Apple Arcade a soukromí

Apple Arcade chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Privacy Icon

  • Abychom vám mohli poskytnout obsah, který chcete koupit, stáhnout nebo aktualizovat, musíme shromažďovat některé vaše osobní údaje.
  • Informace o vašem účtu, nákupech a stahování v App Storu a službě Arcade využíváme také v reklamní nabídce, abychom vám v aplikacích App Store, Apple News a Akcie, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, předkládali reklamy, které pro vás budou zajímavé. U těchto reklam máte níže popsané možnosti volby.
  • Na základě informací o vašich herních aktivitách, nákupech, stahování a dalších aktivitách v App Storu a Arcade pro vás připravujeme individuálně přizpůsobené funkce a nabídky na míru. Využívání dat k těmto účelům můžete níže popsaným postupem odmítnout.
  • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si předplatit, vypočítáme skóre důvěryhodnosti vašeho zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Odesílaná data jsou sestavena tak, aby z nich společnost Apple nemohla zjistit žádné konkrétní hodnoty z vašeho zařízení. Skóre zůstávají po pevně stanovenou dobu uložená na našich serverech.
  • Informace o vašem pohybu, nákupech, hledání a stahování v App Storu nám pomáhají zjistit, co bychom v App Storu a Arcade měli vylepšit. Tyto záznamy se ukládají společně s IP adresami, náhodnými jedinečnými identifikátory (jsou‑li vygenerovány) a Apple ID, pokud se k obchodu přihlásíte.

Služba Apple Arcade je od základu navržena tak, aby chránila vaše soukromí. Usilovně se snažíme shromažďovat jen data potřebná k tomu, abychom pro vás připravovali stále lepší uživatelské prostředí. Jsme přesvědčeni, že v případech, kdy data shromažďujeme, je důležité, abyste věděli, o jaká data se jedná a k čemu je využíváme, a měli tak dostatek informací k podloženému rozhodování.

Poskytování služby Apple Arcade

Při poskytování služeb a funkcí v Apple Arcade využívá společnost Apple vaše osobní údaje. Patří k nim informace o vašem účtu a platební údaje, k nimž můžete přistupovat a měnit je v Nastavení nebo Předvolbách systému, a historie vašich nákupů v App Storu.

Služba Apple Arcade pro vaše pohodlí využívá iCloud k průběžné aktualizaci různých parametrů prostředí na všech vašich zařízeních. Takto se mezi vašimi zařízeními synchronizují přes iCloud například pokroky v různých hrách. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout tak, že jednoduše vypnete iCloud pro hry Arcade v Nastavení (na zařízeních s iOS a iPadOS) nebo v Předvolbách systému (na Macu). Vaše pokroky v hrách, jejichž vývojáři používají zálohování na iCloud, se budou zálohovat i nadále, pokud máte zálohování na iCloud zapnuté.

Když se přihlásíte ke Game Centru, společnost Apple bude dostávat informace o vašich herních aktivitách, zahrnující vaše skóre a úspěchy, výzvy a účast v hrách pro více hráčů. Další informace o Game Centru a soukromí najdete na stránce www.apple.com/legal/privacy/data/cs/game-center.

Vylepšování a individuální přizpůsobení služby Apple Arcade

Společnost Apple každý týden shromažďuje omezené množství informací o hrách, které hrajete. Kromě toho shromažďujeme některé informace o vaší herní aktivitě, které neumožňují vaši osobní identifikaci a nejsou přidruženy k vašemu Apple ID. Využíváme je ke zlepšování a optimalizaci služby Apple Arcade pro vás i další uživatele a k osobnímu přizpůsobení prostředí Apple Arcade a App Storu tak, abychom vám usnadnili hledání obsahu, který je pro vás nejrelevantnější. Takto vám například na základě her, které jste hráli nebo zakoupili v App Storu v minulosti, doporučujeme další hry, které by vás podle nás mohly zajímat. Funkce přizpůsobení lze vypnout přepínačem osobních doporučení pro vaše Apple ID v nastavení App Storu.

