AppleCare for Enterprise

Sopimusehdot

KOSKA OLET KAUPALLINEN YRITYS, JOKA OSTAA APPLE-TUOTTEITA SOVELTUVAN OSTOSOPIMUKSEN (”OIKEUTTAVA OSTO”) PUITTEISSA, SINULLA ON OIKEUS OSTAA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA KUVATTU LISÄTAKUUPALVELU (”PALVELUSOPIMUS”). KUN OTAT YHTEYTTÄ APPLEEN JA PYYDÄT TUKIPALVELUITA TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN PUITTEISSA, HYVÄKSYT SEN, ETTÄ PALVELUSOPIMUKSEN NOJALLA TARJOTTAVIA PALVELUITA KOSKEVAT SEURAAVAT SOPIMUSEHDOT (”SOPIMUSEHDOT”). OTA HUOMIOON, ETTÄ LAITTEESI OSTOSOPIMUKSEN TAI SOVELTUVAN LAIN PERUSTEELLA TARJOTTAVAN RAJOITETUN TAKUUN ALAISIA PALVELUITA KOSKEVAT JOKO SOVELTUVAN OSTOSOPIMUKSEN JA/TAI SOVELTUVAN TAKUULAIN EHDOT. KUN OTAT YHTEYTTÄ APPLEEN PYYTÄÄKSESI NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN ALAISIA PALVELUITA TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN NOJALLA TAI REKISTERÖIMÄLLÄ PALVELUSOPIMUKSESI, YRITYKSESI SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN ASIAKIRJAN KÄYTTÖEHTOJA.

Näissä käyttöehdoissa kuvatut oikeudet palautuksiin, hyvityksiin ja takuisiin täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi.

1. Palvelusopimuksen yleiset tiedot

Tämä palvelusopimus ei ole vakuutus, vaan se tarjoaa lisätakuupalveluita, jotka oikeuttavat laitteistohuoltoon ja teknisen tuen palveluihin niille Applen tuotteille ja niiden mukana alkuperäisessä tuotepaketissa toimitetuille lisävarusteille (”sisältyvät laitteet”), jotka on lueteltu palvelusopimuksen dokumentaatiossa (”palvelusopimuksen vahvistus”). Tämän palvelusopimuksen tarkoituksena on taata se, että oikeuttavalla ostolla hankkimasi sisältyvät laitteet toimivat oikein ja Applelle tunnusomaisen korkean laadun mukaisesti. Palvelusopimuksen vahvistus on liitetty mukaan näihin käyttöehtoihin.

Sisältyvien laitteiden lisäksi Apple tarjoaa laitteistohuoltoa ja teknisen tuen palveluita myös Apple-brändillä varustetuille hiirille, latureille ja muille Applelta ostetuille Apple-lisävarusteille, joita käytetään sisältyvien laitteiden kanssa (yhdessä sisältyvien laitteiden kanssa näitä kaikkia kutsutaan yhteisnimityksellä sisältyvät laitteistot).

Kuten alla tarkemmin kuvataan, tämä palvelusopimus tarjoaa kolme selkeää etua Applen yritysasiakkaille: (a) Yritysasiakkaat voivat hyödyntää laadukasta korjaus- ja vaihtopalvelua, joka tarjotaan seuraavan työpäivän aikana, sisältyvien laitteistojen alkuperäisten ostosopimusten nykyisten takuuehtojen mukaisesti. (b) Laadukas korjaus- tai vaihtopalvelu tarjotaan hankitun takuun mukaiseksi lisäajaksi seuraavan työpäivän aikana kaikissa tapauksissa, joissa sisältyvän laitteiston vika johtuu materiaali- tai valmistusvirheestä, myös sen jälkeen, kun alkuperäisen ostosopimuksen mukainen takuu on umpeutunut. (c) Yritys voi halutessaan pyytää Apple iPhone-, iPad- tai iPod touch -laitteiden tai Mac-vaihto-osien tai Applen näyttöjen vaihto-osien (”huolto-osat”) tilalle korvaavia laitteita tai osia, jotka pysyvät Applen omistuksessa mutta jotka tarjotaan yrityksen käyttöön. Palvelusopimus kattaa myös yritysten kattavat IT-tukipalvelut vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä (”24/7-periaate”).

2. Sopimuksen voimassaoloaika

Palvelusopimus alkaa, kun Apple hyväksyy palvelusopimuksen rekisteröintisi, ja se päättyy päivänä, joka on määritetty palvelusopimuksen vahvistukseksi (”sopimuksen voimassaoloaika”). Palvelusopimuksen vahvistus annetaan sinulle ostohetkellä tai lähellä sitä tai lähetetään sinulle automaattisesti sen jälkeen. Tämän palvelusopimuksen alaiset palvelut täydentävät mitä tahansa pakollisten lakien, alkuperäisen ostosopimuksen mukaisen valmistajan laitteistotakuun ja maksuttoman teknisen tuen palvelua. Apple ei tarjoa palveluita tämän palvelusopimuksen päättymisen jälkeen.

3. Palvelusopimuksen nojalla tarjottavat palvelut

3.1 Laitteistohuolto

Jos teet sopimuksen voimassaoloaikana kelvollisen palvelupyynnön ilmoittamalla Applelle, että (i) sisältyvässä laitteistossa on ilmennyt valmistus- tai materiaalivika tai (ii) että sisältyvän laitteiston akkukapasiteetti on alle kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) alkuperäisestä, Apple joko (a) korjaa vian maksutta uusilla osilla tai aiemmin käytetyillä aidoilla Apple-osilla, jotka on testattu ja jotka läpäisevät Applen toiminnalliset vaatimukset tai (b) vaihtaa sisältyvän laitteiston korvaavaan laitteeseen (”korvaava laite”), joka on uusi tai koostuu uusista ja/tai aiemmin käytetyistä aidoista Apple-osista, jotka on testattu ja jotka läpäisevät Applen toiminnalliset vaatimukset. Apple pyrkii kohtuullisin toimenpitein korjaamaan sisältyvän laitteiston. Kaikki tämän palvelusopimuksen nojalla tarjottavilla korvaavilla tuotteilla on samat tai olennaisesti samankaltaiset ominaisuudet (esim. eri malli, jossa on samat ominaisuudet, tai sama malli eri värissä) kuin alkuperäisellä tuotteella. Jos Apple vaihtaa sisältyvän laitteiston, Applelle lähetetty alkuperäinen sisältyvä laitteisto siirtyy Applen omistukseen ja korvaava laite siirtyy yrityksen omistukseen, jolloin se katsotaan sisältyväksi laitteistoksi. Palvelusopimus koskee vaihdettuja sisältyviä laitteistoja palvelusopimuksen jäljellä olevan voimassaoloajan. Apple saattaa käyttää huoltoon sellaista sisältyvää laitetta tai varaosia, joiden lähdemaa on eri kuin maa, josta sisältyvä laite tai alkuperäiset osat ovat peräisin.

