Legal

Oświadczenie o ochronie prywatności rodziny w związku z działaniami dzieci

Ochrona dzieci to priorytet dla Apple. Apple jest zwolennikiem transparentności oraz przekazywania rodzicom informacji niezbędnych do określenia tego, co jest najlepsze dla ich dziecka. Apple dokłada starań, aby móc zaproponować rodzicom niestandardowe i intuicyjne w obsłudze mechanizmy kontroli. Jeśli użytkownik tworzy identyfikator Apple ID dla swojego dziecka, pozwala mu wówczas korzystać z funkcji Chmury rodzinnej dostępnych dla użytkownika i pozostałych członków jego rodziny. Dziecko użytkownika będzie mogło udostępniać użytkownikowi i jego rodzinie utwory muzyczne, filmy, programy TV, książki, aplikacje, zdjęcia, kalendarze, lokalizację itp. Będzie też mogło korzystać z własnego, spersonalizowanego identyfikatora Apple ID, aby mieć dostęp do wszystkich usług i treści przeznaczonych dla posiadacza konta Apple ID.

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NIE DOTYCZY PRAKTYK ZBIERANIA DANYCH STOSOWANYCH W APLIKACJACH OSÓB TRZECICH. PRZED ZAKUPEM LUB POBRANIEM APLIKACJI OSÓB TRZECICH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI ZASADAMI, POSTANOWIENIAMI I PRAKTYKAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAKIE DANE MOGĄ BYĆ ZBIERANE OD DZIECKA UŻYTKOWNIKA I JAK MOGĄ BYĆ ONE WYKORZYSTYWANE.

Identyfikator Apple ID przypisany do dziecka

Za pomocą identyfikatora Apple ID, który użytkownik utworzył dla swojego dziecka, dziecko to będzie mogło korzystać ze wszystkich funkcji i usług udostępnianych na podstawie identyfikatora Apple ID. Na przykład dziecko będzie mogło:

  • Nawiązywać i odbierać połączenia głosowe i wideorozmowy FaceTime
  • Tworzyć i udostępniać zdjęcia, filmy oraz wiadomości głosowe i tekstowe przy użyciu aplikacji Aparat, Zdjęcia, iPhoto, Aperture, Udostępnianie zdjęć w iCloud, Wiadomości, Poczta i innych aplikacji Apple
  • Udostępniać dane o swojej lokalizacji członkom rodziny i znajomym za pośrednictwem aplikacji Moi znajomi, Wiadomości oraz Znajdź mój iPhone.
  • Mieć dostęp do współdzielonych kalendarzy, dzięki czemu użytkownik i jego dziecko mogą informować innych członków rodziny o zaplanowanych wydarzeniach
  • Mieć możliwość pobierania utworów muzycznych, filmów, programów TV, aplikacji i książek wyszczególnionych w historii zakupów pozostałych członków rodziny
  • Zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami Czy mogę to kupić? dokonywać zakupów w sklepach iTunes Store, App Store, iBooks Store oraz Mac App Store lub bezpośrednio z aplikacji oraz otrzymywać rekomendacje z systemu Genius
  • Zapisywać się na kursy iTunes U i w nich uczestniczyć oraz grać samodzielnie lub z innymi użytkownikami w ramach usługi Game Center
  • Śledzić parametry zdrowia i kondycji, takie jak poziom aktywności, tętno, ciśnienie krwi czy żywienie w aplikacji Zdrowie
  • Zapisywać wiadomości, kontakty, zdarzenia kalendarza, notatki, przypomnienia, zdjęcia, dokumenty i kopie zapasowe w chmurze iCloud
  • Mieć dostęp do Internetu i przeszukiwać jego zasoby za pomocą aplikacji Safari i Spotlight

Nadzór rodzicielski

Dzięki funkcji Chmury rodzinnej użytkownik może bezproblemowo udostępniać swojej rodzinie wybrane treści. Może jednak również ograniczyć swojemu dziecku dostęp do niektórych treści lub zasobów dostępnych dla członków rodziny użytkownika. Aby ułatwić zarządzanie dostępem dziecka do usług i treści wymagających identyfikatora Apple ID, Apple udostępnia dwa mechanizmy nadzoru rodzicielskiego: Ograniczenia oraz Czy mogę to kupić?

