Apple Pay och integritet

Kortrelaterad information, platsinformation och information om enhetsinställningar och användningsmönster kan skickas till Apple och kan användas tillsammans med kontoinformation för att tillhandahålla utvärderingar till din kortutfärdare eller betalningsnätverket för att ställa in Apple Pay samt förhindra bedrägliga transaktioner.
 

Apple Pay har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Privacy Icon

 • När du lägger till ett kort i Apple Pay kan kortrelaterad information, platsinformation och information om enhetsinställningar och användningsmönster skickas till Apple för att avgöra om tjänsten kan användas.
 • En del av informationen ovan, kontorelaterad information och information om parkopplade enheter kan delas med kortutfärdaren eller banken för att avgöra om tjänsten kan användas och för att förhindra bedrägerier.
 • När du använder Apple Pay i appar och på webben kommer information som krävs för att behandla betalningen att delas med appen eller webbplatsen. Det faktiska kortnumret delas inte med försäljaren.
 • Apple Pay-data som inte längre kan kopplas till dig kan användas av Apple till att förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster från Apple.

Med Apple Pay kan du göra säkra betalningar i butiker, i appar och på webben med hjälp av bankkort, kreditkort och förbetalda kort.

Lägga till kort i Apple Pay

När du lägger till ett betalkort, till exempel kundkort, bankkort, kreditkort eller förbetalda kort i Apple Pay kan informationen du tillhandahåller om kortet och huruvida vissa enhetsinställningar har aktiverats skickas till Apple i syfte att bekräfta din behörighet när det gäller att aktivera Apple Pay. Din enhet kan också utvärdera användningsmönster från enheten (t.ex. procentandel av tiden som enheten är i rörelse och ungefärligt antal samtal i veckan) i syfte att förhindra bedrägeri. Informationen som utvärderas av din enhet delas inte med Apple på ett sätt som kan kopplas till dig.

Apple kan dessutom tillhandahålla information till din kortutfärdare, ditt betalningsnätverk eller leverantörer som har auktoriserats av din kortutfärdare för att aktivera Apple Pay, bekräfta din behörighet att använda kortet, ställa in kortet med Apple Pay och skydda mot bedrägeri, inklusive följande:

 • Kortnumret på ditt kreditkort, bankkort eller förbetalda kort.
 • Namn och faktureringsadress som är associerade till ditt Apple‑ID, iTunes eller App Store-konto.
 • Allmän information om aktiviteten i ditt Apple-ID, iTunes och App Store-konto (t.ex. om du har en lång transaktionshistorik i iTunes).
 • Information om din enhet och, om du använder Apple Watch, den parkopplade iOS-enheten (t.ex. enhetens ID, telefonnummer samt namn och modell, för både Apple Watch och den parkopplade iOS-enheten).
 • Din position vid tidpunkten när du lägger till kortet (om du har aktiverat Platstjänster).
 • Kontots eller enhetens historik för tillägg av betalkort.
 • Sammanslagen statistik relaterad till informationen från betalkort som du har lagt till eller försökt lägga till i Apple Pay.

När du lägger till ett kort i Apple Pay via en app från tredje part, exempelvis en bankapp, skickar appen en konto- eller kortidentifierare till din enhet. Den här informationen används av Apple och kortutfärdaren till att fastställa kortets giltighet, ställa in kortet för Apple Pay och förhindra bedrägerier. För att det ska bli lättare för dig att lägga till kort som du använder eller nyligen har använt på andra enheter lagrar Apple en kortreferens tillsammans med ditt iCloud-konto. Referensen kan användas med kortets utfärdare eller betalningsnätverket så att kortet kan läggas till när du har angett säkerhetskoden. Apple Pay lagrar inte det ursprungliga kortnumret för kreditkort, betalkort eller förbetalda kort.

