Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple
Phụ kiện

Chỉ dành cho các sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats.

Bảo hành giới hạn một năm của Apple là bảo hành tự nguyện của nhà sản xuất. Bảo hành này cung cấp các quyền riêng biệt với các quyền được luật tiêu dùng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền liên quan đến hàng hóa không hợp quy chuẩn. Chính vì vậy, các lợi ích mà Bảo hành giới hạn một năm của Apple cung cấp sẽ bổ sung cho và không thay thế các quyền được luật tiêu dùng quy định, cũng như không loại trừ, giới hạn hay tạm dừng các quyền của người mua phát sinh theo luật tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền chọn yêu cầu bảo dưỡng theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple hoặc theo các quyền họ được hưởng theo luật tiêu dùng. Lưu ý quan trọng: Các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ không áp dụng cho các yêu cầu dịch vụ theo luật tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về luật tiêu dùng, vui lòng truy cập trang web của Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) hoặc liên hệ với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương bạn.

Xin lưu ý: Tất cả yêu cầu dịch vụ được đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được quy định trong tài liệu bảo hành này.

Sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc thương hiệu Beats (“Sản phẩm”) của bạn được bảo hành cho các lỗi về vật liệu và gia công trong thời hạn MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua ban đầu tại cửa hàng bán lẻ (“Thời gian bảo hành”) khi được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của Apple (tham khảo www.apple.com/support/country). Theo bảo hành này, bạn có thể gửi các yêu cầu dịch vụ tới Apple ngay cả trong trường hợp bạn mua Sản phẩm của Apple từ bên thứ ba. Nếu xảy ra lỗi trong Thời gian bảo hành thì theo sự lựa chọn của mình, Apple sẽ (1) sửa chữa miễn phí Sản phẩm bằng linh kiện mới hoặc linh kiện chính hãng đã qua sử dụng của Apple (các linh kiện này đã được kiểm tra và đạt các yêu cầu của Apple về khả năng hoạt động), (2) thay thế Sản phẩm bằng một sản phẩm cùng kiểu máy (hoặc nếu bạn đồng ý, có thể thay bằng một sản phẩm có các tính năng giống hoặc về cơ bản là tương tự với sản phẩm gốc – ví dụ: kiểu máy khác có cùng tính năng hoặc cùng kiểu máy nhưng màu khác) còn mới hoặc được tạo thành từ các linh kiện mới và/hoặc các linh kiện chính hãng đã qua sử dụng của Apple (các linh kiện này đã được kiểm tra và đạt các yêu cầu của Apple về khả năng hoạt động) hoặc (3) hoàn lại tiền bằng với giá mua ban đầu. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các linh kiện tiêu hao như pin (trừ trường hợp sự cố xảy ra do lỗi về vật liệu hoặc gia công) và hư hỏng do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, sửa chữa trái phép hoặc do các nguyên nhân khác không phải là lỗi về vật liệu và gia công.

Apple không bảo đảm, tuyên bố hay cam đoan rằng Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo bảo hành này mà không có rủi ro đối với và/hoặc không làm mất thông tin và/hoặc dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm. Trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) trường hợp mất mát hoặc hư hỏng mà kể từ khi bạn mua sản phẩm đã không được xem là do việc Apple vi phạm các điều khoản bảo hành này gây ra; hoặc (b) trường hợp mất mát do lỗi của người dùng, mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận hay lợi ích.

Mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý trong tài liệu bảo hành này sẽ không áp dụng cho (i) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân theo bất kỳ luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) trường hợp xuyên tạc nhằm mục đích gian lận hoặc lừa đảo; (iii) hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng; (iv) hoặc hành vi vi phạm đáng khiển trách đối với các nghĩa vụ chính theo hợp đồng. Khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại dựa trên vi phạm các nghĩa vụ chính theo hợp đồng hoặc sơ suất nghiêm trọng sẽ được giới hạn ở hư hỏng có thể dự đoán mang tính đặc trưng của hợp đồng bán hàng có liên quan.

Để được bảo dưỡng sản phẩm theo bảo hành, hãy liên hệ với Apple theo thông tin nêu tại trang www.apple.com/support/country. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng mua để xác minh tính đủ điều kiện. Đối với sản phẩm mua ban đầu tại Việt Nam, Apple là Công ty TNHH Apple Việt Nam Phòng 901, Ngôi Nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối với tất cả các quốc gia khác, thông tin về Apple có tại trang www.apple.com/legal/warranty. Nhà bảo hành là Apple hoặc các công ty kế nhiệm của Apple trên danh nghĩa.

Khi liên lạc với Apple qua điện thoại, tùy vào vị trí của bạn, bạn có thể phải trả cước cuộc gọi. Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.

HẠN CHẾ QUAN TRỌNG DÀNH CHO DỊCH VỤ.

Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm phần cứng chỉ ở tại nước nơi Apple hoặc Nhà phân phối được ủy quyền của Apple đã bán thiết bị đó vào lúc ban đầu. Apple có thể hạn chế việc bảo dưỡng theo bảo hành đối với các sản phẩm phần cứng mua tại EEA hoặc Thụy Sĩ chỉ được diễn ra ở EEA và Thụy sĩ.

Apple sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng theo bảo hành thông qua một hoặc một số phương án sau:

(i) Bảo dưỡng mang đến. Bạn có thể trả lại Sản phẩm của mình tại Cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc địa điểm của Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (“AASP”) có cung cấp dịch vụ bảo dưỡng mang đến.

(ii) Bảo dưỡng qua đường chuyển phát. Nếu Apple xác định rằng Sản phẩm của bạn đủ điều kiện để bảo dưỡng qua đường chuyển phát, Apple sẽ gửi cho bạn vận đơn đã thanh toán trước và vật dụng đóng gói phù hợp để bạn vận chuyển Sản phẩm tới cơ sở Dịch vụ sửa chữa của Apple (“ARS”) hoặc AASP. Apple sẽ thanh toán phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn nếu bạn tuân theo hướng dẫn liên quan đến phương pháp đóng gói và vận chuyển Sản phẩm.

(iii) Tự bảo dưỡng linh kiện (DIY). Phương thức DIY cho phép bạn tự bảo dưỡng Sản phẩm của mình. Trong trường hợp có phương thức DIY, quy trình sau đây sẽ được áp dụng:

(a) Trường hợp bảo dưỡng trong đó Apple yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Để bảo đảm, Apple có thể yêu cầu bạn ủy quyền thanh toán trên thẻ tín dụng một khoản bằng giá bán lẻ của Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế và các khoản chi phí vận chuyển được áp dụng. Nếu không thể ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ không dùng được phương thức DIY và Apple sẽ đề xuất các phương thức bảo dưỡng thay thế. Apple sẽ vận chuyển Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế đến cho bạn cùng với hướng dẫn lắp đặt (tùy trường hợp áp dụng) và mọi yêu cầu về việc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Nếu bạn thực hiện theo hướng dẫn, Apple sẽ hủy ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng. Như vậy, bạn sẽ không phải trả phí Sản phẩm hoặc linh kiện, cũng như các khoản phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn. Nếu bạn không trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế theo đúng hướng dẫn hoặc bạn trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế không đủ điều kiện bảo dưỡng, Apple sẽ thu số tiền đã ủy quyền thanh toán từ thẻ tín dụng của bạn.

(b) Trường hợp bảo dưỡng trong đó Apple không yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Apple sẽ vận chuyển miễn phí cho bạn Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế kèm theo hướng dẫn lắp đặt (tùy trường hợp áp dụng) và mọi yêu cầu về việc thải bỏ Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế.

