Разкриване на поверителни данни за деца пред семейството

Безопасността на децата е важен приоритет за всеки служител на Apple. Ние вярваме в прозрачността и предоставянето на необходимата информация на родителите, за да могат те да определят какво е най-доброто за тяхното дете. Полагаме сериозни усилия, за да предоставим на родителите интуитивни средства за контрол, които да подлежат на персонализиране. Със създаването на Apple ID за Вашето дете Вие му позволявате да ползва същите функции на Family Sharing (Семейно споделяне) като другите членове на семейството. Вашето дете ще може да споделя музика, филми, телевизионни предавания, книги, приложения, снимки, календари, местоположението си и много други неща с Вас и Вашето семейство. Детето ще може също така да разполага със свой персонализиран Apple ID и да използва всички услуги и съдържание, които се предлагат за всеки притежател на акаунт Apple ID.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРАКТИКИТЕ НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ ТРЯБВА ДА ПРЕГЛЕДАТЕ УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И ПРАКТИКИТЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ЗА ДА НАУЧИТЕ КАКЪВ ТИП ДАННИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ ОТ ВАШЕТО ДЕТЕ И ПО КАКЪВ НАЧИН МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ТЕЗИ ДАННИ.

Apple ID на Вашето дете

С Apple ID, който сте създали за Вашето дете, то ще може да се възползва от цялата вселена от функции и услуги на Apple, които използват Apple ID. Например Вашето дете ще може следното:

 • Да стартира и получава видеообаждания и гласови обаждания през FaceTime.
 • Да създава и споделя снимки, видеоклипове, аудио и текстови съобщения с помощта на Camera, Photos, iPhoto, iCloud Photo Sharing, Messages, Mail и други приложения на Apple.
 • Да създава и споделя документи и данни с други хора чрез публично и частно споделяне в iCloud. В зависимост от настройките това може да включва името на Вашето дете и информация за контакт, ако е предоставена.
 • Да споделя своето местоположение с членове на семейството и приятели чрез Find My Friends (Намери моите приятели), Messages (Съобщения) и Find My iPhone (Намери моя iPhone).
 • Да осъществява достъп до споделени календари, които позволяват на Вас и Вашето дете да споделяте минали и бъдещи планирани събития с други членове на Вашето семейство.
 • Да осъществява достъп до, да прехвърля поточно и да изтегля музика, включително чрез Apple Music, филми, телевизионни предавания, приложения и книги от хронологията на покупките на други членове на семейството.
 • В зависимост от зададените от Вас настройки на Ask to Buy (Попитай при закупуване), да извършва покупки в iTunes Store, App Store, iBooks Store и Mac App Store, да извършва покупки в приложенията и да получава препоръки.
 • Да се регистрира и участва в курсовете iTunes U, да играе игри и да взаимодейства с други потребители в Game Center.
 • Да следи здравни показатели като пулс, кръвно налягане или хранителен режим, както и да следи и споделя данни за тренировки и упражнения. Когато Вашето дете използва Apple Watch, то може да избере да споделя данните за своята дейност с други потребители на Apple Watch. Това би могло да включва данни за броя на крачките и изминатото разстояние през деня.
 • Да записва поща, контакти, събития от календара, бележки, напомняния, снимки, документи и архивни копия в iCloud
 • Да осъществява достъп до интернет и да търси в ресурсите на интернет чрез Safari и Spotlight

Средства за родителски контрол

Family Sharing (Семейно споделяне) Ви позволява да споделяте безпроблемно избрано от Вас съдържание с членовете на Вашето семейство. Има случаи обаче, когато може да искате да ограничите достъпа на Вашето дете до определени типове съдържание или ресурси, достъпни за останалите членове на семейството. За да Ви помогнем да управлявате достъпа на Вашето дете до услугите и функциите на Apple ID, създадохме два начина за родителски контрол: Restrictions (Ограничения) и Ask to Buy (Попитай при закупуване).

Restrictions (Ограничения)

Може да зададете ограничения за Вашето дете на всяко устройство с iOS, използвано от детето, като отидете на Settings (Настройки) > General (Общи) > Restrictions (Ограничения) или като отидете на System Preferences (Предпочитания за системата) > Parental Controls (Родителски контрол) за Mac. С помощта на тези настройки може да ограничите функции като FaceTime, Camera и Safari и определени приложения за социални мрежи, както и да определите подходящо съдържание за Вашето дете. Това е важна стъпка, която трябва да предприемете, за да разполагате с надзор върху дейността на Вашето дете на устройствата на Apple. Ограниченията и родителският контрол са специфични за всяко устройство, така че Ви препоръчваме да зададете ограничения на всяко устройство на Apple, което може да бъде използвано от Вашето дете.

