Apple Pay a soukromí

Společnosti Apple můžou být odeslány informace o kartě a poloze a také informace o nastavení a typickém využívání zařízení. Tato data můžeme společně s údaji o účtu použít k poskytování hodnocení vydavateli karty nebo platební síti za účelem nastavení Apple Pay a předcházení podvodným transakcím.
 

Apple Pay chrání vaše osobní údaje a ponechává vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Privacy Icon

 • Když do Apple Pay přidáte kartu, společnosti Apple mohou být za účelem ověření vaší způsobilosti zaslány informace o kartě, o nastavení zařízení a o jeho typickém využívání.
 • Některé z výše uvedených údajů, informace související s účtem a podrobnosti o spárovaném zařízení mohou být sdíleny s vydavatelem vaší karty nebo s vaší bankou za účelem posouzení způsobilosti a předcházení podvodům.
 • Když používáte Apple Pay v aplikacích a na webu, dostává aplikace nebo webová stránka informace nezbytné pro zpracování platby. Obchodník nemá přístup k vlastnímu číslu vaší karty.
 • Data služby Apple Pay, která už nelze spojit s vaší osobou, může společnost Apple využívat k vylepšování Apple Pay a dalších produktů a služeb Apple.

Apple Pay vám umožňuje používat debetní, kreditní a předplatní karty k bezpečným nákupům v obchodech, aplikacích a na webu.

Přidávání karet do Apple Pay

Když do Apple Pay přidáte zákaznickou, kreditní, debetní, předplatní nebo jinou platební kartu, je možné, že budou společnosti Apple za účelem ověření vaší způsobilosti a aktivace Apple Pay zaslány informace o kartě a o tom, zda jsou v nastavení zařízení zapnuté některé volby. Kromě toho může zařízení za účelem identifikace podvodů vyhodnocovat typické parametry svého využívání (například procentuální podíl času, po který je zařízení v pohybu, nebo přibližný průměrný týdenní počet hovorů). Informace vyhodnocené vaším zařízením jsou společnosti Apple sděleny takovým způsobem, aby je nebylo možné propojit s vaší identitou.

Společnosti Apple mohou být poskytnuty informace o vydavateli karty, platební síti a poskytovatelích autorizovaných vydavatelem karty k aktivaci Apple Pay za účelem zjištění způsobilosti, nastavení pro Apple Pay a předcházení podvodům. Mohou být shromážděny následující údaje:

 • číslo kreditní, debetní nebo předplatní karty,
 • jméno držitele, fakturační adresa sdružená s vaším Apple ID či účtem v iTunes nebo App Storu,
 • obecné informace o aktivitě vašeho Apple ID a účtů v iTunes a App Storu (například zda máte dlouhou historii transakcí v iTunes),
 • informace o vašem zařízení a v případě Apple Watch i informace o spárovaném iOS zařízení (například identifikátor zařízení, telefonní číslo nebo název a model Apple Watch i spárovaného iOS zařízení),
 • vaše poloha v čase přidání karty (v případě, že máte zapnuté polohové služby),
 • historie přidávání platebních karet k účtu nebo zařízení,
 • agregované statistické údaje související s informacemi z platebních karet, které jste přidali nebo se pokusili přidat do Apple Pay.

Pokud do Apple Pay přidáte kartu pomocí aplikace od nezávislého dodavatele, například bankovní aplikace, příslušná aplikace pošle do vašeho zařízení identifikátor účtu nebo karty. Tyto údaje budou společností Apple a vydavatelem karty použity k určení způsobilosti vaší karty, nastavení karty pro Apple Pay a předcházení podvodům. Společnost Apple ukládá referenční údaje o kartách do vašeho účtu na iCloudu, aby vám usnadnila nastavení vašich karet na dalších zařízeních. Tyto údaje můžete po zadání bezpečnostního kódu použít u vydavatele karty nebo v platební síti k opětovnému přidání karty. Apple Pay neuchovává číslo původní kreditní, debetní či předplatní karty.

Platby pomocí Apple Pay

Údaje sdílené při platbách
Když pomocí Apple Pay platíte v aplikaci, na webu nebo ve službě Apple Messages for Business, příslušné aplikaci, webové stránce nebo obchodníkovi bude za účelem kalkulace daně a nákladů na doručení poskytnuto vaše PSČ, kód pošty nebo jiný ekvivalentní údaj. Po autorizaci platby jsou obchodníkovi na vyžádání poskytnuty další údaje, například číslo účtu specifické pro zařízení či obchodníka nebo vaše doručovací či e‑mailová adresa. Číslo vaší kreditní, debetní nebo předplatní karty služba Apple Pay obchodníkovi neposkytuje.

