Zbulimi i privatësisë familjare për fëmijët

Mbrojtja e fëmijëve është një prioritet i rëndësishëm për të gjithë tek Apple. Ne besojmë te transparenca dhe se duhet t'u japim prindërve informacionin që ata kanë nevojë për të përcaktuar se çfarë është më e mira për fëmijën e tyre. Ne punojmë shumë që të ofrojmë kontrolle intuitive dhe të personalizueshme për prindërit. Duke krijuar një Apple ID për fëmijën tuaj, i mundësoni atij ose asaj të gëzojë veçoritë e Family Sharing me ju dhe familjarë të tjerë. Fëmija juaj do të jetë në gjendje të ndajë muzikë, filma, shfaqje televizive, libra, aplikacione, foto, kalendarë, vendndodhje dhe më shumë me ju dhe me Familjen tuaj. Ai ose ajo do të jetë në gjendje gjithashtu të ketë përvojën e vet të personalizuar me Apple ID duke përdorur të gjitha shërbimet dhe përmbajtjen e disponueshme për një mbajtës llogarie të Apple ID.

VINI RE: KY DOKUMENT ZBULIMI NUK VLEN PËR PRAKTIKAT E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE NGA APLIKACIONE TË PALËVE TË TRETA. PËRPARA BLERJES OSE SHKARKIMIT NGA FËMIJA JUAJ, DUHET TË SHQYRTONI KUSHTET, POLITIKAT DHE PRAKTIKAT E KËTYRE APLIKACIONEVE TË PALËVE TË TRETA, PËR TË KUPTUAR SE ÇFARË TË DHËNASH MUND TË MBLEDHIN NGA FËMIJA JUAJ DHE SE SI MUND TË PËRDOREN KËTO TË DHËNA.

Apple ID e fëmijës suaj

Me Apple ID që krijoni për fëmijën tuaj, ai ose ajo do të mund të përfitojë nga i gjithë universi i veçorive dhe shërbimeve të Apple që përdorin Apple ID. Për shembull, fëmija do të ketë mundësi:

 • Të kryejë dhe të marrë thirrje me video dhe zanore FaceTime.
 • Të krijojë dhe të ndajë foto, video, mesazhe audio dhe mesazhe me tekst duke përdorur Camera, Photos, Messages, Mail dhe aplikacione të tjera të Apple.
 • Të krijojë dhe ndajë dokumente dhe të dhëna me persona të tjerë përmes ndarjes publike dhe private në iCloud. Në varësi të cilësimeve të zgjedhura, kjo mund të përfshijë emrin dhe informacionin e kontaktit të fëmijës suaj, nëse jepen.
 • Të ndajë vendndodhjen e vet me anëtarët e Family dhe shoqërinë, përmes Find My dhe Messages, si dhe aplikacioneve të tjera që përdorin Location Services.
 • Të ketë akses në kalendarët e ndarë, të cilët ju lejojnë juve dhe fëmijës suaj të ndani me anëtarët e tjerë të Familjes suaj ngjarjet e kaluara dhe të ardhshme të programuara.
 • Të hapë, transmetojë e shkarkojë përmbajtje e abonime që kanë blerë familjarët e tjerë, duke përfshirë muzikë, filma, emisione, aplikacione, libra, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ dhe Apple TV+. 
 • Të bëjë blerje e të shkarkojë përmbajtje falas në Apple Music, App Store dhe Apple Books Store; të bëjë blerje brenda aplikacionit; dhe të abohonet tek Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ dhe Apple Music, në të gjitha rastet sipas cilësimeve që konfiguroni tek Ask to Buy.
 • Të marrë rekomandime tek Apple Music.
 • Të regjistrohet e të marrë pjesë në kurset e iTunes U.
 • Të luajë lojëra e të bashkëveprojë me përdorues të tjerë duke përdorur Game Center.
 • Të gjurmojë e ndajë informacionin e shëndetit si p.sh. pulsin, tensionin apo ushqyerjen, si dhe të dhënat e fizkulturës dhe të aktiviteteve. Nëse fëmija juaj përdor një Apple Watch, ai ose ajo mund të zgjedhë të ndajë të dhënat e aktivitetit të tij ose të saj fizik me përdorues të tjerë të Apple Watch përmes Activity Sharing. Kjo do të përfshinte detaje të hapave dhe distancën e përshkuar në një ditë.
 • Të ruajë foto, video, dokumente, shënime, kontakte, kalendarë, postën dhe kopjet rezervë, si dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve, duke përfshirë aktivitetin e lojës në Apple Arcade, në iCloud.
 • Të ketë akses dhe të kërkojë në internet dhe në burimet e internetit përmes Safari dhe Siri Search.
 • Të përdorë Siri për të bërë pyetje e përfunduar detyra.

