opent in nieuw venster
UPDATE 05 april 2023

Apple en internationale toeleveranciers breiden hernieuwbare energie uit tot 13,7 gigawatt

Ruim 250 internationale productiepartners zijn hard op weg om voor 2030 hun productieprocessen voor Apple volledig CO₂-neutraal te maken
Tientallen windmolens worden getoond in een bosrijke omgeving op het windmolenpark Blåbergsliden van Holmen in Skellefteå, Zweden.
Holmen Iggesund heeft zich dit jaar aangesloten bij het Supplier Clean Energy Program van Apple. Het windmolenpark Blåbergsliden van Holmen heeft 26 turbines en ligt net buiten Skellefteå, Zweden.
Apple heeft vandaag bekendgemaakt dat de productiepartners van het bedrijf wereldwijd nu ruim 13 gigawatt aan hernieuwbare elektriciteit ondersteunen. Dat is een stijging van bijna 30% in een jaar. In totaal hebben meer dan 250 toeleveranciers in 28 landen toegezegd dat zij al hun Apple productieprocessen voor 2030 volledig CO₂-neutraal willen maken. Dit beslaat ruim 85% van de directe productie-uitgaven van het bedrijf en is goed voor meer dan 20 gigawatt.
De uitstoot van de bedrijfsvoering wereldwijd van Apple zelf is al helemaal CO₂-neutraal. Met innovatieve tools werkt het bedrijf nu aan het ambitieuze doel om in 2030 voor elk product volledig CO₂-neutraal te zijn. Dit omvat USD 4,7 miljard aan groene obligaties, waarmee in de hele wereld projecten voor schone energie en minder uitstoot worden gefinancierd. Apple heeft vandaag informatie gepubliceerd over de uitgaven aan groene obligaties in 2022. Die omvatten investeringen in grootschalige projecten voor zonne-energie, koolstofarm design, energiezuinigheid en het afvangen van koolstof.
“Onze eigen bedrijfsvoering is al CO₂-neutraal, maar we blijven innovatieve oplossingen bedenken om de klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “Samen met partners in de hele wereld maken we steeds meer gebruik van hernieuwbare energie in onze toeleveringsketen en investeren we in nieuwe groene technologieën. Dit is een ontzettend grote uitdaging, maar we blijven ons onvermoeibaar hiervoor inzetten.”
Twee mensen met een helm op zijn met zonnepanelen aan het werken bij Bench-Tek Solutions in Santa Clara (Californië).
Simmitri-monteurs voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan zonnepanelen bij Bench-Tek Solutions in Santa Clara (Californië). Beide bedrijven hebben aan het Apple Impact Accelerator-programma meegedaan.

Meer schone energie in de toeleveringsketen van Apple

Het afgelopen jaar hebben zich meer dan 40 productiepartners bij het Supplier Clean Energy Program van Apple aangesloten. Daarmee wil Apple hen te stimuleren om al hun processen voor Apple CO₂-neutraal te maken en alleen nog maar hernieuwbare elektriciteit te gebruiken. Apple werkt nauw met hen samen om die doelen te bereiken en liefst nog te overtreffen, bijvoorbeeld door oplossingen voor schone energie en minder uitstoot te zoeken en te implementeren. De toeleveranciers beschikken via de Clean Energy Academy over allerlei gratis informatiebronnen en livetrainingen. 
“Mede dankzij de stappen die onze toeleveranciers zetten komt ons doel om in 2030 CO₂-neutraal te zijn steeds sneller dichterbij”, verklaart Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy & Social Initiatives van Apple. “We nemen in de hele wereld urgente maatregelen om een toekomst mogelijk te maken die groener, innovatiever en veerkrachtiger is.”
De toeleveranciers van Apple die aan het Supplier Clean Energy Program meedoen merken dat de vraag naar hernieuwbare elektriciteit in de hele wereld groeit. De hernieuwbare energie die in de hele toeleveringsketen van Apple voor de bedrijfsvoering wordt verbruikt, is sinds 2019 vijf keer zo groot geworden, en bedraagt nu in totaal 13,7 gigawatt. Dit komt erop neer dat vorig jaar 17,4 miljoen ton CO₂ niét is uitgestoten – alsof er zo’n 3,8 miljoen auto’s van de weg zijn gehaald.
Apple zet ook ongeveer 1,5 gigawatt aan hernieuwbare elektriciteit in om alle kantoren, datacenters en Apple Stores in 44 landen draaiende te houden. Verder heeft het bedrijf direct geïnvesteerd in bijna 500 megawatt aan zonne- en windenergie in China en Japan om de uitstoot hogerop in de keten aan te pakken.
In deze infographic met de titel ‘Supplier Clean Energy Program van Apple’ is in het Engels het volgende te lezen: ‘250+ toeleveranciers zetten zich in om voor al hun Apple productieprocessen 100% hernieuwbare energie te gebruiken. Staat voor meer dan 85% van de directe productie-uitgaven van Apple. 13,7 gigawatt aan hernieuwbare energie online in de toeleveringsketen van Apple. 17,4 miljoen ton aan CO₂-uitstoot voorkomen in 2022.’

