ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A. MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

B. FÜGGELÉK AZ APP STORE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKHEZ

AZ ALÁBBI MEGÁLLAPODÁS AZ ÖN MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ NAGY TÉTELBEN TÖRTÉNŐ TARTALOM-VÁSÁRLÁSAIT SZABÁLYOZZA. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁHOZ KATTINTSON AZ „ELFOGADOM” GOMBRA. HA JELEN FELTÉTELEK NEM ELFOGADHATÓAK AZ ÖN SZÁMÁRA, NE KATTINTSON AZ „ELFOGADOM” GOMBRA, ÉS NE VEGYE IGÉNYBE A MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAMOT.

A. MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

A Mennyiségi vásárlási programot (a továbbiakban: „VPP-szolgáltatás”) az Apple Distribution International Ltd. (a továbbiakban: „iTunes”) biztosítja. A programban résztvevő üzleti és oktatási intézmények nagy tételben vásárolhatnak App Store és Mac App Store (együttesen: „App Store”) termékeket kizárólag az intézmény alkalmazásában álló vagy az intézménnyel kapcsolatban álló, Ön által az App Store általános szerződési feltételeinek megfelelően felhatalmazott személyek – vállalkozók, alkalmazottak, ügynökök, illetve oktatási intézmények esetében beiratkozott tanulók – számára történő kiosztás és általuk történő használat céljából. A fentiek szerinti nagy tételben vásárolt App Store termékek gyűjtőneve a „Mennyiségi tartalom”. Az Ön intézményével kapcsolatban álló végfelhasználók, akik számára a mennyiségi tartalmat – korlátozás nélkül beleértve a felügyelt Apple ID-ként (a továbbiakban: „MAID”) létrehozott fiókokat – kiosztja, a „Felhatalmazott végfelhasználók” gyűjtőnéven szerepelnek. Ön vállalja, hogy a VPP-szolgáltatást és a Mennyiségi tartalmat jelen feltételek („VPP feltételek”), valamint az iTunes és az App Store jelen megállapodás részét hivatkozás formájában képező általános szerződési feltételei és használati szabályai (együttesen: „Feltételek”) szerint (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/) használja. Eltérés vagy ellentmondás esetén a VPP feltételek az irányadóak.

MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM APPLE ID

Ön vállalja, hogy kizárólag a VPP-szolgáltatás-specifikus Apple ID-t („VPP Apple ID”) vagy a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felügyelt Apple ID-t (MAID-et) használja VPP szolgáltatáson keresztüli Mennyiségi tartalomvásárlás, tartalomkezelés vagy tartalomszétosztás céljára. Ön vállalja, hogy pontos információkat ad meg VPP Apple ID-je és felügyelt Apple ID-je létrehozásához, többek között a vállalat nevét, fizikai címét, a D-U-N-S számot, a céges fizetési adatokat és bármely más kért információt. Ha további információt szeretne a regisztrációs folyamatról, látogasson el az alábbi oldalak valamelyikére: https://www.apple.com/hu/business/vpp/ vagy https://www.apple.com/hu/education/volume-purchase-program/.

A VPP Apple ID-ját a tartalomszolgáltatók a VPP-szolgáltatáson keresztüli egyedi tartalomkiosztásra szolgáló fiókjának ellenőrzésére használják (ellentétben a jelszavával, melyet senkinek sem adhat ki). Bővebbi információért látogasson el ide: https://www.apple.com/hu/business/vpp/.

KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁGI ÉRTÉKESÍTÉS

A VPP-szolgáltatás kizárólag Magyarországon érhető el az Ön számára, az iBooks Store Mennyiségi tartalmat pedig kizárólag magyarországi Felhatalmazott végfelhasználók számára oszthatja ki. Az App Store Mennyiségitartalom-kódok csak magyarországi Felhatalmazott végfelhasználóknak adhatók ki, az App Store Mennyiségi tartalom azonban a Felhatalmazott végfelhasználókhoz Felügyelt elosztással bármely olyan országban hozzárendelhető, ahol az ilyen Mennyiségi tartalom kereskedelmi forgalomban van (ami bármikor változhat). Ön kizárólag a magyarországi App Store-ban használhatja a VPP-szolgáltatást alkalmazás-tartalom vásárlására; további letöltések vagy hozzárendelések nem keletkeztetnek külön megállapodást vagy értékesítési tranzakciót Ön és bármely más iTunes egység között. Ön vállalja, hogy a VPP-szolgáltatás használatával nem kerüli ki egyetlen ország törvényeit sem, továbbá a Mennyiségitartalom-szolgáltatók által meghatározott korlátozásokat sem.

