Appleovo jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo

samo za proizvode marke Apple

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Jednogodišnje ograničeno jamstvo tvrtke Apple dobrovoljno je jamstvo proizvođača. Osigurava prava odvojeno od prava koja daje pravo zaštite potrošača, uključujući, ali bez ograničenja, prava koja se odnose na robu koja nije u skladu s propisima.

Pogodnosti jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple pružaju se povrh, a ne umjesto prava koja daje Zakon o zaštiti potrošača. 

Potrošači imaju pravo odabrati žele li servis u skladu s Jednogodišnjim ograničenim jamstvom tvrtke Apple ili u skladu s pravima koja im daje pravo zaštite potrošača. 

Važno: uvjeti i odredbe Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple ne primjenjuju se na zahtjeve koji se pozivaju na Zakon o zaštiti potrošača. 

Za više informacija o Zakonu o zaštiti potrošača posjetite Appleovu web-stranicu (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili se obratite lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ili njezin pravni sljednik) („Apple”) pruža jamstvo za sve nedostatke materijala i izrade za hardverski proizvod i opremu marke Apple u originalnom pakiranju („proizvodi tvrtke Apple”) kada se upotrebljavaju u skladu s korisničkim priručnicima tvrtke Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za proizvode tvrtke Apple u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od datuma originalne kupnje u maloprodaji koju je izvršio krajnji kupac („jamstveno razdoblje”). Sredstva dostupna prema jednogodišnjem ograničenom jamstvu za svoj proizvod tvrtke Apple moći ćete putem lokalnih servisa tvrtke Apple iskoristiti u većem dijelu svijeta (pogledajte odjeljak „Kako ostvariti jamstvene usluge”).  U slučaju nedostataka u materijalu i izradi, svoju žalbu možete uputiti tvrtki Apple, čak i u slučajevima kada ste proizvod tvrtke Apple kupili od treće strane.

Za jamstva tvrtke Apple na proizvode kupljene u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili Ukrajini pogledajte  https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Napomena: na sve zahtjeve podnesene u sklopu jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple primjenjuju se uvjeti navedeni u ovom jamstvenom dokumentu.

Nadalje, tvrtka Apple osigurat će telefonsku tehničku podršku tijekom devedeset (90) dana od datuma isporuke proizvoda tvrtke Apple.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo se jamstvo ne primjenjuje na hardverske proizvode ili softver koji nisu marke Apple, čak i ako se pakiraju ili prodaju s hardverom tvrtke Apple. 

Proizvodi koji nisu marke Apple mogu imati jamstvo proizvođača koje pruža pogodnosti uz prava iz prava zaštite potrošača – detalje potražite na kutiji proizvoda i u literaturi o proizvodu. 

Pogledajte ugovor o licenciji priložen uz softver za detalje o pravima u vezi s upotrebom softvera.

Unutar država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske na usluge se ne plaćaju naknade za dostavu i narudžbu.  Dostupnost usluga može biti ograničena izvan ovog područja. U slučaju da određena usluga za Appleov proizvod nije dostupna u određenoj državi, Apple ili njegov predstavnik obavijestit će vas o eventualnim dodatnim troškovima dostave i narudžbe prije isporuke usluge.  Troškovi dostave i narudžbe neće se primjenjivati u državama u kojima postoji Appleova maloprodajna trgovina ili ovlašteni servis za Appleove proizvode („AASP”) (popis trenutačnih lokacija servisa dostupan je na https://locate.apple.com/hr/hr/).

Kada se tvrtki Apple obraćate telefonom, ovisno o lokaciji, trošak poziva može se naplatiti. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

Ovo jamstvo ne odnosi se na: (a) potrošne dijelove, poput baterija ili zaštitnih premaza, koji se u skladu sa svojim dizajnom troše s vremenom, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (b) površno oštećenje, što uključuje, ali se ne ograničava na ogrebotine, udubljenja i razbijenu plastiku na priključcima, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (c) oštećenje uzrokovano uporabom dijelova ili proizvoda treće strane koji ne zadovoljavaju standarde specifikacija Appleovih proizvoda (dostupne na www.apple.com/hrpod tehničkim specifikacijama za svaki proizvod; dostupne i u trgovinama); (d) oštećenja uzrokovana nezgodom, zlouporabom, nepravilnom uporabom, vatrom, dodirom s tekućinom, potresom ili drugim vanjskim čimbenikom; (e) oštećenja nastala uslijed rukovanja Appleovim proizvodima na način drugačiji od onoga navedenog u korisničkom priručniku, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama o uporabi Appleovih proizvoda; (f) oštećenja nastala uslijed servisa (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije obavio Appleov predstavnik ili ovlašteni servis za Appleove proizvode („AASP”); (g) Appleov proizvod koji je bez Appleova pisanog odobrenja prilagođen sa svrhom izmjene funkcionalnosti ili sposobnosti; (h) oštećenja nastala standardnim trošenjem materijala ili nekim drugim načinom koji je povezan sa standardnim zastarijevanjem Appleovih proizvoda; (i) slučaj u kojem je određeni serijski broj Appleova proizvoda uklonjen ili prekriven ili (j) slučaj u kojem nadležna tijela ili registri obavijeste Apple o krađi proizvoda ili u slučaju u kojem niste u mogućnosti deaktivirati omogućenu lozinku ili poduzeti ostale sigurnosne mjere osmišljene u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa Appleovu proizvodu i niste u mogućnosti dokazati vlasništvo nad proizvodom (npr. predočavanjem dokaza o kupnji). Tim nadležnim tijelima ili registrima Apple može, koliko je predviđeno lokalnim zakonom, dati podatke o identifikacijskim oznakama hardvera s Appleova proizvoda u sigurnosne svrhe i svrhe sprječavanja prijevara.

VAŽNA OGRANIČENJA

Apple može ograničiti uslugu pružanja servisa u okviru jamstva za hardverske proizvode na državu ili regiju u kojoj je Apple ili neki njegov ovlašteni prodavač izvorno prodao uređaj. Apple može ograničiti uslugu pružanja servisa u okviru jamstva za hardverske proizvode koji su kupljeni u nekoj od zemalja Europskoga gospodarskog prostora (EGP) ili u Švicarskoj samo na ta dva područja.

VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO VAŠ PROIZVOD TVRTKE APPLE MOŽE POHRANJIVATI SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, TREBALI BISTE PERIODIČNO IZRAĐIVATI SIGURNOSNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEDIJIMA ZA POHRANU SVOG PROIZVODA TVRTKE APPLE KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ I KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH KVAROVA PRI RADU. 

Prije slanja proizvoda tvrtke Apple na jamstveni servis, trebali biste napraviti zasebnu sigurnosnu kopiju sadržaja s njegovih medija za pohranu, ukloniti sve osobne podatke i onemogućiti sve sigurnosne lozinke. Sadržaji medija za pohranu proizvoda tvrtke Apple mogu se izbrisati, zamijeniti i/ili preformatirati u tijeku servisa.

Nakon jamstvenog servisa vaš proizvod tvrtke Apple ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen s konfiguracijom s kojom vam je vaš proizvod tvrtke Apple inicijalno prodan, uz dodatak primjenjivih ažuriranja. Apple može instalirati softverska ažuriranja sustava kao dio jamstvenog servisa kojim će se proizvodu tvrtke Apple onemogućiti vraćanje na starije verzije softvera sustava. Aplikacije trećih strana instalirane na proizvod tvrtke Apple možda neće biti kompatibilne ili raditi s proizvodom tvrtke Apple zbog softverskog ažuriranja sustava. Sami ste odgovorni za ponovnu instalaciju svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Vraćanje i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Servis možete zatražiti i u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, no u tom slučaju dužni ste pridržavati se svih primjenjivih uvoznih i izvoznih zakona i propisa te platiti sve carinske naknade, PDV i druge povezane poreze i troškove. 

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA?

U slučaju da za vrijeme trajanja jamstva Appleu podnesete zahtjev povezan s navedenim jamstvom, Apple će prema svom izboru:

(i) popraviti Appleov proizvod pomoću novih ili rabljenih originalnih Appleovih dijelova koji su testirani i zadovoljili su Appleove radne kriterije ili 

(ii) zamijeniti Appleov proizvod zamjenskim proizvodom istog modela (ili, uz vaše dopuštenje, proizvodom istih ili sličnih značajki kao originalan proizvod, npr. drugim modelom istih značajki ili istim modelom druge boje) koji je novi ili sadrži nove i/ili rabljene originalne Appleove dijelove te je testiran i ispunjava Appelove radne zahtjeve ili 

(iii) vratiti iznos kupovne cijene u zamjenu za povrat vašeg proizvoda tvrtke Apple.

Kada se proizvod ili dio zamijene, odnosno za njih vam bude vraćen novac, zamjenski proizvod postaje vašom imovinom, a dio koji je zamijenjen ili za koji je vraćen novac postaje vlasništvo tvrtke Apple.

Za zamjenski dio ili proizvod ili popravljeni proizvod tvrtke Apple vrijedi jamstveno razdoblje preostalo za originalni proizvod tvrtke Apple ili devedeset (90) dana od datuma zamjene ili popravka, što god bilo dulje. 

Za usluge zatražene u zemlji u kojoj proizvod tvrtke Apple nije kupljen, Apple može popraviti ili zamijeniti proizvode i dijelove usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima. Apple za servisiranje može upotrebljavati Appleove proizvode ili zamjenske dijelove koji ne potječu iz iste zemlje kao i Appleov proizvod odnosno njegovi originalni dijelovi.

KAKO OSTVARITI JAMSTVENI SERVIS? 

Pogledajte sljedeće mrežne resurse pomoći prije nego što zatražite jamstveni servis:

Informacije o međunarodnoj podršci

www.apple.com/support/country

Ovlašteni pružatelji usluga tvrtke Apple, ovlašteni distributeri tvrtke Apple i maloprodajne trgovine tvrtke Apple

support.apple.com/kb/HT1434

Podrška i servis tvrtke Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Besplatna podrška tvrtke Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ako nemate pristup internetu ili proizvod tvrtke Apple ne radi ispravno ni nakon što ste se poslužili navedenim resursima, obratite se predstavniku tvrtke Apple ili, ako je primjenjivo, maloprodajnoj trgovini u vlasništvu tvrtke Apple ("maloprodaja tvrtke Apple") ili AASP-u, i oni će vam pomoći utvrditi treba li vaš proizvod tvrtke Apple servis te će vam, ako je potrebno, dati informacije o tome koja od opcija jamstvenog servisa tvrtke Apple navedenih u nastavku ispunjava vaše potrebe. 

Prije ostvarivanja jamstvenog servisa, tvrtka Apple ili njezini zastupnici mogu od Vas zatražiti predočenje dokaza o kupnji, odgovore na pitanja osmišljena da pomognu u dijagnosticiranju potencijalnih problema te pridržavanje procedura tvrtke Apple za ostvarivanje jamstvenog servisa, npr. pridržavanje uputa za pakiranje i slanje proizvoda tvrtke Apple u slučaju Servisa slanjem poštom, kako je opisano u nastavku. 

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Apple će pružiti uslugu jamstvenog servisa na jedan od sljedećih načina:

(i) Servis po donošenju. Tvrtka Apple može zatražiti da vratite svoj proizvod tvrtke Apple u maloprodaju tvrtke Apple ili na adresu AASP-a koji pruža uslugu servisa po donošenju. Vaš proizvod tvrtke Apple može biti poslan na adresu servisa tvrtke Apple („ARS”) radi servisiranja. Nakon obavijesti o završetku servisa, dužni ste odmah preuzeti Appleov proizvod iz maloprodajne trgovine Apple ili na adresi ovlaštenog servisa, osim u slučaju da vas Apple obavijesti kako će proizvod biti poslan izravno na vašu adresu.

(ii) Servis slanjem poštom. U slučaju da Apple odluči servis obaviti putem svoje usluge servisa slanjem poštom, poslat će vam unaprijed plaćene tovarne listove (ako je potrebno), materijal za pakiranje i upute za pravilno pakiranje i adresiranje Appleova proizvoda kako biste ga mogli poslati Appleovoj maloprodajnoj trgovini ili ovlaštenom servisu za Appleove proizvode. Nakon obavljenog servisa ARS ili AASP vratit će vam vaš proizvod tvrtke Apple. Apple će snositi troškove dostave i vraćanja uređaja pod uvjetom da se poštuju upute o načinu pakiranja i dostave Appleovih proizvoda.

(iii) Servis pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). U sklopu Servisa pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY) tvrtka Apple osigurat će vam zamjenski proizvod ili jednostavno zamjenjive dijelove ili dodatke proizvodu, poput tipkovnice ili miša, koji se mogu zamijeniti bez upotrebe alata.  Napomena: tvrtka Apple ne snosi odgovornost za troškove radova nastale u vezi sa servisom pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati. Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa zamjenom, obratite se tvrtki Apple na dolje navedeni telefonski broj ili posjetite maloprodaju tvrtke Apple ili ured AASP-a. Ako tvrtka Apple odabere opciju servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY), primjenjuje se sljedeći postupak: 

(a) servis u slučajevima u kojima Apple traži povrat zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: tvrtka Apple može zahtijevati autorizaciju kreditnom karticom kao osiguranje za maloprodajnu cijenu zamjenskog proizvoda, dijela ili dodatne opreme te pripadajuće troškove dostave. Tvrtka Apple poslat će vam zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za zamjenu, ako je primjenjivo, i zahtjev za povrat zamijenjenog proizvoda ili dijela. Ako se pridržavate uputa, tvrtka Apple otkazat će autorizaciju kreditne kartice pa stoga nećete biti terećeni za cijenu proizvoda ili dijela i troškove dostave s vaše adrese i do vaše adrese. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu kako je navedeno u uputama ili vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu u stanju zbog kojega servis nije moguć, tvrtka Apple teretit će vašu kreditnu karticu autoriziranim iznosom. Ako ne možete osigurati autorizaciju kreditne kartice, servis vam možda neće biti dostupan i tvrtka Apple ponudit će vam alternativni dogovor za servis.

(b) servis u slučajevima u kojima Apple ne traži povrat zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: tvrtka Apple besplatno će vam poslati zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za ugradnju, ako je primjenjivo, i zahtjev za zbrinjavanje zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme. 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(i) Čitav sporazum:

Osim prava koja imate prema Zakonu o zaštiti potrošača kako je navedeno na početku ovog dokumenta, sva jamstva, odredbe i drugi uvjeti koji nisu navedeni u ovom jamstvenom dokumentu isključeni su iz jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple. Neke zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja takvih jamstava, odredbi i/ili  predmnijevanih uvjeta, stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi s podacima:

Tvrtka Apple ne jamči, ne predstavlja niti se obvezuje da će moći popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod tvrtke Apple u sklopu ovog jamstva bez rizika za informacije i/ili rizika od gubitka informacija i/ili podataka spremljenih na proizvodu tvrtke Apple. 

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Tvrtka Apple ni u kojim okolnostima nije odgovorna za sljedeće:

 • bilo kakve gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem ovog jamstvenog dokumenta
 • bilo kakve gubitke ili štete koji, u vrijeme kupnje proizvoda, nisu bili razumno predvidljiva posljedica kršenja ovog jamstvenog dokumenta koje je izvršila tvrtka Apple ili
 • gubitke u vezi s bilo kakvim Vašim poslovanjem, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili propuštanje prilike.