3.2 Laitteistohuoltovaihtoehdot

Apple tarjoaa laitteistohuoltopalveluita yritykselle seuraavin tavoin:

(i) Huoltopalvelu paikan päällä seuraavana työpäivänä. Huoltopalvelu paikan päällä seuraavana työpäivänä on saatavilla, jos sisältyvä laitteisto sijaitsee tälle palvelulle määritetyllä alueella. Alue on määritetty osoitteessa apple.com/support/enterprise/onsite.html. Kun huoltopalvelua paikan päällä pyydetään siihen oikeutetulla alueella, Apple lähettää sisältyvän laitteiston sijaintiin huoltoteknikon tai pikalähetin. Huoltoteknikko suorittaa huoltopalvelun paikan päällä tai huoltoteknikko tai pikalähetti kuljettaa sisältyvän laitteiston korjattavaksi tai Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen (AASP) tai Applen korjauspalveluun (ARS). Jos laite korjataan Apple-korjauspalvelussa tai Applen valtuutetussa huoltoliikkeessä, Apple huolehtii sen palauttamisesta yritykselle huollon jälkeen. Apple pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan huoltoteknikon tai pikalähetin saapumisen laitteiston sijaintiin määritettyjen aikarajojen puitteissa. Aikarajat on määritetty osoitteessa apple.com/support/enterprise/onsite.html. Jos huoltoteknikko tai pikalähetti saapuu paikalle sovittuun aikaan ja yrityksen edustaja ei ole paikalla päästämässä teknikkoa laitteiston luo, Apple voi veloittaa käynnistä maksun. Lisätietoja huoltopalvelusta paikan päällä, mukaan lukien tiedot palvelualueista ja vasteajoista, on saatavilla osoitteessa apple.com/support/enterprise/onsite.html.

(ii) Sisäänkantohuolto. Sisäänkantohuolto on saatavilla useimmille sisältyville laitteistoille, kunhan yritys on sopinut asiasta sellaisen Applen omistaman jälleenmyyntiliikkeen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (AASP) kanssa, joka tarjoaa testaus- ja korjauspalveluita liikkeessään, ja toimittanut tälle tarvittavat palvelusopimustiedot. Huoltopalvelu suoritetaan jälleenmyyntiliikkeessä tai huoltoliikkeessä - tai liike voi lähettää sisältyvän laitteiston korjattavaksi Applen korjauspalveluun (ARS). Kun yritykselle tai sen edustajalle ilmoitetaan, että huolto on valmis, yrityksen tai sen valtuutetun edustajan täytyy noutaa sisältyvä laitteisto pikimmiten tai järjestää sen toimitus paikan päällä tarjottavan huoltopalvelun alueella sijaitsevaan paikkaan sopimalla asiasta huollon edustajan kanssa. Apple maksaa sisältyvän laitteiston toimituskulut sijaintiisi.

(iii) Huolto postitse: Useimmille sisältyville laitteistoille tarjotaan myös huoltopalveluita postitse. Jos Apple päättää, että sisältyvä laitteisto on oikeutettu huoltoon postitse ja valitset tämän huoltotavan, Apple lähettää tai toimittaa sinulle valmiiksi maksetun rahtikirjan tai vastaavan (sekä pakkausmateriaalit, jos sinulla ei enää ole alkuperäistä tuotepakettia). Sinun vastuullasi on sitten lähettää sisältyvä laitteisto Apple-korjauspalveluun Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu palauttaa sisältyvän laitteiston sinulle. Apple maksaa kaikki sisältyvän laitteiston toimituskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat ohjeita.

(iv) Express Replacement Service (ERS) tai tee-se-itse-osahuolto (DIY). Joillekin sisältyville laitteistoille tarjotaan ERS-palvelua. DIY-osahuolto on saatavilla monille sisältyvien laitteistojen osille tai lisävarusteille. Sen avulla yrityksesi IT-osasto tai vastaava voi huoltaa omia sisältyviä laitteistojasi. Jos ERS-palvelu tai DIY-osahuolto on saatavilla, sitä koskevat alla määritetyt ehdot.

(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun sisältyvän laitteiston tai osan palautusta. Apple saattaa edellyttää korvaavan sisältyvän laitteiston tai osan hinnan sekä soveltuvien toimituskulujen suuruisen katevarauksen tekemistä luottokortiltasi turvallisuussyistä. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää tätä huoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestämään huollon muulla tavoin. Apple lähettää sinulle korvaavan laitteen tai osan sekä ohjeet sen asentamiseksi (tarvittaessa) ja korvatun sisältyvän laitteiston tai osan palautusta koskevat vaatimukset. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple ei veloita katevarausta luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään sisältyvästä laitteistosta tai osasta ja sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua sisältyvää laitteistoa tai osaa ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun sisältyvän laitteiston tai osan, joka ei ole oikeutettu tällaiseen huoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan.

(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen tai osan palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan laitteen tai osan sekä ohjeet asentamiseksi (tarvittaessa) ja korvatun tuotteen tai osan hävittämistä koskevat vaatimukset.

(c) Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu ERS-palvelusta tai DIY-osahuollosta. Jos tarvitset muuta tukea ERS-palveluun tai DIY-osahuoltoon liittyen, kun olet saanut korvaavan osan, ota yhteyttä palvelusopimuksessasi määritettyyn Apple-edustajaan.

