Oświadczenie o ochronie prywatności rodziny w związku z działaniami dzieci

Ochrona dzieci to priorytet dla Apple. Apple jest zwolennikiem transparentności oraz przekazywania rodzicom informacji niezbędnych do określenia tego, co jest najlepsze dla ich dziecka. Apple dokłada starań, aby móc zaproponować rodzicom niestandardowe i intuicyjne w obsłudze mechanizmy kontroli. Jeśli Użytkownik tworzy Apple ID dla swojego dziecka, pozwala mu wówczas korzystać z funkcji Chmury rodzinnej dostępnych dla Użytkownika i pozostałych członków jego rodziny. Dziecko Użytkownika będzie mogło udostępniać Użytkownikowi i jego rodzinie utwory muzyczne, filmy, programy TV, książki, aplikacje, zdjęcia, kalendarze, lokalizację itp. Będzie też mogło korzystać z własnego, spersonalizowanego Apple ID, aby mieć dostęp do wszystkich usług i treści przeznaczonych dla posiadacza konta Apple ID.

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NIE DOTYCZY PRAKTYK ZBIERANIA DANYCH STOSOWANYCH W APLIKACJACH OSÓB TRZECICH. PRZED ZAKUPEM LUB POBRANIEM APLIKACJI OSÓB TRZECICH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI ZASADAMI, POSTANOWIENIAMI I PRAKTYKAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAKIE DANE MOGĄ BYĆ ZBIERANE OD DZIECKA UŻYTKOWNIKA I JAK MOGĄ BYĆ ONE UŻYWANE.

Apple ID dla dziecka

Za pomocą Apple ID, który Użytkownik utworzył dla swojego dziecka, dziecko to będzie mogło korzystać ze wszystkich funkcji i usług wymagających podania Apple ID. Na przykład, dziecko będzie mogło:

 • Nawiązywać i odbierać połączenia głosowe i wideorozmowy FaceTime.
 • Tworzyć i udostępniać zdjęcia, filmy oraz wiadomości głosowe i tekstowe przy użyciu funkcji Udostępnianie zdjęć iCloud, aplikacji Aparat, Zdjęcia, iPhoto, Wiadomości, Mail, a także innych aplikacji Apple.
 • Tworzyć i udostępniać dokumenty i dane innym osobom za pośrednictwem prywatnej i publicznej usługi iCloud. W zależności od ustawień może to obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe dziecka (jeśli dane takie zostały podane).
 • Udostępniać dane o swojej lokalizacji członkom rodziny i znajomym za pośrednictwem aplikacji Znajdź moich znajomych, Wiadomości oraz Znajdź mój iPhone.
 • Mieć dostęp do współdzielonych kalendarzy, dzięki czemu Użytkownik i jego dziecko mogą informować innych członków rodziny o zaplanowanych wydarzeniach.
 • Mieć dostęp do utworów muzycznych (w tym w ramach usługi Apple Music), filmów, programów TV, aplikacji i książek wyszczególnionych w historii zakupów pozostałych członków rodziny, a także mieć możliwość odtwarzania strumieniowego i pobierania tych elementów.
 • Zgodnie z wybranymi przez Użytkownika ustawieniami „Poproś o zakup” dokonywać zakupów w sklepach iTunes Store, App Store, iBooks Store oraz Mac App Store lub zakupów w aplikacji, a także otrzymywać rekomendacje.
 • Zapisywać się na kursy iTunes U i w nich uczestniczyć oraz grać samodzielnie lub z innymi Użytkownikami w ramach usługi Game Center.
 • Śledzić parametry dotyczące zdrowia, takie jak tętno, ciśnienie krwi lub odżywianie, a także śledzić i udostępniać innym osobom dane dotyczące kondycji i aktywności fizycznej. W zakresie, w jakim dziecko Użytkownika korzysta z Apple Watch, może ono udostępniać dane dotyczące swojej aktywności związanej z treningami innym Użytkownikom Apple Watch. Dane te mogą obejmować informacje o liczbie kroków oraz odległościach pokonanych danego dnia.
 • Zapisywać wiadomości, kontakty, zdarzenia kalendarza, notatki, przypomnienia, zdjęcia, dokumenty i dokonywać archiwizacji w chmurze iCloud.
 • Mieć dostęp do Internetu i przeszukiwać jego zasoby za pomocą aplikacji Safari i Spotlight.