(c) Apple không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nhân công nào mà bạn phải chi trả liên quan đến phương thức DIY. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Apple theo số điện thoại được nêu ở bên dưới.

Các phương án bảo dưỡng, tính sẵn có của các linh kiện và thời gian đáp ứng có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia. Nếu bạn cần bảo dưỡng ở một quốc gia nơi Apple không có Apple Retail Store hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (“AASP”), (danh sách địa điểm bảo dưỡng hiện tại có trong bài viết support.apple.com/vi-vn/HT1434), các phương án bảo dưỡng có thể bị giới hạn. Nếu một phương án bảo dưỡng cụ thể không có cho Sản phẩm Apple ở quốc gia đó, Apple hoặc đại diện của Apple sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý bổ sung nào có thể áp dụng trước khi tiến hành bảo dưỡng. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo dưỡng quốc tế, Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và linh kiện bằng Sản phẩm và linh kiện tương đương, tuân thủ với các tiêu chuẩn nội địa. Apple có thể sử dụng Sản phẩm Apple hoặc linh kiện thay thế có xuất xứ từ một quốc gia khác với quốc gia xuất xứ của Sản phẩm Apple hay linh kiện ban đầu để bảo dưỡng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được tách khỏi bảo hành này và tính hợp pháp hoặc tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua sản phẩm.

010122 Accessory Warranty Vietnam v4.5

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple
Phụ kiện

Chỉ dành cho các sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats.

Bảo hành giới hạn một năm của Apple là bảo hành tự nguyện của nhà sản xuất. Bảo hành này cung cấp các quyền riêng biệt với các quyền được luật tiêu dùng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền liên quan đến hàng hóa không hợp quy chuẩn.  Chính vì vậy, các lợi ích của Bảo hành giới hạn một năm của Apple bổ sung cho và không thay thế các quyền được luật tiêu dùng quy định, cũng như không loại trừ, giới hạn hoặc đình chỉ các quyền của người mua phát sinh theo luật tiêu dùng.  Người tiêu dùng có quyền chọn yêu cầu bảo dưỡng theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple hoặc theo các quyền trong luật tiêu dùng. Lưu ý quan trọng: Các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ không áp dụng cho các yêu cầu dịch vụ theo luật tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về luật tiêu dùng, vui lòng truy cập trang web của Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) hoặc liên hệ với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương bạn.

Xin lưu ý: Tất cả yêu cầu dịch vụ được đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được quy định trong tài liệu bảo hành này.

Sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc thương hiệu Beats (“Sản phẩm”) của bạn được bảo hành cho các lỗi về vật liệu và gia công trong thời hạn MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua ban đầu tại cửa hàng bán lẻ (“Thời gian bảo hành”) khi được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của Apple (tham khảo www.apple.com/support/country). Theo bảo hành này, bạn có thể gửi các yêu cầu dịch vụ tới Apple ngay cả trong trường hợp bạn mua Sản phẩm của Apple từ bên thứ ba. Nếu xảy ra lỗi trong Thời gian bảo hành thì theo sự lựa chọn của mình, Apple sẽ (1) sửa chữa miễn phí Sản phẩm bằng cách sử dụng các linh kiện mới hoặc các linh kiện tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy, (2) đổi lấy Sản phẩm bằng một sản phẩm có chức năng tương đương được tạo thành từ các linh kiện mới và/hoặc các linh kiện đã qua sử dụng tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy hoặc với sự đồng ý của bạn, một sản phẩm có chức năng tối thiểu tương đương với sản phẩm bị thay thế hoặc (3) hoàn lại tiền bằng với giá mua ban đầu. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các linh kiện tiêu hao như pin, trừ trường hợp sự cố xảy ra do lỗi về vật liệu hoặc gia công và hư hỏng do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, sửa chữa khi chưa được phép hoặc các nguyên nhân khác không phải là lỗi về vật liệu và gia công.

Apple không bảo đảm, tuyên bố hay cam đoan rằng Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo bảo hành này mà không có rủi ro đối với và/hoặc không làm mất mát thông tin và/hoặc dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm.  Trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) trường hợp mất mát hoặc hư hỏng mà kể từ khi bạn mua sản phẩm đã không được coi là do việc Apple vi phạm các điều khoản bảo hành này gây ra; hoặc (b) trường hợp mất mát do lỗi của người dùng, mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận hay lợi ích.  

Mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý trong tài liệu bảo hành này sẽ không áp dụng cho (i) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân theo bất kỳ luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) trường hợp xuyên tạc nhằm mục đích gian lận hoặc lừa đảo; (iii) hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng; (iv) hoặc hành vi vi phạm đáng khiển trách đối với các nghĩa vụ chính theo hợp đồng.  Khiếu nại đòi bồi thường dựa trên vi phạm các nghĩa vụ chính theo hợp đồng hoặc sơ suất nghiêm trọng sẽ được giới hạn chỉ ở hư hỏng có thể dự đoán mang tính đặc trưng của hợp đồng bán hàng có liên quan.    

Để được bảo dưỡng sản phẩm theo bảo hành, hãy liên hệ với Apple theo thông tin nêu tại trang www.apple.com/support/country. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng mua hàng để xác minh tính đủ điều kiện. Đối với sản phẩm mua ban đầu tại Việt Nam, Apple là Công ty TNHH Apple Việt Nam Phòng 901, Ngôi Nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối với tất cả quốc gia khác, thông tin về Apple có tại trang www.apple.com/legal/warranty. Apple hoặc đơn vị kế thừa quyền sở hữu của Apple là bên bảo hành. 

Khi liên hệ với Apple qua điện thoại, bạn có thể phải trả cước cuộc gọi tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.

HẠN CHẾ QUAN TRỌNG DÀNH CHO DỊCH VỤ.

Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm phần cứng chỉ ở tại nước nơi Apple hoặc Nhà phân phối được ủy quyền của Apple đã bán thiết bị đó vào lúc ban đầu. Apple có thể hạn chế việc bảo dưỡng theo bảo hành đối với các sản phẩm phần cứng mua tại EEA hoặc Thụy Sĩ chỉ ở trong phạm vi EEA và Thụy sĩ.

Apple sẽ cung cấp bảo dưỡng theo bảo hành thông qua một hoặc một số phương án sau:

(i) Bảo dưỡng mang đến. Bạn có thể trả lại Sản phẩm của mình tại Cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc địa điểm của Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (“AASP”) có cung cấp dịch vụ bảo dưỡng mang đến. 

(ii) Bảo dưỡng qua đường chuyển phát. Nếu Apple xác định rằng Sản phẩm của bạn đủ điều kiện bảo dưỡng qua đường chuyển phát, Apple sẽ gửi cho bạn vận đơn trả trước và vật liệu đóng gói phù hợp để bạn có thể vận chuyển Sản phẩm tới địa điểm Bảo dưỡng sửa chữa của Apple ("ARS") hoặc AASP. Apple sẽ thanh toán phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn nếu bạn tuân theo hướng dẫn liên quan đến phương pháp đóng gói và vận chuyển Sản phẩm.

(iii) Tự bảo dưỡng linh kiện (DIY). Phương án Tự bảo dưỡng linh kiện cho phép bạn bảo dưỡng Sản phẩm của chính mình. Trong trường hợp có phương án tự bảo dưỡng linh kiện, quy trình sẽ được áp dụng như sau đây. 

