Eenjarige Beperkte Garantie van Apple – Accessoire - Alleen voor producten van het merk Apple en Beats.

Eenjarige Beperkte Garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie biedt rechten naast de rechten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen.  De voordelen die u op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple hebt, vormen dan ook een aanvulling op, en komen niet in de plaats van, de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet. Evenmin worden de rechten van een koper die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, uitgesloten, beperkt of opgeschort.  Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of op hun consumentenrechten. Belangrijk: de voorwaarden van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple zijn niet van toepassing op vorderingen onder de consumentwetgeving. Ga naar de Apple-website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw plaatselijke consumentenorganisatie voor meer informatie over de consumentenwetgeving.

Let op: alle vorderingen op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Uw hardwareproduct van het merk Apple of Beats (‘Product’) is gedekt tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (‘Garantieperiode’) bij gebruik volgens Apple's gebruikershandleidingen (raadpleeg www.apple.com/support/country). Op grond van deze garantie kunt u uw vorderingen rechtstreeks bij Apple indienen, zelfs als u het Product van Apple hebt gekocht bij derden. Als er een fout optreedt tijdens de Garantieperiode, zal Apple naar eigen inzicht (1) het Product kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, (2) het Product vervangen door een functioneel vergelijkbaar product dat is gemaakt met nieuwe en/of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen of, met uw toestemming, een product dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het Product dat wordt vervangen, of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Deze garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van verbruiksonderdelen zoals batterijen, tenzij het defect te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout, en schade die het gevolg is van misbruik, een ongeval, aanpassingen, onbevoegde reparaties of andere oorzaken die geen materiaal- en fabricagefouten zijn.

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Producten te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op het Product zijn opgeslagen.  In geen geval is Apple aansprakelijk voor (a) verliezen of schade die, op het moment van de aanschaf van het Product, niet kunnen worden beschouwd als het gevolg van het niet nakomen van deze garantievoorwaarden door Apple, of (b) verliezen die door de gebruiker zijn veroorzaakt, verlies van gegevens of verlies van winst of voordelen.  

Beperkingen van aansprakelijkheid in dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of lichamelijk letsel overeenkomstig de wetgeving voor productaansprakelijkheid, (ii) fraude of bedrog, (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of (iv) een verwijtbare schending van de contractuele hoofdverplichtingen.  Een schadevordering op grond van een schending van contractuele hoofdverplichtingen of grove nalatigheid wordt beperkt tot voorzienbare schade kenmerkend voor de desbetreffende koopovereenkomst.    

Voor het verkrijgen van de garantieservice neemt u contact op met Apple met behulp van de informatie die is beschreven op www.apple.com/support/country. Apple kan om uw aankoopbewijs vragen om te controleren of u in aanmerking komt. Voor producten die oorspronkelijk in Europa (met uitzondering van Turkije), Afrika en het Midden-Oosten zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Voor alle andere landen wordt Apple beschreven ophttps://www.apple.com/legal/warranty. Apple of diens rechtsopvolger is de garantieverlener. Klanten in de EU kunnen hun wettelijke rechten bekijken op www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerk provider.

BELANGRIJKE SERVICEBEPERKING.

Apple kan de garantieservice voor toetsenbordproducten beperken tot het land waarin Apple of geautoriseerde distributeurs van Apple het apparaat oorspronkelijk hebben verkocht. Mogelijk beperkt Apple service onder de garantie voor toetsenbordproducten die zijn aangeschaft in de EER of in Zwitserland tot de EER en Zwitserland.

Apple biedt garantieservice aan via een of meer van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in service). U kunt uw Product afleveren bij een Apple Store of Geautoriseerde Apple-serviceprovider (‘AASP’) die carry-in service aanbiedt. 

(ii) Opsturen per post (mail-in service). Als Apple bepaalt dat uw Product in aanmerking komt voor Mail-in Service, ontvangt u vooruitbetaalde vervoersbiljetten en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal waarmee u uw Product naar een Apple-reparatieservice (‘ARS’) of AASP kunt sturen. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u de instructies voor het verpakken en versturen van het Product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself service (‘DIY’). Met de DIY-service kunt u uw eigen Product repareren. Als de DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing. 

