Legal

Apple Retail Spain S.L. Condicions de compra de la botiga Apple Store

Devolucions

Si no esteu satisfets amb la compra, retorneu l’article juntament amb el rebut i l’embalatge original en un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de compra.

Si retorneu l’article amb la caixa original, us el canviarem per un altre o us retornarem els diners exclusivament mitjançant la forma de pagament original. Apple realitzarà una transferència bancària al vostre compte en un termini de deu (10) dies hàbils si l’operació s’ha realitzat en efectiu o equivalent o mitjançant xec per un import superior a 650 €. Tingueu en compte el següent:

 • El programari, les memòries i la resta de suports, si estan oberts, només es podran canviar pel mateix article i en cap cas no es retornaran els diners.
 • Els productes configurats a mida, incloent-hi els iPods personalitzats, no es podran retornar ni canviar.
 • Les compres realitzades en règim d’arrendament financer (lísing) estan subjectes a les condicions del contracte de lísing corresponent i els articles comprats d’acord amb aquests contractes no es podran retornar.
 • Los compres vinculades a un contracte amb un operador de telefonia mòbil estan subjectes a les condicions del contracte en qüestió i és possible que no es puguin tornar en virtut d’aquesta política. Consulteu les condicions del contracte.
 • Podreu anullar el servei AppleCare Protection Plan en un termini de 30 dies comptadors des de la seva contractació i obtenir la devolució íntegra dels diners abonats (tret que hagueu utilitzat els serveis de suport contractats).
 • El servei AppleCare Protection Plan també es podrà anullar en qualsevol moment un cop conclòs el termini esmentat de 30 dies. En aquest cas, l’import de la devolució es prorratejarà en proporció a la part d’aquest termini que quedi per complir.
 • Els productes es podran retornar únicament en el país en el qual s’hagin comprat originalment.

Clients amb facilitats de pagament

En el cas de clients empresarials als quals Apple hagi concedit facilitats de pagament, les compres estaran subjectes a les condicions aplicables a cada cas, incloent-hi el pagament en els 30 dies següents a la data de la factura.

Productes de tercers

Aquells productes que no siguin de la marca Apple els ven Apple “tal qual”. Consulteu les condicions de la garantia del fabricant corresponent, En tot allò que es refereix a la venda d’aquests productes, us podreu adreçar a Apple com a venedor d’aquests productes.

Preu

Si Apple redueix el preu de qualsevol dels seus productes en els catorze (14) dies naturals següents a la data de la compra, podreu sol·licitar que se us retorni la diferència entre el preu abonat i el nou preu de venda. En aquest cas, haureu de presentar el rebut de compra original i sol·licitar la devolució en els catorze (14) dies naturals següents a la reducció del preu.

Advertència sobre exportació de productes

Els productes d’Apple estan subjectes a lleis i reglaments de control de les exportacions, i la seva compra, venda, exportació, reexportació, transmissió o utilització s’haurà de realitzar d’acord amb aquestes lleis i reglaments.

Targetes Regal

Les Targetes Regal només es poden utilitzar per comprar determinats productes a les Botigues Apple Store situades a Espanya i no es poden canviar a la Botiga Online d’Apple, al Servei de Venda Telefònica d’Apple, a iTunes Store, a distribuïdors d’Apple o a les Botigues Apple Store situades fora d’Espanya. Tampoc no es poden canviar per diners ni utilitzar per comprar altres Targetes Regal d’Apple ni per pagar comptes, contractes de telefonia mòbil, tarifes o targetes SIM. És possible que el preu del producte que escolliu sigui superior al valor de la targeta. Apple no es responsabilitza de la pèrdua o robatori de les Targetes Regal i no emetrà targetes de substitució. Per tal de conèixer el saldo de la targeta, visiteu una Botiga Apple Store. Prohibida la revenda. Aquest producte no és vàlid en el cas que estigui prohibit o restringit per la llei. Apple es reserva el dret a modificar aquestes condicions sense previ avis. Res del que es disposa en aquestes condicions pretén excloure o limitar cap causa de responsabilitat que no es pot excloure o limitar per llei, incloent-hi els seus drets legals com a consumidor. La recepció d’una Targeta Regal no garanteix la recepció d’un iPhone ni l’accés a una xarxa de telefonia mòbil. L’ iPhone està subjecte a disponibilitat. És possible que hàgiu de signar un nou contracte de telefonia mòbil o comprar una targeta SIM de prepagament amb un saldo mínim. S’aplicaran les condicions i els requisits que estableixi l’operador de telefonia mòbil corresponent, si escau, incloent-hi la verificació de la seva solvència i edat mínima. Visiteu la pàgina web de l’operador per comprovar la cobertura de la xarxa a la vostra zona i consultar les condicions del contracte de telefonia mòbil o de la targeta SIM de prepagament necessaris. Si voleu obtenir més informació sobre les Targetes Regal i consultar les exclusions i limitacions aplicables, incloent-hi quins productes es poden comprar amb la Targeta Regal i les condicions i restriccions d’accés o la xarxa, contacteu amb un Specialist a qualsevol Botiga Apple Store d’Espanya.

