Apple Watch.

Help je patiënten om gezond te leven en gezond te blijven.

Dankzij de krachtige apps is Apple Watch het ultieme device voor een gezonde levens­stijl. Daarnaast kan het een middel zijn om patiënten te helpen met uiteen­lopende aspecten van hun gezondheid, zoals hartgezondheid, mobiliteit, lichaams­beweging, medicijnen en meer.

Hartslagmeldingen.

Apple Watch controleert op de achter­grond of er sprake is van een ongewoon hoge of lage hartslag, wat een indicatie kan zijn van een ernstige aandoening. Hierdoor worden jij en je patiënten op tijd gewaarschuwd voor situaties die mogelijk nader onderzoek vergen.

Als de hartslag van een patiënt hoger is dan 120 slagen per minuut of lager is dan 40 slagen per minuut terwijl er 10 minuten geen beweging geweest lijkt te zijn, ontvangt de gebruiker een melding. Patiënten kunnen de drempelwaarden voor hun hartslag aanpassen en deze meldingen in- of uitschakelen. Alle hartslagmeldingen kunnen in de Gezondheid-app op iPhone worden ingezien, compleet met de datum, tijd en hartslag.

Meldingen bij onregelmatig ritme.

De melding bij onregelmatig ritme is bedoeld om af en toe te controleren of er sprake is van een onregelmatig hartritme. Dat kan een indicatie zijn van de hartritmestoornis atriumfibrilleren. Deze feature detecteert niet alle gevallen van atriumfibrilleren, maar kan je patiënten wel tijdig waarschuwen voor situaties die mogelijk nader onderzoek vergen.

Met behulp van de optische hartslagsensor wordt de polsgolfsnelheid gemeten. Ook wordt gekeken naar discrepanties in de hartslagintervallen wanneer de gebruiker inactief is. Als het algoritme herhaaldelijk een onregelmatig ritme meet (wat een indicatie kan zijn van atriumfibrilleren), ontvangt je patiënt een melding. De datum, de tijd en het hartslaginterval worden in de Gezondheid-app bewaard.

De feature voor meldingen bij een onregelmatige hartslag is in bepaalde landen binnen de Europese Unie voorzien van een CE-markering en geschikt voor gebruikers vanaf 22 jaar die nog nooit last hebben gehad van atriumfibrilleren.

Ecg-app.

Als patiënten last hebben van symptomen als een snelle hartslag of het overslaan van hartslagen, of als ze een melding bij onregelmatig ritme hebben gekregen, kunnen ze met de Ecg‑app een elektrocardiogram maken en hun symptomen invoeren. Op basis van deze feitelijke gegevens kun je een beter gefundeerde en tijdige beslissing nemen over nader onderzoek of verdere zorg.

Met de elektrische hartslagsensor die in de Digital Crown en achter op de kast is ingebouwd, maakt de Ecg‑app een type ecg dat vergelijkbaar is met een ecg met afleiding I. De Ecg‑app geeft dan als uitslag sinusritme, atriumfibrilleren, atriumfibrilleren met hoge hartslag, onbeslist, of ongeschikte meting. De gebruiker wordt vervolgens gevraagd eventuele symptomen in te voeren, zoals een snelle of bonzende hartslag, duizeligheid of vermoeidheid. De Ecg‑app kan de uitslag ‘Onbeslist’ geven bij andere hartritmestoornissen dan atriumfibrilleren, de aanwezigheid van een ICD of pacemaker of een slecht elektrisch signaal in de opname, mogelijk door een rechterasafwijking. De geregistreerde golfvorm, uitslagen, datum, tijd en eventuele symptomen worden bewaard en kunnen als pdf uit de Gezondheid-app worden geëxporteerd om ze te delen met een arts. Als patiënten symptomen aangeven die op een ernstige aandoening wijzen, krijgen ze het advies om direct de hulpdiensten te bellen.

In een klinische studie met een 12‑afleidingen‑ecg als referentie, bleek de Ecg‑app een specificiteit te hebben van 99,6% bij het classificeren van sinusritme en een gevoeligheid van 98,3% bij het classificeren van atriumfibrilleren (voor de classificeerbare resultaten).

De bijgewerkte Ecg-app met aanvullende ritmeclassificatie is goedgekeurd voor gebruik door personen van 22 jaar of ouder.

Lees meer over de Ecg‑app

AFib-geschiedenis.

AFib-geschiedenis is een baan­brekende feature die patiënten bij wie atriumfibrilleren is vastgesteld inzicht geeft in hun leefstijl, en die gedurende lange tijd bijhoudt hoe vaak ze tekenen van atriumfibrilleren vertonen. Je patiënten krijgen meldingen met een schatting van de tijd dat er gedurende de voorafgaande week sprake was van atriumfibrilleren terwijl ze hun Apple Watch om hadden. In de Gezondheid-app vinden ze een meer gedetailleerd overzicht.

Patiënten kunnen ook leefstijlfactoren bijhouden die van invloed zijn op hun aandoening, zoals hun gewicht, de hoeveelheid lichaams­beweging en slaap, alcoholgebruik en het aantal mindfulnessminuten. Deze factoren worden afgezet tegen hun AFib-gegevens om meer inzicht te krijgen in het verband tussen hun leefstijl en de mate van atriumfibrilleren.

AFib-geschiedenis heeft een CE-markering voor gebruikers van 22 jaar en ouder bij wie in het verleden geen atriumfibrilleren is vastgesteld. Vanaf het moment dat AFib-geschiedenis wordt ingeschakeld, verschijnen er geen meldingen meer bij een onregelmatig ritme.