Odredbe ovog jamstvenog dokumenta ne primjenjuju se na (i) smrt ili osobne ozljede, (ii) prevaru ili krajnju nepažnju ili (iii) prijevarno lažno predstavljanje ili (iv) bilo kakvu drugu odgovornost koju zbog zakonskih odredbi nije moguće ograničiti ili isključiti. 

OPĆENITO

Nijedan distributer, zastupnik ili zaposlenik tvrtke Apple nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo jamstvo. 

U slučaju da bi se ijedan uvjet smatrao nezakonitim ili neprimjenjivim po sili zakona, bit će isključen iz jamstva no to neće utjecati na zakonitost ili primjenjivost ostalih uvjeta. 

Na ovo jamstvo primjenjuje se zakonodavstvo zemlje u kojoj je proizvod tvrtke Apple kupljen. 

Za proizvode kupljene u Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Moldaviji, Armeniji, Azerbajdžanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu ili Tadžikistanu radni je vijek proizvoda tvrtke Apple tri (3) godine.

© 2023 Apple Inc. All rights reserved. Apple i logotip Apple robne su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

030123-EMEA-VAD-Universal-Warranty-hrvatski-v1.6

Appleovo jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo

samo za proizvode marke Apple

PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA

Jednogodišnje ograničeno jamstvo tvrtke Apple dobrovoljno je jamstvo proizvođača. Osigurava prava odvojeno od prava koja pruža Zakon o zaštiti potrošača, uključujući, ali bez ograničenja, prava koja se odnose na robu koja nije u skladu s propisima.

Pogodnosti Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple pružaju se povrh, a ne umjesto prava koja daje Zakon o zaštiti potrošača.

Potrošači imaju pravo odabrati žele li servis u skladu s Jednogodišnjim ograničenim jamstvom tvrtke Apple ili u skladu s pravima koja im daje Zakon o zaštiti potrošača.

Važno: Uvjeti i odredbe Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple ne primjenjuju se na zahtjeve koji se pozivaju na Zakon o zaštiti potrošača.

Za više informacija o Zakonu o zaštiti potrošača posjetite Appleovu web-stranicu (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili se obratite lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ili njezin pravni sljednik) („Apple”) pruža jamstvo za sve nedostatke materijala i izrade za hardverski proizvod i opremu marke Apple u originalnom pakiranju („proizvodi tvrtke Apple”) kada se upotrebljavaju u skladu s korisničkim priručnicima tvrtke Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za proizvode tvrtke Apple u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od datuma originalne kupnje u maloprodaji od strane krajnjeg kupca („jamstveno razdoblje”). Sredstva dostupna prema jednogodišnjem ograničenom jamstvu za svoj proizvod tvrtke Apple moći ćete putem lokalnih servisa tvrtke Apple iskoristiti u većem dijelu svijeta (pogledajte odjeljak „Kako ostvariti jamstvene usluge”). U slučaju nedostataka u materijalu i izradi svoju žalbu možete uputiti tvrtki Apple, čak i u slučajevima kada ste proizvod tvrtke Apple kupili od treće strane.

Za jamstva tvrtke Apple na proizvode kupljene u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili Ukrajini pogledajte https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Napomena: Na sve zahtjeve podnesene u sklopu Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple primjenjuju se uvjeti navedeni u ovom jamstvenom dokumentu.

Nadalje, tvrtka Apple osigurat će telefonsku tehničku podršku tijekom devedeset (90) dana od datuma isporuke proizvoda tvrtke Apple.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo se jamstvo ne primjenjuje na hardverske proizvode ili softver koji nisu marke Apple, čak i ako se pakiraju ili prodaju s hardverom tvrtke Apple.

Proizvodi koji nisu marke Apple mogu imati jamstvo proizvođača koje pruža dodatne pogodnosti uz ove zajamčene Zakonom o zaštiti potrošača – detalje potražite na kutiji proizvoda i u specifikacijama proizvoda.

Pogledajte ugovor o licenciji priložen uz softver za detalje o pravima u vezi s upotrebom softvera.

Unutar država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske na usluge se ne plaćaju naknade za dostavu i narudžbu. Dostupnost usluga može biti ograničena izvan ovog područja. U slučaju da određena usluga za Appleov proizvod nije dostupna u određenoj državi, Apple ili njegov predstavnik obavijestit će vas o eventualnim dodatnim troškovima dostave i narudžbe prije isporuke usluge. Troškovi dostave i narudžbe neće se primjenjivati u državama u kojima postoji Appleova maloprodajna trgovina ili ovlašteni servis za Appleove proizvode („AASP”) (popis trenutačnih lokacija servisa dostupan je na https://locate.apple.com/hr/hr/).

Kada se tvrtki Apple obraćate telefonom, ovisno o lokaciji, trošak poziva može se naplatiti. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

Ovo jamstvo ne odnosi se na: (a) potrošne dijelove, poput baterija ili zaštitnih premaza, koji se u skladu sa svojim dizajnom troše s vremenom, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (b) površno oštećenje, što uključuje, ali se ne ograničava na ogrebotine, udubljenja i razbijenu plastiku na priključcima, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (c) oštećenje uzrokovano uporabom dijelova ili proizvoda treće strane koji ne zadovoljavaju standarde specifikacija Appleovih proizvoda (dostupne na www.apple.com/hrpod tehničkim specifikacijama za svaki proizvod; dostupne i u trgovinama); (d) oštećenja uzrokovana nezgodom, zlouporabom, nepravilnom uporabom, vatrom, dodirom s tekućinom, potresom ili drugim vanjskim uzrokom; (e) oštećenja nastala uslijed rukovanja Appleovim proizvodima na način drugačiji od onoga navedenog u korisničkom priručniku, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama o uporabi Appleovih proizvoda; (f) oštećenja nastala uslijed servisa (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije obavio Appleov predstavnik ili ovlašteni servis za Appleove proizvode („AASP”); (g) Appleov proizvod koji je bez Appleova pisanog odobrenja prilagođen sa svrhom izmjene funkcionalnosti ili sposobnosti; (h) oštećenja nastala standardnim trošenjem materijala ili nekim drugim načinom koji je povezan sa standardnim zastarijevanjem Appleovih proizvoda; (i) slučaj u kojem je određeni serijski broj Appleova proizvoda uklonjen ili prekriven ili (j) slučaj u kojem nadležna tijela ili registri obavijeste Apple o krađi proizvoda ili u slučaju u kojem niste u mogućnosti deaktivirati omogućenu lozinku ili poduzeti ostale sigurnosne mjere osmišljene u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa Appleovu proizvodu i niste u mogućnosti dokazati vlasništvo nad proizvodom (npr. predočavanjem dokaza o kupnji). Tim nadležnim tijelima ili registrima Apple može, koliko je predviđeno lokalnim zakonom, dati podatke o identifikacijskim oznakama hardvera s Appleova proizvoda u sigurnosne svrhe i svrhe sprječavanja prijevara.

VAŽNA OGRANIČENJA

Apple može ograničiti jamstveni servis za Apple TV na države u kojima Apple ili njegovi ovlašteni distributeri prodaju uređaj.

Za iPad uređaje s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređaje jamstvo pruža pokrivenost servisom za zemlje u Europskom gospodarskom prostoru (EGP-u) i Švicarsku. Izvan navedenog prostora mogućnosti servisa mogu biti ograničene zbog tehničkih poteškoća na koje Apple nema utjecaja – informacije povezane s iPad uređajima s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređajima potražite na www.apple.com/iphone/LTE/iwww.apple.com/ipad/LTE/.

Za iPad uređaje jamstvo ne pruža pokrivenost servisom na području Kine zbog razlika u WiFi vezi na koje Apple nema utjecaja.

VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO PROIZVOD TVRTKE APPLE KOJI IMATE MOŽE POHRANJIVATI SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, REDOVITO IZRAĐUJTE SIGURNOSNE KOPIJE PODATAKA NA MEDIJIMA ZA POHRANU PROIZVODA TVRTKE APPLE KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ TE KAO MJERU OPREZA U SLUČAJU MOGUĆIH KVAROVA U RADU.

Prije slanja proizvoda tvrtke Apple na jamstveni servis izradite zasebnu sigurnosnu kopiju sadržaja s njegovih medija za pohranu, uklonite sve osobne podatke i onemogućite sve sigurnosne lozinke. Sadržaji medija za pohranu proizvoda tvrtke Apple mogu se izbrisati, zamijeniti i/ili preformatirati u tijeku servisa.

Nakon jamstvenog servisa vaš proizvod tvrtke Apple ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen s konfiguracijom s kojom vam je vaš proizvod tvrtke Apple bio inicijalno prodan, uz dodatak primjenjivih ažuriranja. Apple može instalirati softverska ažuriranja sustava kao dio jamstvenog servisa kojim će se proizvodu tvrtke Apple onemogućiti vraćanje na starije verzije softvera sustava. Aplikacije trećih strana instalirane na proizvod tvrtke Apple možda neće biti kompatibilne ili raditi s proizvodom tvrtke Apple zbog softverskog ažuriranja sustava. Sami ste odgovorni za ponovnu instalaciju svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Vraćanje i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Servis možete zatražiti i u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, no u tom slučaju dužni ste pridržavati se svih primjenjivih uvoznih i izvoznih zakona i propisa te platiti sve carinske naknade, PDV i druge povezane poreze i troškove.

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA?

U slučaju da za vrijeme trajanja jamstva Appleu podnesete zahtjev povezan s navedenim jamstvom, Apple će prema svom izboru:

(i) popraviti Appleov proizvod pomoću novih ili rabljenih originalnih Appleovih dijelova koji su testirani i zadovoljili su Appleove radne kriterije ili

(ii) zamijeniti Appleov proizvod zamjenskim proizvodom istog modela (ili, uz vaše dopuštenje, proizvodom istih ili sličnih značajki kao originalan proizvod, npr. drugim modelom istih značajki ili istim modelom druge boje) koji je novi ili sadrži nove i/ili rabljene originalne Appleove dijelove te je testiran i zadovoljio je Appelove radne kriterije ili

(iii) vratiti iznos kupovne cijene u zamjenu za povrat vašeg proizvoda tvrtke Apple.

Kada se proizvod ili dio zamijene, odnosno za njih vam bude vraćen novac, zamjenski proizvod postaje vašom imovinom, a dio koji je zamijenjen ili za koji je vraćen novac postaje vlasništvo tvrtke Apple.

Za zamjenski dio ili proizvod ili popravljeni proizvod tvrtke Apple vrijedi jamstveno razdoblje preostalo za originalni proizvod tvrtke Apple ili devedeset (90) dana od datuma zamjene ili popravka, što god bilo dulje.

U pogledu servisa zatraženog u državi u kojoj proizvod tvrtke Apple nije kupljen Apple može popraviti ili zamijeniti proizvode i dijelove usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima. Apple može za servisiranje koristiti Appleove proizvode ili zamjenske dijelove koji potječu iz države iz koje i Appleov proizvod odnosno njegovi zamjenski dijelovi.

KAKO OSTVARITI JAMSTVENI SERVIS?

Pogledajte sljedeće mrežne resurse pomoći prije nego što zatražite jamstveni servis:

Informacije o međunarodnoj podršci

www.apple.com/support/country

Ovlašteni pružatelji usluga tvrtke Apple, ovlašteni distributeri tvrtke Apple i maloprodajne trgovine tvrtke Apple

https://locate.apple.com/hr/hr/

Podrška i servis tvrtke Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Besplatna podrška tvrtke Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ako nemate pristup internetu ili proizvod tvrtke Apple ne radi ispravno ni nakon što ste se poslužili navedenim resursima, obratite se predstavniku tvrtke Apple ili, ako je primjenjivo, na maloprodajno mjesto tvrtke Apple tvrtke Apple („Maloprodajno mjesto tvrtke Apple”) ili AASP-u, i oni će vam pomoći utvrditi treba li vaš proizvod tvrtke Apple servis te će vam, ako je potrebno, dati informacije o tome koja od opcija jamstvenog servisa tvrtke Apple navedenih u nastavku ispunjava vaše potrebe.

Prije ostvarivanja jamstvenog servisa tvrtka Apple ili njezini zastupnici mogu od vas zatražiti predočenje dokaza o kupnji, odgovore na pitanja osmišljena da pomognu u dijagnosticiranju potencijalnih problema te pridržavanje procedura tvrtke Apple za ostvarivanje jamstvenog servisa, npr. pridržavanje uputa za pakiranje i slanje proizvoda tvrtke Apple u slučaju servisa slanjem poštom, kako je opisano u nastavku.

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Apple će pružiti uslugu jamstvenog servisa na jedan od sljedećih načina:

(i) Servis po donošenju. Tvrtka Apple može zatražiti da vratite svoj proizvod tvrtke Apple u maloprodaju tvrtke Apple ili na adresu AASP-a koji pruža uslugu servisa po donošenju. Vaš proizvod tvrtke Apple može biti poslan na adresu servisa tvrtke Apple („ARS”) radi servisiranja. Nakon obavijesti o završetku servisa dužni ste odmah preuzeti Appleov proizvod iz maloprodajne trgovine tvrtke Apple ili od ovlaštenog servisa, osim u slučaju da vas Apple obavijesti kako će proizvod biti poslan izravno na vašu adresu.

(ii) Servis slanjem poštom. U slučaju da Apple odluči servis obaviti putem svoje usluge servisa slanjem poštom, poslat će vam unaprijed plaćene tovarne listove (ako je potrebno), materijal za pakiranje i upute za pravilno pakiranje i adresiranje Appleova proizvoda kako biste ga mogli poslati Appleovoj maloprodajnoj trgovini ili ovlaštenom servisu za Appleove proizvode. Nakon obavljenog servisa ARS ili AASP vratit će vam vaš proizvod tvrtke Apple. Apple će snositi troškove dostave i vraćanja uređaja pod uvjetom da se poštuju upute o načinu pakiranja i dostave Appleova proizvoda.

(iii) Servis pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). U sklopu servisa pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY) tvrtka Apple osigurat će vam zamjenski proizvod ili jednostavno zamjenjive dijelove ili dodatke proizvodu, poput tipkovnice ili miša, koji se mogu zamijeniti bez upotrebe alata. Napomena: Tvrtka Apple ne snosi odgovornost za troškove radova nastale u vezi sa servisom pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati. Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa zamjenom, obratite se tvrtki Apple na dolje navedeni telefonski broj ili posjetite maloprodaju tvrtke Apple ili ured AASP-a. Ako tvrtka Apple odabere opciju servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY), primjenjuje se sljedeći postupak:

(a) servis u slučajevima u kojima Apple traži povrat zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: Tvrtka Apple može zahtijevati autorizaciju kreditnom karticom kao osiguranje za maloprodajnu cijenu zamjenskog proizvoda, dijela ili dodatne opreme te pripadajuće troškove dostave. Tvrtka Apple poslat će vam zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za zamjenu, ako je primjenjivo, i zahtjev za povratak zamijenjenog proizvoda ili dijela. Ako se pridržavate uputa, tvrtka Apple otkazat će autorizaciju kreditne kartice pa stoga nećete biti terećeni za cijenu proizvoda ili dijela i troškove dostave s vaše adrese i do vaše adrese. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu kako je navedeno u uputama ili vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu u stanju zbog kojega servis nije moguć, tvrtka Apple teretit će vašu kreditnu karticu autoriziranim iznosom. Ako ne možete osigurati autorizaciju kreditne kartice, servis vam možda neće biti dostupan i tvrtka Apple ponudit će vam alternativni dogovor za servis.