Ograniczenia

Użytkownik może odpowiednio ustawić mechanizm Ograniczenia na każdym urządzeniu z systemem iOS, z którego korzysta jego dziecko. W tym celu musi kolejno wybrać Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia (w przypadku komputera Mac: Preferencje systemowe > Nadzór rodzicielski). W ramach tych ustawień można ograniczyć możliwość korzystania z takich funkcji, jak FaceTime, Aparat i Safari i wybranych aplikacji społecznościowych, a także wskazać treści odpowiednie dla dziecka. To bardzo dobra metoda nadzoru nad korzystaniem przez dziecko z urządzeń Apple. Mechanizmy Ograniczenia i Nadzór rodzicielski dotyczą konkretnego urządzenia, w związku z czym zdecydowanie zaleca się ustawianie ograniczeń na każdym urządzeniu Apple, z którego może korzystać dziecko.

Czy mogę to kupić?

Mechanizm Czy mogę to kupić? pozwala użytkownikowi na przeglądanie i potwierdzanie zakupów, w tym zakupów dokonywanych bezpośrednio z aplikacji, a także plików, które chce pobrać dziecko. Ta opcja jest włączona dla użytkowników poniżej 13. roku życia. Jeśli użytkownik wyłączy mechanizm Czy mogę to kupić?, będzie wówczas otrzymywać informacje dotyczące zakupów, w tym zakupów dokonywanych bezpośrednio z aplikacji, jedynie w ramach potwierdzenia zakupu przesyłanego pocztą e-mail (wysyłanego w ciągu 24-72 godzin po zakupie) lub wyciągu z karty kredytowej.

Tworzenie identyfikatora Apple ID dla dziecka

Aby utworzyć identyfikator Apple ID dla dziecka użytkownika, Apple musi najpierw uzyskać zgodę użytkownika na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności rodziny w związku z działaniami dzieci („Oświadczenie”) oraz na przyjęte przez Apple Zasady ochrony prywatności, które są integralną częścią niniejszego Oświadczenia. W przypadku wystąpienia sprzeczności między wspomnianymi Zasadami ochrony prywatności a Oświadczeniem, charakter rozstrzygający mają postanowienia Oświadczenia.

W celu przestrzegania przepisów obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o ochronie prywatności dzieci online (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA) oraz obowiązujących w innych przedmiotowych jurysdykcjach przepisów dotyczących zbierania danych osobowych online od dzieci Apple może podjąć dodatkowe działania zmierzające do sprawdzenia, czy użytkownik udzielający zgody na utworzenie identyfikatora Apple ID dla dziecka jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym. W niektórych jurysdykcjach Apple wymaga podania kodu bezpieczeństwa dotyczącego aktualnie używanej metody płatności w usługach iTunes lub iCloud. Wymóg ten ma na celu potwierdzenie tożsamości użytkownika jako Organizatora rodziny oraz uzyskanie jego zgody na zbieranie danych osobowych od jego dziecka.

Apple nie będzie w sposób świadomy zbierać, wykorzystywać ani ujawniać żadnych danych osobowych uzyskanych od takiego dziecka bez udokumentowanej zgody rodzicielskiej. Po zapoznaniu się z Oświadczeniem i przyjętymi przez Apple Zasadami ochrony prywatności oraz po udzieleniu udokumentowanej zgody rodzicielskiej, użytkownik może utworzyć dla swojego dziecka identyfikator Apple ID. Dziecko będzie mogło używać swojego identyfikatora Apple ID do korzystania ze wszystkich funkcji i usług wymagających podania identyfikatora Apple ID, z wyjątkiem funkcji i usług, które użytkownik wskaże w ramach mechanizmu Ograniczenia. Nie będzie jednak możliwe usunięcie konta dziecka z Chmury rodzinnej użytkownika, chyba że zostanie usunięty identyfikator Apple ID dziecka, dziecko skończy 13. rok życia lub użytkownika podejmie działania zmierzające do przeniesienia dziecka do innej Chmury rodzinnej. Po osiągnięciu 13. roku życia, dziecko będzie mogło nadal korzystać ze swojego konta bez konieczności uczestniczenia w Chmurze rodzinnej.

Zbieranie informacji

W ramach procesu tworzenia identyfikatora Apple ID dla dziecka, będziemy prosić użytkownika o podanie następujących informacji: pełne imię i nazwisko dziecka, data urodzin dziecka, hasło oraz odpowiedzi na trzy pytania zabezpieczające, które będą używane do weryfikacji dostępu do konta dziecka. Aby chronić bezpieczeństwo konta dziecka oraz mieć możliwość zresetowania jego hasła online, użytkownik nie może nikomu ujawnić odpowiedzi na te pytania.

