Az Apple egészségkutatásra irányuló alkalmazásainak adatvédelmi szabályzata

2020. november 20-án frissült az Apple egészségkutatásra vonatkozó alkalmazásainak adatvédelmi szabályzata.
Az Apple fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Ennek érdekében kidolgoztunk egy adatvédelmi szabályzatot az Apple egészségkutatásra irányuló alkalmazásaival („Alkalmazások”) kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozóan. Kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy megismerje adatvédelmi gyakorlatunkat, és ha bármilyen kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Apple Egészségkutatás

Az adatvédelmi szabályzat az egészségkutatásra irányuló Alkalmazások használata során összegyűjtött és kapott adatokkal, illetve az egészségügyi kutatásainkban (egyenként „Kutatás”, együttesen „Kutatások”) való részvétellel kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. Jelen adatkezelési szabályzat nem vonatkozik az egyéb kontextusban, például Apple termékek vásárlásakor, az Apple weboldalának böngészésekor, egyéb Apple-mobilalkalmazások használatakor vagy az Apple készülékek, például az iPhone, az iPad vagy az Apple Watch általános, nem a Kutatásra irányuló használatakor összegyűjtött vagy kapott vásárlói adatokra. Általános adatkezelési gyakorlataink megismeréséhez tekintse meg általános adatkezelési szabályzatunkat.

Beleegyező Nyilatkozat

Ha részt szeretne venni valamelyik Kutatásban, először el kell olvasnia és alá kell írnia az adott Kutatásra vonatkozó tájékozott beleegyező és felhatalmazó nyilatkozatot (szükség esetén) („Beleegyező Nyilatkozat”). Az Alkalmazás használatával Ön beleegyezik abba, hogy az Apple a jelen adatkezelési szabályzatban és a Beleegyező Nyilatkozatban részletezett módon összegyűjtse, felhasználja és megossza az Ön adatait. Amennyiben a jelen adatkezelési szabályzat bármilyen mértékben ütközik a Beleegyező Nyilatkozattal, a Beleegyező Nyilatkozatban foglalt feltételek a mérvadóak.

A szabályzatban a „Kutatócsoport” kifejezés azon személyekre vonatkozik, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatban az Alkalmazásokon keresztül összegyűjtött, illetve a Kutatások részét képező adatokhoz. Az egyes Kutatásokra vonatkozóan a Beleegyező Nyilatkozat tartalmazza a Kutatócsoport tagjaival kapcsolatos tudnivalókat.

Az adatok gyűjtése és felhasználása

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy adott személyt egyértelműen beazonosít, illetve amely alapján az adott személlyel kapcsolatba lehet lépni. Az Apple az alábbi személyes, illetve nem személyes adatokat gyűjtheti össze Önről vagy Önnel kapcsolatban az Alkalmazásokon keresztül, illetve a Kutatások részeként.

Az Apple és leányvállalatai, továbbá a Kutatócsoportok tagjai a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően megoszthatják egymással és felhasználhatják az általunk az Alkalmazásokon keresztül összegyűjtött adatokat.

Amennyiben részt szeretne venni a Kutatásban, az alábbiakban szereplő példákból megtudhatja, milyen jellegű adatokat gyűjthetünk össze, illetve hogyan használhatjuk fel azokat.

Milyen adatokat gyűjtünk

Az alábbiakban láthatja, hogy milyen jellegű információkat (amelyek között lehetnek személyes adatok is) gyűjtünk össze Önről vagy Önnel kapcsolatban az Alkalmazásokon keresztül („Kutatási Adatok”), amennyiben letölti valamelyik Alkalmazást, vagy feliratkozik valamelyik Kutatásra. Az egyes Kutatásokhoz összegyűjtött pontos információtípusokat a Beleegyező Nyilatkozat tartalmazza.

