Apple Watch.

Hoe je patiënten waarschuwingssignalen kunnen herkennen.

Dankzij zijn krachtige sensoren is Apple Watch het ultieme device voor een gezonde levensstijl. Met nieuwe meldingen en de ECG-app beschikken jij en je patiënten over belangrijke gegevens over de gezondheid van hun hart.

Hartslagmeldingen.

Apple Watch controleert op de achtergrond of er sprake is van een ongewoon hoge of lage hartslag, wat een indicatie kan zijn van een ernstige aandoening. Hierdoor worden jij en je patiënten tijdig gewaarschuwd voor situaties die mogelijk nader onderzoek vergen.

Als de hartslag van een patiënt hoger is dan 120 slagen per minuut of lager is dan 40 slagen per minuut terwijl hij 10 minuten niet bewogen lijkt te hebben, ontvangt de gebruiker een melding. Patiënten kunnen de drempelwaarden voor hun hartslag aanpassen en deze meldingen in- of uitschakelen. Alle hartslagmeldingen kunnen in de Gezondheid-app op iPhone worden ingezien, compleet met de datum, tijd en hartslag.

Meldingen bij onregelmatig ritme.

De melding bij onregelmatig ritme is bedoeld om af en toe te controleren of er sprake is van een onregelmatig hartritme. Dat kan een indicatie zijn van de hartritmestoornis atriumfibrilleren. Deze feature detecteert niet alle gevallen van atriumfibrilleren, maar kan je patiënten wel tijdig waarschuwen voor situaties die mogelijk nader onderzoek vergen.

Met behulp van de optische hartslagsensor wordt de polsgolf gemeten. Ook wordt gekeken naar discrepanties in de hartslagintervallen wanneer de gebruiker inactief is. Als het algoritme herhaaldelijk een onregelmatig ritme meet (wat een indicatie kan zijn van atriumfibrilleren), ontvangt je patiënt een melding. De datum, de tijd en het hartslaginterval worden in de Gezondheid-app bewaard.

De feature voor meldingen bij een onregelmatige hartslag is in bepaalde landen binnen de Europese Unie voorzien van een CE-markering en geschikt voor gebruikers vanaf 22 jaar die nog nooit last hebben gehad van atriumfibrilleren.

ECG-app.

Als patiënten last hebben van symptomen als een snelle hartslag of het overslaan van hartslagen, of als ze een melding bij onregelmatig ritme hebben gekregen, kunnen ze met de ECG-app op Apple Watch Series 4 een elektrocardiogram maken en hun symptomen invoeren. Op basis van deze feitelijke gegevens kun je een beter gefundeerde en tijdige beslissing nemen over nader onderzoek of verdere zorg.

Met de elektrische hartslagsensor die in de Digital Crown en achter op de kast van Apple Watch Series 4 is ingebouwd, maakt de ECG-app een ritmestrook die vergelijkbaar is met een ECG uit afleiding I. De ECG-app geeft dan als uitslag sinusritme, atriumfibrilleren of inconclusief. De gebruiker wordt vervolgens gevraagd eventuele symptomen in te voeren, zoals een snelle of bonzende hartslag, duizeligheid of vermoeidheid. De golfvorm, uitslagen, datum, tijd en eventuele symptomen worden bewaard en kunnen als pdf uit de Gezondheid-app worden geëxporteerd om ze door te sturen naar een arts. Als de patiënt symptomen aangeeft die op een ernstige aandoening wijzen, wordt hem geadviseerd om meteen de hulpdiensten te bellen.

De ECG-app is in bepaalde landen binnen de Europese Unie voorzien van een CE-markering en geschikt voor gebruikers vanaf 22 jaar.

Lees meer over de ECG-app

Uitleg bij de bevindingen van de ECG-app.

De golfvorm van de ECG-app is vergelijkbaar met een ECG uit afleiding I. Deze kan wel atriumfibrilleren en sinusritme classificeren, maar geen andere aandoeningen signaleren, zoals een hartinfarct.