Betala med Apple Pay

Information som delas när du genomför en betalning
När du påbörjar en betalning i en app, på webben eller i Apple Messages for Business med hjälp av Apple Pay tillhandahålls ditt postnummer eller annan motsvarande information till appen, webbplatsen eller försäljaren så att moms och frakt kan beräknas. När du har godkänt betalningen lämnas även annan information ut om den begärs av försäljaren, till exempel ett enhets- eller försäljarspecifikt kontonummer, din leveransadress eller en e-postadress. Kortnumret på ditt kreditkort, bankkort eller förbetalda kort lämnas inte ut när du använder Apple Pay.

Som en garanti för att återkommande betalningar eller andra betalningar som har initierats av försäljare, exempelvis för abonnemang, har auktoriserats av dig godkänner och genererar din utfärdare och/eller ditt betalningsnätverk ett försäljarspecifikt kontonummer när du väljer att tillhandahålla godkända Apple Pay-betalningsmetoder till medverkande försäljare för återkommande eller andra betalningar som har initierats av försäljare. Medverkande försäljare kan endast använda detta försäljarspecifika numret till att auktorisera transaktioner utan att du vidtar en specifik åtgärd. Apple vet vilka försäljare som är kopplade till dina försäljarspecifika kontonummer, men inte vad du köpte eller hur mycket du betalade för det. Du kan hantera dina försäljarspecifika kontonummer i Plånbok genom att trycka på kortet och trycka på Mer-knappen så att kortdetaljer visas.

När du försöker genomföra en transaktion online eller inuti en app med kort som har vissa förbättrade bedrägeriskydd kommer enheten att utvärdera information om ditt Apple‑ID, enheten och platsen ifall du har aktiverat Platstjänster för Plånbok så att bedrägeriskyddsbedömningar kan utvecklas på enheten. Resultatet av bedrägeriskyddsbedömningar på enheten, men inte underliggande data, skickas till Apple och kombineras med information som Apple känner till om enheten och kontot i syfte att utveckla bedrägeriskyddsbedömningar för Apple Pay-transaktioner. Dessa bedrägeriskyddsbedömningar kan delas med ditt betalningsnätverk, tillsammans med ett ID för leveransadress och en IP-adress om informationen är tillgänglig, i syfte att förhindra bedrägerier vid transaktionstillfället. ID:t för leveransadress skiljer sig mellan olika nätverk och kan användas till att bekräfta om leveransadresser är desamma för olika transaktioner med ett visst kort på din enhet, på ett sätt som inte röjer den underliggande adressen. Du kan när som helst kontrollera om ett kort har det här utökade bedrägeriskyddet genom att titta på kortets baksida i Plånbok. Om du vill förhindra delning av bedrägeriskyddsbedömningar med ditt betalningsnätverk kan du välja ett annat kort.

Appar och webbplatser kan kontrollera om du har ställt in Apple Pay
När du använder en app eller befinner dig på en webbplats som använder Apple Pay i iOS, watchOS eller macOS kan appen eller webbplatsen kontrollera om du har aktiverat Apple Pay på den aktuella enheten. Om du besöker en webbplats med Safari på en iOS-enhet, eller på en Mac där du inte kan lägga till ett kort, kan webbplatsen kontrollera om du har ställt in Apple Pay på en iPhone eller Apple Watch som använder samma iCloud-konto. Du kan avaktivera möjligheten för webbplatser som du besöker att kontrollera om Apple Pay är aktiverat genom att ändra inställningarna. I iOS öppnar du Inställningar >Safari > Avancerat > Kontrollera Apple Pay. I visionOS öppnar du Inställningar > Appar >Safari > Avancerat > Kontrollera Apple Pay. På en Mac öppnar du Safari > Inställningar > Avancerat och avmarkerar Tillåt att webbplatser letar efter Apple Pay och Apple Card.

