Vylepšování Siri a diktování a ochrana soukromí

Vylepšování Siri a diktování umožňuje společnosti Apple uchovávat a analyzovat ukázky hlasové komunikace se Siri a diktováním s cílem dalšího vývoje a vylepšování Siri, diktování a dalších funkcí pro zpracování hlasu, jako je například překlad nebo hlasové ovládání.

Nástroj Vylepšování Siri a diktování umožňuje společnosti Apple uchovávat a analyzovat ukázky hlasové komunikace se službami Siri a Diktování a s aplikací Přeložit. Pomáhá jí tak s vývojem a vylepšováním Siri, diktování a dalších funkcí využívajících zpracování přirozeného jazyka, jako je například aplikace Přeložit nebo hlasové ovládání.

Siri a diktování

Jestliže se zapojíte do programu pro vylepšování Siri a diktování, mohou být záznamy vaší hlasové komunikace se Siri a s funkcí diktování uloženy na servery Siri a analyzovány zaměstnanci společnosti Apple s cílem dalšího vývoje a vylepšování Siri, diktování a funkcí pro zpracování přirozeného jazyka v produktech a službách Apple. Při diktování obecného textu na zařízení (například při psaní zpráv a poznámek, ale ne při diktování dotazů do vyhledávacích polí) se přepisy těchto textů a zvukových záznamů se společností Apple standardně nesdílejí, jsou však sdíleny, pokud se zapojíte do programu vylepšování Siri a diktování. K vylepšování Siri se využívají také další data Siri, například počítačově generované přepisy vašich požadavků, jména vašich kontaktů, informace o aplikacích nainstalovaných na vašich zařízeních nebo polohové údaje.

Historie vašich požadavků je po dobu šesti měsíců propojena s náhodným identifikátorem vygenerovaným na zařízení. Historie vašich požadavků může zahrnovat přepisy, u uživatelů zapojených do programu vylepšování Siri a diktování také hlasové záznamy, a kromě toho také další data související s požadavky, například údaje o specifikaci a konfiguraci zařízení, provozní statistiky nebo přibližnou polohu vašeho zařízení v okamžiku vznesení požadavku. Po šesti měsících bude propojení historie požadavků s náhodným identifikátorem zrušeno a data historie mohou být uchovávána po dobu dalších dvou let s cílem sloužit společnosti Apple k dalšímu vývoji a vylepšování služeb Siri, Diktování a dalších funkcí využívajících hlasové pokyny, jako je například Hlasové ovládání. Malá část požadavků, která byla analyzována, může být uchována déle než dva roky s cílem dalšího vylepšování Siri, ovšem bez propojení s náhodným identifikátorem.

Je-li některá z vašich komunikací se službou Siri nebo diktování vybrána pro analýzu, bude váš požadavek spolu s odezvou od Siri analyzován s cílem vyhodnotit přesnost odezvy a co nejvíce přispět k celkovému vylepšení Siri, Diktování a funkcí pro zpracování přirozeného jazyka v produktech a službách Apple. V závislosti na kontextu vašeho požadavku mohou zaměstnanci Apple analyzovat data Siri, která přímo souvisejí s tímto požadavkem, aby co nejlépe vyhodnotili přesnost a efektivitu odezvy Siri. Ke zvukové komunikaci se Siri a Diktováním mají přístup pouze zaměstnanci Apple vázaní přísným ujednáním o zachování důvěrnosti. Nastavení vylepšování Siri a diktovacích služeb můžete kdykoli změnit. Chcete‑li to provést, přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Analýza a vylepšování a klepnutím vypněte volbu Vylepšování Siri a diktování.

Údaje o interakcích sdružené s náhodným identifikátorem a uchovávané po maximální dobu šesti měsíců můžete smazat tak, že přejdete do Nastavení > Siri a hledání > Historie Siri a diktování a pak klepnete na Smazat historii Siri a diktování.

Chcete‑li vypnout Siri a diktování, přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice a klepnutím vypněte volbu Povolit diktování. Potom přejděte do Nastavení > Siri a hledání a vypněte volby „Čekat na vyslovení ‚Hey Siri‘“ a „Spustit Siri postranním tlačítkem“ (na iPhonech s tlačítkem plochy „Spustit Siri tlačítkem plochy“). Po vypnutí Siri a diktování budou smazána data Siri propojená s náhodným identifikátorem.

Aplikace Přeložit

Jestliže se zapojíte do programu pro vylepšování Siri a diktování, mohou být záznamy vašeho hlasového vstupu a počítačově generované přepisy vašich požadavků na překlad, sdružené s náhodnými rotujícími identifikátory vygenerovanými na zařízení, ukládány a analyzovány zaměstnanci společnosti Apple za účelem vývoje a vylepšování Siri a diktování, překladových služeb a funkcí pro zpracování přirozeného jazyka v produktech a službách Apple.

Vaše požadavky na překlad mohou být uchovávány až dva roky a společnost Apple je může využívat jako pomůcku při vývoji a vylepšování Siri a diktování a také dalších funkcí pracujících s jazykem, jako jsou překlady a hlasové ovládání. Bude‑li některá z vašich interakcí s překladovými funkcemi vybrána pro analýzu, bude váš požadavek na překlad analyzován spolu s poskytnutou odpovědí s překladem s cílem vyhodnotit přesnost odezvy a obecně přispět ke zlepšování Siri, diktování, překladových služeb a funkcí pro zpracování přirozeného jazyka v produktech a službách Apple. K vašemu hlasovému vstupu s požadavky na překlad mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Apple vázaní přísným ujednáním o zachování důvěrnosti. Ta malá část vašich interakcí s překladovými službami, která prošla analýzou, může být uchovávána déle než dva roky a nadále využívána k zlepšování Siri, diktování a překladů.

Obecné

Předvolba udělení souhlasu vybraná v nastavení iPhonu nebo iPadu bude použita také na všech nových Apple Watch, Apple TV, HomePodech a podporovaných zařízeních HomeKitu nastavených s použitím tohoto iPhonu nebo iPadu. Později můžete tuto předvolbu změnit v nastavení jednotlivých zařízení.

Zapnutím volby Vylepšování Siri a diktování vyjadřujete svůj souhlas a svolení s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti a zástupci mohou uvedené informace přenášet, shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a využívat za účelem poskytování a vylepšování Siri, diktování a dalších funkcí využívajících zpracování přirozeného jazyka, jako jsou například funkce Přeložit nebo Hlasové ovládání. Společnost Apple může tyto informace zpracovávat a uchovávat ve spolupráci s důvěryhodnými nezávislými poskytovateli služeb. Společnost Apple bude s informacemi, které při vašem používání Siri, diktování a překladových služeb shromáždí, za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.

Datum zveřejnění: 12. září 2022