3.3 Tekninen tuki

3.3.1 IT-osaston tekninen tuki

Kun Apple on hyväksynyt yrityksen rekisteröinnin, se tarjoaa teknistä tukea (”tukipalvelut”) Applen ohjelmistotuotteille tai niihin liittyville tekniikoille (”tuetut tuotteet”) soveltuvan palvelusopimuksen mukaisesti ja seuraavalla verkkosivustolla kuvatulla tavalla: apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf (”palvelusopimuksen tukisivu”). Apple pidättää oikeuden muokata tarjottuja tukipalveluita ja/tai tuettuja tuotteita, joita palvelusopimus koskee. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa julkaisemalla päivityksiä palvelusopimuksen tukisivulle. Apple ei muuta tukipalveluita ja/tai tuettuja tuotteita tavalla, joka (i) olennaisesti heikentää yritykselle tukipalveluiden kautta tarjottavia etuja, (ii) olennaisesti vaikuttaa Applen kykyyn tarjota tukipalveluita yritykselle tai joka (iii) olennaisesti heikentää oikeuksia, jotka yritys saa tukipalveluiden alaisuudessa. Kun kyseessä ovat päivitykset, jotka vaikuttavat yrityksen palvelusopimukseen, Apple ilmoittaa yritykselle päivityksestä yrityksen rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen päivityksen julkaisemista. Palvelusopimuksen tukisivun ehdot, joita voidaan muokata ajoittain, liitetään näihin sopimusehtoihin täysimääräisesti. Jos tämän asiakirjan ehtojen ja palvelusopimuksen tukisivulla olevien ehtojen välillä on epäyhtenäisyyksiä, sovelletaan palvelusopimuksen tukisivulla olevia ehtoja.

3.3.2 Käyttäjien tekninen tuki

Apple tarjoaa yrityksen käyttäjille palvelusopimuksen voimassaoloaikana teknistä tukea puhelimitse ja verkossa (”käyttäjien tekninen tuki”) 24/7-periaatteen mukaisesti siten kuin palvelusopimuksen tukisivulla on kuvattu: apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf. Apple pidättää oikeuden muokata tarjottuja tukipalveluita ja/tai tuettuja tuotteita, joita palvelusopimus koskee. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa julkaisemalla päivityksiä palvelusopimuksen tukisivulle. Apple ei muuta käyttäjien teknistä tukea tavalla, joka (i) olennaisesti heikentää yritykselle käyttäjien teknisen tuen kautta tarjottavia etuja, (ii) olennaisesti vaikuttaa Applen kykyyn tarjota käyttäjien teknistä tukea yritykselle tai joka (iii) olennaisesti heikentää oikeuksia tai etuja, joita yritys saa osana käyttäjien teknistä tukea. Kun kyseessä ovat päivitykset, jotka vaikuttavat yrityksen palvelusopimukseen, Apple ilmoittaa yritykselle päivityksestä yrityksen rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen päivityksen julkaisemista. Palvelusopimuksen tukisivun ehdot, joita voidaan muokata ajoittain, liitetään näihin sopimusehtoihin täysimääräisesti. Jos tämän asiakirjan ehtojen ja palvelusopimuksen tukisivulla olevien ehtojen välillä on epäyhtenäisyyksiä, sovelletaan palvelusopimuksen tukisivulla olevia ehtoja.

Käyttäjien tekninen tuki saattaa sisältää asennus-, käynnistys-, määritys-, vianmääritys- ja palautustukea (pois lukien tietojen palauttaminen), mukaan lukien tiedostojen tallennus, noutaminen ja hallinta, järjestelmän virheilmoitusten tulkitseminen ja laitteiston huoltotarpeen määrittäminen. Apple tarjoaa tukea tuetun ohjelmiston kullakin hetkellä nykyiselle versiolle sekä sitä edeltävälle pääversiolle. Tässä yhteydessä pääversiolla tarkoitetaan Applen kaupallisesti julkaisemaa merkittävää ohjelmistoversiota, jonka versionumero on esimerkiksi 1.0 tai 2.0 ja joka ei ole Beta- tai esijulkaisuversio.

3.4 Käyttäjien teknisen tuen laajuus

Apple tarjoaa palvelusopimuksen nojalla käyttäjille teknistä tukea seuraavien ehtojen mukaisesti.

(i) Teknistä tukea tarjotaan sisältyville laitteistoille.

(ii) Teknistä tukea tarjotaan macOS-, iOS-, iPadOS-, tvOS- ja watchOS-käyttöjärjestelmille (”käyttöjärjestelmät”) sekä Applen ohjelmille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sisältyvien laitteistojen kanssa, mukaan lukien (mutta tämä ei ole kattava luettelo) Keynote, Pages, Numbers, Kuvat, iMovie, GarageBand, Aperture, Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor ja MainStage (näistä käytetään yhteisnimitystä ”ohjelmisto”). Apple tarjoaa teknistä tukea myös Mac-tietokoneilla käytettävien Applen palvelinkäyttöjärjestelmien (”macOS Server”) palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmille graafisen käyttöliittymän avulla.

(iii) Teknistä tukea tarjotaan yhteysongelmille sisältyvän laitteiston ja tuetun tietokoneen välillä. Tuettu tietokone on tietokone, joka täyttää sisältyvän laitteiston yhteysvaatimukset ja jossa on käytössä sisältyvän laitteiston tukema käyttöjärjestelmä.

3.5 Huolto-osavaihtovarannot (”huoltovarannot”)

Apple tarjoaa yritykselle sopimuksen voimassaoloaikana kaksi (2) Applen omistaman varaston vaihtovarantoa mistä tahansa syystä tehtäviä huolto-osien vaihtoja varten (jokaista pyyntöä kutsutaan nimellä ”toteutuspyyntö”).

3.5.1 Laitevaranto

Apple tarjoaa yritykselle huolto-osien varannon, joka koostuu asiaan kuuluvista Apple-laitteista (iPad, iPhone ja iPod touch) (”laitevaranto”). Nämä laitteet ovat uusia tai koostuvat uusista ja/tai aiemmin käytetyistä aidoista Apple-osista, jotka on testattu ja jotka läpäisevät Applen toiminnalliset vaatimukset. Yritykselle sallittujen laitevarannon toteutuspyyntöjen lukumäärä on enintään seuraava prosenttimäärä palvelusopimuksen piiriin kuuluvista sisältyvistä laitteista palvelusopimuksen vahvistuksessa ilmoitetun ostetun huoltovaranto-ominaisuuden mukaan:

Huoltovaranto:

5 %

Huoltovaranto+:

10 %

 

Yritys voi, paitsi kohdassa 4.1.1 mainitussa tapauksessa, vaihtaa sisältyvän laitteen (iPad, iPhone tai iPod touch) laitevarannon laitteeseen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. (Jokainen vaihto muodostaa yhden toteutuspyynnön. Tämä kuitenkin edellyttää aina sitä, että vaihtovarannossa on laitteita käytettävissä ja että yritys palauttaa Applelle sisältyvän laitteen, joka vaihdetaan.) Applelle palautettu sisältyvä laite siirtyy Applen omistukseen ilman pidätysoikeutta tai muita sitoumuksia, kun taas korvaava laitevarannon laite siirtyy yrityksen omistukseen ilman pidätysoikeutta tai muita sitoumuksia. Laitevarannon laite on samaa mallia kuin Applelle palautettu sisältyvä laite.