Screen Time

Ако Вие и Вашето дете използвате iOS 12 или по-нова версия, можете да използвате новата функция Screen Time (Екранно време), за да зададете лимити за времето на използване на всички iOS устройства от Вашето дете, когато влиза в системата. Ако Вие и Вашето дете използвате iOS 12 или по-нова версия, можете да използвате новата функция Screen Time (Екранно време), за да зададете лимити за времето на използване на всички iOS устройства от Вашето дете, когато влиза в системата. Някои свойства на Screen Time изискват да имате собствен Apple ID и да участвате заедно с Вашето дете във Family Sharing.

Ask to Buy (Попитай при закупуване)

Ask to Buy (Попитай при закупуване) позволява преглед и одобрение на покупки, включително покупки в приложенията и изтегляне на файлове, поискани от Вашето дете. Тази функция ще бъде автоматично разрешена по подразбиране за потребители до 13 години или равностойна минимална възраст в зависимост от юрисдикцията. Ако изберете да изключите Ask to Buy (Попитай при закупуване) за Вашето дете, ще получавате информация единствено за покупки, включително покупки в приложенията, в изпращаната по имейл квитанция (която се изпраща в рамките на 24 – 72 часа след покупката) или по сметката на Вашата кредитна карта.

Обърнете внимание, че приложенията, закупени чрез нашия План за закупуване на едро, изтеглени повторно или изтеглени с код за възстановяване, може да не подлежат на ограничения от Ask to Buy (Попитай при закупуване).

Създаване на Apple ID за Вашето дете

За да създадете Apple ID за Вашето дете, трябва първо да получим Вашето съгласие с настоящата Декларация за семейно разкриване на поверителни данни за деца ("Декларация за разкриване на информация") и с Правила за поверителност на Apple, които са включени в настоящия документ чрез позоваване. Ако възникне конфликт между Правилата за поверителност на Apple и Декларацията за разкриване на информация, условията в Декларацията за разкриване на информация са с приоритет.

С цел спазване на Children's Online Privacy Protection Act (Закон за защита на поверителността на онлайн данните за деца, COPPA) и подобни закони в други приложими юрисдикции, които регулират онлайн събирането на данни от деца, Apple може да предприеме допълнителни мерки, за да провери дали потребителят, който предоставя разрешение за създаването на Apple ID на детето, е наистина негов родител или настойник. Съответно в приложимите юрисдикции ще бъдете помолени да проверите Вашия текущ начин на плащане за iTunes, iCloud или Apple Store.  В зависимост от начина на плащане това може да се направи чрез методи, като код за сигурност от Вашата карта или проверка с двупосочен SMS. Изискваме това, за да може да проверим Вашата самоличност като организатор на семейството и да получим Вашето разрешение да събираме лична информация от Вашето дете.

Няма съзнателно да събираме, използваме или разкриваме каквато и да е лична информация, събрана от Вашето дете, без да получим проверено съгласие от родител. След като прегледате настоящата Декларация за разкриване на информация и Правилата за поверителност на Apple и предоставите проверено родителско съгласие, ще можете да създадете Apple ID за Вашето дете. Вашето дете ще може да използва своя Apple ID за достъп до всички функции и услуги на Apple, които използват Apple ID, с изключение на тези, които сте блокирали в Restrictions (Ограничения). Акаунтът на Вашето дете обаче не може да бъде премахнат от групата на семейството, освен ако не бъде изтрит Apple ID на детето, детето не навърши 13 години или не прехвърлите детето в различна семейна група. След като Вашето дете стане на 13 години или равностойна минимална възраст в зависимост от юрисдикцията, ще му бъде позволено да поддържа своя акаунт, без да участва във Family Sharing (Семейно споделяне).

Събиране на информация

Като част от процеса по създаване на Apple ID за Вашето дете ще Ви помолим да ни предоставите следната информация: трите имена на Вашето дете, неговата дата на раждане, паролата и отговорите на три въпроса за защита, които може да бъдат използвани за проверка на достъпа до акаунта на Вашето дете. За да осигурим защитата на акаунта на Вашето дете и да запазим възможността Ви да подновявате паролата на Вашето дете онлайн, трябва да запазите отговорите на тези въпроси в тайна.

Може да събираме друга информация за Вашето дете, която може да бъде дефинирана в някои случаи като лична информация от COPPA. Например, когато Вашето дете влезе със своя Apple ID, може да събираме идентификатори на устройството, бисквитки, IP адреси, географски местоположения и времеви зони, където е било използвано устройството на детето. Може също да събираме информация за дейността на Вашето дете и взаимодействието с нашите уебсайтове, приложения, продукти и услуги, в това число предоставено от разработчици на трети страни съдържание.

Използване на информацията

Както е указано в Правилата за поверителност на Apple, Apple може да използва данните на Вашето дете за изпращане на важни известия и изпращане на информация, продуктова информация, уведомления, предоставяне на услуги или подобряване на нашите продукти, съдържание и услуги. Може също така да използваме неговата информация за вътрешни цели, като например одит, анализ на данни и проучвания.

