Reklama Apple a soukromí

Reklama zprostředkovaná společností Apple pomáhá uživatelům objevovat aplikace, produkty a služby, a přitom chrání jejich soukromí. Reklamní platforma společnosti Apple byla vytvořena s cílem chránit vaše údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, jak je využíváme. Naše reklamní platforma nesdílí žádné osobní údaje s třetími stranami.

Reklamy zprostředkované reklamní platformou Apple se mohou objevovat v App Storu, Apple News a v aplikacích Akcie a TV. Reklamní platforma Apple vás nesleduje. To znamená, že uživatelská data ani data ze zařízení shromážděná našimi aplikacemi nepropojuje s uživatelskými daty a daty ze zařízení získanými od třetích stran, ať už pro účely cílené reklamy nebo vyhodnocování reklamy, a že uživatelská data ani data ze zařízení nesdílí s datovými makléři.

Kontextové informace

Při výběru reklam, které vám budou předkládány, mohou být využity kontextové informace, jako například:

  • Informace o zařízení: Nastavení jazyka klávesnice, typ zařízení, verze OS a typ připojení.
  • Poloha zařízení: Pokud máte zapnuté polohové služby a povolili jste přístup ke své poloze aplikaci App Store, News nebo TV, může být vaše přibližná poloha použita k zobrazení geograficky relevantních reklam. Reklamní platforma Apple na základě vaší polohy nesestavuje profily a nevyužívá ani neukládá vaši přesnou polohu, ani když k ní některé aplikaci umožníte přístup. Příslušné volby najdete v Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby.
  • App Store: Dotazy, které zadáte při hledání, a informace o stránce, kterou si prohlížíte, mohou být využity k poskytování osobně zacílené reklamy.
  • Apple News a Akcie: Vhodné reklamy mohou být vybírány na základě článků, které čtete.

Segmenty

Za účelem poskytování osobně zacílených reklam v App Storu, Apple News a aplikaci Akcie vytváříme tzv. segmenty. Jedná se o skupiny lidí sdílejících podobné charakteristiky. Na základě informací, které o vás máme k dispozici, můžete být zařazeni do určitých segmentů a podle těchto segmentů se pak pro vás vybírají konkrétní reklamy. V zájmu ochrany vašeho soukromí jsou osobně zacílené reklamy poskytovány jen tehdy, když kritériím cílení, která zadavatel zvolil, vyhovuje nejméně 5000 osob.

K vašemu zařazení do segmentů můžeme použít například následující údaje:

  • Informace o účtu: Vaše jméno, adresa, věk, pohlaví a zařízení registrovaná na vašem účtu Apple ID. Z údajů, jako je křestní jméno, které jste uvedli na registrační stránce Apple ID, nebo oslovení ve vašem účtu Apple ID, může být odvozeno vaše pohlaví. Informace o svém účtu můžete aktualizovat na webové stránce Apple ID.
  • Stahovaný obsah, nákupy a předplatné: Hudba, filmy, knihy, seriály a aplikace, které si stahujete, nákupy v aplikacích a předplatné. Nepovolujeme cílení reklam z App Storu na základě stažení konkrétní aplikace nebo nákupů v konkrétní aplikaci (včetně předplatného) s výjimkou případů, kdy takovéto cílení využívá vývojář dané aplikace.
  • Apple News a Akcie: Témata a kategorie článků, které čtete, a periodika, která sledujete a odebíráte nebo u kterých jste zapnuli zasílání oznámení.
  • Reklamy: Informace o vašich interakcích s reklamami předloženými reklamní platformou Apple.

Když z několika pro vás vhodných reklam vybíráme reklamu, která se má zobrazit jako nejrelevantnější s ohledem na vaše zájmy, můžeme využívat některé z výše uvedených informací a také vaši aktivitu při hledání a procházení v App Storu. Aktivita procházení App Storu zahrnuje informace o tom, na který obsah a aplikace jste při procházení App Storu klepli a prohlédli si je. Tyto informace jsou následně propojeny s informacemi o dalších uživatelích, takže vás podle nich není možné identifikovat. K výběru reklamy, která se má zobrazit, můžeme také využít údaje uložené ve vašem zařízení, například informace o často otvíraných aplikacích. Tyto údaje zpracováváme přímo na zařízení.

