Apple Egy (1) Éves Korlátozott
Kiegészítő

Jótállás Kizárólag Apple és Beats márkájú termékekre.

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is. Az Apple egyéves korlátozott jótállásának rendelkezései kiegészítik és nem helyettesítik a fogyasztói törvények által biztosított jogokat, és a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő fogyasztóvédelmi törvényekből eredő jogait. A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást. Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetén. A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, vagy forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Vegye figyelembe: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Ön Apple vagy Beats márkájú hardvertermékével („Termék”) kapcsolatos anyaghibákra és kivitelezési hibákra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számítva („Jótállási időszak”) EGY (1) ÉV jótállás vonatkozik, ha a terméket az Apple használati útmutatóinak megfelelően használják (lásd: www.apple.com/support/country). A jelen jótállás értelmében igényeit közvetlenül az Apple felé nyújthatja be még akkor is, ha az Apple Terméket egy harmadik féltől vásárolta. Ha hiba merül fel a Jótállás időszaka alatt, az Apple saját belátása szerint (1) díjmentesen megjavítja a Terméket, és ehhez új alkatrészeket vagy olyan használt eredeti Apple-alkatrészeket használ, amelyeket az Apple bevizsgált, és amelyek megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek; (2) kicseréli a Terméket egy, az eredetivel azonos típusú cseretermékre (vagy az Ön hozzájárulásával egy olyan más típusú termékre, amely az eredetivel azonos vagy lényegi szempontból hasonló jellemzőket kínál, például egy azonos funkciókat kínáló, de más típusú termékre, vagy egy azonos típusú, de más színű termékre), amely új, vagy új és/vagy olyan használt eredeti Apple-alkatrészeket tartalmaz, amelyeket az Apple bevizsgált, és amelyek megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek; vagy (3) visszatéríti Önnek az eredeti termék vételárát. Ez a jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközök, például az akkumulátorok normál kimerülésére, kivéve, ha a hiba anyagi vagy kivitelezési jellegű, sem az olyan károkra, amelyek nem megfelelő használatból, balesetből, módosításból, jogtalan javításból vagy egyéb olyan okokból erednek, amelyek nem anyagi és kivitelezési hibák.

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja vagy vállalja, hogy a jelen jótállás keretében bármely Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése, illetve azok elvesztésének kockázata nélkül. Semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Apple (a) olyan veszteségért vagy kárért, amelyről a termék megvásárlásakor nem tekinthető úgy, hogy az Apple okozta a jótállási feltételek megsértésével; vagy (b) a felhasználó hibájából keletkezett károkért, adatvesztésért vagy elmaradt haszonért vagy előnyökért.

A felelősség jelen jótállási dokumentumban történő bármilyen korlátozása nem vonatkozik (i) halálesetre vagy személyi sérülésre bármely vonatkozó termékfelelősségi törvény szerint; (ii) csalásra vagy csalárd megtévesztésre; (iii) szándékos vagy súlyos gondatlanságra; (iv) vagy jelentősebb szerződéses kötelezettségek megszegésére. A jelentősebb szerződéses kötelezettségek megsértésén vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igények az érintett értékesítési szerződésre jellemző, előrelátható kárra korlátozódnak.

Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Az eredetileg Európában, Afrikában és a Közel-Keleten (kivéve Szaúd-Arábiát, Oroszországot, az Egyesült Arab Emírségeket és Ukrajnát) vásárolt termékek esetében az „Apple” alatt a következő vállalatot értjük: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország. Minden egyéb ország esetében az „Apple” leírása itt található: www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Az Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁS.

Az Apple a hardvertermékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást korlátozhatja arra az országra, amelyben az Apple vagy annak Hivatalos Viszonteladói az eszközt eredetileg eladták. Az Apple az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén vásárolt hardvertermékekhez kapcsolódó jótállási szolgáltatást az EGT és Svájc területére korlátozhatja.

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. A Terméket visszaviheti bármely, bevitt termékre vonatkozó szolgáltatásokat kínáló Apple üzletbe vagy a Hivatalos Apple Márkaszervizbe („AASP”).

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy a Termék jogosult a postán beküldött termékekre vonatkozó szolgáltatásra, az Apple küld Önnek egy előre fizetett fuvarlevelet és megfelelő csomagolóanyagot, így elküldheti a terméket egy Apple Szervizműhelybe („ARS”) vagy AASP-szervizbe. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, ha a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat betartják.

(iii) „Csináld magad” típusú alkatrészjavítás. A „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg Termékét. Ha az adott körülmények között a „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás elérhető, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple megköveteli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszaküldését. Az Apple a cseretermék vagy az alkatrész kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a „Csináld magad” szolgáltatás nem lesz érhető el az Ön számára, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. Az Apple a csereterméket vagy a cserealkatrészt – szükség esetén – szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó esetleges követelményekkel együtt küldi el az Ön részére. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

(b) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple nem igényli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszajuttatását. Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket vagy cserealkatrészt – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a cseretermék vagy cserealkatrész hasznosítására vonatkozó követelményekkel együtt.

(c) Az Apple nem felel semmilyen munkaköltségért, amely a „Csináld magad” szolgáltatással kapcsolatban felmerül. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel az alább felsorolt ​​telefonszámokon.

