Обмежена гарантія Apple на один (1) рік тільки на продукти марки Apple 

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Обмежена річна гарантія Apple є добровільною гарантією виробника. Вона надає права незалежно від прав, гарантованих законом про захист прав споживачів, зокрема щодо неякісних товарів.

Таким чином, умови обмеженої річної гарантії Apple надаються додатково до прав, установлених законом про захист прав споживачів, а не замість таких прав. 

Споживачі мають право вибирати, яким чином скористатися своїми правами: на основі обмеженої річної гарантії Apple або відповідно до закону про захист прав споживачів. 

Важливо! Умови та положення обмеженої річної гарантії Apple не застосовуються до претензій, заявлених на підставі закону про захист прав споживачів. 

Додаткові відомості, що стосуються закону про захист прав споживачів, можна отримати на вебсайті Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) або в місцевій організації із захисту прав споживачів.

НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ГАРАНТІЯ

Компанія Apple Distribution International Ltd, офіс якої розташовано за адресою Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Республіка Ірландія), або її правонаступник (далі — «Apple»), надає гарантію, що поширюється на дефекти матеріалів і виготовлення в апаратному забезпеченні й аксесуарах Apple, що входили до комплекту постачання (далі — «Продукт Apple») і використовувалися відповідно до посібників користувача Apple, технічних характеристик та інших опублікованих інструкцій щодо Продукту Apple. Гарантія діє протягом ОДНОГО (1) РОКУ з дати роздрібної покупки кінцевим користувачем (далі — «Гарантійний період»). Компенсацію за обмеженою річною гарантією для продукту Apple можна отримати в місцевих центрах обслуговування Apple у більшості країн світу (див. розділ «Порядок надання гарантійного обслуговування»).  Якщо виявлено дефекти матеріалів або виготовлення, ви можете подати заявку на гарантійне обслуговування до компанії Apple, навіть якщо Продукт Apple було придбано в стороннього продавця.

Примітка. Усі претензії за обмеженою річною гарантією Apple розглядаються на умовах, визначених у цьому гарантійному документі.

Крім того, компанія Apple пропонує технічну підтримку телефоном протягом дев’яноста (90) днів із дати отримання продукту Apple.

НА ЩО ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

Ця гарантія не поширюється на апаратне та програмне забезпечення інших марок, навіть якщо воно постачалось або продавалося разом з апаратним забезпеченням Apple. 

Для продуктів інших марок може бути передбачено гарантію виробника, яка діє як додаток до прав, гарантованих законом про захист прав споживачів (див. вміст коробки продукту та супутні документи). 

Права щодо використання програмного забезпечення описано в ліцензійній угоді, яка надається разом із програмним забезпеченням.

Ви можете отримати гарантійне обслуговування в країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії, не сплачуючи вартість доставки та транспортної обробки.  За межами вказаного регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмеженим. Якщо будь-який варіант гарантійного обслуговування недоступний для Продукту Apple у певній країні, компанія Apple або її агент зобов’язані попередити вас про можливі додаткові витрати, пов’язані з доставкою та транспортною обробкою, перш ніж надавати обслуговування.  Вартість доставки та транспортної обробки не сплачується в країнах, де працюють роздрібні магазини Apple або авторизовані постачальники послуг Apple (далі — «AASP») (список доступних сервісних центрів див. тут: support.apple.com/uk-ua/HT1434).

У деяких країнах за телефонні дзвінки до компанії Apple може стягуватися плата. Докладну інформацію дізнавайтеся в оператора мережі.

Ця гарантія не поширюється на: а) витратні матеріали (наприклад, акумуляторні батареї або захисне покриття), якість яких із часом погіршується, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; б) косметичні пошкодження, зокрема подряпини, ум’ятини або пошкоджений пластик в області роз’ємів, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; в) пошкодження внаслідок використання компонентів або продуктів сторонніх виробників, які не відповідають характеристикам Продукту Apple (з технічними характеристиками потрібного Продукту Apple можна ознайомитися на вебсайті www.apple.com або в магазинах); г) пошкодження внаслідок нещасного випадку, неправильного або нецільового використання, пожежі, контакту з рідинами, землетрусу або з іншої зовнішньої причини; ґ) пошкодження внаслідок експлуатації Продукту Apple, не дотримуючись рекомендацій посібника користувача, технічних характеристик або інших опублікованих інструкцій компанії Apple; д) пошкодження внаслідок обслуговування (зокрема, оновлення та розширення) особою, яка не є представником компанії Apple або авторизованим постачальником послуг Apple (AASP); е) Продукт Apple, у який було внесено апаратні зміни задля покращення його функціональності або розширення можливостей без письмового дозволу на це компанії Apple; є) дефекти в результаті природного зношення Продукту Apple або з іншої пов’язаної з цим причини; ж) випадки, коли з Продукту Apple було видалено або стерто серійний номер; з) випадки, коли компанії Apple стає відомо від певних державних органів про те, що продукт було викрадено, або коли вам не вдається скинути заданий пароль чи вимкнути інші засоби безпеки, що запобігають несанкціонованому доступу до Продукту Apple, і ви не маєте змоги будь-яким чином довести своє право на законне користування продуктом (наприклад, надати підтвердження придбання).

ВАЖЛИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Обсяг гарантійного обслуговування пристрою Apple TV може бути обмежено в країнах, де його продає компанія Apple або її авторизовані продавці.

У країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії надається сервісне обслуговування пристроїв iPad зі стільниковим зв’язком і iPhone за цією гарантією. За межами цього регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмежено з технічних причин, що не залежать від компанії Apple. Відомості про пристрої iPad, які працюють у мережі стільникового зв’язку, і iPhone див. тут: www.apple.com/iphone/LTE/ і www.apple.com/ipad/LTE/.

Гарантійне обслуговування компанії Apple не поширюється на пристрої iPad у Китаї через певні відмінності в підключенні до мережі Wi-Fi, які не залежать від компанії Apple.

ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

ЯКЩО ВАШ ПРОДУКТ APPLE МАЄ ФУНКЦІЮ ЗБЕРІГАННЯ ПРОГРАМ, ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВИ ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬСЯ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ ВАШОГО ПРОДУКТУ, З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ВМІСТУ ТА ЯК ЗАПОБІГАННЯ НАСЛІДКАМ МОЖЛИВИХ ПЕРЕБОЇВ У РОБОТІ ПРИСТРОЮ. 

Перш ніж передати Продукт Apple на гарантійне обслуговування, слід зробити окрему резервну копію даних, що містяться на носіях інформації продукту, видалити всі персональні дані та скинути всі захисні паролі. Дані, що містяться на носіях інформації Продукту Apple, може бути видалено, замінено та/або переформатовано в процесі обслуговування.

На продукті Apple, що повертається після гарантійного обслуговування, або продукті, наданому замість нього, буде встановлено початкові заводські настройки з урахуванням застосовних оновлень. У процесі гарантійного обслуговування компанія Apple може встановити оновлення системного програмного забезпечення, унаслідок чого відновити ранішу версію такого програмного забезпечення на Продукті Apple буде неможливо. Програми сторонніх розробників, установлені на Продукті Apple, можуть стати несумісними або не працювати з Продуктом Apple після оновлення системного програмного забезпечення. Вам доведеться самостійно відновити всі інші програми, дані та інформацію. Умови цієї гарантії не передбачають відновлення та повторне встановлення інших програм, даних та інформації.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано пристрій), ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо імпорту та експорту, сплачувати всі витрати, пов’язані з митними процедурами, ПДВ, а також інші належні збори. 

Важливо! Не намагайтеся відкрити Продукт Apple, якщо в посібнику користувача не вказано, як це робити або як зняти захисні ковпачки, установлені на Продукті Apple. Відкриття Продукту Apple або зняття захисних ковпачків може призвести до пошкоджень, на які не поширюється ця гарантія. Обслуговування Продукту Apple може здійснювати тільки представник компанії Apple або AASP.

ДІЇ КОМПАНІЇ APPLE У РАЗІ ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙНОЇ ПРЕТЕНЗІЇ

Якщо протягом Гарантійного періоду ви звертаєтеся до компанії Apple на підставі цієї гарантії, компанія Apple на власний розсуд:

(i) відремонтує Продукт Apple, застосувавши нові деталі або деталі, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим; 

(ii) замінить Продукт Apple таким самим продуктом або продуктом зі схожою функціональністю (лише з вашої згоди), зібраним із нових деталей і/або деталей, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим; 

(iii) поверне вам витрачені кошти в обмін на дефектний Продукт Apple.

Зверніть увагу, що замінний продукт або замінні деталі переходять у вашу власність. А несправний продукт, повернений до компанії Apple, або його несправні деталі, стають її власністю.

На замінні деталі чи продукт або на відремонтований Продукт Apple діятиме ця ж гарантія протягом періоду, передбаченого для початкового продукту, або дев’яноста (90) днів із дати заміни чи ремонту, залежно від того, який строк довший. 

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано Продукт Apple), компанія Apple може використовувати для ремонту або заміни продукту чи його деталей подібний продукт чи деталі, які відповідають місцевим стандартам.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж звертатися по гарантійне обслуговування, ознайомтеся з наведеними нижче довідковими ресурсами.

Інформація про підтримку в різних країнах світу

www.apple.com/support/country

Авторизовані постачальники послуг Apple, авторизовані продавці Apple і роздрібні магазини Apple

support.apple.com/kb/HT1434

Підтримка та обслуговування Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Безкоштовна підтримка Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Якщо у вас немає доступу до Інтернету або Продукт Apple працює неправильно навіть після використання вищезазначених ресурсів, зверніться по допомогу до представника компанії Apple або, якщо це можливо, до роздрібного магазину, що належить Apple (далі — «Роздрібна точка Apple»), чи до AASP. Вам допоможуть визначити, чи вимагає Продукт Apple обслуговування та, якщо вимагає, яким із наведених нижче способів компанія Apple його здійснить. 

Перш ніж прийняти продукт на обслуговування, представник або агент компанії Apple може попросити вас надати відомості щодо підтвердження придбання, відповісти на запитання, які допоможуть виявити можливі проблеми, а також виконати процедури Apple, необхідні для отримання гарантійного обслуговування (наприклад, інструкції з пакування та пересилання Продуктів Apple, якщо застосовується послуга з надсилання продукту поштою, як указано нижче). 

СПОСОБИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія Apple надає гарантійні послуги в один з указаних нижче способів.

(i) Самостійна доставка продукту. Компанія Apple може попросити вас повернути Продукт Apple до Роздрібної точки Apple або до AASP. Ваш Продукт Apple може бути передано на обслуговування до ремонтної служби Apple (далі — «ARS»). Отримавши повідомлення про завершення обслуговування, ви можете відразу забрати Продукт Apple у Роздрібній точці Apple або в AASP, якщо тільки компанія Apple не повідомляє про те, що Продукт Apple буде надіслано безпосередньо на вашу адресу з ARS.

(ii) Послуга з надсилання продукту поштою. Якщо Продукт Apple необхідно надіслати в ARS або до AASP поштою, вам буде надіслано сплачені транспортні накладні, пакувальний матеріал (якщо необхідно), а також інструкції щодо належного пакування та адресування. Щойно обслуговування буде завершено, ARS або AASP повернуть вам Продукт Apple. Компанія Apple сплатить поштові витрати в обидва кінці за умови виконання всіх інструкцій, пов’язаних із пакуванням і відправленням Продукту Apple.