Rozhodnete‑li se za účelem zajištění opakovaných plateb nebo plateb iniciovaných obchodníkem, jako jsou například úhrady předplatného, zpřístupnit spolupracujícímu obchodníkovi platební metodu způsobilou k použití Apple Pay, váš vydavatel nebo platební síť schválí a vygeneruje číslo účtu specifické pro daného obchodníka, které bude pro takové platby využíváno jako prostředek k ověření, že jste opakované platby nebo platby iniciované obchodníkem autorizovali. Spolupracující obchodník může autorizovat transakce bez vaší aktivní účasti jen tehdy, použije‑li toto specifické číslo účtu. Společnost Apple bude mít k dispozici informace o tom, kterým obchodníkům jste specifická čísla účtů přidělili, ale nedozví se, co jste si od nich koupili ani kolik jste zaplatili. Čísla účtů specifická pro jednotlivé obchodníky můžete spravovat v Peněžence. Klepněte na příslušnou kartu a potom zobrazte podrobné informace o kartě klepnutím na tlačítko Více.

Když se pokusíte provést na internetu nebo v aplikaci transakci s kartou vybavenou některými prvky vylepšené ochrany proti podvodům, vaše zařízení posoudí informace o vašem Apple ID, zařízení a poloze (jestliže máte pro aplikaci Peněženka zapnuté polohové služby) a vygeneruje hodnocení potenciálu podvodu na zařízení. Výsledné hodnocení potenciálu podvodu na zařízení, ale nikoli data použitá k jeho vygenerování, bude zasláno společnosti Apple a zkombinováno s údaji, které už má společnost Apple o vašem zařízení a účtu k dispozici. Na základě takto zkombinovaných informací vznikne hodnocení potenciálu podvodu při transakcích s Apple Pay. Toto hodnocení pak může být společně s identifikátorem dodací adresy a IP adresou, pokud je k dispozici, poskytnuto vaší platební síti, která ho použije k odvrácení případného podvodu při vlastní transakci. Identifikátory dodací adresy se v různých platebních sítích liší. Lze podle nich ověřit, jestli byla při různých transakcích s určitou kartou z vašeho zařízení zadána stejná dodací adresa, ale samotná adresa přitom zůstane utajená. V aplikaci Peněženka se můžete kdykoli podívat na zadní stranu své platební karty a zjistit, zda je touto vylepšenou ochranou proti podvodům vybavená. Nechcete‑li hodnocení potenciálu podvodu se svou platební sítí sdílet, můžete zvolit jiný typ karty.

Aplikace a webové stránky můžou zkontrolovat, jestli máte službu Apple Pay nastavenou
Když v systému iOS, watchOS nebo macOS použijete aplikaci nebo webovou stránku s podporou Apple Pay, může tato aplikace či webová stránka zkontrolovat, jestli máte službu Apple Pay na zařízení zapnutou. Pokud webovou stránku navštívíte v Safari na iOS zařízení nebo Macu, do kterého nelze přidávat karty, webová stránka může zkontrolovat, jestli máte službu Apple Pay nastavenou na iPhonu nebo Apple Watch, které používají tentýž účet na iCloudu. Navštěvovaným webovým stránkám můžete v těchto kontrolách kdykoli zabránit změnou nastavení. V systému iOS přejděte do Nastavení > Safari > Pokročilé > Ověřit Apple Pay. V systému visionOS přejděte do Nastavení > Aplikace > Safari > Pokročilé > Ověřit Apple Pay. Na Macu přejděte do Safari > Nastavení > Pokročilé a zrušte výběr volby „Povolit webovým stránkám zjišťování přítomnosti Apple Pay a Apple Card“.