3.5.2 Huolto-osavaranto

Apple tarjoaa yritykselle kaikista asiaankuuluvista Mac-osista tai Applen näyttöjen osista, joilla sisältyvän laitteiston Mac-laitteet tai Applen näytöt voidaan täydellisesti rakentaa uudelleen ja jotka ovat uusia tai koostuvat uusista ja/tai aiemmin käytetyistä aidoista Apple-osista, jotka on testattu ja jotka ovat läpäisseet Applen toiminnalliset vaatimukset, koostuvan huolto-osavarannon (”huolto-osavaranto”). Applella on harkintavalta päättää, mitkä osat on vaihdettava, jotta sisältyvän laitteiston Mac-laite tai Applen näyttö saadaan jälleen toimintakuntoiseksi. Jokainen yrityksen tekemä toteutuspyyntö, riippumatta pyynnön täyttämiseen tarvittavien yksittäisten osien määrästä, lasketaan yhdeksi toteutuspyynnöksi. Apple asentaa huolto-osat ilman kustannuksia yritykselle. Apple asentaa huolto-osat ilman kustannuksia yritykselle. Yritykselle sallittujen huoltovarannon toteutuspyyntöjen lukumäärä on enintään seuraava prosenttimäärä palvelusopimuksen piiriin kuuluvista sisältyvän laitteiston Mac-laitteista tai Applen näytöistä palvelusopimuksen vahvistuksessa ilmoitetun ostetun huoltovaranto-ominaisuuden mukaan:

Huoltovaranto:

2 %

Huoltovaranto+:

4 %

 

Huoltovarannosta saadut ja sisältyvän laitteiston Mac-laitteeseen tai Applen näyttöön asennetut osat siirtyvät yrityksen omistukseen ilman pidätysoikeutta tai muita sitoumuksia. Osat, jotka poistetaan sisältyvän laitteiston Mac-laitteesta tai Applen näytöstä huoltovarannosta peräisin olevien osien asennuksen aikana, siirtyvät Applen omistukseen ilman pidätysoikeutta tai muita sitoumuksia.

Jos tämä palvelusopimus päättyy mistä tahansa syystä, ennen kuin yritys on käyttänyt kaikki huolto-osa- tai laitevarannosta saatavana olevat osat, yrityksen oikeudet varantojen huolto-osiin lakkaavat välittömästi, ja varantojen huolto-osat siirtyvät välittömästi Applen yksinomaiseen omistukseen.

3.5.3 Palvelusopimus koskee huolto-osia

Palvelusopimus koskee kaikkia huolto-osia, ja kaikki huolto-osat katsotaan sisältyviksi laitteiksi palvelusopimuksen jäljellä olevan olemassaoloajan.

3.5.4 Applelle palauttamatta jätetyt korvatut huolto-osat

Jos yritys mistä tahansa syystä pyytää korvaavaa laitetta tai osaa käytettävissään olevista huoltovarannoista sillä perusteella, että yritys aikoo palauttaa korvatun laitteen tai osan, mutta ei palauta korvattua huolto-osaa Applelle 14 päivän kuluessa huolto-osan saamisesta tai muuten Applen menettelytavoissa määritetyssä tai Applen kirjallisesti määrittämässä ajassa, yritykseltä veloitetaan korvatun huolto-osan hinta sillä hetkellä käytössä olevan valmistajan suositusjälleenmyyntihinnan mukaisesti. Tässä tapauksessa huolto-osa ei ole tämän jälkeen palvelusopimuksen mukainen sisältyvä laite.

4. Palvelusopimuksen rajoitukset

4.1 Laitteistohuollon ja huoltovarannon rajoitukset

4.1.1 Laitteistohuoltoa ja huoltovarantoa koskevat rajoitukset

Laitteistohuoltopalveluja, jotka on kuvattu kohdassa 3.1, ja huoltovarannon käyttöä, joka on kuvattu kohdassa 3.5, koskevat seuraavat poikkeukset:

(i) Palvelusopimus ei kata sisältyvien laitteistojen asennusta, poistamista tai hävittämistä tai korvaavan laitteen tarjoamista sisältyvän laitteiston huollon ajaksi.

(ii) Palvelusopimus ei kata sisältyviä laitteistoja, joiden sarjanumeroa on muokattu, sitä on yritetty saada ei-luettavissa olevaan muotoon tai se on poistettu, tai laitteita, joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu ilman valmistajalta saatua kirjallista lupaa.

(iii) Palvelusopimus ei kata sisältyviä laitteistoja, jotka ovat kadonneet tai jotka on varastettu.

(iv) Palvelusopimus ei kata sisältyvien laitteistojen tietojen säilyttämiseen, käsittelemiseen, pääsyyn, välittämiseen tai vastaanottamiseen käytettävien laitteistojen tai ohjelmistojen tai niiden komponenttien menetystä, käytön menetystä, vahingoittumista, vioittumista, pääsyn estymistä tai ohjaamisen estymistä, joka johtuu mistä tahansa muusta syystä tai menetyksestä kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainituista menetyksistä, mukaan lukien luvattomasta pääsystä tällaiseen järjestelmään tai järjestelmän luvattomasta käytöstä, palvelunestohyökkäyksestä tai haitallinen koodi vastaanottamisesta tai välittämisestä

(v) Palvelusopimus ei kata mitään sisältyviin laitteistoihin tallennettujen sähköisten tietojen menetystä, käytön menetystä, vahingoittumista, vioittumista, pääsyn estymistä tai ohjaamisen estymistä, mukaan lukien mitään tällaista menetystä, joka johtuu luvattomasta pääsystä kyseisiin tietoihin, kyseisten tietojen luvattomasta käytöstä, palvelunestohyökkäyksestä tai haitallinen koodi vastaanottamisesta tai välittämisestä.