A szolgáltatási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a vállalási idő országonként eltérő lehet. Ha a javításra olyan országban van szüksége, ahol az Apple nem tart fent Apple Store üzletet vagy hivatalos Apple-szervizt („AASP”) (az aktuális márkaszervizek listáját a support.apple.com/kb/HT1434 címen találja), a szolgáltatási lehetőségek korlátozottak lehetnek. Ha egy adott szolgáltatási lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékre vonatkozóan, akkor az Apple vagy forgalmazói értesítik Önt minden további szállítási és kezelési költségről, amely a szolgáltatás nyújtását megelőzően felmerülhet. Ahol a nemzetközi szolgáltatás elérhető, az Apple kijavíthatja vagy kicserélheti a Termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló Termékekkel és alkatrészekkel. A javítás során az Apple olyan Apple-terméket vagy cserealkatrészt is felhasználhat, amelynek származási országa eltér az Apple-termék vagy az eredeti alkatrészek származási országától.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, ahol a Terméket megvásárolták.

Magyarországi fogyasztók általi vásárlások esetén: A magyarországi fogyasztók vonatkozásában a jogszabályokon alapuló garanciális igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, míg a Polgári Törvénykönyv alapján felmerült szavatossági igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

010122 Accessory Warranty Hungarian v4.5

Apple Egy (1) Éves Korlátozott
Kiegészítő

Jótállás Kizárólag Apple és Beats márkájú termékekre.

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is.  Az Apple egyéves korlátozott jótállásának rendelkezései kiegészítik és nem helyettesítik a fogyasztói törvények által biztosított jogokat, és a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza vagy függeszti fel a vevő fogyasztóvédelmi törvényekből eredő jogait.  A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást. Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetén. A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Vegye figyelembe: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Ön Apple vagy Beats márkájú hardvertermékével („Termék”) kapcsolatos anyaghibákra és kivitelezési hibákra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számítva („Jótállási Időszak”) EGY (1) ÉV jótállás vonatkozik, ha a terméket az Apple használati útmutatóknak megfelelően használják (lásd: www.apple.com/support/country). A jelen jótállás értelmében igényeit közvetlenül az Apple felé nyújthatja be még akkor is, ha az Apple Terméket egy harmadik féltől vásárolta. Ha a Garanciális Időszak alatt hiba lép fel, az Apple a saját belátása szerint (1) térítésmentesen kijavítja a Terméket új vagy olyan alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, (2) kicseréli a Terméket egy azonos funkcionalitású termékkel olyan új és/vagy korábban használt alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, vagy az Ön beleegyezésével olyan Termékre cseréli, amely legalább funkcionálisan egyenértékű a helyettesítendő termékkel, vagy (3) visszatéríti az eredeti vételárat. Ez a jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközök, például az akkumulátorok normál kimerülésére, kivéve, ha a hiba anyagi vagy kivitelezési jellegű, illetve olyan károkra, amelyek visszaélésből, balesetből, módosításból, jogtalan javításból vagy egyéb olyan okokból erednek, amelyek nem anyagi és kivitelezési hibák.

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja vagy vállalja, hogy a jelen jótállás keretében bármely Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése, illetve azok elvesztésének kockázata nélkül.  Semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Apple (a) olyan veszteségért vagy kárért, amelyről a termék megvásárlásakor nem tekinthető úgy, hogy az Apple okozta a jótállási feltételek megsértésével; vagy (b) a felhasználó hibájából keletkezett károkért, adatvesztésért vagy elmaradt haszonért vagy előnyökért.  

A felelősség jelen jótállási dokumentumban történő bármilyen korlátozása nem vonatkozik (i) halálesetre vagy személyi sérülésre bármely vonatkozó termékfelelősségi törvény szerint; (ii) csalásra vagy csalárd megtévesztésre; (iii) szándékos vagy súlyos gondatlanságra; (iv) vagy jelentősebb szerződéses kötelezettségek megszegésére.  A jelentősebb szerződéses kötelezettségek megsértésén vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igények az érintett értékesítési szerződésre jellemző, előrelátható kárra korlátozódnak.    

Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Eredetileg Európában (kivéve: Törökország), Afrikában vagy a Közel-Keleten vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) vállalatot jelenti. Minden egyéb ország esetében az „Apple” leírása itt található: www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Az Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁS.

Az Apple a hardvertermékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást korlátozhatja arra az országra, amelyben az Apple vagy annak Hivatalos Viszonteladói az eszközt eredetileg eladták.  Az Apple az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén vásárolt hardvertermékekhez kapcsolódó jótállási szolgáltatást az EGT és Svájc területére korlátozhatja.

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. A Terméket visszaviheti bármely, bevitt termékre vonatkozó szolgáltatásokat kínáló Apple üzletbe vagy a Hivatalos Apple Márkaszervizbe („AASP”). 

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy a Termék jogosult a postán beküldött termékekre vonatkozó szolgáltatásra, az Apple küld Önnek egy előre fizetett fuvarlevelet és megfelelő csomagolóanyagot, így elküldheti a terméket egy Apple Szervizműhelybe („ARS”) vagy AASP-szervizbe. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, ha a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat betartják.

(iii) „Csináld magad” típusú alkatrészjavítás. A „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg Termékét. Ha az adott körülmények között a „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás elérhető, akkor ennek folyamata a következő. 

(a) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple megköveteli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszaküldését. Az Apple a cseretermék vagy az alkatrész kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a „Csináld magad” szolgáltatás nem lesz érhető el az Ön számára, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. Az Apple a csereterméket vagy a cserealkatrészt  – szükség esetén – szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó esetleges követelményekkel együtt küldi el az Ön részére. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

(b) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple nem igényli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszajuttatását. Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket vagy cserealkatrészt – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a cseretermék vagy cserealkatrész hasznosítására vonatkozó követelményekkel együtt. 

