Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen

De bescherming van kinderen heeft een hoge prioriteit voor iedereen die bij Apple werkt. Wij geloven in transparantie en willen ouders de informatie geven die ze nodig hebben om te bepalen wat het beste is voor hun kind. We werken hard aan opties voor ouderlijk toezicht die intuïtief en aanpasbaar zijn. Als je een Apple ID aanmaakt voor je kind, kan het kind gebruikmaken van de functies voor Delen met gezin samen met jou en de andere gezinsleden. Je kind kan muziek, films, tv-programma’s, boeken, apps, foto’s, agenda’s, locatie en meer delen met jou en je gezin. Het kind kan ook een persoonlijke Apple ID-ervaring creëren met alle diensten en content die beschikbaar zijn voor een Apple ID-accounthouder.

OPMERKING: DEZE VERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD DOOR APPS VAN DERDE PARTIJEN. VOORDAT HET KIND APPS VAN DERDE PARTIJEN AANSCHAFT OF DOWNLOADT, MOET JE DE VOORWAARDEN, HET BELEID EN DE PROCEDURES VAN DEZE DERDE PARTIJEN DOORNEMEN OM TE ZIEN WELKE GEGEVENS ZE MOGELIJK VERZAMELEN OVER JE KIND EN HOE DERGELIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT.

De Apple ID van je kind

Met de Apple ID die je voor je kind aanmaakt, kan het kind profiteren van alle Apple functies en diensten die gebruikmaken van een Apple ID. Je kind kan bijvoorbeeld het volgende doen:

 • FaceTime-videogesprekken en audiogesprekken starten en ontvangen.
 • Foto’s, video’s, audioberichten en sms’en maken en delen met Camera, Foto’s, Berichten, Mail en andere apps van Apple.
 • Documenten en gegevens maken en deze openbaar of privé delen met anderen via iCloud. Afhankelijk van de geselecteerde instellingen kunnen hierin de naam en contactgegevens van het kind worden vermeld, indien verstrekt.
 • Zijn of haar locatie delen met gezinsleden en vrienden via Zoek mijn, Berichten en andere apps die gebruikmaken van Locatievoorzieningen.
 • Gedeelde agenda’s gebruiken, zodat jij en het kind eerdere en toekomstige geplande activiteiten kunnen delen met andere gezinsleden.
 • Inhoud en abonnementen die andere gezinsleden hebben gekocht, waaronder muziek, films, tv-series, apps en in-app aankopen, boeken, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ en Apple TV+, gebruiken, streamen en downloaden. 
 • Aankopen doen en gratis materiaal downloaden van Apple Music, de App Store en de Apple Books Store, in-app aankopen doen en zich abonneren op Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ en Apple Music, afhankelijk van de door jou ingestelde instellingen voor Vraag om te kopen.
 • Aanbevelingen ontvangen in Apple Music.
 • Zich registreren voor en deelnemen aan iTunes U-cursussen.
 • Games spelen en interactie hebben met andere gebruikers via het Game Center.
 • Betalingen doen en ontvangen via Apple Pay-diensten zoals Apple Cash als de account van het kind daarvoor is geconfigureerd.
 • Gezondheidsaspecten, zoals hartslag, bloeddruk of voeding en gegevens over fitness en activiteiten bijhouden en delen met anderen. Als je kind een Apple Watch gebruikt, kan je kind gegevens over fitness en activiteiten delen met andere Apple Watch-gebruikers via Activiteit-deling. Dat is onder andere informatie over het aantal stappen en de afgelegde afstand per dag.
 • Foto’s, video’s, documenten, notities, contacten, agenda’s, e-mails en reservekopieën en andere app-gegevens, inclusief spelgegevens van Apple Arcade, in iCloud opslaan.

Je kind heeft ook toegang tot functies en diensten waarvoor geen Apple ID vereist is, bijvoorbeeld toegang tot en zoeken op internet via Safari en zoeken met Siri, en het gebruik van Siri om vragen te stellen en taken uit te voeren.

Naast de voorbeelden hierboven kunnen bij de release van software-updates extra functies worden toegevoegd. We raden je dan ook aan om alle opmerkingen en voorwaarden te lezen die horen bij een dergelijke release voordat je kind de updates downloadt naar zijn of haar apparaten.

