A Kérje meg Sirit, a Diktálás és az Adatvédelem

Az Apple eltárolja a Sirivel végzett műveletek átiratait, és előfordulhat, hogy áttekinti az átiratok egy részét. Ezenkívül Siri a kérelem feldolgozásához olyan információkat is elküldhet az Apple-nek, mint a hangbevitel, Siri beállítása, a kontaktok és a helyzet. Az adatok nincsenek hozzárendelve az Apple ID-jához.
 

Sirit úgy tervezték, hogy megvédje az Ön információit, és lehetővé tegye, hogy Ön kiválassza, mit oszt meg.

A Kérje meg Sirit, a Diktálás és az Adatvédelem Siri és a Diktálás alapértelmezett működését vázolja fel. Ha úgy dönt, hogy hozzájárul Siri és a Diktálás továbbfejlesztéséhez, további adatok gyűjtésére, tárolására és áttekintésére kerül sor. További tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/legal/privacy/data/hu/improve-siri-dictation weboldalra.

Amikor kéréseket fogalmaz meg, Siri elküld Önről bizonyos adatokat az Apple-nek feldolgozáshoz, és hogy segítse a válaszadást

Siri használatakor az eszköze jelezni fogja Siri beállításaiban, ha az elmondottak az eszközén vannak feldolgozva, és nincsenek elküldve a Siri-szerverekre. Ellenkező esetben a hangbevitelek el lesznek küldve a Siri-szerverekre, és ott lesznek feldolgozva. Az interakciók átiratai minden esetben el lesznek küldve az Apple-nek a kérelmek feldolgozásához.

A Diktálás használatakor az eszköze jelezni fogja a Billentyűzetbeállításokban, hogy a hangbevitelek és az átiratok az általános jellegű diktált szövegek esetében az eszközén lesznek feldolgozva, és nem lesznek elküldve a Siri-szerverekre (általános diktált szövegnek minősül például az üzenetek és jegyzetek írása, a keresőmezőkbe való diktálás azonban nem). Ellenkező esetben a diktált dolgok a szerverre lesznek elküldve, és ott lesznek feldolgozva.

Siri és a Diktálás használatakor az eszköze egyéb Siri-adatokat is elküld az Apple-nek, például a következőket:

  • Kontaktjainak neveit, beceneveit és azok Önnel való kapcsolatát (pl. „apa”), ha ezeket megadja a kontaktok között;
  • A megszólítás módját, ha az be van állítva a nyelv és régió beállításaiban;
  • A zenéket és podcastokat, amelyeket Ön kedvel;
  • Az Ön eszközei és Családi megosztása tagjai eszközeinek neveit;
  • Az Otthon appban és az Apple TV felhasználói profiljaiban található kiegészítőinek, otthonainak, szcenárióinak és megosztott otthon tagjainak neveit;
  • Az elemek címkéit, például a személyek neveit a Fotókban, a jelzések neveit és az Emlékeztetők lista neveit;
  • Az eszközére telepített appok neveit, valamint a Sirin keresztül hozzáadott parancsokat.

A Siri-adatokat, amelyek tartalmazzák a Sirihez intézett kérései számítógéppel készült átiratait, arra használjuk fel, hogy segítsenek javítani a Sirit és a Diktálást az iOS-eszközén és az iOS-eszközével beállított Apple Watchokon, HomePodokon és támogatott HomeKit-kiegészítőkön, hogy jobban megértsék és felismerjék, amit mond.

A Siri-adatok (az Ön Siri-kéréseit is beleértve) az eszköz által generált, véletlenszerű azonosítóhoz vannak rendelve. Ez a véletlenszerű azonosító nem kapcsolódik az Apple ID-jához, e-mail-címéhez vagy bármely más olyan adathoz, amely a többi Apple-szolgáltatás használatából származik.

A Siri-adatok nem lesznek felhasználva marketingprofil összeállításához, és soha nem lesznek értékesítve senkinek.

Ha a Helymeghatározás be van kapcsolva, az eszközének helye (a kérés elküldésének időpontjában) szintén el lesz küldve az Apple részére, hogy Siri és a Diktálás javítsa a kérdéseire adott válaszai pontosságát. A releváns válaszok biztosításához az Apple felhasználhatja az Ön internetkapcsolatának IP-címét az Ön helyzetének egy földrajzi régióban való körülbelüli meghatározásához.

A Siri-szervereken csak a minimálisan szükséges adatok vannak tárolva

Siri használatakor az Apple eltárolja a Sirivel végzett interakciók átiratait, és elképzelhető, hogy az átiratok egy részét áttekinti, hogy fejleszteni tudja Sirit, a Diktálást és az egyéb nyelvfeldolgozási funkciókat, például a Hangvezérlést.

A Diktálás használatakor az eszköze jelezni fogja a Billentyűzetbeállításokban, hogy a hangbevitelek és az átiratok az általános jellegű diktált szövegek esetében az eszközén lesznek feldolgozva, és nem lesznek alapértelmezés szerint elküldve a Siri-szerverekre, és nem lesznek ott eltárolva (általános diktált szövegnek minősül például az üzenetek és jegyzetek írása, a keresőmezőkbe való diktálás azonban nem). Ellenkező esetben az Apple eltárolja a diktált dolgokat, és elképzelhető, hogy az átiratok egy részét áttekinti, hogy fejleszteni tudja Sirit, a Diktálást és az egyéb nyelvfeldolgozási funkciókat, például a Hangvezérlést.