(a) Trường hợp bảo dưỡng trong đó Apple yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Để bảo đảm, Apple có thể yêu cầu ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng một khoản bằng giá bán lẻ của Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế và các khoản chi phí vận chuyển được áp dụng. Nếu không thể ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ không dùng được dịch vụ tự bảo dưỡng linh kiện và Apple sẽ đề xuất các phương thức bảo dưỡng thay thế. Apple sẽ vận chuyển Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế đến cho bạn cùng với hướng dẫn lắp đặt (tùy trường hợp áp dụng) và mọi yêu cầu về việc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Nếu bạn thực hiện theo hướng dẫn, Apple sẽ hủy ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng. Như vậy, bạn sẽ không phải trả phí Sản phẩm hoặc linh kiện cũng như các khoản phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn. Nếu bạn không trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế theo đúng hướng dẫn hoặc bạn trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế không đủ điều kiện bảo dưỡng, Apple sẽ thu số tiền đã ủy quyền thanh toán từ thẻ tín dụng của bạn.

(b) Trường hợp bảo dưỡng trong đó Apple không yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Apple sẽ vận chuyển miễn phí cho bạn Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế kèm theo hướng dẫn lắp đặt (tùy trường hợp áp dụng) và mọi yêu cầu về việc thải bỏ Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. 

(c) Apple không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nhân công nào mà bạn phải chi trả liên quan đến việc tự bảo dưỡng linh kiện. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Apple theo số điện thoại được nêu ở bên dưới.

Các tùy chọn bảo dưỡng, tính sẵn có của các linh kiện và thời gian đáp ứng có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia. Nếu bạn cần bảo dưỡng ở một quốc gia nơi Apple không có Apple Retail Store hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (“AASP”), (danh sách địa điểm bảo dưỡng hiện tại có trong bài viết support.apple.com/kb/HT1434), các phương án bảo dưỡng có thể bị giới hạn. Nếu một phương án bảo dưỡng cụ thể không có cho Sản phẩm Apple ở quốc gia đó, Apple hoặc đại diện của Apple sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý bổ sung nào có thể áp dụng trước khi tiến hành bảo dưỡng. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo dưỡng quốc tế, Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các linh kiện bằng Sản phẩm và các linh kiện tương đương, tuân thủ với các tiêu chuẩn nội địa. Apple có thể sử dụng Sản phẩm Apple hoặc linh kiện thay thế có xuất xứ từ một quốc gia khác với quốc gia xuất xứ của Sản phẩm Apple hay linh kiện ban đầu để bảo dưỡng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được tách khỏi bảo hành này và tính hợp pháp hoặc tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. 

Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua sản phẩm. 

030121 Accessory Warranty Vietnam v4.4

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple
Phụ kiện

Chỉ dành cho các sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats.

Bảo hành giới hạn một năm của Apple là bảo hành tự nguyện của nhà sản xuất. Bảo hành này cung cấp các quyền riêng biệt với các quyền được luật tiêu dùng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền liên quan đến hàng hóa không hợp quy chuẩn.  Chính vì vậy, các lợi ích của Bảo hành giới hạn một năm của Apple bổ sung cho và không thay thế các quyền được luật tiêu dùng quy định, cũng như không loại trừ, giới hạn hoặc đình chỉ các quyền của người mua phát sinh theo luật tiêu dùng.  Người tiêu dùng có quyền chọn yêu cầu bảo dưỡng theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple hoặc theo các quyền trong luật tiêu dùng. Lưu ý quan trọng: Các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ không áp dụng cho các yêu cầu dịch vụ theo luật tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về luật tiêu dùng, vui lòng truy cập trang web của Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) hoặc liên hệ với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương bạn.

Xin lưu ý: Tất cả yêu cầu dịch vụ được đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được quy định trong tài liệu bảo hành này.

Sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc thương hiệu Beats (“Sản phẩm”) của bạn được bảo hành cho các lỗi về vật liệu và gia công trong thời hạn MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua ban đầu tại cửa hàng bán lẻ (“Thời gian bảo hành”) khi được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của Apple (tham khảo www.apple.com/support/country). Theo bảo hành này, bạn có thể gửi các yêu cầu dịch vụ tới Apple ngay cả trong trường hợp bạn mua Sản phẩm của Apple từ bên thứ ba. Nếu xảy ra lỗi trong Thời gian bảo hành thì theo sự lựa chọn của mình, Apple sẽ (1) sửa chữa miễn phí Sản phẩm bằng cách sử dụng các linh kiện mới hoặc các linh kiện tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy, (2) đổi lấy Sản phẩm bằng một sản phẩm có chức năng tương đương được tạo thành từ các linh kiện mới và/hoặc các linh kiện đã qua sử dụng tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy hoặc với sự đồng ý của bạn, một sản phẩm có chức năng tối thiểu tương đương với sản phẩm bị thay thế hoặc (3) hoàn lại tiền bằng với giá mua ban đầu. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các linh kiện tiêu hao như pin, trừ trường hợp sự cố xảy ra do lỗi về vật liệu hoặc gia công và hư hỏng do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, sửa chữa khi chưa được phép hoặc các nguyên nhân khác không phải là lỗi về vật liệu và gia công.

Apple không bảo đảm, tuyên bố hay cam đoan rằng Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo bảo hành này mà không có rủi ro đối với và/hoặc không làm mất mát thông tin và/hoặc dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm.  Trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) trường hợp mất mát hoặc hư hỏng mà kể từ khi bạn mua sản phẩm đã không được coi là do việc Apple vi phạm các điều khoản bảo hành này gây ra; hoặc (b) trường hợp mất mát do lỗi của người dùng, mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận hay lợi ích.  

Mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý trong tài liệu bảo hành này sẽ không áp dụng cho (i) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân theo bất kỳ luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) trường hợp xuyên tạc nhằm mục đích gian lận hoặc lừa đảo; (iii) hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng; (iv) hoặc hành vi vi phạm đáng khiển trách đối với các nghĩa vụ chính theo hợp đồng.  Khiếu nại đòi bồi thường dựa trên vi phạm các nghĩa vụ chính theo hợp đồng hoặc sơ suất nghiêm trọng sẽ được giới hạn chỉ ở hư hỏng có thể dự đoán mang tính đặc trưng của hợp đồng bán hàng có liên quan.    

Để được bảo dưỡng sản phẩm theo bảo hành, hãy liên hệ với Apple theo thông tin nêu tại trang www.apple.com/support/country. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng mua hàng để xác minh tính đủ điều kiện. Đối với sản phẩm mua ban đầu tại Việt Nam, Apple là Công ty TNHH Apple Việt Nam Phòng 901, Ngôi Nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối với tất cả quốc gia khác, thông tin về Apple có tại trang www.apple.com/legal/warranty. Apple hoặc đơn vị kế thừa quyền sở hữu của Apple là bên bảo hành. 

Khi liên hệ với Apple qua điện thoại, bạn có thể phải trả cước cuộc gọi tùy thuộc vào địa điểm của bạn. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC HẠN CHẾ BẢO DƯỠNG.

Apple có thể hạn chế việc bảo dưỡng theo bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím chỉ ở quốc gia nơi Apple hoặc Nhà phân phối được Apple ủy quyền đã bán thiết bị đó lúc ban đầu. Apple có thể hạn chế việc bảo dưỡng theo bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím mua tại EEA hoặc Thụy Sĩ chỉ ở trong phạm vi EEA và Thụy sĩ.

