Enhetsanalys och integritet

Analys har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

iOS-enhetsanalys

iPhone-analysen kan innehålla detaljer om maskinvara och operativsystem, prestandastatistik och data om hur du använder enheterna och appar. Den här informationen används till att hjälpa Apple att förbättra och utveckla sina produkter och tjänster. Inget i den insamlade informationen identifierar dig personligen. Personliga data loggas inte alls, behandlas med integritetsbevarande tekniker som differentiell integritet, eller tas bort från rapporter innan de skickas till Apple. Du kan granska informationen på din iOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Analys och förbättringar och trycka på Analysdata.

Om du har gett ditt samtycke till att överlämna den här informationen till Apple, och du har Platstjänster på, kan även enheternas plats komma att skickas till Apple för hjälp med analys av prestanda (t.ex. en mobil- eller Wi‑Fi-signals styrka på specifika platser). Dessa analysplatsdata kan inkludera platser som platsen där ett samtal avslutas eller platsen för en misslyckad butikstransaktion. Du kan när som helst avaktivera Platstjänster för analys. Det gör du genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster > Systemtjänster och trycka för att stänga av iPhone-analys.

Om du samtycker till att skicka in analysinformation till Apple från flera enheter som använder samma iCloud-konto kan vi korrelera en del användningsdata om Apple-appar mellan de enheterna genom att synkronisera med heltäckande kryptering. Vi gör detta på ett sätt som inte identifierar dig för Apple.

Du kan även avaktivera delning av Enhetsanalys helt och hållet. Du gör det genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Analys och förbättringar och trycka för att stänga av Dela iPhone-analys. Om du har en Apple Watch som är parkopplad med din iPhone trycker du för att stänga av Dela iPhone- och Watch-analys.

Genom att använda dessa funktioner godkänner du och samtycker till att Apple och dess dotterbolag och agenter överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder den här informationen enligt vad som beskrivs ovan.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 december 2022