(c) Az Apple nem felel semmilyen munkaköltségért, amely a „Csináld magad” szolgáltatással kapcsolatban felmerül. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel az alább felsorolt ​​telefonszámokon.

A szolgáltatási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a vállalási idő országonként eltérő lehet. Ha a javításra olyan országban van szüksége, ahol az Apple nem tart fent Apple Store üzletet vagy Hivatalos Apple Márkaszervizt („AASP”) (az aktuális márkaszervizek listáját a support.apple.com/kb/HT1434 címen találja), a szolgáltatási lehetőségek korlátozottak lehetnek. Ha egy adott szolgáltatási lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékre vonatkozóan, akkor az Apple vagy forgalmazói értesítik Önt minden további szállítási és kezelési költségről, amely a szolgáltatás nyújtását megelőzően felmerülhet. Ahol a nemzetközi szolgáltatás elérhető, az Apple kijavíthatja vagy kicserélheti a Termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló Termékekkel és alkatrészekkel. A javítás során az Apple olyan Apple-terméket vagy cserealkatrészt is felhasználhat, amelynek származási országa eltér az Apple-termék vagy az eredeti alkatrészek származási országától.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát. 

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, ahol a Terméket megvásárolták. 

Magyarországi fogyasztók általi vásárlások esetén: A magyarországi fogyasztók vonatkozásában a jogszabályokon alapuló garanciális igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, míg a Polgári Törvénykönyv alapján felmerült szavatossági igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

030121 Accessory Warranty Hungarian v4.4

Apple egyéves (1 éves) korlátozott jótállás
Tartozék

Kizárólag Apple és Beats márkájú termékekre vonatkozó jótállás.

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is. Az Apple egyéves korlátozott jótállásának rendelkezései kiegészítik és nem helyettesítik a fogyasztói törvények által biztosított jogokat, és a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza vagy függeszti fel a vevő fogyasztóvédelmi törvényekből eredő jogait. A fogyasztóknak jogukban áll eldönteni, hogy az Apple egyéves korlátozott jótállása vagy az őket megillető fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogok alapján szeretnének-e igénybe venni szervizelést. Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetén. A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Vegye figyelembe: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Ön Apple vagy Beats márkájú hardvertermékével („Termék”) kapcsolatos anyaghibákra és kivitelezési hibákra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számítva („Jótállási Időszak”) EGY (1) ÉV jótállás vonatkozik, ha a terméket az Apple használati útmutatóinak megfelelően használják (lásd: www.apple.com/support/country). A jelen jótállás értelmében igényeit közvetlenül az Apple felé nyújthatja be még akkor is, ha az Apple Terméket egy harmadik féltől vásárolta. Ha a Jótállási Időszak alatt hiba lép fel, az Apple a saját belátása szerint (1) térítésmentesen kijavítja a Terméket új vagy olyan alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, (2) kicseréli a Terméket egy azonos funkcionalitású termékkel olyan új és/vagy korábban használt alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, vagy az Ön beleegyezésével olyan Termékre cseréli, amely legalább funkcionálisan egyenértékű a helyettesítendő termékkel, vagy (3) visszatéríti az eredeti vételárat. Ez a jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközök, például az akkumulátorok normál kimerülésére, kivéve, ha a hiba anyagi vagy kivitelezési jellegű, illetve olyan károkra, amelyek visszaélésből, balesetből, módosításból, jogtalan javításból vagy egyéb olyan okokból erednek, amelyek nem anyagi és kivitelezési hibák.

Az Apple nem garantálja, nem állítja, és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni a Terméken tárolt információk, illetve adatok elveszítése vagy az elveszítésük kockázata nélkül. Semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Apple (a) olyan veszteségért vagy kárért, amelyről a termék megvásárlásakor nem tekinthető úgy, hogy az Apple okozta a jótállási feltételek megsértésével; vagy (b) a felhasználó hibájából keletkezett károkért, adatvesztésért vagy elmaradt haszonért vagy előnyökért.

A felelősség jelen jótállási dokumentumban történő bármilyen korlátozása nem vonatkozik (i) halálesetre vagy személyi sérülésre bármely vonatkozó termékfelelősségi törvény szerint; (ii) csalásra vagy csalárd megtévesztésre; (iii) szándékos vagy súlyos gondatlanságra; (iv) vagy jelentősebb szerződéses kötelezettségek megszegésére. A jelentősebb szerződéses kötelezettségek megsértésén vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igények az érintett értékesítési szerződésre jellemző, előrelátható kárra korlátozódnak.

Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Eredetileg Európában (kivéve: Törökország), Afrikában vagy a Közel-Keleten vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) vállalatot jelenti. Minden egyéb ország esetében az „Apple” leírása itt található: www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Az Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁS.

Az Apple a billentyűzettermékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást korlátozhatja arra az országra, amelyben az Apple vagy annak Hivatalos Viszonteladói az eszközt eredetileg eladták. Az Apple az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén vásárolt billentyűzetekhez kapcsolódó jótállási szolgáltatást az EGT, illetve Svájc területére korlátozhatja.

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. A Terméket visszaviheti bármely, bevitt termékre vonatkozó szolgáltatásokat kínáló Apple üzletbe vagy a Hivatalos Apple Márkaszervizbe („AASP”).

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy a Termék jogosult a postán beküldött termékekre vonatkozó szolgáltatásra, az Apple küld Önnek egy előre fizetett fuvarlevelet és megfelelő csomagolóanyagot, így elküldheti a terméket egy Apple Szervizműhelybe („ARS”) vagy AASP-szervizbe. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, ha a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat betartják.

