมัครสมาชิก (“สมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ”) สมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกในส่วน จัดการการสมัครสมาชิก ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครสมาชิก ได้ที่ https://support.apple.com/HT202039 เราจะแจ้งให้คุณทราบหากราคาสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการเพิ่มขึ้นและจะขอความยินยอมจากคุณหากจำเป็น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มช่วงเวลาการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการล่าสุด หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (เช่น การหมดอายุ หรือจำนวนเงินไม่เพียงพอ) และคุณไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินใดๆ ที่ค้างชำระ และเราจะพยายามเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณเมื่อคุณได้อัพเดทข้อมูลวิธีการชำระเงินแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันที่เริ่มช่วงเวลาการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการครั้งถัดไปของคุณ และอาจเปลี่ยนวันที่ที่คุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละช่วงเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณที่ได้ชำระเงินไปแล้วได้หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณได้ การสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการบางรายการอาจเสนอช่วงเวลาทดลองฟรีก่อนจะเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการก่อนที่เราจะเริ่มเรียกเก็บเงินไปยังวิธีการชำระเงินของคุณ ให้ยกเลิกการสมัครอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนช่วงเวลาทดลองจะสิ้นสุดลง 

หากคุณเริ่มการทดลองใช้ฟรีสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่เสนอโดย Apple ในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหา (“การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของ Apple”)และยกเลิกก่อนที่จะสิ้นสุด คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการทดลองใช้ฟรีอีกครั้งได้

การทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของ Apple โดยไม่รวมถึง iCloud นั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับการทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอใด ๆ ของ Apple One ได้ หากคุณอยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของ Apple ใด ๆ และคุณสมัครสมาชิก Apple One การทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอของคุณจะไม่ถูกหยุดชั่วคราวแม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินของ Apple ได้ก็ตาม ) ผ่านการสมัครสมาชิก Apple One ของคุณ คุณรับทราบว่าช่วงทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอฟรีของคุณอาจหมดอายุในขณะที่คุณเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของ Apple One และ Appleไม่มีภาระผูกพันในการคืนสถานะ คืนเงินหรือชดเชยให้คุณในส่วนใด ๆ ของการทดลองใช้ฟรีที่หมดอายุหรือข้อเสนอฟรีดังกล่าว

เมื่อการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับบริการใด ๆ สิ้นสุดลง คุณจะสูญเสียการเข้าถึงฟังก์ชันหรือเนื้อหาของบริการนั้น ๆ ที่ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

ความพร้อมใช้งานของเนื้อหาและบริการ

ข้อกำหนดที่พบในข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวกับบริการ ประเภทเนื้อหา คุณสมบัติ หรือฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งานในประเทศกำเนิดของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากและจนกว่าจะมีพร้อมให้คุณใช้งาน คุณสามารถดูประเภทเนื้อหาที่พร้อมใช้งานในประเทศกำเนิดของคุณได้ที่บริการหรือไปที่ https://support.apple.com/HT204411 บริการและเนื้อหาบางอย่างที่คุณใช้ได้ในประเทศของคุณอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศของคุณ

อุปกรณ์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

หากคุณใช้อุปกรณ์ของเราบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติหรือประเภทเนื้อหาทั้งหมดได้ ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประเภทเนื้อหาที่ไม่พร้อมใช้งานจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณ หากในภายหลัง คุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการของเราจากอุปกรณ์ที่มีแบรนด์ Apple คุณยอมรับว่าข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะบังคับใช้กับการใช้งานของคุณบนอุปกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริการบางอย่างอาจต้องการ สั่งการหรือแนะนำให้คุณใช้อุปกรณ์ของบุคคลที่สามในบางสถานการณ์และ/หรือสำหรับกิจกรรมบางอย่าง การใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอุปกรณ์ดังกล่าวและควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง

C. การส่งข้อมูลไปยังบริการของเรา

บริการของเราอาจอนุญาตให้คุณส่งหรือโพสต์เนื้อหาเช่น ความคิดเห็น การให้คะแนนและบทวิจารณ์ รูปภาพ วิดีโอ และพ็อดคาสท์ (รวมทั้งเมตาดาต้าและงานศิลป์ที่เกี่ยวข้อง) การใช้คุณสมบัติดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการส่งข้อมูลด้านล่างซึ่งอาจมีการอัพเดทเรื่อยๆ หากคุณเห็นเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการส่งข้อมูล โปรดใช้คุณสมบัติรายงานปัญหา คุณให้สิทธิ์ Apple ทั่วโลกแบบไม่เฉพาะโดยไม่ต้องเสียค่าสิทธิตลอดไปในการใช้เนื้อหาที่คุณส่งภายในบริการและการตลาดที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ภายในของ Apple  Apple อาจติดตามและตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเนื้อหาที่ส่งใดๆ 