4.1.2 Vain laitteistohuoltoa koskevat rajoitukset

Kohdassa 3.1 kuvattua laitteistohuoltoa koskevat seuraavat poikkeukset:

(i) Palvelusopimus ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet (a) tuotteesta, joka ei ole sisältyvä laitteisto, (b) väärinkäytöstä, piittaamattomuudesta, tahallisesta tai tarkoituksellisesta teosta, virheellisestä käytöstä, nesteestä johtuvasta viasta tai muusta kuin materiaali- tai valmistusviasta, tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvasta tai muusta ulkoisesta syystä, (c) sisältyvän laitteiston käytöstä valmistajan ohjeiden vastaisesti tai niitä rikkoen tai (d) huoltotöistä (mukaan lukien laitteistopäivitykset ja -laajennukset), jotka on suorittanut joku muu kuin Applen tai AASP:n edustaja.

(ii) Palvelusopimus ei koske sisältyvien laitteistojen kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia, jotka eivät muuten vaikuta sisältyvän laitteiston toiminnallisuuteen.

(iii) Palvelusopimus ei koske sisältyvien laitteistojen ehkäisevää ylläpitoa.

(iv) Palvelusopimus ei koske sisältyvien laitteistojen sisältämiä vaarallisia aineita, esimerkiksi biologisia materiaaleja ja allergeenejä, jotka ovat vaaraksi ihmisten terveydelle.

(v) Palvelutukisopimus ei kata normaalista käytöstä tai tuotteen normaalista ikääntymisestä aiheutuvia vikoja.

(vi) Palvelusopimus ei kata mittavia tai vakavia vahinkoja (esim. murskaantuneet, vääntyneet tai osittain tai kokonaan nesteeseen upotetut sisältyvät laitteistot).

4.2 Tekninen tuki

Tämän palvelusopimuksen kohdassa 3.3 kuvattu tekninen tuki ei koske seuraavia:

(i) Tekninen tuki ei koske ongelmia, jotka voidaan ratkaista päivittämällä ohjelmisto uusimpaan versioon. Apple kuitenkin tarjoaa yritykselle ohjeet ja tukea ohjelmiston päivittämiseen.

(ii) Tekninen tuki ei koske ongelmia, jotka johtuvat yrityksen, sen työntekijöiden tai sen edustajien sisältyvän laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmiston käytöstä tai muokkaamisesta tavalla, johon sisältyvää laitteistoa tai ohjelmistoa ei ole tarkoitettu.

(iii) Tekninen tuki ei koske käyttäjien teknistä tukea muiden valmistajien tuotteille tai ohjelmistoille tai niiden vaikutuksia sisältyviin laitteistoihin, käyttöjärjestelmään tai ohjelmistoon.

(iv) Tekninen tuki ei koske mitään käyttöjärjestelmäohjelmistoa tai mitään muutakaan Applen brändin alaista ohjelmistoa, jolla on Beta-merkintä, esijulkaisumerkintä, esikatseluversiomerkintä tai jokin muu vastaava merkintä.

(v) Tekninen tuki ei koske palvelimien macOS-ohjelmistojen käyttäjien teknistä tukea, lukuun ottamatta Mac-tietokoneiden macOS Server -käyttöjärjestelmän palvelinhallinta- ja verkkohallintaongelmien vianmääritystä graafisen käyttöliittymän avulla.

(vi) Tekninen tuki ei kata mitään muiden valmistajien selaimia, sähköpostiohjelmia, internetpalveluntarjoajien ohjelmistoja tai näiden käytön edellyttämiä käyttöjärjestelmämäärityksiä.

(vii) Tekninen tuki ei kata sisältyvien laitteistojen sisältämien ohjelmistojen tai tietojen vaurioita tai menetyksiä. Tämä palvelusopimus ei kata ohjelmistojen, ohjelmien ja käyttäjien tietojen palautusta ja uudelleenasennusta.

(viii) Tekninen tuki ei kata ongelmia, jotka liittyvät internetiin, komentosarjoihin,
FX-komentosarjoihin, ohjelmointiin, kääntämiseen, virheenkorjaukseen, infrastruktuurisuunnitteluun, sisällön luomiseen, sisällön räätälöintiin, multimediaprojektien suunnitteluun, resurssienhallintaan, budjetointiin, koulutukseen tai muihin ongelmiin, lukuun ottamatta palvelusopimuksen alaisten tukipalveluiden piiriin nimenomaisesti laskettavat seikat.

(ix) Tekninen tuki ei kata sisältyvien laitteistojen tietojen säilyttämiseen, käsittelemiseen, pääsyyn, välittämiseen tai vastaanottamiseen käytettävien laitteistojen tai ohjelmistojen tai niiden komponenttien menetystä, käytön menetystä, vahingoittumista, vioittumista, pääsyn estymistä tai ohjaamisen estymistä, joka johtuu mistä tahansa muusta syystä tai menetyksestä kuin tässä tukisopimuksessa nimenomaisesti mainituista menetyksistä, mukaan lukien luvattomasta pääsystä tällaiseen järjestelmään tai järjestelmän luvattomasta käytöstä, palvelunestohyökkäyksestä tai haitallinen koodi vastaanottamisesta tai välittämisestä.

(x) Tekninen tuki ei kata mitään sisältyviin laitteistoihin tallennettujen sähköisten tietojen menetystä, käytön menetystä, vahingoittumista, vioittumista, pääsyn estymistä tai ohjaamisen estymistä, mukaan lukien mitään tällaista menetystä, joka johtuu luvattomasta pääsystä kyseisiin tietoihin, kyseisten tietojen luvattomasta käytöstä, palvelunestohyökkäyksestä tai haitallinen koodi vastaanottamisesta tai välittämisestä.

5. Teknisen tuen rajoitukset

5.1 Tukitapahtumat

Tukitapahtuma on jokin tietty, erillinen ongelma, jonka alkuperä voidaan eristää yksittäiseen syyhyn. Apple pyrkii ratkaisemaan tukitapahtuman parhaan kykynsä mukaan, mutta Apple ei voi taata, että kaikki tukitapahtumat ratkaistaan. Apple määrittää oman harkintansa mukaan, mitä tukitapahtumaan kuuluu, ja lain sallimissa rajoissa sen, onko tukitapahtuma ratkaistu. Yleisesti ottaen tukitapahtuma on ratkaistu, kun yritys saa jonkin seuraavista: (a) tiedot, jotka ratkaisevat ongelman, (b) tiedot siitä, miten hankitaan ongelman ratkaiseva ohjelmistoratkaisu, (c) ilmoitus siitä, että ongelman aiheuttaa tunnettu, ratkaisematon ongelma tai yhteensopivuusongelma tuetussa tuotteessa, (d) tiedot, jotka ilmaisevat ongelman ratkeavan, kun päivitetään tuetun tuotteen uudemmaksi versioksi, tai (e) ilmoitus siitä, että ongelma on tunnistettu laitteisto-ongelmaksi.