Nadat een ECG is gemaakt, kijkt de ECG-app of er sprake is van sinusritme of atriumfibrilleren. Als de hartslag lager is dan 50 slagen per minuut of hoger is dan 120 slagen per minuut, kan de app niet vaststellen of er sprake is van atriumfibrilleren. In dat geval worden alleen de hartslag en het ECG bewaard. De ECG-app kan de uitslag 'Inconclusief' geven, bijvoorbeeld bij een slecht signaal door bewegingsartefacten of onvoldoende contact van de elektroden. Andere oorzaken zijn een hartslag tussen de 100 en 120 slagen per minuut, andere hartritmestoornissen dan atriumfibrilleren, de aanwezigheid van een ICD of pacemaker of een slecht elektrisch signaal in de opname, mogelijk door een rechterasafwijking.

In een klinische studie is de ritmeclassificatie door de ECG-app van een ECG uit afleiding I op Apple Watch vergeleken met de ritmeclassificatie door een cardioloog van een gelijktijdig uitgevoerd 12-afleidingen-ECG. De ECG-app bleek een specificiteit te hebben van 99,6% bij het classificeren van sinusritme en een gevoeligheid van 98,3% bij het classificeren van atriumfibrilleren (voor de classificeerbare resultaten). In deze studie was 12,2% van de opnamen niet classificeerbaar.

Lees meer over het detecteren van hartritmestoornissen (pdf)

Vergelijk alle Apple Watch-modellen

 • Waarschuwingen bij hoge hartslag
 • Waarschuwingen bij lage hartslag
 • Meldingen bij onregelmatig ritme
 • ECG-app
 • Valdetectie
 • Sensoren
 • Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Elektrische hartslagsensor/elektroden
 • Versnellingsmeter en gyroscoop van de volgende generatie
 • Apple Watch Series 1, 2, 3
 • Waarschuwingen bij hoge hartslag Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Waarschuwingen bij lage hartslag Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Meldingen bij onregelmatig ritme Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • ECG-app Elektrische hartslagsensor/elektroden
 • Valdetectie Versnellingsmeter en gyroscoop van de volgende generatie
 • Apple Watch Series 4
 • Waarschuwingen bij hoge hartslag Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Waarschuwingen bij lage hartslag Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • Meldingen bij onregelmatig ritme Optische hartslagsensor / fotoplethys­mograaf (PPG)
 • ECG-app Elektrische hartslagsensor/elektroden
 • Valdetectie Versnellingsmeter en gyroscoop van de volgende generatie

Opmerking: de oorspronkelijke Apple Watch ondersteunt deze features niet.

Valdetectie.

Wanneer Apple Watch Series 4 detecteert dat de gebruiker gevallen is, verschijnt een melding en kan de gebruiker de hulpdiensten bellen of de melding wegswipen. Als de gebruiker na ongeveer één minuut nog niet heeft gereageerd, wordt automatisch een noodoproep gedaan. Bovendien wordt een berichtje gestuurd naar de SOS-contactpersonen van de gebruiker. Alle gevallen van valdetectie worden bewaard in de Gezondheid-app. Deze feature staat automatisch aan voor gebruikers vanaf 65 jaar en kan in de Apple Watch-app op iPhone voor iedereen worden ingeschakeld.

Medische ID.

Dankzij Medische ID kunnen hulpverleners en artsen bij de spoedeisende hulp ook op een vergrendelde iPhone of Apple Watch belangrijke medische gegevens inzien. Ze hebben geen toegangscode nodig en de privacy van de patiënt komt niet in het geding. In de Gezondheid-app op hun iPhone kunnen patiënten een Medische ID invullen met belangrijke informatie als allergieën, medicatie, aandoeningen, voorkeuren voor orgaandonatie en hun SOS-contactpersonen.

Beveiliging en privacybescherming standaard ingebouwd.

Wanneer de iPhone van een gebruiker is vergrendeld met een toegangscode, Touch ID of Face ID, worden alle gezondheidsgegevens in de Gezondheid-app op het device zelf versleuteld. Als een gebruiker zijn gezondheidsgegevens synchroniseert met iCloud, worden deze versleuteld verzonden én bewaard.

De toekomst van de gezondheidszorg ligt in jouw handen.

Lees meer over Apple in de gezondheidszorg

Volledig nieuw.
Verbeterde jij.

Lees meer over Apple Watch