แนวทางการส่งข้อมูล: คุณไม่สามารถใช้บริการในการดำเนินการต่อไปนี้ได้

- โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ (i) คุณไม่ได้รับอนุญาต สิทธิ์ หรือสิทธิ์ใช้งาน หรือ (ii) ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ 

- โพสต์เนื้อหาที่น่าสงสัย หยาบคาย ผิดกฎหมาย หลอกลวง ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย

- โพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่น

- ขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์

- ปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือให้การเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

- โพสต์หรือส่งสแปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือประกาศเกี่ยวกับข้อมูล

-  โพสต์ แก้ไขหรือลบการให้คะแนนหรือบทวิจารณ์เพื่อแลกกับค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจใด ๆ

-  โพสต์การให้คะแนนหรือบทวิจารณ์ที่เป็นเท็จ

- วางแผนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือเป็นเท็จ

D. การแชร์กันในครอบครัว

ผู้จัดการประจำครอบครัว (“ผู้จัดการ”) ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือมีอายุเท่ากับอายุขั้นต่ำในประเทศกำเนิดของคุณ (ตามที่ระบุไว้ในกระบวนการลงทะเบียน) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ Apple ในการเข้าถึงคุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัวทั้งหมด 

การแชร์การซื้อ: คุณสมบัติการแชร์การซื้อของการแชร์กันในครอบครัวช่วยให้คุณสามารถแชร์เนื้อหาที่มีสิทธิ์กับสมาชิกในระหว่างครอบครัวได้สูงสุดถึงหกคน ผู้จัดการจะเป็นผู้เชิญสมาชิกให้เข้าร่วมและยินยอมที่จะจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่สมาชิกในครอบครัวดำเนินการ วิธีการชำระเงินของผู้จัดการจะถูกใช้ในธุรกรรมที่ดำเนินการโดยสมาชิกในครอบครัว (ยกเว้นหากบัญชีของสมาชิกในครอบครัวมีเครดิตร้านค้า ซึ่งจะถูกนำไปใช้ก่อนเสมอ) สมาชิกในครอบครัวจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้จัดการเมื่อมีการใช้วิธีการชำระเงินของผู้จัดการ ผู้จัดการยินยอมที่จะ (1) ชำระเงินสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) อนุญาตธุรกรรมทั้งหมดที่สมาชิกในครอบครัวดำเนินการ ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาวิธีการชำระเงิน และจะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการชำระเงินร่วมกับกับสมาชิกในครอบครัว ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมของสมาชิกในครอบครัวใดๆ จะถูกส่งไปยังสมาชิกในครอบครัวที่เริ่มธุรกรรมและผู้จัดการ

ขอก่อนซื้อ: ขอก่อนซื้อ เป็นคุณสมบัติที่ให้ความสะดวกแก่ผู้จัดการในการทำการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีดำเนินการ (หรืออายุเท่ากับผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศกำเนิดของคุณ) ผู้จัดการต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของสมาชิกในครอบครัวที่มีการเปิดใช้งาน ขอก่อนซื้อ เนื้อหาที่แชร์โดยสมาชิกในครอบครัวหรือที่ได้รับผ่านการป้อนรหัสเนื้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้อง "ขอก่อนซื้อ"

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกในครอบครัว: เมื่อสมาชิกในครอบครัวออกหรือถูกลบออกจากครอบครัว สมาชิกในครอบครัวที่เหลืออาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของสมาชิกในครอบครัวคนเก่าได้อีกต่อไป รวมทั้งเนื้อหาที่ได้รับมาจากวิธีการชำระเงินของผู้จัดการ 

กฎการแชร์กันในครอบครัว: คุณสามารถเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวต่อครั้งได้เท่านั้น และสามารถเข้าร่วมครอบครัวใดก็ได้โดยต้องไม่เกินสองครั้งต่อปี คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อ 90 วัน สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศกำเนิดเดียวกัน เนื้อหาบางอย่างรวมถึง การซื้อภายในแอพ การสมัครสมาชิก และแอพที่ได้รับมาก่อนหน้านี้สามารถแชร์การซื้อได้  การสมัครสมาชิก  Apple TV +, ช่อง Apple TV, ครอบครัว Apple One, Apple One Premier, ครอบครัว Apple Music Apple Arcade และ Apple News+ จะเป็นการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการแชร์กันในครอบครัว การสมัครสมาชิกที่ครอบครัวแชร์อาจมีการจำกัดการใช้เนื้อหาตามการสมัครสมาชิก

E. คุณสมบัติการแนะนำส่วนบุคคล

บริการอาจจะแนะนำเนื้อหาให้คุณตามสิ่งที่คุณดาวน์โหลด ซื้อ และกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการแนะนำส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับบริการบางอย่างได้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ 

