Apple Music a súkromie

Vaše vyhľadávania, prechádzanie obsahu, nákupy a skóre dôvery zariadenia pomáhajú vylepšovať službu a predchádzať podvodom. Ak si predplatíte odber služby alebo sa zaregistrujete na skúšobné obdobie zdarma, budú na jej prispôsobenie vašim potrebám a posielanie hlásení použité aj informácie o vašej hudobnej knižnici a prehrávanom obsahu. Sériové číslo zariadenia bude možné použiť na overenie spôsobilosti pre ponuky.
 

Apple Music chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Privacy Icon

 • Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašich aktivitách v Apple Music a Apple Music Classical, napríklad aké skladby prehrávate a ako dlho ich prehrávate, na prispôsobenie odoberaných služieb alebo zaregistrovanej ukážkovej verzie služby, posielanie hlásení a kompenzáciu partnerov.
 • Vaša knižnica na cloude spoločnosti Apple odosiela spoločnosti Apple informácie z hudobnej knižnice na vašom zariadení, ako sú názvy skladieb a mená interpretov, na účely identifikácie a odomknutia kópií všetkých vašich skladieb, ktoré sú zároveň dostupné aj v Apple Music.
 • Informácie z vašej knižnice v cloude sú k vám priradené na dobu odberu služby a krátky čas po jeho ukončení. Záznamy o prehrávaných skladbách sú uchované po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii.
 • Na pomoc pri identifikácii a ochrane voči podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefonických hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Ochrana vášho súkromia a bezpečnosť vašich informácií je prioritou pre každého v Apple. Snažíme sa zhromažďovať len tie dáta, ktoré potrebujeme, aby sme vám vedeli ponúknuť stále lepší užívateľský zážitok. Myslíme si, že pri ich zhromažďovaní je dôležité, aby ste vedeli, aké dáta zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, vďaka čomu sa môžete informovane rozhodnúť. Služby Apple Music a Apple Music Classical sa rovnako ako každý iný produkt a služba spoločnosti Apple riadia týmito princípmi.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie služieb a funkcií v Apple Music. Medzi tieto informácie patria informácie z vášho účtu a platobné údaje, ktoré si môžete prezerať a upravovať v Nastaveniach alebo Systémových nastaveniach.

Keď si predplatíte službu Apple Music, okrem služby Apple Music získate aj plný prístup k službe Apple Music Classical. Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o spôsobe, akým používate služby Apple Music a Apple Music Classical, aby mohla prispôsobovať jednotlivé funkcie vášmu hudobnému vkusu. Tieto funkcie zahŕňajú napríklad Na počúvanie, ktorá zobrazuje albumy a playlisty vybrané pre vás a Rádio, ktorá umožňuje prehrávať vybrané skladby vašich obľúbených interpretov a žánrov. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom emailu alebo push hlásení v súvislosti s novými vydaniami, novými interpretmi a ďalšími novinkami v službách Apple Music a Apple Music Classical, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Keď začnete využívať ukážkovú verziu služieb Apple Music, spoločnosť Apple bude zhromažďovať informácie o spôsobe, akým používate Apple Music, a môže tieto informácie používať na prispôsobovanie prostredia služieb.

Niektoré funkcie Apple Music, napríklad vysielanie niektorých staníc rádia, nemusia byť dostupné vo vašom regióne. Spoločnosť Apple môže na stanovenie vašej približnej polohy a dostupnosti funkcií použiť IP adresu vášho internetového pripojenia.

Apple Music Classical

Predplatitelia služby Apple Music majú prístup k Apple Music Classical, aplikácii navrhnutej na počúvanie klasickej hudby, v ktorej môžete na jednom mieste objavovať klasické skladby a albumy a ukladať si svoje obľúbené klasické skladby. Katalóg Apple Music Classical môžete prechádzať aj bez predplatenia, na prístup ku všetkým funkciám Apple Music Classical však budete potrebovať predplatné Apple Music. Ak nemáte aktívne predplatné Apple Music, budete mať možnosť predplatiť si túto službu a získať tak plný prístup k Apple Music Classical.

Ak sa chcete pomocou služby Apple Music spojiť s inými ľuďmi alebo s nimi zdieľať obsah, môžete si vytvoriť osobný profil zadaním užívateľského mena (napr. @jankohrasko), prezývky, pridaním profilovej fotky, krátkeho textu o sebe a ďalších informácií. Spoločnosť Apple uchováva tieto informácie s vaším účtom, takže k nim môžete pristupovať z ľubovoľného zariadenia. Vaše užívateľské meno, zobrazované meno a profilová fotka sa môžu zobrazovať spolu s akýmkoľvek zverejneným obsahom a aktivitami, ktoré zdieľate v službe Apple Music. Zverejňovanie a komentovanie v tejto chvíli nie je určené ani dostupné pre detské Apple ID.

Pomocou informácií, ktoré zadáte, môžu váš profil v službe Apple Music vyhľadať aj iní užívatelia.

Obsah svojho profilu, napríklad playlisty a vypočutý obsah, môžete sprístupniť všetkým alebo len vybraným užívateľom. Informácie o vašom profile, ako je užívateľské meno, zobrazované meno, fotka, vaši nasledovatelia a osoby, ktoré nasledujete, však budú vždy viditeľné pre všetkých.

Po vytvorení profilu v službe Apple Music vám odporučíme ďalších odberateľov Apple Music, s ktorými by ste sa mohli chcieť spojiť ako priatelia. Pri hľadaní vhodných priateľov na odporúčanie spoločnosť Apple nezisťuje ani neuchováva informácie z vašich kontaktov. Spoločnosti Apple sú odosielané len skrátené a zašifrované zhluky telefónnych čísiel a emailových adries z vašich kontaktov. Vhodné odporúčania nových priateľov na Apple Music sú následne vytvárané lokálne na vašom zariadení. Apple Music môže v budúcnosti pravidelne kontrolovať vaše kontakty s cieľom navrhovať nových priateľov. Túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach účtu, kde vypnete možnosť Kontakty na Apple Music. Ak nechcete, aby vás ostatní užívatelia mohli vyhľadať na základe vášho Apple ID, ktoré majú uložené v kontaktoch, vypnite v nastaveniach účtu možnosť Nájsť ma podľa Apple ID.

Informácie zadané vo svojom profile môžete kedykoľvek aktualizovať alebo odstrániť. Pri zdieľaní obsahu online by ste mali dobre zvážiť, aké informácie zverejníte. Obsah zdieľaný zo služby Apple Music na iných webových stránkach alebo v sociálnych sieťach sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných služieb.

Predplatenie Apple Music prostredníctvom siete mobilného operátora

Ak váš poskytovateľ mobilnej siete ponúka odbery a bezplatné skúšobné verzie služby Apple Music, spoločnosť Apple môže skontrolovať vaše telefónne číslo, aby mohla zistiť, či máte nárok na službu prostredníctvom poskytovateľa mobilnej siete. Ak ste sa zaregistrovali prostredníctvom poskytovateľa mobilnej siete, vaše telefónne číslo bude použité na identifikovanie vášho účtu a na oznámenie poskytovateľovi mobilnej siete, že ste aktivovali odber. Telefónne číslo priradené k vášmu odberu použijeme na overenie vášho účtu pri prihlasovaní a na prepojenie vašich aktivít v službe Apple Music s vaším účtom. Vaše telefónne číslo môžeme použiť aj pri požiadaní o zrušenie vášho odberu u poskytovateľa mobilnej siete na vašu žiadosť.

Knižnica na cloude

Jednou z výhod predplatného služby Apple Music je knižnica na cloude spoločnosti Apple, vďaka ktorej môžete na ľubovoľnom zo svojich zariadení pristupovať k skladbám a playlistom vo svojej knižnici. Táto funkcia odosiela informácie z hudobnej knižnice na vašom zariadení, ako sú napríklad názvy skladieb a interpretov, spoločnosti Apple s cieľom identifikovať a odomknúť kópie vašich skladieb, ktoré sú dostupné aj v službách Apple Music a Apple Music Classical. Na Macu sa skladby, ktoré sa nenájdu v službe Apple Music, nahrajú do vašej osobnej knižnice na cloude, vďaka čomu budete mať prostredníctvom služby Apple Music prístup k celej svojej zbierke na všetkých svojich zariadeniach. Ak chcete zastaviť synchronizáciu knižnice v cloude na iOS alebo iPadOS zariadení, otvorte Nastavenia > Hudba a klepnutím vypnite možnosť Synchronizovať knižnicu. Na Macu otvorte apku Hudba, prejdite do Nastavenia > Všeobecné a zrušte zaškrtnutie možnosti Synchronizovať knižnicu.