Opties voor ouderlijk toezicht

Je kunt Delen met gezin gebruiken om geselecteerd materiaal naadloos te delen met je gezin. Daarentegen zijn er misschien ook momenten waarop je de toegang van je kind tot bepaalde typen materiaal of bronnen die beschikbaar zijn voor de rest van het gezin, wilt beperken. We bieden ouders enkele verschillende manieren om de toegang van hun kind tot Apple ID-diensten en -functies te helpen beheren. Dit zijn onder meer Beperkingen, Schermtijd, Delen met gezin en Vraag om te kopen. Opties voor toezicht op uitgaven en ontvangst van geldbedragen via Apple Pay-diensten zoals Apple Cash zijn beschikbaar in Wallet.

Schermtijd

Als jij en je kind iOS 12 of hoger of iPadOS gebruiken, kun je met de nieuwe functie Schermtijd beperkingen stellen aan het gebruik door je kind van alle iOS- of iPadOS-apparaten waarop het is ingelogd. Je kunt bijvoorbeeld specifieke tijden instellen waarop toegang niet is toegestaan, de toegang tot bepaalde apps of categorieën van apps beperken en leeftijdsafhankelijke materiaalbeperkingen instellen voor films, muziek, boeken en ander materiaal.

Als je Gezinsconfiguratie gebruikt en Schooltijd hebt ingeschakeld, kun je bepalen op welke tijden het gebruik van bepaalde functies van de Apple Watch door je gezinsleden wordt beperkt. Als je gezinslid de Watch onder schooltijd ontgrendelt, kun je deze ontgrendelingsacties bekijken in de Apple Watch-app op je iPhone. Deze gegevens worden end-to-end versleuteld naar Apple verstuurd, maar zijn wel gekoppeld aan je Apple ID, echter alleen om Apple in staat te stellen informatie over ontgrendelingsacties te kunnen verschaffen.

Beperkingen

Als jij of je kind een lagere iOS-versie gebruiken dan iOS 12, kun je beperkingen voor je kind instellen op elk iOS- of iPadOS-apparaat dat het gebruikt, via ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Beperkingen’. Op een Mac ga je hiervoor naar ‘Systeemvoorkeuren’ > ‘Ouderlijk toezicht’. Met deze instellingen kun je het gebruik van functies als FaceTime, Camera en Safari en bepaalde apps voor sociale media beperken. Daarnaast kun je aangeven welk materiaal je geschikt acht voor je kind. Dit is een belangrijke stap bij het beheren van de activiteiten van je kind op apparaten van Apple. Deze beperkingen en ouderlijk toezicht moeten worden ingesteld op elk apparaat dat je kind gebruikt.

Delen met gezin en Vraag om te kopen

Via Delen met gezin kun je aankopen, abonnementen enzovoort delen met maximaal vijf andere gezinsleden die je hebt aangewezen via hun Apple ID. Vraag om te kopen is een functie van Delen met gezin waarmee je aankopen van je kind (inclusief in-app aankopen) in de App Store of via iTunes kunt bekijken en goedkeuren. Vraag om te kopen is automatisch ingesteld voor gebruikers onder de 13 (of de geldende minimumleeftijd in het rechtsgebied) die zijn toegevoegd aan een Gezin. Als je Vraag om te kopen uitschakelt voor je kind, ontvang je alleen informatie over aankopen (inclusief in-app aankopen) in de App Store of via iTunes, in de vorm van ontvangstbewijzen (die 24-72 uur na de aankoop per e-mail worden verzonden) of op je creditcardafschrift.

Apps die worden gekocht via ons Volume Purchase Plan, opnieuw worden gedownload of worden gedownload met een inwisselcode, vallen mogelijk niet onder de beperkingen van Vraag om te kopen.

De Apple ID van je kind aanmaken

Als je een Apple ID voor je kind wilt aanmaken, moet je eerst instemmen met deze Verklaring omtrent gezinsprivacy voor kinderen (‘Verklaring’) en het Privacybeleid van Apple, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen. Als er sprake is van een conflict tussen het Privacybeleid van Apple en deze Verklaring, hebben de voorwaarden van deze Verklaring voorrang.