(iii) Самостійний ремонт продукту. Компанія Apple надасть продукт на заміну або деталі чи аксесуари, які легко замінити без жодних інструментів (як-от миша або клавіатура).  Примітка. Компанія Apple не оплачує вам роботу, пов’язану із самостійним ремонтом продукту. Якщо вам необхідна додаткова допомога із заміною, зателефонуйте до компанії Apple за номером, указаним нижче, або зверніться до Роздрібної точки Apple чи AASP. Якщо компанія Apple запропонує вам здійснити самостійний ремонт продукту, застосовуватиметься вказана нижче процедура. 

а) Компанія Apple вимагає повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple може вимагати виконання авторизації кредитної картки на суму роздрібної вартості замінного продукту, деталі або аксесуара та пов’язаних витрат на доставку. Компанія Apple надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо заміни (якщо необхідно) і вимогами щодо повернення заміненого продукту або деталі. Якщо ви належно виконали інструкції, компанія Apple скасує авторизацію кредитної картки та не стягуватиме з вас вартість продукту або деталі й витрати на доставку в обидва кінці. Якщо ви не повернули замінюваний продукт, деталь або аксесуар згідно з інструкціями або надіслали продукт, деталь або аксесуар, які не підлягають обслуговуванню, компанія Apple стягне з вашої кредитної картки відповідну суму. Якщо авторизація кредитної картки неможлива, ця послуга може бути недоступна для вас. У такому разі компанія Apple запропонує альтернативний варіант обслуговування.

б) Компанія Apple не вимагає повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple безкоштовно надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо встановлення (якщо необхідно) і вимогами щодо утилізації замінюваного продукту, деталі або аксесуара. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(i) Повнота угоди.

Крім згаданих на початку цього документа прав, передбачених законом про захист прав споживачів, не надаються жодні гарантії, окрім гарантій і умов, прямо зазначених у цьому документі про обмежену річну гарантію Apple. Законодавство деяких країн забороняє обмеження терміну дії таких гарантій, умов і/або умов, що маються на увазі. Тому вказані вище обмеження можуть не застосовуватися до вас.

(ii) Застереження щодо даних.

Компанія Apple не гарантує та не забезпечує відсутність ризиків під час гарантійного ремонту або заміни Продукту Apple, зокрема ризику втрати інформації та/або даних, що зберігаються на продукті. 

(iii) Обмеження відповідальності.

За жодних обставин компанія Apple не несе відповідальності за:

    • будь-які втрати, які виникли не внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple;
    • будь-які втрати або пошкодження, що виникли внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple, але які неможливо було передбачити на момент покупки продукту;
    • утрати, пов’язані з будь-яким вашим бізнесом, утрату прибутку, даних чи вигоди.

Положення цього гарантійного документа не застосовуються до випадків (i) смерті або тілесних ушкоджень, (ii) шахрайства або грубої необережності, (iii) привласнення обманним шляхом, (iv) будь-якої іншої відповідальності, яку за законом не можна обмежити або виключити. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Жоден продавець, агент або співробітник компанії Apple не має права змінювати, доповнювати цю гарантію або подовжувати термін її дії. 

Якщо будь-яке положення цієї гарантії буде визнано незаконним або нечинним, його слід вилучити з тексту. Водночас законність і чинність інших положень не мають оскаржуватися. 

Ця гарантія регулюється й тлумачиться згідно із законами країни, у якій було придбано Продукт Apple. 

Строк обслуговування продуктів Apple, придбаних в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані або Україні, становить три (3) роки.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Назва та логотип Apple є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

060320-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Ukrainian-v1.4

Обмежена гарантія Apple на один (1) рік тільки на продукти марки Apple

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Обмежена гарантія Apple на один рік є добровільною гарантією виробника. Вона надає права незалежно від прав, гарантованих законом про захист прав споживачів, зокрема щодо неякісних товарів.

Таким чином, умови обмеженої гарантії Apple на один рік діють на додачу до прав, що встановлені законом про захист прав споживачів, а не замість таких прав.

Споживачі мають право вибирати, яким чином скористатися своїми правами: на основі обмеженої гарантії Apple на один рік або як передбачено законом про захист прав споживачів.

Важливо! Умови обмеженої гарантії Apple на один рік не застосовуються до претензій, заявлених на підставі закону про захист прав споживачів.

Додаткові відомості, що стосуються закону про захист прав споживачів, можна отримати на веб-сайті Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) або в місцевій організації із захисту прав споживачів.

НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ГАРАНТІЯ

Компанія Apple Distribution International, офіс якої розташований за адресою Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Республіка Ірландія), або її правонаступник (далі — «Apple»), надає гарантію, що поширюється на дефекти матеріалів і виготовлення в устаткуванні та аксесуарах Apple, що входили до комплекту постачання (далі — «Продукт Apple») і використовувалися відповідно до посібників користувача Apple, технічних характеристик та інших опублікованих інструкцій стосовно Продукту Apple. Гарантія діє протягом ОДНОГО (1) РОКУ з дати роздрібної покупки кінцевим користувачем (далі — «Гарантійний період»). Компенсацію за обмеженою гарантією на один рік для Продукту Apple можна отримати в місцевих центрах обслуговування Apple у більшості країн світу (див. розділ «Порядок надання гарантійного обслуговування»). Якщо виявлено дефекти матеріалів або виготовлення, ви можете подати заявку на гарантійне обслуговування до компанії Apple, навіть якщо Продукт Apple було придбано в стороннього продавця.

Примітка. Усі заявки на обслуговування за обмеженою гарантією Apple на один рік розглядаються на умовах, визначених у цьому гарантійному документі.

Крім того, компанія Apple пропонує технічну підтримку телефоном протягом дев’яноста (90) днів із дати отримання продукту Apple.

НА ЩО ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

Ця гарантія не поширюється на апаратне та програмне забезпечення інших марок, навіть якщо воно постачалось або продавалося разом з апаратним забезпеченням Apple.

Для продуктів інших марок може бути передбачена гарантія виробника, яка діє як додаток до прав, гарантованих законом про захист прав споживачів (див. вміст коробки продукту та супутні документи).

Права щодо використання програмного забезпечення описані в ліцензійній угоді, яка надається разом із програмним забезпеченням.

Ви можете отримати гарантійне обслуговування в країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії, не сплачуючи вартість доставки та транспортної обробки. За межами вказаного регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмеженим. Якщо будь-який варіант гарантійного обслуговування недоступний для Продукту Apple у певній країні, компанія Apple або її агент зобов’язані попередити вас про можливі додаткові витрати, пов’язані з доставкою та транспортною обробкою, перш ніж надавати обслуговування. Вартість доставки та транспортної обробки не сплачується в країнах, де працюють магазини роздрібної торгівлі Apple Store або авторизовані сервісні центри компанії Apple (далі — «AASP») (список доступних центрів обслуговування див. тут: locate.apple.com/country).

У деяких країнах за телефонні дзвінки до компанії Apple може стягуватися плата. Докладну інформацію дізнавайтеся в оператора мережі.

Ця гарантія не поширюється на: а) витратні матеріали (наприклад, акумуляторні батареї або захисне покриття), якість яких із часом погіршується, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; б) косметичні пошкодження, зокрема подряпини, ум’ятини або пошкоджений пластик в області роз’ємів, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; в) пошкодження внаслідок використання компонентів або продуктів сторонніх виробників, які не відповідають характеристикам Продукту Apple (з технічними характеристиками потрібного Продукту Apple можна ознайомитися на веб-сайті www.apple.com або в магазинах); г) пошкодження внаслідок нещасного випадку, неправильного або нецільового використання, пожежі, контакту з рідинами, землетрусу або з іншої зовнішньої причини; ґ) пошкодження внаслідок експлуатації Продукту Apple, не дотримуючись рекомендацій посібника користувача, технічних характеристик або інших опублікованих інструкцій компанії Apple; д) пошкодження внаслідок обслуговування (зокрема, оновлення та розширення) особою, яка не є представником компанії Apple або вповноваженим постачальником послуг Apple (AASP); е) Продукт Apple, у який було внесено апаратні зміни задля покращення його функціональності або розширення можливостей без письмового дозволу на це компанії Apple; є) дефекти в результаті природного зношення Продукту Apple або з іншої пов’язаної з цим причини; ж) випадки, коли з Продукту Apple було видалено або стерто серійний номер; з) випадки, коли компанії Apple стає відомо від певних державних органів про те, що продукт було викрадено, або коли вам не вдається скинути заданий пароль чи вимкнути інші засоби безпеки, що запобігають несанкціонованому доступу до Продукту Apple, і ви не маєте змоги будь-яким чином довести своє право на законне користування продуктом (наприклад, надати підтвердження купівлі).

ВАЖЛИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Обсяг гарантійного обслуговування пристрою Apple TV може бути обмежено в країнах, де його продає компанія Apple або її авторизовані торговельні посередники.

У країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії надається сервісне обслуговування пристроїв iPad зі стільниковим зв’язком і iPhone за цією гарантією. За межами цього регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмежено з технічних причин, що не залежать від компанії Apple. Відомості про пристрої iPad, які працюють у мережі стільникового зв’язку, і iPhone див. тут: www.apple.com/iphone/LTE/ і www.apple.com/ipad/LTE/.

Гарантійне обслуговування компанії Apple не поширюється на пристрої iPad у Китаї через певні відмінності в підключенні до мережі Wi-Fi, які не залежать від компанії Apple.

ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

ЯКЩО НА ВАШОМУ ПРОДУКТІ APPLE МОЖУТЬ ЗБЕРІГАТИСЯ ПРОГРАМИ, ДАНІ ТОЩО, НЕОБХІДНО РЕГУЛЯРНО СТВОРЮВАТИ ЇХ РЕЗЕРВНІ КОПІЇ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ЇХ УТРАТІ ВНАСЛІДОК МОЖЛИВИХ ПЕРЕБОЇВ У РОБОТІ ПРИСТРОЮ.

Перш ніж передати Продукт Apple на гарантійне обслуговування, слід зробити окрему резервну копію даних, що містяться на носіях інформації продукту, видалити всі персональні дані та скинути всі захисні паролі. Дані, що містяться на носіях інформації Продукту Apple, може бути видалено, замінено та/або переформатовано в процесі обслуговування.

На продукті Apple, що повертається після гарантійного обслуговування, або продукті, наданому замість нього, буде встановлено початкові заводські настройки з урахуванням застосовних оновлень. У процесі гарантійного обслуговування компанія Apple може встановити оновлення системного програмного забезпечення, унаслідок чого відновити ранішу версію такого програмного забезпечення на Продукті Apple буде неможливо. Програми сторонніх розробників, установлені на Продукті Apple, можуть стати несумісними або не працювати з Продуктом Apple після оновлення системного програмного забезпечення. Вам доведеться самостійно відновити всі інші програми, дані та інформацію. Умови цієї гарантії не передбачають відновлення та повторне встановлення інших програм, даних та інформації.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано пристрій), ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо імпорту та експорту, сплачувати всі витрати, пов’язані з митними процедурами, ПДВ, а також інші належні збори.

Важливо! Не намагайтеся відкрити Продукт Apple, якщо в посібнику користувача не вказано, як це робити або як зняти захисні ковпачки, установлені на Продукті Apple. Відкриття Продукту Apple або зняття захисних ковпачків може призвести до пошкоджень, на які не поширюється ця гарантія. Обслуговування Продукту Apple може здійснювати тільки представник компанії Apple або AASP.

