Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen

De bescherming van kinderen heeft een hoge prioriteit voor iedereen die bij Apple werkt. Wij geloven in transparantie en willen ouders de informatie geven die ze nodig hebben om te bepalen wat het beste is voor hun kind. We werken hard aan opties voor ouderlijk toezicht die intuïtief en aanpasbaar zijn. Als u een Apple ID aanmaakt voor uw kind, kan uw kind gebruikmaken van de functies voor Delen met gezin met u en uw andere gezinsleden. Uw kind kan muziek, films, tv-programma's, boeken, apps, foto's, agenda's, locatie en meer delen met u en uw gezin. Ze kunnen ook een persoonlijke Apple ID-ervaring creëren met alle diensten en inhoud die beschikbaar zijn voor een Apple ID-accounthouder.

OPMERKING: DEZE VERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD DOOR APPS VAN DERDE PARTIJEN. VOORDAT UW KIND APPS VAN DERDE PARTIJEN AANSCHAFT OF DOWNLOADT, MOET U DE VOORWAARDEN, HET BELEID EN DE PROCEDURES VAN DEZE DERDE PARTIJEN DOORNEMEN OM TE ZIEN WELKE GEGEVENS ZE MOGELIJK VERZAMELEN OVER UW KIND EN HOE DERGELIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT.

De Apple ID van uw kind

Met de Apple ID die u voor uw kind aanmaakt, kan hij of zij profiteren van alle Apple functies en diensten die gebruikmaken van een Apple ID. Uw kind kan bijvoorbeeld het volgende doen:

 • FaceTime-videogesprekken en audiogesprekken starten en ontvangen.
 • Foto's, video's, audioberichten en sms'en maken en delen met Camera, Foto's, Berichten, Mail en andere apps van Apple.
 • Documenten en gegevens maken en deze openbaar of privé delen met anderen via iCloud. Afhankelijk van de geselecteerde instellingen kunnen hierin de naam en contactgegevens van uw kind worden vermeld, indien verstrekt.
 • Zijn of haar locatie delen met gezinsleden en vrienden via Zoek mijn en Berichten en andere apps die gebruikmaken van Locatievoorzieningen.
 • Gedeelde agenda's gebruiken, zodat u en uw kind eerdere en toekomstige geplande activiteiten kunnen delen met andere gezinsleden.
 • Inhoud en abonnementen die andere gezinsleden hebben gekocht, waaronder muziek, films, tv-series, apps, boeken, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ en Apple TV+, gebruiken, streamen en downloaden. 
 • Aankopen doen en gratis inhoud downloaden in Apple Music, de App Store en de Apple Books Store, aankopen doen vanuit apps en zich abonneren op Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ en Apple Music, afhankelijk van de door u ingestelde instellingen voor Vraag om te kopen.
 • Aanbevelingen ontvangen in Apple Music.
 • Zich registreren voor en deelnemen aan iTunes U-cursussen.
 • Games spelen en interactie hebben met andere gebruikers via het Game Center.
 • Gezondheidsaspecten, zoals hartslag, bloeddruk of voeding en gegevens over fitness en activiteiten bijhouden en delen met anderen. Als uw kind een Apple Watch gebruikt, kan uw kind gegevens over fitness en activiteiten delen met andere Apple Watch-gebruikers via Activiteit-deling. Dat is onder andere informatie over het aantal stappen en de afgelegde afstand per dag.
 • Foto’s, video’s, documenten, notities, contacten, kalenders, e-mails en back-ups en andere app-gegevens, inclusief spelgegevens van Apple Arcade, in iCloud opslaan.
 • Internet en internetbronnen gebruiken en doorzoeken met Safari en de zoekfunctie van Siri.
 • Siri gebruiken om vragen te stellen en taken te voltooien.

Naast de voorbeelden hierboven kunnen bij de release van software-updates extra functies worden toegevoegd en we raden u dan ook aan om alle opmerkingen en voorwaarden te lezen die horen bij een dergelijke release voordat uw kind de updates downloadt naar zijn of haar apparaten.

Opties voor ouderlijk toezicht

U kunt Delen met gezin gebruiken om geselecteerd materiaal naadloos te delen met uw gezin. Daarentegen zijn er misschien ook momenten waarop u de toegang van uw kind tot bepaalde typen materiaal of bronnen die beschikbaar zijn voor de rest van het gezin, wilt beperken. We bieden ouders enkele verschillende manieren om de toegang van hun kind tot Apple ID-diensten en -functies te helpen beheren. Dit zijn onder meer Beperkingen, Schermtijd, Delen met gezin en Vraag om te kopen.

Beperkingen

‘U kunt beperkingen voor uw kind instellen op elk iOS- of iPadOS-apparaat dat hij of zij gebruikt, via ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Beperkingen’. Op een Mac gaat u hiervoor naar ‘Systeemvoorkeuren’ > ‘Ouderlijk toezicht’. Met deze instellingen kunt u het gebruik van functies als FaceTime, Camera en Safari en bepaalde apps voor sociale media beperken. Daarnaast kunt u aangeven welk materiaal u geschikt acht voor uw kind. Dit is een belangrijke stap bij het beheren van de activiteiten van uw kind op apparaten van Apple. Deze beperkingen en ouderlijk toezicht moeten worden ingesteld op elk apparaat dat uw kind gebruikt.