(a) Service waarbij Apple terugzending van het vervangen Product of onderdeel vereist. Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborgsom voor de verkoopprijs van het vervangende Product of onderdeel en eventuele verzendkosten. Als u niet in staat bent om een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor de DIY-service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product of onderdeel, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen Product of onderdeel. Als u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in, zodat de kosten voor het Product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Als u het vervangen Product of onderdeel niet volgens de instructies retourneert of een vervangen Product of onderdeel terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

(b) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen Product of onderdeel vereist. U ontvangt van Apple gratis een vervangend Product of onderdeel, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen Product of onderdeel. 

(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de DIY-service met zich meebrengt. Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met Apple op het telefoonnummer hieronder.

De serviceopties, beschikbaarheid van de onderdelen en responstijden kunnen per land verschillen. Als u service nodig hebt in een land waar Apple geen Apple Store of AASP heeft (u kunt een lijst met de huidige servicelocaties vinden op locate.apple.com/country), kunnen de serviceopties beperkt zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Product van Apple beschikbaar is, zal Apple of een van haar agenten u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen. Als er internationale service beschikbaar is, kan Apple defecte Producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare Producten en onderdelen die voldoen aan de lokale normen. 

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn. 

Deze garantie valt onder de wetgeving van het land waarin het Product is gekocht. 

Voor aankopen door consumenten in Nederland: als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

043018 Accessory Warranty Dutch v4.2

Eenjarige Beperkte Garantie van Apple – Accessoire - Alleen voor producten van het merk Apple en Beats.

Eenjarige Beperkte Garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie biedt rechten naast de rechten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. De voordelen die u op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple hebt, vormen dan ook een aanvulling op, en komen niet in de plaats van, de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet. Evenmin worden de rechten van een koper die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, uitgesloten, beperkt of opgeschort. Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of op hun consumentenrechten. Belangrijk: de voorwaarden van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple zijn niet van toepassing op vorderingen onder de consumentwetgeving. Ga naar de Apple-website (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw plaatselijke consumentenorganisatie voor meer informatie over de consumentenwetgeving.

Let op: alle vorderingen op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Uw hardwareproduct van het merk Apple of Beats (‘Product’) is gedekt tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (‘Garantieperiode’) bij gebruik volgens Apple's gebruikershandleidingen (raadpleeg https://www.apple.com/support/country). Op grond van deze garantie kunt u uw vorderingen rechtstreeks bij Apple indienen, zelfs als u het Product van Apple hebt gekocht bij derden. Als er een fout optreedt tijdens de Garantieperiode, zal Apple naar eigen inzicht (1) het Product kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, (2) het Product vervangen door een functioneel vergelijkbaar product dat is gemaakt met nieuwe en/of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen of, met uw toestemming, een product dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het Product dat wordt vervangen, of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Deze garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van verbruiksonderdelen zoals batterijen, tenzij het defect te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout, en schade die het gevolg is van misbruik, een ongeval, aanpassingen, onbevoegde reparaties of andere oorzaken die geen materiaal- en fabricagefouten zijn.

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Producten te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op het Product zijn opgeslagen. In geen geval is Apple aansprakelijk voor (a) verliezen of schade die, op het moment van de aanschaf van het Product, niet kunnen worden beschouwd als het gevolg van het niet nakomen van deze garantievoorwaarden door Apple, of (b) verliezen die door de gebruiker zijn veroorzaakt, verlies van gegevens of verlies van winst of voordelen.

Beperkingen van aansprakelijkheid in dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of lichamelijk letsel overeenkomstig de wetgeving voor productaansprakelijkheid, (ii) fraude of bedrog, (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of (iv) een verwijtbare schending van de contractuele hoofdverplichtingen. Een schadevordering op grond van een schending van contractuele hoofdverplichtingen of grove nalatigheid wordt beperkt tot voorzienbare schade kenmerkend voor de desbetreffende koopovereenkomst.

Voor het verkrijgen van de garantieservice neemt u contact op met Apple met behulp van de informatie die is beschreven op https://www.apple.com/support/country. Apple kan om uw aankoopbewijs vragen om te controleren of u in aanmerking komt. Voor producten die oorspronkelijk in de VS zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië 95014. Voor producten die oorspronkelijk in Europa (met uitzondering van Turkije), Afrika en het Midden-Oosten zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Voor alle andere landen wordt Apple beschreven ophttps://www.apple.com/legal/warranty. Apple of diens rechtsopvolger is de garantieverlener. Klanten in de EU kunnen hun wettelijke rechten bekijken op https://www.apple.com/legal/warranty.