(b) servis u slučajevima u kojima Apple ne traži povrat zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: Tvrtka Apple besplatno će vam poslati zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za ugradnju, ako je primjenjivo, i zahtjev za zbrinjavanje zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(i) Čitav ugovor:

Osim prava koja imate prema Zakonu o zaštiti potrošača kako je navedeno na početku ovog dokumenta, sva jamstva, odredbe i drugi uvjeti koji nisu navedeni u ovom jamstvenom dokumentu isključeni su iz Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple. Neke zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja takvih jamstava, odredbi i/ili predmnijevanih uvjeta, stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi s podacima:

Tvrtka Apple ne jamči, ne predstavlja niti se obvezuje da će moći popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod tvrtke Apple u sklopu ovog jamstva bez rizika za informacije i/ili rizika od gubitka informacija i/ili podataka spremljenih na proizvodu tvrtke Apple.

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Tvrtka Apple ni u kojim okolnostima nije odgovorna za sljedeće:

  • bilo kakve gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem ovog jamstvenog dokumenta
  • bilo kakve gubitke ili štete koje, u vrijeme kupnje proizvoda, nisu bile razumno predvidljiva posljedica kršenja ovog jamstvenog dokumenta od strane tvrtke Apple ili
  • gubitke u vezi s bilo kakvim vašim poslovanjem, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili propuštanje prilike.

Odredbe ovog jamstvenog dokumenta ne primjenjuju se na (i) smrt ili osobne ozljede, (ii) prijevaru ili (iii) prijevarno lažno predstavljanje ili (iv) bilo kakvu drugu odgovornost koju zbog zakonskih odredbi nije moguće ograničiti ili isključiti.

OPĆENITO

Nijedan distributer, zastupnik ili zaposlenik tvrtke Apple nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo jamstvo.

U slučaju da se neki uvjet smatra nezakonitim ili neprimjenjivim po sili zakona bit će isključen iz jamstva, no to neće utjecati na zakonitost ili primjenjivost ostalih uvjeta.

Na ovo jamstvo primjenjuje se zakonodavstvo zemlje u kojoj je proizvod tvrtke Apple kupljen.

Za proizvode kupljene u Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Moldovi, Armeniji, Azerbajdžanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu ili Tadžikistanu radni je vijek proizvoda tvrtke Apple tri (3) godine.

© 2022. Apple Inc. Sva prava pridržana. Apple i logotip Apple robne su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

010122-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Croatian-v1.4

Appleovo jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo samo za proizvode marke Apple 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Jednogodišnje ograničeno jamstvo tvrtke Apple dobrovoljno je jamstvo proizvođača. Ono osigurava prava odvojeno od prava koja daje zakon o zaštiti potrošača, uključujući prava koja se odnose na robu koja nije u skladu s propisima, ali ne ograničavajući se na njih.

Pogodnosti Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple pružaju se povrh, a ne umjesto prava koja daje zakon o zaštiti potrošača. 

Potrošači imaju pravo odabrati žele li servis u skladu s Jednogodišnjim ograničenim jamstvom tvrtke Apple ili u skladu s pravima koja im daje zakon o zaštiti potrošača. 

Važno: uvjeti i odredbe Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple ne primjenjuju se na zahtjeve prema zakonu o zaštiti potrošača. 

Za više informacija o zakonu o zaštiti potrošača posjetite Appleovu web-stranicu (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili se obratite lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ili njezin pravni sljednik) ("Apple") pruža jamstvo za sve nedostatke materijala i izrade za hardverski proizvod i opremu marke Apple u originalnom pakiranju ("proizvodi tvrtke Apple") kada se upotrebljavaju u skladu s korisničkim priručnicima tvrtke Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za proizvode tvrtke Apple u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od datuma originalne kupnje u maloprodaji od strane krajnjeg kupca ("jamstveno razdoblje"). Sredstva dostupna prema Jednogodišnjem ograničenom jamstvu za svoj proizvod tvrtke Apple moći ćete putem lokalnih servisa tvrtke Apple iskoristiti u većem dijelu svijeta (pogledajte odjeljak "Kako ostvariti jamstvene usluge").  U slučaju nedostataka u materijalu i izradi, svoju žalbu možete uputiti tvrtki Apple, čak i u slučajevima kada ste proizvod tvrtke Apple kupili od treće strane.

Napomena: na sve žalbe podnesene u sklopu Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple primjenjuju se uvjeti navedeni u ovom jamstvenom dokumentu.

Nadalje, tvrtka Apple osigurat će telefonsku tehničku podršku tijekom devedeset (90) dana od datuma isporuke proizvoda tvrtke Apple.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo se jamstvo se primjenjuje na hardverske proizvode ili softver koji nisu marke Apple, čak i ako se pakiraju ili prodaju s hardverom tvrtke Apple. 

Proizvodi koji nisu marke Apple mogu imati jamstvo proizvođača koje pruža pogodnosti uz prava iz zakona o zaštiti potrošača – detalje potražite na kutiji proizvoda i u literaturi o proizvodu. 

Pogledajte ugovor o licenciji priložen uz softver za detalje o pravima u vezi s upotrebom softvera.

Unutar država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske na usluge se možda ne plaćaju naknade za dostavu i narudžbu.  Dostupnost usluga može biti ograničena izvan ovog područja. U slučaju da određena usluga za Appleov proizvod nije dostupna u nekoj od tih država, Apple ili njegov predstavnik obavijestit će vas o eventualnim dodatnim troškovima dostave i narudžbe prije isporuke usluge.  Troškovi dostave i narudžbe neće se primjenjivati u državama u kojima postoji Appleova maloprodajna trgovina ili ovlašteni servis za Appleove proizvode ("AASP") (popis trenutačnih lokacija servisa dostupan je na https://support.apple.com/hr-hr/HT1434).

Kada se tvrtki Apple obraćate telefonom, poziv se ovisno o lokaciji možda naplaćuje. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

Ovo jamstvo ne odnosi se na: (a) potrošne dijelove, poput baterija ili zaštitnih premaza, koji se u skladu sa svojim dizajnom troše s vremenom, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (b) površno oštećenje, što uključuje, ali se ne ograničava na ogrebotine, udubljenja i razbijenu plastiku na priključcima, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (c) oštećenje uzrokovano uporabom dijelova ili proizvoda treće strane koji ne zadovoljavaju standarde specifikacija Apple proizvoda (dostupne na www.apple.com/hrpod tehničkim specifikacijama za svaki proizvod; dostupne i u trgovinama); (d) oštećenja uzrokovana nezgodom, zlouporabom, nepravilnom uporabom, vatrom, dodirom s tekućinom, potresom ili drugim vanjskim uzrokom; (e) oštećenja nastala uslijed rukovanja Apple proizvodom na način drugačiji od onoga navedenog u korisničkom priručniku, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama o uporabi Apple proizvoda; (f) oštećenja nastala uslijed servisa (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije obavio Appleov predstavnik ili ovlašteni servis za Apple proizvode ("AASP"); (g) Apple proizvod koji je bez Appleovog pisanog odobrenja prilagođen sa svrhom izmjene funkcionalnosti ili sposobnosti; (h) oštećenja nastala standardnim trošenjem materijala ili nekim drugim načinom koji je povezan sa standardnim zastarijevanjem Apple proizvoda; (i) slučaj u kojem je određeni serijski broj Apple proizvoda uklonjen ili prekriven ili (j) slučaj u kojem nadležna tijela obavijeste Apple o krađi proizvoda ili u slučaju u kojem niste u mogućnosti deaktivirati omogućenu lozinku ili poduzeti ostale sigurnosne mjere osmišljene u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa Apple proizvodu i niste u mogućnosti dokazati vlasništvo nad proizvodom (npr. predočavanjem dokaza kupnje).

VAŽNA OGRANIČENJA

Apple može ograničiti jamstveni servis za Apple TV na države u kojima Apple ili njegovi ovlašteni distributeri prodaju uređaj.

Za iPad uređaje s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređaje, jamstvo pruža pokrivenost servisom za zemlje u Europskom gospodarskom prostoru (EGP-u) i Švicarsku. Izvan navedenog prostora mogućnosti servisa mogu biti ograničene zbog tehničkih poteškoća na koje Apple nema utjecaja – informacije povezane s iPad uređajima s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređajima potražite na www.apple.com/hr/iphone/LTE/iwww.apple.com/hr/ipad/LTE/.

Za iPad uređaje jamstvo ne pruža pokrivenost servisom na području Kine zbog razlika u WiFi vezi na koje Apple nema utjecaja.

VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO VAŠ PROIZVOD TVRTKE APPLE MOŽE POHRANJIVATI SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, TREBALI BISTE PERIODIČNO IZRAĐIVATI SIGURNOSNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEDIJIMA ZA POHRANU SVOG PROIZVODA TVRTKE APPLE KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ I KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH KVAROVA U RADU. 

Prije slanja proizvoda tvrtke Apple na jamstveni servis, trebali biste napraviti zasebnu sigurnosnu kopiju sadržaja s njegovih medija za pohranu, ukloniti sve osobne podatke i onemogućiti sve sigurnosne lozinke. Sadržaji medija za pohranu proizvoda tvrtke Apple mogu se izbrisati, zamijeniti i/ili preformatirati u tijeku servisa.

Nakon jamstvenog servisa vaš proizvod tvrtke Apple ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen s konfiguracijom s kojom vam je vaš proizvod tvrtke Apple bio inicijalno prodan, uz dodatak primjenjivih ažuriranja. Apple može instalirati softverska ažuriranja sustava kao dio jamstvenog servisa kojim će se proizvodu tvrtke Apple onemogućiti vraćanje na starije verzije softvera sustava. Aplikacije trećih strana instalirane na proizvod tvrtke Apple možda neće biti kompatibilne ili raditi s proizvodom tvrtke Apple zbog softverskog ažuriranja sustava. Sami ste odgovorni za ponovnu instalaciju svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Vraćanje i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Servis možete zatražiti i u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, no u tom slučaju dužni ste pridržavati se svih primjenjivih uvoznih i izvoznih zakona i propisa te platiti sve carinske naknade, PDV i druge povezane poreze i troškove. 

Važno: ne pokušavajte otvoriti Apple proizvod osim u slučaju da je u priručniku za korisnike navedeno kako ga se otvara, niti s njega uklanjati ikakve zaštitne kapice. Otvaranje proizvoda tvrtke Apple ili uklanjanje zaštitnih kapica može uzrokovati oštećenje koje nije obuhvaćeno ovim jamstvom. Samo Apple ili AASP mogu servisirati proizvode tvrtke Apple.

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA?

U slučaju da za vrijeme trajanja jamstva Appleu podnesete zahtjev u skladu s ovim jamstvom, Apple će prema svom izboru:

(i) popravitiproizvod tvrtke Apple koristeći nove ili rabljene dijelove koji izvedbom i pouzdanošću odgovaraju novima, ili 

(ii) zamijeniti Apple proizvod jednakim modelom (ili, uz vaš pristanak, proizvodom slične funkcionalnosti) sačinjenim od novih i/ili prethodno korištenih dijelova koji su performansama i pouzdanošću jednaki novima, ili 

(iii) vratiti iznos kupovne cijene u zamjenu za povrat vašeg proizvoda tvrtke Apple.

Kada se proizvod ili dio zamijene, odnosno za njih vam bude vraćen novac, zamjenski proizvod postaje vašom imovinom, a dio koji je zamijenjen ili za koji je vraćen novac postaje vlasništvo tvrtke Apple.

Za zamjenski dio ili proizvod ili popravljeni proizvod tvrtke Apple vrijedi jamstveno razdoblje preostalo za originalni proizvod tvrtke Apple ili devedeset (90) dana od datuma zamjene ili popravka, što god bilo dulje. 

Za usluge zatražene u zemlji u kojoj proizvod tvrtke Apple nije kupljen, Apple može popraviti ili zamijeniti proizvode i dijelove usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima.

KAKO OSTVARITI JAMSTVENI SERVIS? 

Pogledajte sljedeće mrežne resurse za pomoć prije nego što zatražite jamstveni servis:

Informacije o međunarodnoj podršci

www.apple.com/support/country

Ovlašteni pružatelji usluga tvrtke Apple, ovlašteni distributeri tvrtke Apple i maloprodajne trgovine tvrtke Apple

https://support.apple.com/hr-hr/HT1434

Appleova služba za korisničku podršku i servis

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Besplatna podrška tvrtke Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ako nemate pristup internetu ili proizvod tvrtke Apple ne radi ispravno ni nakon što ste se poslužili navedenim resursima, obratite se predstavniku tvrtke Apple ili, ako je primjenjivo, maloprodajnoj trgovini u vlasništvu tvrtke Apple ("maloprodaja tvrtke Apple") ili AASP-u, i oni će vam pomoći utvrditi treba li vaš proizvod tvrtke Apple servis te će vam, ako je potrebno, dati informacije o tome koja od opcija jamstvenog servisa tvrtke Apple navedenih u nastavku ispunjava vaše potrebe. 

Prije ostvarivanja jamstvenog servisa, tvrtka Apple ili njezini zastupnici mogu od Vas zatražiti predočenje dokaza o kupnji, odgovore na pitanja osmišljena da pomognu u dijagnosticiranju potencijalnih problema te pridržavanje procedura tvrtke Apple za ostvarivanje jamstvenog servisa, npr. pridržavanje uputa za pakiranje i slanje proizvoda tvrtke Apple u slučaju Servisa slanjem poštom, kako je opisano u nastavku. 

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Apple će pružiti uslugu jamstvenog servisa na jedan od sljedećih načina:

(i) Servis po donošenju. Tvrtka Apple može zatražiti da vratite svoj proizvod tvrtke Apple u maloprodaju tvrtke Apple ili na adresu AASP-a koji pruža uslugu servisa po donošenju. Vaš proizvod tvrtke Apple može se poslati na adresu servisa tvrtke Apple ("ARS") radi servisiranja. Nakon obavijesti o završetku servisa, dužni ste odmah preuzeti Apple proizvod iz maloprodajne trgovine Apple ili na adresi ovlaštenog servisa, osim u slučaju da vas Apple obavijesti kako će proizvod biti poslan izravno na vašu adresu.

(ii) Servis slanjem poštom. U slučaju da Apple odluči servis obaviti putem svoje usluge servisa slanjem poštom, poslat će vam unaprijed plaćene tovarne listove (ako je potrebno), materijal za pakiranje i upute za pravilno pakiranje i adresiranje vašeg Apple proizvoda kako biste ga mogli poslati Appleovoj maloprodajnoj trgovini ili ovlaštenom servisu za Apple proizvode. Nakon obavljenog servisa ARS ili AASP vratit će vam vaš proizvod tvrtke Apple. Apple će snositi troškove dostave i vraćanja uređaja pod uvjetom da se poštuju upute o načinu pakiranja i dostave Apple proizvoda.