In het kader van naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en vergelijkbare wetgeving in andere toepasselijke rechtsgebieden inzake het online verzamelen van gegevens van kinderen, kan Apple mogelijk aanvullende stappen ondernemen om te controleren of de gebruiker die toestemming geeft voor het aanmaken van een Apple ID voor een kind, daadwerkelijk zijn of haar ouder of wettelijke voogd is. Daarom wordt je in toepasselijke rechtsgebieden gevraagd om je huidige betaalwijze voor iTunes, iCloud of Apple Store te verifiëren. Afhankelijk van de betaalwijze wordt deze controle uitgevoerd via de beveiligingscode van je creditcard of via een vergelijkbare verificatiemethode.

Op deze manier kunnen we je identiteit als gezinshoofd controleren en je toestemming verkrijgen voor het verzamelen van persoonsgegevens van je kind.

Wij zullen niet willens en wetens persoonsgegevens van je kind verzamelen, gebruiken en openbaar maken zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, tenzij een COPPA-uitzondering van toepassing is. Zodra je deze Verklaring en het Privacybeleid van Apple hebt doorgenomen en uitdrukkelijke toestemming als ouder hebt gegeven, kun je een Apple ID aanmaken voor je kind. Je kind kan zijn of haar Apple ID gebruiken om toegang te krijgen tot alle functies en diensten van Apple die gebruikmaken van een Apple ID, met uitzondering van de functies en diensten die je hebt uitgesloten via Schermtijd of Beperkingen. Je kunt de account van je kind echter niet verwijderen uit je Gezin, tenzij de Apple ID van het kind wordt verwijderd, het kind 13 jaar wordt (of de geldende minimumleeftijd in het rechtsgebied) of je het kind overdraagt aan een ander Gezin. Zodra een kind 13 jaar wordt (of de geldende minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied), kan het kind zelf zijn of haar eigen account beheren zonder deel te nemen aan Delen met gezin.

Verzameling van gegevens

Tijdens het aanmaken van een Apple ID voor je kind, wordt je gevraagd om o.a. de volgende gegevens te verstrekken voor het aanmaken van een account: de volledige naam en geboortedatum van het kind, een wachtwoord, de antwoorden op drie beveiligingsvragen, een telefoonnummer en een land van verblijf.

We kunnen andere gegevens van je kind verzamelen die in sommige gevallen zijn gedefinieerd als persoonsgegevens in de COPPA. Als je kind is ingelogd met zijn of haar Apple ID, kunnen we bijvoorbeeld apparaat-ID’s, cookies, IP-adressen en de geografische locaties en tijdzones verzamelen waarin zijn of haar Apple apparaat wordt gebruikt. We kunnen eveneens gegevens verzamelen over de activiteiten en interactie van je kind op onze websites, in onze apps, producten en diensten, met inbegrip van materiaal dat wordt aangeboden door externe ontwikkelaars.

Gebruik van gegevens

Zoals wordt vermeld in het Privacybeleid van Apple, kan Apple de gegevens van je kind gebruiken om belangrijke mededelingen, informatie en aankondigingen voor producten en diensten te versturen, diensten en materiaal aan te bieden en onze producten, materialen en diensten te verbeteren. We kunnen de gegevens van het kind ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden gebruiken, overdragen en openbaar maken. Niet-persoonlijke gegevens kunnen niet tot de identiteit van het kind worden herleid. We kunnen bijvoorbeeld gegevens over de activiteiten van klanten op onze website, in de iCloud-diensten, in de iTunes Store en op basis van onze producten en diensten samenvoegen en gebruiken om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.

De instelling ‘Gepersonaliseerde advertenties’ is uitgeschakeld en kan voor de Apple ID van een kind niet worden ingeschakeld. Je kind ontvangt op apparaten die zijn gekoppeld aan de Apple ID van een kind geen reclame van het advertentieplatform van Apple die gericht is op zijn of haar interesses. Je kind kan echter op deze apparaten nog wel niet-gerichte (d.w.z. contextuele) reclame ontvangen. Bovendien is de instelling ‘Allow Apps to Ask to Track’ (Sta toe dat apps vragen om te tracken) uitgeschakeld en kan deze niet worden ingeschakeld. Apps en adverteerders krijgen hierdoor geen toegang tot de Reclame-ID die het besturingssysteem aanreikt, en zij zijn tevens verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen van Apple, die gericht adverteren of reclamemetingen verbieden, evenals het doorspelen van gegevens naar datahandelaars.