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerk provider.

BELANGRIJKE SERVICEBEPERKING.

Apple kan de garantieservice voor toetsenbordproducten beperken tot het land waarin Apple of geautoriseerde distributeurs van Apple het apparaat oorspronkelijk hebben verkocht. Mogelijk beperkt Apple service onder de garantie voor toetsenbordproducten die zijn aangeschaft in de EER of in Zwitserland tot de EER en Zwitserland.

Apple biedt garantieservice aan via een of meer van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in service). U kunt uw Product afleveren bij een Apple Store of Geautoriseerde Apple-serviceprovider (‘AASP’) die carry-in service aanbiedt.

(ii) Opsturen per post (mail-in service). Als Apple bepaalt dat uw Product in aanmerking komt voor Mail-in Service, ontvangt u vooruitbetaalde vervoersbiljetten en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal waarmee u uw Product naar een Apple-reparatieservice (‘ARS’) of AASP kunt sturen. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u de instructies voor het verpakken en versturen van het Product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself service (‘DIY’). Met de DIY-service kunt u uw eigen Product repareren. Als de DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

(a) Service waarbij Apple terugzending van het vervangen Product of onderdeel vereist. Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborgsom voor de verkoopprijs van het vervangende Product of onderdeel en eventuele verzendkosten. Als u niet in staat bent om een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor de DIY-service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product of onderdeel, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen Product of onderdeel. Als u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in, zodat de kosten voor het Product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Als u het vervangen Product of onderdeel niet volgens de instructies retourneert of een vervangen Product of onderdeel terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

(a) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen Product of onderdeel vereist. U ontvangt van Apple gratis een vervangend Product of onderdeel, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen Product of onderdeel.

(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de DIY-service met zich meebrengt. Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met Apple op het telefoonnummer hieronder.

De serviceopties, beschikbaarheid van de onderdelen en responstijden kunnen per land verschillen. Als u service nodig hebt in een land waar Apple geen Apple Store of AASP heeft (u kunt een lijst met de huidige servicelocaties vinden op https://locate.apple.com/country), kunnen de serviceopties beperkt zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Product van Apple beschikbaar is, zal Apple of een van haar agenten u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen. Als er internationale service beschikbaar is, kan Apple defecte Producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare Producten en onderdelen die voldoen aan de lokale normen.

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

Deze garantie valt onder de wetgeving van het land waarin het Product is gekocht.

Voor aankopen door consumenten in Nederland: als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

072715 Accessory Warranty Dutch v4.1


Eenjarige Beperkte Garantie van Apple – Accessoire - Alleen voor producten van het merk Apple en Beats.

Eenjarige Beperkte Garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie biedt rechten naast de rechten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. De voordelen die u op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple hebt, vormen dan ook een aanvulling op, en komen niet in de plaats van, de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet. Evenmin worden de rechten van een koper die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, uitgesloten, beperkt of opgeschort. Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of op hun consumentenrechten. Belangrijk: de voorwaarden van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple zijn niet van toepassing op vorderingen onder de consumentwetgeving. Ga naar de Apple-website (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw plaatselijke consumentenorganisatie voor meer informatie over de consumentenwetgeving.

Let op: alle vorderingen op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Uw hardwareproduct van het merk Apple of Beats (‘Product’) is gedekt tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (‘Garantieperiode’) bij gebruik volgens Apple's gebruikershandleidingen (raadpleeg https://www.apple.com/support/country). Op grond van deze garantie kunt u uw vorderingen rechtstreeks bij Apple indienen, zelfs als u het Product van Apple hebt gekocht bij derden. Als er een fout optreedt tijdens de Garantieperiode, zal Apple naar eigen inzicht (1) het Product kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, (2) het Product vervangen door een functioneel vergelijkbaar product dat is gemaakt met nieuwe en/of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen of, met uw toestemming, een product dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het Product dat wordt vervangen, of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Deze garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van verbruiksonderdelen zoals batterijen, tenzij het defect te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout, en schade die het gevolg is van misbruik, een ongeval, aanpassingen, onbevoegde reparaties of andere oorzaken die geen materiaal- en fabricagefouten zijn.

