myhrmis6 results found

Aplikasi MyHRMIS Cuti merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk membolehkan penjawat awam membuat permohonan...


Aplikasi MyHRMIS Profil merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk membolehkan penjawat awam membuat...


Aplikasi MyHRMIS Self Check ini merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk memberi kemudahan kepada...


Aplikasi myHRMIS eGL merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk memaparkan...


Aplikasi JPA4U Mobile merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk memaparkan ikon-ikon MyHrmis Mobile,...


MyHRMIS Care application is another new innovation developed by the PSD. Able to allow the civil servants to get help and give...