(iii) Servis pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). U sklopu Servisa pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY) tvrtka Apple osigurat će vam zamjenski proizvod ili jednostavno zamjenjive dijelove ili dodatke proizvodu, poput tipkovnice ili miša, koji se mogu zamijeniti bez upotrebe alata.  Napomena: tvrtka Apple nije odgovorna za troškove radova nastale u vezi sa servisom pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa zamjenom, obratite se tvrtki Apple na dolje navedeni telefonski broj ili posjetite maloprodaju tvrtke Apple ili ured AASP-a. Ako tvrtka Apple odabere opciju servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY), primjenjuje se sljedeći postupak: 

(a) servis u slučajevima u kojima Apple traži povrat zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: Tvrtka Apple može zahtijevati autorizaciju kreditnom karticom kao osiguranje za maloprodajnu cijenu zamjenskog proizvoda, dijela ili dodatne opreme te pripadajuće troškove dostave. Tvrtka Apple poslat će vam zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za zamjenu, ako je primjenjivo, i zahtjev za povratak zamijenjenog proizvoda ili dijela. Ako se pridržavate uputa, tvrtka Apple otkazat će autorizaciju kreditne kartice pa stoga nećete biti terećeni za cijenu proizvoda ili dijela i troškove dostave s vaše adrese i do vaše adrese. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu kako je navedeno u uputama ili vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu u stanju zbog kojega servis nije moguć, tvrtka Apple teretit će vašu kreditnu karticu za autorizirani iznos. Ako ne možete osigurati autorizaciju kreditne kartice, servis vam možda neće biti dostupan i tvrtka Apple ponudit će vam alternativni dogovor za servis.

(b) servis u slučajevima u kojima Apple ne traži povrat zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: Tvrtka Apple besplatno će vam poslati zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za ugradnju, ako je primjenjivo, i zahtjev za zbrinjavanje zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme. 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(i) Čitav sporazum:

Osim prava koja imate prema zakonu o zaštiti potrošača kako je navedeno na početku ovog dokumenta, sva jamstva, odredbe i drugi uvjeti koji nisu navedeni u ovom jamstvenom dokumentu isključeni su iz Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple. Neke zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja takvih jamstava, odredbi i/ili podrazumijevanih uvjeta, stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi s podacima:

Tvrtka Apple ne jamči, ne izjavljuje niti se obvezuje da će moći popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod tvrtke Apple u sklopu ovog jamstva bez rizika za informacije i/ili rizika od gubitka informacija i/ili podataka spremljenih na proizvodu tvrtke Apple. 

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Tvrtka Apple ni u kojim okolnostima nije odgovorna za sljedeće:

  • bilo kakve gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem ovog jamstvenog dokumenta
  • bilo kakve gubitke ili štete koji, u vrijeme kupnje proizvoda, nisu bili razumno predvidljiva posljedica kršenja ovog jamstvenog dokumenta od strane tvrtke Apple ili
  • gubitke u vezi s bilo kakvim Vašim poslovanjem, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili propuštanje prilike.

Odredbe ovog jamstvenog dokumenta ne primjenjuju se na (i) smrt ili osobne ozljede, (ii) prevaru ili ozbiljan nemar, (iii) zavaravajuće lažno predstavljanje ili (iv) bilo kakvu drugu odgovornost koju zbog zakonskih odredbi nije moguće ograničiti ili isključiti. 

OPĆENITO

Nijedan distributer, zastupnik ili zaposlenik tvrtke Apple nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo jamstvo. 

U slučaju da bi se ijedan uvjet smatrao nezakonitim ili neprimjenjivim po sili zakona, bit će isključen iz jamstva, no to neće utjecati na zakonitost ili primjenjivost ostalih uvjeta. 

Na ovo jamstvo primjenjuje se zakonodavstvo zemlje u kojoj je proizvod tvrtke Apple kupljen. 

Za proizvode kupljene u Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Moldovi, Armeniji, Azerbajdžanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu ili Tadžikistanu radni je vijek proizvoda tvrtke Apple tri (3) godine.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple i logotip Apple robne su marke tvrtke Apple Inc. registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

060320-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Croatian-v1.3

Appleovo jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo samo za proizvode marke Apple

PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA

Jednogodišnje ograničeno jamstvo tvrtke Apple dobrovoljno je jamstvo proizvođača. Osigurava prava odvojeno od prava koja daje pravo zaštite potrošača, uključujući, ali bez ograničenja, prava koja se odnose na robu koja nije u skladu s propisima.

Pogodnosti Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple pružaju se povrh, a ne umjesto prava koja daje pravo zaštite potrošača.

Potrošači imaju pravo odabrati žele li servis u skladu s Jednogodišnjim ograničenim jamstvom tvrtke Apple ili u skladu sa pravima koja im daje pravo zaštite potrošača.

Važno: uvjeti i odredbe Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple ne primjenjuju se na zahtjeve prema pravu zaštite potrošača.

Za više informacija o pravu zaštite potrošača posjetite Appleovu web-stranicu (://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili se obratite lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple Distribution International iz Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ili njezin pravni sljednik) ("Apple") pruža jamstvo protiv svih nedostataka materijala i izrade za hardverski proizvod i opremu marke Apple u originalnom pakiranju ("proizvodi tvrtke Apple") kada se upotrebljavaju u skladu s korisničkim priručnicima tvrtke Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za Proizvod tvrtke Apple u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od datuma originalne kupnje u maloprodaji od strane krajnjeg kupca ("jamstveno razdoblje"). Sredstva dostupna prema Jednogodišnjem ograničenom jamstvu za Vaš proizvod tvrtke Apple moći ćete putem lokalnih servisa tvrtke Apple iskoristiti u većem dijelu svijeta (pogledajte odjeljak "Kako ostvariti jamstvene usluge"). U slučaju nedostataka u materijalu i izradi, svoju žalbu možete uputiti tvrtki Apple, čak i u slučajevima kada ste proizvod tvrtke Apple kupili od treće strane.

Napomena: na sve žalbe podnesene u sklopu Jednogodišnjeg jamstva tvrtke Apple primjenjuju se uvjeti navedeni u tom jamstvenom dokumentu.

Nadalje, tvrtka Apple osigurat će telefonsku tehničku podršku tijekom devedeset (90) dana od datuma isporuke proizvoda tvrtke Apple.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo jamstvo se ne primjenjuje na hardverske proizvode ili softver koji nisu marke Apple, čak i ako se pakiraju ili prodaju s hardverom tvrtke Apple.

Proizvodi koji nisu marke Apple mogu imati jamstvo proizvođača koje pruža pogodnosti uz prava iz prava zaštite potrošača – detalje potražite na kutiji proizvoda i u literaturi o proizvodu.

Pogledajte ugovor o licenciji priložen uz softver za detalje o pravima u vezi s upotrebom softvera.

Unutar država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske na usluge se ne plaćaju naknade za dostavu i narudžbu. Dostupnost usluga može biti ograničena izvan ovog područja. U slučaju da određena usluga za Appleov proizvod nije dostupna u određenoj državi, Apple ili njegov predstavnik obavijestit će vas o eventualnim dodatnim troškovima dostave i narudžbe prije isporuke usluge. Troškovi dostave i narudžbe neće se primjenjivati u državama u kojima postoji Appleova maloprodajna trgovina ili ovlašteni servis za Appleove proizvode ("AASP") (popis trenutačnih lokacija servisa dostupan je na locate.apple.com/hr/hr/).

Kada se tvrtki Apple obraćate telefonom, ovisno o lokaciji, trošak poziva možda se naplaćuje. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

Ovo jamstvo ne odnosi se na: (a) potrošne dijelove, kao što su baterije ili zaštitni premazi koji su osmišljeni na način da se potroše s vremenom, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (b) površno oštećenje, što uključuje, između ostalog, ogrebotine, udubljenja i slomljenu plastiku na priključcima, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (c) oštećenje uzrokovano upotrebom dijelova ili proizvoda treće strane koji ne zadovoljavaju standarde specifikacija Appleovih proizvoda (dostupne na adresi www.apple.com u odjeljku s tehničkim specifikacijama za svaki proizvod, a i u trgovinama); (d) oštećenja uzrokovana nezgodom, zloupotrebom, nepravilnom upotrebom, vatrom, tekućinom, potresom ili drugim vanjskim uzrokom; (e) oštećenja nastala uslijed rukovanja Appleovim proizvodom na način drugačiji od onoga navedenog u korisničkom priručniku, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama o upotrebi Appleovih proizvoda; (f) oštećenja nastala uslijed servisa (što obuhvaća nadogradnje i proširenja) koji nije obavio Appleov predstavnik ili ovlašteni servis za Appleove proizvode ("AASP"); (g) Appleov proizvod koji je bez Appleova pisanog odobrenja prilagođen sa svrhom izmjene funkcija ili mogućnosti; (h) oštećenja nastala standardnim trošenjem materijala ili ijednim drugim načinom koji je povezan sa standardnim starenjem Appleova proizvoda; (i) ako je serijski broj Appleova proizvoda uklonjen ili prekriven ili (j) ako nadležna tijela obavijeste Apple o krađi proizvoda ili u slučaju da niste u mogućnosti deaktivirati omogućenu lozinku ili druge sigurnosne mjere osmišljene u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa Appleovu proizvodu, a niste u mogućnosti dokazati da ste ovlašteni korisnik proizvoda (npr. predočavanjem dokaza o kupnji).

VAŽNA OGRANIČENJA

Apple može ograničiti jamstveni servis za Apple TV na države u kojima Apple ili njegovi ovlašteni distributeri prodaju uređaj.

Za iPad uređaje s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređaje, jamstvo pruža pokrivenost servisom za zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarsku. Izvan navedenog prostora mogućnosti servisa mogu biti ograničene zbog tehničkih poteškoća na koje Apple nema utjecaja – informacije povezane s iPad uređajima s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređajima potražite na www.apple.com/iphone/LTE/iwww.apple.com/ipad/LTE/.

Za iPad uređaje jamstvo ne pruža pokrivenost servisom na području Kine zbog razlika u WiFi vezi na koje Apple nema utjecaja.

VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO VAŠ PROIZVOD TVRTKE APPLE MOŽE POHRANJIVATI SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, TREBALI BISTE PERIODIČNO IZRAĐIVATI SIGURNOSNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEDIJIMA ZA POHRANU SVOG PROIZVODA TVRTKE APPLE KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ I KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH KVAROVA U RADU.

Prije slanja proizvoda tvrtke Apple na jamstveni servis, trebali biste napraviti zasebnu sigurnosnu kopiju sadržaja s njegovih medija za pohranu, ukloniti sve osobne podatke i onemogućiti sve sigurnosne lozinke. Sadržaji medija za pohranu proizvoda tvrtke Apple mogu se izbrisati, zamijeniti i/ili preformatirati u tijeku servisa.

Nakon jamstvenog servisa vaš proizvod tvrtke Apple ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen s konfiguracijom s kojom vam je vaš proizvod tvrtke Apple bio inicijalno prodan, uz dodatak primjenjivih ažuriranja. Apple može instalirati softverska ažuriranja sustava kao dio jamstvenog servisa kojim će se proizvodu tvrtke Apple onemogućiti vraćanje na starije verzije softvera sustava. Aplikacije trećih strana instalirane na proizvod tvrtke Apple možda neće biti kompatibilne ili raditi s proizvodom tvrtke Apple zbog softverskog ažuriranja sustava. Sami ste odgovorni za ponovnu instalaciju svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Vraćanje i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Servis možete zatražiti i u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, no u tom slučaju dužni ste pridržavati se svih primjenjivih uvoznih i izvoznih zakona i propisa te platiti sve carinske naknade, PDV i druge povezane poreze i troškove.

Važno: ne pokušavajte otvoriti Apple proizvod osim u slučaju da je u priručniku za korisnike navedeno kako je osmišljen za otvaranje, niti s njega uklanjati ikakve zaštitne kapice. Otvaranje proizvoda tvrtke Apple ili uklanjanje zaštitnih kapica može uzrokovati oštećenje koje nije obuhvaćeno ovim jamstvom. Samo Apple ili AASP mogu servisirati proizvode tvrtke Apple.

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA?

U slučaju da za vrijeme trajanja jamstva Appleu podnesete zahtjev povezan s navedenim jamstvom, Apple će prema svom izboru:

(i) popravitiproizvod tvrtke Apple koristeći nove ili rabljene dijelove koji izvedbom i pouzdanošću odgovaraju novima, ili

(ii) zamijenitiApple proizvod jednakim modelom (ili, uz vaš pristanak, proizvodom jednake slične funkcionalnosti) sačinjenim od novih i/ili prethodno korištenih dijelova koji su performansama i pouzdanošću jednaki novima, ili

(iii) vratiti iznos kupovne cijene u zamjenu za povrat vašeg proizvoda tvrtke Apple.

Kada se proizvod ili dio zamijene, odnosno za njih vam bude vraćen novac, zamjenski proizvod postaje vašom imovinom, a dio koji je zamijenjen ili za koji je vraćen novac postaje vlasništvo tvrtke Apple.

Za zamjenski dio ili proizvod ili popravljeni proizvod tvrtke Apple vrijedi jamstveno razdoblje preostalo za originalni proizvod tvrtke Apple ili devedeset (90) dana od datuma zamjene ili popravka, što god bilo dulje.

Za usluge zatražene u zemlji u kojoj proizvod tvrtke Apple nije kupljen, Apple može popraviti ili zamijeniti proizvode i dijelove usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima.

KAKO OSTVARITI JAMSTVENI SERVIS?

Pogledajte sljedeće mrežne resurse pomoći prije nego što zatražite jamstveni servis:


Informacije o međunarodnoj podršci

Ovlašteni pružatelji usluga tvrtke Apple, ovlašteni distributeri tvrtke Apple i maloprodajne trgovine tvrtke Apple

Podrška i servis tvrtke Apple

Besplatna podrška tvrtke AppleAko nemate pristup internetu ili proizvod tvrtke Apple ne radi ispravno ni nakon što ste se poslužili navedenim resursima, obratite se predstavniku tvrtke Apple ili, ako je primjenjivo, maloprodajnoj trgovini u vlasništvu tvrtke Apple ("maloprodaja tvrtke Apple") ili AASP-u, i oni će vam pomoći utvrditi treba li vaš proizvod tvrtke Apple servis te će vam, ako je potrebno, dati informacije o tome koja od opcija jamstvenog servisa tvrtke Apple navedenih u nastavku ispunjava vaše potrebe.

Prije ostvarivanja jamstvenog servisa, tvrtka Apple ili njezini zastupnici mogu od Vas zatražiti predočenje dokaza o kupnji, odgovore na pitanja osmišljena da pomognu u dijagnosticiranju potencijalnih problema te pridržavanje procedura tvrtke Apple za ostvarivanje jamstvenog servisa, npr. pridržavanje uputa za pakiranje i slanje proizvoda tvrtke Apple u slučaju Servisa slanjem poštom, kako je opisano u nastavku.