ДІЇ КОМПАНІЇ APPLE У РАЗІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВКИ НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо протягом Гарантійного періоду ви звертаєтеся до компанії Apple на підставі цієї гарантії, компанія Apple на власний розсуд:

(i) відремонтує Продукт Apple, застосувавши нові деталі або деталі, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим;

(ii) замінить Продукт Apple таким самим продуктом або продуктом зі схожою функціональністю (лише з вашої згоди), зібраним із нових деталей і/або деталей, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим; або

(iii) поверне вам витрачені кошти в обмін на дефектний Продукт Apple.

Зверніть увагу, що замінний продукт або замінні деталі переходять у вашу власність. А несправний продукт, повернений до компанії Apple, або його несправні деталі, стають її власністю.

На замінні деталі чи продукт або на відремонтований Продукт Apple діятиме ця ж гарантія протягом періоду, передбаченого для початкового продукту, або дев’яноста (90) днів із дати заміни чи ремонту, залежно від того, який строк довший.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано Продукт Apple), компанія Apple може використовувати для ремонту або заміни продукту чи його деталей подібний продукт чи деталі, які відповідають місцевим стандартам.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж звертатися по гарантійне обслуговування, ознайомтеся з наведеними нижче довідковими ресурсами.

Інформація про підтримку в різних країнах світу

www.apple.com/support/country

Авторизовані сервісні центри компанії Apple, авторизовані дилери компанії Apple і магазини роздрібної торгівлі Apple Store

locate.apple.com/country

Підтримка та обслуговування Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Безкоштовна підтримка Apple

www.apple.com/support/complimentary/ww/

Якщо у вас немає доступу до Інтернету або Продукт Apple працює неправильно навіть після використання вищезазначених ресурсів, зверніться по допомогу до представника компанії Apple або, якщо це можливо, до магазину роздрібної торгівлі, що належить компанії Apple (далі — «Роздрібна точка Apple»), чи до AASP. Вам допоможуть визначити, чи потребує Продукт Apple обслуговування та, якщо потребує, яким із наведених нижче способів компанія Apple його здійснить.

Перш ніж прийняти продукт на обслуговування, представник або агент компанії Apple може попросити вас надати докази купівлі продукту, відповісти на запитання, які допоможуть виявити можливі проблеми, а також виконати процедури Apple, необхідні для отримання гарантійного обслуговування (наприклад, інструкції з пакування та пересилання Продуктів Apple, якщо застосовується послуга з пересилання продукту поштою, як указано нижче).

СПОСОБИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія Apple надає гарантійні послуги в один з указаних нижче способів.

(i) Самостійна доставка продукту. Компанія Apple може попросити вас повернути Продукт Apple до Роздрібної точки Apple або до AASP. Ваш Продукт Apple може бути передано на обслуговування до ремонтної служби компанії Apple (далі — «ARS»). Отримавши повідомлення про завершення обслуговування, ви можете одразу забрати Продукт Apple у Роздрібній точці Apple або в AASP, якщо тільки компанія Apple не повідомляє про те, що Продукт Apple буде надіслано безпосередньо на вашу адресу з ARS.

(ii) Пересилання продукту поштою. Якщо Продукт Apple необхідно відправити в ARS або до AASP поштою, вам буде надіслано сплачені транспортні накладні, пакувальний матеріал (якщо необхідно), а також інструкції щодо належного пакування та адресування. Щойно обслуговування буде завершено, ARS або AASP повернуть вам Продукт Apple. Компанія Apple сплатить поштові витрати в обидва кінці за умови виконання всіх інструкцій, пов’язаних із пакуванням і відправленням Продукту Apple.

(iii) Самостійне обслуговування продукту. Компанія Apple надасть продукт на заміну або деталі чи аксесуари, які легко замінити без жодних інструментів (як-от миша або клавіатура). Примітка. Компанія Apple не оплачує вам роботу, пов’язану із самостійним обслуговуванням продукту. Якщо вам необхідна додаткова допомога із заміною, зателефонуйте до компанії Apple за номером, указаним нижче, або зверніться до Роздрібної точки Apple чи AASP. Якщо компанія Apple запропонує вам здійснити самостійне обслуговування, застосовуватиметься вказана нижче процедура.

(a) Компанія Apple просить повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple може запитати авторизацію вашої кредитної картки на суму роздрібної вартості замінного продукту, деталі або аксесуара та пов’язаних витрат на доставку. Компанія Apple надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо заміни (якщо необхідно) і вимогами щодо повернення заміненого продукту або деталі. Якщо ви належно виконали інструкції, компанія Apple скасує авторизацію кредитної картки та не стягуватиме з вас вартість продукту або деталі та витрати на доставку в обидва кінці. Якщо ви не повернули замінений продукт, деталь або аксесуар згідно з інструкціями або надіслали продукт, деталь або аксесуар, які не підлягають обслуговуванню, компанія Apple стягне з вашої кредитної картки відповідну суму. Якщо авторизація кредитної картки неможлива, ця послуга може бути недоступна для вас. У такому разі компанія Apple запропонує альтернативний варіант обслуговування.

(б) Компанія Apple не вимагає повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple безкоштовно надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо встановлення (якщо необхідно) і вимогами щодо утилізації заміненого продукту, деталі або аксесуара.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(i) Повнота угоди.

Крім згаданих на початку цього документа прав, передбачених законом про захист прав споживачів, не надаються жодні гарантії, окрім гарантій і умов, прямо зазначених у цьому документі про обмежену гарантію Apple на один рік. Законодавство деяких країн забороняє обмеження терміну дії таких гарантій, умов і/або умов, що маються на увазі. Тому вказані вище обмеження можуть не застосовуватися до вас.

(ii) Застереження щодо даних.

Компанія Apple не гарантує та не забезпечує відсутність ризиків під час гарантійного ремонту або заміни Продукту Apple, зокрема ризику втрати інформації та/або даних, що зберігаються на продукті.

(iii) Обмеження відповідальності.

За жодних обставин компанія Apple не несе відповідальності за:

  1. будь-які втрати, які виникли не внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple;
  2. будь-які втрати або пошкодження, що виникли внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple, але які неможливо було передбачити на момент покупки продукту;
  3. утрати, пов’язані з будь-яким вашим бізнесом, утрату прибутку, даних чи вигоди.

Положення цього гарантійного документа не застосовуються до випадків (i) смерті або тілесних ушкоджень, (ii) шахрайства або грубої необережності, (iii) привласнення обманним шляхом, (iv) будь-якої іншої відповідальності, яку за законом не можна обмежити або виключити.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Жоден дилер, агент або співробітник компанії Apple не має права змінювати, доповнювати цю гарантію або подовжувати термін її дії.

Якщо будь-яке положення цієї гарантії буде визнано незаконним або нечинним, його слід вилучити з тексту. При цьому законність і чинність інших положень не мають оскаржуватися.

Ця гарантія регулюється й тлумачиться згідно із законами країни, у якій було придбано Продукт Apple.

Строк обслуговування продуктів Apple, придбаних в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані або Україні, становить 3 (три) роки.

© Apple Inc., 2018р. Усі права захищено. Назва та логотип Apple є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

020218-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Ukrainian-v1.3

Обмежена гарантія Apple на один (1) рік тільки на продукти марки Apple

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Обмежена гарантія Apple на один рік є добровільною гарантією виробника. Вона надає права незалежно від прав, гарантованих законом про захист прав споживачів, зокрема щодо неякісних товарів.

Таким чином, умови обмеженої гарантії Apple на один рік діють на додачу до прав, що встановлені законом про захист прав споживачів, а не замість таких прав.

Споживачі мають право вибирати, яким чином скористатися своїми правами: на основі обмеженої гарантії Apple на один рік або як передбачено законом про захист прав споживачів.

Важливо! Умови обмеженої гарантії Apple на один рік не застосовуються до претензій, заявлених на підставі закону про захист прав споживачів.

Додаткові відомості, що стосуються закону про захист прав споживачів, можна отримати на веб-сайті Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) або в місцевій організації із захисту прав споживачів.

НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ГАРАНТІЯ

Компанія Apple Distribution International, офіс якої розташований за адресою Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Республіка Ірландія), або її правонаступник (далі — «Apple»), надає гарантію, що поширюється на дефекти матеріалів і виготовлення в устаткуванні та аксесуарах Apple, що входили до комплекту постачання (далі — «Продукт Apple») і використовувалися відповідно до посібників користувача Apple, технічних характеристик та інших опублікованих інструкцій стосовно Продукту Apple. Гарантія діє протягом ОДНОГО (1) РОКУ з дати роздрібної покупки кінцевим користувачем (далі — «Гарантійний період»). Компенсацію за обмеженою гарантією на один рік для Продукту Apple можна отримати в місцевих центрах обслуговування Apple у більшості країн світу (див. розділ «Порядок надання гарантійного обслуговування»). Якщо виявлено дефекти матеріалів або виготовлення, ви можете подати заявку на гарантійне обслуговування до компанії Apple, навіть якщо Продукт Apple було придбано в стороннього продавця.

Примітка. Усі заявки на обслуговування за обмеженою гарантією Apple на один рік розглядаються на умовах, визначених у цьому гарантійному документі.

Крім того, компанія Apple пропонує технічну підтримку телефоном протягом дев’яноста (90) днів із дати отримання продукту Apple.

НА ЩО ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

Ця гарантія не поширюється на апаратне та програмне забезпечення інших марок, навіть якщо воно постачалось або продавалося разом з апаратним забезпеченням Apple.

Для продуктів інших марок може бути передбачена гарантія виробника, яка діє як додаток до прав, гарантованих законом про захист прав споживачів (див. вміст коробки продукту та супутні документи).

Права щодо використання програмного забезпечення описані в ліцензійній угоді, яка надається разом із програмним забезпеченням.

Ви можете отримати гарантійне обслуговування в країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії, не сплачуючи вартість доставки та транспортної обробки. За межами вказаного регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмеженим. Якщо будь-який варіант гарантійного обслуговування недоступний для Продукту Apple у певній країні, компанія Apple або її агент зобов’язані попередити вас про можливі додаткові витрати, пов’язані з доставкою та транспортною обробкою, перш ніж надавати обслуговування. Вартість доставки та транспортної обробки не сплачується в країнах, де працюють магазини роздрібної торгівлі Apple Store або авторизовані сервісні центри компанії Apple (далі — «AASP») (список доступних центрів обслуговування див. тут: locate.apple.com/country).

У деяких країнах за телефонні дзвінки до компанії Apple може стягуватися плата. Докладну інформацію дізнавайтеся в оператора мережі.

Ця гарантія не поширюється на: а) витратні матеріали (наприклад, акумуляторні батареї або захисне покриття), якість яких із часом погіршується, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; б) косметичні пошкодження, зокрема подряпини, ум’ятини або пошкоджений пластик в області роз’ємів, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; в) пошкодження внаслідок використання компонентів або продуктів сторонніх виробників, які не відповідають характеристикам Продукту Apple (з технічними характеристиками потрібного Продукту Apple можна ознайомитися на веб-сайті www.apple.com або в магазинах); г) пошкодження внаслідок нещасного випадку, неправильного або нецільового використання, пожежі, контакту з рідинами, землетрусу або з іншої зовнішньої причини; ґ) пошкодження внаслідок експлуатації Продукту Apple, не дотримуючись рекомендацій посібника користувача, технічних характеристик або інших опублікованих інструкцій компанії Apple; д) пошкодження внаслідок обслуговування (зокрема, оновлення та розширення) особою, яка не є представником компанії Apple або вповноваженим постачальником послуг Apple (AASP); е) Продукт Apple, у який було внесено апаратні зміни задля покращення його функціональності або розширення можливостей без письмового дозволу на це компанії Apple; є) дефекти в результаті природного зношення Продукту Apple або з іншої пов’язаної з цим причини; ж) випадки, коли з Продукту Apple було видалено або стерто серійний номер; з) випадки, коли компанії Apple стає відомо від певних державних органів про те, що продукт було викрадено, або коли вам не вдається скинути заданий пароль чи вимкнути інші засоби безпеки, що запобігають несанкціонованому доступу до Продукту Apple, і ви не маєте змоги будь-яким чином довести своє право на законне користування продуктом (наприклад, надати підтвердження купівлі).

ВАЖЛИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Обсяг гарантійного обслуговування пристрою Apple TV може бути обмежено в країнах, де його продає компанія Apple або її авторизовані торговельні посередники.

У країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії надається сервісне обслуговування пристроїв iPad зі стільниковим зв’язком і iPhone за цією гарантією. За межами цього регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмежено з технічних причин, що не залежать від компанії Apple. Відомості про пристрої iPad, які працюють у мережі стільникового зв’язку, і iPhone див. тут: www.apple.com/iphone/LTE/ і www.apple.com/ipad/LTE/.

Гарантійне обслуговування компанії Apple не поширюється на пристрої iPad у Китаї через певні відмінності в підключенні до мережі Wi-Fi, які не залежать від компанії Apple.

ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

ЯКЩО НА ВАШОМУ ПРОДУКТІ APPLE МОЖУТЬ ЗБЕРІГАТИСЯ ПРОГРАМИ, ДАНІ ТОЩО, НЕОБХІДНО РЕГУЛЯРНО СТВОРЮВАТИ ЇХ РЕЗЕРВНІ КОПІЇ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ЇХ УТРАТІ ВНАСЛІДОК МОЖЛИВИХ ПЕРЕБОЇВ У РОБОТІ ПРИСТРОЮ.

Перш ніж передати Продукт Apple на гарантійне обслуговування, слід зробити окрему резервну копію даних, що містяться на носіях інформації продукту, видалити всі персональні дані та скинути всі захисні паролі. Дані, що містяться на носіях інформації Продукту Apple, може бути видалено, замінено та/або переформатовано в процесі обслуговування.

На продукті Apple, що повертається після гарантійного обслуговування, або продукті, наданому замість нього, буде встановлено початкові заводські настройки з урахуванням застосовних оновлень. У процесі гарантійного обслуговування компанія Apple може встановити оновлення системного програмного забезпечення, унаслідок чого відновити ранішу версію такого програмного забезпечення на Продукті Apple буде неможливо. Програми сторонніх розробників, установлені на Продукті Apple, можуть стати несумісними або не працювати з Продуктом Apple після оновлення системного програмного забезпечення. Вам доведеться самостійно відновити всі інші програми, дані та інформацію. Умови цієї гарантії не передбачають відновлення та повторне встановлення інших програм, даних та інформації.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано пристрій), ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо імпорту та експорту, сплачувати всі витрати, пов’язані з митними процедурами, ПДВ, а також інші належні збори.

Важливо! Не намагайтеся відкрити Продукт Apple, якщо в посібнику користувача не вказано, як це робити або як зняти захисні ковпачки, установлені на Продукті Apple. Відкриття Продукту Apple або зняття захисних ковпачків може призвести до пошкоджень, на які не поширюється ця гарантія. Обслуговування Продукту Apple може здійснювати тільки представник компанії Apple або AASP.

ДІЇ КОМПАНІЇ APPLE У РАЗІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВКИ НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо протягом Гарантійного періоду ви звертаєтеся до компанії Apple на підставі цієї гарантії, компанія Apple на власний розсуд:

(i) відремонтує Продукт Apple, застосувавши нові деталі або деталі, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим;

(ii) замінить Продукт Apple таким самим продуктом або продуктом зі схожою функціональністю (лише з вашої згоди), зібраним із нових деталей і/або деталей, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим; або

(iii) поверне вам витрачені кошти в обмін на дефектний Продукт Apple.

Зверніть увагу, що замінний продукт або замінні деталі переходять у вашу власність. А несправний продукт, повернений до компанії Apple, або його несправні деталі, стають її власністю.

На замінні деталі чи продукт або на відремонтований Продукт Apple діятиме ця ж гарантія протягом періоду, передбаченого для початкового продукту, або дев’яноста (90) днів із дати заміни чи ремонту, залежно від того, який строк довший.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано Продукт Apple), компанія Apple може використовувати для ремонту або заміни продукту чи його деталей подібний продукт чи деталі, які відповідають місцевим стандартам.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж звертатися по гарантійне обслуговування, ознайомтеся з наведеними нижче довідковими ресурсами.


Інформація про підтримку в різних країнах світу

Авторизовані сервісні центри компанії Apple, авторизовані дилери компанії Apple і магазини роздрібної торгівлі Apple Store

Підтримка та обслуговування Apple

Безкоштовна підтримка AppleЯкщо у вас немає доступу до Інтернету або Продукт Apple працює неправильно навіть після використання вищезазначених ресурсів, зверніться по допомогу до представника компанії Apple або, якщо це можливо, до магазину роздрібної торгівлі, що належить компанії Apple (далі — «Роздрібна точка Apple»), чи до AASP. Вам допоможуть визначити, чи потребує Продукт Apple обслуговування та, якщо потребує, яким із наведених нижче способів компанія Apple його здійснить.

Перш ніж прийняти продукт на обслуговування, представник або агент компанії Apple може попросити вас надати докази купівлі продукту, відповісти на запитання, які допоможуть виявити можливі проблеми, а також виконати процедури Apple, необхідні для отримання гарантійного обслуговування (наприклад, інструкції з пакування та пересилання Продуктів Apple, якщо застосовується послуга з пересилання продукту поштою, як указано нижче).

СПОСОБИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія Apple надає гарантійні послуги в один з указаних нижче способів.

(i) Самостійна доставка продукту. Компанія Apple може попросити вас повернути Продукт Apple до Роздрібної точки Apple або до AASP. Ваш Продукт Apple може бути передано на обслуговування до ремонтної служби компанії Apple (далі — «ARS»). Отримавши повідомлення про завершення обслуговування, ви можете одразу забрати Продукт Apple у Роздрібній точці Apple або в AASP, якщо тільки компанія Apple не повідомляє про те, що Продукт Apple буде надіслано безпосередньо на вашу адресу з ARS.

(ii) Пересилання продукту поштою. Якщо Продукт Apple необхідно відправити в ARS або до AASP поштою, вам буде надіслано сплачені транспортні накладні, пакувальний матеріал (якщо необхідно), а також інструкції щодо належного пакування та адресування. Щойно обслуговування буде завершено, ARS або AASP повернуть вам Продукт Apple. Компанія Apple сплатить поштові витрати в обидва кінці за умови виконання всіх інструкцій, пов’язаних із пакуванням і відправленням Продукту Apple.

(iii) Самостійне обслуговування продукту. Компанія Apple надасть продукт на заміну або деталі чи аксесуари, які легко замінити без жодних інструментів (як-от миша або клавіатура). Примітка. Компанія Apple не оплачує вам роботу, пов’язану із самостійним обслуговуванням продукту. Якщо вам необхідна додаткова допомога із заміною, зателефонуйте до компанії Apple за номером, указаним нижче, або зверніться до Роздрібної точки Apple чи AASP. Якщо компанія Apple запропонує вам здійснити самостійне обслуговування, застосовуватиметься вказана нижче процедура.

(a) Компанія Apple просить повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple може запитати авторизацію вашої кредитної картки на суму роздрібної вартості замінного продукту, деталі або аксесуара та пов’язаних витрат на доставку. Компанія Apple надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо заміни (якщо необхідно) і вимогами щодо повернення заміненого продукту або деталі. Якщо ви належно виконали інструкції, компанія Apple скасує авторизацію кредитної картки та не стягуватиме з вас вартість продукту або деталі та витрати на доставку в обидва кінці. Якщо ви не повернули замінений продукт, деталь або аксесуар згідно з інструкціями або надіслали продукт, деталь або аксесуар, які не підлягають обслуговуванню, компанія Apple стягне з вашої кредитної картки відповідну суму. Якщо авторизація кредитної картки неможлива, ця послуга може бути недоступна для вас. У такому разі компанія Apple запропонує альтернативний варіант обслуговування.

(б) Компанія Apple не вимагає повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple безкоштовно надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо встановлення (якщо необхідно) і вимогами щодо утилізації заміненого продукту, деталі або аксесуара.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(i) Повнота угоди.

Крім згаданих на початку цього документа прав, передбачених законом про захист прав споживачів, не надаються жодні гарантії, окрім гарантій і умов, прямо зазначених у цьому документі про обмежену гарантію Apple на один рік. Законодавство деяких країн забороняє обмеження терміну дії таких гарантій, умов і/або умов, що маються на увазі. Тому вказані вище обмеження можуть не застосовуватися до вас.

(ii) Застереження щодо даних.

Компанія Apple не гарантує та не забезпечує відсутність ризиків під час гарантійного ремонту або заміни Продукту Apple, зокрема ризику втрати інформації та/або даних, що зберігаються на продукті.

(iii) Обмеження відповідальності.

За жодних обставин компанія Apple не несе відповідальності за:

будь-які втрати, які виникли не внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple;

будь-які втрати або пошкодження, що виникли внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple, але які неможливо було передбачити на момент покупки продукту;

утрати, пов’язані з будь-яким вашим бізнесом, утрату прибутку, даних чи вигоди.

Положення цього гарантійного документа не застосовуються до випадків (i) смерті або тілесних ушкоджень, (ii) шахрайства або грубої необережності, (iii) привласнення обманним шляхом, (iv) будь-якої іншої відповідальності, яку за законом не можна обмежити або виключити.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Жоден дилер, агент або співробітник компанії Apple не має права змінювати, доповнювати цю гарантію або подовжувати термін її дії.

Якщо будь-яке положення цієї гарантії буде визнано незаконним або нечинним, його слід вилучити з тексту. При цьому законність і чинність інших положень не мають оскаржуватися.

Ця гарантія регулюється й тлумачиться згідно із законами країни, у якій було придбано Продукт Apple.

© Apple Inc., 2016 р. Усі права захищено. Назва та логотип Apple є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

071816-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Ukrainian-v1.2

Обмежена гарантія Apple на один (1) рік тільки на продукти марки Apple

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Обмежена гарантія Apple на один рік є добровільною гарантією виробника. Вона надає права незалежно від прав, гарантованих законом про захист прав споживачів, зокрема щодо неякісних товарів.

Таким чином, умови обмеженої гарантії Apple на один рік діють на додачу до прав, установлених законом про захист прав споживачів, а не замість таких прав.

Споживачі мають право вибирати, яким чином скористатися своїми правами: на основі обмеженої гарантії Apple на один рік або як передбачено законом про захист прав споживачів.

Важливо! Умови обмеженої гарантії Apple на один рік не застосовуються до претензій, заявлених на підставі закону про захист прав споживачів.

Додаткові відомості, що стосуються закону про захист прав споживачів, можна отримати на веб-сайті Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) або в місцевій організації із захисту прав споживачів.

НА ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ГАРАНТІЯ

Компанія Apple Distribution International, офіс якої розташований за адресою Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Республіка Ірландія), або її правонаступник (далі — «Apple»), надає гарантію, що поширюється на дефекти матеріалів і виготовлення в устаткуванні та аксесуарах Apple, що входили до комплекту постачання (далі — «Продукт Apple») і використовувалися відповідно до посібників користувача Apple, технічних характеристик та інших опублікованих інструкцій стосовно Продукту Apple. Гарантія діє протягом ОДНОГО (1) РОКУ з дати роздрібної покупки кінцевим користувачем (далі — «Гарантійний період»). Компенсацію за обмеженою гарантією на один рік для Продукту Apple можна отримати в місцевих центрах обслуговування Apple у більшості країн світу (див. розділ «Порядок надання гарантійного обслуговування»). Якщо виявлено дефекти матеріалів або виготовлення, ви можете подати заявку на гарантійне обслуговування до компанії Apple, навіть якщо Продукт Apple було придбано в стороннього продавця.

