Семејно откривање на приватноста за деца

Заштитата на децата претставува важен приоритет за сите во Apple. Ние веруваме во транспарентност и давање на потребните информации на родителите за тие да утврдат што е најдобро за нивното дете. Ние работиме напорно за да им понудиме на родителите интуитивно и приспособливо контролирање. Со креирањето на Apple ID за вашите деца ќе им овозможите да ги уживаат истите карактеристики на семејно споделување како вас и другите членови на вашето семејство. Вашето дете ќе може да споделува музика, филмови, телевизиски емисии, книги, апликации, фотографии, календари, локација и многу повеќе со вас и вашето семејство. Тие, исто така, ќе бидат во можност да имаат свое персонализирано Apple ID искуство преку користење на сите услуги и содржини достапни на секој сопственик на Apple ID сметка.

ЗАБЕЛЕШКА: ОВА ОТКРИВАЊЕ НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ПРАКСАТА НА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ НА КОИ БИЛО АПЛИКАЦИИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ. ПРЕД ДА ГИ КУПИТЕ ИЛИ ПРЕЗЕМЕТЕ, ТРЕБА ДА ГИ РАЗГЛЕДАТЕ УСЛОВИТЕ, ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА ТАКВИТЕ АПЛИКАЦИИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КОИ ПОДАТОЦИ ТИЕ МОЖЕ ДА ГИ СОБИРААТ ОД ВАШЕТО ДЕТЕ И КАКО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ТАКВИТЕ ПОДАТОЦИ.

Apple ID на вашето дете

Со Apple ID што ќе го креирате за вашето дете, тоа ќе биде во можност да ги искористи сите предности на целиот универзум од Apple функции и услуги што користат Apple ID. На пример, вашето дете ќе може:

 • Да упатува и прима FaceTime видео и говорни повици.
 • Да креира и споделува фотографии, видеа, аудио пораки и текстови преку Камера, Фотографии, iPhoto, iCloud споделување на фотографии, Пораки, Пошта и други Apple апликации.
 • Да креира и споделува документи и податоци со други луѓе преку јавно и приватно споделување во iCloud. Зависно од поставките, тоа може да ги вклучува името на вашето дете и информациите за контакт, ако се дадени.
 • Да ја сподели својата локација со членовите на семејството и пријателите преку Најди ги моите пријатели, Пораки и Најди го мојот iPhone.
 • Да пристапи до споделените календари, што ви овозможува вам и на вашето дете да ги споделите минатите и идните закажани настани со другите членови на вашето семејство.
 • Да пристапува, прегледува и да презема музика вклучувајќи преку Apple Music, филмови, телевизиски емисии, апликации и книги од историјата на купување на другите членови на семејството.
 • Да подлежи на поставките Прашај за да купиш што ќе ги поставите, да купува во iTunes Store, App Store, iBooks Store и Mac App Store, да купува преку апликациите, како и да добива препораки.
 • Да се запише и да учествува во курсевите на iTunes U, да игра игри и да комуницира со другите корисници во Game Center.
 • Да следи здравствени фактори како пулс, крвен притисок или исхрана и да следи и споделува податоци за фитнес и активност. Доколку вашето дете користи Apple Watch, тоа ќе може да избере дали ги споделува своите податоци за вежбањето со другите корисници на Apple Watch. Ова ќе вклучува детали за изминатите чекори и растојание во еден ден.
 • Да ги зачува поштата, контактите, календарските настани, белешките, потсетниците, фотографиите, документите и резервните копии на iCloud
 • Да пристапува и да пребарува на интернет и интернет ресурсите преку Safari и Spotlight

Контроли за родителите

Семејното споделување ви овозможува лесно да ја споделувате содржината што ќе ја одберете со вашето семејство. Сепак, може да има моменти кога ќе сакате да го ограничите пристапот на вашето дете до одредени типови на содржина или ресурси што се достапни за останатите членови на семејството. За да ви помогнеме да управувате со пристапот на вашето дете до услугите и карактеристиките на Apple ID, изградивме две групи на контроли за родителите: Ограничувања и Прашај за да купиш.

Ограничувања

Може да поставувате ограничувања за вашето дете на кој било iOS уред кој тој или таа го користи преку Поставки > Општо > Ограничувања или на Mac преку Преференци на системот > Родителски контроли. Со овие поставки може да ги ограничите функциите како FaceTime, Камера и Safari и одредени апликации на социјалните медиуми, а исто така и да назначите која содржина е соодветна за вашето дете. Ова е важен чекор во обезбедувањето надзор на активноста на вашето дете на Apple уредите.Ограничувањата и Родителските контроли се специфични спрема уредот, па ве охрабруваме да поставите ограничувања на секој Apple уред што вашето дете може да го користи.