Ochrana vašich platebních metod

Ochrana platebních metod v Safari
Pro posílení ochrany vašich platebních metod v ekosystému Apple a využití nástrojů ochrany soukromí a zabezpečení služby Apple Pay budou vaše podporované platební metody s podporou Apple Pay z aplikace Peněženka k dispozici také při automatickém vyplňování v Safari. Při nakupování online s využitím automatického vyplňování v Safari si můžete pro weby nastavit virtuální číslo karty a skrýt skutečné číslo své fyzické karty, pokud tuto funkci podporuje spolupracující síť platebních karet, kterou využíváte, a vydavatel vaší karty. Při poskytování této funkce odesílá společnost Apple některé vybrané informace o vaší platební metodě do vaší sítě a ta na jejich základě vygeneruje virtuální číslo karty, které můžete používat při nákupech online s využitím automatického vyplňování v Safari. Chcete‑li spravovat svá čísla karet v Apple Pay včetně virtuálních, přejděte v aplikaci Peněženka na zadní stranu lístku a klepnutím zobrazte informace o kartě. K ochraně platebních metod, které už máte v automatickém vyplňování v Safari uložené, můžete přispět také tím, že budete při placení namísto čísla fyzické karty používat Apple Pay nebo virtuální číslo karty. Chcete‑li tuto volbu spravovat v iOS, přejděte do Nastavení > Peněženka a Apple Pay a klepněte na „Používat Apple Pay, je‑li k dispozici“. Ve visionOS přejděte do Nastavení > Aplikace > Safari > Peněženka a Apple Pay a klepněte na „Používat Apple Pay, je‑li k dispozici“. Když je tato volba zapnutá, při ověřování se do vaší platební sítě za účelem posouzení způsobilosti k použití Apple Pay odesílají některé vybrané informace o vaší kartě uložené v automatickém vyplňování v Safari. Když platební síť označí kartu jako způsobilou, Apple přidá platební metodu do Peněženky a vaše síť vygeneruje číslo karty Apple Pay pro posílení ochrany při nakupování online.

Ochrana platebních metod sdružených s Apple ID
Za účelem usnadnění správy vašich platebních metod v ekosystému Apple může společnost Apple zkontrolovat, zda jsou jednotlivé platební metody Apple Pay způsobilé pro přidání jako zaregistrované platební metody k vašemu účtu Apple ID. Tyto platební metody pak budou zobrazeny v seznamu Nastavení > [vaše jméno] > Platby a doručování > Přidat platební metodu > Způsob platby. Když pod svým Apple ID provádíte transakci, společnost Apple může také zkontrolovat, zda jsou platební metody zaregistrované pro vaše Apple ID způsobilé pro použití s Apple Pay, a pokud jsou, může Apple Pay pro danou platební metodu aktivovat, aby byly vaše platební údaje lépe chráněné. Platební metody sdružené s vaším Apple ID můžete kdykoli upravit v nabídce Nastavení > [vaše jméno] > Platby a doručování.

Společnost Apple přenáší vaše platební údaje, ale neuchovává je

Vaše údaje zadané v aplikacích, na webových stránkách a v zákaznickém chatu jsou s ohledem na zachování bezpečnosti zasílány společnosti Apple v zašifrovaném formátu, kde jsou nakrátko dešifrovány a znovu zašifrovány s využitím specifického klíče obchodníka, aby vaše platební údaje mohl dešifrovat jen obchodník, vývojář nebo zpracovatel platby. Při platbách z Macu, na který nelze přidávat karty, komunikuje Mac s ověřujícím zařízením prostřednictvím serverů Apple na zašifrovaném kanálu. Apple žádné z těchto údajů neuchovává ve formátu, který by umožňoval vaši osobní identifikaci.

Sledování objednávek s Apple Pay

Pro zajištění možnosti sledování objednávek vám spolupracující obchodník při nákupu s Apple Pay pošle sledovací informace o objednávce omezené pouze na vaše zařízení. Společnost Apple zároveň poskytne obchodníkovi identifikátor zařízení specifický pro daného obchodníka a token pro push oznámení, který může obchodník používat k předávání aktuálních informací o objednávce vašemu zařízení. Společnost Apple zajišťuje přenos aktuálních informací od obchodníků, informace o objednávce ale neuchovává. Nesleduje ani, kteří obchodníci, kolikrát a jak často vám aktuální informace o objednávkách posílají. Informace o sledovaných objednávkách se uchovávají lokálně ve vašich zařízeních a průběžně se mezi nimi aktualizují formou synchronizace zašifrovaných kopií, k nimž Apple nemá přístup. Kdykoli chcete své objednávky s Apple Pay spravovat, stačí klepnutím zobrazit seznam objednávek, potom klepnout na požadovanou objednávku a pak na volbu Spravovat objednávku. Spravovat můžete také oznámení o objednávkách: Přejděte do oddílu Objednávky, klepněte na tlačítko Více a potom na volbu Vypnout oznámení.