Nadzór rodzicielski

Dzięki funkcji Chmury rodzinnej Użytkownik może bezproblemowo udostępniać swojej rodzinie wybrane treści. Może jednak również ograniczyć swojemu dziecku dostęp do niektórych treści lub zasobów dostępnych dla pozostałych członków rodziny Użytkownika. Aby ułatwić zarządzanie dostępem dziecka do usług i treści wymagających Apple ID, Apple udostępnia dwa mechanizmy nadzoru rodzicielskiego: „Ograniczenia” oraz „Poproś o zakup”.

Ograniczenia

Użytkownik może odpowiednio ustawić mechanizm „Ograniczenia” na każdym urządzeniu z systemem iOS, z którego korzysta jego dziecko. W tym celu musi kolejno wybrać Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia (w przypadku komputera Mac: Preferencje systemowe > Nadzór rodzicielski). Za pomocą tych ustawień można ograniczyć możliwość korzystania z takich funkcji, jak FaceTime, Aparat i Safari i wybranych aplikacji społecznościowych, a także wskazać treści odpowiednie dla dziecka. To bardzo dobra metoda nadzoru nad korzystaniem przez dziecko z urządzeń Apple. Mechanizmy „Ograniczenia” i „Nadzór rodzicielski” dotyczą konkretnego urządzenia, w związku z czym zdecydowanie zaleca się ustawianie ograniczeń na każdym urządzeniu Apple, z którego może korzystać dziecko.

Czas przed ekranem

Jeśli Użytkownik i dziecko Użytkownika korzysta z systemu iOS 12 lub nowszego, Użytkownik może użyć nowej funkcji „Czas przed ekranem”. Pozwala ona ograniczyć czas, przez jaki dziecko może korzystać ze wszystkich urządzeń z iOS, na których jest zalogowane. Funkcja ta umożliwia określenie konkretnych godzin, w których dziecko nie może korzystać z urządzeń, zablokowanie dostępu do wybranych aplikacji lub ich kategorii, a także ustawienie ograniczeń wiekowych dotyczących filmów, muzyki, książek i innych treści. Niektóre opcje funkcji „Czas przed ekranem” wymagają posiadania własnego identyfikatora Apple ID oraz dodania dziecka do Chmury rodzinnej.

Poproś o zakup

Mechanizm „Poproś o zakup” pozwala Użytkownikowi na przeglądanie i potwierdzanie zakupów, w tym zakupów w aplikacji, a także plików, które chce pobrać dziecko. Ten mechanizm jest włączany automatycznie w przypadku Użytkowników poniżej 13. roku życia albo innego ekwiwalentnego wieku minimalnego właściwego dla danej jurysdykcji. Jeśli Użytkownik wyłączy mechanizm „Poproś o zakup”, będzie wówczas otrzymywać informacje dotyczące zakupów, w tym zakupów w aplikacji, jedynie w ramach potwierdzenia zakupu przesyłanego pocztą email (wysyłanego w ciągu 24-72 godzin po zakupie) lub wyciągu z karty kredytowej.

Należy pamiętać, że aplikacje zakupione w programie zakupów grupowych (Volume Purchase Plan) pobierane ponownie lub pobierane przy użyciu kodu zakupowego nie podlegają ograniczeniom mechanizmu „Poproś o zakup”.

Tworzenie Apple ID dla dziecka

Aby utworzyć Apple ID dla dziecka Użytkownika, Apple musi najpierw uzyskać zgodę Użytkownika na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności rodziny w związku z działaniami dzieci („Oświadczenie”) oraz na przyjęte przez Apple Zasady ochrony prywatności, które są integralną częścią niniejszego Zasady ochrony prywatności, które są integralną częścią niniejszego Oświadczenia. W przypadku wystąpienia sprzeczności między wspomnianymi Zasadami ochrony prywatności a niniejszym Oświadczeniem charakter rozstrzygający mają postanowienia niniejszego Oświadczenia.

