Acord privind dispozitivul iPhone de împrumut

[______________], („Furnizorul de servicii”) are plăcerea să extindă oferta de a furniza un dispozitiv iPhone de împrumut pe durata efectuării operaţiilor de service pentru dispozitivul dvs. iPhone curent („Telefonul clientului”).  Prin luarea în posesie a echipamentului identificat în secţiunea 1 („Telefonul de împrumut”) şi semnarea prezentului acord, sunteţi de acord cu toate clauzele şi condiţiile enumerate mai jos:

1.  Telefonul de împrumut.  Confirmaţi primirea Telefonului de împrumut specificat mai jos, care, la aprecierea Furnizorului de servicii, poate fi nou sau recondiţionat şi sunteţi de acord să-l returnaţi Furnizorului de servicii (i) după nu mai mult de paisprezece (14) zile de la data când Furnizorul de servicii vă anunţă că Telefonul clientului reparat este pregătit pentru ridicare sau (ii) la solicitarea în scris a Furnizorului de servicii de a face acest lucru (fiecare, o „Dată a returnării”):

Descriere şi configuraţie (model)Numărul de serie
  


De la data la care primiţi Telefonul de împrumut până la Data returnării, dreptul de proprietate asupra Telefonului de împrumut este deţinut în permanenţă de către Furnizorului de servicii.
LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI: AVANTAJELE CONFERITE DE PREZENTUL ACORD COMPLETEAZĂ TOATE DREPTURILE ŞI DESPĂGUBIRILE STIPULATE DE LEGILE ŞI REGLEMENTĂRILE PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI.  Pentru informaţii despre drepturile conferite de legislaţia privind protecţia consumatorului, consultaţi www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

2. Nereturnarea Telefonul de împrumut. Înainte de a furniza un Telefon de împrumut, Furnizorul de servicii poate solicita un număr de card de credit valid.  Pe cardul dvs. de credit va fi plasată o garanţie în cuantumul Valorii dispozitivului înlocuitor specificate în tabelul de mai jos. În cazul în care nu returnaţi Telefonul de împrumut Furnizorului de servicii până la Data returnării, cardul dvs. de credit va fi debitat cu Valoarea dispozitivului înlocuitor. După confirmarea faptului că oricare şi toate taxele au fost achitate, garanţia de pe cardul de credit va expira.

Modelul Telefonului de împrumutValoarea dispozitivului înlocuitor
  


3. Extinderea Datei returnării.  În cazul în care nu puteţi ridica Telefonul clientului reparat înainte de Data returnării, puteţi remite o cerere către Furnizorul de servicii pentru o extindere de cinci (5) zile după perioada de returnare standard de paisprezece (14) zile.  Puteţi remite o cerere de extindere contactând Furnizorul de servicii la locul unde a fost furnizat Telefonul de împrumut.  După aprobarea extinderii de cinci (5) zile, data extinsă va deveni data returnării în sensul prezentelor clauze şi va trebui să returnaţi Telefonul de împrumut până la respectiva Dată a returnării extinsă.  Toate clauzele stabilite în prezentul acord se vor aplica respectivei Date a returnării extinse.

4. Înlocuirea.  În cazul în care Furnizorul de servicii stabileşte că este necesară înlocuirea Telefonului clientului (de exemplu, dacă repararea nu este posibilă sau presupune costuri disproporţionate): (i) veţi returna Telefonul de împrumut Furnizorului de servicii şi veţi colecta Telefonul înlocuitor, pentru care se vor aplica toate condiţiile iniţiale de vânzare aplicate Dispozitivului iPhone al clientului, inclusiv restul oricăror clauze de garanţie încă în vigoare; (ii) cu condiţia să returnaţi Telefonul de împrumut, veţi obţine drepturi depline de proprietate asupra Telefonului înlocuitor de înlocuire; (iii) Furnizorul de servicii va obţine drepturi depline de proprietate asupra Telefonului clientului şi va putea utiliza sau dispune de Telefonul clientului după cum consideră oportun. 

5. Protejarea.  Trebuie să luaţi măsuri de precauţie rezonabile şi prudente pentru a proteja Telefonul de împrumut împotriva deteriorării, pierderii sau abuzării în timp ce se află în grija, în custodia şi sub controlul dvs.  Dacă Telefonul de împrumut este pierdut, furat sau deteriorat, trebuie să anunţaţi imediat Furnizorul de servicii.  Operaţiile de service asupra Telefonului de împrumut pot fi efectuate numai de către Furnizorul de servicii.  Dacă Telefonul de împrumut este pierdut, deteriorat sau furat în timp ce este în posesia dvs, puteţi fi considerat răspunzător pentru costurile de reparare sau înlocuire.

6. Utilizarea permisă.  Telefonul de împrumut trebuie utilizat exclusiv de către dvs. pe durata cât dispozitivul dvs. iPhone face obiectul operaţiilor de service efectuate de către Furnizorul de servicii („Perioada de service”).  Nu trebuie să utilizaţi Telefonul de împrumut în scopuri ilegale.  Pe Telefonul de împrumut trebuie încărcate numai software-uri cu licenţe valide.

7. Ştergeţi fişierele proprii înainte de returnarea Telefonului de împrumut
Confirmaţi că, înainte de a returna Telefonul de împrumut, sunteţi răspunzător pentru ştergerea tuturor fişierelor, inclusiv fişierele şi datele personale şi/sau confidenţiale create de dvs.  Prin urmare, în cazul în care doriţi să păstraţi fişiere create de dvs., trebuie să faceţi backup pentru aceste fişiere utilizând iTunes sau iCloud pentru ca fişierele să poată fi transferate ulterior pe Telefonul clientului reparat. Sunteţi răspunzător pentru eliminarea şi stocarea oricăror astfel de fişiere înainte de returnarea Dispozitivului iPhone de împrumut.  Furnizorul de servicii sau Apple nu este răspunzător pentru niciun fel de fişiere sau date rămase sau şterse de pe Telefonul de împrumut după returnarea sa.

8. Software-ul instalat.  Confirmaţi că toate software-urile furnizate împreună cu Telefonul de împrumut sunt licenţiate în mod specific pentru acest Telefon de împrumut şi nu le veţi elimina.  De asemenea, sunteţi de acord să nu copiaţi sau să reproduceţi prin alte mijloace, să nu folosiţi tehnici de inginerie inversă sau să decompilaţi niciun software, echipamentul sau componentele furnizate împreună cu Telefonul de împrumut.

9. Răspunderea Furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru niciun fel de:

(i) daune secundare;

(ii) daune accesorii;

(iii) daune indirecte; sau

(iv) daune directe;

care decurg din prezentele clauze sau utilizarea Telefonului de împrumut, inclusiv, fără limitare, orice pierderi aduse proprietăţii, software-urilor sau datelor dvs. personale.  ACEASTĂ LIMITARE NU ESTE DESTINATĂ SĂ EXCLUDĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DECES SAU RĂNIRE, FRAUDĂ, DECLARAŢIE FALSĂ SAU ORICE RĂSPUNDERE ÎN VIRTUTEA LEGISLAŢIEI PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORULUI CARE NU POATE FI EXCLUSĂ.

10. Legislaţia aplicabilă.  Prezentul Acord este guvernat de şi trebuie interpretat în conformitate cu legile ţării în care este furnizat Telefonul de împrumut.

Subsemnatul a citit şi a înţeles prezentul Acord şi, prin prezenta, confirmă primirea unui exemplar.

 
Semnătura clientului:.........................................................

Data:........................................................................................

 

022916 iPhone Loan Agreement - Service Provider - Romanian