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Apple će pružiti uslugu jamstvenog servisa na jedan od sljedećih načina:

(i) Servis po donošenju. Tvrtka Apple može zatražiti da vratite svoj proizvod tvrtke Apple u maloprodaju tvrtke Apple ili na adresu AASP-a koji pruža uslugu servisa po donošenju. Vaš proizvod tvrtke Apple može biti poslan na adresu servisa tvrtke Apple ("ARS") radi servisiranja. Nakon obavijesti o završetku servisa, dužni ste odmah preuzeti Apple proizvod iz maloprodajne trgovine Apple ili na adresi ovlaštenog servisa, osim u slučaju da vas Apple obavijesti kako će proizvod biti poslan izravno na vašu adresu.

(ii) Servis slanjem poštom.U slučaju da Apple odluči uslugu obaviti koristeći svoju uslugu popravka po dostavi, poslat će vam unaprijed plaćene tovarne listove (ako je potrebno), materijal za pakiranjei upute za pravilno pakiranje i adresiranje vašeg Apple proizvoda kako biste ga mogli poslati Appleovoj maloprodajnoj trgovini ili ovlaštenom servisu za Apple proizvode. Nakon obavljenog servisa ARS ili AASP vratit će vam vaš proizvod tvrtke Apple. Apple će snositi troškove dostave i vraćanja uređaja pod uvjetom da se poštuju upute o načinu pakiranja i dostave Apple proizvoda.

(iii) Servis pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). U sklopu Servisa pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY) tvrtka Apple osigurat će vam zamjenski proizvod ili jednostavno zamjenjive dijelove ili dodatke proizvodu, poput tipkovnice ili miša, koji se mogu zamijeniti bez upotrebe alata. Napomena: tvrtka Apple nije odgovorna za troškove radova nastale u vezi sa servisom pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa zamjenom, obratite se tvrtki Apple na dolje navedeni telefonski broj ili posjetite maloprodaju tvrtke Apple ili ured AASP-a. Ako tvrtka Apple odabere opciju servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY), primjenjuje se sljedeći postupak:

(a) tvrtka Apple može zahtijevati autorizaciju kreditne kartice kao osiguranje za maloprodajnu cijenu dijela ili dodatne opreme te primjenjive troškove dostave. Tvrtka Apple poslat će vam zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za zamjenu, ako je primjenjivo, i zahtjevom za povratak zamijenjenog proizvoda ili dijela. Ako se pridržavate uputa, tvrtka Apple otkazat će autorizaciju kreditne kartice pa stoga nećete biti terećeni za cijenu proizvoda ili dijela i troškove dostave s vaše adrese i do vaše adrese. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu kako je navedeno u uputama ili vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu u stanju zbog kojega servis nije moguć, tvrtka Apple teretit će vašu kreditnu karticu autoriziranim iznosom. Ako ne možete osigurati autorizaciju kreditne kartice, servis Vam možda neće biti dostupan i tvrtka Apple ponudit će vam alternativni dogovor za servis.

(b) Servis pri kojemu tvrtka Apple ne zahtijeva povratak zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: tvrtka Apple besplatno će vam poslati zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu zajedno s uputama za instalaciju, ako je primjenjivo, i zahtjevima za odlaganje zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(i) Čitav sporazum:

osim prava koja imate prema pravu zaštite potrošača kako je navedeno na početku ovog dokumenta, sva jamstva, odredbe i drugi uvjeti koji nisu navedeni u ovom jamstvenom dokumentu isključeni su iz Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple. Neke zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja takvih jamstava, odredbi i/ili predmnijevanih uvjeta, stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi s podacima:

Tvrtka Apple ne jamči, ne predstavlja niti se obvezuje da će moći popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod tvrtke Apple u sklopu ovog jamstva bez rizika za informacije i/ili rizika od gubitka informacija i/ili podataka spremljenih na proizvodu tvrtke Apple.

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Tvrtka Apple ni u kojim okolnostima nije odgovorna za sljedeće:

bilo kakve gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem ovog jamstvenog dokumenta

bilo kakve gubitke ili štete koje, u vrijeme kupnje proizvoda, nisu bile razumno predvidljiva posljedica kršenja ovog jamstvenog dokumenta od strane tvrtke Apple ili

gubitke u vezi s bilo kakvim Vašim poslovanjem, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili propuštanje prilike.

Odredbe ovog jamstvenog dokumenta ne primjenjuju se na (i) smrt ili osobne ozljede, (ii) prevaru ili te (iii) prijevarno lažno predstavljanje ili (iv) bilo kakvu drugu odgovornost koju zbog zakonskih odredbi nije moguće ograničiti ili isključiti.

OPĆENITO

Nijedan distributer, zastupnik ili zaposlenik tvrtke Apple nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo jamstvo.

U slučaju da bi se ijedan uvjet smatrao nezakonitim ili neprimjenjivim po sili zakona, bit će isključen iz jamstva no to neće utjecati na zakonitost ili primjenjivost ostalih uvjeta.

Na ovo jamstvo primjenjuje se zakonodavstvo zemlje u kojoj je proizvod tvrtke Apple kupljen.

© 2016. Apple Inc. Sva prava pridržana. Apple i logotip Apple robne su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

071816-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Croatian-v1.2

Appleovo jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo samo za proizvode marke Apple

PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA

Jednogodišnje ograničeno jamstvo tvrtke Apple dobrovoljno je jamstvo proizvođača. Osigurava prava odvojeno od prava koja daje pravo zaštite potrošača, uključujući, ali bez ograničenja, prava koja se odnose na robu koja nije u skladu s propisima.

Pogodnosti Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple pružaju se povrh, a ne umjesto prava koja daje pravo zaštite potrošača.

Potrošači imaju pravo odabrati žele li servis u skladu s Jednogodišnjim ograničenim jamstvom tvrtke Apple ili u skladu s pravima koja im daje pravo zaštite potrošača.

Važno: uvjeti i odredbe Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple ne primjenjuju se na zahtjeve prema pravu zaštite potrošača.

Za više informacija o pravu zaštite potrošača posjetite Appleovu web-stranicu (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili se obratite lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple Distribution International iz Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ili njezin pravni sljednik) ("Apple") pruža jamstvo protiv svih nedostataka materijala i izrade za hardverski proizvod i opremu marke Apple u originalnom pakiranju ("proizvodi tvrtke Apple") kada se upotrebljavaju u skladu s korisničkim priručnicima tvrtke Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za Proizvod tvrtke Apple u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od datuma originalne kupnje u maloprodaji od strane krajnjeg kupca ("jamstveno razdoblje"). Sredstva dostupna prema Jednogodišnjem ograničenom jamstvu za Vaš proizvod tvrtke Apple moći ćete putem lokalnih servisa tvrtke Apple iskoristiti u većem dijelu svijeta (pogledajte odjeljak "Kako ostvariti jamstvene usluge"). U slučaju nedostataka u materijalu i izradi, svoju žalbu možete uputiti tvrtki Apple, čak i u slučajevima kada ste proizvod tvrtke Apple kupili od treće strane.

Napomena: na sve žalbe podnesene u sklopu Jednogodišnjeg jamstva tvrtke Apple primjenjuju se uvjeti navedeni u tom jamstvenom dokumentu.

Nadalje, tvrtka Apple osigurat će telefonsku tehničku podršku tijekom devedeset (90) dana od datuma isporuke proizvoda tvrtke Apple.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo jamstvo se ne primjenjuje na hardverske proizvode ili softver koji nisu marke Apple, čak i ako se pakiraju ili prodaju s hardverom tvrtke Apple.

Proizvodi koji nisu marke Apple mogu imati jamstvo proizvođača koje pruža pogodnosti uz prava iz prava zaštite potrošača – detalje potražite na kutiji proizvoda i u literaturi o proizvodu.

Pogledajte ugovor o licenciji priložen uz softver za detalje o pravima u vezi s upotrebom softvera.

Unutar država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske na usluge se ne plaćaju naknade za dostavu i narudžbu. Dostupnost usluga može biti ograničena izvan ovog područja. U slučaju da određena usluga za Appleov proizvod nije dostupna u određenoj državi, Apple ili njegov predstavnik obavijestit će vas o eventualnim dodatnim troškovima dostave i narudžbe prije isporuke usluge. Troškovi dostave i narudžbe neće se primjenjivati u državama u kojima postoji Appleova maloprodajna trgovina ili ovlašteni servis za Appleove proizvode ("AASP") (popis trenutačnih lokacija servisa dostupan je na locate.apple.com/hr/hr/).

Kada se tvrtki Apple obraćate telefonom, ovisno o lokaciji, trošak poziva možda se naplaćuje. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

Ovo jamstvo ne odnosi se na: (a) potrošne dijelove, poput baterijaili zaštitnih premaza koji su osmišljeni na način da se potroše s vremenom , osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (b) površno oštećenje, što uključuje, ali se ne ograničava na ogrebotine, udubljenja i razbijenu plastiku na priključcima, osim u slučaju da je oštećenje uzrokovano nepravilnošću materijala ili izrade; (c) oštećenje uzrokovano uporabom dijelova ili proizvoda treće strane koji ne zadovoljavaju standarde specifikacija Apple proizvoda (dostupne na www.apple.com/hr/pod tehničkim specifikacijama za svaki proizvod; dostupne i u trgovinama); (d) oštećenja uzrokovana nezgodom, zlouporabom, nepravilnom uporabom, vatrom, potresom ili drugim vanjskim uzrokom; (e) oštećenja nastala uslijed rukovanja Apple proizvodom na način drugačiji od onoga navedenog u korisničkom priručniku, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama o uporabi Apple proizvoda; (f) oštećenja nastala uslijed servisa koji nije obavio Appleov predstavnik ili ovlašteni servis za Apple proizvode ("AASP"); (g) Apple proizvod koji je bez Appleovog pisanog odobrenja prilagođen sa svrhom izmjene funkcionalnosti ili sposobnosti; (h) oštećenja nastala standardnim trošenjem materijala ili ijednim drugim načinom koji je povezan sa standardnim zastarijevanjem Apple proizvoda; (i) slučaj u kojem je određeni serijski broj Apple proizvoda uklonjen ili prekriven, ili (j) slučaj da nadležna tijela obavijeste Apple o krađi proizvoda ili u slučaju da niste u mogućnosti deaktivirati omogućenu lozinku ili poduzeti ostale sigurnosne mjere osmišljene u svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa Apple proizvodu i niste u mogućnosti dokazati vlasništvo nad proizvodom (npr. predočavanjem dokaza o kupnji).

VAŽNA OGRANIČENJA

Apple može ograničiti jamstveni servis za Apple Watch i Apple TV na države u kojima Apple ili njegovi ovlašteni distributeri prodaju uređaj.

Za iPad uređaje s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređaje, jamstvo pruža pokrivenost servisom za zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarsku. Izvan navedenog prostora mogućnosti servisa mogu biti ograničene zbog tehničkih poteškoća na koje Apple nema utjecaja – informacije povezane s iPad uređajima s mobilnom pokrivenošću i iPhone uređajima potražite na www.apple.com/iphone/LTE/ www.apple.com/ipad/LTE/.

Za iPad uređaje jamstvo ne pruža pokrivenost servisom na području Kine zbog razlika u WiFi vezi na koje Apple nema utjecaja.

VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO VAŠ PROIZVOD TVRTKE APPLE MOŽE POHRANJIVATI SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, TREBALI BISTE PERIODIČNO IZRAĐIVATI SIGURNOSNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEDIJIMA ZA POHRANU SVOG PROIZVODA TVRTKE APPLE KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ I KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH KVAROVA U RADU.

Prije slanja proizvoda tvrtke Apple na jamstveni servis, trebali biste napraviti zasebnu sigurnosnu kopiju sadržaja s njegovih medija za pohranu, ukloniti sve osobne podatke i onemogućiti sve sigurnosne lozinke. Sadržaji medija za pohranu proizvoda tvrtke Apple mogu se izbrisati, zamijeniti i/ili preformatirati u tijeku servisa.

Nakon jamstvenog servisa vaš proizvod tvrtke Apple ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen s konfiguracijom s kojom vam je vaš proizvod tvrtke Apple bio inicijalno prodan, uz dodatak primjenjivih ažuriranja. Apple može instalirati softverska ažuriranja sustava kao dio jamstvenog servisa kojim će se proizvodu tvrtke Apple onemogućiti vraćanje na starije verzije softvera sustava. Aplikacije trećih strana instalirane na proizvod tvrtke Apple možda neće biti kompatibilne ili raditi s proizvodom tvrtke Apple zbog softverskog ažuriranja sustava. Sami ste odgovorni za ponovnu instalaciju svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Vraćanje i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Servis možete zatražiti i u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, no u tom slučaju dužni ste pridržavati se svih primjenjivih uvoznih i izvoznih zakona i propisa te platiti sve carinske naknade, PDV i druge povezane poreze i troškove.

Važno: ne pokušavajte otvoriti Apple proizvod osim u slučaju da je u priručniku za korisnike navedeno kako je osmišljen za otvaranje, niti s njega uklanjati ikakve zaštitne kapice. Otvaranje proizvoda tvrtke Apple ili uklanjanje zaštitnih kapica može uzrokovati oštećenje koje nije obuhvaćeno ovim jamstvom. Samo Apple ili AASP mogu servisirati proizvode tvrtke Apple.

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA?

U slučaju da za vrijeme trajanja jamstva Appleu podnesete zahtjev povezan s navedenim jamstvom, Apple će prema svom izboru:

(i) popravitiproizvod tvrtke Apple koristeći nove ili rabljene dijelove koji izvedbom i pouzdanošću odgovaraju novima, ili

(ii) zamijenitiApple proizvod jednakim modelom (ili, uz vaš pristanak, proizvodom jednake slične funkcionalnosti) sačinjenim od novih i/ili prethodno korištenih dijelova koji su performansama i pouzdanošću jednaki novima, ili

(iii) vratiti iznos kupovne cijene u zamjenu za povrat vašeg proizvoda tvrtke Apple.

Kada se proizvod ili dio zamijene, odnosno za njih vam bude vraćen novac, zamjenski proizvod postaje vašom imovinom, a dio koji je zamijenjen ili za koji je vraćen novac postaje vlasništvo tvrtke Apple.

Za zamjenski dio ili proizvod ili popravljeni proizvod tvrtke Apple vrijedi jamstveno razdoblje preostalo za originalni proizvod tvrtke Apple ili devedeset (90) dana od datuma zamjene ili popravka, što god bilo dulje.

Za usluge zatražene u zemlji u kojoj proizvod tvrtke Apple nije kupljen, Apple može popraviti ili zamijeniti proizvode i dijelove usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima.

KAKO OSTVARITI JAMSTVENI SERVIS?

Pogledajte sljedeće mrežne resurse pomoći prije nego što zatražite jamstveni servis:


Informacije o međunarodnoj podršci

Ovlašteni pružatelji usluga tvrtke Apple, ovlašteni distributeri tvrtke Apple i maloprodajne trgovine tvrtke Apple

Podrška i servis tvrtke Apple

Besplatna podrška tvrtke AppleAko nemate pristup internetu ili proizvod tvrtke Apple ne radi ispravno ni nakon što ste se poslužili navedenim resursima, obratite se predstavniku tvrtke Apple ili, ako je primjenjivo, maloprodajnoj trgovini u vlasništvu tvrtke Apple ("maloprodaja tvrtke Apple") ili AASP-u, i oni će vam pomoći utvrditi treba li vaš proizvod tvrtke Apple servis te će vam, ako je potrebno, dati informacije o tome koja od opcija jamstvenog servisa tvrtke Apple navedenih u nastavku ispunjava vaše potrebe.