Apple sẽ cung cấp bảo dưỡng theo bảo hành thông qua một hoặc một số phương án sau:

(i) Bảo dưỡng mang đến. Bạn có thể trả lại Sản phẩm của mình tại Cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc địa điểm của Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (“AASP”) có cung cấp dịch vụ bảo dưỡng mang đến. 

(ii) Bảo dưỡng qua đường chuyển phát. Nếu Apple xác định rằng Sản phẩm của bạn đủ điều kiện bảo dưỡng qua đường chuyển phát, Apple sẽ gửi cho bạn vận đơn trả trước và vật liệu đóng gói phù hợp để bạn có thể vận chuyển Sản phẩm tới địa điểm Bảo dưỡng sửa chữa của Apple ("ARS") hoặc AASP. Apple sẽ thanh toán phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn nếu bạn tuân theo hướng dẫn liên quan đến phương pháp đóng gói và vận chuyển Sản phẩm.

(iii) Tự bảo dưỡng linh kiện (DIY). Phương án Tự bảo dưỡng linh kiện cho phép bạn bảo dưỡng Sản phẩm của chính mình. Trong trường hợp có phương án tự bảo dưỡng linh kiện, quy trình sẽ được áp dụng như sau đây. 

(a) Trường hợp bảo dưỡng trong đó Apple yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Để bảo đảm, Apple có thể yêu cầu ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng một khoản bằng giá bán lẻ của Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế và các khoản chi phí vận chuyển được áp dụng. Nếu không thể ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ không dùng được dịch vụ tự bảo dưỡng linh kiện và Apple sẽ đề xuất các phương thức bảo dưỡng thay thế. Apple sẽ vận chuyển Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế đến cho bạn cùng với hướng dẫn lắp đặt (tùy trường hợp áp dụng) và mọi yêu cầu về việc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Nếu bạn thực hiện theo hướng dẫn, Apple sẽ hủy ủy quyền thanh toán bằng thẻ tín dụng. Như vậy, bạn sẽ không phải trả phí Sản phẩm hoặc linh kiện cũng như các khoản phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn. Nếu bạn không trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế theo đúng hướng dẫn hoặc bạn trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế không đủ điều kiện bảo dưỡng, Apple sẽ thu số tiền đã ủy quyền thanh toán từ thẻ tín dụng của bạn.

(b) Trường hợp bảo dưỡng trong đó Apple không yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Apple sẽ vận chuyển miễn phí cho bạn Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế kèm theo hướng dẫn lắp đặt (tùy trường hợp áp dụng) và mọi yêu cầu về việc thải bỏ Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. 

(c) Apple không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nhân công nào mà bạn phải chi trả liên quan đến việc tự bảo dưỡng linh kiện. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Apple theo số điện thoại được nêu ở bên dưới.

Các phương án bảo dưỡng, tính sẵn có của các linh kiện và thời gian phản hồi có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia. Nếu bạn cần bảo dưỡng ở một quốc gia nơi Apple không có Apple Retail Store hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple (“AASP”), (danh sách địa điểm bảo dưỡng hiện tại có trong bài viết support.apple.com/vi-vn/HT1434), các phương án bảo dưỡng có thể bị giới hạn. Nếu một phương án bảo dưỡng cụ thể không có cho Sản phẩm Apple ở quốc gia đó, Apple hoặc đại diện của Apple sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý bổ sung nào có thể áp dụng trước khi tiến hành bảo dưỡng. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo dưỡng quốc tế, Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các linh kiện bằng Sản phẩm và các linh kiện tương đương, tuân thủ với các tiêu chuẩn nội địa. Apple có thể sử dụng Sản phẩm Apple hoặc linh kiện thay thế có xuất xứ từ một quốc gia khác với quốc gia xuất xứ của Sản phẩm Apple hay linh kiện ban đầu để bảo dưỡng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được tách khỏi bảo hành này và tính hợp pháp hoặc tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. 

Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi diễn ra giao dịch mua sản phẩm. 

100620 Accessory Warranty Vietnam v4.3

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple – Phụ kiện - Chỉ dành cho các sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats.

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple là bảo hành tự nguyện của nhà sản xuất. Bảo hành này cung cấp các quyền riêng biệt với các quyền được luật tiêu dùng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền liên quan đến hàng hóa không hợp quy chuẩn.  Chính vì vậy, các lợi ích của Bảo hành giới hạn một năm  của Apple bổ sung cho và không thay thế các quyền được luật tiêu dùng quy định cũng như không loại trừ, giới hạn hoặc tạm dừng các quyền của người mua phát sinh theo luật tiêu dùng.  Người tiêu dùng có quyền chọn yêu cầu bảo dưỡng theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple hoặc theo các quyền của luật tiêu dùng. Quan trọng: Các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ không áp dụng cho các yêu cầu theo luật tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về luật tiêu dùng, vui lòng truy cập trang web của Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) hoặc liên hệ với tổ chức người tiêu dùng ở địa phương của bạn.

Xin lưu ý: Tất cả các yêu cầu đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được quy định trong tài liệu bảo hành này.

Sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc thương hiệu Beats (“Sản phẩm”) được bảo hành cho các lỗi về vật liệu và gia công trong thời gian MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua lẻ ban đầu (“Thời gian bảo hành”) khi được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của Apple (tham khảo www.apple.com/support/country). Theo bảo hành này, bạn có thể gửi các yêu cầu của mình tới Apple ngay cả trong trường hợp bạn mua Sản phẩm của Apple từ bên thứ ba. Nếu xảy ra lỗi trong Thời gian bảo hành thì Apple, theo lựa chọn của mình, sẽ (1) sửa chữa miễn phí Sản phẩm bằng cách sử dụng các linh kiện mới hoặc các linh kiện tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy, (2) đổi lấy Sản phẩm bằng một sản phẩm có chức năng tương đương được tạo thành từ các linh kiện mới và/hoặc các linh kiện đã được sử dụng trước đây tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy hoặc với sự đồng ý của bạn, một sản phẩm có chức năng tối thiểu tương đương với sản phẩm bị thay thế hoặc (3) hoàn lại tiền bằng với giá mua ban đầu. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các linh kiện tiêu hao như pin trừ khi có lỗi về vật liệu hoặc gia công và hư hại do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, sửa chữa trái phép hoặc các nguyên nhân khác không phải là lỗi về vật liệu và gia công.

Apple không bảo đảm, tuyên bố hay cam đoan rằng Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo bảo hành này mà không có rủi ro đối với và / hoặc không làm mất mát thông tin và / hoặc dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm.  Trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) mất mát hoặc hư hại, kể từ khi mua sản phẩm, không được coi là do việc Apple vi phạm các điều khoản bảo hành này gây ra; hoặc (b) các mất mát do lỗi của người dùng, mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận hay lợi ích.  

Mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý trong tài liệu bảo hành này sẽ không áp dụng cho (i) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân theo bất kỳ luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) trường hợp xuyên tạc nhằm mục đích gian lận hoặc lừa đảo; (iii) hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ; (iv) hoặc vi phạm đáng khiển trách đối với các nghĩa vụ chính theo hợp đồng.  Khiếu nại hư hại dựa trên vi phạm các nghĩa vụ chính theo hợp đồng hoặc sơ suất không thể tha thứ sẽ được giới hạn ở hư hại có thể dự đoán đặc trưng cho hợp đồng bán hàng có liên quan.    

