บริษัทในเครือของ Apple

ตามวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทในเครือของ Apple คือหน่วยงานที่ Apple เป็นเจ้าของทั้งหมดซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศบ้านเกิดของคุณ “Apple” หมายถึง

Apple Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Apple Park Way, Cupertino, California สำหรับผู้ใช้ในอเมริกาเหนือ กลาง และใต้ (ไม่รวมแคนาดา) รวมถึงอาณาเขตและเขตปกครองของสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองของฝรั่งเศสและอังกฤษในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และทะเลแคริบเบียน

Apple Canada Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada สำหรับผู้ใช้ในแคนาดาหรืออาณาเขตและเขตปกครองของแคนาดา

iTunes K.K. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

Apple Pty Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมถึงเกาะที่เป็นเขตปกครอง อาณาเขต และเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และ

Apple Distribution International ซึ่งตั้งอยู่ที่ Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด

ข้อมูลจุดจำหน่ายสินค้าในนิติบุคคลฝ่ายค้าปลีกของ Apple นอกสหรัฐอเมริกาอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลฝ่ายค้าปลีกของเราแต่ละรายในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Apple Online Store ยังอาจอยู่ภายใต้การควบคุมของนิติบุคคลฝ่ายกฎหมายของ Apple นอกสหรัฐอเมริกา ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของแต่ละร้าน