Apple Music a soukromí

Informace o hledání, prohlížení, nákupech a skóre důvěryhodnosti zařízení nám pomáhá zlepšovat službu a bránit podvodům. Odběratelům a uživatelům zaregistrovaným na zkoušku přizpůsobujeme prostředí na míru a posíláme oznámení také podle obsahu jejich hudební knihovny a podle toho, co si pouštějí. Sériové číslo vašeho zařízení nám umožňuje určit způsobilost pro různé nabídky.
 

Apple Music chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Privacy Icon

 • Apple shromažďuje informace o vaší aktivitě v Apple Music a Apple Music Classical, například o přehrávaných skladbách a době poslechu, za účelem individuálního přizpůsobení těchto služeb, pokud jste jejich odběratelem nebo jste se zaregistrovali na zkoušku, a také kvůli posílání oznámení a placení za obsah partnerům.
 • Vaše knihovna v cloudu Apple posílá společnosti Apple informace o hudební knihovně ve vašem zařízení, například názvy skladeb a umělců, za účelem rozpoznání a zpřístupnění kopií těch vašich skladeb, které jsou dostupné i v Apple Music.
 • Informace o vaší knihovně v cloudu zůstávají propojeny s vaším účtem po dobu vašeho předplatného a krátce po jeho ukončení. Záznamy o skladbách, které jste poslouchali, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými zákony o finanční evidenci.
 • Snažíme se identifikovat podvody a předcházet jim. Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre důvěryhodnosti zařízení. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné, kolik jste na něm uskutečnili telefonních hovorů a kolik e‑mailů jste přijali a odeslali. Odesílaná data jsou sestavena tak, aby z nich společnost Apple nemohla zjistit žádné konkrétní hodnoty z vašeho zařízení. Skóre zůstávají po pevně stanovenou dobu uložená na našich serverech.

Ochrana vašeho soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů je prioritou pro celý tým společnosti Apple. Usilovně se snažíme shromažďovat jen data potřebná k tomu, abychom vám zpříjemnili práci s našimi službami, a když už nějaká data sbíráme, je pro nás důležité, abyste věděli, jaká data to jsou a k čemu je potřebujeme, a mohli se díky tomu informovaně rozhodnout. Služby Apple Music a Apple Music Classical jsou stejně jako všechny ostatní produkty a služby Apple navrženy s ohledem na tyto zásady.

K poskytování služeb a funkcí v Apple Music využíváme vaše osobní údaje. Patří k nim informace o vašem účtu a platební informace, k nimž můžete přistupovat a měnit je v Nastavení nebo v Nastavení systému.

Když si předplatíte službu Apple Music, získáváte s tímto předplatným plný přístup k Apple Music i Apple Music Classical. Apple shromažďuje informace o tom, jak služby Apple Music a Apple Music Classical používáte, abychom mohli přizpůsobovat doporučení vašemu hudebnímu vkusu. Tato doporučení se objevují mimo jiné v seznamu „Pusťte si“, kde vidíte alba a playlisty vybrané přímo pro vás, nebo na panelu Rádio, kde si můžete pustit výběr svých oblíbených interpretů a žánrů. Také vás na základě těchto informací můžeme pomocí e‑mailů a oznámení upozornit na chystaná alba, nové interprety a další události v Apple Music a Apple Music Classical, které by se vám mohly líbit.

Když se zapojíte do zkušebního provozu služeb Apple Music, Apple bude shromažďovat informace o tom, jak Apple Music používáte, a na jejich základě vám může přizpůsobit prostředí na míru.

Některé funkce Apple Music, například některé stanice rádia, nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Společnost Apple může podle IP adresy vašeho internetového připojení určit vaši přibližnou polohu a na jejím základě stanovit dostupnost služeb.

Apple Music Classical

Předplatitelé Apple Music mají přístup k aplikaci pro poslech klasické hudby Apple Music Classical, vyvinuté s cílem umožnit vám objevování klasických skladeb a alb a ukládání vašich oblíbených klasických skladeb na jedno společné místo. Katalog Apple Music Classical si můžete prohlížet i bez předplatného, pro přístup ke všem funkcím Apple Music Classical ale budete předplatné Apple Music potřebovat. Nemáte‑li službu Apple Music předplacenou, bude vám nabídnuta možnost si ji předplatit, abyste mohli využívat plný přístup k Apple Music Classical.

