Διαφημίσεις Apple και Απόρρητο

Οι διαφημίσεις που παρέχει η Apple βοηθούν τους χρήστες να ανακαλύπτουν εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προστατεύεται το απόρρητό τους. Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τον έλεγχο ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Η διαφημιστική μας πλατφόρμα δεν κοινοποιεί προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε τρίτους.

Οι διαφημίσεις που παρέχονται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple μπορεί να εμφανίζονται στο App Store, το Apple News και τις Μετοχές. Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν ανιχνεύει τη δραστηριότητά σας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν συνδέει δεδομένα χρηστών ή συσκευών που συλλέγονται από τις εφαρμογές μας με δεδομένα χρηστών ή συσκευών που συλλέγονται από τρίτους για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης ή διαφημιστικών μετρήσεων, και δεν κοινοποιεί δεδομένα χρηστών ή συσκευών σε μεταπωλητές δεδομένων.

Θεματικές πληροφορίες

Μπορεί να χρησιμοποιούνται θεματικές πληροφορίες για παροχή διαφημίσεων σε εσάς, όπως:

• Πληροφορίες συσκευής: Οι ρυθμίσεις γλώσσας του πληκτρολογίου, ο τύπος συσκευής, η έκδοση λειτουργικού συστήματος, ο φορέας κινητής τηλεφωνίας και ο τύπος σύνδεσης.

• Τοποθεσία συσκευής: Αν είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας και έχετε εκχωρήσει άδεια στο App Store ή το Apple News για πρόσβαση στην τοποθεσία σας, η τοποθεσία σας μπορεί να χρησιμοποιείται για παροχή σε εσάς γεωγραφικά σχετικών διαφημίσεων. Η ακριβής τοποθεσία της συσκευής σας δεν αποθηκεύεται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple και δεν δημιουργούνται προφίλ βάσει αυτών των πληροφοριών. Για πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας».

• Αναζητήσεις στο App Store: Όταν εκτελείτε αναζήτηση στο App Store, το ερώτημά σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή μιας σχετικής διαφήμισης.

• Apple News και Μετοχές: Ο τύπος του άρθρου που διαβάζετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλογή κατάλληλων διαφημίσεων.

Τμήματα

Δημιουργούμε τμήματα, τα οποία είναι ομάδες ατόμων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούμε αυτές τις ομάδες για την παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προσδιορισμό των τμημάτων στα οποία έχετε προστεθεί και, συνεπώς, τον προσδιορισμό των διαφημίσεων που λαμβάνετε. Για προστασία του απορρήτου σας, οι στοχευμένες διαφημίσεις παρέχονται μόνο αν περισσότερα από 5.000 άτομα πληρούν τα κριτήρια στόχευσης.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες όπως οι παρακάτω, για την εκχώρησή σας σε τμήματα:

• Πληροφορίες λογαριασμού: Το όνομα, η διεύθυνση, η ηλικία, το φύλο σας, καθώς και οι συσκευές που είναι καταχωρισμένες στον λογαριασμό Apple ID σας. Πληροφορίες, όπως το όνομά σας (όχι το επώνυμο) στη σελίδα εγγραφής του Apple ID σας ή ο χαιρετισμός στον λογαριασμό Apple ID σας, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για προσδιορισμό του φύλου σας. Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες λογαριασμού σας στον ιστότοπο Apple ID.

• Λήψεις, αγορές και συνδρομές: Η μουσική, οι ταινίες, τα βιβλία, οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι εφαρμογές που έχετε λάβει, καθώς και αγορές εντός εφαρμογών και συνδρομές. Δεν επιτρέπουμε τη στόχευση με βάση τις λήψεις μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ή τις αγορές εντός μιας συγκεκριμένης εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών) από το App Store, εκτός κι αν η στόχευση πραγματοποιείται από τον δημιουργό της εν λόγω εφαρμογής.

• Apple News και Μετοχές: Τα θέματα και οι κατηγορίες των άρθρων που διαβάζετε και οι εκδόσεις που ακολουθείτε ή έχετε συνδρομή ή στις οποίες έχετε ενεργοποιήσει τις γνωστοποιήσεις.

• Διαφημίσεις: Η αλληλεπίδρασή σας με τις διαφημίσεις που παρέχονται μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Apple.

Όταν επιλέγεται ποια διαφήμιση θα προβληθεί μεταξύ πολλών διαφημίσεων για τις οποίες πληροίτε τα κριτήρια, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις προαναφερόμενες πληροφορίες, καθώς και τις αναζητήσεις και τη δραστηριότητα περιήγησής σας στο App Store, για να προσδιορίσουμε ποια διαφήμιση είναι πιθανώς η πιο σχετική για εσάς. Η δραστηριότητα περιήγησης στο App Store περιλαμβάνει το περιεχόμενο και τις εφαρμογές που αγγίζετε και προβάλλετε κατά την περιήγησή σας στο App Store. Οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεντρωτική μορφή και αφορούν πολλούς χρήστες, προκειμένου να μη σας ταυτοποιούν. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τοπική επεξεργασία επί της συσκευής για να επιλέξουμε ποια διαφήμιση θα προβάλουμε χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, π.χ. ποιες εφαρμογές ανοίγετε συχνά.

Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple λαμβάνει πληροφορίες για τις διαφημίσεις που αγγίζετε και προβάλλετε μέσω ενός τυχαίου αναγνωριστικού που δεν συσχετίζεται με το Apple ID σας.

Η Apple δεν κοινοποιεί προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Είμαστε υποχρεωμένοι να καθιστούμε διαθέσιμες ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς εταίρους που συνεργάζονται με την Apple για παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της Apple ή βοηθούν την Apple στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της σε πελάτες και στην πώληση διαφημίσεων εκ μέρους της Apple. Οι συναλλαγές Apple Pay και τα δεδομένα της εφαρμογής «Υγεία» δεν είναι προσβάσιμα για τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple και δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Apple δεν γνωρίζει, ούτε καθιστά διαθέσιμες σε διαφημιστές, πληροφορίες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις σας.

Προτιμήσεις ως προς τις διαφημίσεις

Πληροφορίες για αυτήν τη διαφήμιση

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λόγο που μια συγκεκριμένη διαφήμιση προβάλλεται στο App Store, το Apple News ή τις Μετοχές, αγγίξτε το κουμπί «Διαφήμιση» στη διαφήμιση. Θα εμφανιστούν τα τμήματα και άλλα δεδομένα, όπως δημογραφικές πληροφορίες, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν ποιες διαφημίσεις προβλήθηκαν σε εσάς.

Πληροφορίες στόχευσης διαφημίσεων

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικές με εσάς που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Apple, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στα οποία έχετε προστεθεί.

Για εμφάνιση αυτών των πληροφοριών στη συσκευή iOS ή iPadOS σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Διαφημίσεις Apple» και αγγίξτε «Προβολή πληροφοριών στόχευσης διαφημίσεων». Σε Mac, μεταβείτε στις «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο» > «Απόρρητο», επιλέξτε «Διαφημίσεις Apple» και κάντε κλικ στην «Προβολή πληροφοριών στόχευσης διαφημίσεων».

Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες για εσάς δεν είναι ακριβείς, μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία στον λογαριασμό Apple ID σας.

Διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας

Αν επιτρέψετε στο App Store ή το Apple News πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατά προσέγγιση τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής σας για να σας παρέχει γεωγραφικά στοχευμένες διαφημίσεις στο App Store και το Apple News.

Αν επιθυμείτε εξαίρεση από τις λειτουργίες εφαρμογών βάσει τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων, στη συσκευή iOS ή iPadOS σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και είτε αγγίξτε για απενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας είτε επιλέξτε «App Store» ή «News» στη λίστα διακοπτών βάσει τοποθεσίας και καθορίστε τη ρύθμιση σε «Ποτέ». Σε Mac, μεταβείτε στις «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο» > «Απόρρητο», επιλέξτε τις «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και αποεπιλέξτε την «Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας» ή το «News».

Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν θα λαμβάνει πληροφορίες βάσει τοποθεσίας.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις

Αν είναι ενεργές οι Εξατομικευμένες διαφημίσεις, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για να σας παρέχει διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές για εσάς. Αν απενεργοποιήσετε τις Εξατομικευμένες διαφημίσεις, η Apple δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για στόχευση διαφημίσεων. Μπορεί να μη μειωθεί ο αριθμός των διαφημίσεων που λαμβάνετε, αλλά οι διαφημίσεις ενδέχεται να είναι λιγότερο σχετικές για εσάς.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις Εξατομικευμένες διαφημίσεις στη συσκευή iOS ή iPadOS σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Διαφημίσεις Apple» και αγγίξτε για απενεργοποίηση των Εξατομικευμένων διαφημίσεων. Σε Mac, μεταβείτε στις «Προτιμήσεις συστήματος» > «Ασφάλεια και απόρρητο» > «Απόρρητο», επιλέξτε τις «Διαφημίσεις Apple» και αποεπιλέξτε τις «Εξατομικευμένες διαφημίσεις». Η επιλογή «Εξατομικευμένες διαφημίσεις» ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αν είστε ανήλικοι, έχετε διαχειριζόμενο λογαριασμό ή βρίσκεστε σε τοποθεσία στην οποία η Αpple δεν εμφανίζει διαφημίσεις στις εφαρμογές της.

Αποτροπή απάτης και άλλης κακόβουλης δραστηριότητας

Για εντοπισμό και αποτροπή απάτης καθώς και άλλης κακόβουλης δραστηριότητας στις διαφημίσεις, η διαφημιστική πλατφόρμα της Αpple ενδέχεται να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για τις αναζητήσεις σας στο App Store, τις διαφημίσεις που προβάλλετε και αγγίζετε, και τις εφαρμογές που αγοράζετε και λαμβάνετε μέσω διαφημίσεων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω ενός τυχαίου αναγνωριστικού που δεν συσχετίζεται με το Apple ID σας.

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγονται από την Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Φεβρουαρίου 2022