Polohové služby a soukromí

Polohové služby chrání vaše osobní údaje a ponechávají vám kontrolu nad tím, co sdílíte.

Polohové služby umožňují aplikacím a webovým stránkám společnosti Apple a třetích stran shromažďovat informace založené na aktuální poloze vašeho iPhonu nebo Apple Watch a využívat je k poskytování různých služeb závislých na poloze. Aplikace například může použít vaše polohová data a požadavek na vyhledání polohy k tomu, aby vám pomohla vyhledat kavárny nebo divadla ve vašem okolí, nebo může zařízení podle vaší aktuální polohy nastavit datum a čas.

Chcete‑li tyto funkce používat, musíte na iPhonu zapnout polohové služby a každé aplikaci nebo webové stránce udělit svůj souhlas před tím, než bude moci začít vaše polohová data využívat. Aplikace si mohou vyžádat omezený přístup k vašim polohovým datům (pouze na dobu používání aplikace nebo přibližné polohy) nebo plný přístup (i v čase, kdy nepoužíváte aplikaci ani přesnou polohu).

V případě nouze může být poloha vašeho iPhonu použita k poskytnutí pomoci v reakci na vaše tísňové volání bez ohledu na to, zda jsou polohové služby zapnuté.

Polohové služby používají k určení přibližné polohy vašeho zařízení systém GPS a Bluetooth (tam, kde jsou k dispozici) spolu s crowdsourcovanými informacemi o umístění Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.

Apple Watch můžou využívat informace o poloze spárovaného iPhonu, pokud se nacházejí v jeho blízkosti.

Pokud jsou polohové služby zapnuté, váš iPhone periodicky posílá společnosti Apple geotagy s polohou okolních Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů (umožňuje‑li to použité zařízení) v anonymní a šifrované podobě za účelem rozšiřování crowdsourcované databáze poloh Wi‑Fi hotspotů a mobilních vysílačů.

Zapnutím polohových služeb zapnete také další systémové služby závislé na informacích o poloze, například tyto:

• Trasy a provoz: Pokud jste v pohybu (například jdete nebo jedete), iPhone bude též periodicky společnosti Apple v anonymní a šifrované podobě odesílat polohová GPS data, informace o rychlosti vašeho pohybu a atmosférickém tlaku. Tato data jsou využívána k vylepšování crowdsourcované databáze provozu a korekcí atmosférického tlaku. Kromě toho, když otevřete aplikaci v blízkosti bodu zájmu (například firmy nebo parku), iPhone pošle společnosti Apple anonymizovaná a zašifrovaná data, která může společnost Apple v agregované podobě použít k informování uživatelů o tom, zda je bod zájmu otevřený a jak velký je v něm provoz.

• Významná místa: Váš iPhone a zařízení připojená k iCloudu si budou udržovat přehled o místech, která jste v poslední době navštívili, včetně informací o četnosti a časech návštěv, aby se naučily rozpoznávat místa, jež jsou pro vás důležitá. Tato data jsou šifrována mezi koncovými body a společnost Apple k nim nemá přístup pro čtení. Tato data budou využívána k poskytování osobních služeb, například k vyhledávání tras na základě aktuálního provozu a k vytváření lepších vzpomínek v aplikaci Fotky.

• Návrhy založené na poloze: Poloha vašeho iPhonu bude odesílána společnosti Apple, aby vám bylo možné poskytovat relevantnější návrhy. Když polohové služby pro návrhy založené na poloze vypnete, společnosti Apple nebude odesílána vaše přesná poloha. Je možné, že za účelem poskytování relevantních návrhů pro vyhledávání a zprávy odhadne společnost Apple vaši přibližnou polohu pomocí IP adresy vašeho připojení k internetu, kterou přiřadí k zeměpisné oblasti.

• Polohově závislá upozornění: Váš iPhone a Apple Watch budou využívat vaši polohu za účelem poskytování geograficky relevantních upozornění. Například vám připomenou, že máte někomu zavolat, když dorazíte na určité místo, nebo vás v závislosti na vaší poloze upozorní, že je čas vydat se na další schůzku, či vám doporučí aplikaci nebo zkratku.

• Sdílet moji polohu: V některých aplikacích, například Zprávy nebo Najít, můžete dočasně nebo průběžně sdílet svoji aktuální polohu s dalšími uživateli.

• HomeKit: iPhone může na základě vaší polohy ovládat příslušenství v domácnosti, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte, například rozsvítit světlo, když dorazíte domů.

• Přizpůsobení systému: iPhone bude podle vaší aktuální polohy měnit vzhled, chování a nastavení systému, například po příchodu domů automaticky zapne optimalizované nabíjení baterie. Data související s tímto přizpůsobováním se nedostanou mimo vaše zařízení.

• Identifikace obchodníků v Apple Pay: iPhone bude při použití fyzické Apple Card využívat vaši aktuální polohu jako pomocný údaj pro přesnější určování jmen obchodníků.

• Tísňová volání a SOS: Když zahájíte tísňové volání, váš iPhone nebo Apple Watch kromě informací o poloze, které už byly tísňovým službám poskytnuty, zpřístupní také doplňující data prostřednictvím služby Rozšířená tísňová data. Součástí těchto doplňujících dat můžou být informace o domovní adrese, jestliže vaše aktuální poloha odpovídá adrese domova nebo zaměstnání, kterou máte uvedenou na osobní vizitce (Moje vizitka), nebo jejímu blízkému okolí. V případě aktivování režimu Tíseň SOS bude vaše poloha po ukončení hovoru zaslána také vašim nouzovým kontaktům.

Crowdsourcovaná polohová data shromažďovaná společností Apple neumožňují vaši osobní identifikaci.

Tím, že na svých zařízeních zapnete polohové služby, vyjadřujete svůj výslovný souhlas s přenášením, shromažďováním, udržováním, zpracováváním a využíváním polohových dat a polohově závislých dotazů společností Apple, jejími partnery a poskytovateli licence za účelem poskytování a zlepšování produktů a služeb závislých na informacích o poloze a na informacích o silničním provozu.

Polohové služby můžete kdykoli vypnout. Chcete‑li tak učinit, přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a klepnutím vypněte globální přepínač Polohové služby nebo jednotlivě nastavte přepínače pro všechny položky využívající polohu na volbu Nikdy. Polohové služby pro všechny webové stránky vypnete, nastavíte‑li přepínač Stránky v Safari na volbu Nikdy. Systémové služby založené na poloze můžete vypnout klepnutím na Systémové služby, kde potom můžete klepnutím vypnout každou systémovou službu zvlášť. Polohové služby svého HomePodu můžete kdykoli vypnout. Chcete‑li tak učinit, otevřete na spárovaném zařízení s iOS nebo iPadOS aplikaci Domácnost, podržte na HomePodu prst, klepněte na ikonu Nastavení a potom klepnutím vypněte Polohové služby.

Pokud povolíte využívání své aktuální polohy aplikacím nebo webovým stránkám třetích stran, budou se na vás vztahovat jejich podmínky, pravidla a postupy ochrany osobních údajů. S podmínkami, pravidly a postupy ochrany osobních údajů takových aplikací a webových stránek byste se měli seznámit, abyste věděli, jakým způsobem vaše polohová a další data využívají.

Společnost Apple bude se shromážděnými informacemi za všech okolností nakládat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jejichž znění najdete na adrese www.apple.com/cz/privacy.