Prispôsobenie a vylepšovanie služieb Apple Music a Apple Music Classical

Keď používate svoje predplatné Apple Music alebo prehrávate bezplatný obsah mimo svojej knižnice, môžeme zhromažďovať informácie o skladbách a videách (ak je to možné), ktoré prehrávate alebo pridávate do svojej hudobnej knižnice alebo playlistov, o vašich obľúbených interpretoch a o obsahu, ktorý sa vám páči alebo ho zdieľate. Spoločnosť Apple zaznamenáva a prijíma rôzne informácie, ako sú napríklad účet, IP adresa a zariadenie, apka alebo rozhranie v aute, ktoré ste použili na prehrávanie hudby, miesto v službe Apple Music alebo Apple Music Classical, na ktorom ste sa pri prehrávaní nachádzali, a čas a dĺžka prehrávania. Tieto informácie nám umožňujú prispôsobovať služby Apple Music a Apple Music Classical, posielať vám emaily a hlásenia a pomáhajú nám pochopiť, ako sa služby Apple Music a Apple Music Classical používajú, aby sme ich mohli vylepšovať. Môžu nám napríklad pomáhať pri výbere hudby, videí a obsahu od interpretov, ktoré vám zobrazujeme v taboch Na vypočutie a Rádio v Apple apkách Hudba a Apple Music Classical. Umožňujú nám tiež poskytovať vám ďalšie odporúčania, ktoré zohľadňujú váš vkus, vytvárať mestské rebríčky určené na prezeranie populárnej hudby podľa miest, platiť tantiémy a zabraňovať aktivitám, ktoré by mohli byť v rozpore so zmluvnými podmienkami mediálnych služieb spoločnosti Apple alebo príslušnými zákonmi.

Tieto informácie uchovávame po dobu trvania vášho odberu Apple Music a až dva roky po jeho skončení, aby sme s vami mohli komunikovať o hudbe, ktorá by vás mohla zaujímať, a ponukách, na ktoré by ste mohli mať nárok. Tieto informácie uchovávame aj vtedy, ak je to potrebné pre finančnú evidenciu a po dobu stanovenú platnými zákonmi pre finančnú evidenciu, ktoré sa v rôznych regiónoch líšia. V prípade väčšiny zákazníkov sa vyžaduje uchovanie dát po dobu najmenej desiatich rokov, v niektorých regiónoch, napríklad v Číne, to môže byť až 30 rokov.

Ak používate SharePlay na počúvanie obsahu z Apple Music s inými užívateľmi, apka Hudba bude zhromažďovať informácie o tom, že ste počúvali daný obsah cez SharePlay, a o približnom počte účastníkov zapojených do relácie, nebudú však zhromažďované žiadne informácie, ktoré by umožnili identifikovať účastníkov relácie SharePlay.

Komunikácia s vami

Spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom účte, napríklad o produktoch spoločnosti Apple, ktoré vlastníte, a odberoch služieb spoločnosti Apple, na posielanie informácií o Apple Music a ďalších produktoch, službách a ponukách spoločnosti Apple, ktoré by vás mohli zaujímať, vrátane Apple Music Classical a Apple One. Sériové číslo zariadenia a ďalšie hardvérové identifikátory bude možné použiť na overenie spôsobilosti pre ponúkané služby. Ak ste členom skupiny rodinného zdieľania, spoločnosť Apple vám môže posielať informácie o produktoch, službách a ponukách, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom funkcie Rodinné zdieľanie. Ak si predplatíte odber Apple One, môžeme vám posielať emaily a push hlásenia o funkciách jednotlivých služieb, ktoré odoberáte. Spoločnosť Apple môže zároveň používať informácie o vašich aktivitách v Apple Music a Apple Music Classical na posielanie emailov a push hlásení o nových funkciách, obsahu a ponukách dostupných v Apple Music a Apple Music Classical. Na stránke appleid.apple.com môžete zmeniť nastavenia emailu a odhlásiť sa z prijímania týchto emailov. Ak chcete aktualizovať nastavenia hlásení na svojom iOS alebo iPadOS zariadení, prejdite do Nastavenia > Hlásenia > Hudba. Na Macu otvorte apku Hudba a prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Hlásenia. Spoločnosť Apple používa informácie o vašich interakciách s našimi správami vrátane hlásení na vylepšovanie svojich služieb.

Predchádzanie podvodom a iným nezákonným aktivitám

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefonických hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Neosobné údaje

Na ľubovoľný účel môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať aj neosobné údaje. Môžeme napríklad vytvárať súhrny vašich neosobných údajov s neosobnými údajmi iných užívateľov služby Apple Music na jej vylepšovanie. Zároveň môžeme počas používania Apple Music zhromažďovať z vášho zariadenia vybranú výkonnostnú metriku vrátane rádiofrekvenčného výkonu, kódu krajiny, kódu siete a mobilnej rádiovej prístupovej technológie.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Stanice rádia
Keď počúvate vysielanie rádia prostredníctvom Apple Music, vaše zariadenie sa pripája priamo k vysielanej stanici rádia, ktorá poskytuje požadovaný obsah. Po pripojení môže vysielaná stanica rádia vidieť IP adresu vášho zariadenia. Vysielaná stanica rádia bude s vašou IP adresou zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov vysielanej stanice rádia alebo jej poskytovateľa.