คุณสมบัติการแนะนำบางอย่างอาจต้องได้รับการอนุญาตจากคุณก่อนเปิดใช้งาน หากคุณเปิดคุณสมบัติเหล่านี้ คุณจะต้องให้อนุญาต Apple ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้ง และการใช้ โปรดอ่านข้อมูลที่มีอย่างละเอียดขณะเปิดคุณสมบัติเหล่านี้ 

F. ข้อกำหนด ITUNES Store เพิ่มเติม 

บัตรผ่านซีซั่นและมัลติพาส

บัตรผ่านจะอนุญาตให้คุณซื้อและรับเนื้อหาโทรทัศน์เมื่อพร้อมให้บริการ บัตรผ่านซีซั่นจะใช้กับเนื้อหาโทรทัศน์ที่มีจำนวนตอนที่จำกัดต่อซีซั่น มัลติพาสจะใช้กับเนื้อหาโทรทัศน์ที่พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ราคาเต็มของบัตรผ่านซีซั่นหรือมัลติพาสนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินขณะทำธุรกรรม สามารถดาวน์โหลดบัตรผ่านซีซั่นหรือมัลติพาสได้จนถึง 90 วันหลังจากตอนสุดท้ายพร้อมให้บริการแล้ว หากมีการเลือกการต่ออายุอัตโนมัติขณะคุณซื้อมัลติพาสไว้ คุณจะถูกเก็บเงินสำหรับรอบมัลติพาสต่อๆ ไปในราคาเต็ม คุณสามารถปิดการต่ออายุอัตโนมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มรอบมัลติพาสถัดไปได้ในการตั้งค่าบัญชี หากผู้ให้บริการเนื้อหาจัดส่งตอนในทีวีให้ Apple น้อยกว่าที่วางแผนไว้เมื่อคุณซื้อบัตรผ่านซีซั่น เราจะให้เครดิต Apple ID ของคุณและจะแสดงมูลค่าของจำนวนตอนที่ Apple ไม่ได้รับ

G. ข้อกำหนด APP STORE เพิ่มเติม (ไม่รวมถึงแอพ APPLE ARCADE)

สิทธิ์การใช้งานเนื้อหา APP STORE

Apple หรือผู้พัฒนาบริษัทอื่น (“ผู้ให้บริการแอพ”) จะเป็นผู้จัดหาสิทธิ์การใช้งานแอพให้คุณ หากคุณเป็นลูกค้า Apple Distribution International Ltd. แล้ว Apple Distribution International Ltd. จะเป็นผู้ค้าในระเบียน ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับสิทธิ์ใช้งานแอพจาก Apple Distribution International Ltd. แต่ผู้ให้บริการแอพจะเป็นผู้ให้สิทธิ์ใช้งานแอพ แอพที่ Apple ให้สิทธิ์ใช้งานเป็น “แอพของ Apple” แอพที่ผู้ให้บริการแอพให้สิทธิ์ใช้งานเป็น “แอพของบริษัทอื่น” Apple จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ให้บริการแอพโดยการให้บริการ App Store โดยไม่ได้เป็นผู้ทำสัญญาขายหรือข้อตกลงผู้ใช้ที่ทำขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการแอพ แอพใดๆ ที่คุณได้รับมาจะถูกกำกับดูแลโดยข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน (“EULA” มาตรฐาน) ที่ระบุไว้ด้านล่างนอกจาก Apple หรือผู้ให้บริการแอพจะให้ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานที่กำหนดเองแทนที่ (“EULA” ที่กำหนดเอง) ผู้ให้บริการของแอพบริษัทอื่นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา การรับประกัน และการเรียกร้องที่คุณอาจมีที่เกี่ยวกับแอพบริษัทอื่น คุณยอมรับและยินยอมให้ Apple เป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามของ EULA มาตรฐานและ EULA ที่กำหนดเองที่บังคับใช้กับแอพของบริษัทอื่นแต่ละแอพและดังนั้นอาจบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าว แอพบางอย่างเช่น สติกเกอร์และแอพ iMessage อาจไม่ปรากฏในจุดเริ่มต้นของอุปกรณ์แต่สามารถเข้าถึงและใช้ได้ในลิ้นชักแอพข้อความ

การซื้อภายในแอพ 

แอพอาจนำเสนอเนื้อหา บริการ หรือฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อใช้ภายในแอพดังกล่าว (“การซื้อภายในแอพ”) การซื้อภายในแอพที่เกิดขึ้นขณะใช้แอพ (ตัวอย่างเช่น อัญมณีเสมือน) ไม่สามารถถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ได้และสามารถดาวน์โหลดได้ครั้งเดียวเท่านั้น คุณต้องรับรองความถูกต้องของบัญชีของคุณก่อนทำการซื้อภายในแอพ แยกจากการรับรองความถูกต้องของเนื้อหาอื่นโดยการป้อนรหัสผ่านของคุณหรือใช้ Touch ID หรือ Face ID คุณจะสามารถทำการซื้อภายในแอพเพิ่มเติมโดยไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งได้อีกสิบห้านาที เว้นแต่คุณจะขอให้เราถามรหัสผ่านสำหรับการซื้อทุกครั้งหรือเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID แล้ว คุณสามารถปิดความสามารถในการซื้อภายในแอพโดยทำตามคำแนะนำต่อไปนี้: https://support.apple.com/HT201304 

