Podmiot stowarzyszony Apple

Do celów niniejszego dokumentu podmiot stowarzyszony Apple to podmiot stowarzyszony w całości kontrolowany przez Apple, który podlega zasadom ochrony prywatności Apple.

W zależności od Kraju Zamieszkania Użytkownika, „Apple” oznacza:

Apple Inc., z siedzibą przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, dla użytkowników z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej (z wyłączeniem Kanady), z terytoriów i posiadłości Stanów Zjednoczonych oraz posiadłości francuskich i brytyjskich w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i na Karaibach;

Apple Canada Inc., z siedzibą przy 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, dla użytkowników w Kanadzie oraz na jej terytoriach i posiadłościach;

iTunes K.K., z siedzibą przy Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio, dla użytkowników w Japonii;

Apple Pty Limited, z siedzibą przy Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, dla użytkowników w Australii, Nowej Zelandii, w tym dla posiadłości wyspiarskich, ich terytoriów i powiązanych jurysdykcji; oraz

Apple Distribution International, z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, dla wszystkich pozostałych użytkowników.

Dane z punktów sprzedaży w sklepach Apple poza Stanami Zjednoczonymi mogą podlegać kontroli prowadzonej przez sklepy Apple w każdym kraju. Dane osobowe związane z internetowym sklepem Apple Store mogą podlegać kontroli prowadzonej przez podmioty prawne Apple poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególne Sklepy.