Schermtijd

Als u en uw kind iOS 12 of hoger of iPadOS gebruiken, kunt u met de nieuwe functie Schermtijd beperkingen stellen aan het gebruik door uw kind van alle iOS- of iPadOS-apparaten waarop hij of zij is ingelogd. U kunt bijvoorbeeld specifieke tijden instellen waarop toegang niet is toegestaan, de toegang tot bepaalde apps of categorieën van apps beperken en leeftijdsafhankelijke materiaalbeperkingen instellen voor films, muziek, boeken en ander materiaal.

Delen met gezin en Vraag om te kopen

Via Delen met gezin kunt u aankopen, abonnementen en meer delen met maximaal vijf andere gezinsleden die u hebt aangewezen via hun Apple ID. Vraag om te kopen is een functie van Delen met gezin waarmee u aankopen van uw kind kunt bekijken en goedkeuren, waaronder aankopen vanuit apps. Vraag om te kopen is automatisch ingesteld voor gebruikers onder de 13 (of de geldende minimumleeftijd in het rechtsgebied) die zijn toegevoegd aan een Gezin. Als u Vraag om te kopen uitschakelt voor uw kind, ontvangt u alleen informatie over aankopen, waaronder aankopen vanuit apps, in de vorm van ontvangstbewijzen (die 24-72 uur na de aankoop per e-mail worden verzonden) of op uw creditcardafschrift.

Apps die worden gekocht via ons Volume Purchase Plan, opnieuw worden gedownload of worden gedownload met een inwisselcode, vallen mogelijk niet onder de beperkingen van Vraag om te kopen.

De Apple ID van uw kind aanmaken

Als u een Apple ID voor uw kind wilt aanmaken, moet u eerst instemmen met deze Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen ('Verklaring') en het Privacybeleid van Apple, dat hierin is opgenomen ter referentie. Als er sprake is van een conflict tussen het Privacybeleid van Apple en deze Verklaring, hebben de voorwaarden van deze Verklaring voorrang.

In het kader van naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en vergelijkbare wetgeving in andere toepasselijke rechtsgebieden inzake het online verzamelen van gegevens van kinderen, kan Apple mogelijk aanvullende stappen ondernemen om te controleren of de gebruiker die toestemming geeft voor het aanmaken van een Apple ID voor een kind, daadwerkelijk zijn of haar ouder of wettelijke voogd is. Daarom wordt u in toepasselijke rechtsgebieden gevraagd om uw huidige betaalwijze voor iTunes, iCloud of Apple Store te controleren. Afhankelijk van de betaalwijze wordt deze controle uitgevoerd via de beveiligingscode van uw creditcard of via een vergelijkbare verificatiemethode. Op deze manier kunnen we uw identiteit als Gezinsorganisator controleren en uw toestemming verkrijgen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van uw kind.

Wij zullen niet willens en wetens persoonlijke gegevens van uw kind verzamelen, gebruiken en openbaar maken zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, tenzij een COPPA-uitzondering van toepassing is. Zodra u deze Verklaring en het Privacybeleid van Apple hebt doorgenomen en uitdrukkelijke toestemming als ouder hebt gegeven, kunt u een Apple ID aanmaken voor uw kind. Uw kind kan zijn of haar Apple ID gebruiken om toegang te krijgen tot alle functies en services van Apple die gebruikmaken van een Apple ID, met uitzondering van de functies en diensten die u hebt uitgesloten via ouderlijk toezicht. U kunt de account van uw kind echter niet verwijderen uit uw Gezin, tenzij de Apple ID van het kind wordt verwijderd, het kind 13 jaar wordt (of de geldende minimumleeftijd in het rechtsgebied) of u uw kind overdraagt aan een ander Gezin. Zodra een kind 13 jaar wordt (of de geldende minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied), kan het kind zelf zijn of haar eigen account beheren zonder deel te nemen aan Delen met gezin.

Gegevens die worden verzameld

Tijdens het aanmaken van een Apple ID voor uw kind, wordt u gevraagd om o.a. de volgende gegevens te verstrekken voor het aanmaken van een account: de volledige naam en geboortedatum van uw kind, een wachtwoord en antwoorden op drie beveiligingsvragen, een telefoonnummer en een land van verblijf.

We kunnen andere gegevens van uw kind verzamelen die in sommige gevallen zijn gedefinieerd als persoonsgegevens in de COPPA. Als uw kind is ingelogd met zijn of haar Apple ID, kunnen we bijvoorbeeld apparaat-ID’s, cookies, IP-adressen en de geografische locaties en tijdzones verzamelen waarin zijn of haar apparaat van Apple wordt gebruikt. We kunnen eveneens gegevens verzamelen over de activiteiten en interactie van uw kind op onze websites, in onze apps, producten en diensten, met inbegrip van gegevens die zijn verstrekt door externe ontwikkelaars.

