opent in nieuw venster
UPDATE 18 april 2024

Apple brengt de uitstoot van broeikasgassen met de helft terug

Met innovaties op het gebied van schone energie, grondstoffen en recycling zet Apple grote stappen in de richting van de eigen ambitieuze klimaatdoelen
Een windmolenpark in Oregon, met in beeld een aantal witte turbines tegen een blauwe lucht.
Uit het Voortgangsrapport 2024 dat Apple vandaag heeft gepubliceerd, blijkt dat het bedrijf de eigen uitstoot van broeikasgassen met ruim 55% heeft teruggebracht ten opzichte van 2015.
Apple heeft vandaag het Voortgangsrapport 2024 gepubliceerd, waaruit blijkt dat het bedrijf de eigen uitstoot van broeikasgassen met ruim 55% heeft teruggebracht ten opzichte van 2015. Deze mijlpaal vormt een belangrijke stap op weg naar het ambitieuze ‘Apple 2030’-doel van het bedrijf om tegen het einde van dit decennium in de hele waardeketen volledig CO₂‑neutraal te zijn. Uiteindelijk wil Apple de totale CO₂-uitstoot met 75% verlagen opzichte van 2015.
“Dat Apple serieuze actie onderneemt om de klimaatverandering tegen te gaan, blijkt uit de voortgang die we op dit gebied boeken: we hebben onze uitstoot met meer dan de helft weten terug te dringen, terwijl ons gebruikersbestand alleen maar is toegenomen”, aldus Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives bij Apple. “We zijn er alleen nog lang niet. Daarom gaan we nog meer innoveren en samenwerken om op klimaatgebied zoveel mogelijk te bereiken.”
Binnen Apple en de toeleveringsketen van het bedrijf is er hard gewerkt aan de doelstellingen van ‘Apple 2030’, met als resultaat allerlei innovaties op het gebied van schone energie, energiebesparing, materiaalgebruik, het afvangen van CO₂, waterbeheer, nul afval en recycling. Ter gelegenheid van de Dag van de Aarde heeft Apple voor klanten onder meer een speciale collectie podcasts en boeken over het milieu gepubliceerd. En hieronder staan tien innovaties, samenwerkingsverbanden en activiteiten uitgelicht waarmee Apple bijdraagt aan een beter milieu, klimaatverandering tegengaat en klanten de mogelijkheid biedt om hetzelfde te doen.

Recycling van essentiële materialen

Apple werkt al enige tijd toe naar producten die volledig van gerecyclede en hernieuwbare materialen zijn gemaakt. Dat heeft geleid tot allerlei innovaties op het gebied van grondstoffen en design, met een aanzienlijk kleinere CO₂-voetafdruk tot gevolg. Het gaat hierbij ook om grondstoffen die essentieel zijn voor de transitie naar schone energie. Afgelopen jaar was 56% van het kobalt in de batterijen van Apple gerecycled, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.1 Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de batterij van MacBook Air met M3, het allereerste Apple product dat gemaakt is van 50% gerecycled materiaal. Een andere primeur was dat 24% van het lithium in de batterijen van Apple afgelopen jaar afkomstig was van gecertificeerd gerecycled materiaal. Apple hergebruikt voor zowel het benodigde lithium als het benodigde kobalt industrieel afval en gerecycled materiaal uit batterijen die consumenten hebben ingeleverd. Ook op het gebied van koper heeft Apple grote stappen gezet. Zo is afgelopen jaar 100% gerecycled koper verwerkt in de belangrijkste koelelementen van iPhone 15 en de 16-inch MacBook Pro, in de Taptic Engine en in de printplaten van een groot aantal verschillende Apple producten. Hieruit blijkt dat recycling een belangrijke rol kan spelen om de toenemende vraag naar essentiële grondstoffen het hoofd te bieden.
Een medewerker haalt met behulp van een AR-projector een MacBook uit elkaar om de onderdelen te recyclen.
Apple werkt al enige tijd aan producten die volledig van gerecyclede en hernieuwbare materialen zijn gemaakt. Dat heeft geleid tot allerlei innovaties op het gebied van grondstoffen en design, zoals een augmented-realityprojector.