(iii) „Csináld magad” típusú alkatrészjavítás. A „Csináld magad” alkatrészjavítási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg Termékét. Ha az adott körülmények között a „Csináld magad” alkatrészjavítási szolgáltatás elérhető, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple megköveteli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszaküldését. Az Apple a cseretermék vagy az alkatrész kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a „Csináld magad” szolgáltatás nem lesz érhető el az Ön számára, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. Az Apple a csereterméket vagy a cserealkatrészt – szükség esetén – szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó esetleges követelményekkel együtt küldi el az Ön részére. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a Termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

(b) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple nem igényli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszajuttatását. Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket vagy cserealkatrészt – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt Termék vagy alkatrész leselejtezésére vonatkozó követelményekkel együtt.

(c) Az Apple nem felel semmilyen munkaköltségért, amely a „Csináld magad” szolgáltatással kapcsolatban felmerül. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel az alább felsorolt telefonszámokon.

A szolgáltatási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a vállalási idő országonként eltérő lehet. Ha a javításra olyan országban van szüksége, ahol az Apple nem tart fent Apple Store üzletet vagy Hivatalos Apple Márkaszervizt („AASP”) (az aktuális márkaszervizek listáját a support.apple.com/kb/HT1434 címen találja), a szolgáltatási lehetőségek korlátozottak lehetnek. Ha egy adott szolgáltatási lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékre vonatkozóan, akkor az Apple vagy forgalmazói értesítik Önt minden további szállítási és kezelési költségről, amely a szolgáltatás nyújtását megelőzően felmerülhet. Ahol a nemzetközi szolgáltatás elérhető, az Apple kijavíthatja vagy kicserélheti a Termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló Termékekkel és alkatrészekkel.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, ahol a Terméket megvásárolták.

Magyarországi fogyasztók általi vásárlások esetén: A magyarországi fogyasztók vonatkozásában a jogszabályokon alapuló garanciális igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, míg a Polgári Törvénykönyv alapján felmerült szavatossági igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

070220 Accessory Warranty Hungarian v4.2

Apple Egy (1) Éves Korlátozott – Kiegészítő – Jótállás Kizárólag Apple és Beats márkájú termékekre.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által önként vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is.  Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás rendelkezései kiegészítik és nem helyettesítik a fogyasztói törvények által biztosított jogokat, és a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza vagy függeszti fel a vevő fogyasztóvédelmi törvényekből eredő jogait.  A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást. Fontos: Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás feltételei nem alkalmazandók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetében. A fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban további tájékoztatás az Apple oldalán található (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html), illetve a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől kérhető.

Megjegyzés: A jelen Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás alapján támasztott minden igényre a jelen jótállási dokumentumban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Ön Apple vagy Beats márkájú hardvertermékével („Termék”) kapcsolatos anyaghibákra és kivitelezési hibákra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számítva („Jótállási Időszak”) EGY (1) ÉV jótállás vonatkozik, ha a terméket az Apple használati útmutatóknak megfelelően használják (lásd: www.apple.com/support/country). A jelen jótállás értelmében igényeit közvetlenül az Apple felé nyújthatja be még akkor is, ha az Apple Terméket egy harmadik féltől vásárolta. Ha a Garanciális Időszak alatt hiba lép fel, az Apple a saját belátása szerint (1) térítésmentesen kijavítja a Terméket új vagy olyan alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, (2) kicseréli a Terméket egy azonos funkcionalitású termékkel olyan új és/vagy korábban használt alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, vagy az Ön beleegyezésével olyan Termékre cseréli, amely legalább funkcionálisan egyenértékű a helyettesítendő termékkel, vagy (3) visszatéríti az eredeti vételárat. Ez a jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközök, például az akkumulátorok normál kimerülésére,  kivéve, ha a hiba anyagi vagy kivitelezési jellegű, illetve olyan károkra, amelyek visszaélésből, balesetből, módosításból, jogtalan javításból vagy egyéb olyan okokból erednek, amelyek nem anyagi és kivitelezési hibák.

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja vagy vállalja, hogy a jelen jótállás keretében bármely Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése, illetve azok elvesztésének kockázata nélkül.  Semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Apple (a) olyan veszteségért vagy kárért, amelyről a termék megvásárlásakor nem tekinthető úgy, hogy Apple okozta a garanciális feltételek általi megsértésével ; vagy (b) a felhasználó hibájából keletkezett károkért, adatvesztésért vagy elmaradt haszonért vagy előnyökért.  

A felelősség jelen jótállási dokumentumban történő bármilyen korlátozása nem vonatkozik (i) halálesetre vagy személyi sérülésre bármely vonatkozó termékfelelősségi törvény szerint; (ii) csalásra vagy csalárd megtévesztésre; (iii) szándékos vagy súlyos gondatlanságra; (IV) vagy jelentősebb szerződéses kötelezettségek megszegésére.A jelentősebb szerződéses kötelezettségek megsértésén vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igények az érintett értékesítési szerződésre jellemző, előrelátható kárrakorlátozódnak.    

Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Eredetileg Európában (kivéve: Törökország), Afrikában vagy a Közel-Keleten vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Distribution International (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) vállalatot jelenti. Minden egyéb ország esetében az „Apple” leírása itt található: www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁS.