Kéréselőzményei legfeljebb hat hónapig egy véletlenszerű azonosítóhoz lesznek hozzárendelve. Kéréselőzményei tartalmazhatnak átiratokat, hanganyagokat olyan felhasználókhoz, akik hozzájárultak ahhoz, hogy részt vesznek Siri és a Diktálás fejlesztésében, illetve Siri-adatokat és kapcsolódó adatokat, mint az eszközspecifikációk, eszközkonfiguráció, teljesítménystatisztikák, illetve az eszköz hozzávetőleges helyzete a kérése időpontjában. Hat hónap elteltével kérési előzményei le lesznek választva a véletlenszerű azonosítóról, és még további két évig megtartásra kerülhetnek, hogy segítségükkel az Apple fejleszthesse és javíthassa Sirit, a Diktálást és más nyelvfeldolgozó funkciókat, mint a Hangvezérlés. Lehetséges, hogy a kérések kis, vizsgált része két éven túl is meg lesz tartva (a véletlenszerű azonosító nélkül) Siri folyamatos fejlesztése érdekében.

Amennyiben úgy dönt, hogy engedélyezi harmadik felek appjai számára a „Használat a Kérje meg Sirit funkcióval” integrálását, akkor bizonyos adatok ezekből az appokból el lesznek küldve az Apple részére, hogy segítsenek Sirinek megérteni kéréseit, és a kérésének egyes részei meg lesznek osztva az appal a válaszadás vagy egy művelet elvégzésének (pl. üzenet küldése vagy fuvar foglalása) elősegítése érdekében. Amikor Siri együttműködik egy harmadik féltől származó appal az Ön nevében, érvényesek Önre az app használati feltételei és adatvédelmi szabályzata. Ha úgy dönt, hogy engedélyezi az appok számára, hogy átiratok készítésére használják Sirit, az átirat készítéséhez használandó hangadatok lehetséges, hogy el lesznek küldve az Apple-nek.

Ha iCloudot használ, a Siri-beállítások végponttól végpontig történő titkosítással szinkronizálódnak az Apple-eszközei között. Ha beállította Sirit, a kéréseiből egy kisebb minta szintén szinkronizálva lesz végponttól végpontig történő titkosítással a személyre szabott Siri-felismerés továbbfejlesztéséhez az egyes eszközökön. A személyre szabott beszédfelismerési modellek, illetve a Sirivel és a Diktálás funkcióval az eszközén végzett interakciók felhasználhatják az eszközén lévő információkat a pontosság és a modell teljesítményének javításához. Elképzelhető, hogy a közeli időzítők, jelzések, megosztott médiatartalmak, illetve ha használja a Személyes kérelmek funkciót egy HomePodon, akkor a telefonhívások állapota az eszközéről és az eszköze közeléből meg lesz osztva az Ön közelében lévő Apple-eszközeivel, hogy mások vezérelni tudják ezeket az Ön azon közeli eszközeiről, amelyeken Siri engedélyezve van.

Ön döntési lehetőséggel és beleszólással rendelkezik

A Kérje meg Sirit funkciót vagy a Diktálást bármikor letilthatja. A Kérje meg Sirit kikapcsolásához lépjen a Beállítások > Siri és keresés > „Felismerés” menüpontra, és koppintson a „Felismerés” kikapcsolásához, majd lépjen a Beállítások > Siri és keresés menüpontra, és koppintással kapcsolja ki a „Siri a Főgombbal” vagy a „Siri az oldalsó gombbal” beállítást. A Diktálás kikapcsolásához válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, majd koppintson a Diktálás engedélyezése lehetőség kikapcsolásához. Ha a Kérje meg Sirit és a Diktálás funkciót is kikapcsolja, az Apple törli a véletlenszerű azonosítóhoz rendelt Siri-adatokat.

A véletlenszerű azonosítóhoz rendelt és hat hónapig megtartott kéréselőzmények törléséhez nyissa meg a Beállítások > Siri és keresés > Siri és a Diktálás előzményei lehetőségre, és koppintson a Siri és a Diktálás előzményeinek törlése elemre.

A Beállítások > Siri és keresés > [app neve] > Használat a Kérje meg Sirit funkcióval menüpontban bármikor szabályozhatja, hogy mely appok integrálhatják a „Használat a Kérje meg Sirit funkcióval” szolgáltatást.

Ha ki szeretné kapcsolni a Helymeghatározást Siri számára, akkor válassza a Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás menüpontot, koppintson a Siri és Diktálás, majd a Soha lehetőségre.

Ha nem szeretné, hogy Siri személyre szabása szinkronizálva legyen az eszközei között, letilthatja Sirit. Ehhez válassza a Beállítások > [az Ön neve] > iCloud menüpontot, és koppintással kapcsolja ki a Sirire vonatkozó beállítást.

Siri és a Diktálás használatát teljesen is korlátozhatja. Ehhez válassza a Beállítások > Képernyőidő > Tartalmi és adatvédelmi korlátozások > Engedélyezett appok lehetőséget, és koppintson a Siri és Diktálás lehetőségre.

Beállíthatja, mely appok használják Sirit hangátirathoz a Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Beszédfelismerés menüpontban.

Siri vagy a Diktálás használatával Ön elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Apple, valamint annak leányvállalatai és ügynökei átadják, gyűjtsék, karbantartsák, feldolgozzák és felhasználják az Ön ilyen jellegű információit Siri és a diktálási funkció Apple-termékekben és -szolgáltatásokban való biztosítása és javítása érdekében. Előfordulhat, hogy az Apple ezeket az információkat harmadik félnek minősülő, megbízható szolgáltatóknál tárolja és dolgozza fel. Az Apple által gyűjtött információk mindig az Apple adatvédelmi szabályzata szerint lesznek felhasználva, amely megtalálható a www.apple.com/hu/privacy weboldalon.

Közzététel dátuma: 2023. szeptember 18