Forbedring av aktivitet og helse og personvern

Forbedre Aktivitet og Helse er utviklet for å beskytte informasjonen din og la deg velge hva du vil dele.

Forbedre Aktivitet og Helse sender aktivitets- og trenings­informasjon, samt data knyttet til helse, fra iPhone, iPad og Apple Watch til Apple for å utvikle, forbedre og forstå virknings­graden av helse-, aktivitets- og trenings­funksjonene. Dette kan omfatte ubehandlede og analyserte data fra helse- og aktivitetsbaserte sensorer. Dataene dine vil ikke bli brukt til andre formål, og de inneholder ikke personlige data.

Informasjonen som samles inn i forbindelse med Forbedre Aktivitet og Helse, inkluderer data som vises i Helse- og Mosjon-appene på iPhone, iPad og apper knyttet til helse og trening på Apple Watch, inkludert informasjon du har oppgitt (f.eks. alder, kjønn, høyde, vekt og rullestolmodustilstand), informasjon relatert til hjerterytme som Varslinger om ujevn hjerterytme (deriblant typen og hyppigheten av varslinger og antall og type hjerterytmemålinger, prosentandeler av bestemte atrieflimmerverdier, samhandlinger med ulike datatyper og relevante livsstilsfaktorer, samt mulige årsaker til ufullstendige målinger), informasjon fra EKG-appen (deriblant antall EKG-målinger tatt, resultater og eventuelle tilknyttede symptomer), informasjon fra funksjonen Oksygen i blodet (deriblant resultatet av vellykkede målinger, antallet målinger og kvaliteten på målingene), informasjon fra funksjonen Mental helse (som samhandlinger med funksjonen, når og hvorvidt du fullførte en klinisk vurdering, frekvensen av loggført sinnstilstand, samt typen og frekvensen av aktiverte varslinger og handlinger du har utført fra varslingene), informasjon knyttet til bruken av Helsedeling-funksjonen som gjør det mulig å dele helsedata med familie og venner (f.eks. antall delingsforhold, antall helseemner som er delt, endringer i helseemner som er delt, informasjon knyttet til helsetrender som er generert og delt, og samhandlinger med varslinger fra Helse-deling), utvalgt informasjon fra Helsedeling-funksjonen som gjør det mulig å dele helsedata med helsepersonell (f.eks. det laveste, høyeste og gjennomsnittlige antallet helseemner som deles, samt hvor mange helseinstitusjoner du deler helsedata med) og informasjon fra Nødinfo (for eksempel felt du har fylt ut, og hvordan du bruker funksjonen), informasjon knyttet til bruk av Siri for å få tilgang til data fra Helse-appen (f.eks. når og hvordan du bruker Siri for å registrere typer helsedata i Helse-appen eller til å oppgi informasjon som er tilgjengelig i Helse-appen, hvilke typer helsedata du spør etter og hvilke typer forespørsler du gjør, inkludert om du ber om å registrere informasjon i eller oppgi informasjon fra Helse-appen), og informasjon knyttet til bruken din av funksjonen Medisiner (f.eks. om du loggførte en medisin, metoden du brukte for å loggføre medisin, opprettelse av en tidsplan for medisiner og handlinger utført i forbindelse med denne tidsplanen, samt interaksjon med eller bruk av innstillinger og varslinger for Medisiner). Informasjonen som sendes til Apple, kan også inkludere aktivitets- og bevegelses­data (f.eks. oppreisttimer, trenings­minutter, trapper gått, høyde over havet og dybde, prosentvis fullføring av bevegelses­ringen, aktivitetsnivå, treningsdata (som type, modus, kilde, varighet og informasjon knyttet til trenings­øktene du deler), bevegelses­relatert informasjon, data fra akselerometer og gyroskop, den generelle retningen du står vendt mot, og informasjon om barometrisk trykk), informasjon fra Mindfulness-appen (f.eks. type mindfulnessøkt og om puls ble registrert), håndledds­status og -retning og informasjon om når og hvordan du importerer enkelte kontrollerbare journaldata i Helse-appen, i tillegg til tilknyttede data som vises i Helse-appen (f.eks. maks VO₂), antall fall og annen fall- og støtinformasjon, søvnrelatert informasjon (som verdier for pustefrekvens, søvnplaner og hvordan de avviker fra registrert søvn, bevegelses­data som brukes til å finne ut hvor lenge du har sovet, og informasjon relatert til søvnstadier), informasjon, symptomer og resultater knyttet til og hentet fra menstruasjons­sykluser, graviditet og syklusfaktorer, inkludert bruk av prevensjons­midler (som registrering av forlengede menstruasjons­sykluser, uregelmessig eller sjelden menstruasjon, vedvarende mellom­blødninger, anslag for menstruasjons­periode og eggløsning og rapporterte resultater av eggløsnings­tester), informasjon knyttet til og innhentet fra målinger av håndledds­temperatur (som samlede temperatur­målinger og annen temperatur­basert informasjon), eksponering for lydnivåer i hodetelefoner og omgivelseslyd og lyddempings­målinger, brille- eller linseseddel og relaterte felter, hjerte­relaterte målinger med visualiseringer, informasjon knyttet til funksjonen Tid i dagslys (som den anslåtte tid tilbrakt i dagslys og samlet statistikk over lysverdiene i omgivelsene) og utvalgt informasjon knyttet til din bruk av funksjoner og treningsøkter i Apple Fitness+. Apple kan også motta informasjon om hvordan og hvorvidt andre treningsapper eller -enheter fra tredjeparter er installert, i bruk eller tilkoblet, din omtrentlige posisjon, hvordan du bruker Helse-appen, hvor lenge du har brukt Apple Watch, og om du har aktivert og bruker aktivitets- og helserelaterte apper, varslinger, innstillinger og funksjoner. Alle dataene over kan aggregeres eller kombineres i en form som ikke identifiserer deg personlig, og analyseres på iPhone, iPad og Apple Watch før de sendes til Apple. Apple kan også bruke denne informasjonen til å avdekke trender og anslå målinger for enkelte typer aktivitet og helserelaterte funksjoner.

I begrenset omfang kan Apple dele utvalgt og samlet informasjon med relevante helsemyndigheter i forbindelse med forskriftspålagte overføringer. Informasjonen som deles, vil aldri inneholde informasjon om enkeltpersoner eller informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

Ved å aktivere Forbedre Aktivitet og Helse godtar du at Apple, samt våre underleverandører og samarbeidspartnere, kan samle inn, overføre, vedlikeholde, behandle, bruke og utlevere informasjonen som beskrevet ovenfor. Apple kan dele denne informasjonen med pålitelige tredjeparter som leverer tjenester til selskapet.

All informasjon Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy.

Publiseringsdato: 18. september 2023