5.2 Vasteajat

Apple tarjoaa tukipalveluita 24/7-periaatteella - palvelusopimuksen tukisivun aukioloaikojen kohdassa mainittujen poikkeusten mukaisesti. Apple pyrkii parhaansa mukaan antamaan vastauksen tukipyyntöön palvelusopimuksessa määritettyjen vasteaikojen puitteissa, mutta Apple ei voi taata tukipyyntöjen ratkaisemista määritetyssä ajassa.

5.3 Käyttö

Tukipalveluita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suuren riskin toiminnoissa tai aktiviteeteissa tai niiden yhteydessä tai niiden kanssa, mukaan lukien rajoituksetta ydinvoimaloiden toiminta, lentokoneiden navigointijärjestelmät, viestintäjärjestelmät, ensihälytysjärjestelmät, lennonjohtojärjestelmät, elintoimintoja tukevat järjestelmät tai muut vastaavat, joissa sillä, että tukipalvelut eivät anna toivottua tulosta mahdollisimman nopeasti, voi olla seurauksena kuolema, henkilövamma tai vakava fyysinen vamma tai vakava ympäristövahinko.

5.4 Tekniset yhteyshenkilöt

Tukipalveluita tarjotaan henkilöille tai edustajille, jotka yritys määrittää rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelusopimuksen alaisesti (”tekniset yhteyshenkilöt”). Tekniset yhteyshenkilöt ovat ainoat yrityksen ja Applen puolesta toimivat tai niiden väliset yhteyshenkilöt tukisopimuksen teknisen tuen tarjoamisessa. Jos yritys haluaa vaihtaa teknisiä yhteyshenkilöitä, sen täytyy ilmoittaa siitä Applelle vähintään viisi (5) päivää etukäteen lähettämällä ilmoitus alla määritettyyn osoitteeseen tai tekemällä muutokset suoraan yrityksen suojatussa ja räätälöidyssä sivustossa palvelusopimuksen alussa annettuun kutsudokumentaatioon sisältyvien ohjeiden mukaisesti.

6. Palvelun ja huollon hankkiminen

Voit pyytää palveluita palvelusopimuksen vahvistuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

7. Yrityksen vastuut

7.1 Yleistä

Jotta yritys saisi tukipalveluita, sen on rekisteröitävä palvelusopimus ja noudatettava Applen antamia käyttöohjeita. Yritys on vastuussa kaikista maksuista, jotka liittyvät sähköposti- ja puhelinviestintään Applen kanssa. Yritys tekee Applen kanssa yhteistyötä pyytäessään tukea, esimerkiksi antamalla Applelle tiedot, joita se tarvitsee teknisen ongelman vianmäärityksessä. Yritys on vastuussa kaikista kadonneiden tai muokattujen tiedostojen, tietojen tai ohjelmien palauttamisista tai uudelleenmuodostamisista. Yritys varmuuskopioi omat tietonsa kattavasti ja säännöllisesti sekä luo suunnitelman katastrofitilanteista palautumista varten. Yritys on yksin vastuussa luottamuksellisten, omien tai salaisten tietojensa turvallisuudesta. Yritys ja sen tekniset yhteyshenkilöt eivät paljasta Applelle luottamuksellisia tai omia tietoja tai mitään sellaisia tietoja, joita koskevat immateriaalioikeudet, jotka saattaisivat asettaa Applen vastuuseen. Yrityksen ja sen teknisten yhteyshenkilöiden tulee hankkia kohtuullinen ymmärrys tuetuista tuotteista, joille se haluaa hankkia tukipalveluita, ja tietokonejärjestelmistä, joissa ne toimivat. Yritys ei saa siirtää tukipalveluita millekään kolmannelle osapuolelle. Tukipalvelut tarjotaan ainoastaan yrityksen sisäiseen käyttöön. Mikä tahansa tukipalveluiden luvaton jakelu on peruste tämän palvelusopimuksen välittömään irtisanomiseen. Yritys estää tukipalveluiden luvattoman jakelun ja käytön ryhtymällä kohtuullisiin soveltuviin toimiin. Yritys ei käytä saamiaan tukipalveluita väärin millään tavalla, mukaan lukien esimerkiksi tukipalveluiden käyttö rutiininomaisia päivityksiä varten tai muissa sellaisissa tilanteissa, joista yrityksen oman IT-osaston pitäisi suoriutua.

Jos tukipalveluita tarjotaan yrityksen omissa tiloissa tämän palvelusopimuksen puitteissa, yritys varmistaa, että Applelle tai sen valtuutetulle edustajalle taataan pääsy tiloihin sovittuna aikana. Yritys tarjoaa Applelle turvallisen työympäristön tukipalveluiden tarjoamiseksi.

7.2 Vähimmäislaitekanta

Yrityksen on ylläpidettävä vähintään 200 AppleCare for Enterprise -palvelusopimukseen sisältyvää laitetta (”laitekanta”) tämän palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Jos yrityksen laitekanta laskee alle 200 kappaleen tämän palvelusopimuksen voimassaoloaikana yli 12 kuukauden ajaksi, yrityksen katsotaan rikkoneen tämän palvelusopimuksen ehtoja ja Apple voi peruuttaa tämän palvelusopimuksen kohdan 11 Peruuttaminen mukaisesti. Lisäksi Apple saattaa sallia yrityksen ostaa AppleCare for Enterprise -palvelusopimuksen tämän palvelusopimuksen voimassaoloaikana kasvattaakseen laitekantaansa vastaamaan laitekantakoon vähimmäisvaatimusta. Hinnoittelu ja palvelun kesto voi vaihdella.