Když se odhlásíte od svého účtu, v zařízení můžou zůstat zachovány některé údaje o objednávkách, k nimž zařízení dostává aktuální informace. Tyto údaje nejsou viditelné pro uživatele zařízení a uchovávají se jen po krátkou dobu. Vaše zařízení je využije výhradně k zastavení příjmu aktuálních informací po odhlášení, aby zabránilo neautorizovanému přístupu k informacím o vašich objednávkách.

Sdílení aktivity na účtu s nezávislými vývojáři

Podrobnosti o účtech Apple Card, Savings a Apple Cash a historii transakcí můžete sdílet se zúčastněnými aplikacemi pro správu osobních financí z App Storu, kterým důvěřujete. O možnost číst aktivitu na účtu Apple Card, Savings nebo Apple Cash z funkce Apple Pay v Peněžence vás musí tyto aplikace požádat. Nad daty, která s těmito aplikacemi sdílíte, máte plnou kontrolu a rozsah těchto dat můžete kdykoli změnit. S daty o aktivitě na účtu, která se s aplikací od nezávislého vývojáře rozhodnete sdílet, bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dané aplikace. Společnost Apple během sdílení vaší aktivity na účtu nevidí ani neukládá podrobnosti o vašem účtu či historii transakcí.

Jízdenkové karty

Když přidáte do Peněženky jízdenkovou kartu, údaje o kartě budou sdruženy s vaším účtem na iCloudu. Po dobu, kdy je na jízdenkové kartě kladný zůstatek, zůstává karta sdružena s vaším účtem na iCloudu, aby byla zajištěna výběru tohoto zůstatku. Pokud do Peněženky přidáte více jízdenkových karet, společnost Apple nebo její partneři můžou propojit osobní údaje z těchto karet s údaji o účtech. Například je možné propojit cestovní karty obsahující osobní údaje s cestovními kartami bez osobních údajů. V Japonsku mohou být s mobilními operátory periodicky sdíleny agregované osobně neidentifikovatelné informace o nastavení jízdenkových karet v Peněžence.

Když použijete jízdenkovou kartu, bezdotyková čtečka karet bude mít přístup k informacím o nedávno navštívených stanicích, historii transakcí a dalších lístcích. Pokud si kartu nastavíte jako expresní jízdenkovou kartu (nastavení umožňující provádět transakce bez Touch ID, Face ID nebo kódu), může tyto informace načíst kterákoli bezkontaktní čtečka karet ve vaší blízkosti. Expresní jízdenkový režim můžete na svém iOS zařízení spravovat v Nastavení > Peněženka a Apple Pay nebo v aplikaci Apple Watch, kde je třeba klepnout na volbu Peněženka a Apple Pay, potom na volbu Expresní jízdenková karta a vybrat platební kartu.

Zákaznické a dárkové karty

Apple Pay vám také umožňuje využívat způsobilé zákaznické a dárkové karty uložené v Peněžence („karty aktivované pro Apple Pay“) k bezkontaktním transakcím ve vybraných obchodech. Když do Peněženky přidáte zákaznickou nebo dárkovou kartu, budou na vaše zařízení uloženy informace o vašem zákaznickém účtu či dárkové kartě (včetně identifikátoru). Tyto informace budou také synchronizovány přes iCloud. Synchronizaci prostřednictvím iCloudu můžete vypnout tak, že přejdete do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Aplikace využívající iCloud > Zobrazit vše a vypnete volbu Peněženka.

Po uplatnění dárkové karty Apple Gift Card nebo vložení prostředků na váš účet Apple ID se v aplikaci Peněženka objeví karta vašeho účtu u společnosti Apple, takže můžete snadno zobrazit nejnovější transakce a využít zůstatek účtu Apple v obchodech Apple Store.

Když v obchodech použijete Apple Pay, může si platební terminál v rámci transakce vyžádat identifikátor přidružené zákaznické nebo dárkové karty uložené ve vašem zařízení. Tuto funkci můžete vypnout tak, že v Peněžence vyberete kartu a v podrobných informacích o kartě vypnete funkci Automatický výběr. Pokud při platbě ve vybraných obchodech pomocí Apple Pay neobdrží platební terminál z vašeho zařízení identifikátor zákaznické karty, může aktivovat oznámení obsahující dotaz, zda chcete přidat zákaznickou kartu do Apple Pay nebo se u daného obchodníka zaregistrovat do programu odměn (pokud se ho ještě neúčastníte). V případě, že se do programu odměn přihlásíte, obchodník si od vás může vyžádat osobní údaje, například vaše jméno, PSČ, e‑mailovou adresu a telefonní číslo. Apple obdrží vyrozumění při personalizaci zákaznické karty obchodníka, sdílené informace však budou z vašeho zařízení zaslány přímo obchodníkovi, kde s nimi bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů platnými u daného obchodníka.

