Om Kart og personvern

Kart er fra første stund utviklet for å beskytte personvernet ditt. Vi samler ikke inn personopplysninger knyttet til din bruk av Kart, unntatt når du sender inn informasjon gjennom Vurderinger og bilder eller Rapporter et problem.

Kart er utviklet for å beskytte informasjonen din. Vi er nøye på å kun samle inn data vi trenger for å gjøre opplevelsen din bedre. Når vi samler inn data, mener vi det er viktig at du vet hva vi samler inn, og hvorfor vi trenger det.

Pålogging og synkronisering

Du trenger ikke å logge på iCloud med Apple‑ID-en din for å bruke Kart. Hvis du velger å logge på iCloud og har tofaktorautentisering aktivert, vil Kart synkronisere dataene dine på tvers av alle enhetene dine ved hjelp av gjennomgående kryptering. Blant annet er favoritter, logg og samlinger gjennomgående kryptert, slik at Apple ikke kan lese dem. Når du deler beregnet ankomsttid med andre Kart-brukere, kan ikke Apple se den delte posisjonen.

Hvis du er pålogget, vil Kart også bruke informasjon knyttet til Apple‑ID-en din, for eksempel om du er et barn eller en voksen, for å avgjøre om bestemte funksjoner er tilgjengelige for deg. Kart vil ikke lagre denne informasjonen.

Sted

Bruk av posisjonen din kreves for at de fleste Kart-funksjoner skal fungere optimalt. Ettersom posisjonen din kan avsløre identiteten din, konverterer vi nøyaktige posisjoner til mindre nøyaktige posisjoner innen 24 timer.

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å gå til Innstillinger > Kart > Sted. Enkelte Kart-funksjoner, som sving for sving-navigering, vil ikke være tilgjengelige hvis du deaktiverer denne funksjonen.

Hvis du velger å bruke funksjonene Mer nøyaktig navigering, Avgrens sted eller Navigering med utvidet virkelighet til fots, vil Kart bruke kameraet og bevegelsessensorer til å forbedre nøyaktigheten til posisjoneringen og retningen din for å hjelpe deg med å finne veien. Disse dataene lagres ikke, og forlater ikke enheten din. Du kan deaktivere Mer nøyaktig navigering ved å gå til Innstillinger > Kart, gå til Veibeskrivelse-delen og trykke på Til fots og slå av Mer nøyaktig navigering.

Hvis Stedstjenester er slått på, vil informasjon om rute, trafikk og interessepunkter i nærheten bli brukt i samlet anonym form for å forbedre Kart. Du kan deaktivere dette ved å gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Stedstjenester > Systemtjenester > Rute- og trafikkinformasjon. Finn ut mer om Stedstjenester på www.apple.com/no/legal/privacy/data/no/location-services.

Bruk av Kart

Når du bruker Kart, sendes følgende informasjon til Apple:

 • Tidspunktet for forespørselen din.
  • Enhetsmodell og programvareversjon.
  • Inndataspråk.
  • Enhetens posisjon, hvis du har autorisert Kart til å få tilgang til posisjonen din.
  • Grensene for kartområdet som er synlig på enheten din.
  • Samhandlinger med Kart, inkludert søkeord og funksjoner du bruker, steder du ser på, og hvordan du samhandler med varslinger fra Kart.

Vi samler også inn data om appen, enheten og nettverkskonfigurasjon og -ytelse ved bruk av Kart. Individuelle bruksmålinger knyttes til en identifikator som skiftes ut flere ganger i timen, og knyttes ikke til Apple-ID-en din. Dette betyr at Kart ikke kan søke etter informasjon om deg basert på en identifikator knyttet til deg eller enheten din.

Identifikatorer med lenger varighet brukes for appytelse, samlede bruksmålinger og til å opprettholde integriteten til tjenesten. Disse identifikatorene med lengre varighet er ikke knyttet til Apple-ID-en din eller informasjon som kan identifisere deg, som din nøyaktige posisjon eller søk.

Du har valget om å delta i Vurderinger og bilder, som er en funksjon i Kart som gjør det mulig å publisere vurderinger, bilder og annet innhold til severdigheter. Du kan også velge å rapportere inn feil til Kart ved å bruke funksjonen Rapporter et problem i Kart. I motsetning til annen aktivitet i Kart, er rapportene du sender inn og vurderinger, bilder og annet innhold som du deler i disse funksjonene, knyttet til Apple‑ID-en din. Finn ut mer om Rapporter et problem på www.apple.com/no/legal/privacy/data/no/maps-report-an-issue. Finn ut mer om vurderinger og bilder på www.apple.com/no/legal/privacy/data/no/ratings-photos.

