Προτάσεις Siri, Αναζήτηση και απόρρητο

Το Siri έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Το Siri αναλύει τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις συσκευές και τις εφαρμογές σας ώστε να παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις και βελτιωμένα αποτελέσματα αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τοπική επεξεργασία επί της συσκευής, και συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές σας με διατερματική κρυπτογράφηση μέσω του iCloud.

Το Siri χρησιμοποιεί τοπική επεξεργασία επί της συσκευής για να μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις συσκευές και τις εφαρμογές σας προκειμένου να εξατομικεύει την εμπειρία σας. Χάρη στη χρήση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, όπως π.χ. το ιστορικό περιήγησης στο Safari, τα email, τα μηνύματα, οι εικόνες, οι γνωστοποιήσεις και οι επαφές σας, καθώς και πληροφορίες που δωρίζονται ή παρέχονται από άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές, το Siri μπορεί να προτείνει συντομεύσεις και να παρέχει προτάσεις στις αναζητήσεις, το φύλλο κοινής χρήσης, το Ημερολόγιο, τη Διερεύνηση, την Οπτική διερεύνηση, το Safari, εφαρμογές και αλλού. Για παράδειγμα, το Siri ενδέχεται να χρησιμοποιήσει νοημοσύνη επί της συσκευής για να προτείνει άτομα στα οποία μπορείτε να κοινοποιήσετε μια φωτογραφία στο φύλλο κοινής χρήσης με βάση τα άτομα που εμφανίζονται στη φωτογραφία. Οι προτάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εξατομίκευση των υπηρεσιών της Apple, αλλά δεν αποθηκεύονται σε διακομιστές της Apple ούτε κοινοποιούνται σε άλλες εφαρμογές τρίτων. Όταν εκτελείτε μια συντόμευση που έχει προταθεί από το Siri, υπόκειστε στους όρους και προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου της εφαρμογής.

Το Siri χρησιμοποιεί το iCloud για συγχρονισμό της εξατομίκευσης σε όλες τις συσκευές Apple σας μέσω διατερματικής κρυπτογράφησης.

Για να είναι οι προτάσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης πιο σχετικά, κάποιες πληροφορίες αποστέλλονται στην Apple και δεν συσχετίζονται με εσάς.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Προτάσεις Siri, τη Διερεύνηση, την Οπτική διερεύνηση ή όταν πληκτρολογείτε στην Αναζήτηση, την αναζήτηση στο Safari, στην αναζήτηση #εικόνων στα Μηνύματα ή όταν ενεργοποιείτε το Spotlight, θα αποστέλλονται στην Apple περιορισμένες πληροφορίες για παροχή ενημερωμένων προτάσεων. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στην Apple δεν σας ταυτοποιούν και συσχετίζονται με ένα τυχαίο, εναλλασσόμενο αναγνωριστικό 15 λεπτών που παράγεται στη συσκευή. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθεσία, θέματα ενδιαφέροντος (π.χ. μαγειρική ή μπάσκετ), τα ερωτήματα αναζήτησής σας, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων οπτικής αναζήτησης, θεματικές πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα αναζήτησής σας, προτάσεις που έχετε επιλέξει, εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, και σχετιζόμενα δεδομένα χρήσης συσκευής. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζουν αρχεία ή περιεχόμενο στη συσκευή σας. Αν εγγραφείτε σε συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής ή βίντεο, τα ονόματα αυτών των υπηρεσιών και ο τύπος συνδρομής μπορεί να σταλούν στην Apple. Το όνομα, ο αριθμός και το συνθηματικό του λογαριασμού σας δεν θα σταλούν στην Apple.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για επεξεργασία του αιτήματός σας και παροχή πιο σχετικών προτάσεων και αποτελεσμάτων αναζήτησης, και δεν συσχετίζονται με το Apple ID σας, τη διεύθυνση email σας ή άλλα δεδομένα που μπορεί να έχει η Apple από την εκ μέρους σας χρήση άλλων υπηρεσιών της Apple.

Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Apple. Κάποια κοινά ερωτήματα αναζήτησης μπορεί να κοινοποιηθούν σε μια μηχανή αναζήτησης στον Ιστό για βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Προτάσεις μηχανής αναζήτησης στο Safari

Το Safari έχει ένα πεδίο για αναζητήσεις και διευθύνσεις Ιστού, για να μπορείτε να περιηγείστε στον Ιστό από ένα βολικό σημείο. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι Προτάσεις μηχανής αναζήτησης, το Safari θα ζητά προτάσεις από την επιλεγμένη μηχανή αναζήτησής σας με βάση αυτά που πληκτρολογείτε.

Προφόρτωση πρώτου αποτελέσματος στο Safari

Με ενεργοποιημένη την Προφόρτωση πρώτου αποτελέσματος, μόλις το Safari προσδιορίσει ένα Πρώτο αποτέλεσμα βάσει των σελιδοδεικτών και του ιστορικού περιήγησής σας, θα αρχίσει να φορτώνει την ιστοσελίδα στο παρασκήνιο. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η σελίδα θα φορτώνεται κανονικά.

Η επιλογή και ο έλεγχος είναι στα χέρια σας

Αν δεν επιθυμείτε περιεχόμενο Ιστού και αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Εμφάνιση στη Διερεύνηση» και «Εμφάνιση στο Spotlight» μεταβαίνοντας στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» και αγγίζοντας για απενεργοποίηση αυτών των δυνατοτήτων.

Αν δεν επιθυμείτε τις Προτάσεις Siri σε εφαρμογές ή κατά την κοινή χρήση, την αναζήτηση ή την ακρόαση περιεχομένου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Προτάσεις Siri μεταβαίνοντας στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» και αγγίζοντας για απενεργοποίηση των ρυθμίσεων «Εμφάνιση στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών», «Εμφάνιση στο Spotlight», «Εμφάνιση κατά την κοινή χρήση» ή «Εμφάνιση κατά την ακρόαση».

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την πλήρη λίστα δυνατοτήτων που εξατομικεύει το Siri και τις εφαρμογές για τις οποίες προτείνει συντομεύσεις στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση». Για να διακόψετε την παροχή πληροφοριών από εφαρμογές για εξατομίκευση του Siri, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση», αγγίξτε το όνομα της εφαρμογής και μετά αγγίξτε για απενεργοποίηση της ρύθμισης «Εκμάθηση βάσει χρήσης». Αν δεν επιθυμείτε τα κλιπ εφαρμογών να συνεισφέρουν πληροφορίες για εξατομίκευση του Siri, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Siri και Αναζήτηση» > «Κλιπ εφαρμογών» και μετά αγγίξτε για απενεργοποίηση της ρύθμισης «Εκμάθηση βάσει κλιπ εφαρμογών».

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για τις Προτάσεις Siri στην Αναζήτηση, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο και ασφάλεια» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Υπηρεσίες συστήματος» και αγγίξτε «Προτάσεις βάσει τοποθεσίας» για να απενεργοποιήσετε τις «Προτάσεις και αναζήτηση». Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, η τοποθεσία σας δεν θα αποστέλλεται στην Apple. Για παροχή σχετικών προτάσεων αναζήτησης, η Apple ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση IP της διαδικτυακής σας σύνδεσης για κατά προσέγγιση προσδιορισμό της τοποθεσίας σας, αντιστοιχίζοντας αυτήν τη διεύθυνση με μια γεωγραφική περιοχή.

Αν δεν επιθυμείτε συγχρονισμό της εξατομίκευσης Siri στις συσκευές σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Siri μεταβαίνοντας στις «Ρυθμίσεις» > [το όνομά σας] > «iCloud» και αγγίζοντας για απενεργοποίηση του Siri στη λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιούν iCloud.

Η Apple μπορεί να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που αποστέλλονται σε αυτήν σε αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Χρησιμοποιώντας τις Προτάσεις Siri στην Αναζήτηση, συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών από την Apple, τις θυγατρικές και τους αντιπροσώπους της. Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγονται από την Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18 Σεπτεμβρίου 2023