FIZETÉS, ADÓZÁS ÉS VISSZATÉRÍTÉSI IRÁNYELVEK

Ön kötelezettséget vállal arra, hogy Ön vagy a felügyelt Apple ID-jához társított beszerző szerv fizet minden, a VPP-szolgáltatáson keresztül megvásárolt Mennyiségi tartalomért, tudomásul veszi, hogy amennyiben Ön felügyelt Apple ID-t használ, akkor Ön jogosult ilyen vásárlásokat végezni a felügyelt Apple ID-jához társított beszerző szerv nevében, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Apple megterhelje a fizetési módját a megvásárolt termékek árával, továbbá minden olyan további költséggel (beleértve a felmerülő adókat vagy késedelmi díjakat), amelyek a Fiókja tekintetében, vagy annak használatával összefüggésben merülnek fel. Ön felelősséggel tartozik az összes díj határidőben történő megfizetéséért, valamint azért, hogy a díjak megfizetéséhez érvényes fizetési módot adjon meg az Apple részére. Minden díj a regisztrációs folyamatkor megadott fizetési módra kerül kiszámlázásra.

Az Ön által fizetendő teljes ár tartalmazza a Mennyiségi tartalom árát és az esedékes forgalmi adót, mely forgalmi adó a számlázási cím és a vásárlás időpontjában érvényes adókulcs szerint kerül felszámításra. Az adót csak azokban a tartományokban számítjuk fel, ahol a digitális termékek adókötelesek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön felel az App Store termékek Felhatalmazott végfelhasználókhoz való hozzárendeléséből eredő adók vagy illetékek meghatározásáért és megfizetéséért az Ön VPP Apple ID-ja vagy felügyelt Apple ID-ja regisztrációs helye szerinti területen kívül eső területeken.

Ha Ön adómentes szervezet vagy személy nevében ad le megrendelést, lépjen kapcsolatba az iTunes Store Támogatással az alábbi címen: https://www.apple.com/hu/support/itunes/vpp. Kérjük, készítse keze ügyébe a termék vásárlási helye szerinti adómentes státuszt igazoló dokumentumot.

Minden értékesítés végleges.

A Szolgáltatás keretében kínált Mennyiségi tartalom árai bármikor módosulhatnak, a Szolgáltatás pedig nem biztosít árvédelmet vagy visszatérítést árcsökkenés vagy promóciós ajánlat esetén.

Amennyiben egy App Store termék a tranzakciót követően, de még az első letöltés előtt elérhetetlenné válik, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a visszatérítés. Az iTunes fenntartja a jogot, hogy a visszatérítés megadása esetén letiltsa a fel nem használt Tartalomkódokat és a Mennyiségi tartalom Felügyelt elosztás útján történő hozzárendelésének lehetőségét. Ha a Mennyiségi tartalom átadása műszaki problémák miatt meghiúsul vagy túlzott mértékű késedelmet szenved, a kizárólagos és egyetlen jogorvoslati lehetőség az iTunes döntése szerint a csere vagy a megfizetett ár visszatérítése.

MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM KREDIT

A Mennyiségi vásárlási program kredit és a fel nem használt egyenlegek nem válthatók be készpénzre és nem téríthetők vissza készpénzben (kivéve, ha ezt törvény írja elő); továbbá ezeket nem lehet kicserélni, újra értékesíteni, ajándékok, ajándékutalványok vagy iTunes kártyák vásárlására vagy zsebpénzek biztosítására felhasználni, valamint az Apple Online Store-ban történő vásárlásokra vagy az Apple-kiskereskedésekben felhasználni. A fel nem használt egyenlegek nem átruházhatóak.

A Magyarországon vásárolt Mennyiségi vásárlási program kredit kizárólag a magyarországi szolgáltatáson keresztül téríthető vissza.

A Mennyiségi vásárlási program kredit készpénzértéke 1/10-ed cent.