Để được bảo dưỡng theo bảo hành, hãy liên lạc với Apple bằng cách sử dụng thông tin được mô tả tại www.apple.com/support/country. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng mua để xác minh tính đủ điều kiện. Đối với sản phẩm được mua ban đầu ở Việt Nam, Apple là Công ty TNHH Apple Việt Nam Phòng 901, Ngôi Nhà Đức Tại Tp. Hồ Chí Minh, số 33, đường Lê Duẩn, Bến Nghé 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam . Đối với tất cả các quốc gia khác, Apple được mô tả tại www.apple.com/legal/warranty. Apple hoặc các công ty kế nhiệm của Apple về danh nghĩa là nhà bảo hành. Đối với khách hàng ở Liên minh Châu Âu, vui lòng xem lại các quyền theo luật định của bạn tại www.apple.com/legal/warranty.

Khi liên lạc với Apple qua điện thoại, cước điện thoại có thể được áp dụng tùy thuộc vào vị trí của bạn. Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.

HẠN CHẾ QUAN TRỌNG DÀNH CHO DỊCH VỤ.

Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím trong phạm vi quốc gia ban đầu nơi Apple hoặc Nhà phân phối được ủy quyền của Apple đã bán thiết bị đó. Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím được mua ở EEA hoặc Thụy Sĩ ở trong phạm vi EEA và Thụy sĩ.

Apple sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành thông qua một hoặc một số các lựa chọn sau:

(i) Mang đến tận nơi. Bạn có thể trả lại Sản phẩm của mình tại cơ cở Hệ thống bán lẻ của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (Apple Authorized Service Provider - AASP) có cung cấp dịch vụ bảo hành tại trung tâm. 

(ii) Dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện. Nếu Apple xác định rằng Sản phẩm của bạn đủ điều kiện để nhận được dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện, Apple sẽ gửi cho bạn vận đơn đã được thanh toán trước và vật dụng đóng gói phù hợp để bạn có thể vận chuyển Sản phẩm tới cơ sở Dịch vụ sửa chữa của Apple (Apple Repair Service - ARS) hoặc AASP. Apple sẽ thanh toán phí vận chuyển tới và từ địa điểm của bạn nếu bạn tuân theo các hướng dẫn liên quan đến phương pháp đóng gói và vận chuyển Sản phẩm.

(iii) Phương thức Tự làm (DIY). Phương thức DIY cho phép bạn tự bảo hành Sản phẩm của chính mình. Trong trường hợp tiến hành phương thức DIY, thì quy trình sau đây sẽ áp dụng. 

(a) Bảo hành trong trường hợp Apple yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Apple có thể yêu cầu việc ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng như là một biện pháp bảo đảm cho giá bán lẻ của Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế và các khoản phí vận chuyển được áp dụng. Nếu không thể ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng thì có thể bạn sẽ không được sử dụng phương thức DIY và Apple sẽ đề xuất các phương thức thay thế để thực hiện dịch vụ bảo hành. Apple sẽ gửi Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế cho bạn cùng với hướng dẫn lắp đặt, nếu có, và bất cứ yêu cầu nào về việc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Nếu bạn thực hiện theo đúng các hướng dẫn, Apple sẽ hủy bỏ việc ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng, do vậy bạn sẽ không phải thanh toán cho Sản phẩm hoặc linh kiện và các khoản phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn. Nếu bạn không trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế theo đúng chỉ dẫn hoặc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế không đủ điều kiện để hưởng dịch vụ bảo hành, thì Apple sẽ khấu trừ khoản tiền được ủy quyền vào thẻ tín dụng của bạn.

(b) Bảo hành trong trường hợp Apple không yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện. Apple sẽ gửi cho bạn Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế miễn phí kèm theo hướng dẫn lắp đặt, nếu có, và bất cứ yêu cầu nào về việc thải bỏ Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. 

(c) Apple không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nhân công lao động nào mà bạn gánh chịu liên quan đến phương thức DIY. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ với Apple theo số điện thoại được nêu dưới đây.

Các lựa chọn dịch vụ, tính sẵn có của các linh kiện và thời gian đáp ứng có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia. Nếu bạn cần dịch vụ ở một quốc gia nơi Apple không có Cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (Apple Authorized Service Provider - AASP), (danh sách các cơ sở bảo hành hiện có được cung cấp tại support.apple.com/kb/HT1434), các lựa chọn dịch vụ có thể bị giới hạn. Nếu không có một lựa chọn dịch vụ cụ thể đối với Sản phẩm của Apple ở quốc gia đó thì Apple hoặc đại diện của Apple sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý bổ sung nào có thể áp dụng trước khi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ quốc tế thì Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các linh kiện bằng Sản phẩm và các linh kiện tương đương tuân theo các tiêu chuẩn nội địa. 

Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp pháp hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được tách khỏi bảo hành này và tính hợp pháp hoặc tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. 

Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi việc mua sản phẩm diễn ra. 

043018 Accessory Warranty Vietnam v4.2

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple – Phụ kiện - Chỉ dành cho các sản phẩm mang thương hiệu Apple và Beats.

Bảo hành giới hạn một (1) năm của Apple là bảo hành tự nguyện của nhà sản xuất. Bảo hành này cung cấp các quyền riêng biệt với các quyền được luật tiêu dùng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền liên quan đến hàng hóa không hợp quy chuẩn. Chính vì vậy, các lợi ích của Bảo hành giới hạn một năm của Apple bổ sung cho và không thay thế các quyền được luật tiêu dùng quy định cũng như không loại trừ, giới hạn hoặc tạm dừng các quyền của người mua phát sinh theo luật tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền chọn yêu cầu bảo dưỡng theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple hoặc theo các quyền của luật tiêu dùng. Quan trọng: Các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ không áp dụng cho các yêu cầu theo luật tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về luật tiêu dùng, vui lòng truy cập trang web của Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) hoặc liên hệ với tổ chức người tiêu dùng ở địa phương của bạn.

Xin lưu ý: Tất cả các yêu cầu đưa ra theo Bảo hành giới hạn một năm của Apple sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được quy định trong tài liệu bảo hành này.

Sản phẩm phần cứng mang thương hiệu Apple hoặc thương hiệu Beats (“Sản phẩm”) được bảo hành cho các lỗi về vật liệu và gia công trong thời gian MỘT (1) NĂM kể từ ngày mua lẻ ban đầu (“Thời gian bảo hành”) khi được sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của Apple (tham khảo http://www.apple.com/support/country). Theo bảo hành này, bạn có thể gửi các yêu cầu của mình tới Apple ngay cả trong trường hợp bạn mua Sản phẩm của Apple từ bên thứ ba. Nếu xảy ra lỗi trong Thời gian bảo hành thì Apple, theo lựa chọn của mình, sẽ (1) sửa chữa miễn phí Sản phẩm bằng cách sử dụng các linh kiện mới hoặc các linh kiện tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy, (2) đổi lấy Sản phẩm bằng một sản phẩm có chức năng tương đương được tạo thành từ các linh kiện mới và/hoặc các linh kiện đã được sử dụng trước đây tương đương với linh kiện mới về hiệu suất và độ tin cậy hoặc với sự đồng ý của bạn, một sản phẩm có chức năng tối thiểu tương đương với sản phẩm bị thay thế hoặc (3) hoàn lại tiền bằng với giá mua ban đầu. Bảo hành này không bao gồm hao mòn thông thường của các linh kiện tiêu hao như pin trừ khi có lỗi về vật liệu hoặc gia công và hư hại do sử dụng sai, tai nạn, sửa đổi, sửa chữa trái phép hoặc các nguyên nhân khác không phải là lỗi về vật liệu và gia công.