Az Apple a billentyűzettermékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást korlátozhatja arra az országra, amelyben az Apple vagy annak Hivatalos Viszonteladói az eszközt eredetileg eladták. Az Apple az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén vásárolt billentyűzetekhez kapcsolódó jótállási szolgáltatást az EGT, illetve Svájc területére korlátozhatja.

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitt termékre vonatkozó szolgáltatás. A Terméket visszaviheti bármely, bevitt termékre vonatkozó szolgáltatásokat kínáló Apple üzletbe vagy a Hivatalos Apple Márkaszervizbe („AASP”). 

(ii) Postán beküldött termékre vonatkozó szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy a Termék jogosult a postán beküldött termékekre vonatkozó szolgáltatásra, az Apple küld Önnek egy előre fizetett fuvarlevelet és megfelelő csomagolóanyagot, így elküldheti a terméket egy Apple Szervizműhelybe („ARS”) vagy AASP-szervizbe. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, ha a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat betartják .

(iii) „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás. A „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg Termékét. Ha az adott körülmények között a „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás elérhető, akkor ennek folyamata a következő. 

(a) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple megköveteli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszaküldését. Az Apple a cseretermék vagy az alkatrész kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a „Csináld magad” szolgáltatás nem lesz érhető el az Ön számára, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. Az Apple a csereterméket vagy a cserealkatrészt  – szükség esetén – szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó esetleges követelményekkel együtt küldi el az Ön részére. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

(b) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple nem igényli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszajuttatását. Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket vagy cserealkatrészt – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a cseretermék vagy cserealkatrész hasznosítására vonatkozó követelményekkel együtt. 

(c) Az Apple nem felel semmilyen munkaköltségért, amely a „Csináld magad” szolgáltatással kapcsolatban felmerül. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel az alább felsorolt ​​telefonszámokon.

A szolgáltatási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a vállalási idő országonként eltérő lehet. Ha a javításra olyan országban van szüksége, ahol az Apple nem tart fent Apple márkakereskedést vagy Apple Authorized Service Provider (hivatalos Apple szervizt) („AASP”) (az aktuális márkaszervizek listáját a support.apple.com/kb/HT1434 címen találja), a szolgáltatási lehetőségek korlátozottak lehetnek. Ha egy adott szolgáltatási lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékre vonatkozóan, akkor az Apple vagy forgalmazói értesítik Önt minden további szállítási és kezelési költségről, amely a szolgáltatás nyújtását megelőzően felmerülhet. Ahol a nemzetközi szolgáltatás elérhető, az Apple kijavíthatja vagy kicserélheti a Termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló Termékekkel és alkatrészekkel. 

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát. 

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, ahol a Terméket megvásárolták. 

Magyarországon történő vásárlás esetén:  Magyarországon történő vásárlásra vonatkozó jogszabályon alapuló jótállási igény esetén, az igényérvényesítés időtartama a teljesítés időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv szerinti jogszabályon alapuló szavatossági igény esetén az igényérvényesítés időtartama a teljesítés időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

043018 Accessory Warranty Hungarian v4.2

Apple Egy (1) Éves Korlátozott – Kiegészítő – Jótállás Kizárólag Apple és Beats márkájú termékekre.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által önként vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is. Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás rendelkezései kiegészítik és nem helyettesítik a fogyasztói törvények által biztosított jogokat, és a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza vagy függeszti fel a vevő fogyasztóvédelmi törvényekből eredő jogait. A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást. Fontos: Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás feltételei nem alkalmazandók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetében. A fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban további tájékoztatás az Apple oldalán található (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html), illetve a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől kérhető.

Megjegyzés: A jelen Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás alapján támasztott minden igényre a jelen jótállási dokumentumban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Ön Apple vagy Beats márkájú hardvertermékével („Termék”) kapcsolatos anyaghibákra és kivitelezési hibákra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számítva („Jótállási Időszak”) EGY (1) ÉV jótállás vonatkozik, ha a terméket az Apple használati útmutatóknak megfelelően használják (lásd: https://www.apple.com/support/country). A jelen jótállás értelmében igényeit közvetlenül az Apple felé nyújthatja be még akkor is, ha az Apple Terméket egy harmadik féltől vásárolta. Ha a Garanciális Időszak alatt hiba lép fel, az Apple a saját belátása szerint (1) térítésmentesen kijavítja a Terméket új vagy olyan alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, (2) kicseréli a Terméket egy azonos funkcionalitású termékkel olyan új és/vagy korábban használt alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, vagy az Ön beleegyezésével olyan Termékre cseréli, amely legalább funkcionálisan egyenértékű a helyettesítendő termékkel, vagy (3) visszatéríti az eredeti vételárat. Ez a jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközök, például az akkumulátorok normál kimerülésére, kivéve, ha a hiba anyagi vagy kivitelezési jellegű, illetve olyan károkra, amelyek visszaélésből, balesetből, módosításból, jogtalan javításból vagy egyéb olyan okokból erednek, amelyek nem anyagi és kivitelezési hibák.

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja vagy vállalja, hogy a jelen jótállás keretében bármely Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése, illetve azok elvesztésének kockázata nélkül. Semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Apple (a) olyan veszteségért vagy kárért, amelyről a termék megvásárlásakor nem tekinthető úgy, hogy Apple okozta a garanciális feltételek általi megsértésével ; vagy (b) a felhasználó hibájából keletkezett károkért, adatvesztésért vagy elmaradt haszonért vagy előnyökért.