Toeleveranciers Apple in de hele wereld goed op weg naar schone energie

De productiepartners van Apple in de VS slaan gestaag steeds meer de weg van de hernieuwbare energie in. 27 toeleveranciers maken deel uit van het Supplier Clean Energy Program en volgen diverse strategieën om effect te sorteren. Een aantal toeleveranciers, waaronder Bemis Associates, heeft het doel van 100% hernieuwbare elektriciteit voor alle productieprocessen voor Apple al bereikt. Coherent Corp. is een voorbeeld van een bedrijf dat dankzij een speciaal programma voor groene nutsvoorzieningen het doel bijna bereikt heeft. Anderen, zoals Qorvo, hebben speciale inkoopovereenkomsten gesloten met zonne- en windenergieprojecten in het hele land. 
In China hebben bijna 70 toeleveranciers toegezegd om naar 100% hernieuwbare elektriciteit toe te werken. Geïnspireerd door het Supplier Clean Energy Program van Apple heeft Avary Holding, dat zich in 2020 bij dat programma heeft aangesloten, een eigen initiatief opgezet om toeleveranciers zover te krijgen om over te stappen op hernieuwbare energie en koolstofneutraal te worden. Een deel van de opbrengst van de groene obligaties uit 2019 heeft Apple geïnvesteerd in het China Clean Energy Fund, een uniek beleggingsfonds dat toeleveranciers in China aan hernieuwbare energiebronnen koppelt. Dankzij deze innovatieve aanpak hebben Apple en zijn toeleveranciers tot nu toe samen in meer dan 650 megawatt aan hernieuwbare elektriciteit kunnen investeren.
Twee monteurs staan bovenop een hoge windmolen bij een windenergieproject in de Chinese provincie Hubei.
Bijna 70 Chinese toeleveranciers hebben toegezegd om naar 100% hernieuwbare elektriciteit toe te werken.
In Europa zijn dertig productiepartners voor schone energie gegaan. Zes van hen (waaronder Viscom AG en Victrex) maken voor hun Apple werkzaamheden inmiddels al uitsluitend gebruik van hernieuwbare elektriciteit. Bosch Sensortec GmbH, dat zich nog niet zo lang geleden bij het Supplier Clean Energy Program van Apple heeft aangesloten, en VARTA Microbattery GmbH draaien al voor 100% op hernieuwbare elektriciteit doordat ze alleen groene stroom bij de nutsbedrijven betrekken. 
In Japan hebben 34 productiepartners zich bereid verklaard om voor hun productieprocessen voor Apple alleen nog maar hernieuwbare energie te gebruiken. Bedrijven als Taiyo Holdings Co., Ltd., installeren zelf zonnepanelen terwijl andere bedrijven speciale inkoopovereenkomsten sluiten naarmate het aanbod toeneemt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rohm Company Limited en Nissha Co., Ltd., die beide vanaf dit jaar meedoen aan het Supplier Clean Energy Program. Apple en zijn partners gaan daarnaast andere samenwerkingsverbanden aan om betaalbare schone energie breder beschikbaar te maken, bijvoorbeeld in de vorm van het Japan Climate Leaders’ Partnership.
In Zuid-Korea blijft Apple zich evenzeer onverminderd inzetten voor een ambitieus nationaal doel van hernieuwbare energie voor 2030. Verder worden samen met anderen campagnes gevoerd om de transparantie te vergroten en meer kosteneffectieve opties te bieden, met name speciale inkoopovereenkomsten. In totaal doen nu 18 in Zuid-Korea gezetelde bedrijven mee aan het Supplier Clean Energy Program. LG Innotek heeft zonnepanelen geïnstalleerd om de toegezegde doelen te bereiken, terwijl SK hynix al zover is en 100% hernieuwbare energie gebruikt bij zijn productieprocessen voor Apple in dit land. 