Примітка. Усі заявки на обслуговування за обмеженою гарантією Apple на один рік розглядаються на умовах, визначених у цьому гарантійному документі.

Крім того, компанія Apple пропонує технічну підтримку телефоном протягом дев’яноста (90) днів із дати отримання продукту Apple.

НА ЩО ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

Ця гарантія не поширюється на апаратне та програмне забезпечення інших марок, навіть якщо воно постачалось або продавалося разом з апаратним забезпеченням Apple.

Для продуктів інших марок може бути передбачена гарантія виробника, яка діє як додаток до прав, гарантованих законом про захист прав споживачів (див. вміст коробки продукту та супутні документи).

Права щодо використання програмного забезпечення описані в ліцензійній угоді, яка надається разом із програмним забезпеченням.

Ви можете отримати гарантійне обслуговування в країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії, не сплачуючи вартість доставки та транспортної обробки. За межами вказаного регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмеженим. Якщо будь-який варіант гарантійного обслуговування недоступний для Продукту Apple у певній країні, компанія Apple або її агент зобов’язані попередити вас про можливі додаткові витрати, пов’язані з доставкою та транспортною обробкою, перш ніж надавати обслуговування. Вартість доставки та транспортної обробки не сплачується в країнах, де працюють магазини роздрібної торгівлі Apple Store або авторизовані сервісні центри компанії Apple (далі — «AASP») (список доступних центрів обслуговування див. тут: locate.apple.com/europe/en/).

У деяких країнах за телефонні дзвінки до компанії Apple може стягуватися плата. Докладну інформацію дізнавайтеся в оператора мережі.

Ця гарантія не поширюється на: (а) витратні матеріали (наприклад, акумуляторні батареї або захисне покриття), якість яких із часом погіршується, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; (б) косметичні пошкодження, зокрема подряпини, ум’ятини або пошкоджений пластик в області роз’ємів, якщо тільки це не дефект матеріалів або виготовлення; (в) пошкодження внаслідок використання компонентів або продуктів сторонніх виробників, які не відповідають характеристикам Продукту Apple (з технічними характеристиками потрібного Продукту Apple можна ознайомитися на веб-сайтіwww.apple.com або в магазинах); (г) пошкодження внаслідок нещасного випадку, неправильного або нецільового використання, пожежі, землетрусу або з іншої зовнішньої причини; (ґ) пошкодження внаслідок експлуатації Продукту Apple без дотримання рекомендацій посібника користувача, технічних характеристик або інших опублікованих інструкцій компанії Apple; (д) пошкодження внаслідок обслуговування (зокрема, оновлення та розширення) особою, яка не є представником компанії Apple або AASP; (е) Продукт Apple, у який було внесено апаратні зміни з метою покращення його функціональності або розширення можливостей без письмового дозволу на це компанії Apple; (є) дефекти в результаті природного зношення Продукту Apple або з іншої пов’язаної з цим причини; (ж) випадки, коли з Продукту Apple було видалено або стерто серійний номер; (з) випадки, коли компанії Apple стає відомо від певних державних органів про те, що продукт було викрадено, або коли вам не вдається скинути заданий пароль чи вимкнути інші засоби безпеки, що запобігають несанкціонованому доступу до Продукту Apple, і ви не маєте змоги будь-яким чином довести своє право на законне користування продуктом (наприклад, надати підтвердження купівлі).

ВАЖЛИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Компанія Apple може обмежити обсяг гарантійного обслуговування для пристроїв Apple Watch і Apple TV в країнах, де вони реалізуються компанією Apple або її авторизованими дилерами.

У країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії надається сервісне обслуговування пристроїв iPad зі стільниковим зв’язком і iPhone за цією гарантією. За межами цього регіону обсяг гарантійного обслуговування може бути обмежено з технічних причин, що не залежать від компанії Apple. Відомості про пристрої iPad, які працюють у мережі стільникового зв’язку, і iPhone див. тут: www.apple.com/iphone/LTE/ і www.apple.com/ipad/LTE/.

Гарантійне обслуговування компанії Apple не поширюється на пристрої iPad у Китаї через певні відмінності в підключенні до мережі Wi-Fi, які не залежать від компанії Apple.

ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

ЯКЩО НА ВАШОМУ ПРОДУКТІ APPLE МОЖУТЬ ЗБЕРІГАТИСЯ ПРОГРАМИ, ДАНІ ТОЩО, НЕОБХІДНО РЕГУЛЯРНО СТВОРЮВАТИ ЇХ РЕЗЕРВНІ КОПІЇ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ЇХ УТРАТІ ВНАСЛІДОК МОЖЛИВИХ ПЕРЕБОЇВ У РОБОТІ ПРИСТРОЮ.

Перш ніж передати Продукт Apple на гарантійне обслуговування, слід зробити окрему резервну копію даних, що містяться на носіях інформації продукту, видалити всі персональні дані та скинути всі захисні паролі. Дані, що містяться на носіях інформації Продукту Apple, може бути видалено, замінено та/або переформатовано в процесі обслуговування.

На продукті Apple, що повертається після гарантійного обслуговування, або продукті, наданому замість нього, буде встановлено початкові заводські настройки з урахуванням застосовних оновлень. У процесі гарантійного обслуговування компанія Apple може встановити оновлення системного програмного забезпечення, унаслідок чого відновити ранішу версію такого програмного забезпечення на Продукті Apple буде неможливо. Програми сторонніх розробників, установлені на Продукті Apple, можуть стати несумісними або не працювати з Продуктом Apple після оновлення системного програмного забезпечення. Вам доведеться самостійно відновити всі інші програми, дані та інформацію. Умови цієї гарантії не передбачають відновлення та повторне встановлення інших програм, даних та інформації.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано пристрій), ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо імпорту та експорту, сплачувати всі витрати, пов’язані з митними процедурами, ПДВ, а також інші належні збори.

Важливо! Не намагайтеся відкрити Продукт Apple, якщо в посібнику користувача не вказано, як це робити або як зняти захисні ковпачки, установлені на Продукті Apple. Відкриття Продукту Apple або зняття захисних ковпачків може призвести до пошкоджень, на які не поширюється ця гарантія. Обслуговування Продукту Apple може здійснювати тільки представник компанії Apple або AASP.

ДІЇ КОМПАНІЇ APPLE У РАЗІ ОТРИМАННЯ ЗАЯВКИ НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо протягом Гарантійного періоду ви звертаєтеся до компанії Apple на підставі цієї гарантії, компанія Apple на власний розсуд:

(i) відремонтує Продукт Apple, застосувавши нові деталі або деталі, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим;

(ii) замінить Продукт Apple таким самим продуктом або продуктом зі схожою функціональністю (лише з вашої згоди), зібраним із нових деталей і/або деталей, що вже використовувалися, якість і функціональність яких не поступається новим; або

(iii) поверне вам витрачені кошти в обмін на дефектний Продукт Apple.

Зверніть увагу, що замінний продукт або замінні деталі переходять у вашу власність. А несправний продукт, повернений до компанії Apple, або його несправні деталі, стають її власністю.

На замінні деталі чи продукт або на відремонтований Продукт Apple діятиме ця ж гарантія протягом періоду, передбаченого для початкового продукту, або дев’яноста (90) днів із дати заміни чи ремонту, залежно від того, який строк довший.

Якщо ви звернулися по гарантійне обслуговування в іншій країні (не в тій, де було придбано Продукт Apple), компанія Apple може використовувати для ремонту або заміни продукту чи його деталей подібний продукт чи деталі, які відповідають місцевим стандартам.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж звертатися по гарантійне обслуговування, ознайомтеся з наведеними нижче довідковими ресурсами.


Інформація про підтримку в різних країнах світу

Авторизовані сервісні центри компанії Apple, авторизовані дилери компанії Apple і магазини роздрібної торгівлі Apple Store

Підтримка та обслуговування Apple

Безкоштовна підтримка AppleЯкщо у вас немає доступу до Інтернету або Продукт Apple працює неправильно навіть після використання вищезазначених ресурсів, зверніться по допомогу до представника компанії Apple або, якщо це можливо, до магазину роздрібної торгівлі, що належить компанії Apple (далі — «Роздрібна точка Apple»), чи до AASP. Вам допоможуть визначити, чи потребує Продукт Apple обслуговування та, якщо потребує, яким із наведених нижче способів компанія Apple його здійснить.

Перш ніж прийняти продукт на обслуговування, представник або агент компанії Apple може попросити вас надати докази купівлі продукту, відповісти на запитання, які допоможуть виявити можливі проблеми, а також виконати процедури Apple, необхідні для отримання гарантійного обслуговування (наприклад, інструкції з пакування та пересилання Продуктів Apple, якщо застосовується послуга з пересилання продукту поштою, як указано нижче).

СПОСОБИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія Apple надає гарантійні послуги в один з указаних нижче способів.

(i) Самостійна доставка продукту. Компанія Apple може попросити вас повернути Продукт Apple до Роздрібної точки Apple або до AASP. Ваш Продукт Apple може бути передано на обслуговування до ремонтної служби компанії Apple (далі — «ARS»). Отримавши повідомлення про завершення обслуговування, ви можете одразу забрати Продукт Apple у Роздрібній точці Apple або в AASP, якщо тільки компанія Apple не повідомляє про те, що Продукт Apple буде надіслано безпосередньо на вашу адресу з ARS.

(ii) Пересилання продукту поштою. Якщо Продукт Apple необхідно відправити в ARS або до AASP поштою, вам буде надіслано сплачені транспортні накладні, пакувальний матеріал (якщо необхідно), а також інструкції щодо належного пакування та адресування. Щойно обслуговування буде завершено, ARS або AASP повернуть вам Продукт Apple. Компанія Apple сплатить поштові витрати в обидва кінці за умови виконання всіх інструкцій, пов’язаних із пакуванням і відправленням Продукту Apple.

(iii) Самостійне обслуговування продукту. Компанія Apple надасть продукт на заміну або деталі чи аксесуари, які легко замінити без жодних інструментів (як-от миша або клавіатура). Примітка. Компанія Apple не оплачує вам роботу, пов’язану із самостійним обслуговуванням продукту. Якщо вам необхідна додаткова допомога із заміною, зателефонуйте до компанії Apple за номером, указаним нижче, або зверніться до Роздрібної точки Apple чи AASP. Якщо компанія Apple запропонує вам здійснити самостійне обслуговування, застосовуватиметься вказана нижче процедура.

(a) Компанія Apple просить повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple може запитати авторизацію вашої кредитної картки на суму роздрібної вартості замінного продукту, деталі або аксесуара та пов’язаних витрат на доставку. Компанія Apple надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо заміни (якщо необхідно) і вимогами щодо повернення заміненого продукту або деталі. Якщо ви належно виконали інструкції, компанія Apple скасує авторизацію кредитної картки та не стягуватиме з вас вартість продукту або деталі та витрати на доставку в обидва кінці. Якщо ви не повернули замінений продукт, деталь або аксесуар згідно з інструкціями або надіслали продукт, деталь або аксесуар, які не підлягають обслуговуванню, компанія Apple стягне з вашої кредитної картки відповідну суму. Якщо авторизація кредитної картки неможлива, ця послуга може бути недоступна для вас. У такому разі компанія Apple запропонує альтернативний варіант обслуговування.