A felelősség jelen jótállási dokumentumban történő bármilyen korlátozása nem vonatkozik (i) halálesetre vagy személyi sérülésre bármely vonatkozó termékfelelősségi törvény szerint; (ii) csalásra vagy csalárd megtévesztésre; (iii) szándékos vagy súlyos gondatlanságra; (IV) vagy jelentősebb szerződéses kötelezettségek megszegésére.A jelentősebb szerződéses kötelezettségek megsértésén vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igények az érintett értékesítési szerződésre jellemző, előrelátható kárrakorlátozódnak.

Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: https://www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014) vállalatot jelenti. Eredetileg Európában (kivéve: Törökország), Afrikában vagy a Közel-Keleten vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Distribution International (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) vállalatot jelenti. Minden egyéb ország esetében az „Apple” leírása itt található: https://www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: https://www.apple.com/legal/warranty.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁS.

Az Apple a billentyűzettermékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást korlátozhatja arra az országra, amelyben az Apple vagy annak Hivatalos Viszonteladói az eszközt eredetileg eladták. Az Apple az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén vásárolt billentyűzetekhez kapcsolódó jótállási szolgáltatást az EGT, illetve Svájc területére korlátozhatja.

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitt termékre vonatkozó szolgáltatás. A Terméket visszaviheti bármely, bevitt termékre vonatkozó szolgáltatásokat kínáló Apple üzletbe vagy a Hivatalos Apple Márkaszervizbe („AASP”).

(ii) Postán beküldött termékre vonatkozó szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy a Termék jogosult a postán beküldött termékekre vonatkozó szolgáltatásra, az Apple küld Önnek egy előre fizetett fuvarlevelet és megfelelő csomagolóanyagot, így elküldheti a terméket egy Apple Szervizműhelybe („ARS”) vagy AASP-szervizbe. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, ha a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat betartják .

(iii) „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás. A „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg Termékét. Ha az adott körülmények között a „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás elérhető, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple megköveteli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszaküldését. Az Apple a cseretermék vagy az alkatrész kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a „Csináld magad” szolgáltatás nem lesz érhető el az Ön számára, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. Az Apple a csereterméket vagy a cserealkatrészt – szükség esetén – szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó esetleges követelményekkel együtt küldi el az Ön részére. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

(b) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple nem igényli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszajuttatását. Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket vagy cserealkatrészt – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a cseretermék vagy cserealkatrész hasznosítására vonatkozó követelményekkel együtt.

(c) Az Apple nem felel semmilyen munkaköltségért, amely a „Csináld magad” szolgáltatással kapcsolatban felmerül. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel az alább felsorolt telefonszámokon.

A szolgáltatási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a vállalási idő országonként eltérő lehet. Ha a javításra olyan országban van szüksége, ahol az Apple nem tart fent Apple márkakereskedést vagy Apple Authorized Service Provider (hivatalos Apple szervizt) („AASP”) (az aktuális márkaszervizek listáját a http://support.apple.com/kb/HT1434címen találja), a szolgáltatási lehetőségek korlátozottak lehetnek. Ha egy adott szolgáltatási lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékre vonatkozóan, akkor az Apple vagy forgalmazói értesítik Önt minden további szállítási és kezelési költségről, amely a szolgáltatás nyújtását megelőzően felmerülhet. Ahol a nemzetközi szolgáltatás elérhető, az Apple kijavíthatja vagy kicserélheti a Termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló Termékekkel és alkatrészekkel.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, ahol a Terméket megvásárolták.

Magyarországon történő vásárlás esetén: Magyarországon történő vásárlásra vonatkozó jogszabályon alapuló jótállási igény esetén, az igényérvényesítés időtartama a teljesítés időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv szerinti jogszabályon alapuló szavatossági igény esetén az igényérvényesítés időtartama a teljesítés időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

072715 Accessory Warranty Hungarian v4.1

Apple Egy (1) Éves Korlátozott – Kiegészítő – Jótállás Kizárólag Apple és Beats márkájú termékekre.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által önként vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is. Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás rendelkezései kiegészítik és nem helyettesítik a fogyasztói törvények által biztosított jogokat, és a jótállás nem zárja ki, nem korlátozza vagy függeszti fel a vevő fogyasztóvédelmi törvényekből eredő jogait. A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást. Fontos: Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás feltételei nem alkalmazandók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetében. A fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban további tájékoztatás az Apple oldalán található (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html), illetve a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől kérhető.

Megjegyzés: A jelen Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás alapján támasztott minden igényre a jelen jótállási dokumentumban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Az Ön Apple vagy Beats márkájú hardvertermékével („Termék”) kapcsolatos anyaghibákra és kivitelezési hibákra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számítva („Jótállási Időszak”) EGY (1) ÉV jótállás vonatkozik, ha a terméket az Apple használati útmutatóknak megfelelően használják (lásd: https://www.apple.com/support/country). A jelen jótállás értelmében igényeit közvetlenül az Apple felé nyújthatja be még akkor is, ha az Apple Terméket egy harmadik féltől vásárolta. Ha a Garanciális Időszak alatt hiba lép fel, az Apple a saját belátása szerint (1) térítésmentesen kijavítja a Terméket új vagy olyan alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, (2) kicseréli a Terméket egy azonos funkcionalitású termékkel olyan új és/vagy korábban használt alkatrészek használatával, amelyek az újjal azonos teljesítményt és megbízhatóságot nyújtanak, vagy az Ön beleegyezésével olyan Termékre cseréli, amely legalább funkcionálisan egyenértékű a helyettesítendő termékkel, vagy (3) visszatéríti az eredeti vételárat. Ez a jótállás nem vonatkozik a fogyóeszközök, például az akkumulátorok normál kimerülésére, kivéve, ha a hiba anyagi vagy kivitelezési jellegű, illetve olyan károkra, amelyek visszaélésből, balesetből, módosításból, jogtalan javításból vagy egyéb olyan okokból erednek, amelyek nem anyagi és kivitelezési hibák.

