Opmerking:

Een of meer van de opties die u·heeft gekozen heeft aandacht nodig. Zie de details hieronder.

Om verder te gaan met uw·bestelling, kunt u met de terug-knop van de browser teruggaan naar de pagina Bestel een Mac op maat en de hierboven beschreven wijzigingen aanbrengen.

Als u verdere hulp nodig heeft bij het plaatsen van een bestelling, bel dan 0800 0200 570.