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนแอพ

Apple จะรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและการสนับสนุนแอพ Apple เท่านั้นหรือตามแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนด ผู้ให้บริการแอพจะรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาและการสนับสนุนแอพของบริษัทอื่น 

APP BUNDLES

แอพบางรายการอาจขายรวมแบบยกชุด (“App Bundle”) ราคาที่แสดงอยู่กับ App Bundle คือราคาที่คุณจะถูกเรียกเก็บเมื่อทำการซื้อ App Bundle ราคาของ App Bundle อาจลดลงสำหรับบัญชีที่ได้ทำการซื้อหรือได้รับแอพไปแล้ว แต่อาจมีการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำเพื่อเป็นการทำให้ App Bundle สมบูรณ์

ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน

แอพที่พร้อมให้ใช้งานผ่าน App Store เป็นแอพที่มีสิทธิ์ใช้งาน แต่ไม่ได้ขายให้กับคุณ สิทธิ์ใช้งานแอพของคุณนั้นเป็นไปตามความยินยอมต่อข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน (“EULA” มาตรฐาน) ก่อนหน้านี้ หรือข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานที่กำหนดเองแทนที่ (“EULA” ที่กำหนดเอง) ถ้ามีให้ สิทธิ์ใช้งานแอพ Apple ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองนั้นให้ไว้โดย Apple และสิทธิ์ใช้งานแอพบริษัทอื่นใดๆ ภายใต้ EULA มาตรฐานหรือ EULA ที่กำหนดเองนั้นให้ไว้โดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นของแอพบริษัทอื่นดังกล่าว แอพใดๆ ที่อยู่ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะเรียกในที่นี้ว่า “แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน” ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือ Apple (“ผู้ให้สิทธิ์”) สงวนสิทธิ์ทุกประการในและต่อแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานที่ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ EULA มาตรฐานนี้

a. ขอบเขตสิทธิ์การใช้งาน: ผู้ให้สิทธิ์มอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานบนผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ Apple ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและตามการอนุญาตจากกฎการใช้ เงื่อนไขของ EULA มาตรฐานนี้จะกำกับดูแลเนื้อหา ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากหรือซื้อภายในแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน รวมทั้งการอัพเกรดที่ผู้ให้สิทธิ์จัดหาให้ซึ่งมาแทนที่หรือทดแทนแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานเดิม เว้นแต่การอัพเกรดนั้นจะมี EULA ที่กำหนดเองกำกับดูแลอยู่ เว้นแต่จะระบุไว้ในกฎการใช้ คุณไม่สามารถแจกจ่ายหรือทำให้แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานพร้อมใช้งานในเครือข่ายซึ่งสามารถใช้งานได้โดยอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน คุณไม่สามารถถ่ายโอน แจกจ่ายซ้ำ หรือให้สิทธิ์ใช้งานต่อแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน และหากคุณขายอุปกรณ์ Apple ต่อให้บุคคลที่สาม คุณต้องลบแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานออกจากอุปกรณ์ Apple ก่อนขาย คุณไม่สามารถคัดลอก (ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากสิทธิ์การใช้งานนี้และกฎการใช้) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ พยายามที่จะดึงรหัสต้นฉบับ ปรับเปลี่ยน หรือสร้างงานที่มาจากแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน การอัพเดท หรือส่วนใดๆ ของแอพพลิเคชั่น (ยกเว้นและตามขอบเขตที่ข้อจำกัดในอนาคตจะห้ามไว้โดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือตามขอบเขตที่อาจได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่กำกับดูแลการใช้องค์ประกอบโอเพ่นซอร์สที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน)

b. ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูล: คุณยอมรับว่าผู้ให้สิทธิ์อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ระบบ และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีการเก็บรวบรวมเป็นระยะๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดหาการอัพเดตซอฟต์แวร์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน ผู้ให้สิทธิ์อาจใช้ข้อมูลนี้ ตราบเท่าที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่คุณ

c. การสิ้นสุด EULA มาตรฐานนี้จะมีผลจนกว่าคุณหรือผู้ให้สิทธิ์จะยกเลิก สิทธิ์ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ 