Het gebruik van gegevens

Zoals wordt vermeld in het Privacybeleid van Apple, kan Apple de gegevens van uw kind gebruiken om belangrijke mededelingen, informatie en aankondigingen voor producten en diensten te versturen, diensten en inhoud aan te bieden en onze producten, materialen en diensten te verbeteren. We kunnen zijn of haar gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden gebruiken, overdragen en openbaar maken. Niet-persoonlijke gegevens kunnen niet tot de identiteit van uw kind worden herleid. We kunnen bijvoorbeeld gegevens over de activiteiten van klanten op onze website, in de iCloud-services, in de iTunes Store en op basis van onze producten en diensten samenvoegen en gebruiken om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.

De functie ‘Beperk reclametracking’ wordt standaard ingeschakeld voor alle apparaten die zijn gekoppeld aan de Apple ID van een kind om ervoor te zorgen dat het kind geen gerichte reclame ontvangt van het reclameplatform van Apple. Uw kind kan echter nog steeds niet-gerichte (d.w.z. contextuele) reclame ontvangen op deze apparaten. Apps of adverteerders die niet het reclameplatform, maar wel de reclame-ID van Apple gebruiken, zijn verplicht de instelling ‘Beperk reclametracking’ te controleren en het is hen onder de richtlijnen van Apple niet toegestaan om op de gebruiker afgestemde reclame te presenteren als beperkte reclametracking is ingeschakeld.

Openbaarmaking aan derde partijen

Afhankelijk van de beperkingen die u hebt ingesteld, kan uw kind met zijn of haar Apple ID gegevens delen met anderen op basis van de functies en diensten van Apple (zoals hierboven beschreven) die hij of zij gebruikt.

Delen met gezin

Bij Delen met gezin worden de gegevens van uw kind, waaronder zijn of haar eerdere en toekomstige aankopen, gedeeld met uw gezinsleden. Afhankelijk van de beperkingen die u instelt, kan uw kind zijn of haar gegevens ook delen met gezinsleden via iCloud-fotodeling, gedeelde agenda’s en herinneringen, Zoek mijn en Locatie delen.

Als uw kind zijn of haar eigen Apple ID gebruikt om in te loggen op een apparaat van een derde partij (bijvoorbeeld de van een vriend of een iPad op school), kunnen de gegevens van uw kind en de gedeelde gegevens van andere gezinsleden tevens worden gedownload door en zichtbaar zijn voor anderen die gebruikmaken van dat apparaat, tenzij en totdat de Apple ID van uw kind wordt uitgelogd op dat apparaat.

Strategische partners

In bepaalde gevallen kan Apple persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Apple om producten en diensten te verstrekken of aan partners die Apple helpen om producten op de markt te brengen. Persoonlijke gegevens van uw kind worden alleen door Apple gedeeld om onze producten en diensten te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

Apple deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten aan u of uw kind, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van de interesse van u en uw kind in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om de gegevens van uw kind te beschermen en kunnen overal zijn gevestigd waar Apple actief is.

Overige

Het kan voor Apple noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld vanwege wetgeving, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om de persoonlijke gegevens van u of uw kind openbaar te maken. We kunnen ook persoonlijke gegevens van u of uw kind vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens van u of uw kind vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, overdragen aan de betreffende derde partij.

Toegang, correctie en verwijdering

Als u op een bepaald moment toegang tot gegevens wilt of gegevens wilt corrigeren of verwijderen die verband houden met Delen met gezin of de Apple ID van uw kind, kunt u hier contact met ons opnemen: www.apple.com/privacy/contact/

U kunt ook de contactgegevens hieronder gebruiken:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Instemmen met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van uw kind door Apple

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van uw kind door Apple, zoals wordt vermeld in het Privacybeleid van Apple en deze Verklaring.

Opmerking: uw instemming is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens door derde partijen. Derde partijen die mogelijk gegevens van uw kind verzamelen, gebruiken en openbaar maken, waaronder ontwikkelaars van apps die zijn gedownload door een gezinslid en via Delen met gezin toegankelijk zijn voor uw kind, moeten zelf hiervoor uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de ouders verkrijgen. We raden u aan om uw kind aan u toestemming te laten vragen voordat hij of zij derden toegang verleent tot zijn of haar persoonlijke informatie.

Opmerking: Apple brengt regelmatig software-updates uit voor onze apparaten. Deze updates zijn vervolgens beschikbaar om te worden gedownload op de relevante apparaten, met inbegrip van de apparaten waarop uw kind zijn of haar Apple ID gebruikt. Wij adviseren dat u op al deze apparaten de update start en de toepasselijke voorwaarden, zoals die gelden voor onder andere iOS en macOS, leest en ermee akkoord gaat.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Apple of deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via www.apple.com/privacy/contact.