Ερώτηση στο Siri, Υπαγόρευση και Απόρρητο

Το Siri έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Ο οδηγός «Ερώτηση στο Siri, Υπαγόρευση και Απόρρητο» περιγράφει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Siri και της Υπαγόρευσης. Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στη Βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, θα συλλεχθούν, θα αποθηκευτούν και θα εξεταστούν επιπρόσθετα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.apple.com/legal/privacy/data/el/improve-siri-dictation.

Όταν κάνετε αιτήματα, το Siri στέλνει στην Apple ορισμένα δεδομένα σχετικά με εσάς προς επεξεργασία ώστε να μπορέσει το Siri να απαντήσει στα αιτήματά σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το Siri, η συσκευή σας θα υποδεικνύει στις ρυθμίσεις του Siri αν αυτά που εκφωνείτε υποβάλλονται σε επεξεργασία στη συσκευή σας και δεν αποστέλλονται στους διακομιστές Siri. Ειδάλλως, οι φωνητικές είσοδοι σας αποστέλλονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές Siri. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι απομαγνητοφωνήσεις των αλληλεπιδράσεών σας θα αποστέλλονται στην Apple για επεξεργασία των αιτημάτων σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπαγόρευση, η συσκευή σας θα υποδεικνύει στις ρυθμίσεις Πληκτρολογίου αν οι φωνητικές είσοδοι και οι απομαγνητοφωνήσεις γενικού κειμένου της Υπαγόρευσης (για παράδειγμα, σύνταξη μηνυμάτων και σημειώσεων, αλλά όχι υπαγόρευση σε πλαίσιο αναζήτησης) υπόκεινται σε επεξεργασία στη συσκευή σας και δεν αποστέλλονται στους διακομιστές Siri. Ειδάλλως, αυτά που υπαγορεύετε αποστέλλονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στον διακομιστή.

Όταν χρησιμοποιείτε το Siri και την Υπαγόρευση, η συσκευή σας θα στέλνει επίσης και άλλα δεδομένα Siri, όπως:

• Ονόματα επαφών, προσωνύμια και σχέσεις (π.χ. «μπαμπάς»), αν τα έχετε διαμορφώσει στις επαφές σας

• Μουσική και podcast που σας αρέσουν

• Ονόματα των συσκευών σας και των συσκευών των μελών Οικογενειακής κοινής χρήσης σας

• Ονόματα αξεσουάρ, οικιών, σκηνών, και μελών μιας κοινόχρηστης οικίας στην εφαρμογή «Οικία»

• Ετικέτες στοιχείων, π.χ. ονόματα ατόμων στις Φωτογραφίες, ονόματα ειδοποιήσεων, και ονόματα λιστών Υπομνήσεων

• Ονόματα εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας και συντομεύσεων που έχετε προσθέσει μέσω του Siri

Τα αιτήματά σας συσχετίζονται με ένα τυχαίο αναγνωριστικό και όχι με το Apple ID σας.

Τα δεδομένα Siri, που περιλαμβάνουν επίσης απομαγνητοφωνήσεις (παραγόμενες από υπολογιστή) των αιτημάτων σας, χρησιμοποιούνται ώστε να βοηθήσουν το Siri και την Υπαγόρευση στη συσκευή iOS σας και σε οποιοδήποτε Apple Watch, HomePod ή υποστηριζόμενο αξεσουάρ HomeKit που έχετε διαμορφώσει με τη συσκευή iOS σας, να σας καταλαβαίνουν καλύτερα και να αναγνωρίζουν αυτά που εκφωνείτε.

Τα δεδομένα Siri συσχετίζονται με ένα τυχαίο αναγνωριστικό που παράγεται στη συσκευή. Αυτό το τυχαίο αναγνωριστικό δεν συσχετίζεται με το Apple ID σας, τη διεύθυνση email σας ή άλλα δεδομένα που μπορεί να έχει η Apple σχετικά με τη χρήση άλλων υπηρεσιών Apple από μέρους σας.