 • Kapcsolattartási adatok, például név, e-mail-cím és telefonszám.
 • Demográfiai adatok, például életkor, nem, lakóhely, faji hovatartozás.
 • Kórtörténet és egészségügyi adatok, például magasság/testsúly, korábbi betegségek és vizsgálatok (pl. szívritmuszavar diagnózisa), jelenleg és korábban szedett gyógyszerek (pl. vérhígító készítmények), családban előforduló betegségek (pl. pitvarfibrilláció) és egészségkárosító szokások (pl. dohányzás). Ezeket az adatokat az alkalmazáson belüli vagy egyéb egészségügyi felmérések során gyűjtjük össze, amelyeket Önnek ki kell töltenie.
 • Szenzoros adatok, például pulzusszám és szívdobbanások között eltelt idő.
 • Technikai adatok, amelyek általában nem személyes adatok, hanem olyan információk, amelyek önmagukban nem alkalmasak a személyazonosság meghatározására. A technikai adatok között szerepelnek például az alkalmazás használatával kapcsolatos információk (pl. mikor indította el először az alkalmazást), az alkalmazás verziója és telepítési azonosítója, a készülékazonosító és a készülékkel kapcsolatos műszaki adatok, például az operációs rendszer vagy a modell neve. Az Apple nem követi nyomon az ügyfeleit sem időben, sem külső weboldalakon keresztül abból a célból, hogy célzott hirdetéseket küldjön, ezért nem reagál a „Követés letiltása” (Do Not Track – DNT) kérésekre.
 • Nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos információk, például bizonyos aggályok, nemkívánatos események vagy egyéb, a Kutatás során felmerülő bejelentést igénylő problémák.
 • Egyéb adatok, amelyek leírását a Beleegyező Nyilatkozat tartalmazza.

A kapcsolattartási adatokat a többi, az Alkalmazásokon keresztül és a Kutatások részeként összegyűjtött adattól külön kezeljük, és egy véletlenszerű kóddal helyettesítjük („Kódolt Kutatási Adatok”) az Apple rendszereibe történő küldés előtt.  Amikor a kutatást az Apple szponzorálja, olyan eljárást kell követnie, amelynek során Kódolatlan Kutatási Adatok ellenőrzésére lehet szükség bizonyos országok vagy területek törvényeinek betartásához, illetve az Apple szponzori kötelezettségeinek teljesítéséhez. Az Apple az ilyen kötelezettségek teljesítésével harmadik felet bíz meg, és az Apple rendszereibe kizárólag Kódolt Kutatási Adatok kerülnek. Amennyiben egyes kutatások esetén műszaki jellegű problémát tapasztal, és hozzájárul ahhoz, hogy átirányítsuk a problémáját az Apple műszaki támogatást nyújtó részlegéhez, az Apple bizonyos esetekben hozzáférhet olyan adatokhoz, amelyek segítségével beazonosítható az Ön kiléte. Más, a Kutatásban részt vevő személyek, például a Kutatás vezetője vagy a Kutatócsoport más tagjai is kezelhetik beazonosítható formában a Kutatási Adatokat.

Az adatok felhasználásának módja

Amennyiben az Ön személyes adatait, például a kapcsolattartási adatokat, az Alkalmazáson keresztül gyűjtjük össze, felhasználhatjuk azokat a Beleegyező Nyilatkozatban foglalt célokra, például:

 • A Kutatásban való részvétel megerősítésérhez, például annak ellenőrzésére, hogy Ön megfelel-e a Kutatás feltételeinek
 • A Kutatás kivitelezéséhez és az eredmények alátámasztásához
 • Felmérések, illetve egyéb, a Kutatással kapcsolatos, alkalmazáson belüli üzenetek és e-mailek küldéséhez, vagy más módon történő kapcsolatfelvételhez

Az Ön Kódolt Kutatási Adatai felhasználhatóak a Beleegyező Nyilatkozatban foglalt célokra, például:

 • A Kutatás kivitelezéséhez és az eredmények alátámasztásához
 • Egészségügyi termékek fejlesztésére és továbbfejlesztésére irányuló tevékenységekhez
 • Más kutatásokhoz, amennyiben a Beleegyező Nyilatkozatban Ön ehhez hozzájárul
 • A kutatási eredmények és az azokhoz kapcsolódó jelentések publikálásához, amelyek nem fedik fel az Ön kilétét

A technikai adatok (a fent említett módon) felhasználhatók arra is, hogy ellenőrizzük, megfelel-e Ön a Kutatásban való részvételre, illetve az Alkalmazás általános használatára.

Adatok kiadása harmadik félnek

Szolgáltatók

Az Apple és a Kutatócsoport tagjai megoszthatják az Ön adatait olyan cégekkel, amelyek szolgáltatásokat biztosítanak a Kutatáshoz vagy a Kutatás nevében, például olyan független külső ellenőrző testülettel, amely a Kutatás ellenőrzéséért és az Ön mint a kutatás résztvevőjének jogainak védelméért felelős, illetve olyan harmadik felekkel, amelyek megbízásból hajtanak végre a Kutatással kapcsolatos szolgáltatásokat, például a mi nevünkben fogadják és feldolgozzák a Kutatással kapcsolatos panaszokat. Ezeket a vállalatokat kötelezzük az Ön adatainak védelmére.