W celu przestrzegania przepisów obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o ochronie prywatności dzieci online (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA) oraz obowiązujących w innych przedmiotowych jurysdykcjach przepisów dotyczących zbierania danych osobowych online od dzieci, Apple może podjąć dodatkowe działania zmierzające do sprawdzenia, czy Użytkownik udzielający zgody na utworzenie Apple ID dla dziecka jest jego rodzicem albo opiekunem prawnym. W związku z tym w niektórych jurysdykcjach Apple wymaga od Użytkownika potwierdzenia aktualnie używanej przez Użytkownika metody płatności w usługach iTunes lub iCloud lub w sklepie Apple Store. W zależności od metody płatności może się to odbyć z użyciem kodu zabezpieczającego karty Użytkownika lub weryfikacji SMS-owej. Wymóg ten ma na celu potwierdzenie tożsamości Użytkownika jako Organizatora rodziny oraz uzyskanie jego zgody na zbieranie danych osobowych od jego dziecka.

Apple nie będzie w sposób świadomy zbierać, używać ani ujawniać żadnych danych osobowych uzyskanych od dziecka bez udokumentowanej zgody rodzicielskiej. Po zapoznaniu się z niniejszym Oświadczeniem i przyjętymi przez Apple Zasadami ochrony prywatności oraz po udzieleniu udokumentowanej zgody rodzicielskiej, Użytkownik będzie mógł utworzyć dla swojego dziecka Apple ID. Dziecko będzie mogło używać swojego Apple ID do korzystania ze wszystkich funkcji i usług wymagających podania Apple ID, z wyjątkiem funkcji i usług, które Użytkownik zablokuje w ramach mechanizmu „Ograniczenia”. Nie będzie jednak możliwe usunięcie konta dziecka z Chmury rodzinnej Użytkownika, chyba że zostanie usunięty Apple ID dziecka, dziecko skończy 13. rok życia lub Użytkownik przeniesie dziecko do innej Chmury rodzinnej. Po osiągnięciu 13. roku życia albo ekwiwalentnego wieku minimalnego dla danej jurysdykcji dziecko będzie mogło nadal korzystać ze swojego konta bez konieczności uczestniczenia w Chmurze rodzinnej.

Zbieranie informacji

W ramach procesu tworzenia Apple ID dla dziecka Użytkownik zostanie poproszony przez Apple o podanie następujących informacji: pełnego imienia i nazwiska dziecka, daty urodzenia dziecka, hasła oraz odpowiedzi na trzy pytania zabezpieczające, które będą używane do weryfikacji dostępu do konta dziecka. Aby chronić bezpieczeństwo konta dziecka oraz mieć możliwość wyzerowania jego hasła online, Użytkownik nie powinien nikomu ujawnić odpowiedzi na te pytania.

Apple może zbierać od dziecka również inne dane, które w niektórych przypadkach są uznawane przez ustawę COPPA za dane osobowe. Przykładowo, kiedy dziecko zaloguje się przy użyciu swojego Apple ID, Apple może zapisać identyfikatory urządzenia, pliki cookie, adresy IP, a także lokalizacje geograficzne oraz strefy czasowe, w których korzysta się z urządzenia Apple dziecka. Apple może również zbierać informacje o działaniach i interakcjach podejmowanych przez dziecko Użytkownika w witrynach internetowych, aplikacjach, produktach i usługach Apple, w tym także w odniesieniu do treści udostępnianych przez zewnętrznych deweloperów.

Używanie informacji

Jak to określono w przyjętych przez Apple Zasadach ochrony prywatności, Apple może używać danych uzyskanych od dziecka do przekazywania ważnych powiadomień, wysyłania informacji i powiadomień o produktach, świadczenia usług oraz doskonalenia produktów, treści i usług Apple. Apple może również używać danych uzyskanych od dziecka do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych lub badania.

Apple może w dowolnym celu używać danych niebędących danymi osobowymi (danych nieumożliwiających bezpośredniego powiązania ich z tożsamością dziecka), a także przekazywać i ujawniać je. Apple może na przykład agregować informacje dotyczące zachowań Użytkownika w witrynie internetowej Apple, w usługach iCloud, w sklepie iTunes Store oraz w ramach innych usług i produktów i używać tych informacji, aby zapewniać klientom bardziej przydatne informacje oraz dowiedzieć się, które części witryny internetowej, produktów i usług Apple cieszą się największym zainteresowaniem. Dane zagregowane są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi.