Screen Time

Егер сіз және балаңыз iOS 12 жүйесін немесе кейінгі нұсқасын пайдаланса, балаңыз кіретін жерде оның кез келген iOS құрылғыларын пайдалануына шектеулер орнату үшін жаңа Screen Time мүмкіндігін пайдалануыңызға болады. Бұл экран уақыты рұқсат етілмейтін белгілі бір уақытты орнатуды, кейбір қолданбаларға немесе қолданба санаттарына қатынасты шектеуді және бейнефильмдер, музыка, кітаптар және басқа мазмұн үшін жас негізіндегі мазмұн шектеулерін орнатуды қамтиды. Screen Time функциясының кейбір мүмкіндіктері сізде жеке Apple идентификаторыңыздың болуын және балаңызбен Family Sharing бағдарламасына қатысуыңызды талап етеді.

Прашај за да купиш

Прашај за да купиш Ви овозможува да ги разгледувате и одобрувате купувањата, вклучувајќи ги и купувањата и преземањата преку апликации побарани од страна на вашето дете. Оваа функција е овозможена автоматски за корисниците со 13 години или помали, зависно од јурисдикцијата. Ако одлучите да го исклучите Прашај за да купиш за вашето дете, ќе добивате само информации во врска со купувањата, вклучувајќи ги и купувањата преку апликации, во потврда пратена преку е-пошта (испратена 24-72 часа по купувањето) или на сметката на вашата кредитна картичка.

Имајте на ум дека апликациите што се купени преку нашиот пакет за купување на големо, повторно преземени или преземени со код за откуп, може да не подлежат на ограничувањата на Прашај за да купиш.

Креирање Apple ID за вашето дете

Со цел да креирате Apple ID за вашето дете, мора прво да ја добиеме вашата согласност за Откривањето на семејната приватност за деца („Откривање“) и со Политиката за приватност на Apple, што се инкорпорирани во овој документ со референца. Ако постои конфликт меѓу Политиката за приватност на Apple и ова Откривање, условите на ова Откривање ќе имаат предност.

Со цел да се усогласи со Законот за заштита на приватноста на децата на интернет (COPPA) и слични закони во други важечки јурисдикции, кои го регулираат собирањето податоци од децата, Apple може да преземе дополнителни чекори за да потврди дека корисникот на кој му се дава дозвола за создавање Apple ID на детето е неговиот родител или законски старател. Согласно, во важечките јурисдикции, ќе биде побарано да го потврдите вашиот тековен начин на плаќање за iTunes, iCloud или Apple Store. Зависно од начинот на плаќање, ова може да се изврши преку методи како безбедносниот код на вашата картичка или повратна потврда преку SMS. Го бараме тоа за да можеме да го провериме вашиот идентитет како Семеен организатор и да ја добиеме вашата согласност за собирање лични информации од вашето дете.

Ние свесно нема да собираме, користиме или да откриваме какви било лични информации од вашето дете без ваша верификувана родителска согласност. Откако ќе го прегледате ова Откривање и Политиката за приватност на Apple и ќе обезбедите верификувана родителска согласност, ќе можете да креирате Apple ID за вашето дете. Вашето дете ќе може да го користи својот Apple ID за пристап до сите функции и услуги на Apple што користат Apple ID, освен оние што сте ги блокирале во Ограничувања. Сепак, сметката на вашето дете не може да се отстрани од вашето семејство, освен ако не се избрише неговата Apple ID, не наполни 13 години или ако го пренесете во друго семејство. Штом вашето дете ќе наполни 13 години или соодветната минимална возраст зависно од јурисдикцијата, ќе му биде дозволено да ја задржи својата сметка без да учествува во Семејното споделување.

Собирање информации

Како дел од процесот на креирање Apple ID за вашето дете, ќе побараме од вас да ни ги обезбедите следниве информации: име и презиме на вашето дете, датум на раѓање, лозинка и одговор на три безбедносни прашања што може да се употребат за да се потврди пристапот до сметката на вашето дете. Со цел да се заштити безбедноста на сметката на вашето дете и да се зачува вашата способност за лесно ресетирање на лозинката на вашето дете преку Интернет, одговорите на овие прашања треба да бидат доверливи.

Може да собираме други информации од вашето дете кои во некои случаи се дефинирани како лични информации според COPPA. На пример, кога вашето дете е најавено со неговата Apple ID, може да собираме идентификатори на уредите, колачиња, IP адреси, географски локации и временски зони каде што се користел неговиот Apple уред. Може да собираме и информации за активностите и интеракциите на вашето дете на нашите веб-страници, апликациите, производите и услугите, вклучувајќи ги и содржините обезбедени од развивачи на трети лица.

Употреба на информации

Како што е наведено во Политиката за приватност на Apple, Apple може да ги користи информациите на вашето дете за да пренесе важни известувања и да праќа информации, информации и известувања за производи, да обезбедува услуги, како и за подобрување на нашите производи, содржината и услугите. Ние, исто така, можеме да ги користиме неговите информации за внатрешни цели како ревизија, анализа на податоци и истражувања.