Prije ostvarivanja jamstvenog servisa, tvrtka Apple ili njezini zastupnici mogu od Vas zatražiti predočenje dokaza o kupnji, odgovore na pitanja osmišljena da pomognu u dijagnosticiranju potencijalnih problema te pridržavanje procedura tvrtke Apple za ostvarivanje jamstvenog servisa, npr. pridržavanje uputa za pakiranje i slanje proizvoda tvrtke Apple u slučaju Servisa slanjem poštom, kako je opisano u nastavku.

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Apple će pružiti uslugu jamstvenog servisa na jedan od sljedećih načina:

(i) Servis po donošenju. Tvrtka Apple može zatražiti da vratite svoj proizvod tvrtke Apple u maloprodaju tvrtke Apple ili na adresu AASP-a koji pruža uslugu servisa po donošenju. Vaš proizvod tvrtke Apple može biti poslan na adresu servisa tvrtke Apple ("ARS") radi servisiranja. Nakon obavijesti o završetku servisa, dužni ste odmah preuzeti Apple proizvod iz maloprodajne trgovine Apple ili na adresi ovlaštenog servisa, osim u slučaju da vas Apple obavijesti kako će proizvod biti poslan izravno na vašu adresu.

(ii) Servis slanjem poštom.U slučaju da Apple odluči uslugu obaviti koristeći svoju uslugu popravka po dostavi, poslat će vam unaprijed plaćene tovarne listove (ako je potrebno), materijal za pakiranjei upute za pravilno pakiranje i adresiranje vašeg Apple proizvoda kako biste ga mogli poslati Appleovoj maloprodajnoj trgovini ili ovlaštenom servisu za Apple proizvode. Nakon obavljenog servisa ARS ili AASP vratit će vam vaš proizvod tvrtke Apple. Apple će snositi troškove dostave i vraćanja uređaja pod uvjetom da se poštuju upute o načinu pakiranja i dostave Apple proizvoda.

(iii) Servis s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). U sklopu Servisa pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY) tvrtka Apple osigurat će vam zamjenski proizvod ili jednostavno zamjenjive dijelove ili dodatke proizvodu, poput tipkovnice ili miša, koji se mogu zamijeniti bez upotrebe alata. Napomena: tvrtka Apple nije odgovorna za troškove radova nastale u vezi sa servisom pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa zamjenom, obratite se tvrtki Apple na dolje navedeni telefonski broj ili posjetite maloprodaju tvrtke Apple ili ured AASP-a. Ako tvrtka Apple odabere opciju servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY), primjenjuje se sljedeći postupak:

(a) tvrtka Apple može zahtijevati autorizaciju kreditne kartice kao osiguranje za maloprodajnu cijenu dijela ili dodatne opreme te primjenjive troškove dostave. Tvrtka Apple poslat će vam zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za zamjenu, ako je primjenjivo, i zahtjevom za povratak zamijenjenog proizvoda ili dijela. Ako se pridržavate uputa, tvrtka Apple otkazat će autorizaciju kreditne kartice pa stoga nećete biti terećeni za cijenu proizvoda ili dijela i troškove dostave s vaše adrese i do vaše adrese. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu kako je navedeno u uputama ili vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu u stanju zbog kojega servis nije moguć, tvrtka Apple teretit će vašu kreditnu karticu autoriziranim iznosom. Ako ne možete osigurati autorizaciju kreditne kartice, servis Vam možda neće biti dostupan i tvrtka Apple ponudit će vam alternativni dogovor za servis.

(b) Servis pri kojemu tvrtka Apple ne zahtijeva povratak zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: tvrtka Apple besplatno će vam poslati zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu zajedno s uputama za instalaciju, ako je primjenjivo, i zahtjevima za odlaganje zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(i) Čitav sporazum:

osim prava koja imate prema pravu zaštite potrošača kako je navedeno na početku ovog dokumenta, sva jamstva, odredbe i drugi uvjeti koji nisu navedeni u ovom jamstvenom dokumentu isključeni su iz Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple. Neke zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja takvih jamstava, odredbi i/ili predmnijevanih uvjeta, stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi s podacima:

Tvrtka Apple ne jamči, ne predstavlja niti se obvezuje da će moći popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod tvrtke Apple u sklopu ovog jamstva bez rizika za informacije i/ili rizika od gubitka informacija i/ili podataka spremljenih na proizvodu tvrtke Apple.

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Tvrtka Apple ni u kojim okolnostima nije odgovorna za sljedeće:

bilo kakve gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem ovog jamstvenog dokumenta

bilo kakve gubitke ili štete koje, u vrijeme kupnje proizvoda, nisu bile razumno predvidljiva posljedica kršenja ovog jamstvenog dokumenta od strane tvrtke Apple ili

gubitke u vezi s bilo kakvim Vašim poslovanjem, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili propuštanje prilike.

Odredbe ovog jamstvenog dokumenta ne primjenjuju se na (i) smrt ili osobne ozljede, (ii) prevaru ili te (iii) prijevarno lažno predstavljanje ili (iv) bilo kakvu drugu odgovornost koju zbog zakonskih odredbi nije moguće ograničiti ili isključiti.

OPĆENITO

Nijedan distributer, zastupnik ili zaposlenik tvrtke Apple nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo jamstvo.

U slučaju da bi se ijedan uvjet smatrao nezakonitim ili neprimjenjivim po sili zakona, bit će isključen iz jamstva no to neće utjecati na zakonitost ili primjenjivost ostalih uvjeta.

Na ovo jamstvo primjenjuje se zakonodavstvo zemlje u kojoj je proizvod tvrtke Apple kupljen.

© 2016. Apple Inc. Sva prava pridržana. Apple i logotip Apple robne su marke tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

100615-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Croatian-v1.1

Your Hardware Warranty

Appleovo jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo
samo za proizvode marke Apple

PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA

Jednogodišnje ograničeno jamstvo tvrtke Apple dobrovoljno je jamstvo proizvođača. Osigurava prava odvojeno od prava koja daje pravo zaštite potrošača, uključujući, ali bez ograničenja, prava koja se odnose na robu koja nije u skladu s propisima.

Pogodnosti Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple pružaju se povrh, a ne umjesto prava koja daje pravo zaštite potrošača.

Potrošači imaju pravo odabrati žele li servis u skladu s Jednogodišnjim ograničenim jamstvom tvrtke Apple ili u skladu sa pravima koja im daje pravo zaštite potrošača.

Važno: uvjeti i odredbe Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple ne primjenjuju se na zahtjeve prema pravu zaštite potrošača.

Za više informacija o pravu zaštite potrošača posjetite web-stranicu Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ili se obratite lokalnoj agenciji za zaštitu potrošača.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple Distribution International iz Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ili njezin pravni sljednik) ("Apple") pruža jamstvo protiv svih nedostataka materijala i izrade za hardverski proizvod i opremu marke Apple u originalnom pakiranju ("proizvodi tvrtke Apple") kada se upotrebljavaju u skladu s korisničkim priručnicima tvrtke Apple, tehničkim specifikacijama i drugim objavljenim smjernicama za Proizvod tvrtke Apple u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od datuma originalne kupnje u maloprodaji od strane krajnjeg kupca ("jamstveno razdoblje"). Sredstva dostupna prema Jednogodišnjem ograničenom jamstvu za Vaš proizvod tvrtke Apple moći ćete putem lokalnih servisa tvrtke Apple iskoristiti u većem dijelu svijeta (pogledajte odjeljak "Kako ostvariti jamstvene usluge"). U slučaju nedostataka u materijalu i izradi, svoju žalbu možete uputiti tvrtki Apple, čak i u slučajevima kada ste proizvod tvrtke Apple kupili od treće strane.

Napomena: na sve žalbe podnesene u sklopu Jednogodišnjeg jamstva tvrtke Apple primjenjuju se uvjeti navedeni u tom jamstvenom dokumentu.

Nadalje, tvrtka Apple osigurat će telefonsku tehničku podršku tijekom devedeset (90) dana od datuma isporuke proizvoda tvrtke Apple.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo jamstvo se ne primjenjuje na hardverske proizvode ili softver koji nisu marke Apple, čak i ako se pakiraju ili prodaju s hardverom tvrtke Apple.

Proizvodi koji nisu marke Apple mogu imati jamstvo proizvođača koje pruža pogodnosti uz prava iz prava zaštite potrošača - detalje potražite na kutiji proizvoda i u literaturi o proizvodu.

Pogledajte ugovor o licenciji priložen uz softver za detalje o pravima u vezi s upotrebom softvera.

Opcije servisa mogu biti ograničene ako tražite servisne usluge za proizvod tvrtke Apple u zemlji u kojoj ga niste kupili. U slučaju da servis za proizvod tvrtke Apple nije dostupan u toj zemlji, tvrtka Apple obavijestit će vas o dodatnim troškovima za otpremu i rukovanje koji se mogu primjenjivati prije pružanja usluge.

Kada se tvrtki Apple obraćate telefonom, ovisno o lokaciji, trošak poziva možda se naplaćuje. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

Jamstvo se ne primjenjuje (a) na potrošne dijelove kao što su baterije ili zaštitni premazi koji se s vremenom istroše, osim ako do kvara nije došlo zbog nedostatka u materijalu ili izradi; (b) na kozmetička oštećenja, uključujući, ali bez ograničenja, ogrebotine, uleknuća i slomljene plastične dijelove ulaza; (c) na oštećenja nastala pri upotrebi s drugim proizvodom; (d) na oštećenja nastala kao posljedica nezgode, zloupotrebe, nepravilne upotrebe, dodira s tekućinom, vatre, potresa ili drugih vanjskih uzroka; (e) na oštećenja nastala zbog rada uređaja tvrtke Apple u uvjetima koji nisu u skladu s korisničkim priručnikom, tehničkim specifikacijama ili drugim objavljenim smjernicama za proizvode tvrtke Apple; (f) na oštećenja nastala servisiranjem (uključujući ažuriranja i proširenja) koje nije izveo predstavnik tvrtke Apple ili Ovlašteni pružatelj usluga tvrtke Apple (AASP); (g) ako je proizvod tvrtke Apple promijenjen kako bi mu se promijenile funkcije ili mogućnosti bez pismenog odobrenja tvrtke Apple; (h) na oštećenja nastala redovitom uporabom ili zbog normalnog starenja proizvoda tvrtke Apple; (i) ako je serijski broj uklonjen ili izbrisan s proizvoda tvrtke Apple ili (j) ako je proizvod ukraden ili Apple iz razumnih razloga smatra da je proizvod ukraden na temelju informacija dobivenih od policije.

VAŽNO OGRANIČENJE ZA SERVISIRANJE UREĐAJA iPHONE I iPAD.

Apple može ograničiti jamstveni servis za iPhone i iPad na zemlju u kojoj je proizvod tvrtke Apple izvorno prodan od strane Apple-a ili njegovih Ovlaštenih distributera. Samo tvrtka Apple ili Ovlašteni pružatelj usluga tvrtke Apple (AASP) mogu servisirati proizvode iPhone ili iPad.

VAŠE ODGOVORNOSTI

AKO VAŠ PROIZVOD TVRTKE APPLE MOŽE POHRANJIVATI SOFTVERSKE PROGRAME, PODATKE I DRUGE INFORMACIJE, TREBALI BISTE PERIODIČNO IZRAĐIVATI SIGURNOSNE KOPIJE INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEDIJIMA ZA POHRANU SVOG PROIZVODA TVRTKE APPLE KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ I KAO MJERU PREDOSTROŽNOSTI U SLUČAJU MOGUĆIH KVAROVA U RADU.

Prije slanja proizvoda tvrtke Apple na jamstveni servis, trebali biste napraviti zasebnu sigurnosnu kopiju sadržaja s njegovih medija za pohranu, ukloniti sve osobne podatke i onemogućiti sve sigurnosne lozinke. Sadržaji medija za pohranu proizvoda tvrtke Apple mogu se izbrisati, zamijeniti i/ili preformatirati u tijeku servisa.

Nakon jamstvenog servisa vaš proizvod tvrtke Apple ili zamjenski proizvod bit će vam vraćen s konfiguracijom s kojom vam je vaš proizvod tvrtke Apple bio inicijalno prodan, uz dodatak primjenjivih ažuriranja. Apple može instalirati softverska ažuriranja sustava kao dio jamstvenog servisa kojim će se proizvodu tvrtke Apple onemogućiti vraćanje na starije verzije softvera sustava. Aplikacije trećih strana instalirane na proizvod tvrtke Apple možda neće biti kompatibilne ili raditi s proizvodom tvrtke Apple zbog softverskog ažuriranja sustava. Sami ste odgovorni za ponovnu instalaciju svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Vraćanje i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Servis možete zatražiti i u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, no u tom slučaju dužni ste pridržavati se svih primjenjivih uvoznih i izvoznih zakona i propisa te platiti sve carinske naknade, PDV i druge povezane poreze i troškove.

Važno: ne otvarajte proizvod tvrtke Apple ako Korisnički priručnik ne sadrži upute o tome da se može otvoriti. Otvaranje proizvoda tvrtke Apple može uzrokovati oštećenje koje nije obuhvaćeno ovim jamstvom.

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU JAMSTVENOG ZAHTJEVA?

Ako podnesete valjani zahtjev prema ovom jamstvu, Apple će prema vlastitom nahođenju učiniti nešto od sljedećeg

(i) popraviti popraviti proizvod tvrtke Apple koristeći nove ili rabljene dijelove koji izvedbom i pouzdanošću odgovaraju novima, ili

(ii) zamijeniti proizvod tvrtke Apple proizvodom koji je funkcionalno barem jednak Proizvodu tvrtke Apple i sastavljen je od novih i/ili prethodno korištenih dijelova koji izvedbom i pouzdanošću odgovaraju novima, ili

(iii) vratiti iznos kupovne cijene u zamjenu za povrat vašeg proizvoda tvrtke Apple.

Kada se proizvod ili dio zamijene, odnosno za njih vam bude vraćen novac, zamjenski proizvod postaje Vašom imovinom, a dio koji je zamijenjen ili za koji je vraćen novac postaje vlasništvo tvrtke Apple.

Za zamjenski dio ili proizvod ili popravljeni proizvod tvrtke Apple vrijedi jamstveno razdoblje preostalo za originalni proizvod tvrtke Apple ili devedeset (90) dana od datuma zamjene ili popravka, što god bilo dulje.

Za usluge zatražene u zemlji u kojoj proizvod tvrtke Apple nije kupljen, Apple može popraviti ili zamijeniti proizvode i dijelove usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima.

KAKO OSTVARITI JAMSTVENI SERVIS?

Pogledajte sljedeće mrežne resurse pomoći prije nego što zatražite jamstveni servis:

Ako nemate pristup internetu ili proizvod tvrtke Apple i dalje ne radi ispravno nakon što ste se poslužili navedenim resursima, obratite se predstavniku tvrtke Apple ili, ako je primjenjivo, u maloprodajnu trgovinu u vlasništvu tvrtke Apple ("maloprodaja tvrtke Apple") ili AASP-u, i oni će vam pomoći utvrditi treba li vaš proizvod tvrtke Apple servis te će vam, ako treba, dati informacije o tome koja od opcija jamstvenog servisa tvrtke Apple navedenih u nastavku ispunjava vaše potrebe.