Navigering

I tillegg til informasjonen over sendes informasjon om ruten din også til Apple når du sender en forespørsel om navigering eller veibeskrivelse i Kart, inkludert:

 • Utgangspunkt og enhetens gjeldende posisjon hvis du har gitt Kart tilgang til posisjonen din.
  • Bestemmelsessted.
  • Transportmåte, inkludert om du er koblet til CarPlay.
  • En tilfeldig identifikator som opprettes når du ber om en veibeskrivelse, og som varer så lenge navigeringsøkten varer.

Vi konverterer nøyaktige posisjoner fra enhetene dine og startpunkt på ruten din til mindre nøyaktige posisjoner innen 24 timer.

Hvis du bruker navigering for elbil, vil ladestatus ved begynnelsen av navigeringen og informasjon om kjøretøyets ladestatus under kjøreturen også bli sendt til Apple. Hvis du har valgt å forbedre Navigering for elbil, kan Apple i tillegg bruke data fra elbilen din når du ber om veibeskrivelser, til å optimalisere turen din, varsle når det er på tide å lade kjøretøyet, og gi deg et anslag på gjenværende ladenivå når turen er ferdig. Denne informasjonen inkluderer batterikapasitet, ladenivå og andre karakteristikker ved kjøretøyet som kan påvirke rekkevidden. Ingenting av dette er knyttet til Apple‑ID-en din. Finn ut mer om Navigering for elbil på www.apple.com/no/legal/privacy/data/no/improve-ev-routing.

Tilpassing av Kart

Tilpassede funksjoner i Kart, for eksempel Parkert bil, På tide å dra, Favoritter og Forslag (som kommende destinasjoner), opprettes ved hjelp av data som er generert på enheten din. Dette bidrar til å minimere datamengden som sendes fra enheten din.

Kart-tjenesten i Kina

Kart-produktet i Kina bruker AutoNavi-karttjenesten. Du trenger ikke å logge på med Apple‑ID-en din for å bruke Kart-appen i Kina, og aktiviteten din knyttes til en serie tilfeldige og roterende identifikatorer som ikke er knyttet til Apple‑ID-en. Apple samarbeider med AutoNavi for å ta i bruk personvernbeskyttende teknikker for å skjule posisjonen din slik at den innsamlede informasjonen ikke identifiserer deg personlig.

Funksjonen for restriksjoner for nummerskilt i Kina gir deg informasjon om eksisterende veinettverksrestriksjoner og tilbyr alternative rutevalg basert på bilens nummerskilt. Kart samarbeider med AutoNavi om å finne ruter som unngår områder med restriksjoner basert på bilens nummerskilt. Kun informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder ditt nummerskilt, deles når du ber om en rute, slik at verken Apple eller AutoNavi kan se ditt virkelige nummerskilt, og ingenting av denne informasjonen er knyttet til Apple‑ID-en din.

Databruk og deling med tredjeparter

Apple kan bruke utvalgte deler av innsamlet informasjon til å levere og forbedre Kart og andre posisjonsbaserte produkter og tjenester.

Apple deler bevegelsesdata, severdighetsdata og samlet brukeranalyse med partnere. Data deles imidlertid kun hvis enkelte minimumsgrenser oppfylles for å hindre disse partnerne i å knytte denne informasjonen til en spesifikk Kart-bruker.

Når du rapporterer et problem i Kart som gjelder en tredjepartsdataleverandør, kan Apple gi tredjeparten informasjon fra ditt rapporterte problem for å bidra til å løse det. Apple deler kun informasjon med slike tredjeparter når det er nødvendig for å rette en feil, og all informasjon som kan identifisere deg personlig, vil bli slettet før den overleveres.

Det kan hende at data som sendes til Apple, blir behandlet og oppbevart av tredjeparts tjenesteleverandører.

Oppbevaring

Vi samler ikke inn personopplysninger knyttet til din bruk av Kart, med unntak av Vurderinger og bilder og Rapporter et problem. Hvis du har spørsmål om din bruk av Kart eller vil ha kontakt med vårt personvernombud, kan du kontakte oss på www.apple.com/no/legal/privacy/contact.

All informasjon Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy.

Publiseringsdato: 12. september 2022