Công ty con của Apple

Mục đích của tài liệu này nhằm tuyên bố công ty con của Apple là pháp nhân được sở hữu hoàn toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Apple.

Phụ thuộc vào Nước sở tại của bạn, “Apple” có nghĩa là:

Apple Inc., ở One Apple Park Way, Cupertino, California, đối với người dùng tai Bắc, Trung và Nam Mỹ (trừ Canada), cũng như các vùng lãnh thổ và lãnh địa Hoa Kỳ; vùng lãnh thổ của Pháp và Anh tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe;

Apple Canada Inc., ở 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada đối với người dùng tại Canada hoặc các vùng lãnh thổ và lãnh địa của Canada;

iTunes K.K., ở Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo đối với người dùng ở Nhật;

Apple Pty Limited, ở Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, đối với người dùng ở Úc, New Zealand, bao gồm cả lãnh địa đảo, vùng lãnh thổ và các khu vực pháp lý trực thuộc; và

Apple Distribution International Limited, ở Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Cộng Hòa Ireland, đối với tất cả mọi người dùng khác.

Thông tin về điểm bán hàng của các cửa hàng bán lẻ của Apple bên ngoài Hoa Kỳ có thể được các đơn vị bán lẻ của Apple ở mỗi quốc gia quản lý. Thông tin cá nhân có liên quan đến Cửa hàng trực tuyến của Apple cũng có thể được các pháp nhân của Apple bên ngoài Hoa Kỳ quản lý như được thể hiện trong điều khoản của từng Cửa hàng.