Τα Δεδομένα Siri και τα αιτήματά σας δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ μάρκετινγκ και δεν πωλούνται ποτέ σε κανέναν.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, θα στέλνεται στην Apple η τοποθεσία της συσκευής σας τη στιγμή που στέλνετε ένα αίτημα, ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια της απόκρισης του Siri και της Υπαγόρευσης στα αιτήματά σας. Για παροχή σχετικών απαντήσεων, η Apple μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP της διαδικτυακής σας σύνδεσης για κατά προσέγγιση προσδιορισμό της τοποθεσίας σας, αντιστοιχίζοντας αυτήν τη διεύθυνση με μια γεωγραφική περιοχή.

Μόνο τα ελάχιστα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές Siri

Όταν χρησιμοποιείτε το Siri, η Apple αποθηκεύει απομαγνητοφωνήσεις των αλληλεπιδράσεών σας με το Siri και ενδέχεται να εξετάσει ένα υποσύνολο αυτών των απομαγνητοφωνήσεων με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri και της Υπαγόρευσης, καθώς και άλλων δυνατοτήτων γλωσσικής επεξεργασίας, όπως ο Φωνητικός έλεγχος.

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπαγόρευση, η συσκευή σας θα υποδεικνύει στις ρυθμίσεις Πληκτρολογίου αν οι φωνητικές είσοδοι και οι απομαγνητοφωνήσεις γενικού κειμένου της Υπαγόρευσης (για παράδειγμα, σύνταξη μηνυμάτων και σημειώσεων, αλλά όχι υπαγόρευση σε πλαίσιο αναζήτησης) υπόκεινται σε επεξεργασία στη συσκευή σας και δεν αποστέλλονται στους διακομιστές Siri από προεπιλογή. Ειδάλλως, η Apple αποθηκεύει τις απομαγνητοφωνήσεις αυτών που υπαγορεύετε και ενδέχεται να εξετάσει ένα υποσύνολο αυτών των απομαγνητοφωνήσεων με σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και άλλων δυνατοτήτων γλωσσικής επεξεργασίας, όπως ο Φωνητικός έλεγχος.

Το ιστορικό αιτημάτων σας συσχετίζεται με το τυχαίο αναγνωριστικό για έως έξι μήνες. Το ιστορικό αιτημάτων σας μπορεί να περιλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις, ήχο για χρήστες που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στη Βελτίωση Siri και Υπαγόρευσης, Δεδομένα Siri και σχετικά δεδομένα αιτημάτων, όπως προδιαγραφές συσκευών, ρυθμίσεις παραμέτρων συσκευών, στατιστικά απόδοσης και την κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής σας τη στιγμή υποβολής του αιτήματος. Μετά από έξι μήνες, το ιστορικό αιτημάτων σας παύει να συσχετίζεται με το τυχαίο αναγνωριστικό και ενδέχεται να διατηρηθεί για έως και δύο χρόνια για να βοηθήσει την Apple στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του Siri, της Υπαγόρευσης και άλλων δυνατοτήτων επεξεργασίας γλώσσας, όπως ο Φωνητικός έλεγχος. Το μικρό υποσύνολο αιτημάτων που έχουν εξεταστεί ενδέχεται να διατηρηθεί για μεγαλύτερο διάστημα των δύο ετών, χωρίς το τυχαίο αναγνωριστικό, για τη συνεχή βελτίωση του Siri.

Αν επιλέξετε να επιτρέψετε σε εφαρμογές τρίτων να ενσωματώνονται με τη δυνατότητα «Χρήση με Siri», κάποια δεδομένα από αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να σταλούν στην Apple για να μπορεί το Siri να καταλαβαίνει το αίτημά σας, ενώ τμήματα του αιτήματός σας θα κοινοποιούνται στην εφαρμογή για να μπορεί να σας παρέχει μια απάντηση ή να εκτελεί μια ενέργεια (π.χ. αποστολή μηνύματος ή κράτηση ταξί). Όταν το Siri αλληλεπιδρά με μια εφαρμογή τρίτου εκ μέρους σας, υπόκειστε στους όρους και προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου της εν λόγω εφαρμογής. Αν επιλέξετε να επιτρέψετε σε εφαρμογές να χρησιμοποιούν το Siri για απομαγνητοφώνηση, τα δεδομένα φωνής που θα απομαγνητοφωνούνται ενδέχεται να σταλούν στην Apple.