8. Tukipalveluiden etäkäyttö

Apple voi osana palvelusopimusta tarjota tukipalveluita internet-etäyhteyden välityksellä, ja jos yritys sen sallii, hallita sekä kerätä tietoja yrityksen tietokoneesta etäkäyttöohjelmiston asentamisen ja käytön kautta. Kun yritys asentaa etäkäyttöohjelmiston ja käyttää sitä tai jokin taho tekee tämän yrityksen puolesta, yritys ilmaisee suostumuksensa siihen, että Apple tarjoaa tukipalveluita tällä tavalla. Etäkäyttöohjelmiston tiedostoja saattaa jäädä yrityksen tietokoneeseen sen jälkeen, kun tukipalveluiden istunto on päättynyt. Etäkäyttöohjelmiston omistusoikeus ja kaikki siihen sisältyvät immateriaalioikeudet pysyvät Applen ja/tai sen oikeuksienhaltijoiden hallussa. Soveltuvan etäkäyttöohjelmiston käyttöön saatetaan soveltaa muita käyttöoikeusehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa apple.com/legal/sales-support/remote-support/. Yritys ei saa purkaa mitään etäkäyttöohjelmiston osaa tai selvittää sen valmistustapaa. Kun tukipalveluita tarjotaan etäkäytön välityksellä, Apple käyttää, hallitsee ja kerää vain sellaisia yrityksen tietokoneessa olevia tietoja, joiden se kohtuullisessa määrin uskoo olevan tarpeen tukitapahtuman analysoimista ja tuen tarjoamista varten. Apple suosittelee, että yritys sulkee kaikki tiedostot ja ohjelmat, jotka eivät liity tukitapahtumaan. Etäkäyttöohjelmisto tai yrityksen tietokoneen ominaisuudet antavat yritykselle mahdollisuuden lopettaa tukipalvelun etäkäyttöistunto milloin tahansa.

9. Takuun rajoitus

VAIKKA APPLE EI PYSTY TAKAMAAN, ETTÄ TUKITAPAHTUMA RATKAISTAAN, APPLE PYRKII KOHTUULLISIN TOIMENPITEIN TARJOAMAAN TUKIPALVELUITA PALVELUSOPIMUKSEN ALAISUUDESSA AMMATTIMAISEEN TAPAAN. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄSSÄ KUVATTU NIMENOMAINEN TAKUU JA KORVAUKSET OVAT EKSKLUSIIVISIA JA SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, LAKISÄÄTEISET, NIMENOMAISESTI ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, KORVAUKSET JA EHDOT. SOVELTUVAN LAIN SALLIMALLA TAVALLA APPLE JA SEN OIKEUKSIENHALTIJAT ERITYISESTI KIISTÄVÄT KAIKKI LAKISÄÄTEISET TAI OLETETUT TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT MILLÄ TAHANSA TAVALLA NÄIHIN SOPIMUSEHTOIHIN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT, SOPIVUUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOPIVUUS JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

10. Vastuunrajoituslauseke

LAIN SALLIMISSA RAJOISSA APPLEN JA SEN OIKEUKSIENHALTIJOIDEN VASTUU NÄIDEN SOPIMUSEHTOJEN ALAISUUDESSA RAJOITTUU SUMMIIN, JOTKA YRITYS ON MAKSANUT TILAAMASTAAN PALVELUSOPIMUKSESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA APPLELLA JA SEN LISENSSINHALTIJALLA EI OLE MITÄÄN VASTUUTA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VAHINGOT MENETETYISTÄ VOITOISTA, MENETETYISTÄ TIEDOISTA, KÄYTÖN MENETTÄMISESTÄ, LAITTEISTOSTA TAI TOIMITILOISTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT MILLÄ TAHANSA TAVALLA NÄISTÄ SOPIMUSEHDOISTA MINKÄ TAHANSA VASTUUTEORIAN NOJALLA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, OIKEUKSIEN RIKKOMUKSET, SOPIMUS TAI MUU PERUSTE), VAIKKA APPLELLE TAI SEN LISENSSINHALTIJOILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MUITA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA SAATTAA SISÄLTYÄ ETÄKÄYTTÖOHJELMISTOON LIITTYVIIN KÄYTTÖOIKEUSEHTOIHIN, JOTKA OVAT SAATAVILLA OSOITTEESSA apple.com/legal/sales-support/remote-support/.

11. Peruuttaminen

Voit peruuttaa tämän palvelusopimuksen milloin tahansa mistä tahansa syystä. Jos päätät peruuttaa tämän palvelusopimuksen, voit tehdä sen soittamalla Applelle alla mainittuun numeroon tai lähettämällä kirjallisen ilmoituksen (liitä ilmoitukseen mukaan palvelusopimusnumerosi) peruuttamisesta alla olevassa taulukossa lueteltuun numeroon. Sinun täytyy liittää ilmoitukseesi mukaan kopio palvelusopimuksen alkuperäisestä ostotositteesta. Elleivät paikalliset lait muuta määrää ja jos peruutat palvelusopimuksen 30 päivän kuluessa sen ostamisesta tai sen vastaanottamisesta (myöhemmän mukaan), saat täyden hyvityksen maksamastasi hinnasta, josta kuitenkin vähennetään palvelusopimuksen nojalla saamasi tuen tai palvelun hinta. Jos peruutat tämän palvelusopimuksen yli 30 päivän kuluessa sen hankkimisesta, saat hyvitykseksi summan, joka on laskettu suhteessa maksamaasi alkuperäiseen hankintahintaan. Summa lasketaan sen perusteella, kuinka paljon palvelusopimuksen voimassaoloaikaa on jäljellä ja kuinka paljon palveluita olet sopimuksen puitteissa siihen mennessä saanut.

Hyvityspyyntöjen yhteystiedot

Maa

Osoite

Puhelinnumero

Kaikki EMEA-alueen maat

Apple Customer Support,
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republic of Ireland

Itävallassa:

0800 220325

Belgiassa:

0800 80 404 (ranskaksi)

0800 80 407 (hollanniksi)

Tanska:

80249625

Suomi:

0800 96372

Luxemburgissa:

(352) 800 24550

Alankomaissa:

(+31) 0900 7777 703

Norja:

800 56952

Portugalissa:

800207983

Espanjassa:

(+34) 902 151 992

Ruotsi:

(020) 100 529

Sveitsissä:

0800 00 1853

 