Opcja „Ograniczaj śledzenie reklam” będzie domyślnie włączona na wszystkich urządzeniach skojarzonych z Apple ID dziecka, aby dziecko nie otrzymywało od Apple reklam ukierunkowanych. Niemniej jednak dziecko będzie mogło otrzymywać za pośrednictwem tych urządzeń reklamy nieukierunkowane.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez Użytkownika jego dziecko może udostępniać za pomocą Apple ID informacje innym osobom w zależności od funkcji i usług Apple (na przykład opisanych powyżej), których używa.

Chmura rodzinna

W ramach Chmury rodzinnej informacje o dziecku Użytkownika, w tym informacje dotyczące jego dotychczasowych i przyszłych zakupów, będą udostępniane wszystkim członkom Chmury rodzinnej. Z uwzględnieniem ustawionych przez Użytkownika ograniczeń dziecko może również udostępnić informacje Użytkownika innym członkom Chmury rodzinnej za pośrednictwem funkcji Udostępnianie zdjęć iCloud, udostępnianych kalendarzy i powiadomień oraz funkcji Znajdź mój iPhone i Udostępnianie położenia.
Ponadto, jeśli dziecko używa Apple ID do zalogowania się na urządzeniu należącym do osoby trzeciej (jak np. iPod kolegi albo szkolny iPad), dane dziecka, jak również udostępniane dane innych członków Chmury rodzinnej, mogą być pobierane oraz widoczne dla innych osób korzystających z tego urządzenia, dopóki nie nastąpi wylogowanie z konta Apple ID dziecka.

Partnerzy strategiczni

Apple może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z Apple w zakresie dostarczania lub sprzedawania produktów i usług. Apple udostępnia dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Usługodawcy

Apple udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do Użytkowników lub ich dzieci, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania Użytkowników lub ich dzieci produktami i usługami Apple oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić informacje dotyczące dziecka Użytkownika i mogą być zlokalizowane na całym obszarze prowadzenia działalności przez Apple.

Inne podmioty

Apple może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika lub jego dziecka na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego, w związku z postępowaniem sądowym lub na mocy decyzji organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania Użytkownika lub jego dziecka lub innego kraju. Apple może również ujawnić dane osobowe Użytkownika lub jego dziecka, jeśli uzna, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes publiczny.

Ponadto Apple może ujawnić dane osobowe Użytkownika lub jego dziecka, jeśli stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Apple lub ochrony działalności Apple lub innych Użytkowników Apple. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zebrane przez Apple mogą zostać przekazane przez Apple odpowiedniej osobie trzeciej.

Dostęp, poprawianie i usuwanie

Aby uzyskać dostęp do danych związanych z Chmurą rodzinną lub Apple ID dziecka, poprawić je lub usunąć, Użytkownik musi skontaktować się z Apple korzystając ze strony internetowej: www.apple.com/pl/privacy/contact/

albo za pomocą poniższych informacji kontaktowych:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Zgoda na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Apple
informacji dotyczących dziecka Użytkownika


Jeśli Użytkownik klika w przycisk „Zgadzam się”, zgadza się wówczas na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Apple informacji dotyczących jego dziecka, jak to określono w przyjętych przez Apple Zasadach ochrony prywatności i niniejszym Oświadczeniu.

Uwaga: Niniejsza zgoda nie dotyczy zbierania danych przez osoby trzecie. Osoby trzecie, w tym deweloperzy aplikacji pobranych przez dowolnego członka Chmury rodzinnej i dostępnych dla dziecka w Chmurze rodzinnej, które to aplikacje mogą zbierać, używać i ujawniać informacje dotyczące dziecka Użytkownika muszą uzyskać na to osobną udokumentowaną zgodę.

Uwaga: Apple rutynowo wydaje aktualizacje oprogramowania do urządzeń Apple. Wydane aktualizacje będą dostępne do pobrania na konkretne urządzenie, co dotyczy również urządzeń, na których dziecko Użytkownika może korzystać ze swojego Apple ID. Apple zaleca, aby na każdym takim urządzeniu to Użytkownik inicjował aktualizację i wyrażał zgodę na odpowiednie postanowienia, na przykład dotyczące systemu iOS oraz macOS.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przyjętych przez Apple Zasad ochrony prywatności lub niniejszego Oświadczenia należy zgłaszać w sposób podany powyżej.