Openbaarmaking aan derden

Afhankelijk van de beperkingen die je hebt ingesteld, kan je kind met zijn of haar Apple ID gegevens delen met anderen op basis van de functies en diensten van Apple (zoals hierboven beschreven) die hij of zij gebruikt.

Delen met gezin

Bij Delen met gezin kunnen de gegevens van je kind, waaronder zijn of haar eerdere en toekomstige aankopen in de App Store of via iTunes, worden gedeeld met de gezinsleden. Afhankelijk van de beperkingen die je instelt, kan je kind zijn of haar gegevens ook delen met gezinsleden via iCloud-fotodeling, gedeelde agenda’s en herinneringen, Zoek mijn en Locatie delen.

Als je kind zijn of haar eigen Apple ID gebruikt om in te loggen op een apparaat van een derde partij (bijvoorbeeld de iPad van een vriend of een iPad op school), kunnen de gegevens van het kind en de gedeelde gegevens van andere gezinsleden tevens worden gedownload door en zichtbaar zijn voor anderen die gebruikmaken van dat apparaat, tenzij en totdat de Apple ID van je kind wordt uitgelogd op dat apparaat.

Strategische partners

In bepaalde gevallen kan Apple persoonsgegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Apple om producten en diensten te verstrekken of aan partners die Apple helpen om producten op de markt te brengen. Persoonsgegevens van je kind worden alleen door Apple gedeeld om onze producten en diensten te verstrekken of te verbeteren. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

Apple deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten aan jou of je kind, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van de interesse van jou en je kind in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om de gegevens van het kind te beschermen en kunnen overal zijn gevestigd waar Apple actief is.

Anderen

Als je een Apple Cash-account voor je kind instelt, worden de gegevens van het kind gedeeld met de bank waarmee Apple samenwerkt (Green Dot Bank) zodat deze de gevraagde dienst kan leveren.

Het kan voor Apple noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld vanwege wetgeving, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om de persoonsgegevens van jou of je kind openbaar te maken. We kunnen ook persoonsgegevens van jou of je kind vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens van jou of je kind vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we hebben verzameld, overdragen aan de betreffende derde partij.

Toegang, correctie en verwijdering

Als je op een bepaald moment toegang tot gegevens wilt of gegevens wilt corrigeren of verwijderen die verband houden met Delen met gezin of de Apple ID van je kind, kun je hier contact met ons opnemen: 

www.apple.com/nl/privacy/contact/

Je kunt ook de contactgegevens hieronder gebruiken:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Instemmen met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van je kind door Apple

Als je op ‘Akkoord’ klikt, stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de gegevens van je kind door Apple, zoals wordt vermeld in het Privacybeleid van Apple en deze Verklaring.

Opmerking: Deze instemming is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens door derde partijen. Derde partijen die mogelijk gegevens van je kind verzamelen, gebruiken en openbaar maken, waaronder ontwikkelaars van apps die zijn gedownload door een gezinslid en via Delen met gezin toegankelijk zijn voor je kind, moeten zelf hiervoor uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de ouders verkrijgen. We raden je aan om je kind aan jou toestemming te laten vragen voordat hij of zij derden toegang verleent tot zijn of haar persoonsgegevens.

Opmerking: Apple brengt regelmatig software-updates uit voor onze apparaten. Deze updates zijn vervolgens beschikbaar om te worden gedownload op de relevante apparaten, met inbegrip van de apparaten waarop je kind zijn of haar Apple ID gebruikt. Wij adviseren je om op al deze apparaten de update te starten en de toepasselijke voorwaarden, zoals die gelden voor onder andere iOS en macOS, door te nemen en te accepteren.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Apple of deze Verklaring, kun je contact met ons opnemen via www.apple.com/privacy/contact/.