Apple Podcasts a súkromie

Služba Apple Podcasts chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

Privacy Icon

  • Podcasty, ktoré si predplatíte v Apple Podcasts, sú priradené k vášmu Apple ID.
  • Vaše dáta o počúvaní podcastov sú prepojené s náhodným identifikátorom zariadenia, ktorý sa neukladá pod vaším Apple ID.
  • Dáta týkajúce sa počúvania podcastov zhromažďujeme s cieľom pochopiť aktivity poslucháčov a poskytovať ich v agregovanej podobe poskytovateľom podcastov.
  • Zároveň zhromažďujeme aj dáta týkajúce sa používania služby Apple Podcasts, napríklad o tom, na aké položky ste klepli.
  • Na pomoc pri identifikácii a ochrane voči podvodom je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefonických hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Tieto dáta sú odosielané vo formáte, ktorý spoločnosti Apple neumožňuje zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Ochrana vášho súkromia a bezpečnosť vašich informácií je prioritou pre každého v Apple. Snažíme sa zhromažďovať len tie dáta, ktoré potrebujeme, aby sme vám vedeli ponúknuť stále lepší užívateľský zážitok. Pri ich zhromažďovaní sa domnievame, že je pre vás dôležité vedieť, aké dáta zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, aby ste sa mohli správne rozhodnúť. Apple Podcasts sa rovnako ako každý iný produkt a služba spoločnosti Apple riadi týmito princípmi.

Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie týkajúce sa používania služby Apple Podcasts na spravovanie programov, ktoré nasledujete, vylepšovanie služby a poskytovanie agregovaných prehľadov poskytovateľom podcastov.

Pre vaše pohodlie služba Apple Podcasts synchronizuje relácie, ktoré nasledujete, a miesto, kde ste zastavili prehrávanie epizód podcastov, takže si môžete užívať službu Apple Podcasts v rovnakej miere na všetkých svojich zariadeniach. Tieto informácie sú počas uchovania priradené k vášmu Apple ID. Túto funkčnosť môžete vypnúť v Nastaveniach.

Informácie o tom, ktoré kanály a podcasty odoberáte, ktoré podcasty ste nedávno prehrávali a aké odporúčania ste nedávno dostali, používame na prispôsobenie služby. Na základe týchto informácií vám tiež pomáhame objavovať obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší. Funkcie prispôsobenia v službe Apple Podcasts, v App Store, Kníhkupectve a iTunes Store môžete vypnúť tak, že vo svojom Apple ID vypnete možnosť Osobné odporúčania. V systéme iOS a iPadOS otvorte Nastavenia > [vaše meno] > Médiá a nákupy > Zobraziť účet a potom klepnutím vypnite možnosť Osobné odporúčania.

Zároveň zhromažďujeme dáta týkajúce sa počúvania a interakcie s podcastmi, aby sme lepšie pochopili poslucháčov podcastov a mohli analyzovať ich aktivity. Tieto dáta zahŕňajú informácie o podcastoch, ktoré počúvate, napríklad koľko z podcastu ste si vypočuli, kedy ste ho počúvali a kedy ste streamovali, sťahovali alebo začali nasledovať podcasty. Na účely vylepšovania a prispôsobovania služby vašim potrebám zhromažďujeme aj informácie týkajúce sa interakcií s apkou Podcasty, napríklad odkazy, na ktoré klepnete. Služba Apple Podcasts bola navrhnutá tak, aby tieto dáta neboli prepojené s inými službami spoločnosti Apple. Tieto informácie sú priradené k náhodnému jedinečnému identifikátoru, ktorý je špecifický pre Apple Podcasts a neukladá sa pod vaším Apple ID. Identifikátor je na všetkých vašich zariadeniach prihlásených do iCloudu synchronizovaný prostredníctvom iCloudu. Ak chcete v systéme iOS alebo iPadOS resetovať identifikátor, ktorý je súčasťou dát týkajúcich sa prehrávania odosielaných do Apple, otvorte Nastavenia > Podcasty > Resetovať identifikátor. Zároveň tým resetujete aj identifikátor na ľubovoľných spárovaných watchOS zariadeniach.

Keď použijete vyhľadávanie v službe Apple Podcasts, informácie vrátane naposledy použitých apiek a populárnych apiek nainštalovaných na vašom zariadení sú spolu so žiadosťou o vyhľadanie odosielané spoločnosti Apple na poskytovanie relevantných výsledkov vyhľadávania. Tieto informácie nie sú priradené k vášmu Apple ID.