Përveç këtyre shembujve mund të shtohen funksione të mëtejshme kur qarkullojmë përditësime të softuerit dhe ju inkurajojmë t'i lexoni shënimet dhe kushtet që shoqërojnë qarkullime të tilla, përpara se fëmija juaj t'i shkarkojë përditësimet në pajisjet e veta.

Kontrollet për prindërit

Family Sharing ju mundëson të ndani me lehtësi me Familjen përmbajtjen që zgjidhni. Megjithatë, mund të ndodhë që të dëshironi të kufizoni aksesin e fëmijës në lloje të ndryshme përmbajtjeje apo burime të disponueshme për pjesën tjetër të Familjes. Për t'ju ndihmuar të menaxhoni aksesin e fëmijës në shërbimet dhe funksionet e Apple ID, ne ofrojmë disa grupe të ndryshme kontrolli për prindërit. Këto përfshijnë Restrictions, Screen Time Family Sharing dhe Ask to Buy.

Restrictions

Mund të vendosni kufizimet për fëmijën tuaj në çdo pajisje iOS ose iPad OS që ai ose ajo përdor, duke shkuar te Settings > General > Restrictions ose në një kompjuter Mac duke shkuar te System Preferences > Parental Controls. Përmes këtyre cilësimeve mund të kufizoni veçori të tilla si FaceTime, Camera dhe Safari, disa aplikacione të mediave sociale, si edhe të përcaktoni përmbajtjen e duhur për fëmijën tuaj. Ky është një hap i rëndësishëm për të administruar aktivitetin e fëmijës suaj në pajisjet Apple. Këto kufizime dhe kontrolle prindërore duhen caktuar në çdo pajisje që përdor fëmija.

Koha para ekranit

Nëse ju dhe fëmija juaj përdorni iOS 12 e lart ose iPad OS, mund të përdorni funksionin Screen Time për t'i vënë fëmijës kufizime për përdorimin në të gjitha pajisjet me iOS ose iPadOS ku është i identifikuar. Kjo përfshin caktimin e orareve specifike ku nuk lejohet koha para ekranit, kufizimin e hyrjes në aplikacione apo kategori të caktuara aplikacionesh, si dhe caktimin e kufizimeve të përmbajtjes sipas moshës për filma, muzikë, libra dhe përmbajtje të tjera.

Family Sharing dhe Ask to Buy

Family Sharing ju lejon të ndani blerjet, abonimet dhe shumë të tjera, deri me pesë familjarë që përcaktoni përmes Apple ID-ve të tyre. Ask to Buy është një funksion i Family Sharing që ju mundëson të shqyrtoni dhe të miratoni shkarkimet dhe blerjet e kërkuara nga fëmija juaj, duke përfshirë blerjet brenda aplikacionit. Ask to Buy aktivizohet automatikisht për përdoruesit nën 13 vjeç, apo moshën ekuivalente minimale në varësi të juridiksionit përkatës, të cilët shtohen te Family. Nëse zgjidhni të çaktivizoni veçorinë Ask to Buy për fëmijën tuaj, ju vetëm do të merrni informacion rreth blerjeve, duke përfshirë blerjet brenda aplikacionit, në faturën e dërguar me email (që dërgohet 24-72 orë pas blerjes) ose në faturën e kartës suaj të kreditit.