Komunikace s vámi

Společnost Apple vám může na základě informací o vašem účtu, například o produktech Apple, které vlastníte, nebo o vašich předplacených službách Apple, zasílat zprávy o Apple Arcade a dalších produktech, službách a nabídkách společnosti Apple, které by vás mohly zajímat, mimo jiné o předplatném Apple One. Ke zjištění způsobilosti pro využívání nabídek služeb může být použito sériové číslo vašeho zařízení. Pokud jste členem skupiny rodinného sdílení, společnost Apple vám může posílat různé informace o produktech, službách a nabídkách, které máte v rámci rodinného sdílení k dispozici. Pokud si zakoupíte předplatné Apple One, můžeme vám zasílat e‑maily a push oznámení o funkcích jednotlivých služeb, které máte předplacené. Kromě toho vám může společnost Apple na základě informací o vašich aktivitách v App Storu a službě Arcade zasílat e‑maily a push oznámení o nových funkcích, obsahu a nabídkách, které jsou v App Storu nebo službě Arcade k dispozici. Své předvolby pro e‑mail můžete změnit a příjem těchto e‑mailů můžete odhlásit na adrese appleid.apple.com. Předvolby pro oznámení můžete na iOS a iPadOS změnit v Nastavení > Oznámení > App Store.

Sdílení s třetími stranami

Poskytovatelům obsahu služby Apple Arcade předáváme souhrnné informace o vašich herních aktivitách bez možnosti osobní identifikace, aby mohli své hry analyzovat a vylepšovat jejich prostředí pro hráče.

Pokud váš poskytovatel mobilní sítě nabízí předplatné Apple Arcade a bezplatné zkušební období, může společnost Apple ověřit vaše telefonní číslo, aby zjistila, zda máte na přístup prostřednictvím partnerského poskytovatele mobilní sítě nárok. Jestliže takovou nabídku poskytovatele mobilní sítě využijete, bude vaše telefonní číslo použito k identifikaci vašeho účtu a k informování operátora o aktivaci předplatného. Telefonní číslo přiřazené k vašemu předplatnému budeme používat k ověřování účtu při přihlašování a k propojení předplatného Apple Arcade s vaším účtem. Na vaši žádost použijeme toto telefonní číslo také k zaslání požadavku na zrušení předplatného vašemu poskytovateli mobilní sítě.

Shromažďování informací nezávislými poskytovateli obsahu

Poskytovatelé obsahu, kteří ve službě Arcade nabízejí hry, musejí pro shromažďování osobních údajů získat vaše svolení. Vaše osobní údaje smějí využívat jen k účelům, které při získávání svolení uvedli. Doporučujeme vám důkladně se seznámit se smluvními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a praktickými postupy poskytovatelů obsahu Apple Arcade, abyste věděli, jak vaše údaje shromažďují a využívají.

Reklamy

Pokud máte zapnutou volbu Osobní reklama, reklamní platforma společnosti Apple může využívat vaše informace k výběru reklam, které jsou pro vás relevantnější. K zajištění relevantnosti reklam v App Storu, Apple News a v aplikaci Akcie můžeme využívat informace o aplikacích, které jste si ze služby Arcade stáhli. Nechcete‑li, aby pro vás reklamní platforma Apple vybírala reklamy zaměřené na vaše zájmy, můžete volbu Osobní reklama vypnout. Tím společnosti Apple zabráníte ve využívání vašich informací k cílení reklamy. Počet reklam, které uvidíte, tím nemusí klesnout, ale mohou pro vás být méně zajímavé.

Další informace o reklamě Apple a soukromí najdete na www.apple.com/legal/privacy/data/cs/apple-advertising.

Postup odhlášení od zájmově zacílených reklam v aplikacích App Store, Apple News a Akcie je popsán v článku support.apple.com/kb/HT202074.

Uchovávání dat

Osobní údaje související s vašimi transakcemi, stahováním a herní aktivitou v prostředí Apple Arcade uchováváme jen tak dlouho, jak to vyžadují naše obchodní potřeby, smluvní závazky nebo zákonné povinnosti. Některé údaje, například informace o historii nákupů předplatného, avšak bez uložených podrobností o platebních kartách, mohou v našich obchodních záznamech zůstat uchovány i poté, co svůj účet zrušíte nebo co se od odběru služby Apple Arcade odhlásíte.

Rodinné sdílení

Pokud se přihlásíte k odběru služby Apple Arcade, bude tento odběr dostupný i ostatním členům vaší rodiny. Pomocí Omezení obsahu a soukromí v předvolbách Čas u obrazovky můžete omezit čas strávený nad konkrétními aplikacemi a také zablokovat některé funkce na zařízení vašich dětí. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete také nastavit omezení pro explicitní obsah, nákupy, stahování a soukromí. Jestliže nechcete předplatné služby Arcade sdílet se členy rodiny, vypněte volbu Sdílení nákupů. Na zařízení s iOS nebo iPadOS vyberte postupně volby Nastavení > [vaše jméno] > Rodinné sdílení > Sdílení nákupů. Na Macu otevřete Předvolby systému > Rodinné sdílení > Sdílení nákupů.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.