Aanbieding voor het hoger onderwijs 2023
Voorwaarden

In Aanmerking Komende Klanten ontvangen een Apple Gift Card bij de aankoop van een in Aanmerking Komend Product. Deze aanbieding is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en de begrippen zoals hieronder gedefinieerd.

ACTIEPERIODE:

De actie is geldig van 13 juli 2023 tot en met 23 oktober 2023 (de ‘Actieperiode’) in Nederland (het ‘in Aanmerking Komende Land’).

IN AANMERKING KOMENDE VERKOOPPUNTEN:

Apple Stores, Apple Store voor het Onderwijs en 0800 0200 570 (elk een ‘in Aanmerking Komend Verkooppunt’). In Aanmerking Komende Producten (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) moeten bij een in Aanmerking Komend Verkooppunt in het in Aanmerking Komende Land worden gekocht. Alleen aankopen en bezorgingen in hetzelfde in Aanmerking Komende Land komen in aanmerking. Bestellingen van in Aanmerking Komende Producten bij een in Aanmerking Komend Verkooppunt die tijdens de Actieperiode worden geplaatst en die na afloop van de actieperiode worden verzonden, komen in aanmerking voor een Actieproduct (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel).

DE AANBIEDING:

In Aanmerking Komende Klanten die tijdens de Actieperiode een in Aanmerking Komend Product kopen bij een in Aanmerking Komend Verkooppunt, ontvangen bij de aanschaf een korting op het in Aanmerking Komende Product die gelijk is aan de waarde van het Actieproduct (afhankelijk van de aankoop, zoals uiteengezet in de onderstaande tabel) op de prijs van het in Aanmerking Komende Product op het moment van aankoop. Klanten moeten betalen voor alle artikelen in hun winkelmandje, inclusief het Actieproduct.

Productcategorie In Aanmerking Komende Producten Actieproduct
Mac iMac (24-inch)
MacBook Pro
MacBook Air
€ 150 Apple Gift Card van
Mac mini € 100 Apple Gift Card van
iPad iPad Pro (12,9-inch)
iPad Pro (11-inch)
iPad Air
€ 100 Apple Gift Card van

Het Actieproduct kan alleen worden ingewisseld voor toekomstige aankopen en is geen "geschenk". Deze aanbieding geldt niet voor refurbished producten en voor met een geopende verpakking geretourneerde producten die als zodanig (‘as is’) worden verkocht.

Financieringsaanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met aankopen in het kader van aanbiedingen voor het hoger onderwijs.

IN AANMERKING KOMENDE KLANTEN:

Tot de personen die in aanmerking komen voor een aankoop in de Apple Store voor het Onderwijs behoren docenten, stafleden, studenten en ouders als volgt (elk een ‘in Aanmerking Komende Klanten’):

Medewerkers van een onderwijsinstelling - Alle medewerkers van openbare of particuliere onderwijsinstellingen in Nederland komen in aanmerking.

Studenten in het vervolgonderwijs (MBO, HBO of WO) - Studenten die momenteel studeren aan, of zijn toegelaten tot, een instelling voor vervolgonderwijs in Nederland komen in aanmerking.

Ouders van studenten in het vervolgonderwijs (MBO, HBO of WO) - Ouders die een aankoop doen namens hun kind dat studeert aan of is toegelaten tot een openbare of particuliere onderwijsinstelling in het vervolgonderwijs in Nederland komen in aanmerking.

Producten uit de Apple Store voor het Onderwijs zijn niet bestemd voor institutionele aankoop of wederverkoop.

PROCEDURES VOOR HET RETOURNEREN EN RUILEN VAN PRODUCTEN:

Voor het retourneren en ruilen van producten geldt het beleid van het in Aanmerking Komende Verkooppunt waar de aankoop is gedaan. Als een in Aanmerking Komend Product wordt geretourneerd of wordt geruild voor een product dat niet in aanmerking komt, moet het Actieproduct ook worden geretourneerd of wordt de Actiekorting in mindering gebracht op het bedrag van het geretourneerde of geruilde product, al naargelang wat van toepassing is, en wordt een eventueel verschil in rekening gebracht bij de in Aanmerking Komende Klant. Als een Actieproduct wordt geruild voor een ander Actieproduct en de volledige winkelwaarde van het gewenste product hoger is dan de oorspronkelijke Actiekorting, moet de in Aanmerking Komende Klant het verschil betalen. Als een Actieproduct wordt geruild voor een ander Actieproduct en de volledige winkelwaarde van het gewenste product lager is dan de oorspronkelijke Actiekorting, wordt het verschil niet uitbetaald aan de in Aanmerking Komende Klant.

BEPERKINGEN BIJ DE AANBIEDING:

Deze aanbieding is alleen geldig tijdens de Actieperiode en zolang de voorraad strekt. In Aanmerking Komende Producten, Actieproducten en kleuren van Actieproducten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Apple kan deze aanbieding op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Voor in aanmerking komende Mac-aankopen kan gedurende deze actie slechts één (1) Actieproduct per in Aanmerking Komende Klant worden verkregen. Voor in aanmerking komende iPad-aankopen kan gedurende deze actie slechts één (1) Actieproduct per in Aanmerking Komende Klant worden verkregen. Vóór je aankoop moet je aantonen dat je voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden voor in Aanmerking Komende Klanten. Resellers, openbare instellingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en inkopers van grote, middelgrote of kleine bedrijven komen niet in aanmerking voor deze aanbieding en Apple behoudt zich het recht voor aankopen van dergelijke klanten te annuleren. Als Apple vaststelt dat je aan deze actie hebt deelgenomen terwijl je geen in Aanmerking Komende Klant was, brengt Apple het bedrag van de Actiekorting in rekening.

OVERIGE BEPERKINGEN:

Deze aanbieding is ongeldig indien deze bij wet is verboden of indien er wettelijke beperkingen gelden. Deze aanbieding kan worden gecombineerd met andere Apple acties die zijn gericht op individuele eindgebruikers en die in dezelfde actieperiode worden aangeboden in de in Aanmerking Komende Verkooppunten, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op deze actie en andere Apple actie(s). Apple is ook niet aansprakelijk voor enig verlies, beschadiging of diefstal van je in Aanmerking Komende Product of Actieproduct. Apple mag alle verstrekte informatie gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid dat online beschikbaar is op www.apple.com/nl/privacy/. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van deze actie te wijzigen of deze actie te beëindigen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al zijn verwerkt. Op die bestellingen zijn deze voorwaarden van toepassing.

© 2023 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merken die in dit bericht worden genoemd, zijn eigendom van Apple Inc. of kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.