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja vagy vállalja, hogy a jelen jótállás keretében bármely Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése, illetve azok elvesztésének kockázata nélkül. Semmilyen esetben sem vállal felelősséget az Apple (a) olyan veszteségért vagy kárért, amelyről a termék megvásárlásakor nem tekinthető úgy, hogy Apple okozta a garanciális feltételek általi megsértésével ; vagy (b) a felhasználó hibájából keletkezett károkért, adatvesztésért vagy elmaradt haszonért vagy előnyökért.

A felelősség jelen jótállási dokumentumban történő bármilyen korlátozása nem vonatkozik (i) halálesetre vagy személyi sérülésre bármely vonatkozó termékfelelősségi törvény szerint; (ii) csalásra vagy csalárd megtévesztésre; (iii) szándékos vagy súlyos gondatlanságra; (IV) vagy jelentősebb szerződéses kötelezettségek megszegésére.A jelentősebb szerződéses kötelezettségek megsértésén vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igények az érintett értékesítési szerződésre jellemző, előrelátható kárrakorlátozódnak.

Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: https://www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014) vállalatot jelenti. Eredetileg Európában (kivéve: Törökország), Afrikában vagy a Közel-Keleten vásárolt termék esetében az „Apple” az Apple Distribution International (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) vállalatot jelenti. Minden egyéb ország esetében az „Apple” leírása itt található: https://www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: https://www.apple.com/legal/warranty.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitt termékre vonatkozó szolgáltatás. A Terméket visszaviheti bármely, bevitt termékre vonatkozó szolgáltatásokat kínáló Apple üzletbe vagy a Hivatalos Apple Márkaszervizbe („AASP”).

(ii) Postán beküldött termékre vonatkozó szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy a Termék jogosult a postán beküldött termékekre vonatkozó szolgáltatásra, az Apple küld Önnek egy előre fizetett fuvarlevelet és megfelelő csomagolóanyagot, így elküldheti a terméket egy Apple Szervizműhelybe („ARS”) vagy AASP-szervizbe. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, ha a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat betartják .

(iii) „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás. A „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg Termékét. Ha az adott körülmények között a „Csináld magad” alkatrész javítási szolgáltatás elérhető, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple megköveteli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszaküldését. Az Apple a cseretermék vagy az alkatrész kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a „Csináld magad” szolgáltatás nem lesz érhető el az Ön számára, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. Az Apple a csereterméket vagy a cserealkatrészt – szükség esetén – szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó esetleges követelményekkel együtt küldi el az Ön részére. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

(b) Olyan szolgáltatás, ahol az Apple nem igényli a kicserélt Termék vagy alkatrész visszajuttatását. Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket vagy cserealkatrészt – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a cseretermék vagy cserealkatrész hasznosítására vonatkozó követelményekkel együtt.

(c) Az Apple nem felel semmilyen munkaköltségért, amely a „Csináld magad” szolgáltatással kapcsolatban felmerül. Amennyiben további segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Apple-lel az alább felsorolt telefonszámokon.

A szolgáltatási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a vállalási idő országonként eltérő lehet. Ha a javításra olyan országban van szüksége, ahol az Apple nem tart fent Apple márkakereskedést vagy Apple Authorized Service Provider (hivatalos Apple szervizt) („AASP”) (az aktuális márkaszervizek listáját a http://support.apple.com/kb/HT1434címen találja), a szolgáltatási lehetőségek korlátozottak lehetnek. Ha egy adott szolgáltatási lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékre vonatkozóan, akkor az Apple vagy forgalmazói értesítik Önt minden további szállítási és kezelési költségről, amely a szolgáltatás nyújtását megelőzően felmerülhet. Ahol a nemzetközi szolgáltatás elérhető, az Apple kijavíthatja vagy kicserélheti a Termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő, hasonló Termékekkel és alkatrészekkel.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, ahol a Terméket megvásárolták.

Magyarországon történő vásárlás esetén: Magyarországon történő vásárlásra vonatkozó jogszabályon alapuló jótállási igény esetén, az igényérvényesítés időtartama a teljesítés időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv szerinti jogszabályon alapuló szavatossági igény esetén az igényérvényesítés időtartama a teljesítés időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

092614 Accessory Warranty Hungarian v4

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás - Kiegészítő
Kizárólag Apple márkájú termékekre.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által önkéntesen vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is. Ennek megfelelően az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás előnyei a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül, nem pedig azok helyett illetik meg a jogosultat.

Az Apple az Ön Apple márkájú hardvertermékének anyag- és gyártási hibáira az eredeti kiskereskedelmi értékesítés dátumától számított EGY (1) ÉVES időszakon belül jótállást vállal ("Jótállási Időszak"). Ha a Jótállási Időszak alatt hiba merül fel, az Apple saját választása szerint és a jogszabályok által lehetővé tett mértékben (1) új, illetve az újjal teljesítmény és megbízhatóság tekintetében egyenértékű alkatrészek felhasználásával díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket egy új, illetve az újjal teljesítmény és megbízhatóság tekintetében egyenértékű, funkcionálisan egyenértékű termékre, vagy (3) visszatéríti az eredeti vételárat. A jelen jótállás nem vonatkozik a rendeltetésellenes használatból, balesetből, módosításokból vagy egyéb okokból eredő károkra, amelyek nem minősülnek anyaghibának vagy gyártási hibának.