Ju lutemi vini re se aplikacionet e blera përmes planit tonë të blerjes në volum, të shkarkuara për së dyti ose të shkarkuara me kod oferte, mund të mos u nënshtrohen kufizimeve të Ask to Buy.

Krijimi i Apple ID për fëmijën tuaj

Për të krijuar një Apple ID për fëmijën tuaj, ne duhet të marrim fillimisht miratimin tuaj për këtë dokument të zbulimit të privatësisë familjare për fëmijët (dokumenti i zbulimit) dhe për Politikën e privatësisë së Apple, e cila është e përfshirë këtu si referencë. Nëse ka ndonjë konflikt mes Politikës së privatësisë së Apple dhe këtij dokumenti të zbulimit, kanë përparësi kushtet e këtij dokumenti të zbulimit.

Për të qenë në pajtim me ligjin "Për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve në internet (COPPA)" dhe ligje të ngjashme në juridiksione të tjera, sipas rastit, të cilat veprojnë mbi grumbullimin e të dhënave të fëmijëve në internet, Apple mund të ndërmarrë hapa shtesë për të ndihmuar në verifikimin se përdoruesi që jep lejen për krijimin e Apple ID së fëmijës është prindi ose kujdestari i tij ose i saj ligjor. Po njësoj, në këto juridiksione, mund t'ju kërkohet të verifikoni mënyrën tuaj aktuale të pagesës në iTunes, iCloud ose Apple Store. Në varësi të mënyrës së pagesës, kjo mund të kryhet duke përdorur kodin e sigurisë nga karta juaj e kreditit apo ndonjë mënyrë të ngjashme verifikimi. Ne jua kërkojmë këtë në mënyrë që të mund të verifikojmë identitetin tuaj si Family Organizer dhe për të marrë në vijim miratimin tuaj për grumbullimin e informacionit personal nga fëmija juaj.

Ne nuk do të grumbullojmë, përdorim apo zbulojmë me dijeni asnjë informacion personal nga fëmija juaj pa miratimin tuaj të verifikueshëm prindëror, përveç nëse vlen ndonjë përjashtim sipas COPPA. Pasi të shqyrtoni këtë dokument të zbulimit dhe Politikën e privatësisë së Apple dhe të jepni miratimin tuaj të verifikueshëm prindëror, ju do të mund të krijoni një Apple ID për fëmijën tuaj. Fëmija juaj do të jetë në gjendje të përdorë Apple ID e tij ose të saj për të pasur akses në funksionet dhe shërbimet e Apple që përdorin Apple ID, përveç atyre që keni bllokuar me anë të kontrolleve prindërore. Megjithatë, llogaria e fëmijës suaj nuk mund të hiqet nga Family, përveçse i fshihet Apple ID e vet, kur mbush 13 vjeç (ose moshën minimale ekuivalente sipas juridiksionit) ose kur e transferoni fëmijën në Family tjetër. Pasi fëmija të arrijë moshën 13-vjeçare (apo moshën ekuivalente minimale në varësi të juridiksionit përkatës) do t'i lejohet të mbajë llogari të vetën pa marrë pjesë në Family Sharing.

Mbledhja e informacionit

Si pjesë e procesit të krijimit të një Apple ID për fëmijën tuaj, do t'ju kërkojmë të jepni informacionin e nevojshëm për të krijuar një llogari, i cili mund të përfshijë: emrin dhe mbiemrin e fëmijës, datëlindjen, një fjalëkalim, përgjigjet ndaj tri pyetjeve të sigurisë, një numër telefoni dhe një shtet banimi.

Ne mund të grumbullojmë informacione të tjera nga fëmija juaj, që në disa raste mund të përcaktohen sipas COPPA si informacion personal. Për shembull, kur fëmija juaj identifikohet me Apple ID e tij ose të saj, ne mund të grumbullojmë informacione si p.sh. identifikuesit e pajisjes, skedarët e personalizimit, adresat IP dhe vendndodhjet gjeografike e brezat orarë ku përdoret pajisja e tij ose e saj Apple. Ne mund të grumbullojmë gjithashtu informacion rreth aktiviteteve dhe përdorimeve të fëmijës suaj në faqet, aplikacionet, produktet dhe shërbimet tona, duke përfshirë përmbajtjet e dhëna nga zhvillues palë të treta.