Egyebek

Az Ön személyes adatait és Kódolt Kutatási Adatait a következő harmadik felek számára tehetjük elérhetővé:

 • Állami és szabályozó hatóságok számára, például az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériuma, az Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyezési Hivatal, továbbá más szövetségi vagy állami kormányügynökségek.
 • Bűnüldöző szervek és egyéb harmadik felek számára jogi folyamatok, például beidézés, peres eljárás vagy bírósági határozat értelmében. Olyan esetekben is kiadhatjuk a személyes információkat, amikor úgy ítéljük meg, hogy nemzetbiztonsági vagy egyéb közérdekű oknál fogva az adatok kiadása szükségszerű és helytálló.
 • Jóváhagyott Külső Kutatók számára; amennyiben a Beleegyező Nyilatkozatban szó van jóváhagyott külső kutatókról is, korlátozottan ők is hozzáférhetnek a Kutatási Adatokhoz. A jóváhagyott kutatók kategóriája, az általuk hozzáférhető Kutatási Adatok típusa és az adatok felhasználási célja a Beleegyező Nyilatkozatban kerül részletes meghatározásra.
 • Egyéb esetekben, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az adatok kiadására szükség van az általános szerződési feltételek érvényesítése, illetve tevékenységünk és felhasználóink védelme érdekében. Az adatok kiadása a Beleegyező Nyilatkozatban foglaltak szerint történik. Továbbá átszervezés, egyesülés vagy értékesítés esetén az általunk begyűjtött bármely, illetve összes személyes adatot átadhatjuk az érintett harmadik félnek.

Az adatok védelme

Az Apple nagyon komolyan veszi személyes adatainak biztonságát. Az Apple észszerű intézkedéseket léptetett érvénybe a Kutatási Adatok biztonsága, illetve az Ön adatainak bizalmas kezelése érdekében. Ez többek között azt jelenti, hogy az adatokat olyan, korlátozottan hozzáférhető rendszerekben tárolja, amelyek fizikai védelemmel ellátott épületekben találhatók. Azonban mindezen biztonsági óvintézkedés ellenére sem garantálhatjuk a teljes biztonságot.

A személyes adatok megőrzése

A Kutatásokban való részvétel önkéntes. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem vesz részt egy Kutatásban, vagy kilép valamelyik Kutatásból. Amennyiben úgy dönt, hogy kilép a kutatásból, nem feltétlenül töröljük az Ön addig összegyűjtött adatait, és továbbra is felhasználhatjuk azokat, de nem fogadunk Öntől további Kutatási Adatokat, és nem lépünk Önnel kapcsolatba a Kutatással kapcsolatban, kivéve súlyos, orvosi ellátást igénylő esetekben. Az adott elállási feltételeket és a kutatásból való kilépéshez szükséges lépéseket az adott Kutatásra vonatkozó Beleegyező Nyilatkozat tartalmazza.

Gyermekek

Alkalmazásaink nem alkalmasak 13 éven aluli gyermekek, illetve az adott jogkörnyezetben ekvivalens fiatalkorú személyek számára. Ha a tudomásunkra jut, hogy 13 éven aluli gyermek adatinak jutottunk a birtokába, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törlésére vonatkozó lépéseket.

Vállalati szintű kötelezettségvállalásunk az Ön személyes adataival kapcsolatban

Személyes adatainak biztonsága érdekében az Apple dolgozóit megismertetjük adatvédelmi és biztonsági irányelveinkkel, és szigorúan felügyeljük az adatvédelemi előírások betartását cégünkön belül.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

Amennyiben kérdése vagy aggálya merülne fel adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben kérdése van valamelyik Kutatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kutatócsoport tagjaival a Beleegyező Nyilatkozatban szereplő elérhetőségeken. Amennyiben szeretne kilépni a Kutatásból, kérjük, kövesse a Beleegyező Nyilatkozatban leírt utasításokat. Az Alkalmazás törlése nem vonja maga után a Kutatásból való kilépést.

Az Apple időről időre aktualizálja adatkezelési szabályzatát. Amennyiben a szabályzatban érdemi változtatásokat eszközlünk, értesítjük Önt az Alkalmazáson keresztül vagy az adott Kutatásra vonatkozó e-mailben, és elküldjük Önnek az aktualizált adatkezelési szabályzatot. Ezenkívül az adott Kutatás weboldalán is közzétesszük a változásra vonatkozó tájékoztatást.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014