Dáta sú s poskytovateľmi podcastov zdieľané len v agregovanej podobe. S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne osobné údaje. Majte však na pamäti, že keď prehrávate alebo sťahujete epizódy podcastov od poskytovateľov podcastov alebo používate Siri na počúvanie zvukových zhrnutí, môžu títo poskytovatelia zhromažďovať informácie o tom, ako používate ich podcasty, pričom takéto zhromažďovanie dát podlieha ich vlastným zásadám a postupom ochrany súkromia.

Spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom účte, napríklad o produktoch spoločnosti Apple, ktoré vlastníte, a vašich odberoch služieb spoločnosti Apple, na posielanie informácií o Apple Podcasts a ďalších produktoch, službách a ponukách spoločnosti Apple, ktoré by vás mohli zaujímať. Spoločnosť Apple môže zároveň používať informácie o vašich nákupoch v Apple Podcasts na posielanie emailov a push hlásení o nových funkciách, obsahu a ponukách dostupných v Apple Podcasts. Na stránke appleid.apple.com môžete zmeniť nastavenia emailu a odhlásiť sa z prijímania týchto emailov. Ak chcete aktualizovať nastavenia hlásení v iOS alebo iPadOS, otvorte Nastavenia > Hlásenia > Podcasty. Spoločnosť Apple používa informácie o vašich interakciách s našimi správami vrátane hlásení na vylepšovanie svojich služieb.

Iné apky a zariadenia, ktoré ponúkajú integráciu so službou Apple Podcasts, môžu požiadať o povolenie na prístup k službe Apple Podcasts a k vašej knižnici podcastov. Ak túto integráciu povolíte, apka alebo zariadenie získa prístup k informáciám ako je vaša knižnica, aktivity prehrávania podcastov a vaše odporúčania. Apky alebo zariadenia, ktorým ste udelili povolenie, môžu taktiež upravovať dáta súvisiace s vaším účtom, napríklad informácie o podcastoch, ktoré máte vo svojej knižnici. Prístup apky pre iOS alebo iPadOS môžete na iOS alebo iPadOS zariadení zakázať v Nastavenia > Súkromie > Médiá a Apple Music. Prístup ostatných apiek alebo zariadení môžete zakázať v nastaveniach Apple Music účtu.

Spoločnosť Apple môže používať informácie týkajúce sa používania služby Apple Podcasts na to, aby zabránila alebo podnikla kroky proti aktivitám, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore so softvérovou licenčnou zmluvou pre iOS či iPadOS alebo platnými právnymi predpismi.

Platené odbery v Apple Podcasts

Ak si predplatíte podcast v Apple Podcasts, používame osobné údaje potrebné na spracovanie vašich nákupných transakcií, napríklad informácie o vašom účte a platobné údaje (ku ktorým môžete pristupovať a meniť ich v Nastaveniach), a históriu vašich nákupov. Na základe vašich osobných údajov zároveň dokážeme zistiť, či máte nárok na bezplatné skúšobné obdobie alebo špeciálnu ponuku spojenú s odbermi Apple Podcasts.

Keď použijete platobnú kartu, spoločnosť Apple môže pre budúce nákupy, opakované transakcie a ďalšie vami autorizované použitie uchovať a automaticky aktualizovať vaše číslo karty a fakturačné údaje. Spoločnosť Apple môže tieto informácie získať od vašej finančnej inštitúcie alebo platobnej siete a použiť ich aj na účely predchádzania podvodom a overovania.

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefonických hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Tieto dáta sú odosielané vo formáte, ktorý spoločnosti Apple neumožňuje zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Osobné údaje priradené k vašim nákupom v rámci odberov Apple Podcasts uchovávame po dobu stanovenú platnými zákonmi o finančnej evidencii, ktoré sa v rôznych regiónoch líšia. V prípade väčšiny zákazníkov sa vyžaduje uchovanie dát po dobu najmenej desiatich rokov, v niektorých regiónoch, napríklad v Číne, to môže byť až 30 rokov. Zároveň uchovávame záznam o vašich nákupoch minimálne po dobu, kým máte u nás vytvorený účet, aby sme vám umožnili prístup k danému obsahu v súlade s platnými podmienkami. Niektoré informácie, ako sú napríklad transakcie (nie však uložené detaily o vašich kartách), sa môžu uchovávať vo forme obchodných záznamov aj po tom, ako svoj účet zrušíte alebo prestanete používať Apple Podcasts.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Dátum vydania: 15. júna 2022