Validatie van AFib-detectie en monitoringfuncties.

Elke feature van Apple Watch wordt onderworpen aan zorgvuldige wetenschappelijke validatie, zodat je patiënten kunnen rekenen op betrouwbare informatie. In 2017 en 2018 voerden onderzoekers van de Stanford University School of Medicine in samen­werking met Apple de Apple Heart Study uit. Bij dit onderzoek onder ruim 400.000 Apple Watch-gebruikers werd gekeken of wearables konden helpen bij de vroege detectie van atriumfibrilleren. Daarnaast werden de resultaten van dit onderzoek gebruikt voor het ontwikkelen van de feature voor meldingen bij een onregelmatig ritme. Sindsdien heeft Apple meerdere prospectieve, multicentrische klinische studies uitgevoerd voor het ontwikkelen van nieuwe producten, waaronder de Ecg-app en verbeteringen in de feature voor meldingen bij een onregelmatig ritme.

Bekijk de resultaten van de Apple Heart Study

Lees meer over het detecteren van hartritmestoornissen (pdf)

Vergelijk alle Apple Watch-modellen

 • Meldingen over hartslag en onregelmatig hartritme
 • AFib-geschiedenis
 • Ecg-app
 • Meldingen bij lage cardioconditie
 • Zuurstofsaturatie
 • Valdetectie
 • Sensoren
 • Optische hartslagsensor
 • Optische hartslagsensor
 • Elektrische hartslagsensor
 • Optische hartslagsensor en locatie
 • Optische hartslagsensor
 • Versnellingsmeter en gyroscoop
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series 4 en 5
 • Apple Watch Series 6 of nieuwer
 • Apple Watch Ultra

Mobiliteit en de cardioconditie

Mobiliteit en de cardioconditie kunnen goede indicatoren van de algehele lichamelijke gezondheid zijn en een graadmeter voor de gezondheid op de lange termijn. Apple Watch en iPhone kunnen schattingen van mobiliteitswaarden genereren waarmee jij en je patiënten beter kunnen doorgronden welke invloed deze op de mobiliteit hebben. Ook bieden deze devices tools om deze factoren in de gaten te houden. Deze mobiliteitswaarden omvatten de cardioconditie (VO2max), de 6-minutenwandelafstand en andere meetwaarden voor de wandelkwaliteit (wandelsnelheid, staplengte, tijd dubbele steun en asymmetrie). Deze waarden mogen (met toestemming van de gebruikers) voor onderzoek en de ontwikkeling van apps worden gebruikt.

Lees hoe deze meetwaarden zijn ontwikkeld en gevalideerd:

Met Apple Watch de cardioconditie schatten aan de hand van de VO2max (pdf)

Met Apple Watch de 6-minutenwandelafstand schatten (pdf)

De wandelkwaliteit meten aan de hand van mobiliteitswaarden op iPhone (pdf)

Valdetectie.

Wanneer Apple Watch Series 4 of nieuwer detecteert dat de gebruiker gevallen is, verschijnt een melding en kan de gebruiker de hulpdiensten bellen of de melding wegswipen. Als de gebruiker na ongeveer één minuut nog niet heeft gereageerd, wordt automatisch een noodoproep gedaan. Bovendien wordt een berichtje gestuurd naar de SOS-contact­personen van de gebruiker. Alle gevallen van valdetectie worden bewaard in de Gezondheid-app. Deze feature staat automatisch aan voor gebruikers vanaf 55 jaar en kan in de Apple Watch-app op iPhone voor iedereen worden ingeschakeld.

Medische ID.

Dankzij Medische ID kunnen hulpverleners en artsen bij de spoedeisende hulp ook op een vergrendelde iPhone of Apple Watch belangrijke medische gegevens inzien. Ze hebben geen toegangs­code nodig en de privacy van de patiënt komt niet in het geding. In de Gezondheid-app op hun iPhone kunnen patiënten een Medische ID invullen met belangrijke informatie als allergieën, medicatie, aandoeningen, voorkeuren voor orgaandonatie en hun SOS-contact­personen.

Medicijnen.

De Medicijnen-app op iPhone, iPad en Apple Watch helpt je patiënten om hun medicijnen bij te houden. Ze kunnen herinneringen krijgen om hun innameschema vast te leggen, nagaan welke medicijnen ze wanneer hebben genomen of overgeslagen, en hun actuele medicatieoverzicht bekijken.

Cyclus bijhouden.

Met ‘Cyclus bijhouden’ op iPhone, iPad en Apple Watch kunnen je patiënten hun menstruatie­cyclus bijhouden, symptomen vastleggen en meldingen krijgen voor aankomende menstruaties en vruchtbare periodes. Ze kunnen ook meldingen krijgen wanneer hun ingevoerde cyclus afwijkend lijkt, zoals bij een onregelmatige of uitblijvende menstruatie. Dat zou kunnen wijzen op een onder­liggende medische aandoening.

Beveiliging en privacybescherming standaard ingebouwd.

Wanneer de iPhone of iPad van een gebruiker is vergrendeld met een toegangs­code, Touch ID of Face ID, worden alle gezondheidsgegevens in de Gezondheid-app op het device zelf versleuteld. Als een gebruiker zijn gezondheidsgegevens synchroniseert met iCloud, worden deze versleuteld verzonden én bewaard.

De toekomst van de gezondheidszorg ligt in jouw handen.

Lees meer over Apple in de gezondheidszorg

Een gezonde toekomst begint om je pols.

Lees meer over Apple Watch