Θυγατρική επιχείρηση της Apple

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, μια θυγατρική εταιρεία της Apple είναι μια οντότητα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Apple και υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου της.

Ανάλογα με τη Χώρα οικίας σου, με τον όρο «Apple» νοείται:

η εταιρεία Apple Inc., με έδρα στη διεύθυνση One Apple Park Way, Cupertino, California, για χρήστες στη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική (εξαιρουμένου του Καναδά), καθώς και σε εδάφη και κτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και σε κτήσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική,

η εταιρεία Apple Canada Inc., με έδρα στη διεύθυνση 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Καναδάς, για χρήστες στον Καναδά ή σε εδάφη και κτήσεις του,

η εταιρεία iTunes K.K., με έδρα στη διεύθυνση Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Τόκιο, για χρήστες στην Ιαπωνία,

η εταιρεία Apple Pty Limited, με έδρα στη διεύθυνση Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Αυστραλία, για χρήστες στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, συμπεριλαμβανομένων νησιωτικών κτήσεων, εδαφών και συνδεδεμένων δικαιοδοσιών και

η εταιρεία Apple Distribution International Limited, με έδρα στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, για όλους τους άλλους χρήστες.

Οι πληροφορίες των σημείων πώλησης στα καταστήματα λιανικής εκτός των Η.Π.Α. ενδέχεται να ελέγχονται από τις οντότητες λιανικής της Apple σε κάθε χώρα. Οι προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με το Apple Online Store ενδέχεται επίσης να ελέγχονται από νομικές οντότητες της Apple εκτός των Η.Π.Α., όπως αντικατοπτρίζεται στους όρους του εκάστοτε Store.