Håll dina betalningsmetoder säkra

Håll betalningsmetoder i Safari säkra
Som en hjälp att hålla dina betalningsmetoder i Apples ekosystem säkra och dra nytta av fördelarna med säkerheten och integriteten med Apple Pay kan dina Apple Pay-betalningsmetoder från Plånbok även användas i Safaris Autofyll om de har stöd för det. När du handlar online med Safaris Autofyll på webbplatser kan du ställa in ett virtuellt kortnummer som gömmer ditt fysiska kortnummer om kortnätverket och kortets utfärdare har stöd för detta. Apple gör den här funktionen möjlig genom att skicka begränsad information om din betalningsmetod till nätverket, vilket skapar ett virtuellt kortnummer som du kan använda när du handlar online med Safaris Autofyll. Du kan hantera dina Apple Pay-kortnummer, inklusive virtuella kortnummer, genom att gå till baksidan av kupongen i Plånbok och trycka för att visa kortinformationen. Du kan även hjälpa till att skydda betalningsmetoder som redan finns i Safaris Autofyll genom att betala med Apple Pay eller ett virtuellt kortnummer istället för med ditt fysiska kortnummer. Hantera detta i iOS genom att öppna Inställningar > Plånbok och Apple Pay och trycka på Använd Apple Pay när det är tillgängligt. Hantera detta i visionOS genom att öppna Inställningar > Appar > Safari > Plånbok och Apple Pay och trycka på Använd Apple Pay när det är tillgängligt. När det här alternativet är aktiverat skickas begränsad information om ditt sparade kort i Safaris Autofyll som är nödvändig för att verifiera behörighet för Apple Pay till ditt betalningsnätverk för verifiering. Om betalningsnätverket anger att kortet är behörigt lägger Apple till betalningsmetoden i Plånbok och nätverket skapar ett Apple Pay-kortnummer för förbättrat skydd vid köp online.

Håll betalningsmetoder med Apple‑ID säkra
Som en hjälp att hantera dina betalningsmetoder i Apples ekosystem kan Apple kontrollera om några Apple Pay-betalningsmetoder kan läggas till som registrerade betalningsmetoder för ditt Apple‑ID och visa de betalningsmetoderna i Inställningar > [ditt namn] > Betalning och leverans > Lägg till betalningsmetod > Betalningsmetod. När du utför en transaktion med ditt Apple-ID kan Apple också kontrollera om någon registrerad betalningsmetod för ditt Apple-ID kan användas med Apple Pay. Om så är fallet kan Apple aktivera Apple Pay för den betalningsmetoden i syfte att öka säkerheten för betalningsmetoden. Du kan när som helst ändra betalningsmetoder för ditt Apple‑ID genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > Betalning och leverans.

Apple överför din betalningsinformation men lagrar den inte

I syfte att på ett säkert sätt överföra betalningsinformationen inuti appar, webbplatser och Kundchatt skickas den till Apple, i krypterat format, där den under en kort stund avkrypteras och krypteras om med en försäljarspecifik nyckel som gör att endast försäljaren, utvecklaren eller betalningsbehandlaren kan avkryptera din betalningsinformation. När du utför en betalning på en Mac som det inte går att lägga till ett kort på kommunicerar datorn och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal via Apples servrar. Apple behåller ingenting av den här informationen i en form som kan identifiera dig personligen.

Beställningsspårning för Apple Pay

För att kunna tillhandahålla beställningsspårning vid köp med Apple Pay skickar en medverkande försäljare din enhetsspecifika beställningsinformation till din enhet så att du kan spåra beställningen. Apple ger även försäljaren ett försäljarspecifikt enhets-ID och en push-token som försäljaren kan använda till att skicka beställningsuppdateringar till enheten. Apple underlättar uppdateringar från försäljare men lagrar inte beställningsinformation och spårar inte heller vilka försäljare som skickar beställningsuppdateringar, hur många som gör det eller hur ofta det sker. Information för beställningsspårning lagras lokalt på enheterna och hålls uppdaterade mellan enheter genom synkronisering av en krypterad kopia som Apple inte har tillgång till. Du kan när som helst hantera dina Apple Pay-beställningar genom att trycka på dina beställningar så att de visas, trycka på en specifik beställning och sedan på Hantera beställning. Du kan även hantera notiser om beställningar genom att öppna Beställningar, trycka på Mer-knappen och sedan på Stäng av ljudet för notiser.