Chcete‑li přes Apple Music komunikovat s dalšími uživateli nebo s nimi sdílet obsah, můžete si vytvořit osobní profil zadáním svého uživatelského jména (např. @jannovak) a zobrazovaného jména. Pokud budete chtít, můžete přidat i profilovou fotku a další informace. Apple tyto informace uloží k vašemu účtu, abyste k nim měli přístup i z jiných zařízení. Vaše uživatelské jméno, zobrazované jméno a profilová fotka se můžou zobrazovat vedle obsahu, který zveřejníte, a aktivit, které v Apple Music nasdílíte. Sdílení a zveřejňování obsahu není v současné době určené ani dostupné pro dětská Apple ID.

Podle informací, které zadáte, můžou další uživatelé vyhledat v Apple Music váš profil.

Budete‑li chtít, můžete obsah na svém profilu, například posluchačské aktivity a playlisty, zpřístupnit jen vybraným lidem. Informace o vašem profilu, jako je uživatelské jméno, zobrazované jméno, fotka a sledující a sledovaní lidé, budou vždy viditelné veřejně.

Když si v Apple Music vytvoříte profil, navrhneme vám další odběratele Apple Music, se kterými byste se možná rádi spojili jako přátelé. Společnost Apple při vyhledávání nových návrhů přátel nezíská ani neuloží žádné informace z vašich kontaktů. Společnosti Apple budou z vašich kontaktů poslána jen zašifrovaná a hašovaná telefonní čísla a e‑mailové adresy a návrhy odpovídajících odběratelů Apple Music budou vytvořeny místně na vašem zařízení. Apple Music může procházet vaše kontakty periodicky a navrhovat vám nové přátele i v budoucnosti. Tuto funkci můžete deaktivovat v Nastavení účtu vypnutím volby Kontakty v Apple Music. Pokud nechcete, aby vás ostatní uživatelé mohli najít podle údajů, které mají ve svých kontaktech na základě vašeho Apple ID, můžete v nastavení účtu vypnout volbu Povolit vyhledání podle Apple ID.

Informace, které zadáte ve svém profilu, můžete kdykoli aktualizovat nebo smazat. Kdykoli něco sdílíte na internetu, zamyslete se, co právě zveřejňujete. Při sdílení obsahu z Apple Music na jiných webech a sociálních sítích se na všechny sdílené informace vztahují zásady ochrany osobních údajů cílové služby.

Předplatné Apple Music zprostředkované poskytovatelem mobilní sítě

Pokud váš poskytovatel mobilní sítě nabízí předplatné Apple Music a bezplatné zkušební období, může společnost Apple ověřit vaše telefonní číslo, aby zjistila, zda máte na přístup prostřednictvím poskytovatele mobilní sítě nárok. Jestliže takovou nabídku poskytovatele mobilní sítě využijete, bude vaše telefonní číslo použito k identifikaci vašeho účtu a k informování operátora o aktivaci předplatného. Telefonní číslo přiřazené k předplatnému budeme používat k ověřování účtu při přihlašování a k propojení vašich aktivit v Apple Music s vaším účtem. Na vaši žádost použijeme toto telefonní číslo také k zaslání požadavku na zrušení předplatného vašemu poskytovateli mobilní sítě.

Cloudová knihovna

Jednou z výhod předplatného Apple Music je i možnost využívat knihovnu v cloudu společnosti Apple, díky které máte ke svým skladbám a playlistům přístup ze všech svých zařízení. Tato funkce zasílá společnosti Apple informace o hudební knihovně ve vašem zařízení, například názvy skladeb a jména umělců, za účelem rozpoznání a zpřístupnění kopií těch vašich skladeb, které jsou dostupné i v Apple Music a Apple Music Classical. Skladby, které v Apple Music nalezeny nebudou, se na Macu nahrají do vaší osobní cloudové knihovny, abyste měli prostřednictvím Apple Music přístup k celé své sbírce ze všech svých zařízení. Pokud chcete synchronizaci své cloudové knihovny zastavit, na iOS a iPadOS zařízeních přejděte do Nastavení > Hudba a klepnutím vypněte volbu Synchronizovat knihovnu. Na Macu otevřete aplikaci Hudba, přejděte do Nastavení > Obecné a zrušte výběr volby Synchronizovat knihovnu.