d. บริการภายนอก แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานอาจเปิดให้เข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของผู้ให้สิทธิ์และ/หรือบริษัทอื่น (รวมกันและแยกกันเรียกว่า “บริการภายนอก”) คุณยินยอมที่จะใช้บริการภายนอกด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของบริการภายนอกของบริษัทอื่น และจะไม่รับผิดต่อบริการภายนอกของบริษัทอื่นดังกล่าว ข้อมูลที่แสดงโดยแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานหรือบริการภายนอก ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางการเงิน การแพทย์ และตำแหน่งที่ตั้ง มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและจะได้รับการรับประกันโดยผู้ให้สิทธิ์หรือตัวแทน คุณจะไม่ใช้บริการภายนอกในลักษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EULA มาตรฐานนี้หรือที่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้สิทธิ์หรือบริษัทอื่น คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการภายนอกเพื่อก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่ หรือทำให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลเสียชื่อเสียง และยอมรับว่าผู้ให้สิทธิ์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้งานในลักษณะดังกล่าว บริการภายนอกอาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภาษาหรือในประเทศกำเนิดของคุณ และอาจไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมใช้งานในตำแหน่งที่ตั้งบางแห่ง หากคุณเลือกที่จะใช้บริการภายนอกในลักษณะดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ให้สิทธิ์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ระงับ ลบ ปิดใช้งาน หรือบังคับใช้ขีดจำกัดการเข้าถึงบริการภายนอกใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือรับผิดชอบต่อคุณ 

e. ไม่รับประกัน: คุณยอมรับและยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะใช้แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้สูงสุด แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานและบริการใดๆ ที่แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานนั้นมีการจัดให้ “ตามสภาพ”และ “ตามที่มี” พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งปวงโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ให้สิทธิ์ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานและบริการใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายและ/หรือสภาพซื้อขายได้ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ หรือความเหมาะแก่การใดการหนึ่ง ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ไม่ว่าโดยการบอกเล่าหรือเขียนโดยผู้ให้สิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตนั้นไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานหรือบริการชำรุดบกพร่อง คุณเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่จำเป็นต่อการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไข บางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยปริยายหรือจำกัดสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ดังนั้น การยกเว้นและจำกัดข้างต้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

f. การจำกัดความรับผิด เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้ห้ามไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้สิทธิ์ไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญกำไร การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความสูญหายหรือเสียหายทางการค้าอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุใดหรือทฤษฎีความรับผิดจะเป็นอย่างไรก็ตาม (ในมูลสัญญา มูลละเมิด หรือมูลอื่น) และแม้ผู้ให้สิทธิ์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม บางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นการจำกัดความรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อเนื่อง ดังนั้น การยกเว้นและจำกัดข้างต้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดทั้งปวงของผู้ให้สิทธิ์ต่อคุณสำหรับค่าเสียหายทั้งปวง (นอกจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อาจกำหนดไว้ในกรณีเกี่ยวกับการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล) จะไม่เกินกว่าห้าสิบดอลลาร์ ($50.00) ข้อจำกัดข้างต้นย่อมมีผลใช้บังคับแม้การแก้ไขเยียวยาที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ

g. ห้ามมิให้คุณใช้หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน เว้นแต่กฎหมายสหรัฐและกฎหมายประเทศต่างๆ ที่คุณได้แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานมาจะอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามส่งออกหรือส่งออกซ้ำแอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานไปยัง (ก) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามส่งไป หรือ (ข) บุคคลใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้มีสัญชาติซึ่งระบุไว้เป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ การใช้แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งาน คุณรับรองและรับประกันว่า คุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศใดๆ ดังกล่าวหรือมีชื่อปรากฏในรายชื่อใดๆ ดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่า คุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อการใดๆ ที่กฎหมายสหรัฐห้ามไว้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการพัฒนา ออกแบบ ทำ หรือผลิตขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

h. แอพพลิเคชั่นที่มีสิทธิ์ใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น “สินค้า” ตามที่นิยามไว้ใน 48 ซี.เอฟ.อาร์. §2.101 อันประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์” ตามที่ใช้ใน 48 ซี.เอฟ.อาร์. §12.212 หรือ 48 ซี.เอฟ.อาร์. §227.7202 แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับ 48 ซี.เอฟ.อาร์. §12.212 หรือ 48 ซี.เอฟ.อาร์. §227.7202-1 ถึง §227.7202-4 แล้วแต่กรณี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์นั้น อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาลสหรัฐใช้ (ก) เป็นสินค้าเท่านั้น และ (ข) โดยให้มีเพียงสิทธิที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางรายอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ ส่วนสิทธิในงานที่ไม่ได้เผยแพร่นั้น ขอสงวนไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐ

i. เว้นแต่จะระบุขอบเขตไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Apple ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง คุณและ Apple ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและพิเศษที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ หาก (a) คุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ (b) ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ (c) ไม่ได้เข้าถึงบริการจากสหรัฐฯ และ (d) คุณเป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณยอมรับว่าข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายที่บังคับใช้ที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งมีกฎหมายที่กำกับดูแลสิ่งต่อไปนี้

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายและศาลที่กำกับดูแลต้องเป็นกฎหมายและศาลของตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ตามปกติ