Apple może zbierać od dziecka również inne dane, które w niektórych przypadkach są uznawane przez ustawę COPPA za dane osobowe. Przykładowo, kiedy dziecko zaloguje się przy użyciu swojego identyfikatora Apple ID, Apple może zapisać identyfikatory urządzenia, pliki cookie i adresy IP oraz lokalizacje geograficzne oraz strefy czasowe, w których korzysta się z jego urządzenia Apple. Apple może również zbierać dane dotyczące działań podejmowanych przez dziecko bezpośrednio lub pośrednio na stronach internetowych, w aplikacjach, produktach i usługach Apple.

Korzystanie z informacji

Jak to określono w przyjętych przez Apple Zasadach ochrony prywatności, Apple może korzystać z danych uzyskanych od dziecka do przekazywania ważnych powiadomień, wysyłania informacji, produktów, powiadomień, świadczenia usług oraz doskonalenia produktów, treści i usług Apple. Apple może również korzystać z danych uzyskanych od dziecka do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych lub badania.

Apple może wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane niebędące danymi osobowymi (dane nieumożliwiające bezpośredniego powiązania ich z tożsamością dziecka) w dowolnym celu. Apple może na przykład agregować oraz wykorzystywać informacje dotyczące zachowań użytkownika w witrynie internetowej Apple, w usługach iCloud, w sklepie iTunes Store oraz w ramach innych usług i produktów, aby zapewniać klientom bardziej przydatne informacje oraz dowiedzieć się, które części witryny internetowej, produktów i usług Apple cieszą się największym zainteresowaniem. Dane zagregowane są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi.

Opcja Ograniczaj śledzenie reklam będzie domyślnie włączona na wszystkich urządzeniach skojarzonych z identyfikatorem Apple ID dziecka, aby dziecko nie otrzymywało od Apple reklam ukierunkowanych. Niemniej jednak dziecko będzie mogło otrzymywać za pośrednictwem tych urządzeń reklamy nieukierunkowane.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Chmura rodzinna

W ramach Chmury rodzinnej informacje o dziecku użytkownika, w tym informacje dotyczące jego dotychczasowych i przyszłych zakupów, będą udostępniane wszystkim członkom Chmury rodzinnej. Z uwzględnieniem ustawionych przez użytkownika ograniczeń, dziecko może również udostępnić informacje użytkownika innym członkom Chmury rodzinnej za pośrednictwem funkcji Udostępnianie zdjęć w iCloud, udostępnianych kalendarzy i powiadomień oraz funkcji Znajdź mój iPhone i Udostępnianie informacji o lokalizacji.

Ponadto, jeśli dziecko używa identyfikatora Apple ID do zalogowania się na urządzeniu należącym do osoby trzeciej (jak np. iPod kolegi albo szkolny iPad), dane dziecka, jak również udostępniane dane innych członków Chmury rodzinnej, mogą być pobierane oraz widoczne dla innych osób korzystających z tego urządzenia, dopóki nie nastąpi wylogowanie z konta Apple ID dziecka.

Partnerzy strategiczni

Apple może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z Apple w zakresie dostarczania lub sprzedawania produktów i usług. Apple udostępni dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania produktów, usług i reklam Apple. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Usługodawcy

Apple udostępnia dane osobowe usługodawcom świadczącym takie usługi, jak przetwarzanie informacji, realizacja zamówień klientów, dostawa produktu do użytkownika lub jego dziecka, zarządzanie danymi klientów i poprawianie ich, obsługa klienta, ocena zainteresowania lub zainteresowania użytkownika lub jego dziecka produktami i usługami Apple, a także przeprowadzanie badań konsumenckich lub badań zadowolenia klientów. Podmioty te muszą chronić informacje dotyczące dziecka użytkownika i mogą być zlokalizowane na całym obszarze prowadzenia działalności przez Apple.

Inne podmioty

Apple może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych użytkownika lub jego dziecka na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego, w związku z postępowaniem sądowym lub na mocy decyzji organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania użytkownika lub jego dziecka lub innego kraju. Apple może również ujawnić dane osobowe użytkownika lub jego dziecka, jeśli uzna, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes publiczny.

Ponadto Apple może ujawnić dane osobowe użytkownika lub jego dziecka, jeśli stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Apple lub ochrony działalności Apple lub innych użytkowników Apple. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zbierane przez Apple mogą zostać przekazane przez Apple odpowiedniej osobie trzeciej.

Dostęp, poprawianie i usuwanie

Aby uzyskać dostęp do danych związanych z Chmurą rodzinną lub identyfikatorem Apple ID dziecka, poprawić je lub usunąć, użytkownik musi skontaktować się z Apple pod adresem www.apple.com/privacy/contact/

albo za pomocą poniższych informacji kontaktowych:

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408.996.1010