(б) Компанія Apple не вимагає повернути замінюваний продукт, деталь або аксесуар. Компанія Apple безкоштовно надішле вам замінний продукт, деталь або аксесуар разом з інструкціями щодо встановлення (якщо необхідно) і вимогами щодо утилізації заміненого продукту, деталі або аксесуара.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(i) Повнота угоди.

Крім згаданих на початку цього документа прав, передбачених законом про захист прав споживачів, не надаються жодні гарантії, окрім гарантій і умов, прямо зазначених у цьому документі про обмежену гарантію Apple на один рік. Законодавство деяких країн забороняє обмеження терміну дії таких гарантій, умов і/або умов, що маються на увазі. Тому вказані вище обмеження можуть не застосовуватися до вас.

(ii) Застереження щодо даних.

Компанія Apple не гарантує та не забезпечує відсутність ризиків під час гарантійного ремонту або заміни Продукту Apple, зокрема ризику втрати інформації та/або даних, що зберігаються на продукті.

(iii) Обмеження відповідальності.

За жодних обставин компанія Apple не несе відповідальності за:

будь-які втрати, які виникли не внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple;

будь-які втрати або пошкодження, що виникли внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple, але які неможливо було передбачити на момент покупки продукту;

утрати, пов’язані з будь-яким вашим бізнесом, утрату прибутку, даних чи вигоди.

Положення цього гарантійного документа не застосовуються до випадків (i) смерті або тілесних ушкоджень, (ii) шахрайства або грубої необережності, (iii) привласнення обманним шляхом, (iv) будь-якої іншої відповідальності, яку за законом не можна обмежити або виключити.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Жоден дилер, агент або співробітник компанії Apple не має права змінювати, доповнювати цю гарантію або подовжувати термін її дії.

Якщо будь-яке положення цієї гарантії буде визнано незаконним або нечинним, його слід вилучити з тексту. При цьому законність і чинність інших положень не мають оскаржуватися.

Ця гарантія регулюється й тлумачиться згідно із законами країни, у якій було придбано Продукт Apple.

© Apple Inc., 2016 р. Усі права захищено. Назва та логотип Apple є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

100615-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Ukrainian-v1.1

Обмежена гарантія Apple на один (1) рік тільки для продуктів марки Apple

ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Обмежена гарантія Apple на один рік є добровільною гарантією виробника. Вона надає права окремо від прав, гарантованих законом про захист прав споживачів, зокрема прав щодо невідповідності товару.

Таким чином, умови обмеженої гарантії Apple на один рік діють як додаток до прав, що гарантуються законом про захист прав споживачів, а не замість таких прав.

Споживачі мають право вибирати, яким чином вимагати виконання послуг: на основі обмеженої гарантії Apple на один рік або закону про захист прав споживачів.

Увага! Умови обмеженої гарантії Apple на один рік не застосовуються до претензій, що ґрунтуються на законі про захист прав споживачів.

Додаткові відомості щодо закону про захист прав споживачів можна отримати на веб-сайті Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) або в місцевій організації із захисту прав споживачів.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Компанія Apple Distribution International, яка знаходиться за адресою Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (або її правонаступник) (надалі — «Apple»), гарантує усунення дефектів матеріалів і виготовлення в обладнанні та аксесуарах марки Apple, що постачаються в оригінальному комплекті (надалі — «Продукт Apple»), за умови використання відповідно до посібника користувача Apple, технічних специфікацій Apple та інших опублікованих інструкцій стосовно Продукту Apple. Гарантія діє протягом ОДНОГО (1) РОКУ з дати первісного придбання кінцевим покупцем у роздрібній мережі (надалі — «Гарантійний період»). Послуги з усунення проблем Продукту Apple згідно з обмеженою гарантією на один рік можна отримати в місцевих центрах обслуговування Apple у більшості країн світу (див. розділ «Порядок надання гарантійного обслуговування»). У разі виявлення дефектів матеріалів або виготовлення претензію до Apple можна подати, навіть якщо Продукт Apple був придбаний у третьої сторони.

Примітка. Усі претензії, що ґрунтуються на обмеженій гарантії Apple на один рік, розглядаються на умовах, визначених у цьому гарантійному документі.

Крім того, Apple надає послуги з технічної підтримки за телефоном протягом дев’яноста (90) днів із дати поставки продуктів Apple.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

Ця гарантія не застосовується до апаратного чи програмного забезпечення інших марок, навіть якщо воно постачалося або продавалося разом з апаратним забезпеченням Apple.

Для продуктів інших марок може бути передбачена гарантія виробника, яка діє як додаток до прав, гарантованих законом про захист прав споживачів, — див. вміст коробки продукту та супутні документи.

Права щодо використання програмного забезпечення описані в ліцензійній угоді, яка надається разом із програмним забезпеченням.

У разі подання запиту на обслуговування у країні, відмінній від країни придбання Продукту Apple, умови обслуговування можуть бути обмеженими. Якщо обслуговування Продукту Apple не здійснюється в цій країні, перед наданням послуг Apple повідомляє вас про будь-які додаткові платежі, які можуть стягуватися за пересилання та обробку.

У разі звернення до Apple телефоном залежно від вашого розташування можуть стягуватися платежі за телефонну розмову. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до оператора мережі.

Ця гарантія не застосовується до такого: (а) витратні деталі або матеріали (наприклад, акумулятори або захисне покриття, яке має властивість зменшуватися з часом), крім випадків, коли проблеми пов’язані з дефектами матеріалів або виготовлення; (б) зовнішні пошкодження, до яких належать, серед іншого, подряпини, ум’ятини, тріщини на пластикових частинах портів; (в) пошкодження, спричинені використанням з іншими продуктами; (г) пошкодження, що виникли внаслідок нещасних випадків, неправильного використання, застосування не за призначенням, контакту з рідиною, пожежі, землетрусу або інших зовнішніх факторів; (д) пошкодження, що виникли внаслідок використання Продукту Apple із порушенням вимог посібника користувача, технічних специфікацій або інших опублікованих інструкцій щодо Продукту Apple; (е) пошкодження, що виникли внаслідок обслуговування (зокрема, модернізації та збільшення можливостей) особою, яка не є представником Apple або уповноваженого постачальника послуг Apple (AASP); (є) Продукт Apple, функції або можливості якого було змінено без письмової згоди Apple; (ж) дефекти, що виникли внаслідок нормального зносу або з іншої причини, пов’язаної зі звичайним застаріванням Продукту Apple; (з) випадки, коли будь-який серійний номер видалено або стерто із Продукту Apple, (и) випадки, коли продукт вкрадений або Apple має підстави вважати його таким на основі відомостей, отриманих від правоохоронних органів.

ВАЖЛИВІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ iPHONE І iPAD.

Apple може обмежити умови гарантійного обслуговування пристроїв iPhone і iPad і надавати його лише у країні, де Продукт Apple був вперше проданий через компанію Apple або її уповноваженого торговельного посередника. Обслуговування пристроїв iPhone і iPad може здійснювати лише компанія Apple або уповноважений постачальник послуг Apple (AASP).

ВАШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ЯКЩО ВАШ ПРОДУКТ APPLE МАЄ ФУНКЦІЮ ЗБЕРІГАННЯ ПРОГРАМ, ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВИ МАЄТЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ РЕГУЛЯРНЕ РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬСЯ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ ВАШОГО ПРОДУКТУ, З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ВМІСТУ ТА ЗАПОБІГАННЯ НАСЛІДКАМ МОЖЛИВИХ ПЕРЕБОЇВ У РОБОТІ ПРИСТРОЮ.

Перед тим як передати Продукт Apple на гарантійне обслуговування, слід зробити окрему резервну копію інформації, яка міститься на носіях інформації продукту, видалити всі особисті дані та скинути всі захисні паролі. Під час обслуговування інформація, яка міститься на носіях інформації Продукту Apple, може бути видалена, замінена та/або переформатована.

Продукт Apple або продукт для заміни, що повертається після гарантійного обслуговування, має ту саму конфігурацію, як у момент його первісного продажу, з урахуванням застосовних оновлень. У межах гарантійного обслуговування Apple може встановити оновлення системного програмного забезпечення, унаслідок чого відновити ранішу версію такого програмного забезпечення на Продукті Apple буде неможливо. Програми сторонніх виробників, установлені на Продукті Apple, можуть стати несумісними або не працювати із Продуктом Apple після оновлення системного програмного забезпечення. Ви маєте самостійно відновити всі інші програми, дані та інформацію. Ця гарантія не застосовується до відновлення та повторного встановлення інших програм, даних і інформації.

Обслуговування у країні, відмінній від країни придбання, здійснюється відповідно до застосовних законів і правил щодо імпорту та експорту, при цьому ви несете відповідальність за витрати, пов’язані з митними процедурами, ПДВ, а також іншими відповідними зборами та платежами.

Увага! Не можна відкривати Продукт Apple, якщо в посібнику користувача не описано спосіб відкриття. Відкриття Продукту Apple може призвести до пошкоджень, усунення яких не передбачено цією гарантією.

ДІЇ APPLE У РАЗІ ОТРИМАННЯ ПРЕТЕНЗІЇ НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ

Після того як ви подали належним чином оформлену претензію на основі цієї гарантії, Apple на власний розсуд вибирає один із таких варіантів дій:

(i) ремонт Продукту Apple із застосуванням нових деталей або деталей, які були у використанні та дорівнюють за ефективністю й надійністю новим;

(ii) заміна Продукту Apple продуктом, який відповідає йому щонайменше за ефективністю та складається з нових деталей та/або деталей, що були у використанні та дорівнюють за ефективністю й надійністю новим;

(iii) відшкодування вартості придбання взамін Продукту Apple.

У разі заміни деталі чи продукту або відшкодування вартості будь-який елемент, який є заміною, переходить у вашу власність, а всі замінені або відшкодовані елементи стають власністю Apple.

До заміненої деталі чи продукту або відновленого Продукту Apple застосовується варіант гарантії з найдовшим терміном у вашому конкретному випадку: гарантія, яка діяла для оригінального Продукту Apple, з терміном, що залишився, або дев'яносто (90) днів гарантії з дати заміни чи ремонту.

У разі обслуговування Продукту Apple у країні, відмінній від країни придбання, Apple може використовувати для ремонту або заміни продуктів і деталей порівнянні продукти та деталі, які відповідають місцевим нормам.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед тим як робити запит на гарантійне обслуговування, ознайомтеся з такими довідковими матеріалами в Інтернеті:

Інформація про підтримку в різних країнах світу

Уповноважені постачальники послуг Apple, уповноважені торговельні посередники Apple і роздрібні магазини, що належать Apple

Підтримка та обслуговування Apple

Безкоштовна підтримка AppleЯкщо немає доступу до Інтернету або Продукт Apple продовжує працювати неправильно навіть після використання перелічених матеріалів, зверніться за допомогою наведеної вище інформації до представника Apple або, якщо це можливо, до роздрібного магазину, що належить Apple (надалі — «роздрібна точка Apple»), або до уповноваженого постачальника послуг Apple (AASP), де вам допоможуть визначити, чи потребує Продукт Apple обслуговування і, якщо так, яким з описаних нижче способів компанія Apple його надасть.

Перед здійсненням обслуговування компанія Apple або її агент може попросити вас надати докази та відомості щодо купівлі, відповісти на питання, які допоможуть виявити можливі проблеми, а також виконати процедури Apple, необхідні для отримання гарантійного обслуговування, наприклад інструкції з пакування та пересилання Продуктів Apple, якщо застосовується послуга з надсилання продукту поштою, як описано нижче.

СПОСОБИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Apple на власний розсуд і залежно від конкретних обставин (в першу чергу, від типу Продукту Apple) вибирає для здійснення гарантійного обслуговування один або декілька з таких способів:

(i) Послуга із самостійної доставки продукту. У межах послуги із самостійної доставки продукту Apple може попросити вас повернути Продукт Apple до роздрібної точки Apple або до уповноваженого постачальника послуг Apple (AASP). З метою обслуговування ваш Продукт Apple може бути переданий до ремонтної служби Apple (ARS). Після отримання повідомлення про завершення обслуговування ви можете в будь-який час забрати Продукт Apple в роздрібній точці Apple або в уповноваженого постачальника послуг Apple (AASP). Також можливе пересилання Продукту Apple безпосередньо на вашу адресу з ремонтної служби Apple (ARS).

(ii) Послуга з надсилання продукту поштою. У разі надання обслуговування за допомогою послуги з надсилання продукту поштою Apple надішле вам передплачені транспортні накладні та, якщо необхідно, матеріали для пакування, щоб ви могли передати Продукт Apple до ремонтної служби Apple (ARS) або уповноваженого постачальника послуг Apple (AASP) у відповідності до інструкцій Apple. Як тільки обслуговування буде завершено, ремонтна служба Apple (ARS) або уповноважений постачальник послуг Apple (AASP) повернуть вам Продукт Apple. Apple оплачує пересилання в обидва кінці за умови належного виконання всіх інструкцій.

(iii) Послуга із самостійного ремонту продукту. У межах послуги із самостійного ремонту продукту Apple надає продукт для заміни або такі деталі чи допоміжне обладнання, які легко замінити без використання будь-яких інструментів (наприклад, миша або клавіатура). Примітка. Apple не несе відповідальності за будь-які витрати на оплату праці, які можуть виникнути у зв'язку з послугою із самостійного ремонту продукту. Якщо вам необхідна додаткова допомога із заміною, зателефонуйте до Apple за номером, вказаним нижче, або зверніться до роздрібної точки Apple чи уповноваженого постачальника послуг Apple (AASP). Якщо Apple здійснює обслуговування з використанням послуги із самостійного ремонту продукту, застосовується порядок, як описано нижче.

(a) Якщо Apple вимагає повернення заміненого продукту, деталі або допоміжного обладнання. Apple може запросити дані кредитної картки та здійснити блокування необхідної суми з метою забезпечення повернення роздрібної вартості продукту, деталі або допоміжного обладнання для заміни та пов'язаних витрат на пересилання. Apple надішле вам продукт, деталь або допоміжне обладнання для заміни разом з інструкціями щодо заміни (якщо необхідно) і вимогами щодо повернення заміненого продукту або деталі. Якщо ви належно виконали інструкції, Apple скасує дозвіл на оплату кредитною карткою і з вас не буде стягнуто вартість продукту або деталі та затрати на пересилання на вашу адресу і назад. Якщо ви не повернули замінений продукт, деталь або допоміжне обладнання згідно з інструкціями або повернули продукт, деталь чи допоміжне обладнання, які не підлягають обслуговуванню, Apple стягне з вашої кредитної картки відповідну суму. Якщо у вас немає можливості надати дозвіл на оплату кредитною карткою, здійснення послуги може бути неможливим. У такому разі Apple запропонує вам альтернативний варіант обслуговування.

(б) Якщо Apple не вимагає повернення заміненого продукту, деталі або допоміжного обладнання. Apple безкоштовно надішле вам продукт, деталь або допоміжне обладнання для заміни разом з інструкціями щодо встановлення (якщо необхідно) і вимогами щодо утилізації заміненого продукту, деталі або допоміжного обладнання.


ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(i) Повнота угоди.

Крім згаданих на початку цього документа прав, гарантованих вам законом про захист прав споживачів, будь-які гарантії та умови, не зазначені в цьому гарантійному документі, виключаються з обмеженої гарантії Apple на один рік. У деяких країнах заборонені обмеження щодо терміну дії таких гарантій, умов та/або умов, що маються на увазі. У такому разі описані вище обмеження можуть до вас не застосовуватися.

(ii) Відмова від відповідальності.

Apple не гарантує, не стверджує та не несе відповідальність за відсутність ризиків, у тому числі ризику втрати, щодо інформації та/або даних, які містяться на Продукті Apple, під час ремонту або заміни будь-якого Продукту Apple на основі цієї гарантії.

(iii) Обмеження відповідальності.

За жодних обставин Apple не несе відповідальність за таке:

будь-які втрати, які виникли не внаслідок порушення умов цієї гарантії компанією Apple;

будь-які втрати або пошкодження, які не можна було у момент придбання продукту передбачити, у межах розумного, як наслідки порушення умов цієї гарантії компанією Apple;

втрати, пов'язані з будь-яким вашим особистим бізнесом, втрата прибутку, втрата даних або втрата вигоди.

Положення цього гарантійного документа не застосовуються до випадків (i) смерті або тілесних ушкоджень, (ii) шахрайства або грубої необережності, (iii) привласнення обманним шляхом, (iv) будь-якої іншої відповідальності, яку за законом не можна обмежити або виключити.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Apple зберігає та використовує інформацію клієнтів у відповідності до Політики Apple щодо конфіденційності клієнтів, яку можна знайти за адресою в Інтернеті https://www.apple.com/privacy/.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Жодний представник, агент або працівник Apple не уповноважений змінювати, розширювати або додавати будь-які умови в цій гарантії.

Якщо будь-яка умова визнається незаконною або такою, яку не можна здійснити примусово, вона виключається з цієї гарантії, при цьому законність і можливість примусового виконання решти умов залишаються без змін.

Виконання та тлумачення цієї гарантії здійснюється відповідно до законодавства країни, у якій Продукт Apple був придбаний.

© Apple Inc., 2013. Усі права захищені. Назва та логотип Apple є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

030513 EMEA VAD Universal Warranty Ukrainian v1


Your Hardware Warranty

Обмежена гарантія Apple на 1 (один) рік - MAC
Виключно для продуктів марки Apple

ЯК ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ДІЄ СТОСОВНО ЦІЄЇ ГАРАНТІЇ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА І ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ ВАРІЮЮТЬСЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД ШТАТУ (АБО ВІД КРАЇНИ ЧИ ПРОВІНЦІЇ). ОКРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗА ЗАКОНОМ, APPLE НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИЗУПИНЯЄ ДІЮ ІНШИХ ПРАВ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТІ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ З НЕВІДПОВІДНОСТІ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ СВОЇХ ПРАВ, ВАМ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ, ЩО МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА НОРМИ ЗАКОНУ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

В ОБСЯЗІ, ЩО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗА ЗАКОНОМ, ЦЯ ГАРАНТІЯ ТА ВИКЛАДЕНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА Є ВИКЛЮЧНИМИ ТА ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАМІСТЬ ВСІХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА ТА УМОВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ УСНИХ, ПИСЬМОВИХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ. APPLE ОБМЕЖУЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСІМА ВИЗНАЧЕНИМИ ЗАКОНОМ ТА НЕПРЯМИМИ ГАРАНТІЯМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ І ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ ТА ГАРАНТІЇ ВІДСУТНОСТІ ПРИХОВАНИХ ДЕФЕКТІВ В ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗА ЗАКОНОМ. В ОБСЯЗІ, НАСКІЛЬКИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТАКИМИ ГАРАНТІЯМИ НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНА, APPLE ОБМЕЖУЄ СТРОК ДІЇ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ЗА ТАКИМИ ГАРАНТІЯМИ ДО СТРОКУ ДІЇ ЦІЄЇ ПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ ТА, НА РОЗСУД APPLE, ПОСЛУГ З РЕМОНТУ ТА ЗАМІНИ, ОПИСАНИХ НИЖЧЕ. ДЕЯКІ ШТАТИ (КРАЇНИ ТА ПРОВІНЦІЇ) НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ НЕПРЯМОЇ ГАРАНТІЇ (АБО УМОВИ), ТАКИМ ЧИНОМ ОПИСАНЕ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ДО ВАС.

ЩО ПОКРИВАЄ ЦЯ ГАРАНТІЯ?

Apple гарантує відсутність дефектів матеріалів та якість виготовлення апаратного забезпечення марки Apple та аксесуарів, що містяться в оригінальній упаковці (надалі - «Продукт Apple»), при нормальному використанні відповідно до опублікованих рекомендацій Apple протягом 1 (ОДНОГО) РОКУ з моменту початкової покупки в роздрібній мережі кінцевим покупцем (надалі - «Гарантійний Період»). Опубліковані рекомендації Apple включають, без обмеження, інформацію, що міститься в технічних специфікаціях, посібниках з використання та інформаційних матеріалах сервісних служб.

ЩО НЕ ПОКРИВАЄ ЦЯ ГАРАНТІЯ?

Ця гарантія не розповсюджується на будь-які апаратні засоби та програмне забезпечення, що не виготовлене під маркою Apple, навіть якщо вони були запаковані та продані з виробами Apple. Інші виробники, постачальники або видавці, окрім Apple, можуть надавати Вам свої власні гарантії, однак Apple, наскільки це дозволяється законодавством, постачає свої продукти «як є». Дія цієї гарантії не розповсюджується на програмне забезпечення, що продається Apple з торговою маркою або без торгової марки Apple (включаючи, без обмеження, системне програмне забезпечення). Просимо ознайомитися з ліцензійною угодою, що додається до програмного забезпечення, щоб отримати детальну інформацію про Ваші права щодо його використання. Apple не гарантує безперебійної або безпомилкової роботи Продукту Apple. Apple не несе відповідальності за нанесену шкоду внаслідок невиконання інструкцій з експлуатації Продукту Apple.

Ця гарантія не розповсюджується на: (a) витратні матеріали, наприклад, акумулятори, окрім тих випадків, коли причинами несправності є дефекти матеріалів або якості виготовлення; (b) косметичні пошкодження, включаючи, без обмеження, подряпини, вм’ятини та поломані пластикові деталі портів; (c) пошкодження, спричинені використанням з іншими продуктами; (d) пошкодження через нещасні випадки, погане поводження, неправильне використання, контакт з рідиною, вогонь, землетрус або інший зовнішній вплив; (e) пошкодження через використання Продукту Apple не у відповідності до опублікованих рекомендацій Apple; (f) пошкодження через обслуговування (включаючи оновлення та розширення), виконане будь-якою особою, яка не є представником компанії Apple або Авторизованим Постачальником Послуг Apple (надалі «АППА»); (g) Продукт Apple, в якому було змінено функціональне призначення або можливості без письмового дозволу компанії Apple; (h) дефекти, що виникли у зв'язку з нормальним зношенням або нормальним старінням в результаті експлуатації Продукту Apple, або (i) якщо будь-який серійний номер був видалений чи стертий з Продукту Apple.

ВАШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ЯКЩО ВАШ ПРОДУКТ APPLE ЗДАТЕН ЗБЕРІГАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДАНІ ТА ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ, ВАМ СЛІД ПЕРІОДИЧНО СТВОРЮВАТИ РЕЗЕРВНІ КОПІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА НОСІЯХ ІНФОРМАЦІЇ, З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ЇХ ВМІСТУ ТА ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗБОЇВ.