กฎหมายที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะจากข้อตกลงแอพพลิเคชั่นนี้คือกฎหมายที่เรียกว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

H. ข้อกำหนด เพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ได้มาจากบุคคลที่สาม

บางเนื้อหา Apple ที่มีในบริการบางอย่างที่คุณได้รับมาจากมาจากผู้ให้บริการเนื้อหาดังกล่าวที่เป็นบุคคลที่สาม (ตามที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และ/หรือในระหว่างขั้นตอนการรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง) ที่ไม่ใช่ Apple ยกตัวอย่างเช่น Apple Books นั้นได้รับมาจากผู้เผยแพร่หนังสือ ที่ไม่ใช่ Apple ในกรณีดังกล่าว  Apple จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ให้บริการเนื้อหาโดยการจัดหาเนื้อหาให้คุณ ดังนั้น Apple ไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและผู้ให้บริการเนื้อหา อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้า Apple Distribution International Ltd. แล้ว Apple Distribution International Ltd. จะเป็นผู้ค้าในระเบียนสำหรับเนื้อหาที่คุณได้รับมาจากบริการบางอย่าง (เช่น Apple Books) แต่ผู้ให้บริการเนื้อหาจะเป็นผู้อนุญาตให้สิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว ผู้ให้บริการเนื้อหา สงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ดังกล่าว ผู้ให้บริการเนื้อหา เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหา การรับประกันใดๆ ตามขอบเขตที่การประกันนั้นยังไม่มีการสละสิทธิ์ และข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณและฝ่ายอื่นใดอาจมี

I. ข้อกำหนด APPLE MUSIC เพิ่มเติม

คลังเพลง iCloud เป็นคุณสมบัติของ Apple Music ซึ่งคุณจะสามารถเข้าถึงเพลงที่คุณค้นหาหรือที่อัพโหลด เพลย์ลิสต์และวิดีโอเพลงจาก Apple Music, iTunes Store หรือแหล่งที่มาอื่น (“เนื้อหาคลังเพลง iCloud”) บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน Apple Music ได้ คลังเพลง iCloud จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการเป็นสมาชิก Apple Music คลังเพลง iCloud จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาคลังเพลง iCloud ของคุณ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณและจะนำไปเปรียบเทียบกับเนื้อหาคลังเพลง iCloud ที่พร้อมให้บริการขณะนี้ใน Apple Music เนื้อหาคลังเพลง iCloud ที่ไม่ตรงกันจะถูกอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลังเพลง iCloud ของ Apple (ในรูปแบบที่ Apple กำหนด) คุณสามารถอัพโหลดได้สูงสุด 100,000 เพลง เพลงที่ได้มาจาก iTunes Store หรือ Apple Music นั้นจะไม่นับรวมกับขีดจำกัดนี้ เพลงที่ไม่ตรงตามเกณฑ์บางอย่าง (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ขนาดใหญ่มาก) หรือเพลงที่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถใช้คลังเพลง iCloud ได้ เมื่อคุณใช้คลังเพลง iCloud Apple จะบันทึกข้อมูลเช่น แทร็คที่คุณเล่น หยุด หรือข้าม อุปกรณ์ที่คุณใช้ และเวลาและระยะเวลาเล่นซ้ำ คุณยินยอมที่จะใช้เนื้อหาที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นในคลังเพลง iCloud คลังเพลง iCloud มีการจัดให้ “ตามสภาพ” และอาจมีข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง คุณควรสำรองข้อมูลของคุณก่อนใช้คลังเพลง iCloud หากคุณไม่ใช่สมาชิก Apple Music คุณสามารถซื้อสมาชิก iTunes Match ซึ่งบังคับใช้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ เมื่อการเป็นสมาชิก Apple Music ของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึง iCloud Music Library ของคุณรวมถึงเนื้อหา iCloud Music Library ที่อัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ iCloud Music Library

J. ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงและ/หรือให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์ใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ (ก) ความปลอดภัยและความเหมาะสมของกิจกรรมใด ๆ หรือ (ข) ภาวะหรืออาการจำเพาะใด ๆ ทางการแพทย์

K.  การเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ

หากมี คุณอาจได้รับการเสนอให้ซื้อการเป็นสมาชิกบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ (“ การเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ”) หากคุณซื้อการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการของคุณจะเป็นผู้ค้าในระเบียน ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจากผู้ให้บริการของคุณซึ่งจะเรียกเก็บค่าสมาชิกบริการของคุณจากคุณ แต่ Apple จะเป็นผู้ให้บริการ ความสัมพันธ์ในการซื้อของคุณกับผู้ให้บริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ไม่ใช่ข้อตกลงฉบับนี้และบรรดาข้อพิพาทด้านการเรียกเก็บเงินใด  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการจะต้องส่งไปยังผู้ให้บริการของคุณโดยตรง ไม่ใช่ Apple  การใช้บริการผ่านการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการหมายความว่าคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการของคุณอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการสมัครสมาชิกกับ Apple และ Apple อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการของคุณ

L. ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ดที่บังคับใช้กับบริการทั้งหมด

คำนิยามของ APPLE

ขึ้นอยู่กับประเทศกำเนิดของคุณ “Apple” หมายความว่า:

Apple Inc. ตั้งอยู่ที่ One Apple Park Way, Cupertino, California สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา และเปอร์โตริโก

Apple Canada Inc. ตั้งอยู่ที่ 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada สำหรับผู้ใช้ ในแคนาดา

Apple Services LATAM LLC ตั้งอยู่ที่ 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida สำหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้หรือประเทศหรือดินแดนในแคริบเบียน (ยกเว้นเปอร์โตริโก)

iTunes K.K. ตั้งอยู่ที่ Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

Apple Pty Limited ตั้งอยู่ที่ Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมทั้งในเขตปกครองใด ๆ ของประเทศดังกล่าวและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และ

Apple Distribution International Ltd. ตั้งอยู่ที่ Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด 

การเปลี่ยนแปลงสัญญา

Apple สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้และเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ๆ หรือเพิ่มเติมต่อการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลทันทีและจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การใช้บริการต่อของคุณนั้นจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 

เนื้อหาของบริษัทอื่น

Apple จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงมาจากเนื้อหาหรือบริการ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับว่าบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ เนื้อหาการแก้ไข และสคริปต์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปรับใช้งานบริการนั้นมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเนื้อหาที่ Apple และ/หรือผู้ให้สิทธิ์ของ Apple เป็นเจ้าของ และได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่า คุณจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ในลักษณะใดๆ เว้นแต่การใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับพาณิชย์ตามข้อตกลงนี้ ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในรูปแบบใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง คุณยินยอมที่จะไม่ปรับเปลี่ยน เช่า กู้ ขาย หรือแจกจ่ายบริการหรือเนื้อหาในลักษณะใดๆ และคุณจะไม่แสวงประโยชน์จากการใช้บริการในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้ง 

ชื่อ Apple, โลโก้ Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ของ Apple อื่นๆ ที่ใช้กับบริการต่างๆ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนของ Apple ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือสิทธิ์ใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่กล่าวข้างต้นใดๆ 

ลิขสิทธิ์

บริการและเนื้อหาที่จัดหาโดย Apple เป็น© ของ Apple Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่พร้อมใช้งานผ่านบริการนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างสิทธิ์ โปรดติดต่อ Apple ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ 

-  แอพของบุคคลที่สาม: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

-  Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

-  Apple TV+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

-  Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- บริการอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง iTunes Store, Apple Musicและ Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

การสิ้นสุดและการระงับบริการ

หากคุณไม่ปฏิบัติตาม หรือ Apple สงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ Apple อาจดำเนินการต่อไปนี้โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ (i) ยุติข้อตกลงนี้และ/หรือ Apple ID ของคุณ และคุณยังต้องรับผิดต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างอยู่ภายใต้ Apple ID ของคุณ ไปจนถึงและรวมถึงวันที่ยุติ และ/หรือ (ii) ยุติสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ และ/หรือ (iii) ตัดการเข้าถึงบริการของคุณ 

นอกจากนี้ Apple ยังสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหา) ได้ทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ และ Apple จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบริษัทอื่นหาก Apple เลือกที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว

การปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดการรับผิด

APPLE ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้บริการของคุณจะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด และคุณยอมรับว่า APPLE อาจยกเลิกบริการเป็นระยะเวลาที่ไม่กำหนดเป็นครั้งคราว ยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ หรือจำกัดหรือปิดใช้งานการเข้าถึงบริการโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ 

คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้ หรือความไม่สามารถในการใช้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการและเนื้อหาทั้งหมดที่จัดให้คุณผ่านบริการนั้น (ยกเว้น APPLE จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง) มีการจัดให้ “ตามสภาพ”และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้งานของคุณโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย รวมถึงการรับประกันความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย การยกเว้นการรับประกันโดยปริยายอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ

APPLE กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา หรือผู้ให้สิทธิ์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความเสียหายใดๆ ทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้บริการใดๆ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือความเสียหาย ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ ส่ง หรือให้บริการผ่านบริการ แม้ว่าอาจมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้เหล่านี้ เนื่องจากบางประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดการรับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในประเทศ รัฐ หรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของ APPLE จะจำกัดอยู่ที่ขอบเขตขีดจำกัดที่กฎหมายกำหนด

APPLE จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลที่คุณส่งมาซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ แต่คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณส่งมานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณปลดเปลื้อง APPLE จากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่มีต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความรับผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดๆ

