Aanbieding voor het vervolgonderwijs 2021
Voorwaarden

In aanmerking komende klanten hebben recht op actiekorting bij aankoop van een in aanmerking komend product in combinatie met een actieproduct. Deze aanbieding is onderhevig aan de onderstaande voorwaarden:

Actieperiode

De actie is geldig van 16 juli 2021 tot en met 11 oktober 2021 (de ‘actieperiodeʼ) in Nederland (het ‘in aanmerking komende land’). De actieperiode kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, beëindigd of verlengd.

In aanmerking komende verkooppunten

Apple Stores, Apple Store voor het onderwijs en 0800 0200 570 (elk een ‘in aanmerking komend verkooppunt’). In aanmerking komende producten en actieproducten (zoals hieronder gedefinieerd) moeten bij een in aanmerking komend verkooppunt worden gekocht. Alleen aankopen en bezorgingen in hetzelfde in aanmerking komende land komen in aanmerking. Bestellingen van in aanmerking komende producten en actieproducten bij een in aanmerking komend verkooppunt die tijdens de actieperiode worden gedaan en die na afloop van de actieperiode worden verzonden, komen ook in aanmerking voor de actiekorting.

DE AANBIEDING

In aanmerking komende klanten die tijdens de actieperiode tegelijkertijd een in aanmerking komend product en een actieproduct kopen, krijgen een korting ter waarde van de actiekorting. Deze korting wordt in mindering gebracht op de kosten van het in aanmerking komende product, zoals hieronder beschreven. In aanmerking komende klanten moeten betalen voor alle artikelen in hun mandje, inclusief het actieproduct. Actiekortingen worden direct toegepast op het moment van aankoop. Het actieproduct is geen ‘cadeau’. Deze aanbieding eindigt zodra de aankooptransactie is voltooid.

Productcategorie In aanmerking komende producten Actieproduct Actiekorting*
Mac iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro en MacBook Air, inclusief maatwerkversies van deze producten (elk een ‘in aanmerking komende Mac’). AirPods met oplaadcase € 147.93
AirPods met draadloze oplaadcase € 147.93
AirPods Pro € 147.93
iPad iPad Pro en iPad Air (elk een ‘in aanmerking komende iPad’).

(iPad 8e generatie en iPad mini zijn uitgesloten van deze aanbieding).
AirPods met oplaadcase € 147.93
AirPods met draadloze oplaadcase € 147.93
AirPods Pro € 147.93

* Exclusief eventuele toepasselijke belasting

Deze aanbieding geldt niet voor refurbished producten en na opening van de verpakking geretourneerde producten die als zodanig (‘as is’) worden verkocht.

IN AANMERKING KOMENDE KLANTEN

Hieronder wordt gedefinieerd welke docenten, stafleden, studenten en ouders in aanmerking komen om aankopen te doen in de Apple Store voor het onderwijs (elk een ‘in aanmerking komende klant’):

Medewerkers van een onderwijsinstelling - Alle medewerkers van openbare en private onderwijsinstellingen in Nederland.

Studenten in het vervolgonderwijs - Studenten die momenteel studeren aan, of zijn toegelaten tot, een instelling voor vervolgonderwijs in Nederland.

Ouders van studenten in het vervolgonderwijs - Ouders die een aankoop doen namens hun kind, mits dat kind momenteel studeert aan, of is toegelaten tot, een openbare of privé-instelling voor vervolgonderwijs in Nederland.

Producten uit de Apple Store voor het onderwijs mogen niet worden gekocht door onderwijsinstellingen en zijn niet bedoeld voor wederverkoop.

PROCEDURES VOOR RETOURZENDINGEN EN RUILEN

Voor geretourneerde en geruilde producten geldt het beleid van het in aanmerking komende verkooppunt waar de aankoop is gedaan. Als een in aanmerking komend product wordt geretourneerd of wordt geruild voor een product dat niet in aanmerking komt, moet het actieproduct ook worden geretourneerd of wordt de actiekorting in mindering gebracht op het door de klant te ontvangen bedrag voor het geretourneerde of geruilde product, al naargelang wat van toepassing is, en wordt een eventueel verschil in rekening gebracht bij de in aanmerking komende klant. Als een actieproduct wordt geruild voor een ander actieproduct en de volledige winkelwaarde van het gewenste product hoger is dan de oorspronkelijke actiekorting, moet de in aanmerking komende klant het verschil betalen. Als een actieproduct wordt geruild voor een ander actieproduct en de volledige winkelwaarde van het gewenste product lager is dan de oorspronkelijke actiekorting, wordt het verschil niet uitbetaald aan de in aanmerking komende klant.

BEPERKINGEN

Deze aanbieding is alleen geldig tijdens de actieperiode en zolang de voorraad strekt. Het aanbod van in aanmerking komende producten, actieproducten en actieproducten in een bepaalde kleur is beperkt. Apple kan deze aanbieding op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Voor in aanmerking komende Mac-aankopen wordt bij deze actie slechts één (1) actieproduct per in aanmerking komende klant verstrekt. Voor in aanmerking komende iPad-aankopen wordt bij deze actie slechts één (1) actieproduct per in aanmerking komende klant verstrekt. Vóór je aankoop moet je aantonen dat je voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden voor in aanmerking komende klanten. De aanbieding geldt niet voor resellers, openbare instellingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en inkopers van grote, middelgrote of kleine bedrijven. Apple behoudt zich het recht voor aankopen van dergelijke klanten te annuleren. Als Apple vaststelt dat je aan deze actie hebt deelgenomen terwijl je geen in aanmerking komende klant bent, brengt Apple het bedrag van de actiekorting in rekening.

OVERIGE BEPERKINGEN

Deze aanbieding vervalt indien deze bij wet is verboden of indien er wettelijke beperkingen gelden. Deze aanbieding is ook geldig in combinatie met andere acties van Apple voor individuele eindgebruikers die gelden in dezelfde actieperiode en die verkrijgbaar zijn bij een in aanmerking komend verkooppunt, krachtens de voorwaarden, bepalingen en beperkingen van deze actie en de eventuele andere actie(s) van Apple. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van je in aanmerking komende product of actieproduct. Apple verwerkt eventuele opgegeven informatie volgens zijn privacybeleid, dat online te vinden is op apple.com/nl/privacy. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden van deze actie te wijzigen of deze actie te wijzigen of beëindigen. Dergelijke veranderingen hebben geen invloed op bestellingen die al zijn verwerkt, waarop deze versie van de algemene voorwaarden van toepassing is.

© 2021 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere merken die in dit bericht worden genoemd, zijn eigendom van Apple Inc. of kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.