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Producten te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op het Product zijn opgeslagen. In geen geval is Apple aansprakelijk voor (a) verliezen of schade die, op het moment van de aanschaf van het Product, niet kunnen worden beschouwd als het gevolg van het niet nakomen van deze garantievoorwaarden door Apple, of (b) verliezen die door de gebruiker zijn veroorzaakt, verlies van gegevens of verlies van winst of voordelen.

Beperkingen van aansprakelijkheid in dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of lichamelijk letsel overeenkomstig de wetgeving voor productaansprakelijkheid, (ii) fraude of bedrog, (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of (iv) een verwijtbare schending van de contractuele hoofdverplichtingen. Een schadevordering op grond van een schending van contractuele hoofdverplichtingen of grove nalatigheid wordt beperkt tot voorzienbare schade kenmerkend voor de desbetreffende koopovereenkomst.

Voor het verkrijgen van de garantieservice neemt u contact op met Apple met behulp van de informatie die is beschreven op https://www.apple.com/support/country. Apple kan om uw aankoopbewijs vragen om te controleren of u in aanmerking komt. Voor producten die oorspronkelijk in de VS zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië 95014. Voor producten die oorspronkelijk in Europa (met uitzondering van Turkije), Afrika en het Midden-Oosten zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Voor alle andere landen wordt Apple beschreven ophttps://www.apple.com/legal/warranty. Apple of diens rechtsopvolger is de garantieverlener. Klanten in de EU kunnen hun wettelijke rechten bekijken op https://www.apple.com/legal/warranty.

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerk provider.

Apple biedt garantieservice aan via een of meer van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in service). U kunt uw Product afleveren bij een Apple Store of Geautoriseerde Apple-serviceprovider (‘AASP’) die carry-in service aanbiedt.

(ii) Opsturen per post (mail-in service). Als Apple bepaalt dat uw Product in aanmerking komt voor Mail-in Service, ontvangt u vooruitbetaalde vervoersbiljetten en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal waarmee u uw Product naar een Apple-reparatieservice (‘ARS’) of AASP kunt sturen. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u de instructies voor het verpakken en versturen van het Product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself service (‘DIY’). Met de DIY-service kunt u uw eigen Product repareren. Als de DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

(a) Service waarbij Apple terugzending van het vervangen Product of onderdeel vereist. Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborgsom voor de verkoopprijs van het vervangende Product of onderdeel en eventuele verzendkosten. Als u niet in staat bent om een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor de DIY-service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product of onderdeel, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen Product of onderdeel. Als u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in, zodat de kosten voor het Product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Als u het vervangen Product of onderdeel niet volgens de instructies retourneert of een vervangen Product of onderdeel terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

(a) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen Product of onderdeel vereist. U ontvangt van Apple gratis een vervangend Product of onderdeel, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen Product of onderdeel.

(c) Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de DIY-service met zich meebrengt. Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met Apple op het telefoonnummer hieronder.

De serviceopties, beschikbaarheid van de onderdelen en responstijden kunnen per land verschillen. Als u service nodig hebt in een land waar Apple geen Apple Store of AASP heeft (u kunt een lijst met de huidige servicelocaties vinden op https://locate.apple.com/country), kunnen de serviceopties beperkt zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Product van Apple beschikbaar is, zal Apple of een van haar agenten u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen. Als er internationale service beschikbaar is, kan Apple defecte Producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare Producten en onderdelen die voldoen aan de lokale normen.

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

Deze garantie valt onder de wetgeving van het land waarin het Product is gekocht.

Voor aankopen door consumenten in Nederland: als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

092614 Accessory Warranty Dutch v4


Eenjarige Beperkte Garantie van Apple – Accessoire - Alleen voor producten van het Apple-merk.

De Eenjarige Beperkte Garantie van Apple is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie biedt rechten naast de rechten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. De voordelen die u op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet.

Uw hardwareproduct van het Apple-merk is gedekt tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf (“Garantieperiode”). Als er een fout optreedt gedurende de Garantieperiode, zal Apple, naar eigen inzicht en voor zover dit wettelijk is toegestaan, (1) het product kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (2) het product vervangen door een functioneel vergelijkbaar product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product, of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs restitueren. Deze garantie geldt niet voor schade die het gevolg is van misbruik, een ongeval, aanpassingen of andere oorzaken die geen materiaal- en fabricagefouten zijn.

Behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple. In sommige landen wordt een beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden. Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple-producten te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op het Apple-product zijn opgeslagen. In geen geval is Apple aansprakelijk voor (a) eventuele verliezen die niet zijn veroorzaakt doordat Apple dit garantiedocument niet is nagekomen; (b) eventuele verliezen of schade die, op het moment van de aanschaf van het product, geen redelijkerwijs voorzienbare gevolgen zijn van het niet nakomen van dit garantiedocument door Apple; of (c) verliezen met betrekking tot bepaalde van uw zakelijke activiteiten, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van verkoopkansen. De bepalingen van dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of lichamelijk letsel, (ii) fraude of grove nalatigheid; (iii) bedrog; of (iv) enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

In bepaalde landen is een beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, of is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade wel toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen voor u mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie verschaft u specifieke wettelijke rechten en wellicht beschikt u ook over andere rechten die per land kunnen verschillen. Voor het verkrijgen van de garantieservice neemt u contact op met Apple met behulp van de informatie die is beschreven op https://www.apple.com/support/country. Apple kan om uw aankoopbewijs vragen om te controleren of u in aanmerking komt. Voor producten die oorspronkelijk in de VS zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië 95014. Voor producten die oorspronkelijk in Europa (met uitzondering van Turkije), Afrika en het Midden-Oosten zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Voor alle andere landen wordt Apple beschreven ophttps://www.apple.com/legal/warranty. Apple of diens rechtsopvolger is de garantieverlener. Klanten in de EU kunnen hun wettelijke rechten bekijken op https://www.apple.com/legal/warranty.

040313 Accessory Warranty Dutch v3 

Hardwaregarantie

Eenjarige Beperkte Garantie van Apple - Accessoire
Alleen voor producten van het Apple-merk.

De Eenjarige Beperkte Garantie van Apple is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie biedt rechten naast de rechten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. De voordelen die u op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet.

Uw hardwareproduct van het Apple-merk is gedekt tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf ("Garantieperiode"). Als er een fout optreedt gedurende de Garantieperiode, zal Apple, naar eigen inzicht en voor zover dit wettelijk is toegestaan, (1) het product kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (2) het product vervangen door een functioneel vergelijkbaar product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product, of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs restitueren. Deze garantie geldt niet voor schade die het gevolg is van misbruik, een ongeval, aanpassingen of andere oorzaken die geen materiaal- en fabricagefouten zijn.

Behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple. In sommige landen wordt een beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden. Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple-producten te repareren of te vervangen zonder risico voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die op het Apple-product zijn opgeslagen. In geen geval is Apple aansprakelijk voor (a) eventuele verliezen die niet zijn veroorzaakt doordat Apple dit garantiedocument niet is nagekomen; (b) eventuele verliezen of schade die, op het moment van de aanschaf van het product, geen redelijkerwijs voorzienbare gevolgen zijn van het niet nakomen van dit garantiedocument door Apple; of (c) verliezen met betrekking tot bepaalde van uw zakelijke activiteiten, verlies van winst, verlies van gegevens of verlies van verkoopkansen. De bepalingen van dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of lichamelijk letsel, (ii) fraude of grove nalatigheid; (iii) bedrog; of (iv) enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

In bepaalde landen is een beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, of is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade wel toegestaan, waardoor de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen voor u mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie verschaft u specifieke wettelijke rechten en wellicht beschikt u ook over andere rechten die per land kunnen verschillen. Voor het verkrijgen van de garantieservice neemt u contact op met Apple met behulp van de informatie die is beschreven op https://www.apple.com/support/country. Apple kan om uw aankoopbewijs vragen om te controleren of u in aanmerking komt. Voor producten die oorspronkelijk in de VS zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië 95014. Voor producten die oorspronkelijk in Europa (met uitzondering van Turkije), Afrika en het Midden-Oosten zijn aangeschaft, wordt Apple vertegenwoordigd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Voor alle andere landen wordt Apple beschreven op https://www.apple.com/legal/warranty. Apple of diens rechtsopvolger is de garantieverlener. Klanten in de EU kunnen hun wettelijke rechten bekijken op https://www.apple.com/legal/warranty

Hardwaregarantie

Apple Beperkte Garantie voor Accessoire voor één (1) jaar.
Alleen van toepassing op Apple producten.