Hudobné vydavateľstvá, interpreti a tvorcovia hudobných rebríčkov
Hudobným vydavateľstvám, vydavateľom a interpretom sme povinní poskytovať niektoré agregované neosobné údaje o používaní Apple Music a Apple Music Classical, ako aj agregované demografické údaje o užívateľoch, napríklad vekovú skupinu alebo pohlavie (tieto môžu byť odvodené z informácií, ako sú vaše meno a oslovenie vo vašom účte Apple ID), aby mohli posudzovať úspešnosť svojich diel a plniť požiadavky súvisiace s autorskými honorármi a účtovníctvom. Okrem toho zdieľame agregované aktivity poslucháčov s tvorcami hudobných hitparád po celom svete a s platformami pre marketing hudby, ktoré pomáhajú vydavateľstvám a interpretom osloviť poslucháčov. Aby sme vedeli určiť vašu spôsobilosť na odber služby Apple Music alebo dokončenie nákupu, keď sa prihlasujete na odber prostredníctvom partnera tretej strany, napríklad mobilného operátora, s daným partnerom zdieľame obmedzené informácie umožňujúce osobnú identifikáciu.

Prepájanie služby Apple Music s inými apkami

Apky v iOS a iPadOS a apky na platformách iných výrobcov môžu požiadať o prístup k službe Apple Music a k vašej knižnici na cloude. Apka po udelení takéhoto prístupu získa prístup k informáciám, ako je knižnica v cloude na zariadení, stav odberu Apple Music, aktivity súvisiace s prehrávaním hudby a videí a odporúčania Na vypočutie. Apka, ktorej bol udelený prístup, môže zároveň upravovať dáta priradené k vášmu účtu, ako sú názvy skladieb vo vašej knižnici a playlistoch. Prístup apky môžete vypnúť na iOS alebo iPadOS zariadení v Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Médiá a Apple Music. Na Macu otvorte Systémové nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Súkromie > Médiá a Apple Music. Ak ste odstránili apku alebo jej udelili prístup použitím verzie iOS staršej ako iOS 11 alebo v systéme iPadOS, môžete jej prístup vypnúť v nastaveniach Apple Music účtu.

Platný právny základ pre spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje v Apple Music vo všeobecnosti spracúvame na účely plnenia vašej zmluvy so spoločnosťou Apple, na poskytovanie služby a na plnenie našich zákonných povinností. Ak je súhlas vhodným právnym základom, žiadame ho v súlade s platnými miestnymi zákonmi.

Tam, kde je to stanovené príslušnými miestnymi zákonmi, spracúvame osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán, aby sme mohli:

 • Poskytovať prístup k obsahu v apkách Hudba a Apple Music Classical, ktorý počúvate, pridáte do svojej knižnice alebo stiahnete, a funkciám, napríklad funkcii Na vypočutie.
 • Identifikovať a odomykať kópie vašich skladieb, ktoré sú dostupné aj prostredníctvom Apple Music.
 • Stanoviť dostupnosť obsahu vo vašom regióne a vašu spôsobilosť pre rôzne ponuky a odbery.
 • Pomáhať vylepšovať a optimalizovať Apple Music a Apple Music Classical pre vás aj ostatných a posielať informácie o apkách Hudba a Apple Music Classical a ďalších produktoch, službách a ponukách spoločnosti Apple, ktoré by vás mohli zaujímať.
 • Vytvárať a udržiavať profily a playlisty v Apple Music.
 • Platiť tantiémy a poskytovať hlásenia vydavateľom, štúdiám, interpretom a tvorcom rebríčkov.
 • Predchádzať podvodom a iným nezákonným aktivitám.

Používané údaje zahŕňajú:

 • Údaje o používaní Apple apiek Hudba a Apple Music Classical vrátane vašich interakcií s funkciami apiek, hláseniami a správami v apkách a o obsahu, ktorý ste počúvali, hľadali, zobrazili, pridali do svojej knižnice a stiahli v službách Apple Music a Apple Music Classical.
 • Podrobnosti o vašom zariadení a účte.
 • Vašu IP adresu.
 • Váš profil a playlisty v Apple Music.
 • Skóre dôvery zariadenia.

Viac informácií o službe Apple Music

Viac informácií o službe Apple Music vrátane funkcií a cien nájdete na stránke www.apple.com/sk/apple-music.

Viac informácií o webovom prehrávači Apple Music a súkromí nájdete na stránke www.apple.com/legal/privacy/data/sk/apple-music-web.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Dátum vydania: 18. mája 2023