Spør Siri, Diktering og personvern

Apple lagrer avskrifter fra din bruk av Siri og kan behandle et delsett av disse avskriftene. Siri kan også sende informasjon som taleinndata, «Hei Siri»-konfigurering, kontakter og steder til Apple for å behandle forespørsler. Data blir ikke knyttet til Apple‑ID-en din.
 

Siri beskytter informasjonen din og lar deg velge hva du vil dele.

Spør Siri, Diktering og personvern oppsummerer hvordan Siri og Diktering fungerer med standardinnstillinger. Hvis du velger å bidra til Forbedre Siri og Diktering, vil ytterligere data bli samlet inn, lagret og gjennomgått. Finn ut mer om dette på www.apple.com/no/legal/privacy/data/no/improve-siri-dictation.

Når du kommer med forespørsler, sender Siri utvalgt informasjon om deg til Apple for behandling og for å kunne svare på forespørslene.

Når du bruker Siri, vil Siri-innstillingene på enheten din vise om det du sier, blir behandlet på enheten, og ikke sendt til Siri-tjenere. Ellers blir taleinndataene dine sendt til og behandlet på Siri-tjenere. I alle tilfeller vil avskrifter av handlingene dine bli sendt til Apple for behandling.

Når du bruker Diktering, vil enheten din indikere i Tastatur-innstillingene om taleinndata og avskrifter for generell tekstdiktering (for eksempel i tekstmeldinger eller notater, men ikke diktering i et søkefelt) behandles lokalt på enheten uten å sende dem til Siri-tjenerne. Ellers blir det du dikterer, sendt til og behandlet på tjeneren.

Når du bruker Siri og Diktering, vil enheten sende andre Siri-data, for eksempel:

 • kontakters navn, kallenavn og relasjoner (for eksempel «pappa»), hvis du har konfigurert dette i kontaktene
  • musikk og podkaster du liker
  • navnene til dine og dine Familiedeling-medlemmers enheter
  • navn på tilbehør, hjem, stemninger, medlemmer i delte hjem i Hjem-appen og brukerprofiler på Apple TV
  • etiketter for objekter, for eksempel personers navn i Bilder, alarmnavn og navn på Påminnelser-lister
  • navn på apper du har installert på enheten, og snarveier du har lagt til via Siri

Forespørslene dine knyttes til en tilfeldig identifikator, ikke Apple‑ID-en din.

Siri-data, som også inkluderer datamaskingenererte avskrifter av dine Siri-forespørsler, brukes for å hjelpe Siri og Diktering på iOS-enheten og eventuelle tilkoblede Apple Watch-enheter og HomePoder eller HomeKit-tilbehør som støttes, som er konfigurert med iOS-enheten din, med å forstå og gjenkjenne det du sier.

Siri-data knyttes til en tilfeldig, enhetsgenerert identifikator. Denne tilfeldige identifikatorer knyttes ikke til Apple-ID-en din, e-postadressen din eller andre data som Apple besitter fra din bruk av andre Apple-tjenester.

Siri-data og forespørslene dine brukes ikke til å opprette en markedsføringsprofil og selges aldri til noen.

Hvis du har slått på Stedstjenester, sendes også posisjonen til enheten på det tidspunktet du sender en forespørsel, til Apple. Dette hjelper Siri med å gi bedre og mer nøyaktige svar. Apple kan bruke IP-adressen til internettforbindelsen din for å anslå omtrent hvor du befinner deg, slik at du kan få mer relevante svar.

Kun minimalt med data lagres på Siri-tjenere

Når du bruker Siri, lagrer Apple avskrifter fra din bruk av Siri og kan behandle et delsett av disse avskriftene for å utvikle og forbedre Siri og Diktering og andre språkbehandlingsfunksjoner som for eksempel Talekontroll.

Når du bruker Diktering, vil enheten din indikere i Tastatur-innstillingene om taleinndata og avskrifter for generell tekstdiktering (for eksempel i tekstmeldinger eller notater, men ikke diktering i et søkefelt) behandles lokalt på enheten uten å sendes til eller lagres på Siri-tjenerne som standard. Ellers lagrer Apple avskrifter fra det du dikterer og kan behandle et delsett av disse avskriftene for å utvikle og forbedre Siri, Diktering og andre språkbehandlingsfunksjoner som for eksempel Talekontroll.