DEZE GARANTIE LAAT UW WETTELIJKE RECHTEN ONVERLET.

Apple garandeert dat uw Apple hardwareproduct vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR na de datum van aankoop in de winkel door de koper ("Garantieperiode"). Indien er binnen de Garantieperiode een gebrek ontstaat zal Apple, naar eigen keuze en voor zover wettelijk toegestaan (1) het product gratis repareren, waarbij Apple nieuwe onderdelen of onderdelen, die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, zal gebruiken; (2) het product vervangen door een product dat qua functionaliteit gelijk is aan het product en dat nieuw is, of dat qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk is aan een nieuw product; of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs aan u restitueren. Deze garantie is niet van toepassing op schade die veroorzaakt wordt door misbruik, een ongeval of aanpassingen aan het product of schade die het gevolg is van andere oorzaken niet zijnde materiaal- of fabricagefouten.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE EN/OF GEVOLGSCHADE, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF DE DIENST VAN HET PRODUCT. DE GARANTIE EN DE BOVENGENOEMDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN TREDEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE WETTELIJKE, GESCHREVEN, MONDELINGE, IMPLICIETE EN/OF EXCPLICIETE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST APPLE ALLE IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN APPLE IMPLICIETE GARANTIES NIET VAN DE HAND KAN WIJZEN, DAN ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE. Iedere verhaalsmogelijkheid is beperkt tot de hoogte van de oorspronkelijke aankoopprijs. Derden zijn niet gerechtigd om deze beperkte garantiebepaling te wijzigen, en uw wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor ieder andere afgegeven garantie.

In bepaalde landen is een beperking van de duur van impliciete garanties of de beperking of uitsluiting van incidentiele of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijkerwijs niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u bepaalde rechten. Daarnaast heeft u mogelijkerwijs nog andere rechten, die per land en/of staat kunnen verschillen. Voor het verkrijgen van garantieservice, dient u contact op te nemen met Apple via de op www.apple.com/support/country vermelde informatie. Om op garantie aanspraak te kunnen maken kan Apple van u verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt. Voor Apple producten die oorspronkelijk in de Verenigde Staten zijn gekocht geldt als Apple: Apple, Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. Voor Apple producten die oorspronkelijk in Europa, Afrika of het Midden-Oosten zijn gekocht geldt als Applet: Apple Sales International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Voor alle andere landen wordt het Apple aanspreekpunt op www.apple.com/legal/warranty vermeld. Apple of haar rechtsopvolgers gelden als garantiegever. Consumenten in Spanje en Frankrijk wordt vriendelijk verzocht op de website www.apple.com/legal/warranty hun wettelijke rechten te raadplegen. 

Informatie over de garantie

Aanvullende wettelijke rechten voor consumenten

Voor consumenten, die de rechten genieten van wetten en regelingen ter bescherming van de consument die van toepassing zijn in het land van aanschaf, of, indien anders, in het land waarin zij gevestigd zijn, vormen de rechten waarop u krachtens de beperkte garantie van Apple van één jaar aanspraak kunt maken, een aanvulling op alle rechten die u worden verleend op grond van de genoemde wetten en regelingen ter bescherming van de consument, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze aanvullende rechten.

Garantieverleners per regio/land van aankoop

Hier vindt u een overzicht van alle bedrijven wereldwijd die verplicht zijn garantie te verlenen op basis van de beperkte garantie van Apple.

Niet-Apple producten/producten van andere fabrikanten

De beperkte garantie van Apple van één jaar heeft geen betrekking op niet-Apple producten, zelfs niet als deze samen met een Apple product in één verpakking zijn geleverd of samen met Apple producten zijn verkocht. Voor niet-Apple producten geldt mogelijk de garantie van de fabrikant. Raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product.

De voordelen die u conform de garantie van de fabrikant hebt, vormen een aanvulling op de rechten die u volgens de consumentenwetgeving geniet. Voor meer informatie klikt u hierMeer informatie