Apple không bảo đảm, tuyên bố hay cam đoan rằng Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ Sản phẩm nào theo bảo hành này mà không có rủi ro đối với và / hoặc không làm mất mát thông tin và / hoặc dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm. Trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (a) mất mát hoặc hư hại, kể từ khi mua sản phẩm, không được coi là do việc Apple vi phạm các điều khoản bảo hành này gây ra; hoặc (b) các mất mát do lỗi của người dùng, mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận hay lợi ích.

Mọi giới hạn về trách nhiệm pháp lý trong tài liệu bảo hành này sẽ không áp dụng cho (i) trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân theo bất kỳ luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) trường hợp xuyên tạc nhằm mục đích gian lận hoặc lừa đảo; (iii) hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất không thể tha thứ; (iv) hoặc vi phạm đáng khiển trách đối với các nghĩa vụ chính theo hợp đồng. Khiếu nại hư hại dựa trên vi phạm các nghĩa vụ chính theo hợp đồng hoặc sơ suất không thể tha thứ sẽ được giới hạn ở hư hại có thể dự đoán đặc trưng cho hợp đồng bán hàng có liên quan.

Để được bảo dưỡng theo bảo hành, hãy liên lạc với Apple bằng cách sử dụng thông tin được mô tả tại http://www.apple.com/support/country. Bạn có thể phải cung cấp bằng chứng mua để xác minh tính đủ điều kiện. Đối với sản phẩm được mua ban đầu ở Việt Nam, Apple là Apple South Asia Pte. Ltd. 1 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086. Đối với tất cả các quốc gia khác, Apple được mô tả tại http://www.apple.com/legal/warranty. Apple hoặc các công ty kế nhiệm của Apple về danh nghĩa là nhà bảo hành. Đối với khách hàng ở Liên minh Châu Âu, vui lòng xem lại các quyền theo luật định của bạn tại http://www.apple.com/legal/warranty.

Khi liên lạc với Apple qua điện thoại, cước điện thoại có thể được áp dụng tùy thuộc vào vị trí của bạn. Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.

HẠN CHẾ QUAN TRỌNG DÀNH CHO DỊCH VỤ.

Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím trong phạm vi quốc gia ban đầu nơi Apple hoặc Nhà phân phối được ủy quyền của Apple đã bán thiết bị đó. Apple có thể hạn chế dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bàn phím được mua ở EEA hoặc Thụy Sĩ ở trong phạm vi EEA và Thụy sĩ.

Apple sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành thông qua một hoặc một số các lựa chọn sau:

(i) Mang đến tận nơi. Bạn có thể trả lại Sản phẩm của mình tại cơ cở Hệ thống bán lẻ của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (Apple Authorized Service Provider - AASP) có cung cấp dịch vụ bảo hành tại trung tâm.

(ii) Dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện. Nếu Apple xác định rằng Sản phẩm của bạn đủ điều kiện để nhận được dịch vụ bảo hành qua đường bưu điện, Apple sẽ gửi cho bạn vận đơn đã được thanh toán trước và vật dụng đóng gói phù hợp để bạn có thể vận chuyển Sản phẩm tới cơ sở Dịch vụ sửa chữa của Apple (Apple Repair Service - ARS) hoặc AASP. Apple sẽ thanh toán phí vận chuyển tới và từ địa điểm của bạn nếu bạn tuân theo các hướng dẫn liên quan đến phương pháp đóng gói và vận chuyển Sản phẩm.

(iii) Phương thức Tự làm (DIY). Phương thức DIY cho phép bạn tự bảo hành Sản phẩm của chính mình. Trong trường hợp tiến hành phương thức DIY, thì quy trình sau đây sẽ áp dụng.

(a) Bảo hành trong trường hợp Apple yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Apple có thể yêu cầu việc ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng như là một biện pháp bảo đảm cho giá bán lẻ của Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế và các khoản phí vận chuyển được áp dụng. Nếu không thể ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng thì có thể bạn sẽ không được sử dụng phương thức DIY và Apple sẽ đề xuất các phương thức thay thế để thực hiện dịch vụ bảo hành. Apple sẽ gửi Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế cho bạn cùng với hướng dẫn lắp đặt, nếu có, và bất cứ yêu cầu nào về việc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế. Nếu bạn thực hiện theo đúng các hướng dẫn, Apple sẽ hủy bỏ việc ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng, do vậy bạn sẽ không phải thanh toán cho Sản phẩm hoặc linh kiện và các khoản phí vận chuyển đến và đi từ địa điểm của bạn. Nếu bạn không trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế theo đúng chỉ dẫn hoặc trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế không đủ điều kiện để hưởng dịch vụ bảo hành, thì Apple sẽ khấu trừ khoản tiền được ủy quyền vào thẻ tín dụng của bạn.

(b) Bảo hành trong trường hợp Apple không yêu cầu trả lại Sản phẩm hoặc linh kiện. Apple sẽ gửi cho bạn Sản phẩm hoặc linh kiện thay thế miễn phí kèm theo hướng dẫn lắp đặt, nếu có, và bất cứ yêu cầu nào về việc thải bỏ Sản phẩm hoặc linh kiện được thay thế.

(c) Apple không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nhân công lao động nào mà bạn gánh chịu liên quan đến phương thức DIY. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, xin vui lòng liên hệ với Apple theo số điện thoại được nêu dưới đây.

Các lựa chọn dịch vụ, tính sẵn có của các linh kiện và thời gian đáp ứng có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia. Nếu bạn cần dịch vụ ở một quốc gia nơi Apple không có Cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền (Apple Authorized Service Provider - AASP), (danh sách các cơ sở bảo hành hiện có được cung cấp tại http://support.apple.com/kb/HT1434), các lựa chọn dịch vụ có thể bị giới hạn. Nếu không có một lựa chọn dịch vụ cụ thể đối với Sản phẩm của Apple ở quốc gia đó thì Apple hoặc đại diện của Apple sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khoản phí vận chuyển và xử lý bổ sung nào có thể áp dụng trước khi cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ quốc tế thì Apple có thể sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các linh kiện bằng Sản phẩm và các linh kiện tương đương tuân theo các tiêu chuẩn nội địa.

Nếu bất kỳ điều khoản nào không hợp pháp hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được tách khỏi bảo hành này và tính hợp pháp hoặc tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Bảo hành này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi việc mua sản phẩm diễn ra.

031716 Accessory Warranty Vietnam v4.1

Apple One (1) Year Limited Warranty – Accessory - For Apple and Beats Branded Products Only.

The Apple One-Year Limited Warranty is a voluntary manufacturer’s warranty. It provides rights separate to rights provided by consumer law, including but not limited to those relating to non-conforming goods. As such, the Apple One-Year Limited Warranty benefits are in addition to, and not instead of, rights provided by consumer law and it does not exclude, limit or suspend a buyer’s rights arising from consumer law. Consumers have the right to choose whether to claim service under the Apple One-Year Limited Warranty or under their consumer law rights. Important: The Apple One-Year Limited Warranty terms and conditions shall not apply to consumer law claims. For further information about consumer law, please visit the Apple website (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) or contact your local consumer organisation.

Please note: All claims made under the Apple One-Year Limited Warranty will be governed by the terms set out in this warranty document.

