Legal

Apple Retail Spain S.L. Condicions de compra de la botiga Apple Store

Devolucions
Si no esteu satisfet amb la compra, retorneu l’article juntament amb el rebut i l’embalatge original en un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de compra.

Si retorneu l’article amb la caixa original, us el canviarem per un altre o us retornarem els diners exclusivament mitjançant la forma de pagament original. Apple realitzarà una transferència bancària al vostre compte en un termini de deu (10) dies hàbils si l’operació s’ha realitzat en efectiu o equivalent o mitjançant xec per un import superior a 1,019 €. Tingueu en compte el següent:

Si voleu tornar deu unitats o més del mateix producte, la devolució s’ha de fer al mateix Apple Store on vau comprar els productes.
 
Devolucions d’Apple Watch
L’Apple Watch de la sèrie Edition només es pot tornar o canviar si, després d’inspeccionar-lo en un centre d’Apple, es determina que està en perfecte estat, sense marques ni danys de cap tipus. En funció del mètode de pagament utilitzat per a la compra, si el producte tornat està en perfecte estat rebreu una transferència al vostre compte corrent o un càrrec negatiu a la targeta de dèbit o crèdit en un termini de 10 dies hàbils.
 
Condicions addicionals aplicables als productes Apple
Amb la compra d’aquest producte, accepteu que:
 
La compra i la utilització dels productes Apple estan subjectes a les condicions que trobareu a les pàgines següents: https://www.apple.com/legal/sla/ i https://www.apple.com/es/legal/warranty/.
 
La introducció de modificacions no autoritzades al software d’un iPhone constitueix una violació del contracte de llicència del software de l’iPhone, i els problemes a l’hora d’utilitzar l’iPhone causats per modificacions no autoritzades al software no estan coberts per la garantia.  
 
Clients amb facilitats de pagament
En el cas de clients empresarials als quals Apple hagi concedit facilitats de pagament, les compres estaran subjectes a les condicions aplicables a cada cas, incloent-hi el pagament en els 30 dies següents a la data de la factura.
 
Productes de tercers
En tot allò que es refereix a la venda d’aquells productes que no siguin de la marca Apple, us podreu adreçar a Apple com a venedor d’aquests productes, que respondrà en cas de manca de conformitat amb el contracte de compravenda. Els productes que no siguin de la marca Apple poden incloure garanties comercials addicionals. Consulteu les condicions de la garantia del fabricant corresponent.
 
Preu
Si Apple redueix el preu de qualsevol dels seus productes en els catorze (14) dies naturals següents a la data de la compra, podreu sol·licitar que se us retorni la diferència entre el preu abonat i el nou preu de venda. En aquest cas, haureu de presentar el rebut de compra original i sol·licitar la devolució en els catorze (14) dies naturals següents a la reducció del preu. Apple es reserva el dret de modificar els preus dels productes que apareixen en un Apple Store en qualsevol moment i de corregir els errors en els preus que es puguin produir per accident.
 
Advertència sobre exportació de productes
Els productes d’Apple estan subjectes a lleis i reglaments de control de les exportacions, i la seva compra, venda, exportació, reexportació, transmissió o utilització s’haurà de realitzar d’acord amb aquestes lleis i reglaments.
 
Targetes regal
Per obtenir informació sobre les polítiques aplicables a les targetes regal de l’Apple Store, consulteu el revers de la targeta regal d’Apple.
 
Política d’avaluació amb tiquet regal
Els articles de regal comprats en una botiga Apple Store es podran retornar juntament amb el tiquet regal original en els catorze (14) dies naturals següents a la data de la vostra compra. Si retorneu l’article amb l’embalatge i la caixa originals, us el canviarem per un altre o us oferirem una targeta regal d’Apple pel mateix valor que el preu de compra del regal. En tota la resta s’aplicaran les condicions de compra establertes amb anterioritat.
 
Compres lliures d’impostos
Apple Retail Spain, S.L. ofereix compres lliures d’impostos a través de Global Blue a clients que no resideixin a la Unió Europea. S’apliquen determinades restriccions. Per tal d’obtenir informació addicional, consulteu un Especialista.
 
Disponibilitat del producte i limitacions
En circumstàncies de gran popularitat i/o limitacions de l’oferta d’alguns dels nostres productes per manca d’estoc suficient, Apple es reserva el dret, a la seva única discreció i en diverses ocasions, de limitar la quantitat de productes disponibles per a la compra dels seus clients, en condicions de respecte de la normativa aplicable. Com a tal, Apple pot requerir informació addicional de classificació abans d’acceptar o processar qualsevol sol·licitud.

Drets legals
Els drets legals dels consumidors queden recollits en el RDL 1/2007.
 
 
Denominació i domicili social
La denominació social de la botiga Apple Store a Espanya és “Apple Retail Spain, S.L.”, amb CIF B65130643. Si voleu fer qualsevol consulta amb relació a la botiga Apple Store, adreceu-vos a Apple Retail Spain, S.L., Calle Principe de Vergara 131, Planta Primera, 28002 Madrid, Espanya.