Prije ostvarivanja jamstvenog servisa, tvrtka Apple ili njezini zastupnici mogu od Vas zatražiti predočenje dokaza o kupnji, odgovore na pitanja osmišljena da pomognu u dijagnosticiranju potencijalnih problema te pridržavanje procedura tvrtke Apple za ostvarivanje jamstvenog servisa, npr. pridržavanje uputa za pakiranje i slanje proizvoda tvrtke Apple u slučaju Servisa slanjem poštom, kako je opisano u nastavku.

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Tvrtka Apple će po vlastitom nahođenju i ovisno o pojedinačnim okolnostima, a posebice vrsti proizvoda tvrtke Apple, pružiti jamstveni servis putem jedne od sljedećih opcija:

(i) Servis po donošenju. Tvrtka Apple može zatražiti da vratite svoj proizvod tvrtke Apple u maloprodaju tvrtke Apple ili na adresu AASP-a koji pruža uslugu servisa po donošenju. Vaš proizvod tvrtke Apple može biti poslan na adresu servisa tvrtke Apple ("ARS") radi servisiranja. Nakon obavijesti o završetku servisa, dužni ste u odmah preuzeti proizvod tvrtke Apple iz maloprodaje tvrtke Apple ili na adresi AASP-a, ili će vaš proizvod tvrtke Apple biti poslan izravno na vašu adresu s adrese ARS-a.

(ii) Servis slanjem poštom. Ako tvrtka Apple odabere servis pružati putem opcije slanja poštom, tvrtka Apple poslat će vam unaprijed plaćeni putni list i, ako je primjenjivo, materijal za pakiranje, tako da možete otpremiti svoj proizvod tvrtke Apple ARS-u ili AASP-u u skladu s uputama tvrtke Apple. Nakon obavljenog servisa ARS ili AASP vratit će vam vaš proizvod tvrtke Apple. Tvrtka Apple platit će dostavu do vaše adrese i s vaše adrese ako ste se pridržavali svih uputa.

(iii) Servis s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). U sklopu Servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY) tvrtka Apple osigurat će vam zamjenski proizvod ili jednostavno zamjenjive dijelove ili dodatke proizvodu, poput tipkovnice ili miša, koji se mogu zamijeniti bez upotrebe alata. Napomena: tvrtka Apple nije odgovorna za troškove radova nastale u vezi sa servisom s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa zamjenom, obratite se tvrtki Apple na dolje navedeni telefonski broj ili posjetite maloprodaju tvrtke Apple ili ured AASP-a. Ako tvrtka Apple odabere opciju servisa s pomoću dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY), primjenjuje se sljedeći postupak:

(a) tvrtka Apple može zahtijevati autorizaciju kreditne kartice kao osiguranje za maloprodajnu cijenu dijela ili dodatne opreme te primjenjive troškove dostave. Tvrtka Apple poslat će vam zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu s uputama za zamjenu, ako je primjenjivo, i zahtjevom za povratak zamijenjenog proizvoda ili dijela. Ako se pridržavate uputa, tvrtka Apple otkazat će autorizaciju kreditne kartice pa stoga nećete biti terećeni za cijenu proizvoda ili dijela i troškove dostave s vaše adrese i do vaše adrese. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu kako je navedeno u uputama ili vratite zamijenjeni proizvod, dio ili dodatnu opremu u stanju zbog kojega servis nije moguć, tvrtka Apple teretit će vašu kreditnu karticu autoriziranim iznosom. Ako ne možete osigurati autorizaciju kreditne kartice, servis Vam možda neće biti dostupan i tvrtka Apple ponudit će vam alternativni dogovor za servis.

(b) Servis pri kojemu tvrtka Apple ne zahtijeva povratak zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme: tvrtka Apple besplatno će vam poslati zamjenski proizvod, dio ili dodatnu opremu zajedno s uputama za instalaciju, ako je primjenjivo, i zahtjevima za odlaganje zamijenjenog proizvoda, dijela ili dodatne opreme.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(i) Čitav sporazum:

osim prava koja imate prema pravu zaštite potrošača kako je navedeno na početku ovog dokumenta, sva jamstva, odredbe i drugi uvjeti koji nisu navedeni u ovom jamstvenom dokumentu isključeni su iz Jednogodišnjeg ograničenog jamstva tvrtke Apple. Neke zemlje ne dopuštaju ograničenje trajanja takvih jamstava, odredbi i/ili predmnijevanih uvjeta, stoga se gore opisana ograničenja možda ne odnose na vas.

(ii) Odricanje odgovornosti u vezi s podacima:

Tvrtka Apple ne jamči, ne predstavlja niti se obvezuje da će moći popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod tvrtke Apple u sklopu ovog jamstva bez rizika za informacije i/ili rizika od gubitka informacija i/ili podataka spremljenih na proizvodu tvrtke Apple.

(iii) Ograničenje odgovornosti:

Tvrtka Apple ni u kojim okolnostima nije odgovorna za sljedeće:

 1. bilo kakve gubitke koji nisu uzrokovani našim kršenjem ovog jamstvenog dokumenta
 2. bilo kakve gubitke ili štete koje, u vrijeme kupnje proizvoda, nisu bile razumno predvidljiva posljedica kršenja ovog jamstvenog dokumenta od strane tvrtke Apple ili
 3. gubitke u vezi s bilo kakvim Vašim poslovanjem, izgubljenu dobit, gubitak podataka ili propuštanje prilike.

Odredbe ovog jamstvenog dokumenta ne primjenjuju se na (i) smrt ili osobne ozljede, (ii) prevaru ili te (iii) prijevarno lažno predstavljanje ili (iv) bilo kakvu drugu odgovornost koju zbog zakonskih odredbi nije moguće ograničiti ili isključiti.

PRIVATNOST

Tvrtka Apple čuvat će i upotrebljavati informacije kupaca u skladu s Pravilima o privatnosti korisnika tvrtke Apple koja su dostupna na www.apple.com/legal/warranty/privacy/.

OPĆENITO

Nijedan distributer, zastupnik ili zaposlenik tvrtke Apple nije ovlašten mijenjati, proširivati ili nadopunjavati ovo jamstvo.

Ako neka odredba bude smatrana nezakonitom ili neprovedivom, smatrat će se isključenom iz jamstva i pritom neće utjecati na zakonitost i provedivost preostalih odredbi.

Na ovo jamstvo primjenjuje se zakonodavstvo zemlje u kojoj je proizvod tvrtke Apple kupljen.

Your Hardware Warranty

Apple jednogodišnje (1) ograničeno jamstvo - iOS
Isključivo za proizvode marke Apple

KAKO SU POTROŠAČKI ZAKONI POVEZANI S OVIM JAMSTVOM

OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA PRAVA, UZ KOJA MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA, KOJA OVISE O DRŽAVI (ILI ZEMLJI ILI POKRAJINI). OSIM NA NAČIN PREDVIĐEN ZAKONOM, APPLE NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI ZADRŽAVA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE, UKLJUČUJUĆI ONA KOJA MOGU PROIZAĆI IZ NEPRIDRŽAVANJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA. KAKO BISTE U POTPUNOSTI RAZUMJELI SVOJA PRAVA, UPOZNAJTE SE S PRAVOM SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

OGRANIČENJA JAMSTVA KOJA SU PODVRGNUTA POTROŠAČKIM ZAKONIMA

U MJERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, OVO JAMSTVO I OVDJE PREDVIĐENA PRAVNA SREDSTVA SU ISKLJUČIVA I ZAMJENJUJU SVA DRUGA JAMSTVA, PRAVNE LIJEKOVE I UVJETE, BILO USMENE, PISANE, ZAKONSKE, IZRIČITE ILI PREDMNJEVANE. U MJERI U KOJOJ JE TO PREDVIĐENO ZAKONOM, APPLE SE OGRAĐUJE OD SVIH ZAKONSKIH I PREDMNJEVANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA VEZANA ZA POGODNOST ZA PROMET I POGODNOST ZA POSEBNU UPORABU, TE JAMSTVA OD SKRIVENIH ILI NEVIDLJIVIH NEDOSTATAKA. U MJERI U KOJOJ SE OD TIH JAMSTAVA NE MOŽE OGRADITI, APPLE OGRANIČAVA TRAJANJE I PRAVNE LIJEKOVE VEZANE ZA TAKVA JAMSTVA U TRAJANJU OVOG IZRIČITOG JAMSTVA I, PO IZBORU APPLE-A, NA NIŽE OPISANE USLUGE POPRAVKA ILI ZAMJENE. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE ILI POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA TRAJANJA PREDMNJEVANIH JAMSTAVA (ILI UVJETA), STOGA SE GORE OPISANA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

ŠTO JE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Apple jamči da ne postoje nedostaci vezani za materijal i izradu iPhone, iPad ili iPod hardver proizvoda marke Apple i dodataka sadržanih u izvornom pakiranju („Apple Proizvod“) pri uobičajenoj uporabi u skladu s Apple-ovim objavljenim smjernicama u razdoblju od JEDNE (1) GODINE od dana izvorne maloprodajne kupnje od strane krajnjeg korisnika kupca („Razdoblje jamstva“). Apple-ove objavljene smjernice uključuju ali nisu ograničene na podatke sadržane u tehničkim specifikacijama, priručnicima za uporabu i prijenosima komunikacije.

Molimo uvažite: Za sve zahtjeve podnesene prema Apple-ovom jednogodišnjem ograničenom jamstvu mjerodavni su uvjeti utvrđeni u ovoj ispravi o jamstvu.

ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM JAMSTVOM?

Ovo jamstvo se ne odnosi na bilo koje hardverske proizvode koji nisu marke Apple, kao i bilo koje softver proizvode, čak i ako je upakiran ili prodan uz Apple hardver. Proizvođači, dobavljači, ili izdavači koji nisu Apple, mogu predvidjeti svoja jamstva - molimo obratite im se za daljnje informacije. Softver koji disribuira Apple bilo marke Apple ili neke druge marke (uključujući, ali ne ograničavajući se na sistemski softver) nije obuhvaćen ovim jamstvom. Molimo obratite pozornost na sporazum o licenciji koji prati softver kako biste se upoznali sa pojedinostima o Vašim pravima vezanim za uporabu softvera. Apple ne jamči da će rad Apple Proizvoda biti neometan ili bez grešaka. Apple nije odgovoran za štetu nastalu kao posljedica propusta poštivanja uputa za uporabu Apple Proizvoda.

Ovo jamstvo se ne odnosi: (a) na potrošne dijelove, kao što su baterije ili zaštitni pokrovi koji su konstruirani tako da se s vremenom troše, osim ako je kvar nastao kao posljedica nedostatka materijala ili nedostatka u izradi; (b) na estetsku štetu, uključujući ali ne ogrničavajući se na ogrebotine, udubine i potrganu plastika na otvorima; (c) na štetu uzrokovanu uporabom uz drugi proizvod; (d) na slučajno nastalu štetu, štetu nastalu zlouporabom, pogrešnom uporabom, dodirom s tekućinom, zbog požara, potresa ili drugih vanjskih uzroka; (e) na štetu nastalu uporabom Apple Proizvoda van smjernica izdanih od strane Apple-a; (f) na štetu nastalu uslugom (uključujući nadogradnje i proširenja) obavljenu od strane bilo koga tko nije predstavnik Apple-a ili Ovlašteni Pružatelj Apple Usluga (“AASP”); (g) na Apple Proizvod koji je izmjenjen kako bi se preinačila funkcionalnost ili sposobnost bez pisanog dopuštenja Apple-a; (h) na nedostatke uzrokovane redovitom uporabom ili inače uslijed redovitog starenja Apple Proizvoda, ili (i) ako je bilo koji serijski broj uklonjen ili izbrisan s Apple Proizvoda.

VAŽNA OGRANIČENJA ZA SERVIS iPHONE-a I iPAD-a

Apple može ograničiti jamstveni servis za iPhone i iPad na zemlju u kojoj je Apple ili njegov Ovlašteni Distributer izvorno prodao Apple Proizvod.

VAŠA ODGOVORNOST

TREBALI BISTE NAPRAVITI POVREMENE PRIČUVNE PRESLIKE PODATAKA SADRŽANIH NA MEDIJU ZA POHRANU APPLE PROIZVODA KAKO BISTE ZAŠTITILI SADRŽAJ TE KAO MJERU OPREZA PROTIV MOGUĆIH OPERATIVNIH KVAROVA.

Prije početka jamstvenog servisa, Apple ili njegovi posrednici mogu zatražiti da dostavite dokaz o pojedinostima kupnje, odgovorite na pitanja izrađena kako bi pomogla pri dijagnozi mogućih problema te da pratite Apple-ove postupke za korištenje jamstvenog servisa. Prije nego što dostavite svoj Apple Proizvod radi korištenja jamstvenog servisa, trebali biste sačuvati zasebne pričuvne preslike sadržaja koji se nalaze na mediju za pohranu, izbrisati sve osobne podatke koje želite zaštiti i onemogućiti sve sigurnosne lozinke.

TIJEKOM JAMSTVENOG SERVISA SADRŽAJ MEDIJA ZA POHRANU BITI ĆE IZBRISAN I REFORMATIRAN. APPLE I NJEGOVI POSREDNICI NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK SOFTVERSKIH PROGRAMA, PODATAKA ILI DRUGIH INFORMACIJA SADRŽANIH NA MEDIJU ZA POHRANU ILI BILO KOJEM DRUGOM DIJELU APLLE PROIZVODA KOJI SE SERVISIRA.

Nakon jamstvenog servisa Vaš Apple Proizvod ili zamjenski proizvod biti će Vam vraćen konfiguriran kao Vaš Apple Proizvod kad je izvorno kupljen, podložno primjenjivim dopunama. Apple može u sklopu jamstvenog servisa instalirati dopune sistemskog softvera koje će spriječiti Apple Proizvod da se vrati na prijašnju verziju sistemskog softvera. Aplikacije trećih osoba instalirane na Apple Proizvodu možda neće biti kompatibilne ili raditi na Apple Proizvodu kao posljedica dopune sistemskog softvera. Biti ćete odgovorni za reinstalaciju svih ostalih softverskih programa, podataka i informacija. Obnova i reinstalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.

Važno: Ne otvarajte Apple Proizvod. Otvaranjem Apple Proizvoda možete prouzročiti štetu koja nije obuhvaćena ovim jamstvom. Servis ovog Apple Proizvoda smije obavljati samo Apple ili AASP.

ŠTO ĆE APPLE UČINITI U SLUČAJU POVREDE JAMSTVA?

Ako tijekom Jamstvenog Razdoblja podnesete valjani zahtjev Apple-u ili AASP-u, Apple će, po svom izboru, (i) popraviti Apple Proizvod koristeći nove ili prethodno korištene dijelove koji su ekvivalentni novima po izvedbi i pouzdanosti, (ii) zamijeniti Apple Proizvod proizvodom koji je barem funkcionalno ekvivalentan Apple Proizvodu i koji je sastavljen od novih i/ili prethodno korištenih dijelova koji su ekvivalentni novima po izvedbi i pouzdanosti, ili (iii) umjesto Apple Proizvoda dati povrat Vaše kupovne cijene.

