Apple Watch.

Hoe je patiënten waarschuwings­signalen kunnen herkennen.

Dankzij zijn krachtige apps is Apple Watch het ultieme device voor een gezonde levens­stijl. Met nieuwe meldingen en de Ecg-app beschikken jij en je patiënten over belangrijke gegevens over de gezondheid van hun hart.

Hartslagmeldingen.

Apple Watch controleert op de achter­grond of er sprake is van een ongewoon hoge of lage hartslag, wat een indicatie kan zijn van een ernstige aandoening. Hierdoor worden jij en je patiënten tijdig gewaarschuwd voor situaties die mogelijk nader onderzoek vergen.

Als de hartslag van een patiënt hoger is dan 120 slagen per minuut of lager is dan 40 slagen per minuut terwijl hij 10 minuten niet bewogen lijkt te hebben, ontvangt de gebruiker een melding. Patiënten kunnen de drempelwaarden voor hun hartslag aanpassen en deze meldingen in- of uitschakelen. Alle hartslagmeldingen kunnen in de Gezondheid-app op iPhone worden ingezien, compleet met de datum, tijd en hartslag.

Meldingen bij onregelmatig ritme.

De melding bij onregelmatig ritme is bedoeld om af en toe te controleren of er sprake is van een onregelmatig hartritme. Dat kan een indicatie zijn van de hartritmestoornis atriumfibrilleren. Deze feature detecteert niet alle gevallen van atriumfibrilleren, maar kan je patiënten wel tijdig waarschuwen voor situaties die mogelijk nader onderzoek vergen.

Met behulp van de optische hartslagsensor wordt de polsgolfsnelheid gemeten. Ook wordt gekeken naar discrepanties in de hartslagintervallen wanneer de gebruiker inactief is. Als het algoritme herhaaldelijk een onregelmatig ritme meet (wat een indicatie kan zijn van atriumfibrilleren), ontvangt je patiënt een melding. De datum, de tijd en het hartslaginterval worden in de Gezondheid-app bewaard.

De feature voor meldingen bij een onregelmatige hartslag is in bepaalde landen binnen de Europese Unie voorzien van een CE-markering en geschikt voor gebruikers vanaf 22 jaar die nog nooit last hebben gehad van atriumfibrilleren.

Nut van waarschuwen bij onregelmatig hartritme aangetoond.

In 2017 en 2018 hebben onderzoekers van de medische faculteit van Stanford University in samenwerking met Apple de Apple Heart Study uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de detectie van atriumfibrilleren. Deze onregelmatigheid in de hartslag is een van de hoofdoorzaken van beroertes en ziekenhuisopnames. Meer dan 400.000 Apple Watch-gebruikers hebben aan het onderzoek meegedaan. Mede dankzij hun bijdragen is aangetoond dat wearables kunnen helpen bij de vroege detectie van deze aandoening. Het onderzoek heeft geleid tot een feature die waarschuwt als een onregelmatig hartritme wordt gedetecteerd. Begin 2022 werd deze feature verder verbeterd met geavanceerde machine learning, zodat atriumfibrilleren nu nog beter wordt gesignaleerd.

Bekijk de resultaten van de Apple Heart Study

Ecg-app.

Als patiënten last hebben van symptomen als een snelle hartslag of het overslaan van hartslagen, of als ze een melding bij onregelmatig ritme hebben gekregen, kunnen ze met de Ecg‑app op Apple Watch Series 4 of nieuwer* een ecg maken en hun symptomen invoeren. Op basis van deze feitelijke gegevens kun je een beter gefundeerde en tijdige beslissing nemen over nader onderzoek of verdere zorg.

Met de elektrische hartslagsensor die in de Digital Crown en achter op de kast van Apple Watch Series 4 of nieuwer* is ingebouwd, maakt de Ecg-app een type ecg dat vergelijkbaar is met een ecg met afleiding I. De Ecg‑app geeft dan als uitslag sinusritme, atriumfibrilleren, atriumfibrilleren met hoge hartslag, of ongeschikte meting. De gebruiker wordt vervolgens gevraagd eventuele symptomen in te voeren, zoals een snelle of bonzende hartslag, duizeligheid of vermoeidheid. De golfvorm, uitslagen, datum, tijd en eventuele symptomen worden bewaard en kunnen als pdf uit de Gezondheid-app worden geëxporteerd om te delen met een arts. Als patiënten symptomen aangeven die op een ernstige aandoening wijzen, krijgen ze het advies om direct de hulpdiensten te bellen.

De bijgewerkte Ecg-app met aanvullende ritmeclassificatie is goedgekeurd voor gebruik door personen van 22 jaar of ouder.

Lees meer over de Ecg‑app

Uitleg bij de bevindingen van de Ecg‑app.

De golfvorm van de Ecg‑app is vergelijkbaar met een ecg met afleiding I. Deze kan wel atriumfibrilleren en sinusritme classificeren, maar geen andere aandoeningen signaleren, zoals een hartaanval.