Az Apple a jelen jótállási dokumentumban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést - kivéve a fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított, Önt megillető jogokat - kizár az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás köréből. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállás, feltételek és/vagy hallgatólagos feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent leírt korlátozás Önre nem vonatkozik. Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében bármely Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése és/vagy azok elvesztésének kockázata nélkül. Az Apple semmilyen körülmények között nem felel (a) semmiféle olyan veszteségért, amelyeket nem a jelen jótállási dokumentum Apple általi megszegése okozott; (b) semmiféle olyan veszteségért vagy kárért, amelyek a termék Ön által történő megvásárlása időpontjában nem volt a jelen jótállási dokumentum Apple általi megszegésének ésszerűen előrelátható következménye; illetve (c) az Ön bármely üzletéhez kapcsolódó veszteségekért, elmaradt haszonért, adatvesztésért vagy lehetőség elveszítéséért. A jelen jótállási dokumentum rendelkezései nem vonatkoznak (i) halálra vagy személyi sérülésre, (ii) visszaélésre vagy súlyos gondatlanságra; (iii) szándékos megtévesztésre; illetve (iv) bármely olyan egyéb felelősségre, amely az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozható vagy nem zárható ki.

Egyes államok joga nem engedélyezi a hallgatólagos szavatosság időtartamának korlátozását, illetve a véletlen vagy következményes károkkal összefüggő felelősség kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak. Ez a jótállás konkrét jogokat biztosít Önnek, de ezeken kívül egyéb jogok is megillethetik Önt, amelyek köre államonként eltérhet. Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez lépjen kapcsolatba az Apple vállalattal a következő oldalon található információk segítségével: https://www.apple.com/support/country. A jogosultság igazolásához szükség lehet a vásárlási bizonylatra is. Eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban vásárolt termék esetében az "Apple" az Apple Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014) vállalatot jelenti. Eredetileg Európában (kivéve: Törökország), Afrikában vagy a Közel-Keleten vásárolt termék esetében az "Apple" az Apple Distribution International (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) vállalatot jelenti. Minden egyéb ország esetében az "Apple" leírása itt található: https://www.apple.com/legal/warranty. A jótállásra kötelezett az Apple vagy jogutódja. Európai Unióban található ügyfeleinket kérjük, tekintsék meg jogszabályok által biztosított jogaikat a következő oldalon: https://www.apple.com/legal/warranty.

Your Hardware Warranty

Apple One (1) Year Limited Warranty - Accessory.
For Apple Branded Products Only.

THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS

Your Apple-branded hardware product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase ("Warranty Period"). If a defect arises during the Warranty Period, Apple, at its option and to the extent permitted by law will (1) repair the product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the product with a functionally equivalent product that is new or equivalent to new in performance and reliability, or (3) refund the original purchase price. This warranty excludes damage resulting from abuse, accident, modifications or other causes that are not defects in materials and workmanship.

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW APPLE IS NOT LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR SERVICE OF THE PRODUCT. THE WARRANTY AND REMEDIES DESCRIBED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES, AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, STATUTORY OR IMPLIED. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW APPLE DISCLAIMS ALL IMPLIED AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, THEN SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Any recovery is limited to the original purchase price. No other person is authorized to modify this limited warranty, and your seller is solely responsible for any other warranties.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. To obtain warranty service, contact Apple using the information described at www.apple.com/support/country. Proof of purchase may be required to verify eligibility. For product originally purchased in the U.S.A, Apple is Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. For product originally purchased in Europe, Africa and the Middle East, Apple is Apple Sales International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. For all other countries, Apple is described at www.apple.com/legal/warranty. Apple or its successors in title is the warrantor. For customers in Spain and France please review your statutory rights at www.apple.com/legal/warranty.

For Australian consumers: The rights described in this warranty are in addition to the statutory rights to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 2010 and other applicable Australian consumer protection laws and regulations. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Repair of the goods may result in loss of data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

For Canadian Consumers: Residents of Quebec are governed by that province's consumer protection legislation.

Jótállási információk

További fogyasztói jogok

Azon vásárlók esetében, akikre a vásárlás országában, vagy ha ez nem egyezik meg lakhelyükkel, akkor lakóhelyük országában fogyasztóvédelmi törvények vagy rendelkezések érvényesek, az Apple egyéves korlátozott jótállásában biztosított előnyök az említett fogyasztóvédelmi törvények és szabályozások értelmében fennálló jogok és jogorvoslatok kiegészítéseként érvényesek, többek között a jelen kiegészítő jogokat is beleértve.

A gyártó által nyújtott jótállás fogyasztóvédelmi előírásokon felül további előnyöket biztosíthat. Részletes információt itt találsz.

Nem Apple márkájú termékek / Harmadik féltől származó termékek

Az Apple egyéves korlátozott jótállása az Apple-termékkel együtt csomagolt vagy értékesített olyan termékekre sem vonatkozik, amelyek nem viselik az Apple márkajelzést. A nem Apple márkájú termékekre a gyártó által nyújtott gyártói jótállás vonatkozhat, ennek részleteit a termék csomagolása és dokumentációja tartalmazza.

A jótállás kötelezettjei a vásárlás országában vagy térségében

Az Apple korlátozott jótállásának értelmében felelős vállalatok globális listája További információk