APPLE ไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากความสูญเสีย ความเสียหาย การคุกคาม ไวรัส การแทรกแซง การถูกแฮ็ก หรือการโจมตีความปลอดภัยอื่นๆ และคุณจะปลดเปลื้อง APPLE จากความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลระบบของคุณเอง รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับมาหรือเช่ามาผ่านบริการ

APPLE ไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการข้อมูลที่คุณอาจได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ 

การสละสิทธิ์และการชดเชย

การใช้บริการนี้ แสดงว่าคุณยอมรับตามที่กฎหมายกำหนด ที่จะชดเชยและไม่เอาผิดต่อ APPLE กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ การใช้บริการของคุณ หรือการดำเนินการใดๆ ของ APPLE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนการละเมิดข้อตกลงนี้ที่ต้องสงสัย หรือที่เกิดจากสิ่งที่ค้นพบหรือการตัดสินอันเกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ฟ้องหรือเรียกคืนค่าเสียหายจาก APPLE กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้สิทธิ์อันเกิดมาจากการตัดสินใจที่จะลบหรือปฏิเสธที่จะประมวลผลข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในการเตือนคุณ ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการ หรือการดำเนินการใดๆ ระหว่างการสืบสวนการละเมิดที่ต้องสงสัย หรือที่เกิดจากข้อสรุปของ APPLE ว่าการละเมิดข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นจริง ข้อบังคับว่าด้วยการสละสิทธิ์และการชดเชยนี้บังคับใช้กับการละเมิดทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหรือกล่าวไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อยกเว้นตามกฎหมายสำหรับสถาบันรัฐบาล

หากคุณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันของรัฐบาล และมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้เช่น ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของส่วนการชดเชยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้กับคุณเนื่องจากกฎหมายท้องถิ่น แห่งชาติ รัฐ หรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ ส่วนนั้นควรถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่บังคับใช้ ตามแต่กรณี และให้ตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายกำกับดูแลที่บังคับใช้ 

กฎหมายที่กำกับดูแล

เว้นแต่จะระบุขอบเขตไว้อย่างชัดแจ้งในย่อหน้าต่อไปนี้ ข้อตกลงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Apple รวมถึงธุรกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับบริการ ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง คุณและ Apple ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและพิเศษที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ในการไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ หาก (a) คุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ (b) ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐฯ (c) ไม่ได้เข้าถึงบริการจากสหรัฐฯ และ (d) คุณเป็นพลเมืองของหนึ่งในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณยอมรับว่าข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากข้อตกลงนี้ได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายที่บังคับใช้ที่ระบุไว้ด้านล่างโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับตามกฎหมายที่มีการขัดแย้ง และคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งมีกฎหมายที่กำกับดูแลสิ่งต่อไปนี้

หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ กฎหมายและศาลที่กำกับดูแลต้องเป็นกฎหมายและศาลของตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ตามปกติ

กฎหมายที่ได้รับการยกเว้นเป็นการเฉพาะจากข้อตกลงแอพพลิเคชั่นนี้คือกฎหมายที่เรียกว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

ข้อบังคับอื่นๆ

ข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยข้อตกลงทั้งฉบับระหว่างคุณและ Apple และจะกำกับดูแลการใช้บริการของคุณโดยจะแทนที่ข้อตกลงระหว่างคุณและ Apple ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดียวกัน นอกจากนี้ คุณอาจยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์บริษัทอื่น หรือบริการเพิ่มเติมเช่น Volume Purchase Program หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ควรตีความส่วนนั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของทุกฝ่ายให้มากที่สุด และบังคับใช้ส่วนที่เหลืออย่างเต็มที่ การไม่บังคับใช้สิทธิหรือข้อบังคับใดๆ ของ Apple ในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อบังคับใดๆ Apple ไม่รับผิดชอบต่อความไม่สามารถในการทำตามพันธะอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้

คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย กฤษฎีกา และระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น แห่งชาติ รัฐ หรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ การใช้บริการของคุณนั้นอาจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นๆ ความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของผู้รับเมื่อมีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ พนักงานหรือตัวแทนของ Apple ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

Apple อาจแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการโดยการส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ หรือส่งจดหมายทางไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ หรือโดยการประกาศเกี่ยวกับบริการ ข้อความแจ้งจะมีผลทันที Apple อาจยังติดต่อคุณทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการให้คุณ 

คุณให้สิทธิ์ Apple ในการดำเนินการที่ Apple เชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลในการบังคับใช้และ/หรือเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า Apple มีสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลที่สามหาก Apple เชื่อว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือเหมาะสมในการบังคับใช้และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงส่วนใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ของ Apple ในการให้ความร่วมมือในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของคุณ และ/หรือการเรียกร้องของบุคคลที่สามว่าการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาของคุณนั้นไม่ถูกกฎหมายและ/หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว)

เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะควรตรวจสอบข้อตกลงนี้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าใจข้อตกลงนี้

อัพเดทล่าสุด: 16 กันยายน 2020