Přizpůsobení a vylepšování Apple Music a Apple Music Classical

Když využíváte předplatné Apple Music nebo si pouštíte bezplatně dostupný obsah, který není součástí vaší knihovny, můžeme shromažďovat informace o tom, které skladby a videa (jsou‑li k dispozici) jste pustili nebo přidali do své hudební knihovny či playlistů, které umělce máte v oblíbených a který obsah jste označili srdíčkem nebo nasdíleli. K informacím, které se zaznamenávají a posílají společnosti Apple, patří například účet, IP adresa, zařízení, aplikace nebo rozhraní v autě, které jste použili k přehrávání, oddíl Apple Music nebo Apple Music Classical, z kterého jste přehrávání spustili, čas, kdy jste ho spustili, a doba, po kterou jste poslouchali. Na základě těchto informací pro vás přizpůsobujeme uživatelské prostředí a posíláme vám e‑maily a oznámení. Zároveň nám tyto informace pomáhají porozumět tomu, jak lidé Apple Music a Apple Music Classical používají, takže pak můžeme své služby zlepšovat. Mimo jiné pro vás díky tomu můžeme lépe vybírat hudbu, videa a informace o umělcích, které se v Apple Music a Apple Music Classical zobrazují na panelech Pusťte si a Rádio. Shromážděné údaje nám dále umožňují nabízet vám doporučení odrážející vaše zájmy, vytvářet městské hitparády na základě hudebních trendů v jednotlivých městech, vyplácet honoráře a také předcházet a bránit aktivitám, které jsou nebo mohou být v rozporu se smluvními podmínkami mediálních služeb Apple nebo platnými právními předpisy.

Tyto údaje uchováváme po dobu trvání vašeho předplatného Apple Music a až dva roky po jeho ukončení, abychom s vámi mohli komunikovat o hudbě, která by vás mohla zajímat, a nabídkách, k jejichž využití byste se mohli kvalifikovat. Kromě toho tyto údaje uchováváme v případech, kdy to vyžadují platné zákony o finanční evidenci, a to po dobu stanovenou těmito zákony, které se v různých oblastech liší. U většiny zákazníků je vyžadováno uchování dat po dobu nejméně 10 let. V některých oblastech, například v Číně, může tato doba činit 30 let.

Pokud používáte SharePlay k poslechu obsahu v Apple Music společně s jinými uživateli, aplikace Hudba shromažďuje informace o tom, že jste tento obsah poslouchali během relace SharePlay, a o přibližném počtu osob, které se relace účastnily, ale neshromažďuje žádné informace, které by umožnily účastníky relace SharePlay identifikovat.

Komunikace s vámi

Společnost Apple vám může na základě informací o vašem účtu, například o produktech Apple, které vlastníte, nebo o vašich předplacených službách Apple, zasílat zprávy o Apple Music a dalších produktech, službách a nabídkách, které by vás mohly zajímat, mimo jiné o službách Apple Music Classical a Apple One. Ke zjištění způsobilosti pro využívání nabídek služeb může být použito sériové číslo vašeho zařízení a další hardwarové identifikátory. Pokud jste členem skupiny rodinného sdílení, společnost Apple vám může posílat různé informace o produktech, službách a nabídkách, které máte v rámci rodinného sdílení k dispozici. Pokud si zakoupíte předplatné Apple One, můžeme vám zasílat e‑maily a push oznámení o funkcích jednotlivých služeb, které máte předplacené. Apple také může použít informace o vašich aktivitách v Apple Music a Apple Music Classical k posílání e‑mailů a oznámení o nových funkcích, obsahu a nabídkách dostupných v Apple Music a Apple Music Classical. Své předvolby pro e‑mail můžete změnit a příjem těchto e‑mailů můžete odhlásit na adrese appleid.apple.com. Předvolby pro oznámení můžete na iOS a iPadOS zařízeních změnit v Nastavení > Oznámení > Hudba. Na Macu otevřete aplikaci Hudba a přejděte do Nastavení > Obecné > Oznámení. Společnost Apple využívá informace o vašich interakcích s jejími sděleními včetně oznámení k zlepšování svých služeb.

Prevence podvodů a jiných škodlivých aktivit

Když se pokusíte něco si koupit, vypočítáme na vašem zařízení skóre jeho důvěryhodnosti. Při výpočtu vycházíme z toho, jak zařízení používáte, mimo jiné z přibližného počtu uskutečněných telefonních hovorů a přijatých a odeslaných e‑mailů. Odesílaná data jsou sestavena tak, aby z nich společnost Apple nemohla zjistit žádné konkrétní zdrojové hodnoty z vašeho zařízení. Výsledné skóre se na pevně stanovenou dobu uloží na naše servery.

Informace neosobní povahy

Informace, které nemají charakter osobních údajů, můžeme shromažďovat, používat, přenášet a předávat za libovolnými účely. Můžeme je například sloučit s informacemi neosobní povahy od jiných uživatelů Apple Music a využít k dalšímu zlepšování služby. Když používáte Apple Music, můžeme shromažďovat také některé provozní údaje z vašeho zařízení, jako je síla vysokofrekvenčního signálu, kód země, kód sítě a technologie mobilního rádiového přístupu.

Předávání informací třetím stranám

Stanice rádia
Když použijete Apple Music k poslechu rádia, vaše zařízení se připojí přímo ke stanici, která vám poskytne požadovaný obsah. Po připojení uvidí stanice IP adresu vašeho zařízení. Při nakládání s informací o vaší IP adrese se stanice řídí svými zásadami ochrany soukromí nebo zásadami poskytovatele.

