Apple Retail Sweden AB Köpvillkor för Apple Store

Returrätt

För alla andra produkter gäller att du, om du inte är nöjd med ett inköp, kan returnera produkten tillsammans med originalkvittot och originalförpackningen inom fjorton (14) kalenderdagar efter inköpsdatumet.

Lägg märke till följande:

▪   Om produkten returneras i originalförpackningen byter vi den eller gör en återbetalning i enlighet med den ursprungliga betalningsmetoden.

▪   Öppnade mjukvaror, minnen och andra medier kan bytas mot en likadan produkt, men kan inte returneras i utbyte mot en återbetalning.

▪   Specialanpassade produkter, inklusive personligt graverade iPad-enheter, kan varken returneras eller bytas.

Alla återbetalningar som görs i enlighet med dessa köpvillkor genomförs med den ursprungliga betalningsmetoden. 
 
Apple tillhandahåller säkerhetsfunktioner som hjälper dig att skydda din produkt om den skulle försvinna eller bli stulen.  Om dessa funktioner har aktiverats och personen som innehar telefonen inte kan stänga av dem kan Apple neka att ta tillbaka eller byta ut telefonen.
 
Produkter kan endast returneras i det land där de ursprungligen köptes. Om du vill lämna tillbaka tio eller fler exemplar av samma produkt måste du returnera dem i Apple Store-butiken där du köpte dem.
 

Ytterligare villkor för Apple-produkter

Apple Watch från Edition-kollektionen kan bara returneras eller bytas om den är i ursprungligt och oskadat skick samt efter att ha granskats på Apples externa anläggning. Beloppet återbetalas som en check, via banköverföring eller till ditt kontokort inom 10 arbetsdagar, beroende på vilken betalningsmetod du använde vid köpet och förutsatt att den returnerade produkten är i ursprungligt skick.

Ytterligare villkor för Apple-produkter

Genom detta köp godkänner du uttryckligen följande:
▪   Ett SIM-kort från en Apple-godkänd operatör kan krävas för att aktivera vissa funktioner på Apple-produkten. Den här tjänsten säljs separat och det är helt och hållet mobiloperatören som ansvarar för den.

▪   Inköp som gjorts via leasing eller ett abonnemang hos en mobiltelefonoperatör lyder under villkoren för detta abonnemang och kan kanske inte returneras i enlighet med dessa villkor. Kontrollera villkoren i ditt avtal.

▪   Olika mobiloperatörer har olika villkor för uppsägning av tjänster. Det är inte säkert att ditt trådlösa abonnemang hävs eller återställs automatiskt för att du returnerar din Apple-produkt. Du ansvarar själv för ditt trådlösa serviceavtal och för eventuella avgifter som associeras till ditt trådlösa abonnemang. Kontakta din mobiloperatör för mer information.
Köp och användning av Apples produkter lyder under de villkor som finns på: https://www.apple.com/legal/sla/ och https://www.apple.com/legal/warranty/.
 
Obehöriga ändringar av mjukvaran i en iPhone bryter mot licensavtalet för iPhone-mjukvaran. Eventuella driftstörningar som uppstår hos iPhone-enheten som en följd av obehöriga ändringar omfattas inte av garantin.
 

Kreditkunder

För företagskunder som har godkänt Apples kreditvillkor sker inköp i enlighet med villkoren för krediten, inklusive betalning inom 30 dagar efter datumet för fakturans utfärdande.

Tredjepartsprodukter

Produkter som inte är Apple-märkta säljs i befintligt skick. Kontakta respektive tillverkare för garantivillkor. Eftersom Apple säljer dessa produkter kan du även vända dig till oss i detta avseende.

Priser

Om Apple sänker priset på en Apple-märkt produkt inom fjorton (14) kalenderdagar efter ditt inköpsdatum kan du begära en återbetalning av mellanskillnaden för det pris du betalat och det aktuella försäljningspriset. Du måste ha ett inköpskvitto i original och begära återbetalningen inom fjorton (14) kalenderdagar efter prissänkningen.

Exportanmärkning

Apples produkter omfattas av lagar och regelverk gällande exportkontroll och får endast köpas, säljas, exporteras, vidareexporteras, överlåtas eller användas i enlighet med de lagar och regler som gäller vid export.

Presentkort

Villkoren för Apple Store-presentkortet hittar du på baksidan av ditt Apple-presentkort.

Returvillkor för presentkvitton

Presentprodukter som köpts i en Apple Store-butik kan returneras tillsammans med ett presentkvitto i original inom fjorton (14) kalenderdagar efter inköpsdatumet. Om en produkt lämnas tillbaka i originalkartongen med allt förpackningsmaterial byter vi den eller erbjuder ett presentkort hos Apple som motsvarar presentens inköpspris. Alla de vanliga köpvillkoren ovan gäller.

Skattefri försäljning

Apple Retail Sweden AB erbjuder skattefri försäljning via Global Blue för kunder som fraktar sina inköp ut ur EU. Vissa begränsningar gäller. Be en Specialist om mer information.

Produkttillgång och begränsningar

Med tanke på att en del av våra produkter är väldigt populära och/eller att efterfrågan är större än tillgången förbehåller sig Apple rätten att, efter eget godtycke och vid olika tidpunkter, neka köp eller begränsa antalet produkter som finns tillgängliga för försäljning till kunder. Apple kan kräva ytterligare berättigande information innan en produktförsäljning kan godtas eller bearbetas.

Företagets namn och ägarskap

Apple Store-butikerna i Sverige drivs under det juridiska namnet ”Apple Retail Sweden AB” vars organisationsnummer är 556869-1942. Förfrågningar om Apple Store-butikerna hänvisas till Apple Retail Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm, Sverige.