Política d’avaluació amb Tiquet Regal

Els articles de regal comprats en una Botiga Apple Store es podran retornar juntament amb el Tiquet Regal original en els catorze (14) dies naturals següents a la data de la vostra compra. Si retorneu l’article amb l’embalatge i la caixa originals, us el canviarem per un altre o us oferirem una Targeta Regal d’Apple pel mateix valor al preu de compra del regal. En tota la resta s’aplicaran les condicions de compra establertes amb anterioritat.

Compres lliures d’impostos

Apple Retail Spain, S.L. ofereix compres lliures d’impostos a través de Global Blue a clients que no resideixin a la Unió Europea. S’apliquen determinades restriccions. Per tal d’obtenir informació addicional, consulteu amb un Specialist.

Disponibilitat del producte I limitacions

Donada la popularitat i/o limitacions de l’oferta d’alguns dels nostres productes, Apple es reserva el dret, la seva única discreció i en diverses ocasions, per limitar la quantitat de productes disponibles per a la compra dels seus clients. Com a tal, Apple pot requerir informació addicional de classificació abans d’acceptar o processar qualsevol sollicitud.

Condicions aplicables a les vendes d’iPad

A banda de les condicions de compra recollides en els apartats anteriors, les vendes de dispositius iPad estan subjectes a les condicions següents:

 • El servei sense fils per al dispositiu iPad el presta exclusivament el proveïdor de serveis sense fils escollit per vosaltres i és responsabilitat exclusiva d’aquest proveïdor.
 • Tingueu en compte que la devolució de l'iPhone no suposarà la cancel·lació automàtica del contracte que hagueu signat amb el vostre operador de telefonia mòbil. Consulteu les condicions del contracte referit.

Condicions de venda del dispositiu iPhone

La compra i la utilització de l'iPhone estan regulades pels termes i les condicions publicats a: https://www.apple.com/legal/sla/ i https://www.apple.com/legal/warranty/.   Addicionalment, en fer aquesta compra, reconeixeu expressament que:

 • Per activar totes les funcions de l'iPhone, incloent les característiques de l'iPod, caldrà una targeta SIM d'un operador autoritzat per Apple. Aquest servei es ven per separat i és responsabilitat exclusiva de l'operador.
 • Devolució de l'iPhone. Si no esteu totalment satisfet amb el vostre iPhone, el podreu tornar en el termini de 14 dies després de la data de la seva compra, sempre que el dispositiu no hagi sofert cap dany, i d’acord amb les condicions del contracte de xarxa de telefonia mòbil subscript amb qualsevol operador de telefonia mòbil, i us reemborsarem íntegrament l'import abonat. L'iPhone s'haurà de tornar amb el rebut i la capsa originals, amb els accessoris, els manuals i la documentació tot inclòs. Tingueu en compte que la devolució de l'iPhone de conformitat amb aquestes condicions no suposarà la cancel·lació automàtica del contracte que hagueu signat amb el vostre operador de telefonia mòbil. Consulteu les condicions del contracte referit per a obtenir més informació.

La modificació no autoritzada del programari d'un iPhone constituirà un incompliment del contracte de llicència de programari de l'iPhone. La garantia no cobreix la impossibilitat d'utilitzar un iPhone com a conseqüència de la modificació no autoritzada del programari.

Denominació i domicili social

La denominació social de la botiga Apple Store a Espanya és ‘Apple Retail Spain, S.L.’, amb CIF B65130643. Si voleu fer qualsevol consulta amb relació a la botiga Apple Store, adreceu-vos a Apple Retail Spain, S.L., Calle Ayala 66, 28001 Madrid, Espanya.