Forespørselsloggen din knyttes til den tilfeldige identifikatoren i opptil seks måneder. Forespørselsloggen kan inkludere avskrifter, lyd for brukere som har valgt å bli med i Forbedre Siri og Diktering, Siri-data og tilknyttet data, for eksempel enhetsspesifikasjoner, enhetskonfigurasjon, ytelsesstatistikk og den omtrentlige posisjonen til enheten da forespørselen fant sted. Etter seks måneder fjernes tilknytningen mellom din forespørselslogg og den tilfeldige identifikatoren, og den kan beholdes i opptil to år for å hjelpe Apple med å utvikle og forbedre Siri, Diktering og andre språkbehandlingsfunksjoner som Talekontroll. Det lille delsettet med forespørsler som har blitt behandlet, kan beholdes i lenger enn to år, uten den tilfeldige identifikatoren, for videre forbedring av Siri.

Hvis du velger å tillate at andre apper kan integreres med «Bruk med Siri», blir noen data fra disse appene kanskje sendt til Apple for å hjelpe Siri med å forstå forespørselen din, og deler av forespørselen vil bli delt med appen for å kunne gi et svar eller utføre en handling (for eksempel sende en melding eller bestille skyss). Når Siri kommuniserer med en tredjepartsapp på dine vegne, er du underlagt appens vilkår og retningslinjer for personvern. Hvis du tillater at apper kan bruke Siri til avskrift, kan talen som du vil skal skrives av, bli sendt til Apple.

Siri-innstillingene synkroniseres på Apple-enhetene dine ved hjelp av gjennomgående kryptering hvis du bruker iCloud. Hvis du har konfigurert Hei Siri, vil et lite utvalg av forespørslene dine også synkroniseres ved hjelp av gjennomgående kryptering for å forbedre tilpassede Hei Siri-gjenkjenning på hver enhet. De tilpassede talegjenkjenningsmodellene og handlingene dine med Siri og Diktering som utføres på enheten, kan benytte informasjonen på enheten til å forbedre presisjonen og modellytelsen. Statusen til tidtakere, alarmer, delte medier og telefonsamtaler (hvis du valgte dette fra private funksjoner i HomePod) på enheten din og nærheten av slike enheter kan bli delt lokalt med Apple-enheter i nærheten, slik at andre kan styre dem fra Siri-aktiverte enheter i nærheten.

Du har valgmuligheter og kontroll

Du kan når som helst deaktivere Spør Siri eller Diktering. Hvis du vil slå av Spør Siri, velger du Innstillinger > Siri og søk og trykker deretter for å slå av «Lytt etter ‘Hei Siri’» og «Trykk på Hjem-knappen eller sideknappen for Siri». Hvis du vil slå av Diktering, går du til Innstillinger > Generelt > Tastatur og trykker deretter for å slå av Aktiver diktering. Hvis du slår av både Spør Siri og Diktering, vil Apple slette Siri-data som er knyttet til den tilfeldige identifikatoren.

Du kan slette forespørselsloggen knyttet til en tilfeldig identifikator og som beholdes i seks måneder, ved å velge Innstillinger > Siri og søk > Siri og Diktering-logg, og deretter trykke på Slett Siri og Diktering-logg.

Du kan kontrollere hvilke apper som kan integreres med Bruk med Siri når som helst ved å velge Innstillinger > Siri og søk > [navn på app] > Bruk med Spør Siri.

Du kan slå av stedstjenester for Siri ved å gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Stedstjenester, trykke på Siri og diktering og deretter på Aldri.

Hvis du ikke vil at Siri-tilpassingene skal synkroniseres på alle enhetene dine, kan du deaktivere Siri ved å gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud, og trykke for å slå av Siri.

Du kan også sperre Siri og Diktering helt ved å velge Innstillinger > Skjermtid > Innhold og personvern > Tillatte apper > Siri og Diktering.

Du kan kontrollere hvilke apper som bruker Siri til avskrift, i Innstillinger > Personvern og sikkerhet > Talegjenkjenning.

Ved å ta i bruk Siri eller Diktering godtar du at Apple, samt våre underleverandører og samarbeidspartnere, kan samle inn, overføre, vedlikeholde, behandle og bruke denne informasjonen for å levere og forbedre Siri- og dikteringsfunksjonalitet i alle Apple-produkter og -tjenester. Apple kan behandle og lagre denne informasjonen hos pålitelige tredjeparter som leverer tjenester til selskapet. All informasjon Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy.

Publiseringsdato: 12. september 2022