Sem a kibocsátó, sem az iTunes nem felel az elveszett vagy ellopott Mennyiségi vásárlási program kreditért.

Az iTunes fenntartja a jogot, hogy bezárja a fiókokat és alternatív fizetési módokat kérjen a Mennyiségi vásárlási program kredit csalással történő megszerzése vagy annak a Szolgáltatásban csaló módon történő felhasználása esetén.

AZ ITUNES, A KIBOCSÁTÓ ÉS LICENCBIRTOKOSAI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS LICENCBE ADÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM KREDIT, A MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM, AZ APP STORE VAGY AZ ITUNES STORE VONATKOZÁSÁBAN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM KREDIT MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGE ESETÉN AZ ÖN EGYETLEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, VALAMINT A MI EGYETLEN KÖTELEZETTSÉGÜNK A SZÓBAN FORGÓ MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM KREDIT KICSERÉLÉSE. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ADOTT ESETBEN NEM VONATKOZNAK ÖNRE. EGYES JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. AMENNYIBEN ÖNRE VONATKOZNAK EZEK A JOGSZABÁLYOK, A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATOK, KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS ÖNNEK TOVÁBBI JOGAI IS LEHETNEK.

A TARTALOM ELÉRHETŐSÉGE

Az iTunes fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa a tartalomopciókat (beleértve az egyes funkciók használatára való jogosultságot).

ELLENŐRZÉSI JOGOK

Mivel az iTunes ellenőrizheti az ügyfelek VPP-szolgáltatáson keresztüli vásárlásait annak biztosítására, hogy csak jogosult vásárlásokra adjanak le megrendeléseket, továbbá minden vásárlási feltétel és használati szabály betartásra kerüljön, Ön vállalja, hogy teljes és pontos nyilvántartást vezet az Ön által megvásárolt Mennyiségi tartalom minden felhasználásáról. Amennyiben a teljesítés utáni ellenőrzés feltárja (vagy az iTunes más módon felfedezi), hogy Ön a rendelés leadásakor nem volt jogosult vásárló vagy nem tartotta be a vásárlásra vonatkozó összes feltételt, az iTunes a következőket teheti:

Letiltja VPP Apple ID-ját vagy felügyelt Apple ID-ját;

Ha a rendelést hitelkártyáról adta le, ráterheli a hitelkártyájára az Ön által a leszállított termékért fizetett ár és az iTunes által a nagyközönségnek a VPP-szolgáltatáson keresztül ugyanazon a termékért felszámolt, a rendelés időpontjában érvényes ár közötti különbözetet; és

Ha nem hitelkártyával fizetett, akkor: (a) leszámlázza Önnek az Ön által a leszállított termékért fizetett ár és az iTunes által a nagyközönségnek a VPP-szolgáltatáson keresztül ugyanazon a termékért felszámolt ár közötti különbözetet, melyet Önnek a számla keltétől számított tizenöt napon belül megfizetnie; és (b) ha nem egyenlíti ki a számlát határidőre, pert indít Ön ellen az illetékes bíróságon a pervesztes felet a pernyertes fél költségeinek megfizetésére kötelezésével.

Amennyiben az iTunes kínálatában nem szerepel az Ön által a VPP-szolgáltatáson keresztül megvásárolt adott termék, akkor a fizetési módját az Ön által a leszállított termékért fizetett ár és az iTunes által a nagyközönségnek a VPP-szolgáltatáson keresztül a leginkább hasonló termékért felszámolt, a rendelés időpontjában érvényes ár közötti különbözettel terheli meg.

Az iTunes-nak jogában áll kiegészítő információkat kérni és ellenőrizni a vonatkozó nyilvántartásokat annak igazolására, hogy Ön megfelel a Feltételeknek.

TARTALOMKIOSZTÁS

A VPP-szolgáltatáson keresztül Mennyiségi tartalomként megvásárolt Apple Store termékek a következő módokon juttathatók el a Felhatalmazott végfelhasználók számára: (i) az egyes Felhatalmazott végfelhasználók iTunes fiókjába vagy felügyelt Apple ID fiókjába való közvetlen továbbítással („Felügyelt elosztás”); (ii) az iTunes által generált alfanumerikus kódok („Tartalomkódok”) kiosztásával, melyek az App Store áruházban specifikus alkalmazás-tartalmakra válthatók be; vagy (iii) csak alkalmazások esetén közvetlenül egy iOS eszközhöz való hozzárendeléssel, mely esetben (a) minden egyes eszközhöz külön vásárlás szükséges (vagyis több eszköz nem osztozhat egyszerre egy licencen); és (b) Ön minősül „végfelhasználónak” a Felhatalmazott végfelhasználók által az App Store Mennyiségi tartalmat érintően kötött végfelhasználói licencszerződés, az általános szerződési feltételek és más megállapodások vonatkozásában.