Aanzienlijke verlaging van de uitstoot in de productieketen

Apple is druk bezig om de eigen toeleveringsketen volledig op groene stroom te laten overstappen, wat de belangrijkste reden is dat de uitstoot van broeikasgassen nu zoveel lager is. Via het Supplier Clean Energy Program van Apple is er inmiddels meer dan 16,5 gigawatt hernieuwbare elektriciteit beschikbaar. Verder hebben meer dan honderd toeleveranciers samen met Apple onderzocht hoe ze zuiniger met stroom kunnen omspringen, waardoor er vorig jaar op hun locaties meer dan twee miljard kilowattuur aan elektriciteit is bespaard. In combinatie met andere energiebesparingen, met name op het gebied van verwarming en koeling, hebben deze productiefaciliteiten bijna 1,7 miljoen ton aan CO₂‑uitstoot bespaard, een stijging van 25% ten opzichte van 2022. Apple zet ook stappen om de rechtstreekse gevolgen van de productieprocessen voor het klimaat te verminderen. Bij de productie van platte displays komen bijvoorbeeld uiterst krachtige gefluoreerde broeikasgassen vrij. Alle toeleveranciers van dit soort displays hebben toegezegd dat ze deze broeikasgassen op grote schaal gaan terugdringen, en Apple werkt met deze partijen samen om de uitstoot te meten en uitstootbeperkende apparatuur op de productielocaties te installeren.

Plasticvrije verpakkingen

Apple wil uiteindelijk helemaal geen plastic meer in zijn verpakkingen gebruiken en kiest daarvoor een innovatieve oplossing: plastic-alternatieven op vezelbasis waarmee verpakkingen van de gebruikelijke hoge kwaliteit kunnen worden gemaakt. Afgelopen jaar heeft Apple op dit vlak een mijlpaal bereikt: de allereerste verpakking die voor 100% uit vezels bestaat. De nieuwe Apple Watch-serie en Apple Vision Pro worden in deze nieuwe verpakking geleverd. In totaal was slechts 3% van de verpakking van alle producten die Apple vorig jaar heeft vervoerd van plastic. Maar daar blijft het niet bij. Deze week heeft Apple samen met het BioProducts Institute van The University of British Columbia een nieuwe white paper gepubliceerd met een analyse van de uitdagingen op het gebied van productverpakkingen en voorbeelden van duurzamere oplossingen waarvoor materialen op vezelbasis worden gebruikt. En in samenwerking met RISE Research Institutes of Sweden gaat Apple een alternatief op vezelbasis ontwikkelen voor het schuim dat in allerlei verpakkingen een beschermende laag vormt.
Een medewerkster die aan een lopende band de laatste hand aan een productverpakking legt.
Apple wil uiteindelijk helemaal geen plastic meer in zijn verpakkingen gebruiken en kiest daarvoor een innovatieve oplossing: plastic-alternatieven op vezelbasis waarmee verpakkingen van de gebruikelijke hoge kwaliteit kunnen worden gemaakt.

Samenwerking met de plaatselijke bevolking

Apple zet vaart achter het tegengaan van klimaatverandering en steunt daarbij ook activiteiten van groepen in de samenleving die onevenredig zwaar door de klimaatverandering worden getroffen. Via het eigen Strengthen Local Communities-initiatief geeft Apple subsidie aan een aantal organisaties in de VS en daarbuiten die zich actief inzetten voor de gezondheid en het welzijn van hun achterban. In de VS steunt Apple de uitbreiding van het programma Network for Network Leaders van Justice Outside, een initiatief om meer aandacht te schenken aan de natuur, voorlichting over het milieu en milieurechtvaardigheid. Verder heeft Apple samen met de Lewa Wildlife Conservancy in Kenia aan een oplossing voor wateropslag en klimaatvriendelijke landbouw gewerkt. Zo heeft Apple voor de Lewa-school in Mutunyi een systeem voor het opvangen van regenwater gefinancierd, en voor boeren kosteloos een systeem voor druppelirrigatie beschikbaar gesteld om een duurzamere vorm van landbouw te bevorderen. Ook dit jaar steekt Apple geld in een aantal waterprojecten van Lewa ten bate van de leefgemeenschappen in Kenia. En in Australië blijft Apple de Karrkad Kanjdji Trust (KKT) subsidiëren, een organisatie die wordt gerund door oorspronkelijke eigenaren van de beschermde inheemse gebieden Warddeken en Djelk. De subsidie van Apple komt deels ten goede aan het project dat KKT heeft opgezet om meer vrouwelijke inheemse rangers te werven, en deels aan activiteiten om de beschermde gebieden te conserveren.

Herbruikbare luchtfilters binnen de hele sector

Apple streeft naar nul afval. Daarom heeft het bedrijf vorig jaar al zijn datacenters over de hele wereld van herbruikbare luchtfilters voorzien. Daarmee voorkomt Apple dat er 25 ton aan vervuilde filters op de vuilstort belandt – dat is een heel voetbalveld vol – en neemt ook het energieverbruik van de ventilatoren met 35% af. In 2019 heeft Apple samen met K&N, een bedrijf dat luchtfilters en technologie voor de auto-industrie produceert, twintig verschillende prototypes van een gloednieuw herbruikbaar luchtfilter getest in het Apple datacenter in Reno om op de meeste efficiënte en best werkende versie uit te komen. Vandaag de dag zijn de herbruikbare filters hard op weg om zowel bij Apple als bij de rest van de sector de nieuwe standaard te worden. Mede dankzij dit soort innovaties heeft Apple aanzienlijke vooruitgang geboekt: de afgelopen vijf jaar heeft Apple het percentage datacenter-afval dat niet op een vuilstort terechtkomt weten te verhogen van 64% tot 90%.

Innovaties voor de toekomst van recycling

Op het gebied van elektronica-recycling heeft Apple compleet nieuwe technologieën ontwikkeld. Voorbeelden zijn demontagerobot Daisy, die inmiddels 29 iPhone-modellen uit elkaar kan halen en daar 15 onderdelen uit kan terugwinnen, en recyclingmachines Dave en Taz, die nu bij een recyclingpartner in China aan het werk zijn. Dit jaar heeft Apple in het eigen terugwinningscentrum in Californië een nieuwe productsorteermachine neergezet, met als doel om het hele proces te automatiseren en zo de efficiëntie en productiviteit te bevorderen. Apple gaat deze machine als voordelige en tijdbesparende oplossing aanbieden aan al zijn recyclingpartners. In het terugwinningscentrum zijn inmiddels ook autonome mobiele robots ingevoerd. Die worden ingezet voor het transport van producten en onderdelen binnen het complex, wat eveneens tot meer efficiëntie leidt. En samen met academische instellingen als Carnegie Mellon onderzoekt Apple hoe het kunstmatige intelligentie, machinelearning, robotica en automatisering kan inzetten bij recyclingactiviteiten.
Close-up van een van de robots van Apple die iPhones uit elkaar haalt.
Apple werkt al enige tijd aan producten die volledig van gerecyclede en hernieuwbare materialen zijn gemaakt. Dat heeft geleid tot allerlei innovaties op het gebied van grondstoffen en design.

Duurzame gebouwen

Het voornemen van Apple om bij al zijn ontwerpen rekening te houden met het milieu geldt niet alleen voor de eigen producten, maar ook voor de gebouwen van het bedrijf. Momenteel hebben wereldwijd meer dan honderd Apple Stores, kantoorgebouwen en datacenters een certificering van Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) en Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), twee internationale keurmerken voor duurzame gebouwen. Het aantal gebouwen met zo’n certificering gaat verder toenemen, nu Apple wereldwijd meer dan 1,6 miljoen vierkante meter aan groene kantoor-, winkel- en werkruimte neerzet. In 2023 heeft een van de gebouwen van de Apple campus in Culver City, Californië, de LEED Platinum-status gekregen. Dit is de hoogst mogelijke score, en die heeft het gebouw te danken aan de aanzienlijke energie- en waterbesparingen, de hernieuwbare energie en de hoeveelheid afval die niet op een vuilstort terechtkomt. En van al het afval dat de nieuwe Apple Battersea-campus en de Retail Store in het historische Battersea Power Station in Londen hebben geproduceerd, is 99% niet op een vuilstortplaats terechtgekomen.
Foto van een Apple Store waarin klanten en medewerkers met elkaar in gesprek zijn.
Het voornemen van Apple om bij al zijn ontwerpen rekening te houden met het milieu geldt niet alleen voor de eigen producten, maar ook voor de gebouwen van het bedrijf.

Natuurlijke methoden voor het afvangen van CO₂

In verband met het eigen klimaatdoel van ‘Apple 2030’ zet Apple momenteel alles op alles om de CO₂-uitstoot in de gehele bedrijfsvoering en toeleveringsketen omlaag te krijgen. Ter compensatie van de uitstoot die met de huidige oplossingen nog niet kan worden voorkomen, investeert Apple in hoogwaardige projecten waarbij op natuurlijke wijze CO₂ uit de lucht wordt gehaald – onder meer via het eigen innovatieve Restore Fund. Samen met Goldman Sachs en Conservation International heeft Apple in eerste instantie een sterke Restore Fund-portefeuille met duurzame bosbouwprojecten opgebouwd. Daar borduurt Apple in samenwerking met Climate Asset Management nu op voort door regeneratieve landbouwprojecten te koppelen aan projecten voor het behoud en herstel van ecosystemen. Dit jaar hebben twee toeleveranciers van Apple, TSMC en Murata, toegezegd dat ze in deze tweede fase van het Restore Fund gaan investeren. En vandaag heeft Apple de eerste lichting regeneratieve landbouwprojecten bekendgemaakt waarin het Restore Fund gaat investeren. Dat zijn onder meer olijf- en amandelboomgaarden in Portugal, een amandelboomgaard in Spanje en een boerderij in Australië die momenteel overstapt van suikerriet op macadamia’s. Deze projecten volgen strikte protocollen om zo zuinig mogelijk met water om te springen en de drinkwatervoorraad op peil te houden. Ook nemen ze beproefde maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen.