Përdorimi i informacionit

Siç përcaktohet në Politikën e privatësisë së Apple, Apple mund ta përdorë informacionin e fëmijës suaj për të komunikuar njoftime të rëndësishme dhe për të dërguar informacion, informacion dhe njoftime për produkte e shërbime, për të ofruar shërbime e përmbajtje dhe për të përmirësuar produktet, përmbajtjen e shërbimet tona. Informacionin personal të tij ose të saj ne mund ta përdorim gjithashtu për qëllime të brendshme, si p.sh. auditim, analizë të të dhënave dhe kërkim.

Ne mund të përdorim, transferojmë dhe zbulojmë informacion jopersonal (të dhëna të cilat në vetvete nuk lejojnë lidhjen direkte me identitetin e fëmijës suaj) për çdo qëllim. Për shembull, ne mund të grupojmë dhe përdorim informacion në lidhje me aktivitetet e klientëve në faqen tonë, në shërbimet e iCloud dhe në iTunes Store, si edhe nga produktet dhe shërbimet tona të tjera për të na ndihmuar t'u ofrojmë klientëve tanë informacion më të dobishëm dhe për të kuptuar se cilat pjesë të faqes, produkteve dhe shërbimeve tona ngjallin më tepër interes. Të dhënat e grupuara konsiderohen si informacione jopersonale.

Limit Ad Tracking do të aktivizohet si standard për pajisjet e lidhura me një Apple ID fëmije, për t'u siguruar që të mos marrin reklama që u përshtaten interesave të tyre nga platforma e reklamimit e Apple. Megjithatë, fëmija juaj do të jetë sërish në gjendje të marrë reklama të papersonalizuara (d.m.th. kontekstuale) në ato pajisje. Aplikacionet apo reklamuesit që nuk përdorin platformën e reklamimit të Apple, por që përdorin Advertising Identifier nga Apple, duhet të kontrollojnë cilësimin Limit Ad Tracking dhe sipas direktivave nga Apple nuk u lejohet të shpërndajnë reklama të personalizuara nëse është aktivizuar Limit Ad Tracking.

Zbulimi i informacionit ndaj palëve të treta

Duke përdorur Apple ID e tyre dhe sipas kufizimeve tuaja, fëmija juaj mund të ndajë informacion me të tjerët në lidhje me funksionet dhe shërbimet e Apple (si p.sh. ato të përshkruara më lart) që ai ose ajo përdor.

Family Sharing

Si pjesë e Family Sharing, informacioni i fëmijës suaj, duke përfshirë blerjet e mëparshme dhe blerjet e ardhshme, do të ndahet me anëtarët e Familjes. Sipas kufizimeve që vendosni, edhe fëmija juaj mund të zgjedhë të ndajë informacionin e vet me anëtarët e Family përmes iCloud Photo Sharing, kalendarëve të ndarë dhe rikujtesave, Find My dhe Location Sharing.

Për më tej, nëse fëmija juaj përdor Apple ID e tij ose të saj për t'u identifikuar në një pajisje që zotërohet nga një palë e tretë (si p.sh. të një shoku apo në iPad e shkollës), informacioni i fëmijës suaj, si edhe informacioni i ndarë i anëtarëve të tjerë të Family tuaj, mund të shkarkohet dhe të jetë i dukshëm nga të tjerët që e përdorin atë pajisje, përveçse dhe deri atëherë Apple ID e fëmijës suaj çidentifikohet nga pajisja.

Partnerët strategjikë

Herë pas here Apple mund t'u vërë në dispozicion informacion të caktuar personal partnerëve strategjikë që punojnë me Apple për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve ose që ndihmojnë Apple në tregtinë me klientët. Informacioni personal nga fëmija juaj do të ndahet nga Apple vetëm për të ofruar apo përmirësuar produktet e shërbimet tona; nuk do të ndahet me palë të treta për qëllimet e tyre të marketingut.