Your Apple-branded or Beats-branded hardware product (“Product”) is warranted against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase (“Warranty Period”) when used in accordance with Apple`s user manuals (refer to http://www.apple.com/support/country). Under this warranty, you will be able to direct your claims to Apple even in situations where you purchased the Apple Product from a third party. If a defect arises during the Warranty Period, Apple, at its option will (1) repair the Product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the Product with a product with equivalent functionality formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability or with your consent, a product that is at least functionally equivalent to the product it replaces, or (3) refund the original purchase price. This warranty excludes normal depletion of consumable parts such as batteries unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship and, damage resulting from abuse, accident, modifications, unauthorized repairs or other causes that are not defects in materials and workmanship.

Apple does not warrant, represent or undertake that it will be able to repair or replace any Product under this warranty without risk to and / or loss of information and / or data stored on the Product. In no event shall Apple be liable for (a) loss or damage, which as of the product’s purchase cannot be regarded as being caused by Apple’s breach of these warranty terms; or (b) losses caused by the user’s fault, loss of data or loss of profits or benefits.

Any limitations of liability in this warranty document shall not apply to (i) death or personal injury pursuant to any mandatory law on product liability; (ii) fraud or fraudulent misrepresentation; (iii) intentional misconduct or gross negligence; (iv) or a culpable breach of major contractual obligations. A damages claim based on a breach of major contractual obligations or gross negligence will be limited to foreseeable damage typical for the sale contract concerned.

To obtain warranty service, contact Apple using the information described at http://www.apple.com/support/country. Proof of purchase may be required to verify eligibility. For product originally purchased in the U.S.A, Apple is Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. For product originally purchased in Europe (other than Turkey), Africa and the Middle East, Apple is Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. For all other countries, Apple is described at http://www.apple.com/legal/warranty. Apple or its successors in title is the warrantor. For customers in the EU please review your statutory rights at http://www.apple.com/legal/warranty.

When contacting Apple via telephone, call charges may apply depending on your location. Please contact your network operator for details.

IMPORTANT RESTRICTION FOR SERVICE.

Apple may restrict warranty service for keyboard products to the country where Apple or its Authorized Distributors originally sold the device. Apple may restrict warranty service for keyboard products purchased in the EEA or Switzerland to the EEA and Switzerland.

Apple will provide warranty service through one or more of the following options:

(i) Carry-in service. You may return your Product to an Apple Retail or Apple Authorized Service Provider (“AASP”) location offering carry-in service.

(ii) Mail-in service. If Apple determines that your Product is eligible for mail-in service, Apple will send you prepaid waybills and applicable packaging material, so that you may ship your Product to an Apple Repair Service (“ARS”) or AASP location. Apple will pay for shipping to and from your location if instructions regarding the method of packaging and shipping the Product are followed.

(iii) Do-it-yourself (DIY) parts service. DIY parts service allows you to service your own Product. If DIY parts service is available in the circumstances, the following process will apply.

(a) Service where Apple requires return of the replaced Product or part. Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement Product or part and applicable shipping costs. If you are unable to provide credit card authorization, DIY parts service may not be available to you and Apple will offer alternative arrangements for service. Apple will ship a replacement Product or part to you with installation instructions, if applicable, and any requirements for the return of the replaced Product or part. If you follow the instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the Product or part and shipping to and from your location. If you fail to return the replaced Product or part as instructed or return a replaced Product or part that is ineligible for service, Apple will charge your credit card for the authorized amount.

(b) Service where Apple does not require return of the replaced Product or part. Apple will ship you free of charge a replacement Product or part accompanied by instructions on installation, if applicable, and any requirements for the disposal of the replaced Product or part.

(c) Apple is not responsible for any labor costs you incur relating to DIY parts service. Should you require further assistance, contact Apple at the telephone number listed below.

Service options, parts availability and response times may vary according to country. If you require service in a country where Apple does not maintain an Apple Retail Store or Apple Authorized Service Provider (“AASP”), (a list of current service locations is provided at http://support.apple.com/kb/HT1434), service options may be limited. If a given service option is not available for the Apple Product in such country, Apple or its agents shall notify you about any additional shipping and handling charges which may apply before rendering service. Where international service is available, Apple may repair or replace Products and parts with comparable Product and parts that comply with local standards.

If any term is held to be illegal or unenforceable, it shall be severed from this warranty and the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected.

This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the product purchase took place.

For Australian consumers: The rights described in this warranty are in addition to the statutory rights to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 2010 and other applicable Australian consumer protection laws and regulations. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Repair of the goods may result in loss of data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

For Canadian Consumers: Residents of Quebec are governed by that province’s consumer protection legislation.

For purchases made by consumers in the United Kingdom and Ireland: If a product is defective consumers may, in addition to any other rights which they may have under consumer law in the UK and Ireland, avail themselves of the rights contained in: for products purchased in Ireland: the Sale of Goods Act, 1893 (in particular Sections 12, 13, 14 and 15), the Sale of Goods and Supply of Services Act,1980 and the European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulations 2003 (S.I. No. 11/2003); for products purchased in the UK: the Sale of Goods Act 1979 (in particular Section 12), the Supply of Goods and Services Act 1982 (in particular Section 2) and the Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002.

072715 Accessory Warranty English v4.1


Apple One (1) Year Limited Warranty – Accessory - For Apple and Beats Branded Products Only.

The Apple One-Year Limited Warranty is a voluntary manufacturer’s warranty. It provides rights separate to rights provided by consumer law, including but not limited to those relating to non-conforming goods. As such, the Apple One-Year Limited Warranty benefits are in addition to, and not instead of, rights provided by consumer law and it does not exclude, limit or suspend a buyer’s rights arising from consumer law. Consumers have the right to choose whether to claim service under the Apple One-Year Limited Warranty or under their consumer law rights. Important: The Apple One-Year Limited Warranty terms and conditions shall not apply to consumer law claims. For further information about consumer law, please visit the Apple website (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) or contact your local consumer organisation.

Please note: All claims made under the Apple One-Year Limited Warranty will be governed by the terms set out in this warranty document.

Your Apple-branded or Beats-branded hardware product (“Product”) is warranted against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase (“Warranty Period”) when used in accordance with Apple`s user manuals (refer to http://www.apple.com/support/country). Under this warranty, you will be able to direct your claims to Apple even in situations where you purchased the Apple Product from a third party. If a defect arises during the Warranty Period, Apple, at its option will (1) repair the Product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the Product with a product with equivalent functionality formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability or with your consent, a product that is at least functionally equivalent to the product it replaces, or (3) refund the original purchase price. This warranty excludes normal depletion of consumable parts such as batteries unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship and, damage resulting from abuse, accident, modifications, unauthorized repairs or other causes that are not defects in materials and workmanship.

Apple does not warrant, represent or undertake that it will be able to repair or replace any Product under this warranty without risk to and / or loss of information and / or data stored on the Product. In no event shall Apple be liable for (a) loss or damage, which as of the product’s purchase cannot be regarded as being caused by Apple’s breach of these warranty terms; or (b) losses caused by the user’s fault, loss of data or loss of profits or benefits.

Any limitations of liability in this warranty document shall not apply to (i) death or personal injury pursuant to any mandatory law on product liability; (ii) fraud or fraudulent misrepresentation; (iii) intentional misconduct or gross negligence; (iv) or a culpable breach of major contractual obligations. A damages claim based on a breach of major contractual obligations or gross negligence will be limited to foreseeable damage typical for the sale contract concerned.