Studentské průkazky

Pokud se rozhodnete přidat do Peněženky studentskou průkazku, společnost Apple může získat informace o průkazce a o nastavení některých voleb na zařízení. Společnost Apple může také předat některé informace vaší škole a poskytovatelům, které škola autorizovala k účelům aktivování průkazky, určení způsobilosti, nastavení průkazky a předcházení podvodům. Tyto informace mohou zahrnovat:

 • číslo vaší studentské průkazky,
 • jméno a fakturační adresu sdružené s vaším Apple ID či účtem v iTunes nebo App Storu,
 • informace o vašem zařízení a v případě, že používáte Apple Watch, také informace o spárovaném iOS zařízení (například identifikátor a model zařízení).

Společnost Apple obdrží vaši průkazovou fotku a uloží ji do vašeho účtu na iCloudu.

Pokud budete mít studentskou průkazku nastavenou do expresního režimu (toto nastavení umožňuje provádět transakce bez Touch ID, Face ID nebo kódu) a použijete ji, bezkontaktní čtečky karet budou mít přístup k číslu průkazky. Expresní režim můžete spravovat na iPhonu v Nastavení > Peněženka a Apple Pay nebo v aplikaci Apple Watch po klepnutí na volbu Peněženka a Apple Pay.

Další informace

Když klepnete na kartu v aplikaci Peněženka, Apple zjistí, ve které zemi byla karta vydána a zda je vydavatel zapojený do poskytování služby, a na základě těchto informací vyhodnotí, zda je karta způsobilá pro použití v aplikaci Peněženka a službě Apple Pay.

Pokud máte zapnuté polohové služby, může být společnosti Apple v anonymním formátu odeslána poloha vašeho zařízení v čase nákupu v obchodech. To společnosti Apple umožní vylepšovat přesnost názvů obchodů v historii platebních transakcí na vaší kartě v aplikaci Peněženka a je možné, že bude tato poloha v agregované podobě zachována za účelem vylepšování Map, Apple Pay a Peněženky. Polohově závislé funkce Apple Pay můžete na svém iOS zařízení kdykoli vypnout tak, že přejdete do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby > Systémové služby a klepnutím vypnete volbu Identifikace obchodníka v Apple Pay. Na Macu přejděte do Nastavení systému > Soukromí a zabezpečení > Soukromí > Polohové služby a kliknutím vypněte volbu Peněženka.

Za účelem vylepšování služby Apple Pay shromažďuje společnost Apple informace o tom, jak tuto službu využíváte, a uchovává je v podobě, která neumožňuje vaši osobní identifikaci. Součástí těchto informací jsou údaje o tom, jak dlouho vám trvalo úspěšně přidat kartu nebo provést s Apple Pay transakci. Apple může tyto informace využívat také k vylepšování dalších produktů a služeb Apple, k marketingovým účelům, k předcházení podvodům a pro účely zabezpečení.

Vaše využívání platební karty a její použití s Apple Pay se bude nadále řídit smluvními podmínkami držitele či uživatele karty, podmínkami smlouvy s vydavatelem karty nebo jinými podmínkami upravujícími používání funkcí Apple Pay. Součástí těchto podmínek můžou být další zásady ochrany soukromí. Pokud má společnost Apple podezření na podvod související s použitím Apple Pay, za účelem zamezení podvodnému jednání můžou být informace o potenciálním podvodném účtu Apple a transakcích sdíleny s vydavatelem vaší karty nebo poskytovatelem platební sítě.

Apple uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů, za nimiž byly shromážděny. Jedná se o účely popsané v tomto sdělení, účely, které jsou v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, a účely plynoucí z požadavků zákona. Při stanovování doby uchování údajů nejprve důkladně zvážíme, zda je shromážděné osobní údaje vůbec nutné uchovávat, a pokud dospějeme k závěru, že ano, snažíme se je uchovávat po nejkratší zákonem povolenou dobu.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.

Datum zveřejnění: 5. března 2024