Ние може да користиме, пренесуваме и откриваме не-лични информации (податоци што, сами по себе, не дозволуваат директна поврзаност со идентитетот на вашето дете) за каква било намена. На пример, ние може да собираме и користиме информации во врска со активностите на клиентите на нашата веб-страница, преку iCloud услугите и на iTunes Store, како и од нашите други производи и услуги за да ни помогнат да обезбедиме повеќе корисни информации за нашите клиенти и да разбереме кои делови од нашата веб-страница, производи и услуги се од најголем интерес. Сумираните податоци се сметаат за не-лични информации.

Ограничувањето на следењето за реклами ќе биде овозможено стандардно за сите уреди поврзани со Apple ID на детето за да се овозможи истото да не добива насочени реклами од Apple. Сепак, вашето дете сѐ уште ќе биде во можност да прима ненасочени реклами на тие уреди.

Откривање на трети страни

Со Apple ID и подложно на вашите ограничувања, вашето дете може да споделува информации со другите зависно од функциите и услугите на Apple (како гореопишаните) што ги користи.

Семејно споделување

Како дел од семејното споделување, информациите на вашето дете, вклучувајќи ги и неговите минати и идни купувања, ќе бидат споделени со членовите на вашето семејство. Како предмет на ограничувањата што ќе ги поставите, вашето дете исто така може да одбере да ги споделува вашите информации со членовите на вашето семејство преку iCloud споделување на фотографии, споделени календари и потсетници, Најди го мојот iPhone и споделување локации.

Покрај тоа, ако вашето дете ја користи својата Apple ID за да се најави на уред што е во сопственост на трето лице (како, на пример, iPod-от на некој пријател или училиштен iPad), информациите на вашето дете, како и споделените информации на други членови на вашето семејство, може да се преземат и да бидат видливи за останатите кои го користат тој уред, освен и сè додека, Apple ID на вашето дете не се одјави од тој уред.

Стратешки партнери

Во дадени моменти, Apple може да даде на располагање лични податоци на стратешки партнери што работат со Apple во обезбедувањето производи и услуги или кои ја помагаат продажбата на Apple. Apple ќе ги споделува личните податоци само за да овозможи или да ги подобри своите производи, услуги и рекламирање; тие нема да се споделуваат со трети лица за нивни маркетиншки цели.

Даватели на услуги

Apple ги споделува личните податоци со компании што обезбедуваат услуги како што се обработка на податоци, исполнување кориснички нарачки, доставување производи до вас или вашето дете, управување со и подобрување на корисничките податоци, обезбедување кориснички услуги, проценување на вашиот и интересот на вашето дете за нашите производи и услуги и спроведување истражувања на корисниците или анкети за степенот на задоволство на корисниците. Овие компании се обврзани да ги заштитат податоците на вашето дете и може да се лоцирани секаде каде што работи Apple.

Други

Може да е неопходно – според закон, законска процедура, парница и/или барање од јавните и владини власти во или надвор од вашата држава – Apple да ги открие вашите лични податоци и личните податоци на вашето дете. Ние, исто така, може да откриеме лични податоци за вас или вашето дете доколку утврдиме дека за целите на националната безбедност, спроведувањето на законите или други прашања од јавен интерес, откривањето е неопходно или соодветно.

Ние, исто така, може да откриеме лични податоци за вас или вашето дете доколку утврдиме дека откривањето е разумно неопходно за спроведувањето на нашите услови и правила или за да го заштитиме нашето работење или корисниците. Покрај тоа, во случај на реорганизација, спојување или продажба, може да пренесеме некои или сите лични податоци што ги собираме на соодветната трета страна.

Пристап, исправка и бришење

Ако, во кое било време, сакате да пристапите, поправите или избришете податоци поврзани со семејното споделување или Apple ID на вашето дете, ве молиме контактирајте нѐ тука: www.apple.com/privacy/contact/

Или со користење на информациите за контакт наведени подолу:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Согласност за собирање, користење и откривање
на информациите на вашето дете од Apple

Со кликнување на „Се согласувам“, вие се согласувате со собирање, користење и откривање на информациите на вашето дете како што е наведено во Политиката за приватност на Apple и во ова Откривање.

Имајте предвид: оваа согласност не се однесува на практиките за собирање податоци на трети лица. Третите лица, вклучувајќи ги и програмерите на апликациите преземени од кој било член на семејството и достапни за вашето дете преку Семејно споделување, кои може да ги собираат, користат или да ги обелоденат информациите на вашето дете, се одговорни за добивање посебна верификувана согласност.

Имајте предвид: Apple постојано објавува ажурирања на софтверот за нашите уреди. Притоа, тие ажурирања ќе бидат достапни за преземање на релевантниот уред, вклучувајќи ги и уредите на кои вашето дете ја користи својата Apple ID. Препорачуваме да го започнете ажурирањето и да се согласите со важечките услови, како оние за iOS и macOS, на секој таков уред.

Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со Политиката за приватност на Apple или ова Откривање, ве молиме контактирајте со нас користејќи ги информациите за контакт дадени погоре.