USD 4,7 miljard aan groene obligaties versnelt vooruitgang op milieugebied 

Om het traject richting schone energie en milieuvriendelijke innovaties in de hele wereld te versnellen, heeft Apple tot nu toe ruim USD 3,2 miljard van zijn USD 4,7 miljard aan groene obligaties uitgegeven. Dat is inclusief de USD 2,5 miljard van de eerste twee obligatie-uitgiftes. Het bedrijf heeft tot dusver USD 700 miljoen van de opbrengst van de groene obligaties uit 2019 aangewend om 59 projecten te steunen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en verspreiden van trainingsmateriaal over schone energie of promotieactiviteiten in Japan, Vietnam en Zuid-Korea.
De projecten die met de groene obligaties uit 2019 worden gesteund, zullen naar verwachting gedurende hun looptijd de uitstoot van meer dan 13,5 miljoen ton CO₂ voorkomen. De groene obligaties van Apple worden niet alleen gebruikt voor de capaciteitsopbouw van hernieuwbare energie in de hele toeleveringsketen. Ze zijn vorig jaar bijvoorbeeld ook aangewend om allerlei milieuvriendelijke innovaties in het bedrijf zelf te financieren, zoals koolstofarm design en energiezuinigheid, plus de uitbreiding van hernieuwbare energie in stroomnetten over de hele wereld.
In deze infographic met de titel ‘Groene obligaties van Apple in 2019’ is in het Engels het volgende te lezen: ‘USD 2,2 miljard van in totaal USD 4,7 miljard aan groene obligaties uitgegeven. Sinds 2019 is USD 700 miljoen toegekend, wat het totaal van de drie obligatierondes op USD 3,2 miljard brengt. Tot dusver zijn 59 projecten voor schone energie en groene technologieën gesteund. Deze projecten zullen gedurende hun looptijd de uitstoot van 13,5 miljoen ton CO₂ voorkomen of compenseren.’
Met de groene obligaties uit 2019 is het IP Radian Solar-project gefinancierd. Dit levert inmiddels 320 megawatt aan elektriciteit op in Brown County (Texas). Apple koos voor dat project om de CO₂-voetafdruk te verminderen voor alle energie die Apple klanten verbruiken om hun apparaten op te laden. De obligaties ondersteunde ook de grootschalige batterij van het bedrijf in het California Flats Solar Project in Monterey County, Californië, die in 2022 operationeel werd. In deze grote accu kan 240 megawattuur aan hernieuwbare elektriciteit worden opgeslagen voor later gebruik, op momenten dat de CO₂-uitstoot op het stroomnet het grootst is. Dat moet het probleem van stroomstoringen met hernieuwbare energie in deze staat verminderen.
Het California Flats Solar Project in Monterey County, Californië.
Apple's 2019 Green Bond ondersteunde de batterij van het bedrijf op utiliteitsschaal in het California Flats Solar Project in Monterey County, Californië.
Meer informatie over de groene obligaties van Apple is te vinden in het investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report. Het impactrapport van dit jaar omvat de cumulatieve toewijzing van de opbrengsten van de groene obligaties van Apple uit 2019 aan milieuprojecten waarvoor kosten zijn gemaakt tussen 29 september 2019 en 25 september 2022 (boekjaar 2020, 2021 en 2022 van Apple). Extern bureau Sustainalytics heeft de geselecteerde projecten beoordeeld en Ernst & Young LLP heeft een accountantsverklaring afgegeven voor de uitgaven. 
Deel artikel

Media

  • Tekst van dit artikel

  • Afbeeldingen in dit artikel

Contactpersonen voor de pers

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728