Apple može zatražiti da zamijenite određene dijelove koje korisnik može sam instalirati ili proizvode. Zamjena proizvoda ili dijela proizvoda, uključujući dijelove koje je korisnik instalirao u skladu s uputom dobivenom od Apple-a, pretpostavlja primjenu preostalog jamstva Apple Proizvoda ili jamstvo od devedeset (90) dana od dana zamjene ili popravka, od kojeg je primjenjivo ono koje Vam pruža duže jamstvo. U slučaju zamjene dijela ili povrata kupovne cijene, bilo koji zamjenski predmet postaje Vaše vlasništvo a zamijenjeni ili vraćeni predmet postaje vlasništvo Apple-a.

KAKO DOBITI JAMSTVENI SERVIS?

Prije nego što zatražite jamstveni servis, molimo pristupite i pregledajte dolje opisane online izvore pomoći. Ako Apple Proizvod i dalje ne radi pravilno nakon što ste upotrijebili ove izvore, molimo kontaktirajte Apple predstavnika ili, ako je to primjenjivo, maloprodajnu trgovinu u vlasništvu Apple-a ("Apple Maloprodaja") ili AASP, koristeći se niže dostavljenim informacijama. Apple-ov predstavnik ili AASP pomoći će Vam da utvrdite treba li Vašem Apple Proizvodu servis, te ako treba, obavijestit će Vas kako će ga Apple omogućiti. Kada kontaktirate Apple putem telefona, ovisno o Vašoj lokaciji, mogu nastati drugi troškovi.

Niže su navedene online informacije koje uključuju detalje dobivanja jamstvenog servisa.

OPCIJE JAMSTVENOG SERVISA

Apple će omogućiti jamstveni servis putem jedne ili više sljedećih opcija:

(i) Servis po donošenju. Svoj Apple Proizvod možete vratiti u Apple Maloprodaju ili AASP lokaciju na kojoj se pruža usluga servisa po donošenju. Servis će biti obavljen na lokaciji, ili Apple Maloprodaja ili AASP mogu u svrhu servisiranja poslati Vaš Apple proizvod na lokaciju Apple Servisa za Popravke (“ARS”). Nakon što Vas obavijeste da je servis dovršen, brzo ćete preuzeti Apple Proizvod od Apple Maloprodaje ili sa AASP lokacije, ili će Vam Apple Proizvod biti izravno poslan na Vašu lokaciju sa ARS lokacije.

(ii) Servis slanjem poštom. Ako Apple utvrdi da je Vaš Apple Proizvod podoban za servis slanjem poštom, Apple će Vam poslati unaprijed plaćeni račun, i ako je primjenjivo, materijal za pakiranje, kako biste mogli poslati svoj Apple Proizvod na ARS ili AASP lokaciju u skladu s Apple-ovim uputama. Kada je servis gotov, ARS ili AASP lokacija će Vam vratiti Apple Proizvod. Apple će platiti troškove slanja do i od Vaše lokacije, pod uvjetom da se pridržavate dobivenih uputa.

(iii) Servis uz pomoć dijelova koji se mogu samostalno instalirati (DIY). Servis pomoću DIY dijelova omogućava Vam da sami servisirate svoj Apple proizvod. Ako je servis pomoću DIY dijelova moguć u danim okolnostima, sljedeći postupak će se primjenjivati.

(a) Servis kod kojeg Apple zahtjeva povrat zamijenjenih proizvoda ili dijela. Apple može tražiti autorizaciju kreditne kartice kao osiguranje prodajne cijene proizvoda ili dijela koji se mijenja i primjenjivih troškova slanja. Ako niste u mogućnosti omogućiti autorizaciju kreditne kartice, možda nećete moći koristiti servis pomoću DIY dijelova, te će Vam Apple ponuditi alternativne aranžmane za servis. Apple će Vam poslati zamjenski proizvod ili dio zajedno sa uputama za instalaciju, ako je to primjenjivo, te bilo kakve zahtjeve za povrat zamjenjenih proizvoda ili dijelova. Ako pratite upute, Apple će poništiti autorizaciju kreditne kartice, tako da Vam neće biti naplaćen cijena proizvoda ili dijela, te trošak slanja do i od Vaše lokacije. Ako ne vratite zamijenjeni proizvod ili dio kako je navedeno u uputama, ili zamijenjeni proizvod ili dio nije podoban za servis, Apple će putem kreditne kartice naplatiti autorizirani iznos.

(b) Servis kod kojeg Apple ne zahtjeva povrat zamijenjenog proizvoda ili dijela. Apple će Vam bez naknade poslati zamjenski proizvod ili dio, zajedno s uputama za instalaciju, ako je to primjenjivo, kao i sve zahtjeve za odlaganje zamijenjenog proizvoda ili dijela.

(c) Apple nije odgovoran za bilo kakve troškove rada koji Vam nastanu vezano za servis pomoću DIY dijelova. U slučaju da Vam je potrebna daljnja pomoć, kontaktirajte Apple putem niže popisanih telefonskih brojeva.

Apple zadržava pravo izmijeniti način na koji Vam Apple može pružiti jamstveni servis, kai i podobnost Vašeg Apple Proizvoda za primjenu određenog načina servisiranja. Servis će biti ograničen na opcije dostupne u zemlji u kojoj se zatraži servis. Servisne opcije, dostupnost dijelova i vrijeme potrebno za odgovor mogu se razlikovati po zemljama. Ako se Apple Proizvod ne može servisirati u temlji u kojoj se nalazi, možete biti obvezni snositi troškove slanja i rukovanja. Ako zatražite servis u zemlji u kojoj proizvod nije izvorno kupljen, morati ćete se pridržavati svih uvoznih i izvoznih zakona i propisa, te ćete biti obvezni platiti sve carine, PDV i druge odgovarajuće poreze u namete. Na mjestima gdje je dostupan međunarodni servis, Apple može popraviti ili zamjeniti proizvode i dijelove s usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OSIM KAKO JE ODREĐENO OVIM JAMSTVOM I DO NAJVEĆEG OPSEGA DOPUŠTENOG ZAKONOM, APPLE NIJE ODGOVORAN ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICA BILO KAKVE POVREDE JAMSTVA ILI UVJETA, ILI POD BILO KOJOM DRUGOM PRAVNOM DOKTRINOM, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMOGUĆNOST UPORABE; GUBITAK DOHOTKA; GUBITAK STVARNOG ILI OČEKIVANOG PROFITA (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA TEMELJEM UGOVORA); NEMOGUĆNOST UPORABE NOVCA; GUBITAK OČEKIVANE UŠTEĐEVINE; GUBITAK POSLA; GUBITAK PRILIKA; GUBITAK UGLEDA; GUBITAK REPUTACIJE; GUBITAK, ŠTETA, KOMPROMITIRANJE ILI KVAR PODATAKA; ILI BILO KOJI NEIZRAVAN ILI POSLJEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, BEZ OBZIRA KAKO NASTALI UKLJUČUJUĆI ZAMJENU OPREME I IMOVINE, BILO KAKAV TROŠAK OBNAVLJANJA, PROGRAMIRANJA ILI REPRODUKCIJE BILO KOJIH PROGRAMA ILI PODATAKA SAČUVANIH NA ILI KORIŠTENIH UZ APPLE PROIZVOD ILI BILO KAKVA NEMOGUĆNOST ODRŽAVANJA POVJERLJIVOSTI PODATAKA SAČUVANIH NA APPLE PROIZVODU.

OVDJE NAVEDENO OGRANIČENJE NE PRIMJENJUJE SE NA SMRTNE SLUČAJEVE ILI OSOBNE POVREDE ILI BILO KAKVU ZAKONSKU ODGOVORNOST ZA DJELA I/ILI PROPUST SA NAMJEROM ILI IZ GRUBE NEPAŽNJE. APPLE NA BILO KOJI NAČIN NE IZJAVLJUJE DA ĆE BITI U MOGUĆNOSTI POPRAVITI APPLE PROIZVOD TEMELJEM OVOG JAMSTVA ILI ZAMIJENITI APPLE PROIZVOD BEZ RIZIKA ZA ILI GUBITKA PODATAKA SAČUVANIH NA APPLE PROIZVODU.

NEKE DRŽAVE (ZEMLJE ILI POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, TE SE STOGA GORE NAVEDENA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

PRIVATNOST

Apple će čuvati i koristiti informacije o korisnicima u skladu s Apple Politikom Privatnosti Korisnika, koja je dostupna na www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

OPĆENITO

Nijedan Apple-ov preprodavatelj, zastupnik, ili zaposlenik nije ovlašten na bilo koji način izmjeniti, proširiti ili dopuniti ovo jamstvo. U slučaju da bilo koja odredba bude smatrana nezakonitom ili neizvršivom, to neće imati utjecaja niti će umanjiti zakonitost ili izvršivost ostalih odredaba. Za ovo jamstvo mjerodavno je, i jamstvo se tumači u skladu sa pravom zemlje u kojoj je kupljen Apple Proizvod. Apple je identificiran na kraju ovog dokumenta s obzirom na temlju ili regiju u kojoj je Apple Proizvod kupljen. Apple i njegov pravni sljednik je jamac temeljem ovog jamstva.

ONLINE INFORMACIJE

Više infomacija o sljedećem je dostupno na internetu:

OBVEZNIK PRUŽANJA JAMSTVA ZA REGIJU ILI ZEMLJU KUPNJE

Regija/Zemlja kupnje Apple Adresa
Europa, Bliski istok i Afrika
Sve zemlje Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Your Hardware Warranty

Apple One (1) Year Limited Warranty - iPad
For Apple Branded Products Only

ADDITIONAL RIGHTS

FOR CONSUMERS, WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. THIS WARRANTY DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND ANY RIGHTS OF CONSUMERS ARISING OUT OF NONCONFORMITY WITH A SALES CONTRACT. SOME COUNTRIES, STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS DESCRIBED BELOW MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY COUNTRY, STATE OR PROVINCE. THIS LIMITED WARRANTY IS GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE. APPLE, THE WARRANTOR UNDER THIS LIMITED WARRANTY, IS IDENTIFIED AT THE END OF THIS DOCUMENT ACCORDING TO THE COUNTRY OR REGION IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE.

WARRANTY

Apple’s warranty obligations for this hardware product are limited to the terms set forth herein. Apple, as defined in the table below, warrants this Apple-branded hardware product against defects in materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser (“Warranty Period”). If a hardware defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option and to the extent permitted by law, Apple will either (1) repair the hardware defect at no charge, using new parts or refurbished parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the product with a product that is new or refurbished that is equivalent to new in performance and reliability and is at least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. Apple may request that you replace defective parts with user-installable new or refurbished parts that Apple provides in fulfillment of its warranty obligation. A replacement product or part, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Apple, assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Apple’s property. Parts provided by Apple in fulfillment of its warranty obligation must be used in products for which warranty service is claimed. When a refund is given, the product for which the refund is provided must be returned to Apple and becomes Apple’s property.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This Limited Warranty applies only to the hardware product manufactured by or for Apple that can be identified by the “Apple” trademark, trade name, or logo affixed to it. The Limited Warranty does not apply to any non-Apple hardware product or any software, even if packaged or sold with the Apple hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Apple, may provide their own warranties to the end user purchaser, but Apple, in so far as permitted by law, provides their products “as is”. Software distributed by Apple with or without the Apple brand name (including, but not limited to system software) is not covered under this Limited Warranty. Refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use.

Apple does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. Apple is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use.

This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries, or protective coatings designed to diminish over time unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with non-Apple products; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external causes; (e) to damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by Apple; (f) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider (“AASP”)); (g) to a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple; or (h) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the product or (i) if any Apple serial number has been removed or defaced.

Important: Do not open the hardware product. Opening the hardware product may cause damage that is not covered by this warranty. Only Apple or an AASP should perform service on this hardware product.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, APPLE SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF APPLE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY AND TO THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS DETERMINED BY APPLE IN ITS SOLE DISCRETION. No Apple reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE APPLE PRODUCT AND ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF DATA STORED ON THE PRODUCT. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. APPLE DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR MAKE A PRODUCT EXCHANGE WITHOUT RISK TO OR LOSS OF PROGRAMS OR DATA.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

Please access and review the online help resources described below before seeking warranty service. If the product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact the Apple representatives or, if applicable, an Apple owned retail store (“Apple Retail”) or an AASP using the information provided below. When contacting Apple via telephone, other charges may apply depending on your location. When calling, an Apple representative or AASP will help determine whether your product requires service and, if it does, will inform you how Apple will provide it. You must assist in diagnosing issues with your product and follow Apple’s warranty processes.

Apple may restrict service to the country where Apple or its Authorized Distributors originally sold the hardware product. Apple will provide warranty service either (i) at an Apple Retail or AASP location, where service is performed at the location, or the Apple Retail or AASP may send the product to an Apple repair service location for service, (ii) by sending you prepaid way bills (and if you no longer have the original packaging, Apple may send you packaging material) to enable you to ship the product to Apple’s repair service location for service, or (iii) by sending you user-installable new or refurbished replacement product or parts to enable you to service or exchange your own product (“DIY Service”). Upon receipt of the replacement product or part, the original product or part becomes the property of Apple and you agree to follow instructions, including, if required, arranging the return of original product or part to Apple in a timely manner. When providing DIY Service requiring the return of the original product or part, Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement product or part and applicable shipping costs. If you follow instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the product or part and shipping costs. If you fail to return the replaced product or part as instructed or the replaced product or part is not eligible for warranty service, Apple will charge the credit card for the authorized amount.

Service options, parts availability and response times may vary according to the country in which service is requested. Service options are subject to change at any time. You may be responsible for shipping and handling charges if the product cannot be serviced in the country in which service is requested. If you seek service in a country that is not the country of original purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges. Where international service is available, Apple may repair or exchange defective products and parts with comparable products and parts that comply with local standards. In accordance with applicable law, Apple may require that you furnish proof of purchase details and/or comply with registration requirements before receiving warranty service. Resources with more details on this and other matters on obtaining warranty service are described below.

PRIVACY

Apple will maintain and use customer information in accordance with Apple's Customer Privacy Policy available at www.apple.com/legal/internet-services/privacy and Apple’s applicable legal obligations.

BACKUP

If your product is capable of storing software programs, data and other information, you should protect its contents against possible operational failures. Before you deliver your product for warranty service it is your responsibility to keep a separate backup copy of the contents, remove all personal information and data that you want to protect and disable any security passwords. THE CONTENTS OF YOUR PRODUCT WILL BE DELETED AND THE STORAGE MEDIA REFORMATTED IN THE COURSE OF WARRANTY SERVICE. Your product or a replacement product will be returned to you as your product was configured when originally purchased, subject to applicable updates. Apple may install system software updates as part of warranty service that will prevent the hardware from reverting to an earlier version of the system software. Third party applications installed on the hardware may not be compatible or work with the hardware as a result of the system software update. You will be responsible for reinstalling all other software programs, data and passwords. Recovery and reinstallation of software programs and user data are not covered under this Limited Warranty.

RESOURCES

A description of the following Apple resources is available online:

Warranty Obligor For Region Or Country of Purchase

Region/Country of Purchase Apple Address
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.