Nadat een ecg is gemaakt, kijkt de Ecg‑app of er sprake is van sinusritme of atriumfibrilleren. Als de hartslag lager is dan 50 slagen per minuut of hoger is dan 150 slagen per minuut, kan de app niet vaststellen of er sprake is van atriumfibrilleren. In dat geval worden alleen de hartslag en de ecg bewaard. De Ecg‐app kan aangeven dat de meting ongeschikt is, bijvoorbeeld door andere hartritmestoornissen dan atriumfibrilleren, de aanwezigheid van een ICD of pacemaker, of een slecht elektrisch signaal in de opname, mogelijk door een rechterasafwijking. Andere oorzaken zijn een slecht signaal door bewegingsartefacten of onvoldoende contact van de elektroden.

In een klinische studie is de ritmeclassificatie door de Ecg‑app van een ecg met afleiding I op Apple Watch vergeleken met de ritmeclassificatie door een cardioloog van een tegelijk uitgevoerde 12-afleidingen-ecg. De Ecg‑app bleek een specificiteit te hebben van 99,3% bij het classificeren van sinusritme en een gevoeligheid van 98,5% bij het classificeren van atriumfibrilleren (voor de classificeerbare resultaten).

Lees meer over het detecteren van hartritmestoornissen (pdf)

Vergelijk alle Apple Watch-modellen

 • Waarschuwingen bij hoge en lage hartslag
 • Meldingen bij onregelmatig ritme
 • Ecg-app
 • Meldingen bij lage cardioconditie
 • Zuurstofsaturatie
 • Valdetectie
 • Sensoren
 • Optische hartslagsensor
 • Optische hartslagsensor
 • Elektrische hartslagsensor
 • Optische hartslagsensor en locatie
 • Optische hartslagsensor
 • Versnellingsmeter en gyroscoop
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series 4 en 5
 • Apple Watch Series 6 of nieuwer

Mobiliteit en de cardioconditie

Mobiliteit en de cardioconditie kunnen goede indicatoren van de algehele lichamelijke gezondheid zijn en een graadmeter voor de gezondheid op de lange termijn. Apple Watch en iPhone kunnen schattingen van mobiliteitswaarden genereren waarmee jij en je patiënten beter kunnen doorgronden welke invloed deze op de mobiliteit hebben. Ook bieden deze devices tools om deze factoren in de gaten te houden. Deze mobiliteitswaarden omvatten de cardioconditie (VO2max), de 6-minutenwandelafstand en andere meetwaarden voor de wandelkwaliteit (wandelsnelheid, staplengte, tijd dubbele steun en asymmetrie). Deze waarden mogen (met toestemming van de gebruikers) voor onderzoek en de ontwikkeling van apps worden gebruikt.

Lees hoe deze meetwaarden zijn ontwikkeld en gevalideerd:

Met Apple Watch de cardioconditie schatten aan de hand van de VO2max (PDF)

Met Apple Watch de 6-minutenwandelafstand schatten (PDF)

De wandelkwaliteit meten aan de hand van mobiliteitswaarden op iPhone (PDF)

Valdetectie.

Wanneer Apple Watch Series 4 of nieuwer detecteert dat de gebruiker gevallen is, verschijnt een melding en kan de gebruiker de hulpdiensten bellen of de melding wegswipen. Als de gebruiker na ongeveer één minuut nog niet heeft gereageerd, wordt automatisch een noodoproep gedaan. Bovendien wordt een berichtje gestuurd naar de SOS-contact­personen van de gebruiker. Alle gevallen van valdetectie worden bewaard in de Gezondheid-app. Deze feature staat automatisch aan voor gebruikers vanaf 55 jaar en kan in de Apple Watch-app op iPhone voor iedereen worden ingeschakeld.

Medische ID.

Dankzij Medische ID kunnen hulpverleners en artsen bij de spoedeisende hulp ook op een vergrendelde iPhone of Apple Watch belangrijke medische gegevens inzien. Ze hebben geen toegangs­code nodig en de privacy van de patiënt komt niet in het geding. In de Gezondheid-app op hun iPhone kunnen patiënten een Medische ID invullen met belangrijke informatie als allergieën, medicatie, aandoeningen, voorkeuren voor orgaandonatie en hun SOS-contact­personen.

Beveiliging en privacybescherming standaard ingebouwd.

Wanneer de iPhone van een gebruiker is vergrendeld met een toegangs­code, Touch ID of Face ID, worden alle gezondheidsgegevens in de Gezondheid-app op het device zelf versleuteld. Als een gebruiker zijn gezondheidsgegevens synchroniseert met iCloud, worden deze versleuteld verzonden én bewaard.

De toekomst van de gezondheidszorg ligt in jouw handen.

Lees meer over Apple in de gezondheidszorg

Een gezonde toekomst begint om je pols.

Lees meer over Apple Watch