Ellei paikallinen laki muuta määrää, Apple voi irtisanoa palvelusopimuksen milloin tahansa, (a) jos yritys ei maksa palvelusopimuksen myöhästyneitä maksuja viidentoista (15) päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen saamisesta, jos (b) yritys ei korjaa näiden käyttöehtojen rikkomusta vähintään 30 päivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta, jos (c) yritys rikkoo palvelusopimuksen puitteissa tarjotun ohjelmiston käyttöoikeusehtoja tai jos (d) yritys, sen työntekijät tai sen edustajat antavat oleellisesti vääriä tietoja tai toimivat vilpillisesti. Elleivät paikalliset lait muuta määrää, Apple voi peruuttaa tämän palvelusopimuksen myös siinä tapauksessa, jos sisältyvän laitteiston huolto-osia ei ole saatavilla. Tästä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti 30 päivää etukäteen. Jos Apple peruuttaa tämän palvelusopimuksen siitä syystä, että huolto- tai varaosia ei ole saatavilla, saat suhteellisen hyvityksen palvelusopimuksen jäljellä olevasta voimassaoloajasta. Osioiden 9, 10 ja 15 ehdot ovat voimassa myös tämän palvelusopimuksen mistä tahansa syystä tehtävän irtisanomisen jälkeen.

12. Apple ja sovellettava laki

Apple tarkoittaa seuraavaa: Apple Distribution International Limited, Hollyhill Estate, Hollyhill, Cork Ireland. YRITYS JA APPLE TÄTEN SOPIVAT, ETTÄ NÄITÄ SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT IRLANNIN LAIT JA ETTÄ SIIHEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA TOIMIVALTA ON IRLANNIN OIKEUSISTUIMILLA.

13. Ohjelmiston käyttäminen

Jos ohjelmisto tarjotaan osana palvelusopimusta, kyseinen ohjelmisto on Apple Inc:n ja/tai sen lisenssinhaltijoiden tekijänoikeuksin suojattu tuote. Yritys voi asentaa, kopioida ja käyttää ohjelmistoa yksinomaan tarkoituksenaan tukea tuettuja tuotteita, mutta ellei soveltuva laki toisin salli, yritys ei saa purkaa, muokata, vuokrata, liisata tai lainata ohjelmistoa, selvittää sen valmistustapaa tai luoda siitä johdannaisia. Jos ohjelmistoa koskevat erillisen lisenssisopimuksen ehdot, kyseisen erillisen käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat ohjelmiston käyttöä. Mikä tahansa ohjelmisto, joka on annettu Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttöön näiden sopimusehtojen alaisuudessa, on luokiteltu "rajoitetuksi tietokoneohjelmistoksi" FAR:n pykälän 52.227-19 mukaisesti. Yhdysvaltain valtionhallinnon oikeudet ohjelmistoon on kuvattu FAR:n pykälässä 52.227-19.

14. Tietosuoja

Yritys hyväksyy ja ymmärtää, että Applen täytyy kerätä, käsitellä ja käyttää yrityksen tietoja, jotta palvelusopimuksen mukaiset palvelu- ja tukivelvoitteet voidaan täyttää. Tähän saattaa kuulua esimerkiksi yrityksen tietojen siirtäminen kumppaniyrityksille tai palveluntarjoajille Applen tietosuojakäytännön (apple.com/legal/privacy/) ehtojen mukaisesti. Apple suojaa yrityksen tietoja Applen tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos yrityksen työntekijät haluavat tarkistaa, mitä tietoja Applella on heistä tai jos yrityksen työntekijät haluavat tehdä tietoihin muutoksia, he voivat päivittää yhteysasetuksensa tietosuojapäivitysten sivulla (apple.com/contact/myinfo). Apple voi tallentaa yrityksen edustajien tai teknisten yhteyshenkilöiden ja Applen väliset puhelut kokonaisuutena tai osittain koulutusta, laadunvalvontaa ja myöhempää läpikäyntiä varten.

Tärkeää: Lainsäädäntö ja eräät käytännöt saattavat edellyttää, että Apple joutuu ilmoittamaan viranomaisille tietynlaisista istunnon aikana tarkastelluista kuvista. Yrityksen tulisi kertoa tästä velvollisuudesta työntekijöilleen, edustajilleen ja alihankkijoilleen, joiden hallussa saattaa olla sisältyviä laitteistoja.

15. Muut seikat

15.1 Ei oikeuksien siirtämistä

Yritys ei voi siirtää palvelusopimuksen alaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Applen lupaa. Kaikki valtuuttamattomat siirrot mitätöidään.

15.2 Force Majeure

Apple ei ole vastuussa sellaisista toiminnan viiveistä tai tekemättä jättämisistä, jotka aiheutuvat syistä, jotka eivät ole sen kohtuullisesti hallittavissa.

15.3 Ei oikeuksista luopumista

Minkä tahansa tämän palvelusopimuksen mukaiseen rikkomukseen tai maksun laiminlyöntiin liittyvästä oikeudesta luopuminen ei merkitse mihinkään myöhempään rikkomukseen tai maksun laiminlyöntiin liittyvästä oikeudesta luopumista.

15.4 Täytäntöönpanokelpoisuus

Jos jokin tuomioistuin tai lainvoimainen toimivalta pitää mitä tahansa tämän palvelusopimuksen osaa virheellisenä tai täytäntöönpanokelvottomana, jäljellä olevat osat pysyvät voimassa täysin, ja osapuolet korvaavat virheellisen tai täytäntöönpanokelvottoman osan kelvollisella ja täytäntöönpanokelpoisella osalla, joka täyttää osapuolten alkuperäisen tarkoituksen ja palvelusopimuksen talousvaikutuksen.

15.5 Koko sopimus

Palvelusopimus, mukaan lukien kaikki viitattujen verkkosivujen sisältämät lisäehdot ja tähän asiakirjaan liitetyt lisäehdot, muodostavat koko sopimuksen Applen ja yrityksen välillä liittyen palvelusopimukseen sekä tukipalveluihin ja huoltovarantoon ja ne korvaavat kaikki aiemmat neuvottelut, sopimukset ja yhteisymmärrykset aiheeseen liittyen. Mikään tästä eteenpäin tehtävä mihinkään osaan liittyvä lisäys, poisto tai muokkaus ei ole sitova Applelle, ellei sitä tehdä kirjallisesti ja ellei Applen valtuutettu edustaja allekirjoita sitä. Mikä tahansa ehto missä tahansa yrityksen lähettämässä tilauksessa tai muussa asiakirjassa ei ole millään tavalla voimassa ja hylätään nimenomaisesti.

090921 Master Terms AppleCare for Enterprise - EMEA v2.4 - Finnish