Ofruesit e shërbimeve

Apple ndan informacion personal me kompanitë që ofrojnë shërbime të tilla si përpunimi i informacioneve, kryerja e porosive të klientëve, dorëzimi i produkteve te ju ose te fëmija juaj, menaxhimi dhe përmirësimi i të dhënave të klientëve, ofrimi i shërbimit ndaj klientëve, vlerësimi i interesit tuaj ose të fëmijës suaj në produktet dhe shërbimet tona, si dhe kryerja e studimeve për klientët ose e anketimeve rreth përmbushjes së kërkesave. Këto kompani janë të detyruara të mbrojnë informacionin e fëmijës suaj dhe mund të ndodhen kudo ku vepron Apple.

Të tjera

Mund të jetë e nevojshme - p.sh. për shkak të ligjit, procedurave ligjore, çështjeve gjyqësore dhe/ose kërkesave nga autoritetet publike dhe qeveritare brenda ose jashtë shtetit ku banoni − që Apple të zbulojë informacionin tuaj personal ose atë të fëmijës suaj. Informacionin personal rreth jush ose fëmijës suaj mund ta zbulojmë edhe nëse përcaktojmë se zbulimi është i nevojshëm apo i duhur për arsye të sigurisë shtetërore, zbatimit të ligjit apo për çështje të tjera të rëndësisë publike.

Informacionet personale rreth jush ose fëmijës suaj mund t'i zbulojmë gjithashtu edhe nëse përcaktojmë se zbulimi është brenda nevojës së arsyeshme për zbatimin e kushteve tona të përgjithshme apo për të mbrojtur veprimet ose përdoruesit tanë. Gjithashtu, në rast riorganizimi, shkrirjeje apo shitjeje mund t'ia transferojmë palës së tretë përkatëse të gjithë informacionin personal që kemi mbledhur.

Aksesi, korrigjimi dhe fshirja

Nëse në ndonjë moment ju dëshironi të keni akses, të korrigjoni apo të fshini të dhënat që lidhen me Family Sharing ose me Apple ID e fëmijës suaj, ju lutemi na kontaktoni këtu: ://www.apple.com/privacy/contact/

Ose me anë të informacionit të kontaktit si më poshtë:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Miratimi për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit të fëmijës suaj nga Apple

Duke klikuar "Pajtohem", ju miratoni grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e informacionit të fëmijës suaj nga Apple siç përcaktohet në Politikën e privatësisë së Apple dhe në këtë dokument të zbulimit.

Ju lutemi vini re: Ky miratim nuk zbatohet për praktikat e grumbullimit të të dhënave të palëve të treta. Palët e treta, duke përfshirë zhvilluesit e aplikacioneve të shkarkuara nga një anëtar i Family dhe që mund të hapen nga fëmija juaj përmes Family Sharing, që mund të grumbullojnë, përdorin apo zbulojnë informacionin e fëmijës suaj, janë përgjegjëse për marrjen e një miratimi të veçantë të verifikueshëm prindëror. Ne ju inkurajojmë ta pyesni fëmijën ta konfirmojë me ju përpara se të japë akses në cilindo prej informacioneve të veta personale ndaj palëve të tilla të treta.

Ju lutemi vini re: Apple publikon në mënyrë rutinë përditësime të softuerëve për pajisjet tuaja. Kur veprojmë kështu, këto përditësime do të jenë të disponueshme për shkarkim në pajisjen përkatëse, duke përfshirë pajisjet në të cilat fëmija juaj mund të përdorë Apple ID e tij ose të saj. Ne ju rekomandojmë që të nisni përditësimin dhe të shqyrtoni e të pajtoheni me kushtet përkatëse, si p.sh. për iOS dhe macOS, në një pajisje të tillë.

Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim rreth Politikës së privatësisë së Apple ose këtij dokumenti të zbulimit, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur www.apple.com/privacy/contact.