Forbedring av aktivitet og helse og personvern

Forbedre Aktivitet og Helse er utviklet for å beskytte informasjonen din og la deg velge hva du vil dele.

Forbedre Aktivitet og Helse sender aktivitets- og treningsinformasjon, samt data knyttet til helse, fra iOS-enheten og Apple Watch til Apple for å utvikle, forbedre og forstå virkningsgraden av helse-, aktivitets- og treningsfunksjonene. Dette kan omfatte ubehandlede og analyserte data fra helse- og aktivitetsbaserte sensorer. Dataene dine vil ikke bli brukt til andre formål, og de inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjonen som samles inn i forbindelse med Forbedre Aktivitet og Helse, inkluderer data som vises i Helse- og Mosjon-appene på iOS-enheten og i Aktivitet-appen på Apple Watch, inkludert informasjon du har oppgitt (f.eks. alder, kjønn, høyde, vekt og rullestolmodustilstand), informasjon relatert til hjerterytme som Varslinger om ujevn hjerterytme (deriblant hyppighet og type varslinger, antall og type pulsmålinger, prosentandel av visse atrieflimmer­målinger, din interaksjon med ulike datatyper, relevante livsstils­faktorer og mulige årsaker til ikke-entydige målinger), informasjon fra EKG-appen (deriblant antall EKG-målinger tatt, resultater og eventuelle tilknyttede symptomer), informasjon fra funksjonen Oksygen i blodet (deriblant resultatet av vellykkede målinger, antallet målinger og kvaliteten på målinger), informasjon relatert til bruk av Helsedeling-funksjonen som gjør det mulig å dele helsedata med familie og venner (f.eks. antall delingsforhold, antall helseemner som er delt og interaksjoner med helsedelingsvarsler), utvalgt informasjon fra Helsedeling-funksjonen som gjør det mulig å dele helsedata med helsepersonell (f.eks. bruksfrekvens, minste, største og gjennomsnittlig antall helseemner som deles, samt hvor mange helseinstitusjoner du deler helsedata med) og informasjon fra Nødinfo (for eksempel felt du har fylt ut, og hvordan du bruker funksjonen) og informasjon knyttet til din bruk av medisineringsfunksjonen (som hvorvidt du loggførte en medisinering, metoden som ble brukt til å loggføre medisineringen, opprettelse av en medisineringsplan og iverksatte tiltak relatert til slike planer, i tillegg til interaksjon med og bruk av innstillinger og varslinger angående medisinering). Informasjonen som sendes til Apple, kan også inkludere aktivitets- og bevegelsesdata (f.eks. oppreisttimer, treningsminutter, trapper gått, høyde over havet og dybde, prosentvis fullføring av bevegelsesringen, aktivitetsnivå, treningsdata (som type, kilde og varighet), bevegelsesrelatert informasjon, data fra akselerometer og gyroskop, den generelle retningen du står vendt mot, og informasjon om barometrisk trykk), informasjon fra Mindfulness-appen (f.eks. type mindfulnessøkt og om puls ble registrert), håndleddsstatus og -retning og informasjon om når og hvordan du importerer enkelte kontrollerbare journaldata i Helse-appen, i tillegg til tilknyttede data som vises i Helse-appen (f.eks. maks VO₂, antall fall og annen fall- og støtinformasjon, verdier for pustefrekvens, informasjon, symptomer og resultater knyttet til og hentet fra menstruasjonssykluser, graviditet og suklusfaktorer, inkludert bruk av prevensjonsmidler (som registrering av forlenget menstruasjonssyklus, uregelmessig eller sjelden menstruasjon, eggløsningsestimater, data om nøyaktigheten til estimater av menstruasjonssyklus og rapporterte resultater av eggløsningstester), informasjon knyttet til og innhentet fra målinger av håndleddstemperatur (som samlede temperaturmålinger og annen temperaturbasert informasjon), søvnplaner og hvordan de avviker fra registrert søvn, bevegelsesdata som brukes til å finne ut hvor lenge du har sovet, eksponering for lydnivåer i hodetelefoner og omgivelseslyd og lyddempingsmålinger, brille- eller linseseddel og relaterte felter, samt hjerterelaterte målinger med visualiseringer). Apple kan også motta informasjon om hvordan og hvorvidt andre treningsapper eller -enheter fra tredjeparter er installert, brukt eller koblet til, din omtrentlige posisjon, hvor lenge du har brukt Apple Watch, og om du har aktivert og bruker aktivitets- og helserelaterte apper, varslinger og funksjoner. Alle dataene over kan aggregeres eller kombineres i en form som ikke identifiserer deg personlig, og analyseres på iOS-enheten og Apple Watch før de sendes til Apple. Apple kan også bruke denne informasjonen til å avdekke trender og anslå målinger for enkelte typer aktivitet og helserelaterte funksjoner.

I begrenset omfang kan Apple dele utvalgt og samlet informasjon med relevante helsemyndigheter i forbindelse med forskriftspålagte overføringer. Informasjonen som deles, vil aldri inneholde informasjon om enkeltpersoner eller informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

Ved å aktivere Forbedre Aktivitet og Helse godtar du at Apple, samt våre underleverandører og samarbeidspartnere, kan samle inn, overføre, vedlikeholde, behandle, bruke og utlevere informasjonen som beskrevet ovenfor. Apple kan dele denne informasjonen med pålitelige tredjeparter som leverer tjenester til selskapet.

All informasjon Apple samler inn, blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/privacy.

Publiseringsdato: 12. september 2022