Webový přehrávač Apple Music a soukromí

Privacy Icon

  • Když nejste přihlášeni k Apple Music, webový přehrávač Apple Music shromažďuje informace na základě jedinečného identifikátoru, který je specifický pro doménu vámi navštívené stránky. Když jste přihlášeni k Apple Music, identifikátor je pro všechny stránky, ve kterých se přehrávač načte, shodný.
  • Tyto identifikátory mají platnost jeden den a nejsou propojeny s vaším Apple ID.
  • Pokud jste v prohlížeči přihlášeni k Apple Music a používáte přehrávač (například si pouštíte hudbu), shromažďujeme stejné informace, jako když používáte aplikaci Hudba na svém zařízení nebo počítači, spolu s doménou stránky.

Ochrana vašeho soukromí a zabezpečení vašich dat jsou prioritou celé společnosti Apple. Dáváme si záležet, abychom shromažďovali jenom data potřebná k tomu, abychom vám zpříjemnili používání našich služeb. Když už nějaká data shromažďujeme, je pro nás důležité, abyste věděli, jaká data to jsou a k čemu je potřebujeme. Na základě toho se pak můžete informovaně rozhodovat. Webový přehrávač Apple Music je stejně jako každý produkt Apple navržen s ohledem na tyto zásady.

Když navštívíte web s vloženým webovým přehrávačem Apple Music, společnost Apple způsobem zajišťujícím ochranu vašeho soukromí shromažďuje omezené informace o tom, kde je přehrávač vložen a jak ho používáte, aby na základě těchto poznatků mohla přehrávač zdokonalovat. Přehrávač sice může být vložen ve webových stránkách třetích stran, ale je poskytován společností Apple, která je tudíž schopna shromažďovat informace o tom, kde a jak se přehrávač používá. Tento dokument se týká shromažďování, používání a zpřístupňování informací pouze společností Apple. Vámi navštívené webové stránky, do kterých je webový přehrávač vložený, můžou samostatně taky shromažďovat vaše údaje, přičemž nakládání s těmito údaji se řídí jejich vlastními zásadami a postupy.

Ke shromažďování těchto informací můžeme využívat cookies nebo podobnou technologii lokálního ukládání dat webových stránek ve vašem zařízení do profilu webového prohlížeče. Přečtěte si, jak spravovat cookies a data stránek ve webovém prohlížeči Safari na Macu nebo na iOS zařízení. Informace týkající se jiných prohlížečů získáte u jejich poskytovatelů. Vypnutí cookies nebo lokálního ukládání dat může nepříznivě ovlivnit fungování přehrávače a taky může znemožnit trvalé přihlášení do Apple Music v prohlížeči.

Pokud v prohlížeči nejste přihlášeni k Apple Music a do vámi navštívené webové stránky je vložený přehrávač, shromažďujeme informace o přehrávači a aktivitě v přehrávači. Mezi tyto informace patří doména stránky, do které je přehrávač vložený, údaje o vašem prohlížeči nebo zařízení, obecné geografické informace na základě vaší IP adresy (ukládá se pouze zkrácená IP adresa) a to, jakou hudbu si pouštíte. Tyto informace mají přiřazený náhodný jedinečný identifikátor specifický pro webový přehrávač ve vašem prohlížeči a pro doménu stránky, do které je přehrávač vložený. Tento identifikátor se po jednom dni resetuje a není propojen s vaším Apple ID (pokud nějaké máte). Pokud v přehrávači kliknete na odkaz vedoucí na registraci do Apple Music, uložíme v rámci této události celou URL adresu stránky, do které je přehrávač vložený.

Pokud jste v prohlížeči přihlášeni k Apple Music a do vámi navštívené webové stránky je vložený přehrávač, shromažďujeme informace o přehrávači na základě samostatného identifikátoru, který je taky jedinečný pro webový přehrávač ve vašem prohlížeči, ale je shodný pro všechny stránky, do kterých je přehrávač vložený. Tento identifikátor se taky po jednom dni resetuje a není propojený s vaším Apple ID. Mezi námi shromažďované informace patří doména stránky, do které je přehrávač vložený, údaje o vašem prohlížeči nebo zařízení, obecné geografické informace na základě vaší IP adresy (ukládá se pouze zkrácená IP adresa) a používání funkcí přehrávače, které nesouvisí s přehráváním.

Pokud jste ve svém prohlížeči přihlášeni k Apple Music a pracujete s webovým přehrávačem Apple Music (například klikáním na odkazy nebo pouštěním hudby), shromažďujeme informace o vaší aktivitě ve spojení s vaším Apple ID, abychom vám mohli přizpůsobovat prostředí Apple Music a abychom dokázali plnit naše závazky vůči strategickým partnerům této služby. Další informace, jak shromažďujeme a používáme informace o předplatitelích Apple Music, najdete v článku Apple Music a soukromí.

Informace shromažďované o webovém přehrávači Apple Music a vaší aktivitě v přehrávači jsou uchovávány po dobu dvou let, jak je popsáno výše, a slouží k analýzám trendů. S informacemi shromažďovanými v době, kdy jste přihlášeni, se nakládá podle informací v článku Apple Music a soukromí.

Všechny tyto informace jsou shromažďovány a používány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na adrese www.apple.com/cz/privacy.