FELÜGYELT ELOSZTÁS

A Mennyiségi tartalom megvásárlását követően Ön jogosult a kiválasztott mennyiségben megvásárolt App Store termékek hozzárendelésére, mely termékek az Ön vagy az Ön valamely Felhatalmazott végfelhasználója által birtokolt vagy felügyelt iTunes vagy felügyelt Apple ID fiókhoz rendelhetők hozzá, vagy App Store Mennyiségi tartalom esetén az Ön vagy az Ön valamely Felhatalmazott végfelhasználója által birtokolt vagy felügyelt egyedi eszközhöz. Ez a jogosultság – az adott termékek elérhetőségétől függően – nem jár le. Ha a VPP Apple ID-t mobileszköz-kezelő rendszerrel (MDM) használja, meghívhatja a Felhatalmazott végfelhasználóit, hogy társítsák iTunes fiókjukat vagy eszközüket az Ön VPP Apple ID-jával, és amennyiben a Felhatalmazott végfelhasználó elfogadja a meghívást, Ön hozzárendelheti az App Store termékeket a Felhatalmazott végfelhasználókhoz, vagy App Store termékek esetében az eszközeikhez. Ahhoz, hogy megkaphassanak egy terméket, a Felhatalmazott végfelhasználóknak érvényes iTunes vagy felügyelt Apple ID fiókkal (a Feltételek elfogadása esetén), kompatibilis hardverrel, szoftverrel és internet-hozzáféréssel kell rendelkezniük.

Az App Store termékek az Ön tulajdonában maradnak, függetlenül attól, hogy az adott termék hozzá lett-e rendelve egy Felhatalmazott végfelhasználó iTunes vagy felügyelt Apple ID fiókjához vagy egy konkrét eszközazonosítóhoz. A hozzárendelést visszavonhatja és az App Store terméket másik Felhatalmazott végfelhasználóhoz vagy eszközazonosítóhoz rendelheti hozzá bizonyos programkorlátozásoktól függően. Miután egy adott felhasználó vagy eszköz hozzárendelését visszavonta, az adott felhasználó vagy eszköz többé már nem lesz jogosult az App Store termékek használatára.

TARTALOMKÓDOK

A VPP Apple ID-vel végzett vásárlásoknál az iTunes a vásárlásakor meghatározott mennyiségű Tartalomkódot biztosíthat az Ön számára, mely Tartalomkódok beválthatók: (i) az App Store-ban egy adott (megvásárolt) App Store termékre. A Tartalomkódokat Ön elektronikusan, e-mailben kapja meg a vásárlást követően; a Tartalomkódok azonnal beválthatóvá válnak az Ön Felhatalmazott végfelhasználói számára, továbbá a Tartalomkódok nem járnak le (az elérhetőségüktől függően). Ön és/vagy az Ön Felhatalmazott végfelhasználói kizárólag a Feltételeknek megfelelően válthatják be a Tartalomkódokat. Minden App Store termékre szóló Tartalomkódot egy, az Ön szervezete vagy az Ön egyik Felhatalmazott végfelhasználója által birtokolt és felügyelt iTunes fiókba kell beváltani. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TARTALOMKÓDOT BEVÁLTÓ ITUNES FIÓK LESZ A TERMÉK ADOTT PÉLDÁNYÁNAK A LICENCBIRTOKOSA, ÉS ÍGY AZ ÖSSZES KAPCSOLÓDÓ JOG MEGILLETI. EZEK A LICENCEK VAGY TERMÉKEK NEM ÁTRUHÁZHATÓAK.