När du loggar ut från kontot kan enheten fortfarande behålla begränsad information om beställningar som enheten får uppdateringar om. Den här informationen är inte synlig för enhetens användare, den behålls under en kort tid och används endast av enheten till att se till att uppdateringar inte längre skickas till enheten efter utloggning för att förhindra oauktoriserad åtkomst till din beställningsinformation.

Dela kontoaktivitet med tredjepartsappar

Du kan dela kontoinformation och transaktionshistorik för Apple Card, Savings och Apple Cash med deltagande ekonomiappar som du litar på från App Store. Appar måste begära att få läsa din kontoaktivitet för Apple Card, Savings eller Apple Cash från Apple Pay i Plånbok. Du har kontroll över de data du delar med dessa appar och kan när som helst ändra vad du delar. Kontoaktivitet som du väljer att dela med en tredjepartsapp hanteras i enlighet med den appens integritetspolicy. Apple kan inte se eller spara din kontoinformation eller transaktionshistorik när du delar din kontoaktivitet.

Resekort

Genom att lägga till ett resekort i Plånbok blir information om det resekortet associerad med ditt iCloud-konto. Så länge resekortet har ett positivt saldo förblir kortet associerat med ditt iCloud-konto så att du kan återvinna saldot. Om du lägger till fler än ett resekort i Plånbok kan Apple eller dess samarbetspartners eventuellt länka personlig information och kontoinformation som är kopplad mellan kort, till exempel kan personliga resekort länkas till opersonliga resekort. I Japan kan sammanslagen information som inte kan identifiera dig personligen om inställning av resekort i Plånbok komma att delas med mobilenhetsoperatörer med jämna mellanrum.

När du använder ett resekort kan en kontaktlös kortläsare få tillgång till information som senast besökta stationer, transaktionshistorik och ytterligare biljetter. Denna information blir tillgänglig för alla kontaktlösa kortläsare i närheten om kortet har ställts in som ditt expressresekort (en inställning som gör att du kan slutföra transaktioner utan Touch ID, Face ID eller lösenkod). Du kan hantera expressresor på en iOS-enhet genom att öppna Inställningar > Plånbok och Apple Pay eller Apple Watch-appen > Plånbok och Apple Pay, trycka på Expressresekort och sedan välja ett betalkort.

Kundkort och presentkort

Med Apple Pay kan du även använda behöriga kundkort och presentkort som är lagrade i Plånbok till att göra kontaktlösa transaktioner med kundkort och presentkort i utvalda butiker. Om du lägger till ett kundkort eller ett presentkort i Plånbok kommer information om ditt konto eller kort (inklusive ett ID) att lagras på din enhet och synkroniseras via iCloud. Du kan avaktivera synkronisering via iCloud genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Appar som använder iCloud > Visa alla och stänga av Plånbok genom att trycka.

När du har löst in ett Apple Gift Card eller överfört pengar till ditt Apple‑ID-saldo blir ditt Apple-kontokort tillagt i Plånbok så att du enkelt kan se dina senaste transaktioner och använda Apple-kontosaldot i Apple-butiker.

När du använder Apple Pay i butiker kan betalningsterminalen begära kundkortets eller presentkortets ID från det associerade kundkortet eller presentkortet på enheten som en del av transaktionen. Du kan avaktivera den här funktionen genom att välja kortet i Plånbok och avaktivera Automatiskt val under kortinformationen. Om betalningsterminalen i vissa butiker inte tar emot något kundkorts-ID från enheten när du betalar med Apple Pay kan det utlösa ett meddelande som frågar om du vill lägga till kundkortet till Apple Pay eller gå med i försäljarens medlemsprogram om du inte är medlem. Om du registrerar dig för ett kundkort kan försäljaren begära att du tillhandahåller personlig information, till exempel ditt namn, postnummer, e-postadress och telefonnummer. Apple får ett meddelande när du personanpassar en återförsäljares kundkort, men informationen som du delar skickas direkt från enheten till försäljaren och behandlas enligt försäljarens integritetspolicy.