Перед гарантійним обслуговуванням компанія Apple або її представники можуть вимагати від Вас надання доказів придбання, запропонувати Вам відповісти на питання, які сприятимуть виявленню потенційних проблем, а також попросити виконати передбачені в Apple процедури для отримання гарантійного обслуговування. Перед доставкою Вашого Продукту Apple на гарантійне обслуговування Вам слід створити окрему резервну копію контенту носія інформації, видалити всю особисту інформацію, яку Ви бажаєте захистити, та відключити всі охоронні паролі.

В ХОДІ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОЖЛИВО, ЩО ВМІСТ НОСІЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ APPLE БУДЕ ВТРАЧЕНО, ЗАМІНЕНО АБО ПЕРЕФОРМАТОВАНО. В ТАКОМУ ВИПАДКУ КОМПАНІЯ APPLE ТА ЇЇ АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ПРОГРАМ,ДАНИХ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА НОСІЇ АБО БУДЬ-ЯКІЙ ІНШІЙ ЧАСТИНІ ПРОДУКТУ APPLE, ЩО ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ.

Після гарантійного обслуговування Вам повернуть Ваш Продукт Apple або продукт, що його замінює, з тією конфігурацією, у якій Ви початково придбали свій Продукті Apple, з урахуванням застосовних оновлень. Ви несете відповідальність за повторну установку усіх інших програм, даних і інформації. Відновлення та повторна установка інших програм, даних та інформації не покривається цією гарантією.

ЩО РОБИТИМЕ APPLE У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ?

Якщо протягом Гарантійного Періоду Ви пред'явите Apple або АППА обґрунтовану претензію, компанія Apple на власний розсуд (i) відремонтує Продукт Apple з використанням нових або вживаних частин, еквівалентних новим за продуктивністю та надійністю, (ii) замінить Продукт Apple на продукт, що, як мінімум, функціонально ідентичний Продуктові Apple, та який складається з нових та/або вживаних частин, які еквівалентні новим за продуктивністю та надійністю, або (iii) поверне сплачену Вами ціну за Продукт Apple.

Apple може запропонувати Вам самостійно замінити певні частини або продукти, що установлюються користувачами. На замінювані частини або продукти, у тому числі ті, що можуть бути установлювані користувачем, що були установлені відповідно до інструкцій Apple, поширюється залишок частини гарантії на Продукт Apple або гарантія строком дев'яносто (90) днів з дати заміни або ремонту, залежно від того, який строк забезпечує Вам триваліше покриття. Після заміни продукту або запчастини або повернення сплаченої ціни будь-який замінений елемент стає Вашою власністю, а замінений елемент або елемент, ціну якого повернено, стає власністю компанії Apple.

ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ?

Перш ніж звернутися за гарантійним обслуговуванням, будь-ласка, зайдіть на веб-сайт та ознайомтеся з ресурсами інтерактивної довідки, що описані нижче. Якщо Продукт Apple не функціонує належним чином після використання цих ресурсів, зв'яжіться з представником компанії Apple або, якщо можливо, з магазином роздрібної торгівлі Apple (надалі – «Магазин Роздрібної Торгівлі Apple») або АППА, скориставшись інформацією нижче. Представник Apple або АППА допоможе визначити, чи потрібно проводити сервісне обслуговування Вашого Продукту Apple, і, якщо так, то повідомить Вам, яким чином Apple надасть таке обслуговування. При зв'язку з компанією Apple по телефону можуть стягуватися інші платежі залежно від Вашого місцезнаходження.

Нижче наводяться джерела інформації в інтерактивному режимі з подробицями щодо отримання гарантійного обслуговування.

ВАРІАНТИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Apple надає гарантійне обслуговування за одним або декількома з нижчезазначених варіантів:

(i) Обслуговування через постачальника послуг. Ви можете повернути Ваш Продукт Apple у Магазин Роздрібної Торгівлі Apple або АППА, де надається обслуговування. Обслуговування буде надане на місці, або Магазин Роздрібної Торгівлі Apple чи АППА можуть направити Ваш Продукт Apple для обслуговування в Ремонтну Службу Apple (надалі – «РСА»). Після того, як Вас повідомлять, що обслуговування завершено, Ви невідкладно заберете Продукт Apple з Магазину Роздрібної Торгівлі Apple або АППА, або Продукт Apple буде направлений Ремонтною Службою Apple безпосередньо на Вашу адресу.

(ii) Відправлення на обслуговування поштою. Якщо Apple визначить, що Продукт Apple має бути відправлений на обслуговування поштою, Apple направить Вам попередньо оплачені накладні та, якщо доцільно, пакувальні матеріали, щоб Ви відправили Продукт Apple Ремонтній Службі Apple або АППА відповідно до інструкцій Apple. Після завершення обслуговування Ремонтна Служба Apple або АППА повернуть Вам Продукт Apple. Apple заплатить за транспортування до та від Вашого місцезнаходження. якщо усіх інструкцій буде дотримано.

(iii) Надання запасних частин для самостійного обслуговування («Зроби сам»). Надання запасних частин дозволяє Вам здійснювати обслуговування Вашого Продукту Apple самостійно. Якщо надання запасних частин для самостійного обслуговування можливе за відповідних обставин, застосовуватиметься нижчезазначений порядок.

(a) Обслуговування коли Apple вимагає повернути замінений продукт або частину. Apple може вимагати авторизації кредитної картки у якості забезпечення роздрібної ціни замінюваного продукту або запчастин та відповідних витрат на транспортування. Якщо Ви не можете здійснити авторизацію кредитної картки, надання запасних частин для самостійного обслуговування може бути для Вас недоступним і компанія Apple запропонує Вам альтернативну схему сервісного обслуговування. Apple відправить Вам замінений продукт або запасну частину з інструкціями щодо установки, якщо застосовуються, а також з будь-якими вимогами щодо повернення заміненого продукту або запасної частини. Якщо Ви виконаєте інструкції, Apple скасує авторизацію кредитної картки та, відповідно, з неї не буде знято певну суму за продукт або запчастину, а також за вартість транспортування в обох напрямках. У разі, якщо Ви не повернете замінений продукт або запасну частину згідно з інструкцією, або якщо Ви повернете замінений продукт або запасну частину, на яку не поширюється сервісне обслуговування, Apple зніме з Вашої кредитної картки авторизовану суму.

(b) Сервісне обслуговування, при якому Apple не вимагає повернення заміненого продукту або запасної частини. Apple безкоштовно відправить Вам замінений продукт або запасну частину з відповідними інструкціями щодо установки, якщо застосовуються, а також з будь-якими вимогами щодо утилізації заміненого продукту або запасної частини.

(c) Apple не несе відповідальності за будь-які витрати на оплату праці, понесені Вами у зв'язку з наданням запасних частин для самостійного обслуговування. Якщо Вам потрібна буде додаткова допомога,звертайтеся до Apple за номером телефону, який наведено нижче.

Apple зберігає за собою право змінити спосіб надання Вам гарантійного обслуговування, а також те, чи поширюється конкретний спосіб сервісного обслуговування на Ваш Продукт Apple. Сервісне обслуговування обмежуватиметься варіантами, доступними в країні, в якій надається запит про сервісне обслуговування. Варіанти сервісного обслуговування, наявність запасних частин та час одержання відповіді можуть відрізнятися залежно від країни. Ви можете нести відповідальність за витрати на транспортування та оформлення, якщо сервісне обслуговування Продукту Apple не може бути здійснено в країні місцезнаходження Продукту Apple. Якщо Ви звертаєтеся за сервісним обслуговуванням не в країні, в якій було здійснено придбання, Ви зобов'язані дотримуватися всіх чинних законів та нормативно-правових актів щодо імпорту та експорту, а також нести відповідальність за сплату всіх митних зборів, ПДВ та інших пов'язаних податків і зборів. У випадку міжнародного сервісного обслуговування компанія Apple може здійснювати ремонт або заміну продуктів та запасних частин на аналогічні продукти та запасні частини, які відповідають місцевим стандартам.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦІЄЇ ГАРАНТІЄЮ, ТА В МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ APPLE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРЯМІ, ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ ВНАСЛІДОК БУДЬ-ЯКОГО ПОРУШЕННЯ ГАРАНТІЇ АБО УМОВ, АБО ЗА ІНШОЮ ПРАВОВОЮ ТЕОРІЄЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ; ЗНИЖЕННЯ ДОХОДУ; УПУЩЕНУ ФАКТИЧНУ АБО ОЧІКУВАНУ ВИГОДУ (ВКЛЮЧАЮЧИ УПУЩЕНУ ВИГОДУ ЗА ДОГОВОРАМИ); ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ; ВТРАТУ ОЧІКУВАНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ; УПУЩЕНИЙ БІЗНЕС; УПУЩЕНІ МОЖЛИВОСТІ; ВТРАТУ ГУДВІЛУ; ВТРАТУ РЕПУТАЦІЇ; ВТРАТУ, ПОШКОДЖЕННЯ, НЕСАНКЦІОНОВАНЕ РОЗКРИТТЯ АБО СПОТВОРЕННЯ ДАНИХ; АБО БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ АБО ПОБІЧНІ ВТРАТИ ЧИ ЗБИТКИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯК ВОНИ БУЛИ ВИКЛИКАНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАМІНУ ОБЛАДНАННЯ ТА МАЙНА, БУДЬ-ЯКІ ВИТРАТИ НА ВІДНОВЛЕННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ АБО ВІДТВОРЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРОГРАМ АБО ДАНИХ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ АБО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ З ПРОДУКТОМ APPLE, ТА БУДЬ-ЯКЕ НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У ПРОДУКТІ APPLE.

ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВИМОГИ ВІДШКОДУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ АБО ВИМОГИ ВІДШКОДУВАННЯ ОСОБИСТИХ ЗБИТКІВ, АБО НА БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИЛУ ЗАКОНУ ЗА УМИСНІ ТА ГРУБІ НЕОБЕРЕЖНІ ДІЇ ТА/АБО УПУЩЕННЯ. КОМПАНІЯ APPLE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ЗАЯВИ ПРО ТЕ, ЩО ВОНА ЗМОЖЕ ВІДРЕМОНТУВАТИ БУДЬ-ЯКИЙ ПРОДУКТ APPLE ЗА ЦІЄЮ ГАРАНТІЄЮ АБО ВИКОНАТИ ЗАМІНУ ПРОДУКТУ APPLE БЕЗ РИЗИКУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗ ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ У ПРОДУКТІ APPLE.

У ДЕЯКИХ ШТАТАХ (КРАЇНАХ ТА ПРОВІНЦІЯХ) НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВИПАДКОВИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Інформація про клієнтів зберігатиметься та використовуватиметься компанією Apple відповідно до Політики конфіденційності клієнтів Apple, доступної на веб-сайті: www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Жоден дилер, агент або працівник компанії Apple не має права вносити будь-які зміни, продовжувати або доповнювати цю гарантію. Якщо будь-яку умову буде визнано незаконною або такою, що не може бути виконана в примусовому порядку, це не впливатиме на законність або можливість виконання в примусовому порядку решти умов. Ця гарантія регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства країни, в якій було здійснено придбання Продукту Apple. Компанію Apple можна встановити в кінці цього документа відповідно до країни або регіону, в якому було здійснено придбання Продукту Apple. Гарантом за цією гарантією є компанія Apple або її правонаступник.

ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ

Додаткову інформацію про наступне можна знайти на таких веб-сайтах:

ЗОБОВ'ЯЗАНА ОСОБА ЗА ГАРАНТІЄЮ ВІДПОВІДНО ДО РЕГІОНУ АБО КРАЇНИ ПРИДБАННЯ

Регіон/Країна придбання Apple Адреса
Європа, Близький Схід та Африка
Всі країни Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland