Het nieuwe logo voor Apple’s CO₂‑neutrale initiatief.
Apple heeft vandaag bekendgemaakt hoe ver het al gevorderd is met het CO₂-neutraal maken van de internationale toeleveringsketen van het bedrijf. Meer dan 300 fabrikanten hebben inmiddels toegezegd om vanaf uiterlijk 2030 enkel nog schone energie te gebruiken voor hun Apple productie. Recentelijk hebben meer dan 50 leveranciers in de VS, Europa en Azië zich aangesloten bij het Supplier Clean Energy Program van Apple. De deelnemers aan dit programma zijn inmiddels samen goed voor meer dan 90% van de directe productie-uitgaven van het bedrijf. Hiermee is Apple weer een stap dichter bij het verwezenlijken van de ambitie om al zijn producten uiterlijk 2030 CO₂-neutraal te maken.
“We kampen met recordtemperaturen en verwoestende stormen. Daarom is het ieders plicht om nú de uitstoot terug te dringen en iets te doen aan de meest ingrijpende gevolgen van klimaatverandering”, aldus Sarah Chandler, Vice President Environment & Supply Chain Innovation van Apple. “We zijn er trots op dat zoveel leveranciers maatregelen nemen en willen meewerken aan een CO₂-neutrale toekomst.”
De bedrijfsvoering van Apple is al sinds 2020 helemaal CO₂-neutraal. De strategie voor 2030 is gestoeld op de wetenschappelijk onderbouwde doelstelling om de uitstoot met 75% terug te dringen vóór het einde van dit decennium. Apple werkt sinds 2015 nauw samen met leveranciers in de hele wereld om iets te doen aan de elektriciteit die wordt verbruikt bij de fabricage van Apple producten. Dat is namelijk de grootste bron van uitstoot in de CO₂-voetafdruk van het bedrijf. De inzet van 100% schone energie in het productieproces is een belangrijke manier om alle Apple producten CO₂-neutraal te maken, te beginnen bij de nieuwe Apple Watch-lijn.
Toeleveranciers in 28 landen hebben toegezegd dat zij voor meer dan 20 gigawatt gaan overstappen op hernieuwbare energie via Apple’s Supplier Clean Energy Program. Partners in geavanceerde productietechnologieën die zich onlangs hebben aangesloten zijn onder meer Skyworks Solutions, Analog Devices en Cirrus Logic in de VS en Renesas Electronics in Japan. Het aantal deelnemende Koreaanse toeleveranciers is dit jaar met bijna 30% toegenomen en bedraagt nu 23. In China hebben sinds april 2023 nog eens 14 bedrijven toegezegd schone energie te gaan gebruiken, zoals Jingmen GEM, dat gerecyclede materialen levert die worden gebruikt in Apple producten. Europese bedrijven die zich onlangs hebben aangesloten zijn onder meer Sappi Limited, LeMur en Schoeller Textil AG, waarmee dat aantal nu op 34 ligt.
Apple heeft bijgehouden in hoeverre leveranciers er op jaarbasis in slaagden hun scope 1- en scope 2-uitstoot te verminderen. In het najaar van 2022 heeft het bedrijf leveranciers opgeroepen om te zorgen dat hun Apple productie uiterlijk 2030 helemaal CO₂-neutraal is. In 2022 werd in de toeleveringsketen van Apple 13,7 gigawatt aan hernieuwbare energie gebruikt. Dat betekent dat 17,4 miljoen ton aan CO₂-uitstoot is voorkomen, het equivalent van bijna 3,8 miljoen auto’s minder op de weg. Door de hoogwaardige hernieuwbare energie die ze mede dankzij Apple gebruiken, heeft een groot aantal toeleveranciers ervoor gekozen om niet alleen hun Apple productie CO₂-neutraal te maken.
Dankzij alle genomen milieumaatregelen heeft Apple de eigen algehele uitstoot sinds 2015 met 45% terug weten te dringen, terwijl het bedrijf toch is gegroeid. Apple blijft investeren in innovatieve milieuvriendelijke maatregelen, zoals het ontwerpen van producten met een lage CO₂-uitstoot, nieuwe recyclingtechnologieën, het eigen Restore Fund en USD 4,7 miljard aan groene obligaties. Meer weten over de inspanningen van Apple voor het milieu? Kijk dan op apple.com/nl/2030.

Media

  • Tekst van dit artikel