คำแนะนำโดย Siri การค้นหา และความเป็นส่วนตัว

Siri ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณจะแชร์ได้

Siri จะวิเคราะห์ว่าคุณใช้งานอุปกรณ์และแอปอย่างไรเพื่อที่จะให้คำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะและการค้นหาที่ได้ผลดียิ่งขึ้นโดยใช้การประมวลผลภายในอุปกรณ์และการเชื่อมข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางโดยใช้ iCloud

Siri จะใช้การประมวลผลภายในอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้ว่าคุณใช้งานอุปกรณ์และแอปอย่างไรเพื่อให้ประสบการณ์ที่เป็นส่วนบุคคล โดยการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ เช่น ประวัติการท่องเว็บใน Safari, อีเมล, ข้อความ, ภาพ, การแจ้งเตือน และรายชื่อ รวมทั้งข้อมูลที่ให้หรือส่งมาจากแอปอื่นๆ ที่ติดตั้งของคุณ จะทำให้ Siri สามารถแนะนำคำสั่งลัดและให้คำแนะนำได้ในการค้นหา, แผ่นแชร์งาน, ปฏิทิน, การค้นดู, การค้นดูด้วยภาพ, Safari, แอป และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Siri อาจใช้การเรียนรู้บนอุปกรณ์เพื่อแนะนำคนที่จะแชร์รูปภาพด้วยในแผ่นแชร์งานโดยอิงตามคนที่อยู่ในรูปภาพนั้น คำแนะนำยังอาจถูกใช้เพื่อปรับบริการของ Apple ให้เหมาะกับคุณ แต่จะไม่ถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple หรือแชร์กับแอปของบริษัทอื่น เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งลัดที่ Siri แนะนำ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปดังกล่าว

Siri ใช้ iCloud เพื่อเชื่อมข้อมูลการกำหนดสำหรับคุณโดยเฉพาะกับอุปกรณ์ Apple ต่างๆ ของคุณโดยใช้การเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง

ในการเสนอคำแนะนำและผลการค้นหาให้ตรงมากขึ้นกับความสนใจ ข้อมูลบางอย่างจะถูกส่งไปที่ Apple และในข้อมูลจะไม่มีการอ้างอิงถึงคุณ

เมื่อคุณใช้คำแนะนำโดย Siri, การค้นดู, การค้นดูด้วยภาพ, เมื่อคุณป้อนในการค้นหา, การค้นหาใน Safari, การค้นหา #images ในแอปข้อความ หรือเมื่อคุณเรียกใช้ Spotlight ข้อมูลที่จำกัดจะถูกส่งไปที่ Apple เพื่อให้คำแนะนำที่อัปเดต ข้อมูลที่ส่งไปที่ Apple จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้และจะผูกกับข้อมูลจำเพาะที่อุปกรณ์สร้างขึ้นแบบสุ่มและใช้ซ้ำเป็นเวลา 15 นาที ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง หัวข้อที่คุณสนใจ (เช่น การทำอาหารหรือบาสเกตบอล) คำถามการค้นหาของคุณ ซึ่งรวมถึงคำถามการค้นหาด้วยภาพ ข้อมูลตามบริบทที่เกี่ยวกับคำถามการค้นหาของคุณ คำแนะนำที่คุณเลือก แอปที่คุณใช้ และข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับ Apple ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่รวมผลการค้นหาที่แสดงไฟล์หรือเนื้อหาบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณสมัครสมาชิกบริการเพลงหรือวิดีโอ ชื่อของบริการเหล่านี้และประเภทของการสมัครสมาชิกอาจถูกส่งให้กับ Apple ส่วนชื่อ หมายเลข และรหัสผ่านบัญชีของคุณจะไม่ถูกส่งให้กับ Apple

ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประมวลผลคำขอของคุณและให้คำแนะนำและผลการค้นหาที่ตรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะไม่ผูกกับ Apple ID, ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ Apple อาจได้จากบริการอื่นๆ ของ Apple

ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันอาจถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple คำถามการค้นหาทั่วไปอาจแชร์กับเครื่องมือค้นหาของเว็บเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา

คำแนะนำโดยเครื่องมือค้นหาใน Safari

Safari มีช่องหนึ่งช่องสำหรับการค้นหาและที่อยู่เว็บ คุณสามารถเลือกดูเว็บได้จากที่ที่สะดวกสบายเพียงที่เดียว เมื่อเปิดใช้งานคำแนะนำโดยเครื่องมือค้นหา Safari เสนอคำแนะนำที่อิงตามสิ่งที่คุณพิมพ์เครื่องมือค้นหาที่คุณเลือก

โหลดรายการยอดนิยมล่วงหน้าใน Safari

เมื่อเปิดใช้งานโหลดรายการยอดนิยมล่วงหน้า ทันทีที่ Safari รู้ถึงรายการยอดนิยมโดยอิงจากที่คั่นหน้าและประวัติการท่องเว็บของคุณ Safari จะเริ่มต้นโหลดหน้าเว็บในพื้นหลัง ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หน้าจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติ

คุณมีทางเลือกและสามารถควบคุมได้

ถ้าคุณไม่ต้องการเนื้อหาบนเว็บและผลการค้นหา คุณสามารถปิดใช้งาน “แสดงในการค้นดู” และ “แสดงใน Spotlight” ได้โดยไปที่การตั้งค่า > Siri และการค้นหา แล้วแตะเพื่อปิดใช้คุณสมบัติเหล่านั้น

ถ้าคุณไม่ต้องการคำแนะนำโดย Siri ในแอปหรือในระหว่างแชร์ ค้นหา หรือฟัง คุณสามารถปิดใช้งานคำแนะนำโดย Siri ได้โดยไปที่การตั้งค่า > Siri และการค้นหา แล้วแตะเพื่อปิดใช้ “แสดงในคลังแอป”, “แสดงใน Spotlight”, “แสดงในระหว่างแชร์” หรือ “แสดงในระหว่างฟัง”

คุณสามารถดูและควบคุมรายการคุณสมบัติทั้งหมดที่ Siri ปรับให้เหมาะกับคุณและแอปที่ Siri แนะนำคำสั่งลัดให้ได้ในการตั้งค่า > Siri และการค้นหา ในการหยุดการส่งข้อมูลจากแอปเพื่อไม่ให้ปรับ Siri ให้เหมาะกับคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > Siri และการค้นหา แล้วแตะชื่อแอป จากนั้นแตะเพื่อปิดใช้เรียนรู้จากแอปนี้ ในการหยุดการส่งข้อมูลจากแอปคลิปเพื่อไม่ให้ปรับ Siri ให้เหมาะกับคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > Siri และการค้นหา > แอปคลิป แล้วแตะเพื่อปิดใช้เรียนรู้จากแอปคลิป

คุณสามารถปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำโดย Siri ในการค้นหาได้โดยไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > บริการระบบ แล้วแตะเพื่อปิดใช้คำแนะนำและค้นหา ถ้าคุณปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ Apple ในการส่งคำแนะนำการค้นหาที่ตรงกับความสนใจ Apple อาจใช้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการเทียบกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ถ้าคุณไม่ต้องการให้การปรับแต่ง Siri สำหรับคุณโดยเฉพาะเชื่อมข้อมูลบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ คุณสามารถปิดใช้งาน Siri ได้โดยไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วแตะเพื่อปิดใช้ Siri ในรายการของแอปที่ใช้ iCloud

Apple อาจประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่ส่งไปที่ Apple พร้อมกับผู้ให้บริการของบุคคลหรือบริษัทอื่นที่เชื่อถือแล้ว

โดยการใช้คำแนะนำโดย Siri ในการค้นหาจะถือว่า คุณยอมรับและยินยอมกับการส่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การบำรุงรักษาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการใช้ข้อมูลนี้ของ Apple, บริษัทในเครือ และตัวแทน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple เสมอ ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.apple.com/th/privacy

วันที่เผยแพร่: 18 กันยายน 2023