A Tartalomkódokat Ön csak a Felhatalmazott végfelhasználóinak oszthatja ki, és vállalja, hogy a megvásárolt tartalomra vonatkozó alábbi Felhatalmazott végfelhasználói általános szerződési feltételeket jól láthatóan hozzáférhetővé teszi a Tartalomkódok kiosztására használt eszközön (pl. utalvány, kártya, e-mail):

„A kód csak a magyarországi App Store-ban váltható be. A beváltáshoz iTunes-fiók szükséges, amelynek létrehozásához előbb el kell fogadni a licencszerződést és a használati feltételeket. Szükség van kompatibilis szoftverre, hardverre és internetelérésre (amelyért a szolgáltató külön díjazást kérhet). Kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A termékre a teljes szerződés minden feltétele vonatkozik, lásd: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. További tudnivalókért lásd: https://www.apple.com/hu/support/.”

MENNYISÉGI TARTALOMRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Ön nem értékesítheti tovább a Mennyiségi tartalmat, illetve nem fogadhat el semmilyen kompenzációt a Mennyiségi tartalom szétosztásáért cserébe; azt nem oszthatja ki, illetve nem engedélyezheti annak kiosztását a Felhatalmazott végfelhasználókon kívüli más személyeknek. A Mennyiségi tartalom használatáért, valamint az abból eredő, a tartalomszolgáltatót vagy az iTunes-t érő bármilyen veszteségért vagy kötelezettségért kizárólag Ön felel. Nem exportálhat iBooks Store vagy App Store Mennyiségi tartalmat Magyarországon kívüli használatra, és nem jelentheti ki, hogy erre jogosult vagy képes; az App Store Mennyiségi tartalmat azonban – kizárólag a jelen VPP feltételek által megengedett mértékig – hozzárendelheti Magyarországon kívüli végfelhasználókhoz. A Mennyiségi tartalom elvesztésének kockázata és annak jogcíme az Önnek történő elektronikus továbbítást követően száll Önre. Az iTunes fenntartja a jogot, hogy bezárjon minden érintett iTunes fiókot és alternatív fizetési módokat kérjen, ha úgy ítéli meg, hogy a Mennyiségi tartalom megszerzése csalással történt vagy azt csaló módon használják. A VPP-szolgáltatás használatával Ön elfogadja, hogy a Mennyiségi tartalmat az Ön saját használatára és az Ön nevében a Felhatalmazott végfelhasználói általi használatra szerzi be.

A Mennyiségi tartalom és a fel nem használt egyenlegek nem válthatók be készpénzre és nem téríthetők vissza készpénzben (kivéve, ha ezt törvény írja elő); továbbá ezeket nem lehet kicserélni, újra értékesíteni, ajándékok, ajándékutalványok vagy iTunes kártyák vásárlására vagy zsebpénzek biztosítására felhasználni, valamint az Apple Online Store-ban történő vásárlásokra vagy az Apple-kiskereskedésekben felhasználni. A fel nem használt egyenlegek nem átruházhatóak.

A Mennyiségi tartalom a Szolgáltatáson keresztül csak Magyarországon érhető el, de az App Store Mennyiségi tartalom hozzárendelhető a Felhatalmazott végfelhasználókhoz más olyan joghatóságokban, ahol az App Store Mennyiségi tartalom jelenleg kapható.

Sem a kibocsátó, sem az iTunes nem felel az elveszett vagy ellopott Tartalomkódokért.

AZ ITUNES, A KIBOCSÁTÓ ÉS LICENCBIRTOKOSAI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS LICENCBE ADÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A MENNYISÉGI TARTALOM, AZ ÜZLETI MENNYISÉGI VÁSÁRLÁSI PROGRAM ÉS AZ APP STORE VONATKOZÁSÁBAN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. BÁRMELY TARTALOMKÓD VAGY BÁRMELY MÁS MÓDON MENNYISÉGI TARTALOMKÉNT VÁSÁROLT TERMÉK MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGE ESETÉN AZ ÖN EGYETLEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, VALAMINT A MI EGYETLEN KÖTELEZETTSÉGÜNK A SZÓBAN FORGÓ TARTALOMKÓD VAGY MENNYISÉGI TARTALOM KICSERÉLÉSE. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ADOTT ESETBEN NEM VONATKOZNAK ÖNRE. EGYES JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. AMENNYIBEN ÖNRE VONATKOZNAK EZEK A JOGSZABÁLYOK, A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATOK, KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS ÖNNEK TOVÁBBI JOGAI IS LEHETNEK.

ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Szolgáltatás Ön általi használata magában foglalja az elektronikus szerződéskötés és/vagy az elektronikus tranzakciók lehetőségét is. ÖN KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY JOGOSULT ÉS FELHATALMAZOTT A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT SZERVEZET NEVÉBEN, VALAMINT ARRA, HOGY A SZÓBAN FORGÓ SZERVEZETET A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSÁRA JOGILAG KÖTELEZZE. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY ELEKTRONIKUS BEADVÁNYAI AZ ÖN AZON BELEEGYEZÉSÉT ÉS SZÁNDÉKÁT TESTESÍTIK MEG, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI A SZÓBAN FORGÓ MEGÁLLAPODÁSOKAT ÉS TRANZAKCIÓKAT, ILLETVE FIZET AZOKÉRT. AZ ÖN AZON BELEEGYEZÉSE ÉS SZÁNDÉKA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI AZ ELEKTRONIKUS BEADVÁNYOKAT, MINDEN, AZ ÖN ÁLTAL A JELEN WEBHELYEN VÉGZETT TRANZAKCIÓVAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZIK, BELEÉRTVE A FELMONDÁSI ÉRTESÍTŐKET, A SZABÁLYZATOKAT, A SZERZŐDÉSEKET ÉS JELENTKEZÉSEKET. Az elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáféréshez és megőrzésükhöz meghatározott hardverre és szoftverre lehet szüksége, amelynek beszerzése az Ön kizárólagos felelőssége.

Ön vállalja, hogy a hatályos jogszabályok által megengedett mértékig kártalanítja az iTunes-t és gondoskodik annak kármentességéről, továbbá az iTunes kérésére mentesíti az iTunes-t, annak igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait, független vállalkozóit és ügynökeit (ún. „iTunes kártalanított fél”) bármilyen, az iTunes kártalanított felet érintő, az alábbiak bármelyikéből eredő vagy azzal kapcsolatos követelés, veszteség, kötelezettség, kár, kiadás és költség – korlátozás nélkül beleértve az ügyvédi és bírósági költségeket – (együttesen: „veszteségek”) alól: (i) a jelen Megállapodásban vállalt tanúsítvány, egyezség, kötelezettségvállalás, kijelentés vagy szavatosság Ön általi megszegése; (ii) a VPP-szolgáltatás Ön általi használata. Az iTunes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön semmilyen esetben nem köthet harmadik féllel olyan egyezséget vagy hasonló megállapodást, amely az iTunes jogait érinti vagy bármilyen módon kötelezi az iTunes-t.

Az iTunes nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.

Utolsó frissítés: 2016. október xx.

• • • • •

B. FÜGGELÉK AZ APP STORE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKHEZ

Ön elfogadja, hogy az Ön felhatalmazása a Mennyiségi tartalom Felhatalmazott végfelhasználók általi, a Feltételeknek megfelelő használat céljára történő megvásárlására korlátozódik. Kizárólag az Ön kényelme érdekében az iTunes engedélyezi az Ön számára, hogy egyetlen tartalomkóddal szinkronizáljon egy adott App Store terméket több eszközzel is az Ön által vásárolt kódok számáig (ahelyett, hogy külön kódokat kellene beváltania) az alábbi feltételek teljesülése esetén:

• Ön vállalja, hogy nem szinkronizál több példányt az Ön által vásárolt kódok számánál.

• Ön vállalja, hogy teljes felelősséggel tartozik az Ön által vásárolt és/vagy szinkronizált kódok használatáért és az azokból eredő, az iTunes-t vagy harmadik feleket érő veszteségekért és károkért.

• Ön vállalja, hogy teljes és pontos nyilvántartást vezet az Ön által vásárolt kódok mindennemű felhasználásáról.

• Ön tudomásul veszi, hogy ez a lehetőség esetleg csak korlátozott ideig érhető el, és az iTunes nem vállal garanciát az iOS jövőbeli verzióival való kompatibilitásra, vagy jelen lehetőség új termékverziók esetén való elérhetőségére.

• Az iTunes-nak jogában áll kiegészítő információkat kérni és ellenőrizni a vonatkozó nyilvántartásokat annak igazolására, hogy Ön megfelel jelen Feltételeknek.

Utolsó módosítás: 2016. október 27.