Nahrávací společnosti, umělci a sestavovatelé žebříčků
Nahrávacím společnostem, vydavatelstvím a umělcům jsme povinni poskytovat některé souhrnné informace neosobní povahy o využívání služeb Apple Music a Apple Music Classical spolu se souhrnnými demografickými údaji o uživatelích, například o jejich věkových skupinách a pohlaví (ty mohou být odvozeny z informací jako jméno a oslovení, které jste si nastavili v účtu Apple ID), aby podle nich mohli posuzovat úspěšnost svých autorských děl a plnit požadavky související s vyplácením honorářů a účetnictvím. Kromě toho sdílíme souhrnné informace o posluchačské aktivitě se sestavovateli hudebních žebříčků z celého světa a s hudebními marketingovými platformami, které pomáhají vydavatelstvím a umělcům nacházet posluchače. Při kontrole nároku na předplacené položky, jestliže si Apple Music předplácíte prostřednictvím nezávislého partnera, například poskytovatele mobilní sítě, a při placení za nákupy sdílíme s příslušným partnerem omezené množství údajů umožňujících vaši osobní identifikaci.

Propojení Apple Music s dalšími aplikacemi

O přístup ke službě Apple Music a k vaší cloudové knihovně vás můžou požádat aplikace pro iOS a iPadOS i aplikace pracující na platformách jiných společností než Apple. Pokud aplikaci požadované oprávnění udělíte, získá přístup k datům, jako je vaše cloudová knihovna na zařízení, informace o tom, zda jste předplatitelem Apple Music, nebo údaje o vašem přehrávání hudby a videí a o vašich doporučeních v oddílu Pusťte si. Aplikace, které mají svolení, také můžou měnit data sdružená s vaším účtem, například informace o skladbách ve vaší knihovně a playlistech. Na iOS nebo iPadOS zařízení můžete přístup jednotlivých aplikací vypnout v Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Média a Apple Music. Na Macu přejděte do Nastavení systému > Soukromí a zabezpečení > Soukromí > Média a Apple Music. Pokud už jste aplikaci odstranili nebo jste jí přístup udělili v systému iOS starším než iOS 11 nebo iPadOS, můžete jí ho vypnout v nastavení účtu Apple Music.

Právní základ uplatňovaný při zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje v Apple Music zpracováváme obecně pro potřeby plnění vaší smlouvy se společností Apple, v rozsahu nutném pro poskytování služby a za účelem dodržování našich zákonných povinností. V případech, kdy je vhodným právním základem souhlas, o něj žádáme v souladu s platnými místními zákony.

Tam, kde to platné místní zákony umožňují, zpracováváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran, a to za následujícími účely:

 • Zajišťování vašeho přístupu k obsahu, který v Apple Music a Apple Music Classical posloucháte, přidáváte si ho do knihovny nebo stahujete, a k funkcím, jako je seznam Pusťte si
 • Identifikace a odemykání kopií vašich skladeb, které jsou dostupné i v Apple Music
 • Zjišťování dostupnosti obsahu ve vaší oblasti a určování vaší způsobilosti k využití nabídek a předplatného
 • Pomoc s vylepšováním a optimalizací Apple Music a Apple Music Classical pro vás i další uživatele a komunikace s vámi spočívající v zasílání informací o aplikacích Hudba a Apple Music Classical a také o dalších produktech, službách a nabídkách společnosti Apple, které by vás mohly zajímat
 • Vytváření a udržování vašeho profilu a playlistů v Apple Music
 • Vyplácení odměn a poskytování souhrnných zpráv vydavatelům, nahrávacím společnostem, umělcům a sestavovatelům žebříčků
 • Bránění podvodům a jiným škodlivým aktivitám

Využíváme přitom následující data:

 • Údaje o vašem používání aplikací Hudba a Apple Music Classical včetně vašich interakcí s funkcemi, oznámeními a zprávami v aplikacích, a dále obsahu, který v Apple Music a Apple Music Classical posloucháte, hledáte, zobrazujete, přidáváte si do knihovny a stahujete
 • Podrobnosti o vašem zařízení a účtu
 • Vaši IP adresu
 • Váš profil a playlisty v Apple Music
 • Skóre důvěryhodnosti zařízení

Další informace o Apple Music

Podrobnější informace, mimo jiné o funkcích a cenách, najdete na www.apple.com/cz/apple-music.

Informace o webovém přehrávači Apple Music a soukromí najdete na www.apple.com/legal/privacy/data/cs/apple-music-web.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.

Datum zveřejnění: 18. května 2023