Student-ID-kort

Om du väljer att lägga till ett kompatibelt student-ID-kort i Plånbok kan information om ditt student-ID-kort och huruvida vissa enhetsinställningar är aktiverade att skickas till Apple. Information kan även skickas från Apple till din skola och till leverantörer som skolan har auktoriserat för att aktivera ditt ID-kort, fastställa giltighet, ställa in kortet och förhindra bedrägerier, inklusive:

 • Ditt student-ID-kortnummer.
 • Namn och faktureringsadress som är associerade till ditt Apple‑ID, iTunes eller App Store-konto.
 • Information om din enhet och, om du använder en Apple Watch, den parkopplade iOS-enheten (t.ex. enhetens identifierare och modell).

Apple tar emot och lagrar ditt student-ID-foto i ditt iCloud-konto

När du använder ett student-ID-kort kan kontaktlösa kortläsare läsa av ditt ID-kortnummer om kortet är inställt för användning i Expressläge (en inställning som gör det möjligt att genomföra transaktioner utan Touch ID, Face ID eller en lösenkod). Du kan hantera Expressläge på iPhone i Inställningar > Plånbok och Apple Pay eller i Apple Watch-appen genom att trycka på Plånbok och Apple Pay.

Övrig information

När du trycker på ett kort i Plånbok kan Apple kontrollera om funktioner i Plånbok och Apple Pay kan användas genom att titta på vilket land som kortet utfärdades i och om utfärdaren deltar i funktionen.

Om du har aktiverat Platstjänster kommer platsinformation för din enhet, vid tidpunkten du använder den till att göra inköp i butiker, att skickas anonymt till Apple. Informationen kommer att användas till att hjälpa Apple Pay att förbättra korrektheten för företagsnamn i Plånboks korttransaktionshistorik och kan sparas i sammanslagen form för att förbättra Kartor, Apple Pay och Plånbok. Du kan när som helst avaktivera denna platsbaserade funktion i Apple Pay på din iOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster > Systemtjänster och sedan trycka för att stänga av Apple Pay-försäljaridentifiering. På en Mac öppnar du Systeminställningar > Integritet och säkerhet > Integritet > Platstjänster och klickar för att stänga av Plånbok.

För att kunna förbättra Apple Pay samlar Apple in information om hur du använder Apple Pay och lagrar den informationen på ett sätt som inte identifierar dig personligen. Den här informationen omfattar tiden det tar för dig att lägga till ett kort eller slutföra en transaktion med hjälp av Apple Pay. Apple kan även använda den här informationen till att förbättra Apples andra produkter och tjänster, för marknadsföring och i syfte att förhindra bedrägerier samt höja säkerheten.

De befintliga avtalsvillkoren för någon kortinnehavare, användare eller försäljare, eller andra villkor som är tillämpliga för användningen av Apple Pay-funktioner, fortsätter att gälla för din användning av kort och hur de används i samband med Apple Pay, och ytterligare integritetspolicyer kan gälla för dessa. Om Apple misstänker bedrägligt beteende kopplat till din användning av Apple Pay kan information om det potentiellt bedrägliga Apple-kontot och transaktioner delas med din kortutfärdare eller betalningsnätverksoperatör i syfte att förhindra bedrägeri.

Apple behåller personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål de samlades in för, inklusive enligt vad som beskrivs i detta tillkännagivande och i enlighet med Apples integritetspolicy eller enligt gällande lagstiftning. När vi fastslår längden på lagringsperioder undersöker vi först grundligt om det är nödvändigt att behålla de personuppgifter som har samlats in. Om det krävs att de behålls har vi som mål att behålla personuppgifter under så kort tid som är tillåten enligt lagstiftning.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 5 mars 2024