Може да използваме, прехвърляме и разкриваме нелична информация (данни, които не позволяват сами по себе си директно свързване със самоличността на Вашето дете) за всякакви цели. Например може да събираме и използваме информация във връзка с дейността на потребителя на нашия уеб сайт, услугите на iCloud и iTunes Store, както и други продукти и услуги, което ще спомогне за предоставянето на по-полезна информация на нашите клиенти и за установяване към кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги има най-голям интерес. Събраните данни се считат за нелична информация.

Limit Ad Tracking (Ограничаване на проследяването на реклами) ще бъде разрешено по подразбиране за всички устройства, свързани с Apple ID на дете, за да се гарантира, че детето няма да получава целенасочени реклами от Apple. Вашето дете обаче все пак ще може да получава нецелево рекламиране на тези устройства.

Разкриване пред трети лица

Използвайки Apple ID според Вашите ограничения, Вашето дете може да споделя информация с други хора, в зависимост от характеристиките и услугите на Apple (като описаните по-горе), които използва.

Family Sharing (Семейно споделяне)

Информацията за Вашето дете, включително неговите минали и бъдещи покупки, ще се споделя с членовете на Вашето Семейство като част от Family Sharing (Семейно споделяне). В зависимост от зададените от Вас ограничения детето може също така да реши да споделя Вашата информация с членове на Вашето Семейство чрез iCloud Photo Sharing, споделените календари и напомняния, Find My iPhone (Намери моя iPhone) и Location Sharing (Споделяне на местоположение).

В допълнение към това, ако Вашето дете използва своя Apple ID за влизане в устройство, притежавано от трето лице (като например iPod на приятел или училищен iPad), информацията за Вашето дете, както и споделената информация за други членове на Вашето Семейство, може да бъде изтеглена и видима за други потребители на това устройство, освен ако и докато Apple ID на Вашето дете не излезе от това устройство.

Стратегически партньори

В дадени случаи Apple може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, които работят с Apple, като предоставят продукти и услуги или помагат на Apple в маркетинга за клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от Apple само с цел да предоставяме или усъвършенстваме продуктите, услугите и рекламата си; тя няма да бъде споделяна с трети лица за техни маркетингови цели.

Доставчици на услуги

Apple споделя лична информация с фирми, които предоставят услуги като обработване на информация, изпълняване на клиентски поръчки, доставка на продукти до Вас или Вашето дете, управление и усъвършенстване на клиентски данни, предоставяне на клиентски услуги, оценяване на интереса Ви или интереса на Вашето дете към нашите продукти и услуги, както и провеждането на клиентски проучвания или проучвания за удовлетвореност. Тези фирми са задължени да пазят данните за Вашето дете и е възможно да се намират там, където Apple извършва дейността си.

Други

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи във или извън Вашата страна на местоживеене – Apple да разкрие личните данни на Вашето дете. Възможно е и да разкрием информация за Вас или Вашето дете, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас или Вашето дете, ако установим, че такова разкриване е наистина необходимо за прилагането на нашите правила и условия или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всяка част или цялата събрана лична информация на съответното трето лице.

Достъп, коригиране и изтриване

Ако в някой момент пожелаете да осъществите достъп до, да коригирате или изтриете данни, свързани с Family Sharing (Семейно споделяне) или Apple ID на Вашето дете, свържете се с нас на този адрес: www.apple.com/bg/privacy/contact/

Или може да използвате информацията за контакт по-долу:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Съгласие за събирането, използването и разкриването на информация за Вашето дете от страна на Apple


С натискането на "Agree" (Приемам) Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на информация за Вашето дете от страна на Apple, както е указано в Правилата за поверителност на Apple и в настоящата Декларация за разкриване на информация.

Обърнете внимание: Това съгласие не е приложимо за практиките за събиране на данни от страна на трети лица. Третите лица, включително разработчиците на приложенията, изтеглени от който и да е член на семейството и достъпни за Вашето дете чрез Family Sharing (Семейно споделяне), които може да събират, използват и разкриват информация за Вашето дете, носят отговорност за получаване на отделно потвърдено съгласие от родител.

Моля, имайте предвид: Apple редовно публикува софтуерни актуализации за своите устройства. Когато правим това, тези актуализации ще са достъпни за изтегляне на съответното устройство, включително устройствата, на които Вашето дете може да използва своя Apple ID. Препоръчваме да приемете актуализацията и да се съгласите с приложимите условия, като тези за iOS и macOS, на всяко от тези устройства.

Ако имате въпроси или притеснения относно Правилата за поверителност на Apple или настоящата Декларация за разкриване на информация, се свържете с нас, като използвате предоставената по-горе информация за контакт.