Reklamní platforma společnosti Apple dostává informace o reklamách, na které klepnete a zobrazíte je, v podobě náhodného identifikátoru, který není propojený s vaším Apple ID.

Apple nesdílí žádné osobní údaje s třetími stranami. Svým inzerentům a strategickým partnerům, kteří se společností Apple spolupracují na zlepšování produktů a služeb, pomáhají jí se zákaznickým marketingem a prodávají jejím jménem reklamu, zpřístupňujeme některé údaje neosobní povahy. Reklamní platforma Apple nemá přístup k transakcím v Apple Pay ani k datům v aplikaci Zdraví. Žádné z těchto informací nejsou využívány k reklamním účelům. Apple nezná ani reklamním společnostem nezpřístupňuje informace o vaší sexuální orientaci, náboženském přesvědčení či politické příslušnosti.

Předvolby pro reklamu

O této reklamě
Chcete‑li zjistit, proč se vám v App Storu, Apple News nebo aplikaci Akcie zobrazila určitá reklama, klepněte v ní na tlačítko Reklama. Zobrazí se informace o cílových segmentech a dalších datech, například demografických údajích, podle nichž pro vás byla tato konkrétní reklama vybrána.

Informace o cílení reklamy
Chcete‑li zobrazit informace o vás, na jejichž základě vám reklamní platforma Apple může předkládat cílenou reklamu, včetně segmentů, do kterých jste zařazení:

Na iOS nebo iPadOS zařízení otevřete Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Reklama Apple a klepněte na Zobrazit informace o cílení reklamy. Na Macu přejděte do Nastavení systému > Soukromí a zabezpečení > Soukromí, klikněte na volbu Reklama Apple a potom na Zobrazit informace o cílení reklamy.

Domníváte‑li se, že jsou údaje o vás nepřesné, můžete aktualizovat informace ve svém účtu Apple ID.

Reklama založená na poloze
Pokud App Storu, Apple News nebo aplikaci TV povolíte přístup ke své poloze, reklamní platforma Apple může použít přibližnou aktuální polohu vašeho zařízení k poskytování geograficky cílené reklamy.

Funkce aplikací založené na poloze, včetně reklamních, můžete odmítnout. Na iOS nebo iPadOS zařízení přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby a pak buď vypněte volbu Polohové služby, nebo nastavte oprávnění aplikací App Store, News či TV na Nikdy. Na Macu přejděte do Nastavení systému > Soukromí a zabezpečení > Soukromí, klikněte na Polohové služby a vypněte volbu „Zapnout polohové služby“ nebo přístup k poloze pro aplikace News a TV. V systému tvOS přejděte do Nastavení > Obecné > Soukromí > Polohové služby a vypněte volbu Polohové služby nebo nastavte oprávnění aplikace TV na Nikdy.

Když na svém zařízení polohové služby vypnete, reklamní platforma Apple nebude dostávat žádné informace založené na poloze.

Osobní reklama
Pokud si zapnete osobní reklamu, reklamní platforma Apple vám může v App Storu, Apple News a aplikaci Akcie na základě informací o vás předkládat reklamy, které jsou pro vás osobně relevantnější. Vypnutím volby Osobní reklama znemožníte společnosti Apple tyto údaje k osobnímu cílení reklamy využívat. Počet reklam, které uvidíte, tím nemusí klesnout, ale mohou pro vás být méně zajímavé.

Chcete‑li osobní reklamy vypnout na iOS nebo iPadOS zařízení, přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Reklama Apple a klepnutím vypněte volbu Osobní reklama. Na Macu přejděte do Nastavení systému > Soukromí a zabezpečení > Soukromí, klikněte na položku Reklama Apple a zrušte výběr volby Osobní reklama. Pokud nejste plnoletí, používáte spravovaný účet nebo se nacházíte v oblasti, kde společnost Apple do svých aplikací nedodává reklamu, může být volba Osobní reklama nedostupná.

Prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

Informace o vašem vyhledávání v App Storu, o reklamách, které jste si prohlíželi nebo na ně klepli, a o aplikacích, které jste si prostřednictvím reklam koupili a stáhli, může reklamní platforma Apple využívat jako pomocné údaje při identifikaci a prevenci podvodů a jiných škodlivých aktivit v reklamách. Tyto údaje jsou shromažďovány pod náhodným identifikátorem, který není propojen s vaším Apple ID.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.

Datum zveřejnění: 6. dubna 2023