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud, οι ρυθμίσεις Siri θα συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές Apple σας με χρήση διατερματικής κρυπτογράφησης. Αν έχετε διαμορφώσει το Hey Siri, θα συγχρονίζεται επίσης ένα μικρό δείγμα των αιτημάτων σας με χρήση διατερματικής κρυπτογράφησης, για βελτίωση της εξατομικευμένης αναγνώρισης του Hey Siri σε κάθε συσκευή. Τα εξατομικευμένα μοντέλα αναγνώρισης ομιλίας και οι αλληλεπιδράσεις σας με το Siri και την Υπαγόρευση που πραγματοποιούνται στη συσκευή ενδέχεται να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που βρίσκονται στη συσκευή σας για βελτίωση της ακρίβειας και της απόδοσης του μοντέλου. Η κατάσταση των κοντινών χρονομέτρων, ειδοποιήσεων, κοινόχρηστων πολυμέσων και η κατάσταση τηλεφωνικών κλήσεων, αν έχετε ενεργοποιήσει τα Προσωπικά αιτήματα στο HomePod, από τη συσκευή σας καθώς και η εγγύτητα της συσκευής, ενδέχεται να κοινοποιούνται τοπικά στις κοντινές συσκευές Apple σας, ώστε άλλα άτομα να μπορούν να τη χειριστούν από τις κοντινές συσκευές σας όπου είναι ενεργό το Siri.

Η επιλογή και ο έλεγχος είναι στα χέρια σας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση στο Siri ή την Υπαγόρευση ανά πάσα στιγμή. Για να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση στο Siri, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» και αγγίξτε για απενεργοποίηση των ρυθμίσεων «Ακρόαση για Hey Siri» και «Κουμπί Αφετηρίας για Siri» ή «Πλευρικό κουμπί για Siri». Για να απενεργοποιήσετε την Υπαγόρευση, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» και αγγίξτε για απενεργοποίηση της ρύθμισης «Ενεργοποίηση της Υπαγόρευσης». Αν απενεργοποιήσετε και την Ερώτηση στο Siri και την Υπαγόρευση, η Apple θα διαγράψει τα Δεδομένα Siri που είναι συσχετισμένα με το τυχαίο αναγνωριστικό.

Αν θέλετε να διαγράψετε το ιστορικό αιτημάτων που είναι συσχετισμένο με ένα τυχαίο αναγνωριστικό και διατηρείται για έξι μήνες, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» > «Ιστορικό Siri και Υπαγόρευσης» και αγγίξτε «Διαγραφή του ιστορικού Siri και Υπαγόρευσης».

Για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα έχουν δυνατότητα ενσωμάτωσης με τη δυνατότητα «Χρήση με το Siri», μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» > [όνομα εφαρμογής] > «Χρήση με την Ερώτηση στο Siri».

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για το Siri μεταβαίνοντας στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και επιλέγοντας «Siri και Υπαγόρευση» > «Ποτέ».

Αν δεν επιθυμείτε συγχρονισμό της εξατομίκευσης Siri στις συσκευές σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Siri μεταβαίνοντας στις «Ρυθμίσεις» > [το όνομά σας] > «iCloud» και αγγίζοντας για απενεργοποίηση του «Siri».

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε εντελώς τη δυνατότητα χρήσης του Siri και της Υπαγόρευσης. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Χρόνος επί οθόνης» > «Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου» > «Επιτρεπόμενες εφαρμογές» και αγγίξτε «Siri και Υπαγόρευση».

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν το Siri για απομαγνητοφώνηση στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Αναγνώριση ομιλίας».

Η από μέρους σας χρήση του Siri ή της Υπαγόρευσης συνεπάγεται ότι συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση των προαναφερθέντων πληροφοριών, από την Apple, τις θυγατρικές και τους αντιπροσώπους της, με σκοπό την παροχή και τη βελτίωση του Siri και των δυνατοτήτων υπαγόρευσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες Apple. Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγονται από την Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.