To obtain warranty service, contact Apple using the information described at http://www.apple.com/support/country. Proof of purchase may be required to verify eligibility. For product originally purchased in the U.S.A, Apple is Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. For product originally purchased in Europe (other than Turkey), Africa and the Middle East, Apple is Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. For all other countries, Apple is described at http://www.apple.com/legal/warranty. Apple or its successors in title is the warrantor. For customers in the EU please review your statutory rights at http://www.apple.com/legal/warranty.

When contacting Apple via telephone, call charges may apply depending on your location. Please contact your network operator for details.

Apple will provide warranty service through one or more of the following options:

(i) Carry-in service. You may return your Product to an Apple Retail or Apple Authorized Service Provider (“AASP”) location offering carry-in service.

(ii) Mail-in service. If Apple determines that your Product is eligible for mail-in service, Apple will send you prepaid waybills and applicable packaging material, so that you may ship your Product to an Apple Repair Service (“ARS”) or AASP location. Apple will pay for shipping to and from your location if instructions regarding the method of packaging and shipping the Product are followed.

(iii) Do-it-yourself (DIY) parts service. DIY parts service allows you to service your own Product. If DIY parts service is available in the circumstances, the following process will apply.

(a) Service where Apple requires return of the replaced Product or part. Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement Product or part and applicable shipping costs. If you are unable to provide credit card authorization, DIY parts service may not be available to you and Apple will offer alternative arrangements for service. Apple will ship a replacement Product or part to you with installation instructions, if applicable, and any requirements for the return of the replaced Product or part. If you follow the instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the Product or part and shipping to and from your location. If you fail to return the replaced Product or part as instructed or return a replaced Product or part that is ineligible for service, Apple will charge your credit card for the authorized amount.

(b) Service where Apple does not require return of the replaced Product or part. Apple will ship you free of charge a replacement Product or part accompanied by instructions on installation, if applicable, and any requirements for the disposal of the replaced Product or part.

(c) Apple is not responsible for any labor costs you incur relating to DIY parts service. Should you require further assistance, contact Apple at the telephone number listed below.

Service options, parts availability and response times may vary according to country. If you require service in a country where Apple does not maintain an Apple Retail Store or Apple Authorized Service Provider (“AASP”), (a list of current service locations is provided at http://support.apple.com/kb/HT1434), service options may be limited. If a given service option is not available for the Apple Product in such country, Apple or its agents shall notify you about any additional shipping and handling charges which may apply before rendering service. Where international service is available, Apple may repair or replace Products and parts with comparable Product and parts that comply with local standards.

If any term is held to be illegal or unenforceable, it shall be severed from this warranty and the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected.

This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the product purchase took place.

For Australian consumers: The rights described in this warranty are in addition to the statutory rights to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 2010 and other applicable Australian consumer protection laws and regulations. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Repair of the goods may result in loss of data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

For Canadian Consumers: Residents of Quebec are governed by that province’s consumer protection legislation.

For purchases made by consumers in the United Kingdom and Ireland: If a product is defective consumers may, in addition to any other rights which they may have under consumer law in the UK and Ireland, avail themselves of the rights contained in: for products purchased in Ireland: the Sale of Goods Act, 1893 (in particular Sections 12, 13, 14 and 15), the Sale of Goods and Supply of Services Act,1980 and the European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulations 2003 (S.I. No. 11/2003); for products purchased in the UK: the Sale of Goods Act 1979 (in particular Section 12), the Supply of Goods and Services Act 1982 (in particular Section 2) and the Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002.

092614 Accessory Warranty English v4


Your Hardware Warranty

Apple One (1) Year Limited Warranty - Accessory
For Apple Branded Products Only.

The Apple One-Year Limited Warranty is a voluntary manufacturer's warranty. It provides rights separate to rights provided by consumer law, including but not limited to those relating to non-conforming goods. As such, the Apple One-Year Limited warranty benefits are in addition to, and not instead of, rights provided by consumer law.

Your Apple-branded hardware product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase ("Warranty Period"). If a defect arises during the Warranty Period, Apple, at its option and to the extent permitted by law will (1) repair the product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the product with a functionally equivalent product that is new or equivalent to new in performance and reliability, or (3) refund the original purchase price. This warranty excludes damage resulting from abuse, accident, modifications or other causes that are not defects in materials and workmanship.

Other than the consumer law rights to which you are entitled, all warranties, conditions and other terms not set out in this warranty document are excluded from the Apple One-Year Limited Warranty. Some countries do not allow limitations on how long such warranties, conditions and/or implied terms may last, so the limitation described above may not apply to you. Apple does not warrant, represent or undertake that it will be able to repair or replace any Apple Product under this warranty without risk to and / or loss of information and / or data stored on the Apple Product. In no event shall Apple be liable for (a) any losses that were not caused by our breach of this warranty document; (b) any loss or damage that was not, at the time of your purchase of the product, a reasonably foreseeable consequence of Apple breaching this warranty document; or (c) losses relating to any business of yours, loss of profits, loss of data or loss of opportunity. The provisions of this warranty document shall not apply to (i) death or personal injury, (ii) fraud or gross negligence; or (iii) fraudulent misrepresentation; or (iv) any other liability that cannot be limited or excluded as a matter of law.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. To obtain warranty service, contact Apple using the information described at http://www.apple.com/support/country. Proof of purchase may be required to verify eligibility. For product originally purchased in the U.S.A, Apple is Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, U.S.A. For product originally purchased in Europe (other than Turkey), Africa and the Middle East, Apple is Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. For all other countries, Apple is described at http://www.apple.com/legal/warranty. Apple or its successors in title is the warrantor. For customers in the EU please review your statutory rights at http://www.apple.com/legal/warranty.

For Australian consumers: The rights described in this warranty are in addition to the statutory rights to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 2010 and other applicable Australian consumer protection laws and regulations. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Repair of the goods may result in loss of data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

For Canadian Consumers: Residents of Quebec are governed by that province's consumer protection legislation.

Your Hardware Warranty

Apple One (1) Year Limited Warranty - Accessory.
For Apple Branded Products Only.

THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS

Your Apple-branded hardware product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase ("Warranty Period"). If a defect arises during the Warranty Period, Apple, at its option and to the extent permitted by law will (1) repair the product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the product with a functionally equivalent product that is new or equivalent to new in performance and reliability, or (3) refund the original purchase price. This warranty excludes damage resulting from abuse, accident, modifications or other causes that are not defects in materials and workmanship.

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW APPLE IS NOT LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR SERVICE OF THE PRODUCT. THE WARRANTY AND REMEDIES DESCRIBED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES, AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, STATUTORY OR IMPLIED. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW APPLE DISCLAIMS ALL IMPLIED AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, THEN SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Any recovery is limited to the original purchase price. No other person is authorized to modify this limited warranty, and your seller is solely responsible for any other warranties.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. To obtain warranty service, contact Apple using the information described at www.apple.com/support/country. Proof of purchase may be required to verify eligibility. For product originally purchased in the U.S.A, Apple is Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. For product originally purchased in Europe, Africa and the Middle East, Apple is Apple Sales International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. For all other countries, Apple is described at www.apple.com/legal/warranty. Apple or its successors in title is the warrantor. For customers in Spain and France please review your statutory rights at www.apple.com/legal/warranty.

For Australian consumers: The rights described in this warranty are in addition to the statutory rights to which you may be entitled under the Competition and Consumer Act 2010 and other applicable Australian consumer protection laws and regulations. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Repair of the goods may result in loss of data. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

For Canadian Consumers: Residents of Quebec are governed by that province's consumer protection legislation.