Recycling door consumenten

Afgelopen jaar hebben bijna 12,8 miljoen devices en accessoires een nieuwe eigenaar gekregen via AppleCare en programma’s als Apple Trade In – een nieuw record. Momenteel levert een iPhone 7 nog steeds geld op als je die via Trade In inruilt. En heeft je oude device geen inruilwaarde meer, dan recyclet Apple het voor je om daar waardevolle materialen uit te halen die weer voor een nieuw product kunnen worden gebruikt. Je kunt op allerlei manieren zelf een steentje bijdragen aan de klimaatdoelen van Apple: je oude device terugsturen naar Apple, zelf een inzameling van oude devices organiseren of je oude iPhone aan iemand anders geven. Een oud device inleveren kan bij elke Apple Store of door naar apple.com/nl/recycle te gaan.
Foto van een Apple Trade In-transactie, waarbij een klant een oude iPhone aan een medewerker overhandigt en daar een nieuwe voor terugkrijgt.
Afgelopen jaar hebben bijna 12,8 miljoen devices en accessoires een nieuwe eigenaar gekregen via AppleCare en programma’s als Apple Trade In.

Voorlichting en activiteiten ter gelegenheid van de Dag van de Aarde

Apple biedt allerlei mogelijkheden om jezelf te informeren over zaken als klimaatverandering en andere milieukwesties, zelf actie te ondernemen en iets in het kader van de Dag van de Aarde te doen. Als je een Apple Watch hebt, kun je op 22 april bijvoorbeeld een speciale badge verdienen als je een work-out van minimaal een half uur doet.
Apple Watch Series 8 met de speciale badge die mensen met een Apple Watch op de Dag van de Aarde kunnen verdienen.
Als je een Apple Watch hebt, kun je op de komende Dag van de Aarde een speciale badge verdienen als je een work-out van minimaal een half uur doet.
In een select aantal Apple Stores kun je ook meedoen aan speciale Today at Apple-sessies waarin milieudeskundigen en visionaire leiders aan het woord komen. En in alle Apple Stores organiseert Apple een speciale Pop-Up Studio, ‘Fotografeer de aarde als een Pro met je iPhone’. Daar leer je onder meer hoe je de macrolens van iPhone 15 gebruikt. Ook dit jaar heeft Apple voor de reeks ‘Challenge for Change’ de handen ineengeslagen met Dolores Huerta, voorvechtster van sociale rechtvaardigheid en oprichtster van de Dolores Huerta Foundation. Leerlingen van alle leeftijden kunnen meedoen aan de challenge Een betere wereld creëren door milieurechtvaardigheid, waar onder meer een gespreksgids met interessante gesprekspunten aan gekoppeld is. Ook is er een nieuwe pdf met 30 creatieve activiteiten voor het milieu beschikbaar, zodat je zelf actie kunt ondernemen.
Een iPad met op het scherm de sessie ‘Een betere wereld creëren door milieurechtvaardigheid’ uit de Challenge for Change-serie.
De sessie ‘Een betere wereld creëren door milieurechtvaardigheid’ uit de Challenge for Change-serie omvat onder meer een gespreksgids met interessante gesprekspunten voor leerlingen van alle leeftijden.
Apple zet zich iedere dag, dus ook op de Dag van de Aarde, in om de planeet te beschermen en andere mensen, zoals de klanten van Apple, ertoe te bewegen om hetzelfde te doen.
Deel artikel

Media

  • Tekst van dit artikel

  • Afbeeldingen in dit artikel

1. Alle beweringen over kobalt en lithium in de batterij zijn op basis van massabalans.

Contactpersoon voor de pers

Martijn Kroonstuiver

Apple

mkroonstuiver@apple.com

+31 (0)20 5352821

Apple Media Helpline

media.nl@apple.com

020 535 2728